ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjärtums socken : Inlands Torpe härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 439 Bebyggelsenamn : 991 Naturnamn : 2310
Hjärtum sn /Se Abborrevattnet tjärn Inlands Torpe storkommun Abborreberget berg
Hjärtum socken Abborrevattnet tjärn Hjärtumssockens ortnamn förteckning Abborrekullen berg
Hjärtum sn Abborrevattnet tjärn Hjärtums sockens ortnamn förteckning Abborremossen mosse
Hjertum sn *Aker(s)vik del av Öre sjö /Se Hjärtums sockens ortnamn förteckning Abborremossen skogsmosse
Hjertum sn Andholmen holme Hjärtum socken Abborrevattens Kulle berg
Hjärtum sn Arsjöbäcken bäck Hjärtum sn Abborrevattnet skogsvatten
Hjärtum sn Arsjöbäcken bäck Hjärtum socken Abborrevattnet skogssjö
Hjärtum socken Arsjön sjö arnstorpare inbyggarbeteckning Abrahams lycka lycka
Hjärtum sn Askag sank mark bagge inbyggarbeteckning Alebotten alkärrs- o hagmark
Hjertum sn Askag förr sjö /Se billegårdare inbyggarbeteckning Alehagarne hag- o kobetesmark
Hjärtum sn Askag sankmark /Se bondeströmare inbyggarbeteckning Alehålsåkrarne åker
Hjärtum sn *Aurfla sankmark /Se brattare inbyggarbeteckning Alekärret alsnår o -trädsmark
Hjertum sn Bergeström vattenfall bygderåtta inbyggarbeteckning Alekärret skogsmark
Hjärtum sn Bergeström vattenfall fjällbo inbyggarbeteckning Alekärret gärde
Hjärtum sn /Se Bergeström vattenfall fjällkatt inbyggarbeteckning Alekärrsflaten åkermark
Hjärtum sn /Se Bergsåsen ås fräknebo inbyggarbeteckning Alekärrsvallen åker
Hjärtum sn /Se Billegårdskvill förr vattenfyllt område /Se gategårdare inbyggarbeteckning Alelyckan gärde
Hjärtum sn /Se Bjälkåsemossen mosse hasteredbo inbyggarbeteckning Alemaden gärde
Hjärtum sn /Se Bjälkåsemossen mosse hjärtumare inbyggarbeteckning Alemaden skogsmad
Hjärtum sn /Se Björkö holme »hjärtumare» inbyggarbeteckning Aleviken vik
Hjärtum sn /Se Björkön ö /Se »hjärtumare» inbyggarbeteckning Amdalsmossarne skogsmossar
Hjärtum sn /Se Björkön ö /Se hjärtumsbo inbyggarbeteckning Annas Pöl skogssjö
(?)Askerö gd Björnmossen mosse Intagebo inbyggarbeteckning Andeholmarne holmar
Askerö gd Blackevattnet tjärn löstesbo inbyggarbeteckning Aron-Nilssons Hage lycka
Askerö gd /Se Blackevattnet tjärn maanbo inbyggarbeteckning Arskagekullen berg
Askerö gd Blackevattnet, Lilla sjö måredbo inbyggarbeteckning Arskagemaden mad
Saknas bebyggelse Blackevattnet, Stora sjö pese inbyggarbeteckning Arskagsmossen mosse
Broken tp /Se Boberget berg rishageredsbo inbyggarbeteckning Asjöbäcken bäck
Bränna gd? /Se Boberget berg rudsbo inbyggarbeteckning Asjökasen skogsmark
*Elifs tuft Saknas Bockön, Lilla ö sollumare inbyggarbeteckning Asjömossen mosse
Elistuft Saknas Bockön, Stora ö stenersebo inbyggarbeteckning Asjön sjö
*Elifs Tuft jordstycke Bokullen kulle strömare inbyggarbeteckning Askag utdikad sjö o sankmark
*Eysem Saknas Bomossen mosse torpsbo inbyggarbeteckning Askedalen dal
Eysem Saknas Borgekullen, Lilla kulle vadbackebo inbyggarbeteckning Askedalen åker
Hasteröd gd, by /Se Borgekullen, Stora kulle vestenbo inbyggarbeteckning Askedalsberget berg
Hjartheims gd gd Borgemossen mosse vestelänning inbyggarbeteckning Askedalshagen hagmark
Hjärtum by /Se Bottnarna skogsområde ödsmålare inbyggarbeteckning Askedalsmaden skogsmad
Intagan by /Se Brattorpsån bäck Alebotten hus Askeredberget berg
Intagan by /Se Brobacken backe Alehagen fd torp Askered Lund hag o skogmark
Jordfallsslätten by /Se Brokabukten bukt Alesjöbron fd torp Aspehålan ängsmark
Lekvall gd /Se Brudsjön sjö Altorp bebyggelse Aspehålorna mark och däldområde
Lekvall by /Se Bråtesjön sjö Anneberg hus Aspelunden gärdesmark
Lekvall gd /Se Brände mosse mosse Anneberg bebyggelse Aspen fiskeställe
Lokammen torp /Se Brännabäcken bäck Annedal hemmansdel Assmansbäcken bäck
Maen gd /Se Budalsmossen, Stora mosse Annedal hus Backamovägen landsväg
Myrtuvan gd:ar /Se Burman terräng Annedal bebyggelse Backeliden lid
Myrtuvan gd:ar /Se Buvattnet sjö Annelund förp jord Backhagen hagmark
Rjukr gd Bårevattensbäcken bäck Arnstorp gård Backmansliden lid
Ryk by /Se Bårevattnet, Lilla sjö Arntorp se 1 Brevik gård Bagarehölen hölj
Röd gd Bårevattnet, Stora sjö Askeröd se 1 Askerön gård Bakugnen bergurhålkning
Röd gd /Se Bäremaden mosse Askered gård Balinnedalen skogsdal
Röd(et) gdr /Se Börkekasen berg Askerön se 1 Askeröd gård Balinnemaden gärde, skogslycka
Sollum by Börsåsen ås Aspekullen lgf Balsebergen berg
Sollum by? Dalekvillen bäckutflöde /Se Backarne fd bst Balsemossen mosse
Sollum by Dalkasen höjd? Backeliden torp Bankarshölen f.d. sankmark, nu odlad mark
Sollum by Dalsmossen mosse Backen fd hus el torp Bankegärdet gärde
Sollum by? Dammsjön sjö Backen fd torp Bankegärdet gärde
Sollum by /Se Djupe dalen dal Backen f.d. bst. Banken bank
Sollum by /Se Djupevatten sjö Backen fd bst el torp Banken höjd
Stensrud Saknas Dybäckemossen mosse Backhagen fd torp Banken höjd och väglidskrön
Stenarsröd by Dymossen? Saknas Backmanstorpet fd torp Banken gärdesmark
Stennersröd Saknas Dyrings mosse mosse Balaklafa fd torp Barkesbodalen dal o gränsmark
Ström hrgd Dysjön tjärn Baldershage hus Barkhusekullen berg
Ström by /Se Edsvägen väg /Se Banken fd hus Barnekullen bergkulle
Ström hrgd? Fiskelöse vatten sjö Banken hus o lgf Barnekällan källa
Ström hg Fjället bergsområde Banken hus o lgf Barnängen åkermark
Ström hrgd?, by? Flodium sankmark? Banken fd torp, nu lgf o jordbrl Bastebäcken bäck
?Ström hg Flovattnet, se Flågvattnet sjö /Se Banken hus Bastekullen bergkulle
Ström hg Flyvattnet tjärn Barackerna arbetarebostadshus Bastelyckan lycka och backområde
Ström hg /Se Flyvattnet mosse Barkhusen fd hus el torp Bastdalen dal
Ström hg Flågvattnet sjö /Se Barrlindedalen torp Bastdalsreset berg
Ström hg Flågvattnet sjö Baskelyckan lycka o fd tomt Beckebacken skogsmark
Ström hg Flågvattnet, Södra sjö Bengtsgården hemmansdel Beckmossen odling o. lycka
Ström samh o gd /Se Flågvattnet, Norra sjö Berget hemmansdel Bengt-Börtas Äng hagmark
Sundören samh /Se Furuholmen holme Berget bebyggelse Bergsgärdeshagen hage
Tom Saknas Furholmen ö /Se Berget bebyggelse Bergsgärdets mosse skogsmosse
Tomten by /Se Furön, Lilla holme Berget fd torp, nu lgf Bergs Kärr gärde
*Ullarakr försv. gd /Se Furön, Stora holme Berget hus Bergsåsen berg o bergås
»Ulleråker» Saknas /Se Furön, St o L öar /Se Bergetorpen torpställen Bergvägen skogsmarksväg
Ulleråker Saknas /Se Fågelleken skogsområde /Se Berghagen hemmansdel Berns Backe skogsbacke
Utby by /Se Fåglebergen berg Bergkvistetorpet lgf, fd torp Billegårds Brygga ångbåtsbrygga
Uttersåker gd /Se Fåglebergsmossen mosse Bergsgärdet gård Billegårdshålan sandhåla
Uttersåker torp /Se Fåglebergssjön, Lilla sjö Bergs Hagar fd hus, nu hagmark Billegårdsvägen skogsväg
Vesten gd Fåglebergssjön, Stora sjö Bergshagen fd torp Björkekasen skogsslätt eller backe
Vesten by /Se Galtarna skär Bergs Stam fd torp Björkekasen skogsmark
Westen gdr /Se Galteberget berg Bergsåsen hus, lgf Björkekullen berg o lövträdskulle
Västen by Garvarebäcken bäck Berg Västra gård Björkekullen kulle
Vesten by? Getekullen kulle Berg Västra gård Björkelund björkskogsområde
Vesten by /Se Gluggesten gränsmärke Berg Östra gård Björkelundskasen lycka
Ve-sten by /Se Glöggesten gränsmärke Berg Östra gård Björkeringen gärde
Önneröd by /Se Grankasen åker? Billegården gård Björkeringen gärde
Öregåla t /Se Grankärrsvattnet tjärn Billegården gård Björkåsebergen berg
?Öregårdar(na) torp /Se Grankärrsvattnet tjärn Billegårdsäng fd torp Björkås Flog bergflog
Öregården gd /Se Gropsjön sjö Bjurvattenshålan gård Björkön ö
Örestad tp /Se Grunnevattnet sjö Bjälkås torp Björndalen ängsmarksdal
  Gräsvike sund sund Björkebacken lgf Björndalskullarne berg
  Gräsåsevattnet tjärn Björkehögen f.d. bst. Björnehålan skogsmarksdal
  Gräsåsevattnet tjärn Björkeliden fd bst Björneklämman bergklyfta
  Grävlingen tjärn Björkelund fd hus Björneklämman bergpass
  Gunnarsvattensbäcken bäck Björketorp bebyggelse Björneklämman skogsmarksdal
  Gunnarsvattenbäcken bäck Björketorpet lgf o fd torp Björnekullen berg
  Gunnarsvattnet sjö /Se Björkås fd torp Björnekällan skogsvärsel
  Gunnarsvattnet, Lilla tjärn Björkåsens Backe fd hus el torp Björnemossen mosse
  Gunnarsvattnet, Lilla sjö Björsåsen fd torp Björnemossen mosse
  Gunnarsvattnet, Stora sjö Björsåsetorpet fd torp Björnhålan däld
  Gunnarsvattnet, Stora sjö Blåsaretorpet torp Björnklämman bergområde
  Gåseskäret udde Bodalshagen hus Björnpussen sjöviksgrund
  Gäddevattensbäcken bäck Bokullen lgf Björnåsen hagmarksberg
  Gäddevattnet sjö Bondeström bebyggelse Björsåsebäcken bäck
  Gäddevattnet sjö Bondeström bebyggelse Bjälkåsarne skogsåsar
  Gärdet gärde Borgen hus Bjälkåsebukten sjöbukt
  Gökotteberget berg Botten bebyggelse Björsåsen skogs- o bergås
  Hagarebanken Saknas /Se Brasmeviken lgf Blackevattnet skogsvatten
  Hagens småvatten sjö Brattorp by o hemman Blanketegen åkermark
  Hage sand bukt Brattorps Hult bebyggelse Blockemaden madgärde
  Hasterödbäcken bäck Brattorps Stam fd soldat- o dragontorp Blåsuppebebergen skogsberg
  Hasterödbäcken bäck Brattorpsstrand hus el. lgf Blåsuppemaden skogsmad
  Hasteröd damm tjärn Brattås torp Blöta Mad mad
  Hasteröd damm damm Brattås torp Blötemyren skogsmad
  Hasteröd Res terräng Bremsetorpet fd torp Blötemyrsbergen skogsberg
  Hasteröd Res berg Bremseviken gård Boberget skogsberg
  Heden hed Bremseviken gård Bockehalsen landremsa
  Hjortekullen kulle Brevik gård Bockeliden landsvägslid
  Hjärtums Lyseberg bergsområde Brevik gård Bockelon bergskär
  Hjärtums skede = Skedet sand- o rullstensås Brodalen hemmansdel Bockemyren myr o skogsmark
  Hjärtumsske mo /Se Broken fd torp, nu ödetomt Bockesten stenblock
  Holmevattensbäcken bäck Brokvarn hemmansdelar Bockhagen hagmark
  Holmevattnet sjö Brokvarn kvarn Bockön ö
  Holtemossen mosse Bruket f.d. bst. Bodalsmaden mad
  Hultemossen mosse Bruket bebyggelse, fd bostäder, sågverk mm Bokullarne berg
  Hundegäddevattnet sjö Brumanstorp gård Bokullen berg
  Hunden skär Brunn fd säteritorp, nu lgt Bokullen berg
  Huvudgärdeskvillen däld /Se Bråtekullen fd torp el bst Bolgångsliden skogsvägslid
  Hyttan tjärn Bråtekullen fd torp Bomaden mad
  Hyttan göl /Se Bråteliden hus o torpställen Bomossarne skogsmossemarker
  Hytteklämman klyfta /Se Bråteliderna torpställen, bebyggelse o hus Bomossen skogsmosse
  Hålan, Svarta tjärn Bråten skogstorp Bondeströmsbäcken bäck
  Hålbottnen mosse Bräcketomterna fd hus, tomter Bondeströmsgatan väg
  Hålbottnen mosse Bränna gård Bondeströms grind fd landsvägsgrind
  Håleresjön sjö Bränna torp, lht Bondeströmskullen bergkulle
  Hårdbacken backe /Se Bränneriet fd brännvinsbränneri Borevattensbäcken bäck
  Hårdebacken backe /Se Bränneriet fd brännvinsbränneri Borevattensdalen skogsdal
  Hälgånån å Brömselyckan fd torp, nu lycka Borevattensliderna lider
  Häljerödån bäck Buren sinnessjukstuga Borgemossen mosse
  Hällan ås Buren fd hus el torp Borgemossen mosse
  Hällan ås /Se Buskarne fd torp Borgen berg
  Hästen udde Bygdegården föreningshus Borghagen hage
  Hästen, Lilla udde Båtehålan fd bst Bottarne marker
  Hästeskäret skär Charlottenlund hus Bottelidbacken backslätt
  Jemnehuale, se Vålarna gränsmärke Dalarne fd torp Botten mark
  *Jore aa å /Se Dalen hus Botten odlad mark
  Jutekullen kulle Dalen hemmansdel Bolten gärde o hagmark
  Jären skogs- och bergsområde Dalen fd torp Botten gärde
  Jären berg /Se Dalhagen hus Botten gärde
  Karlsholmen, Lille holme Dalkasen fd torp Botten åker o gärde
  Karlsholmen, Store holme Dalkasen fd torp Botten gärde
  Kasebukten vik Dalliden hus Bottnarne marker
  Kasebukten bukt Dalsliden f.d. bst. Brasmebergen berg
  Kaseholmarna uddar Dalängen lgf Brasmekullen holme
  Kasen betesäng Dammen hus Brasmelyckan gärde
  Kasen höjd Dammhagen lgf Brasmeviken vik
  Kasen terräng Dammhagen lgf Brasmevike Skär skär
  Kasesjön tjärn Daskebacken hus Brasupp landsvägsdel o gärde
  Kasesjön sjö Daskebacken lgf Bratta Liden skogsbrant
  Katten skär Daskelyckan lgf Bratta Liden lid o sluttning
  Kerstivattnet, Lilla tjärn Davidstorp f.d. skogstorp Bratte Fälle skogsbranter
  Kerstivattnet, Stora tjärn Delsbo torp Brattorpsdalen dal
  Kidkullen udde Delsmaden f.d. torp Brattorps Gata gårdsväg, byväg
  Kisslebergen berg /Se Diket hus Brattorps lider hagmarkslider
  Kistebergsås ås Diket fd hus Brattorpslyckan lycka
  Kistevatten sjö Diket fd bst Brattorpsmyr hagmark o myr
  Kistevattensbäcken bäck Dunhallen torp Brattorps Tuva lerklint
  Klädesmossen mosse Dunnebacken gård Brattorpsån å
  Klädestjärn tjärn Dyet lgf Brattåseberget berg
  Kläpp markområde /Se Dånehallen torp Breda Maden gärde
  *Kläppebron bro Dånehallskasen fd torp Brede Ranke lermarksklint
  Kläppebron bro /Se Ekebergsdalen hemmansdel Brede Sten åkermark
  Kläppemossen mosse Ekebo lgf Bredmosse skogsmosse
  Kläppstad skogsområde /Se Eken fd backstuga Bremsan källa
  Kläppstadbukten bukt Eken fd bst Bremseviken vik
  Kohagen åker? Ekerotelyckan lycka o hus Brevik sjövik
  Kohagen hage Elia»s Tomt fd hus o tomt Brevikekullen berg
  Kollesjön sjö Elseberg hus Brevikevallen gärde
  Korpeholmen udde Elselund hemmansdel Brobotten gärde
  Korshällevattnet sjö Elsieberg hus Brodalen dal
  Korvholmen, Lille udde Elvhem lgf Brodalen ådal o. landsväg med bro
  Korvholmen, Store udde Emilieborg bebyggelse Brodalen väg-, bäck- o brodal
  Koön ö Enebacken fd bst Brokebron bro
  Koön ö Enebergshagen fd torp Brokebukten bukt, vik
  Kringlevattnet tjärn Enerkullen hus Brokån å
  Kringvattensbacken backe Enern hus Brokåsarne skogsåsar
  Kringvattnet sjö Eriksberg lgf Brokåseliderna lider och branter
  Kristens äng äng? Enern hus Brolyckorna lyckor
  Kristens äng mosse Erikslund lgf Brudevattnet skogsvatten
  Kullingeholmen udde Estridsgärdet fd bst Bruksgärdet gärde
  Kullinge mosse skog Falketomterna fd hus Brumannekulle berg
  Kvarnbäcken bäck Falkhagen fd torp Brumbergs hage hage, fd mark
  Kvarnbäcken bäck Finkan tillfällighetsarrest Brumbergslyckan gärdeslycka
  Kvarnevatten, Getlycke sjö Fjället fd torp Brunneliden lid
  Kvarnevattnet, Lilla sjö Fjällsbacken förpantningsjord Brunnevattnet skogsvatten
  Kvarnevattnet, Stora sjö Fjällsbacken torpställe Bryggevägen strandväg
  Kvillebäcken bäck Fjällshagen torp Brålyckan gärde
  Kvillen t och bäckutlopp /Se Flodium fd torp Bråtebäcken bäck el å
  Kvillen = Billegårdskvill förr vattenfyllt område /Se Flyt-in hus f.d. Bråtekullen bergkulle
  Kvillen bäckutflöde /Se Folkets Hus föreningshus Bråtelidbäcken bäck
  Käften udde? Fredsskogen fd torp Bråteliden berg
  Källevattnet sjö Fredsskogen fd torp Bråtelidfallet skogsbäcksfall
  Kärremossen mosse Fridhem hem d o lgf Bråtesjön skogssjö
  Lille holmen holme Fridhem lhf o fd torp Bräcka Lid lid
  Lille mosse tjärn Fridhem lgf Brädkullen berg
  Lille sjö tjärn Fridhem lägf Brände Bergen skogsberg
  Lillevattnet tjärn Fridhem lgf Brände Kulle bergkulle
  Lille-Väktor sjö Fridhem lgf Bränna mark
  Lindekullen kulle Fridhem lgf Bränna Bro fd körbro
  »Linnere» sten råsten /Se Fridhem hus Brännabäcken bäck
  Ljungbacken backe Friskogen torp Brännagatan gata, väg
  Lommerhalsholmarna holmar Frukasen fd torp Brännekaserna Saknas
  Lommerhalsholmen udde Fruliden f.d. torp Brännekullarne berghöjder
  Lommervattnet tjärn Frykmanstorpet hus el torp Brännekullen berg
  Lommervattnet tjärn Fräkne grannhärad Brännekullen berg
  Longåsön holme Furukullen torp Bränneribäcken bäck
  Lundekullen kulle Furukullen torp Bränneribäcken bäck
  Lykullen kulle Fägran fd torp Bränneribäcken bäck
  Lysevattnet tjärn Fältskärshagen fd torp Bränneridammen damm
  Lysevattnet sjö Färjan fd färjeställe Bränneriet ruiner
  Lysevattnet sjö Föddered f.d. torp Brännerna åker o ängsmark
  Lång, Lille sjö Födfånget fd torp Brännerna skogsmark
  Långa bergen bergs- och skogsområde Gaddelyckan f.d. tomt, nu lycka Bränneskogen skogsmark
  Långa bergen berg Gamle Ladugårdarne rivna ladugårdsbyggnader Bränneskogsbergen berg
  Långa näs näs Gatan bebyggelse Brännevallen gärde
  Långa näsan udde Gatan fd hus Bröllopsbergen skogsberg
  Långanäsnäbban udde Gatan fd bst Brömsekullen berg
  Lången sjöar /Se Gategården gård Budalen dal
  Långevattnet tjärn Gategården gård, by Buktekullen berg
  Långevattnet sjö Gategårds Kas hus Burmans Sten stenblock
  Långevattnet sjö Gategårds Stam fd dragon o soldatstam Bursåsen skogsbergås
  Långsbergssjöarna sjöar Gatehagen hus Busselyckan lycka
  Långsbäcken bäck Gatestycket f.d. bst. Buvattensdalen skogsmarksdal
  Läresbovattnet, Stora sjö Gena lgf Buvattensreset berg- o skogsmarkshöjd
  Lönnekullen kulle Getlycke gård Buvattnet skogssjö
  Mad-dy-mossen mosse Granhom lgf Bygden område
  Maden mad Grannen fd torp Bykällan källa
  Maderna mader Graven gård Bykällegatan väg
  Madvattnet sjö Gravered gård Byrvattnen Saknas
  Mannevattnet tjärn Gravereds Varv fd båtvarv Byrån å
  Marbobäcken bäck Graveröd gård Byvägsgrinden fd grind
  Marbobäcken bäck Grinden fd hemmansdel Byxorna utlopp
  Marbomossen mosse Grinden hemmansdel Bålgångsliden lid
  Marbomossen mosse Grinden fd torp Bålhålan berg o hagmarksdäld
  Marieströmsån (Brandsboån) å /Se Grinnagården bebyggelse Båtesten stenblock
  Medjolingen sjö Grinnatomten fd tomtområde Bäckegatan dalgång
  Medjolingen sjö Gropebanken hus Bäckeliddalen dal och bäck
  Metholmen holme Grunnevattnet fd torp Bäckeliden lid
  Munkön ö Gruvan hemmansdel Bäckelyckan gärde
  Munkön ö Grönelid hus Bäckelyckan hagmarkslycka
  Munkön ö Grönelid fd torp Bäremaden skogsmad
  Måröd Lyseberg bergsområde Gunnarstorp lgf Bäremaden skogsmad
  Mörka viken vik Gunnebo lgf Bärgsgärds Ener en
  Mörkevattnet tjärn Gustafsberg hus Böndernas Håla sandhåla
  Mörkevattnet tjärn Gustavsberg lgf Dalehagen hage o gärde
  Mörtekällan tjärn Gåsehögen fd torp Dalekvillen älvbukt o vassgrund
  Mörtevattnet, Lilla sjö Gäddestrand torp Daletegen åker
  Mörtevattnet, Stora sjö Gärdet hemmansdel Dalhagen hagmarksdal
  Nordbergen berg Gärdhem lgh Dalliden lid
  Nordhagen skog Gästgivaregården hemmansdel Dals Hund sten
  Nordnäbban udde Gästgivaregården bebyggelse Dalskällan vårsel
  Nordstad skogsområde /Se Hagarne hus Dalsliden lid
  Nordstadviken vik Hagarne lgf Dammberget berg
  Nybyggesjön del av Öre sjö Hagebacken fd torp Dammebron bro
  Nyhagen hage Hagen torp Dammeliden vägbrant
  Näbbet udde Hagen Nedra gård Dammeliden lid
  Näbban udde Hagen Norra gård Dammlyckan gärde
  Näsemossen mosse Hagen Norra gård Dammen fd dammverk
  Näshagen hage Hallbergslyckan lycka o. f.d. tomtplats Dammen fd dammanläggning
  Näsholmen holme Hallbolund hemmansdel Dammen utlopp
  Näsnabben udde Hallerna lgf Dammgatan väg
  *Nödinge dal dal /Se Hallerna fd torp Dammgärdet gärde
  Nödinge å å /Se Hallernatorpet f.d. torp Dammhagen hagmark
  Ormemyren, Lilla myr Hannelund lgf Dammossarne skogsmossar
  Ormemyren, Stora myr Harebergen hus Dammsjömossen mosse
  Pikstensröset fornlämning Harebergen torp Dammsjön sjö
  Porstången strand Hareberget hus Dammåkrarna åkerjord
  Rannebergen skogsområde Harås fd torp Dansareberget berg
  Rannebergen berg Hastered gårdar Daskebackebron bro
  Randhellir Saknas Hastered Skola folk o småskola Daskebackefallet vattenfall
  Rishageröd vatten sjö Hastereds Kyrka missionskyrka eller prediko o möteshus Daskebacken backe
  Rishagerödån å Hastereds Såg ramsågverk Daskebackeån del av å
  Risån å /Se Hasteredstorpet bebyggelse Daskelyckan gärde
  Rytterkullen udde Hastereds Kvarn fd tullkvarn Den Stora Eken ek
  Rytter-Rinnaån å Hastereds Äng hemmansdelar Det Brända skogområde
  Rågårdarna skogsområde Hasterödsbro fd torp Det Brända skogsmark
  Råttan skär Havrelyckan f.d. torp Det Brända skogsområde
  Rävmossen mosse Heden fd torp Dirdammen å
  Röda havet tjärn Heden hemmansdel Dirdammsbergen berg
  Röda havet tjärn Heden fd torp Djupedal dal
  Röda havet sjö /Se Heljered gård Djupedal skogsdal
  Rönnebora ö /Se Heljered Smedja fd smedja Djupedalen dal
  Rönneborg holme Helmetorpet torp Djupedalen skogsdal
  Rönningsbäcken bäck Henningsborg lgf Djupevattensmossen skogstorvmosse
  Rörtångsmossen mosse Hjältevrån fd torp Djupevattnet skogsvatten
  Rörtängsmossen mosse Hjärdhem lgf Djupån åområde
  Rösebergen berg Hjärtum by, gårdar Djurhultevägen väg
  Röstorpssjön sjö Hjärtum by Dragonebacken skogsbacke
  Röstorpssjön sjö Hjärtum Billegård gd Dropparebergen berg
  Sandbukten bukt Hjärtum Nedra gård Droppareliden lid
  Sanna skansar bergssluttning? Hjärtum Nedra gård Drulleberget hagmarks- eller skogsberg
  Siorns backe berg? Hjärtums Barnhem barnhem Drulles Stuga berggrotta
  Siors backe backe Hjärtums Kyrka kyrka Duldevattnen skogsvatten
  Sjöbonäbban udde Hjärtums Poststation postanstalt Duvelund hagmark
  Skansberget berg Hjärtum Prästgård gård Dybäckekullen berg
  Skansen åker? Hjärtums Prästgård gård Dybäckekullen berg
  Skedet sand- o rullstensås /Se Hjärtums Skola folk- o. småskolehus Dybäckemaden mad
  Skillnarevattnet tjärn Hjärtum Södra gård Dyngeflaten gärde
  Skinnarevattnet sjö /Se Hjärtum Övra gård Dyrekullen bergkulle
  Skinnviken vik Hjärtum Övra gård Dyreliden lid
  Skillnarevattnet tjärn Holken hus Dyrenen hagmark
  Skogmossen mosse Hukered fd hus eller torp Dysjön skogssjö
  Skrymtemossen åker? Hultestaden bebyggelse Dysumparne madgärden
  Skrymtemossen mosse Hultet hus o förp.jord Dåliga Flaten gärde
  Skären skär Hultet bebyggelse, skogstorp och lgf Dålige Lotten gärde o hagmark
  Skären skär Hultsbacken f.d. bst. Dämmet dämme
  Småholmarna holmar Husdalen lgf Därsmaden mad o åkermark
  Småsjöarna sjöar Husedalen gård Döva-Bertas Bäck bäck
  Småvattnen tjärnar Huvudgärdet fd torp Ekebacken hagmarksbacke
  Småvattnen tjärnar Huvudgärdet f.d. torp Ekeberget berg
  Småvattnen tjärnar Hålagården fd hemmansdel Ekebergskullen berg
  Småvattnen tjärnar Hålet fd torp el hus Ekebergs Nolnäbba nabbe
  Småvattnet, Hitra tjärn Hålet torp Ekebergs Sörnäbba nabbe
  Småvattnet, Inra tjärn Hålet lgf Ekebergsvägen väg
  Småvattnet, Mittra tjärn Hålet fd torp Ekeklovan hagmark
  Solberget berg Hållered gård Ekelagen skogsmark
  Sollums Lång sjö Hålorna gård Ekelunden eklund
  *Spangebron bro Hålornas Mad f.d. bebyggelse Ekelunden ekdunge
  Spångemossen mosse Hålvägen hus Ekeskogslyckan gärde
  Starremaden mad /Se Hällemossen fd torp Ekestedet sjöstrandsområde
  Stenbackebukten vik Hällerna hemmansdel Ekåsen berg o ekskogsås
  Stenhusvattnet tjärn Hällerna torp el hus Eliàs Kas skogsmark
  Stenhuskullen kulle Hälltorp lgf Ellikas Dal dal
  Stockelidvattnet, Lilla sjö Häradsdomaretomten fd gårdshus o tomt Elofs Lid väglid
  Stockelidvattnet, Stora sjö Hästehagen fd torp Enebacken mark
  Store holmen holme Hästhagen torp Enerbacken skogsbacke
  Store sjö sjö Hästhagen torp Enekullen bergklint
  Store-Väktor sjö Hästhagen hus Enekullshagen hagmark
  Strömsbäcken bäck Hättan lgf Enerbacken mark
  Stubbehagen åker Högalid lgf Enerkullen berg
  Stubbehagsskäret udde Högarne fd backst Engelbrekts Kaser skogsmark
  Stuvvikesjön sjö Högebergstorpet torp Engelbrekts Led hag-, stängselled
  Styrås höjd Högelidhagen hus Englandskullen Saknas
  Sundsholmen udde Högen gård Eriks backe mark
  Sundsholmen udde Högen gård Esperöds Brygga ångbåtsbrygga
  Sundören ägomark Högsbo lgf Esperöds Bäck bäck
  Svarta bukten bukt Högsgrind f.d. torp Esperödsgatan väg
  Svartevattnet tjärn Högs Kvarn mjölkvarn, såg Farfarns Berg berg
  Svartevattnet tjärn Höjden fd torp Farfarns Hage hage
  Svartevattnet, Lilla sjö Höjentorp f.d. torp Fimåkrarne åkerjord
  Svartevattnet, Stora sjö Hökebacken fd torp Fiskaremaden mad
  Svartevattnet, Stora sjö Hökebergshagen fd torp Fiskeboden gärde
  Svensplatsen naturnamn? Idetorpet fd soldat- eller båtsmanstorp Fiskelöse Vatten skogsvatten
  Svängestödet del av sund /Se Idorshage lgf Fiskängen gärde o. mark
  Svärtemaden mad Ingelstorp, se 2 Hagen Norra gård Fjällbygden del av sn
  Sågefallet vattenfall Ingelstorp gård Fjällen del av sn
  Sågån gränså /Se Ingmanstorpet torp Fjället berg o skogsmark
  Sågån å Inlands Kontor kontor Fjällsbergen bergshöjder
  Sågån å Inlands Pappersbruk pappersbruk Fjällsstigbacken skogsslätt, backe
  Sörnäbban udde Intagan by och gårdar Fjällsstigen skogsväg
  Sörängen åker Intagan by och gårdar Fjällvägen landsväg
  Tolles gärde gärde Intagan Nedra gård Flackerabben mark o gärde
  Tomta småvatten sjö Intagan Norra gård Flasken sankt gärde o mossemark
  Tomtekasen terräng Intagan Övra gård Flaten gärde
  Torna dal åker Intagans Skola folk o småskola Flinketomten mark
  Torpemossen mosse Ivarsbo lgf Floddiket gränsbäck
  Torpemossen mosse Jannes Kvarn fd tullkvarn Flodiumsbergen bergås
  Torpemossen mosse Jensetorpet torp Flodiumsmossen torvmosse
  Torphagen hage Johanslund lgf Flogarne skogsvattensflogar
  Torvan sjö Jonsehagen fd torp Floget skogsmarksberg
  Torvvattensbäcken bäck Jordfallsslätterna gård Flogliden skogsvägslid
  Torvvattnet sjö Jutekullen fd torp Flogvattensbergen skogsberg
  Tranbärsmossen, Lilla mosse Jyrings Näbba f.d. torp Flogvattensbäcken bäck
  Tranbärsmossen, Stora mosse Jäärn skogstorp o hus Flogvattensdalen skogs- o bäckdal
  Tranevattnet sjö Kalvhagarne fd torp Flogvattnet skogsvatten
  Trollevattnen tjärn Kalvhagehusen arbetarebostäder Flogvattnet skogsvatten
  Tröskekärren kärr Kalvhagen hus, arbetarebostäder Flottebergen berg
  Tuvevattnen tjärnar Kalvhagen fd torp Flotteberget berg
  Tuvevattnen tjärn Karis Tomter f.d. tomter, nu hagmark Flottviken vik
  Tågmossen, Lille mosse Karlsberg hem.del Flyet gärdesmark
  Tågmossen, Store mosse Karlsberg lgf Flytin markområde
  Ulveberget berg(sområde?) Karlsgården hemmansdel Flyvattensbäcken bäck
  Ulveberget berg Karlshagen fd hus Flyvattensmossen skogsmosse
  Utby Lång sjö Karlslund hemmansdel Flyvattnet sjö
  Uxåse klint triangelpunkt Karlsro lgf Forshagen hagmark
  Valdalen dal Kasebacken fd torp Framre Mosse mosse
  Valdalsbäcken bäck Kaseberget fd torp Fredsskogen skog
  Valdalssjön sjö Kasegatan fd torp Fredsskogen skogsmark
  Valeklinten, Lille berg Kasehagen fd torp Fredsskogskasen skogsmark
  Valeklinten, Store berg Kasen hus Friskogen skogsområde
  Valeklintsvattnet, Lilla sjö Kasen torp Frubergen berg
  Valeklintsvattnet, Stora sjö Kasen hus Fruliden sydsluttning o hagmark
  Valekärrsvattnet, Lilla sjö Kasen torp Frumossen torvmosse
  Valekärrsvattnet, Stora sjö Kasen fd torp, nu gärde Fruns kas skogsmarksslätt
  Vassen vassområde Kasen lgf. Fruntimmersberget berg
  Vetteberget berg Kasen torp Fräckmyren myrmark
  Vikers mosse mosse /Se Kasen lgf o torp Frälseåkern åker
  Vikers mosse mosse /Se Kasen fd hus o tomt Furens Förstuga klippstigspass
  Vinterdalarna moss- o skogsområde Kasen fd torp Furubergen berg o furuskog
  Vinterdalarna dalar Kasen fd torp Furukasen skogsmark
  Vinterdalen dal Kasen fd torp Furukullen berg
  Vita märren holme Kasen fd torp Furukullen bergkulle
  Vitestenen gränsmärke, klippa /Se Kasen hus Furukullsvallen gärde
  Vredesjön sjö Kasen fd torp Furön ö
  Vålarna gränsmärke Kasen fd torp Fyråkersskiftet åkermark
  Vålarna berg Kaserna fd torp Fågelbergen berg o stora skogsåsar
  Våleberget berg Kasetorpet fd torp Fågelbergsmossen skogsmosse
  Väktor St o L sjöar /Se Kistebacken fd torp Fågelbergsskogen skogsmark
  Väktors mosse mosse Klaraborg lgf Fågelleken skogsområde
  Åseliden lid Kleven torp Fågelleksliden skogsvägslid
  Ängen äng Kleven torp Fågelnäsbergen berg
  Ör sjö /Se Klockarelund torp Fårehagen hage
  Ör sjö /Se Klämman fd torp Fårelyckan åkerlycka
  Öregårdsberget berg /Se Kläpp fd torp Fäbergen skogshöjder
  Öregårdsön ö Knaksetorpet fd torp Fäbergesten skilnadssten
  Öregårdsön ö Kohagen fd torp Fäbromossen mosse
  Öregårsöa ö Knekteplatsen fd soldattorp Fägatan fäväg
  Öre sjö sjö Knektestammen fd soldattorp Fähusbacken backslätt
  Öre sjö sjö Knektetorpet fd soldattorp Fähuslyckan lycka
  Öresjön sjö Knipen fd torp Fäkleverna skogsväg
  Öresjö sjö Knipen torp Fältedalen däld
  Öre sjö sjö Kohagen numera hemmansdel Fältegärdet gärde
  Öre sjö sjö Kohagen hemmansdel Fältskaserna fd svedjeland
  Öresjö sjö Kohagen lgf Färjegatan gata
  Öresjö sjö Kohagen torp Gaddehagen hage
  Öresjön sjö /Se Komtebo lgf Galtarne skär
  Örevattensbäcken bäck Koppar-Svens Kas skogsområde Galtebron bro
  Örevattnet sjö Krakelyckan fd bst Galteryggen lerbank
  Örevattnet tjärn Kringvattensbacken torp Gamle Rivägen väg
  Örsjön sjö Kristiansäng fd torp Gamle Trädgården ängsmark
  Örsjön sjö /Se Kristinedal hus Gamlevallen gärde
  Örstadbukten bukt Krogstorp torp Gamle Vägen fd häradsväg
  *Östervalen gränsmärke Krokstorp torp, kyrkojord Garvarebäcken bäck
  Östervatten sjö Kullehagen fd torp Garvaremaden gärde
    Kullen hus Garveribäcken bäck
    Kullen förp.jord Garvinnekullen bergkulle
    Kullen fd torp Garvinnekullen bergkulle
    Kullhagen lgf Gatabäcken bäck
    Kullingetomten fd hus el torp Gatebacken backslått
    Kvarnarna f.d. skvaltkvarnar Gateberget skogsberg
    Kvarnarna f.d. kvarnverk Gategårds Lång skogsjö
    Kvarnarne Ström fd kvarnar Gatekullen berg
    Kvarnen lgf Gatekällan källa
    Kvarntorpet fd torp Gatelyckan lycka
    Kvillen fd torp Gena markområde
    Kyrkeliden fd torp Getekullen bergkulle
    Kålhagen hemmansdel Getekullslyckan lycka
    Källeklev fd torp Getlycke Kvarnevatten skogsvatten
    Källhagen hus Gladers Kas skogsmark
    Källås hemmansdelar o lgf Glyggesten stenblock
    Källåstorpen fd torp Gossarnes Mad skogsmad
    Kärren lgf Grankasen skogshagmark
    Kärret fd torp Grankullen berg
    Kärrsbacken gård Grankärrsmaden skogsmad
    Kärrsbacke(ns) kvarn fd kvarn o lägenhet el torp Grankärrsvattnet skogsvatten
    Kölnan kölne- och ugnsruin Granmaderna skogsmarks o åkermadmark
    Köttkleverna f.d. torp el. hus Gravabäcken bäck
    Ladugårdshusen bostadshus Grinnaberget berg
    Lekvall gård Grinnagärdet avsöndring
    Lerdalen torp Grinnahagen gärdeshage
    Lidbräckan hus, smedja Grinnakullen bergkulle
    Liden hemmansdel Grinna lada skogsmark
    Liden fd hemmansdel Grinnas Kullar skogsberg
    Liden hemmansdel Grinnebackarne småbackar
    Liderna hus Gropsjön del av sjö
    Liderna hus o lgf Grumsevallen gärde
    Liderna fd torp Grundvikebukten bukt
    Liderna fd torp Grunnevattensbergen skogshöjder
    Liderna f.d. torp Grunnevattensbäcken bäck
    Ligården f.d. hemmansdel Grunnevattenshålan skogmark
    Lillabränna lgf Grunnevattens Källa skogsvärsel
    Lilla Krokstorp f.d. hus Grunnevattensön ö
    Lilla Näset torp Grunnevattnet skogssjö
    Lillehögen hemmansdel Gruvan fältspatsbrott
    Lindeberg hus Gråbenekasen skogsmarkskas
    Lindekullen lgf Gråbenekullen skogsmarksberg
    Lindhem lgf Gråbenelyckan lycka
    Lindkvistetorpet fd torp Gråbengtelyckan gärdeslycka
    Lindås torp Grågåsemossen mosse
    Lindås lgf Grågåsen stenblock
    Ljungbacken lgf Grå Hunds Kas hygge o skogsmark
    Ljungberget hus Gräshöljan mosse
    Ljungetorpet fd torp Gräshöljeliden lid
    Ljungliden hus Gräsåsemossen skogstovmosse
    Lokammen fd torp Gräsåsevattnet skogssjö
    Lorensberg lgf Gräsåseviken vik
    Lugnet lgf Grävlingebergen berg
    Lund torp Grävlingebäcken bäck
    Lundbacken bst Grävlingebäcken bäck
    Lundbergshagen hus Grävlingedalen skogsdal
    Lunddalen lgf Grävlingekullen skogsberg
    Lundedalen fd bst Grävlingeliden lid
    Lundeliden fd bst Grävlingemyren skogsmyr
    Lunden hemmansdelar Grävlingen sjö
    Lunden fd bst Gröne fläcken vägskäl
    Lunden fd torp Gubbegärdet gärde
    Lunden fd torp Gubbeliden lid
    Lundetorpet fd torp Gudebergen berg
    Lundhagen fd torp Gula Floget berg
    Lunneberg lgf Gullbergs Sten stenblock
    Lunnetorpet lgf o fd torp Gullhuvudet bergudde
    Lusthuset fd hus Gunla Nypiröv skogsvägspass
    Lyckan hus Gunnars Kulle berg
    Lyckan fd torp el bst Gunnarsvattens Hund berg
    Lyckhom lgf Guppås bergås
    Lyckhem lgf Gustafsvägen skogsstig
    Lyckhem lgf Gångeträsmaden mad
    Långered gård Gåsebacken gärdesmark
    Långshagen fd torp Gåsedammarne dammar
    Lärketomten fd hus eller torp Gåsemaden skogsmarksmad
    Lärsbo gård Gåseskäret skär
    Lärsbo Äng torp Gäddevattnet sjö
    Lödestorp by o gård Gärdegrinden ställe
    Lödeström bebyggelse Gökeblomsbacken ängsbacke
    Lönnen hus, fd postanstalt Görlingevallen gärde
    Lönnetomten fd hus o tomt Götaälv avloppsälv
    Maan fd torp Hagarne hagmarker
    Maan gård Hagarne hagmarker
    Maan gård Hagavägen markväg
    Madametorpet fd torp Hagebanken bank o lid
    Maddyen fd torp Hageberget berg
    Maddyna torp Hageberget berg
    Maden lgf Hagebergskällan binamn på Lekvalls Källa
    Maden torp Hagekasen skogsmark
    Maden fd torp Hagemossen gärde o mossemark
    Maden fd bst eller torp Hagen gärde o hagmark
    Maderna fd torp Hagesand sandstrand
    Maderna lgf Hage Småvatten skogsvatten
    Magasinet fd sockenmagasin Hagmans berg berggrund
    Magnusberg lgf Haldins bank hagmark o bank
    Magnustorpet fd torp Halleberget berggrund
    Majoregården bebyggelse Hallen sten o fiskeställe
    Majsiberg lgf Hallerna berg
    Majviken hus Hallerna berggrund
    Mallelyckan fd tomt o hus Hallerna skog o hagmarksområde
    Marieberg lgf Hallevadet bäckvad
    Marieberg lgf Hallevadskasen skogsmark
    Marieberg lgf Hallhagebäcken bäck
    Marieberg lgf Halsen näs
    Marieberg hus el. lgf. Halsevägen skogsväg
    Mariedal hus Hamnegrinden fd grind
    Marieholm lgf Hampelyckan lycka
    Marielund lgf Hanlidbanken bergbank
    Marieström hemmansdel Hansekullen bergkulle
    Martas Tomt fd hus o tomt Harebergen skogsberg o. höjder
    Masthugget hemmansdel Hasslebäckeflaten gärde
    Medholmen gård Hasteredsbäcken bäck
    Medholmen gård Hastereds Dal skogs- och hagmarksdal
    Mellannabben hus Hastereds Damm kvarndamm och skogshölja
    Metholmen gård Hastereds Kyrka stenblock
    Missionshuset prediko- o. missionsföreningshus Hastereds Res berg och skog
    Mossen hus Hastered Skans Saknas
    Mossen hus Hastmanslyckan gärde
    Mulered gård Haltevadet bäckvad
    Mullbergstomten fd tomt o hus Havdeberget berg
    Mure-Lars-Lycka lycka o tomt Havdekas skogsmarksområde
    Myrehagen f.d. torp Havden halvö, skogsmark o hagmarksområde
    Myreliden torp Havrelyckorna gärden
    Myremaden fd torp Heden gärdesslätt
    Myren torp Hedflaten gärde
    Myren hus, torp o bebyggelse Hedgatan väg
    Myren torp Helges Kas skogsmark
    Myrtuvan gård Helgån å
    Myrtuvan gård Heljereds Bro landsvägsbro
    Myrtuvan gård Heljereds lid lid
    Måbergen lgf o hus Heljered Vatten sjö
    Måliden hus Helsefyrsdalen hagmarksdal
    Månsetomten fd torp el hus Hemjorden gärden
    Månsetorpet fd torp Hendriksmaden madgärde
    Måred Lilla gård Herdedalen skogsdal
    Måred gårdar Herrebråten skogsskifte
    Måred Stora gård Herrgårds Kas skogsmark
    Nedra Äspered hemmansdel Herrgårds Kohage Saknas
    Newport lgf Hitra Rumpemaden mad
    Nol hemmansdel Hitre Småvattensmossen mosse
    Nolgården gård Hjortekullen berg
    Nolgårdsängen lgf el hus Hjortekullen berg
    Nolängen lgf Hjortekullsmossen mosse
    Nordkällan lgf Hjortemaden mad
    Nordliden lgf Hjortemossen mosse
    Nordängen lgf Hjortes Hölj vattenhölj
    Nordängen hemmansdel Hjortsundsmaden mad
    Nya Herrgården gård Hjortsundsmaden mad
    Nyborg hemmansdel Hjärlums Brygga brygga
    Nybygget torp Hjärtumsliderna lider
    Nybygget torp Holkebacken backsluttning
    Nybygget torp Holmevattnet skogsvatten
    Nybygget torpställe Holsbacken backslätt
    Nybygget fd torp Holsbackeledet haggärdsled
    Nyhagen lgf., f.d. torp Holsberget berg
    Nytorp fd torp Hopategen skogsteg
    Näbbet fd hus Hovidsmossen mosse-, kärr- o madmark
    Näbbet torp Huggers=Pers-lyckan lycka
    Näset lgf Hultebacken skogsmarksbacke
    Näset Lilla gård Hultemossen mosse
    Näset Lilla gård Hultemossen skogmarksmosse
    Näset Lilla gård Humlegården hage
    Näset Stora gård Humlegården f.d. humlegård
    Näset Stora gård Humlegårdsflaten gärde
    Näshagen lgt Humlegårdsliden åkermark
    Näsmanstomten f.d. hus och tomt Humlegårdsmaden åkermark
    Nötebron hus Humlehagen lycka
    Nötebrobacken torp Humlekärret mark
    »Olle-Nilssönernas» hemmansdelar Humlekärrsdalen gärde o hagmarksdal
    Olle Svensson tomten fd torp Hundhålebanken brant
    Ormeliden fd torp Hunnegäddebrännerna skogsmarker
    Ormelidsberget fd torp Hunnegäddevattnet skogsvatten
    Oräte Berns Tomt fd hus el tomt Hunnegärdsgiljan dal
    Oskarslund lgf Hunnegärdskullen berg
    Oskarslund lgf Hunnekullen berg
    Packbodarna varubodar, upplagsplats Husedalsliderna skogs- o markvägslider
    Paradiset fd torp Husedalsmaderna skogsmader
    Parkudden hus, lgf. o. bebyggelse Husekullen bergkulle
    Parkudden hus o lgf Huselyckan hagmark
    Parkudden lgf Huskullen kulle
    Parkudden lgf Huvdingen gärde
    Passupp fd hus Huvudet lerbank
    Pettersborg hus Huvudgärdeslyckorna lyckor
    Pilebacken fd torp Huvudgärdet gärde
    Postehagen f.d. hus Hytteklämman gilja, klämma el. klev
    Prästegården boställe, gård och bostadshus Håfrudalen skogsdal
    Pålen fd torp el hus Håla Berg berg
    Pärstomten fd torp el hus o tomt Håla Berget berg
    Raden arbetarebostäder Hålagärdet gärde
    Ragnarsberg lgf. Hålan ängsmark
    Rakelid hus Hålan hålmark
    Reveplatsen fd knekt, båtsmanstorp Hålan gärde
    Riern fd torp Hålbottemossen mosse
    Rishagered by o. gård Hålbottemosseön ö
    Rishagered by o. gård Håleresjön skogssjö
    Rishagereds Kvarn mjölkvarn Hålet torp
    Rosendal lgf Hålevägen hålväg
    Rosenhult lgf Hållyckan lycka
    Rosenlund hemmansdel el. lgf Hålornas Mad Saknas
    Rud gård Hålskogviken sjövik
    Ruds Kvarn fd kvarn Hålsten stenhäll o vägpass
    Rybergstorpet fd torp Hålvägeliderna lider
    Ryk f.d. gårdar, hemman Hålåkrarne åkrar
    Ryk f.d. gårdar Häggebergen berg
    Ryk Nedra gård Häggeliderna skogslider
    Ryk Norra gård Hällemossen skogsmosse
    Ryk Övra gård Hällerna berghäll-område
    Ryk Övra gård Hällevadet vadställe
    Rytterinna torp Hängedymossen mosse
    Rytterinna torp Häradssten gränssten
    Ryttrinnan fd torp Hästebacken hagmarkshöjdslätt
    Rytterinnetorpet torpställe Hästeberget berg
    Rytters Kas fd torp Hästebergs Stall klippgrotta
    Rådetomten fd hus o tomt Hästehagen hagmark
    Rågårdarne fd torp Hästehölen hölj
    Rågården fd torp Hästekasen skogshagemark
    Rånäs torp Hästekasen skogsmark
    Rörmaden kronotorp Hästekällan hagmark
    Röstorp säteri Hästelyckan gärde
    Sackrisetorpet fd torp Hästemossen mosse
    Samshagen lgf Hästeskäret skär el ö
    Sand bebyggelse o torpställen Hästetången udde
    Sanderslund hus Hästevattensbergen berg
    Sandhålan torp Hästevattensbäcken bäck
    Sandhålan fd torp Hästevattensskogen skogsområde
    Sandliden torp Hästevattnet skogsvatten
    Sandliden förp. jord o. hus Hästevattnet skogsvatten
    Sandsiken torp Hästhagen hagmark
    Sandviken gård Hästhagen hagmark
    Sandviken gård Hästskokleven berg o vägdel
    Sanna gård Hästskokleven berggilja
    Sanna gård Hästskon mark
    Sannadal lgf Höga Berget skogsberg
    Sanna Skola folk o småskola Högakas skogsmark
    Selias Stuga fd hus Högalid berg o skogshöjder
    Silkepinnetorpet fd torpställe Högalid skogshöjd
    Siorn fd torpställen Högalid skogsvägsbrant
    Siorsbacke förp.jord o hus Högalid skogsvägslid
    Sjöbacken hus o fd torp Högalid lid o skogsmark
    Sjöbacken torp el hus Högalidsbergen berg
    Sjön torp Högalids Källa skogsvärsel
    Sjötorpet torp Högalidsmossen mosse
    Sjövik lgf Högalidsten stenblock
    Skaddebacken lgf o hus Högalids Trappor vägbranter
    Skansarne hus, bebyggelse Högarne mark
    Skansen torp el. backstuga Höge Banken lermarksklint
    Skeet hus Högeberget berg
    Skeet fd hus Höge Kulle berg
    Skilnaredalen fd torp Höge Kulle bergkulle
    Skilna(ds)maden fd torp Höggatan väg
    Skinneviken fd torp Högs Fall vattenfall
    Skogen torp Högsliden landsvägslid
    Skogen torp Högs Lunde ek- o lövträdslund
    Skogsbrynet lgf Högs Mosse mosse
    Skogshyddan lgf Högs Sandhåla sandtäkt
    Skogstorp lgf Höjegrinden grind
    Skogvaktaretorpet lgf, fd torp Hökeberget berg
    Skomakarebacken f.d. tomt o. mark Hölarne åhöljor
    Skräddaregården hemmansdel Hörebacken backslätt
    Skräddaretorpet fd torp Hörebacken mark, backe, slätt
    Skrömtemossen f.d. torp Hörlyckan gärde
    Skummemaden f.d. bst. Hörningen hagmark
    Skvallerbacken f.d. hus o. tomt Höstackemaden mad o åkerm
    Skällås fd torp Idan ida
    Släggetomten fd tomtplats o hus Idelyckan lycka
    Slätten lgf Iglevattensbergen berghöjder
    Slätten fd torp Iglevattnet skogsvatten
    Slätterna gård Ijorden åkermark
    Smedgärdstomten fd torp Ijordsbankarne älvbankar
    Smedjan fd bst Ijordshålan markdjup
    Smedjebacken lgf Ingeborgs kas skogsmark
    Smedtorpet hus o torp Ingeborgs kärr skogsmark
    Smådala hemmansdel Ingelstorps Flotteberg berg
    Smörjan, se 1 Graveröd gård Ingers Lid landsvägslid
    Smörjan gård el. hemmansdel Inggerdshålan gärde
    Snickerlyckan hagmark, f.d. hus Ingmansliden väglid
    Snurretorpet f.d. torp Ingmansmaden mad
    Solbacken lgf Inra Rumpemaden mad
    Solbacken lgf Inre Dalen skogsdal
    Solbacken lgf Inre Småvattensmossen mosse
    Solbergshagen fd torp eller bst Intageliderna landsvägslider
    Soldatstommen hus el lgf In-utmed Liderna hagmark
    Solhem lgf Isjön skogsvatten
    Solhem hemmansdel Isjöbergen berg
    Solhem hus o lgf Jannesbacke backslätt förr, nu skog
    Solhem lgf Janskällan bykälla
    Solkullen lgf Jansmaden gärde
    Sollid hus Jensebergen skogsberg
    Solliden lgf Johanssons Lycka åkerlycka
    Solliden hus Jonemaderna skogsmader
    Solliden lgf Jontekällan fd källa
    Solliden lgf Jordfallet åbanks- o lerras
    Solliden hus o tomt Joreds Å Saknas
    Sollum by och gårdar Jungfrun gärde
    Sollum by och gårdar Jutekullen bergkulle
    Sollum Lilla gård Juteledet mark o gärde
    Sollum Lilla gård Jyrings Mosse skogsmosse
    Sollum Mellan gård Jässestenen sten
    Sollum Mellan gård Jättegryterna klippursvarvningar
    Sollum Mellan gård Jättegryterna klippursvarvningar
    Sollum Nedre gård Jättesebanken bank
    Sollum Nedra gård Jättesten forngravsten
    Sollum Norra gård Jättesten stenblock
    Sollum Norra gård Jäärn skogsås
    Sollum Södra gård Jönssons Ö ö
    Sollum Södra gård Jöransbo stenblocksgrotta
    Sollum Övre gård Jöranskammer berggrotta
    Sollum Övra gård Kabelvägen väg
    Sollums Kvarn kvarn, såg, lgf Kajens Mad skogsmad
    Sollums Såg sågverk Kajsasliden lid
    Sollums Varv pråmvarv Kalblåsen skogsmark
    Sponbacken torp Kalles Park skogsteg
    Sponbacken torp Kallkällan vattenkälla
    Stadsten fd bst Kalvekasen hagmark
    Stammen fd knektställe Kalvhagen fd kalvhagsmark
    Stammen lgf Kalvhagen hagmark
    Starskogen torp Kalvhagen hagmark
    Starskogskasen f.d. torp Kalvhagen hage
    Stena fd torp Kalvhagen hagmark
    Stenarne fd backstuga Kalvhagenäbban bergnäs
    Stenarsred gård Kalvhagshålan dal
    Stenarsreds Såg sågverk Kalvhögen markhöjd
    Stenbacken gård Kanalbankarne bankar och älvbranter
    Stenbacken hus Kanalbron bro
    Stenbackens Skola skolhus Kanalen fartygskanal
    Stengatelyckan fd bst Kanalen bäck
    Stengatorna fd hus Kanings Floge skogsvatten
    Stenlid hus Kanisebanken markhöjd
    Stentegen fd torp Kaptens Kas skogsmark
    Stered by, gårdar Karis Hage berg-, backhöjder o hagmark
    Stered Nedra gård Karis Hål dymark
    Stered Nedra gård Karis Trädgård hagmark
    Stered Övra gård Kasebacken hagmark
    Stered Övra gård Kasebergen berg
    Sterödsäng fd torp Kaseberget berg
    Stigen torp Kaseberget berg
    Stivetorpet fd torp Kasekullen bergkulle
    Stockebanken fd torp Kaseliderna gärdeslider
    Stojetomten fd torp Kasemyren hagmarksmyr
    Stommen bebyggelse Kasen skogsområde
    Stommen lgf Kasen skogsmark
    Stommen fd soldattorp Kaserna skogsmark
    Storehögen hemmansdel Kasesjön skogssjö
    Stranden fd bst Kastet bergslänt o brant
    Stranden fd torp Kastet skogsberg
    Strandhem lgf Kastet virkeskastställe
    Strandviken lgf Katekesmaden skogshagmarksmad
    Ström industriort, bebyggelse, fabrikssamhälle, gårdar Kavlebergen berg
    Ström industriort Kavlebroarna skogsväg, stig
    Strömbladstorpet fd torp Kavlebron sankmarks- och kavelbro
    Strömkullen lgf Kerstimossen skogsmosse
    Strömmen hemmansdel Kerstins Botten mossmark och skogsgräns
    Ströms Benstamp benmjölskvarn Kerstikällan skogsvärsel
    Ströms Borg huvudbyggnad Kistebacken backslätt
    Ströms Fabrik papperbruk Kisteberget berg
    Ströms Herregård gods o säteri Kistebergshögen gravhög
    Ströms Kvarn kvarn o såg Kistebergsås bergås
    Ströms Ladugårdar ladugårdar Kistevattensbergen berg
    Strömslund lgf Kistevattnet skogsvatten
    Ströms Magasin fd spannmålsmagasin Kittelsberget berg
    Ströms Skola folk o småskola Klaffbron klaff-, kör- o landsvägsbro
    Ströms Smedja gårdssmedja Klarkällan källa
    Ströms Stall herrgårdshäststall Kleveberget berg
    Ströms Säteri sätesgård Klevekasen skogområde
    Ströms Säteri sätesgård Kleveslättan skogsmark
    Ströms Säteri sätesgård Klevkasestenen skilnadssten
    Ström Södra gård Klevekällan vattenkälla
    Ström Södra gård Klevelyckan lycka
    Ströms Trädgård handelsträdgård, hus, park Klevemossen mosse
    Ströms vattenrätt avs. Kleverna Saknas
    Ström Övra Västergård gård Klevesjön dypöl
    Ström Övra Västergård gård Klingremaderna mader
    Ström Övra Östergård gård Klivstättan gärdeslyckan
    Ström Övra Östergård gård Klivstättan ställa
    Stugan fd hus o tomt Klockarekullen bergkulle
    Stugan fd hus Klockarekullen bergkulle
    Stuvike Kvarn fd skvaltkvarn Klockarns Odling betes- o ängsmark
    Stuviken gård Klosterberget berg
    Stussberget torp Klovsten stenblock
    Sultaneliden bebyggelse Klämman utmark o kohagetätt
    Sundbyberg lgf Klämmekasen skogsmark
    Sundhem hus o lgf Kläpp sluttningar
    Sundören lastplats o bebyggelse Kläpp skogsmark
    Sundörestugorna hus o bebyggelse Kläppebron vägbro
    Sundöretorpet fd torp Kläppe Lider lider
    Svartemaden kronotorp Kläppelyckan lycka
    Svensplatsen lgf Kläppelyckan gärdeslycka
    Svenstomten torp Kläppmossen mosse
    Sågdammen lgf Kläppmossen torvmosse
    Sågebacken bebyggelse Kläppstad skogs- o markområde
    Sågekasen fd torp Kläppstadbukten bukt, vik
    Sågen gård Kläppstadmossen skogsmosse
    Sågen ångsågverk Kläppstättan skogsmark, fd hagstätta
    Sågen sågverk o hus Kläppån å eller bäck
    Sågen fd sågverk Klässkärr skogsvatten
    Sågen sågverk Klövjeliderna lider o berg
    Sågerna fd sågverk Knarrebanken ängs- o åkermark
    Sågerna Ström fd sågverk o beb Knektekulan höjd
    Sågtorpet lgf Knekteplatsen åkermark
    Söbergen hus o torp Knipebergen bergsamling
    Söbergsåsen hus Koberget berg
    Söckekärren torp Kohagen hagmark, äng o gärden
    Sörliden lgf Kohagen fd kobetesmark
    Sörliden lgf Kohagsknäppet mark
    Sörängen hus Kohagsmaden gärde
    Terås gård Kokullen berg
    Tolleberget fd bst Kokällevattnet skogsvatten
    Tolles Gärde hemmansdel Kolhålebanken skogmarksbank
    Tollesten fd bst Koliden lid
    Tomtalunde fd torp Konvaljekullen bergkulle
    Tomten gård Korpebergen berg o skogsmark
    Tomten lgf Korpeholmen bergholme, näs
    Tomterna lgf Korpekullen berg
    Tomterna fd hus, tomter Korskällebäcken bäck
    Torna f.d. torpställen Korskällebäcken bäck
    Torp by, gårdar Korskällevattnet skogssjö
    Torpet bebyggelse Korskällevattnet skogssjö
    Torp Mellan gård Korskällorna sankmark o bäckar
    Torp Nedra gård Korsvägarne korsvägar
    Torp Norra gård Korsvägen vägkorsning
    Torpshagen lgf Korsån bäck eller å
    Torps Herregård bebyggelse Kovägen fägata
    Torps Tegelbruk tegelbruk Koön ö
    Torp Yttre gård, herregård Kragelyckan lycka
    Torp Yttre gård Krakebacken ängsbacke
    Torpängen hus, bebyggelse Krakebacken backe
    Torp Östra gård Krakelyckan lycka
    Torp Östra gård Krakelyckan gärde
    Torstorpet lgf Krakelyckan gärdeslycka
    Trintered fd torp Krappe Stenar stenklyftepass
    Trollhätte Kanals Kontor slussverks o kanalkontor Krappe Stenar vägkräppe
    Trångkleven torp Kreken gärde
    Trädet fd hus el torp Krekan åkermark
    Tullevrån hus Krikekullen berg
    Tullevrån hus Krikelyckan lycka
    Turkestaden torp, hus o bebyggelse Kringlevassen sund
    Tuvemaderna fd torp Kringlevattnet sjöområde
    Tuvorna fd bst Kringvattensnäbban skogsudde
    Tån fd torp Kringvattensån å
    Tången fd torp Kringvattnet skogsvatten
    Tången bebyggelse o torp Kristiansmaderna skogsmader
    Tångetorpet fd torp Kristiansäng mad-slåttermark
    Törnkvistetorpet lgf o fd knektställe Krogstorpsån å
    Törsered by, gård Krokebergen berg
    Törsereds Blöta hus o bebyggelse, torp Krokegrinden grind
    Törsereds Kvarn fd kvarn Krokemaden skogsmad
    Ulmekasen fd torp Kroken gärde o hagmark
    Uppegården hemman Kroken gärde
    Uppegårdstomten tomtruiner Krokhagen gärde
    Utby by o. gårdar Krokote Åker åkerjord
    Utby by o. gårdar Kroksbäckelider lider och dalsluttningar
    Utby by o. gårdar Kroksdalen skogsdal
    Utby Bergegård gård Kroksliden lid
    Utby Bäckegård gård Kroksliden landsvägslid
    Utby Bäckegård gård Krokstorps Dalar åbranter
    Utbygården lgf, handelsb. Kroksvattensbäcken bäck
    Utby kanalområde avs Kroksvattnet skogssjö
    Utby Mellangård gård Kronans militärt område
    Utby Nedergård gård Kronoparken kronoskogpark
    Utby Nordgård gård Kronovägen skogsväg
    Utby Nordgård gård Krukelyckan lycka
    Utby Smedjegård gård Kruneliderna lidkrön
    Utby Smedjegård gård Kråkeguldskullen berg
    Utby Sörgård gård Kulan halvklotnaturbildning o markhöjd
    Uttersåker gård Kullegärdet gärde
    Uxås gård Kullelyckan gärde
    Uxås gård Kullesjöbanken bank
    Uxåsetorpet lgf o fd torp Kullesjömossen skogsmosse
    Vadbacken gård Kullesjön skogssjö
    Vadbacken gård Kullevattnet sik med vattensamling
    Valdalen skogstorp Kullingeholmen stenholme
    Valhall lgf Kullåkrarne åkermark
    Validen lgf Kultarne sandjordslider
    Vallehagen fd torp Kungälvsvägen landsväg
    Vallen hemmansdel Kvarnebacken backslätt
    Vallen lgf. Kvarnebron vägbro
    Vallestigen fd torp Kvarnebäcken bäck
    Vallisberg lgf Kvarnebäcken gränsbäck
    Valås fd torp Kvarnedammen kvarndamm
    Valåsbacken fd torp Kvarnefallen vattenfall o strömmar
    Vangbacken f.d. bst. Kvarnekullen berg- och lerkulle
    Vangliden f.d. torp Kvarnekullen berg
    Varden fd bst Kvarnekullsklovan bergklyftemark
    Vargehult lgf, förr båtsmanstorp Kvarneliden lid
    Vargehult lgf, förr båtsmansstorp Kvarneliden lid
    Varpeviken torp Kvarnelyckan gärde
    Varvet fd varv o bebyggelse Kvarnemaden gärde
    Vasshagen fd torp Kvarnesten kvarnsten
    Vassnöden f.d. torp Kvarnevallen gärden
    Vattnet hus Kvarnhagen hagmark
    Vattnet fd torp Kvarnhålan ängsmark
    Vessmanstorpet fd torp Kvarnhålan gärdesdal
    Westen by, gårdar Kvarnstallarne fd kvarnstallar
    Westen by, gårdar Kvarnvattensmossen skogsmosse
    Vestenhaga lgf, handelsbod Kvartsbergen kvartsbrott och berg
    Vestenhaga lgf, handelsbod Kviden gärde
    Westen Mellangård gård Kviden gärde
    Westen Nedergård gård Kvillebäcken bäck
    Westen Nolgård gård Kvillen älvinbuktning
    Westen Nolgård gård Kyrkebacken mark och höjdområde
    Vestensgrind fd torp Kyrkeberget berg
    Vestens kanalområde avs Kyrkeliden landsvägslid
    Vestensäng fd torp Kyrkelyckan gärde
    Vestenviken torp Kyrkerenen åkerren
    Westen Övergård gård Kyrkestättan haggärdsstätta
    Vinterdalen kronotorp Kyrkevägen skogsväg, stig
    Virvelsliden hemmansdel Kyrkevägen fd stig
    Vrån hus Kyrkevägen skogsväg
    Vägen lgf Kyrkogården kyrkogård
    Värdshuset fd krog, värdshus Kyrkogården begravningsplats
    Värebacken hus Kålgårdslyckan lycka
    Västerlanda annexförsamling Kålhagen hage
    Åbergshålan torp Kålhagen hagmark
    Åkerström bebyggelse, lastnings o utskeppningsställe Kålhagen gärde
    Åleberg, se 1 Sanna gård Käftebergen skogsberg
    Ålderdomshemmet ålderdomshem o fd fattiggård Källarelyckan lycka
    Ålleberg gård Källeberget berg
    Ålleberg hus o lgf Källegatan binamn på Stengatorna
    Ån lgf o. hus Källegatan byväg
    Ångermanstorpet fd båtsmanstorp Källehagen hage
    Åselidtorpet hus el fd torp Källeliden hagmarkssluttning
    Åsen fd torp Källeliderna lider o branter
    Åshagen fd torp Källelyckan gärde
    Åsnäbba lgf Källelyckan ängsgärde
    Ädlekasen fd hus o tomt, nu skog Källelyckan lycka
    Ängelbräktsgården hemmansdel Källemaden mad
    Ängen hemmansdel Källemaderna mader
    Ängen lgf Källemossen skogsmosse
    Ängen fd torp Källevattnet vatten
    Ängen hus Källhagen skogsmarkshage
    Ängen fd torp Källhagen fd åkermark o myr
    Ängen f.d. hus Källorna källuppflöde
    Ängen fd hus Källstringarne skogsvatten
    Änghagen hemmansdelar o lgf Källås berås
    Änghagen torpställen Källåsestyckena gärden
    Änghagen fd torp Källåsevallen gärde
    Änghagetorpen f.d. säteritorp Kämpen stenblock
    Änghagetorpen torp o hus Käringeklacken berg
    Änghagetorpen fd torp Kärleksstigen skogsväg o berg
    Äspen f.d. torp Kärren alträds-, snår- o sankmark
    Äspered gård Kärrsbackehålan sandhåla
    Äsperöd gård Kärrsbackehålan sandhåla o grust
    Ödsmål gård Kärrsbackeliden sandsvägslid
    Ögärdet hemmansdelar Kölnebacken backe
    Ögärdet lgf Kölnebanken bank
    Önnered gård Kölnedalen hagmarksdal
    Öregården fd torp Kölnekullen berg
    Örsbo gård Kölneliden lid
    Örstad torpställe Kölnelyckan lycka
    Östenhaga lgf. Kökskullen berg
    Överkasen fd torp Körekullsmaden sankmark
      Körmadmyren skogsmyrmark
      Köttkleverna bergklyfteområde
      Labans Källa källa
      Ladbanken skogsmark och bank
      Ladgärdet gärde
      Ladkasen skogsmark
      Ladugårdsgärdet gärde
      Ladugårdslyckan lycka
      Ladugårdslyckan lycka
      Ladugårdslyckan lycka
      Ladugårdsvallen gärde
      Ladviken vik
      Lammekärret skogsmark
      Larbomossen skogsmosse
      Lekvalls Gata gata, väg
      Lekvalls Källa källa
      Lerbäcken bäck
      Lerlyckan lycka
      Lerpussarne dyområden
      Lidbräckan landsvägslid
      Lidbräckehålan sandhåla
      Lidenkällan vattenkälla
      Lidenliden lid
      Liderna lider
      Liderna gärden
      Liderna lider, bankar och gärden
      Lidgärdet gärde
      Lidkohagen f d kohage
      Lidlyckorna gärden
      Lilla Blackevattnet skogsvatten
      Lilla Bockebukten sjöbukt
      Lilla Bockön bergö
      Lilla Borevattnet skogsvatten
      Lilla Borgen högt berg
      Lilla Broliden f d landsvägslid
      Lillabränna skogs- o hagmark
      Lilla Flogvattnet skogsvatten
      Lilla Gunnarsvattnet skogsvatten
      Lillagärdet gärde
      Lillagärdet gärde
      Lillagärdet gärde
      Lillagärdet gärde
      Lillagärdet gärde
      Lilla Hålan ras och försänkning
      Lilla Kerstivattnet skogsvatten
      Lillakrokstorp mark
      Lilla Kvarnevattnet skogsvatten
      Lilla Kvarnevattnet skogssjö
      Lillalyckan gärde
      Lilla Lärsbovattnet skogsvatten
      Lilla Madgärdet gärde
      Lillamulered gärde
      Lilla Mörtevattnet skogsvatten
      Lilla Sandliden landsvägslid
      Lilla Skyttemaden mad
      Lilla Stockelidvattnet skogsvatten
      Lilla Svartevattnet skogsvatten
      Lilla Svartevattnet skogsvatten
      Lilla Tuvevattnet skogsvatten
      Lilla Valeklintsvattnet sjö
      Lilla Valekärrsvattnet sjö
      Lilla Älv vattenfloge
      Lille Bengts Hage hagmark
      Lille Björndalen skogsdal
      Lille Bredmosse mosse
      Lille Brännemossen mosse
      Lilledalen bidal
      Lille Dammen gärde
      Lille Dampen f d slåtteräng
      Lille Floge skogshölj
      Lille Furuholmen holme, ö
      Lille Fågelbergsmossen skogsmosse
      Lille Grå Hund skogshöjd
      Lille Hage hagmark
      Lille Hästen yttersta delen på bergholmen
      Lille Högås skogsberg
      Lille Högåsemossen mosse
      Lille Hölje dammhölj
      Lille Karlsholme holme
      Lille Kroken gärde
      Lille Källstringen skogssjö
      Lille Lunde lövträdslund o berg
      Lille Lång skogssjö
      Lille Metegrund grund
      Lille Mosse skogstorvmosse
      Lille Mosse skogsmosse
      Lille Råbockemossen mosse
      Lille Rönnebärsholmen holme
      Lille Sjö sjö
      Lille-Sjö sankmark
      Lillesjöbäcken bäck
      Lille Slungesten stenblock
      Lillestigen bi- eller tvärstig
      Lille Stockelidsbanken skogsmarkshöjd
      Lille Stuvikeholmen holme
      Lille Svinåsen berg
      Lille Tranbärsmossen mosse
      Lille Valeklinten berg
      Lille Vasen mosse
      Lilleväktor skogssjö
      Lilleväktorsmossen mosse
      Lillsjön skogsvatten
      Lindekullen berg
      Lindekullslyckan gärde
      Linjärns kvarn skogsmark
      Linnebackarne skogsslättmark
      Linnebackarne skogsbackeslätter
      Linnebackskaserna skogskasmark
      Linneberget berg
      Linnerna skogsområde
      Linstallen skogsmark
      Ljungebergen berg o ljungskogsmark
      Lobackemaden gärde
      Loftet gärde
      Lommerhalsholmen holme
      Lommervattensmossen mosse
      Lommervattnet skogsvatten
      Lottas Trädgård skogsdal o mark
      Lugnåsarne bergåsar
      Lugnåsebukten sjöbukt
      Lugnåseholmarne holmar
      Lummerön ö
      Lunddalen skogsdal
      Lundekullen bergkulle
      Lundekullen berg
      Lundekullen trädbevuxen kulle
      Lundekällan vattenkälla
      Lundeliden skogsmarkslid
      Lundeliden skogsmarkslid
      Lunden vägskäl
      Lunden hagmark
      Lundlyckan gärde
      Lunnebussen gärde
      Lunneflogen vattenfloge
      Lunnekullen kulle
      Lur strömdrag och stengrund
      Lurekittlarne strömvirvlar och grund
      Lusthuskullen kulle o berg
      Lyckan gärdeslycka
      Lyckan gärdeslycka
      Lyckorna gärden
      Lyen berg
      Lykullen berg
      Lykullen berg
      Lykullen berg
      Lykullen bergkulle
      Lykullen kulle, berg
      Lysebergen berg- o skogsmark
      Lysebergstegarne skogstegar
      Lysedalen skogsdal
      Lyse Lider skogsbranter
      Lysevattensbäcken bäck
      Lysevattensmossen mosse
      Lysevattensön ö
      Lysevattnet skogsvatten
      Lysevattnet skogsvatten
      Lysten sten
      Långa Giljan skogsdal
      Långa Giljan skogsmarksgilja
      Långa giljan gilja, dal
      Långa Mad skogsmad
      Långa Näsa udde, näs
      Långa Näset bergnäs
      Långa Siken sjö- o skogmarkssik
      Långa Vadet sumpmark och skogsområde
      Långe Bergen skogsberg
      Långebergen berg
      Långeberget berg
      Långebergs Ände del av berg
      Långebråten skogsmark o hagmark
      Långemossen mosse
      Långe Tånge tånge
      Långevattensbäcken bäck
      Långevattnet skogsvatten
      Långjorden åkerjord
      Långjorden åkerjord
      Långjorden långåkrar
      Långjorden åkermark
      Långjorden åkermark
      Långsbergen bergåsar
      Långsbergen skogsberg
      Långsbergsröset bronsåldersröse
      Långs Bott sankmark
      Långsbäcken skogsbäck
      Långsbukten del av sjö
      Långsdalarne skogsdälder
      Långsdalen, Norra skogsdal
      Långsdalen, Södra skogsdal
      Långsdalsvägen skogsväg
      Långshagen hage f d odling o tomt
      Långskloverna skogsmark
      Långskulle bergkulle
      Långs Lundar asp- o lövträdsskog
      Långsmyren myr o skogsmad
      Långs res bergåsar o skogsmark
      Långvattensdalen skogsdal
      Långvattnet skogsvatten
      Långåsarne bergåsar o skogshöjder
      Långåsebukten bukt
      Läkteberget bergås
      Läktedalen skogsdal
      Läktedalsmaden skogsmad
      Långkärrsbukten sjöbukt
      Länneplatsen sjöstrandsområde
      Länsan isstoppningsbommar
      Lärkebergen skogsberg
      Lärkeberget berg
      Lärkegrinden f d väggrind
      Lärke-Majas Skulested madkälla och bäck
      Lärsbobukten sjöbukt
      Lärsbobäcken bäck
      Lärsbo Mosse mosse
      Lässebacken backslätt
      Lästegärdet gärde
      Lödestorps Gata väg
      Lödestorps Kaser skogs- o hagmark
      Lögebukten sjöbukt
      Löjesten sten
      Lönnen markområde, vägskäl
      Lönnen lönn
      Löperkärren skogsmark
      Lövkasebergen skogshöjder
      Lövkasen skogsmark
      Lövkaserna skogsmarker
      Lövmaden ängsmadmark
      Lövänden berg- o hagmark
      Maans Håleväg landsvägsdäld
      Maansjön sjö
      Maanvattenshästen stenblock
      Maddykullen berg
      Maddymossen skogsmosse
      Maden gärde
      Maden åkermark
      Maden gärde
      Maden gärde
      Maden Saknas
      Maden f d mad, nu odling och gärde
      Maden gärde
      Maderna sankmarker
      Maderna gärde
      Maderna sankmarker o gärden
      Maderna gärden
      Madkärret gärdesmark
      Majas Mad gärde
      Majhålan älvbankar o däld
      Majnyckleliderna hag- och gärdesmark
      Majviken älvinbuktning
      Malis Kulle berg
      Mannevattensbergen berg
      Mannevattnet skogssjö
      Manuelsledet hagled
      Marbobäcken bäck
      Marbomossen skogsmosse
      Marieströmsbron landsvägsbro
      Marits Lycka lycka
      Marieströmsån del av Brandsboån
      Mastedalen skogsdal
      Matmora vik eller vassbevuxen åmynning
      Mattias´ Lycka lycka
      Mattselyckorna gärden
      Medholmen holme
      Medjolingarne skogssjöar
      Mellanbanken skog- o hagmarkshöjd
      Mellangärdet gärde
      Mellgårds Näbba bergnäbba
      Metebukten sjöbukt
      Metesten stenblock
      Middase hagmark, bankar o höjder
      Middase bergås
      Milepålsliden lid
      Milepålslyckan gärde
      Milpålen milvisare av sten
      Mjölkekasen skogs- o hagmark
      Mjölkeklovan hagmarksklova
      Moltemossebergen berg
      Moltemossen skogstorvmosse
      Moltemossen skogsmosse
      Moltemyren skogsmyr, torp
      Morkullekullen bergkulle
      Mormors Kulle berg
      Mossehagen åkermark
      Mosseliderna lider
      Mossen gärde o äng
      Mossen åkermark, f.d. madmark
      Muleredsflaten gärde
      Munkebobukten sjöbukt
      Munkebokasen skogsmark
      Munkön ö
      Myrebanken bank, höjdsluttning
      Myredalen gärdesdal
      Myrehagen hage
      Myremaden mad, myr
      Myren mosse- o myrmarker
      Myren hag- o gärdesmyr
      Myrtuvekasen skogsmarkskas
      Måbergen berg
      Måbergskullen bergkulle
      Måbergskällan källa
      Måliden lid
      Målidmossen mosse, hus o landsväg
      Målidskällan källa
      Måredbergen berg
      Måredflaten gärde
      Måredliden lid
      Måred Lyseberg område av Lysebergen
      Mårteliden lid
      Mårtens Halvsten berg
      Mårtens Lycka lycka
      Mäleberget berg
      Märgelhålan märgelgrop
      Märrepinan skogsbacke
      Mörka Hålet bergstrand
      Mörka Viken vik
      Mörkevattensmossen skogstorvmosse
      Mörkevattnet sjö
      Mörtekällsbergen skogsberg
      Mörteleken sjögrund
      Mörtevattensbrännerna skogsmark
      Mörtevattensdalen skogsdal
      Mörtkällan skogssjö
      Nabben ängsmark
      Nedersta Slussen sluss
      Nedra Klev berg- o vägområde
      Nergärdet gärden
      Nilsemossen mosse
      Nolbergen skogsberg och marker
      Nolbergen skogsberg o marker
      Nolgårds Gata väg
      Nolgårdskärren del av Kärren
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Notgärdet gärde
      Nolgärdsmaden gärde
      Nolhagen hagmark
      Nolhagen åkermarkshage
      Nolkroken del av Hjärtum sn
      Nolkullarne skogsberg
      Nolkällan källa
      Nollyckan gärde
      Nolre Mossen mosse
      Nolskogen skogsområde
      Nolstadbergen skogsberg
      Nolstadbukten sjöbukt
      Nolstaden skogsmark
      Nolängen hagmark
      Nolängstegen skogsteg
      Nolängsudden bergudde
      Nordstänget gräns
      Nordängen skog o betesmark
      Nya Liden lid
      Nybyggeplatsen markområde
      Nybyggesjön sjöområde
      Nyhage hage; dal och åker
      Nyhagen gärde
      Näbban betesmark
      Näbban udde
      Näbbeflaten gärde
      Näbbekällan källa
      Näbberna åker- o gärdesm.
      Näbbestycket åkermark o område
      Näbbet markhörn o -utsprång
      Näbbhunden stenblock
      Näsebron bro
      Näsebukten sjöbukt
      Näsebukten bukt
      Näse Damm sjö
      Näsekullen berg
      Näseliden lid
      Näselyckan gärde
      Näsemossen mosse
      Näset näs
      Näsevägen skogmarksväg
      Nässlekullarne kullar
      Nässlekullslyckan gärde
      Näsön bergö
      Nötebrobackarne backar o mark
      Nötebron bro
      Nötebrovägen landsväg
      Odlingen nyodling
      Olas Hage hagmarksodlin
      Olas Håla hag- o åkermark
      Olas Vall gärde
      Olivelund åkermark
      Olle Petters Odling odlad mark
      Olle-Petters Soffa sten
      Olles Hage hag- o åkermark
      Ormeberget berg
      Ormehålan dal o. hagmark
      Ormekullarne småberg
      Ormekullarne berg
      Ormekullen berg
      Ormekullen berg
      Ormekullen kulle, berg
      Ormekullsbanken höjdsluttning
      Ormekullsdammen vattenhölj
      Ormemyrarna skogsmyrar
      Ormhålebanken gärdesbank, dalbrant
      Orreberget berg, ängsmark o tallbevuxen hagmark
      Orreberget berg
      Orrebergs Gilja gilja
      Orrebergshålan hålmark
      Orrebergs Kulle berg
      Orrekullen bergkulle
      Orrekullen bergkulle
      Orrekullshagen hage o gärdesmark
      Orrekullshålan däldmark
      Oräte, Berns Bank bank
      Oxedalen skogsdal och sankmark
      Oxedalen skogsmarksdal
      Oxedals Kullar berg
      Oxekärret skogsskifte
      Oxögat skogssjö
      Pallen bergavsats
      Pankeberget berg
      Paviljongen f d skjutbane»paviljong»
      Per Månssons Mad mad
      Perrebacken gärdesbacke
      Perrebanken bank
      Pers Bank lerklint
      Petters Kas skogsmark
      Piggsten sten
      Piggstenskullen berg
      Piggstensmossarne mossar
      Pilebacken höjd o bokträdslund
      Piledammen »gåsedammarne»
      Pilemyren skogsmyr
      Pingstalyckan gärdeslycka
      Plantekärrsmaden madmark
      Planteringen skogsplantskola
      Planteringen odling o åkermark
      Porsbukten sjöbukt
      Porsebacken gärdesmark
      Porseklev berg- o skogsmark
      Porsekärret gärdesmark
      Porskleverna berg o skogsmarksklever
      Porstången tånge
      (Potatis)lyckan gärdeslycka
      Predikestolen bergavsats
      Predikestolsbergen berg
      Prästefallet fall
      Prästegatan väg
      Prästegrinden f d grind
      Prästehålan sandtäkt
      Prästekasen odling
      Prästekärret hagmark
      Prästens Alekärr alträdsbevuxen sluttning
      Prästens Dalar dalgångar
      Prästens Eker månghundraåriga ekar
      Prästeskogen skogsmark
      Puttekullen bergkulle
      Putteliden lid
      Puttemaden skogsmad
      Puttemossen skogstorvmosse
      Pålelyckan lycka
      Rabbeliden äng- o hagmarkssluttningar
      Rabben hagmark
      Rakelid markområde
      Rakelid Flog berg
      Ramsan gärde o sankmark
      Ramsebanken sluttning
      Ramsebäcken bäck
      Ramsekullarne bergkullar
      Ramselyckan gärde
      Ramsemaderna skogsmadområde
      Ranneberget bergås
      Rappakärr skogskärr, -park
      Rappakärrsberget berg
      Raset jordskred
      Raskens Park skogsområde
      Regnarevassen vasstrand
      Reinholdsplatsen hagmarksområde
      Renkällan källa
      Resebäcken bäck
      Revägen skogsväg
      Riern mark
      Riernsvallen gärde
      Rikshagen hagmark el område
      Ringhölen skogsvattenhölj
      Ringsjön skogssjö
      Rinnarehagen hage
      Rishagereds Damm kvarndamm
      Rishagereds Hult mosse- och småskogsmarker
      Rishagereds Kaser skogs- och kalmark
      Rishagereds Lid lid
      Rishagereds Mosse torvmosse
      Rishagereds Vatten sjö
      Rishageredsån å eller stor bäck
      Risån å
      Risäckerhålan gärdeshålmark
      Risäckrerna gärden
      Rivägen f d väg o klövjestig
      Rolebo Kyrka sten- eller berggrotta, -klyfta
      Rolebo Kyrka stenblock
      Rompemossen skogsmosse
      Ropareberget berg
      Rostbergen bergåsar
      Rudebacken backslätt
      Rudedammen damm
      Rudedammskullen kulle
      Ruden mad
      Rudsbergen berg o skogshöjder
      Ruds Fall vattenfall
      Ruds Flog berg o vattenfall
      Ruds Leror gärden
      Ruds Näs näs
      Ruds Stickebacke skogsbacke
      Rudsån å
      Rugglestenarne ledbara stenblock
      Rullesten sten
      Runde Backe backslätt
      Runningen skogsmark
      Rybergs Kas hag- o skogsmark
      Ryks Mad gärde
      Ryksängen äng, gärde
      Rymershålan gärde
      Ryttebacken markområde
      Rytterhålan gärde o mark
      Rytterkullen berg
      Rytterlyckan lycka
      Rytters Kas skogsmarksområde
      Råbockemossen Lille mosse
      Råbockemossen Store mosse
      Rådehagarne hagmark
      Rågkasen skogsmark
      Rågårdarne skogsmark
      Rågårdarne hagmark
      Rågårdarne skogsmark
      Rågårdsbacken backslätt
      Rågårdsbäcken bäck
      Rånäs bergudde o skogsmark
      Räveboberget skogsberg
      Rävebona berg- o hagmark
      Rävegården rävgård
      Rävekullen bergkulle
      Rävelämmen bergområde och högmark
      Rävelämmen berg
      Rävemossebäcken bäck
      Rävesten sten
      Rävetången tånge
      Rävgårdarne räv- o pälsdjursgård
      Rävmossedalen dal
      Rävmossen mosse
      Rävmossen mosse
      Röda Havet skogsmark
      Röda Klev skogsberg
      Röda Ledet led, grind
      Röda Liden lid
      Röda Maden odlad mark
      Rödmaden mad
      Rönnebergskullen berg
      Rönnemaden gärde
      Rörmossegiljan gilja
      Rörmossen mosse
      Rörtångsmossen mosse
      Rösebergen skogsberg
      Rösebergssten skilnadssten
      Rösefjäll bergrygg och bergsamling
      Rösefjällsmaden mad
      Röstorpssjön sjö
      Röven ängsmark
      Röven gärde
      Röven jordfall
      Sale Gruva berg
      Salta Källa jodhaltig källa
      Samkaserna skogsmark
      Samshagen hagmark
      Samslätten åkermark
      Samuels Lycka lycka
      Sand sandmoområde
      Sandbanken gärde
      Sandbergsåkrarne gärdesmark
      Sandbukten bukt
      Sandhålan sandhåla, grustag
      Sandhåleliden lid
      Sandliden lid o hagmark
      Sandlidsbäcken bäck
      Sandlidsdalen skogsdal
      Sandlyckan lycka, gärde
      Sandsbergen skogmarksberg
      Sandsikebäcken bäck
      Sandsikebäcken bäck
      Sandsiken gärdesdal och sik
      Sandvadet vik
      Sandvike Dansarebacke markområde
      Sandvike Gran f d stor gran o landningsställe
      Sandviken vik
      Sandåkrarne åkerjord
      Sanna Skansar bergområde
      Sardekullen berg
      Sardekullen kulle
      Sardekullslyckan lycka
      Sardelyckan lycka
      Sardemaden mad
      Sauls Säng stenblock
      Schermans Stall hålväg
      Selias Lunde ekpark
      Sikekällan källa
      Siken sik, gärdesmark
      Siken gärdesdal
      Siken gärde
      Silkepinnegatan väg
      Simons Odling nyodling
      Sinai Berg berg
      Singeliberget berg
      Singelibergsmaden mad o sankmark
      Singelifloget bergflog
      Singelihålet bergspricka
      Siorns Kyrka stenblock
      Siris Berg berg
      Siris Berg skogsgränsberg
      Siris Berg berg
      Sjöberget berg
      Sjöbergs Hals skogsmarksnäs
      Sjöboden bod
      Sjöbodslätten sjögrund o vassområde
      Sjöbukten vik
      Sjökasen mark
      Sjökasen gärde
      Sjökullen skogsberg
      Sjölyckan lycka
      Sjölyckan lycka, gärde
      Sjölyckan gärde
      Sjömaden gärde
      Sjömaden gärde o mad
      Sjöroten bygd
      Skabbedalen Skogsmarksdel
      Skabbedalsmaden skogsmad
      Skams Undantag dymark
      Skansarne befästningsruiner
      Skansarne berg
      Skansebackarne hagmarker och sluttningar
      Skansebergen berg
      Skansebergen berg
      Skansekullen berg- o jordkulle
      Skanseliden landsvägslid
      Skarpet gärde
      Skeet sandmoslätt
      Skeet slätt o vägmark, gärde
      Skeppedjupet fastmarkshåla
      Skeppedjupet djupt ställe i Örs strandområde
      Skeppsdjupebukten sjöbukt
      Skeppshålan fördjupning
      Sketkleverna dälder
      Skilnaredalen hagmarks- och skogsdal
      Skilnaredalen skogsdal
      Skilnaredals Tryne skogsmarksgräns
      Skinarevattens Kulle berg
      Skinarevattnet skogsvatten
      Skinnevikemad mad
      Skinneviken vik
      Skinnvikebukten långgrund och vik
      Skintan ängsmark
      Skitaredalen tvärdal
      Skitkullen bergkulle
      Skogskällan källa
      Skogsmossen mosse
      Skogsstyckena skogsskiften
      Skoleberget berg
      Skoleliden lid
      Skottvallarne skjutbana och skottvallar
      Skottvallarne f d skjutbana o skottvallar
      Skottvallarne f d skottvallar
      Skrabbedalen sydsidan av Valdalen
      Skrovisebackarne skogsvägslider
      Skräddareberget berg
      Skräddareliden lid
      Skräddarelyckan gärde
      Skräddarelyckan gärde
      Skräddarelyckan lycka
      Skräddarns Dal dalgång
      Skrömtelyckan lycka
      Skrömtemossen mosse o mad
      Skuledalen dal
      Skulehallen berg
      Skulestenen sten
      Skvalebergshålan dal o. äng
      Skvalebäcken bäck
      Skvallerbacken backslätt
      Skyttekullen bergkulle
      Skyttekullen bergkulle
      Skären småskär eller holmar
      Skärtin stenmur, vall
      Skönäng dalområde, gärde och ängsmark
      Slipan berg
      Sliperna skogsmarksberg
      Slottet skogsberg
      Slottsberget berg
      Slungestenarne stenblock
      Slussarna slussar
      Slåaregrinden f d landsvägsgrind
      Slåtterhagen ängshage
      Slåtterhagen hagmark o -gärde
      Slåtterkasen hagmarkskas
      Släppeliderna skogsvägslider
      Släppemossarne mossmark
      Slätte Backe backslätt
      Slätte Backe f d skogsbacke
      Slätte Backe hagmarksslätt
      Slätte Floge skogsvatten
      Slätterebäcken bäck
      Slättereliden landsvägslid
      Slättmossarne mossar
      Slättängen gärde
      Smala Bro landsvägsbro
      Smale Hage hage
      Smedbergs Kas skogsmark
      Smedgårdsvallarne gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedlyckan gärde
      Smidberget berg
      Smidbergsudden spets av Smidberget
      Småholmarne holmar
      Småsjöarne skogssjöar
      Småsjösläpen skogsmark- o lider
      Småvattensmossen mosse
      Småvattensmossen skogsmosse
      Småvattenssten skogsgränssten
      Småvattenstegen skogsteg
      Småvattnen skogsvatten
      Småvattnen skogsvatten
      Småvattnet skogsvatten
      Småvattnet skogsvatten
      Smörkullen skogsmarksberg
      Snaremossen mosse
      Snickarbacken hagmarksbacke
      Snickermarken markområde
      Snipelyckan gärde
      Snurreman del av Skeet
      Socknevägen landsväg
      Sodalen dal
      Sogärdet gärde
      Sohålan skogsdäld
      Solberget berg
      Soldatbanken bank, höjd
      Sollumsbron landsvägsbro
      Sollums Brygga ångbåtsbrygga
      Sollums Gata gata, by- o strandväg
      Sollums Hålväg hålväg, lider o. dalgång
      Sollums Lera landsvägsdel och mark
      Sollums Lång skogssjö
      Sollums Skogar skogsmarker
      Sollums Strandväg väg
      Sollums Udde vattendränkt landudde
      Sollumsån å
      Sollums Äng lerbanksras
      Sopemaden mad o gärdesmark
      Sophålan gärde
      Sophålsliden sluttning
      Sopmaden mad
      Spekekasen skogsmark
      Spekemaden åkergärde
      Spektors Kulle berg
      Spjällyckan gärdeslycka
      Sponbacke Lid lid
      Sponbackemossen skogstorvmosse
      Sponbacken »utjord»
      Spårebergen berg
      Spängeribromossen mosse
      Stabbelyckan hagmark
      Stallgärdena gärden
      Stallhagen lycka
      Stall-Petters Damm dammhölj
      Stamkullen bergkulle
      Starremaden skogsmad
      Stavens Mosse skogsmosse
      Stenarsreds Brygga ångbåtsbrygga
      Stenarsredsbäcken bäck
      Stenarsreds Lider lider
      Stenarsreds Stråk älvområde
      Stenbackebukten sjöbukt
      Stenbrolyckan lycka
      Stenbromaden mad
      Stenflaten gärde
      Stengatorna by o markväg
      Stenhuskullen berg
      Stenhusvattnet skogsvatten
      Stenkaserna skogsmark
      Stenkleverna berg o stenklyftområde
      Stenkällan berggrotta
      Stenkällebergen berg
      Stenkällevattnet skogsvatten
      Stenlid väglid
      Stenliden landsvägslid
      Stenliden lid
      Stenliderna landsvägslider
      Stenlidfallet vattenfall
      Stenlyckan lycka
      Stenlyckan åkermark
      Stenskullarne bergkullar
      Stenvallen gärde
      Stenändarne åkermark
      Stered Damm damm
      Steredsvägen byväg
      Stered Vatten skogsvatten
      Steredvattensmaden mad
      Stigen bi- o ortsnamn på Vallestigen
      Stjärnekullen sjöbrantsberg
      Stockebacke skog skogsmark o f d skog
      Stockejorden åkermark
      Stockelid skogs- o skogsvägsbrant
      Stockelidbanken bank
      Stockelyckan gärde o lycka
      Stocken åövergång, trästock
      Stora Berget berg
      Stora Blackevattnet skogsvatten
      Stora Bockebukten sjöbukt
      Stora Borevattnet skogsvatten
      Stora Borgen berg
      Stora Broliden lid
      Stora Bränna skogsmark
      Stora Flogvattnet sjö
      Stora Gunnarsvattnet skogsvatten
      Storagärdet gärde
      Stora Hålan hålmark
      Stora-Häste-bukten sjöbukt
      Stora Kerstivattnet skogsvatten
      Storakrokstorp del av egendomen Krokstorp
      Stora Kvarnevattnet skogsvatten
      Stora Kvarnevattnet skogssjö
      Stora Lärsbovattnet skogsvatten
      Stora Madgärdet åkerjord
      Stora Mörtevattnet skogsvatten
      Stora Rågkasen gärde
      Stora Sandliden lid
      Stora SKyttemaden mad
      Stora Stockelidvattnet skogsvatten
      Stora Svartevattnet skogsvatten
      Stora Svartevattnet sjö
      Stora Tuvevattnet skogsvatten
      Stora Valeklintsvattnet sjö
      Stora Valekärrsvattnet sjö
      Storavattenskasen skogsmark
      Stordalen dal
      Store-Bengts Hage hage eller skogshagmark
      Store Björndalen skogsdal
      Store Brännemossen mosse
      Store Budalsmossen mosse
      Store Dammen gärde
      Store Dampen gungflyäng
      Store Furuholmen holme, ö
      Store Fågelbergsmossen skogsmosse
      Store Grå Hund skogshöjd
      Store Hage gärde
      Store Hästen del av Örsbo Häst
      Store Högås skogsberg
      Store Högåsemossen skogsmosse
      Store Karlsholme holme
      Store Kroken gärde
      Store Kulle berg
      Store Källstringen skogssjö
      Store Lunde lövträdslund o berg
      Store Lång skogssjö
      Store Långsmossen mosse
      Storemad skogsmad
      Store Metegrund grund
      Store Mosse skogstorvmosse
      Storemossen mosse
      Store Pytt gärde
      Store Råbockemossen torvmosse
      Store Rönnebärsholmen holme
      Store Slungesten stenblock
      Store Sten stenblock
      Store Stockelidsbanken bank och skogshöjd
      Store Stuvikeholmen holme
      Store Svenåsen berg
      Store Tranbärsmossen mosse
      Store Valeklinten berg
      Storevallen gärde
      Store Vasen mosse
      Storeväktor skogssjö
      Storlyckan gärde
      Storvägen skogsväg
      Strandeplatsen samfällighetsmark
      Strandplatsen f d strand- o lastpl
      Strandvägen strand- o bryggväg
      Strandvägen väg
      Strannebacken strandbacke
      Strängelyckan lycka
      Strömmen ström o f d vattenfall
      Strömsbäcken del av Gunnarsvattensbäcken
      Ströms Fall vattenfall
      Ströms Gärden landsväg, slätt o inägor
      Ströms Kanal fartygs- o slusskanal
      Ströms Korsväg korsväg
      Ströms Kronopark styckning
      Ströms Kronopark skog
      Ströms Park trädgård o park
      Ströms Sluss sluss
      Ströms Slussar slussar
      Strömstedtebergen berg och skogsmark
      Stubbelyckan gärde
      Stubbemaden gärde
      Stubbhagen åkermarkshage
      Slussberget berg
      Stussbergsliderna branter, lider
      Stussbergsängen gärde
      Stuvvikeliderna Sandsvägsbrinkar
      Stuvvike Lo klippa, berg
      Stuvvikesjön del av Ör
      Stuvvike Vardar skogsberg
      Stybergshålan håldal
      Stygga Mad madgärde
      Stygga Maden skogsmad
      Styggedalen dalgång
      Stygge Kulle berg
      Stygge Kulle berg
      Stygge Mosse mosse
      Styråsen bergås
      Styråsevägen berg- o f d ridväg
      Stätten mark, stängselövergång
      Stöttingarne åkerjord
      Sund sund
      Sundet sund
      Sundsholmen halvö
      Sundslyckan lycka
      Sundöregatan väg
      Sundörenslussen f d sluss
      Sunås berg
      Sunås bergås
      Sunåsekullen del av bergåsen Sunås
      Sura Liden marksluttning
      Svallen skogsmark
      Svarta Bukten sjöbukt
      Svarta Bukten sjöbukt
      Svarta Bukten sjöbukt
      Svarta Bukten bukt
      Svarta Floget berg
      Svarta Hålet dymark
      Svartebergsbukten vik
      Svartebergsnäbban bergnäs
      Svartebäcken bäck
      Svarte Höl skogsvatten
      Svartemaden mad
      Svartevattensbäcken bäck
      Svartevattensmossen skogsmosse
      Svartevattnet skogsvatten
      Svartevattnet skogsvatten
      Svarvarehölen hölj
      Svedjebanken högmark
      Svedjebanken skogsbacke
      Svens lid hagmarkslid
      Svens Lycka lycka
      Svenungs hage hagmark
      Svenungsliden lid
      Svenungsliden landsvägslid
      Svinbomaderna madmarker
      Svinåsarne berg
      Svinåsemossen mosse
      Svängestedet f d överfartsställe
      Svängestedet f.d. överfartsställe
      Svängkullen berg
      Sågebron landsvägsbro
      Sågedalen dal
      Såggärdet gärde
      Sälterna hag- o gärdesmark
      Sävringebacken backslätt
      Söbergsmaden skogsmad
      Söckekärren hagmark
      Söhagebergen berg
      Söhageliden lid
      Söhagen betesmark
      Söhagen hagmark
      Söhalsen sund
      Söhålan hagmark o skog
      Sökullarne skogsberg
      Sömarken hagmark
      Sömarken hagmark
      Sörflaten gärde
      Sörhagen hagmark
      Sörhålorna berg, skog och dälder
      Sörnäbban bergnäs
      Sörnäbban fastlandsspets
      Sörskogen skogsområde
      Sörstadbukten sjöbukt
      Sörstaden skogsområde
      Sörtegen gärde
      Sörtången tånge, bergudde
      Sörtången näbba
      Sörängen ängsmark
      Sörängen ängs- o gärdesmark
      Sörängen f.d. torp
      Sötången bergudde
      Tasselyckan lycka
      Tavleberget berg
      Teråse Mosse mosse o odling
      Terås mosse mosse
      Teråsevägen väg
      Tibergskullarne berg
      Tillas Stall skogsberg eller grottbildning
      Timmerdal skogsdal
      Timotejkasen f d gärde, nu skog
      Timotejkasen skogsmark
      Tingstena stenar
      Tittås berg
      Tjuvberget berg o skogshöjd
      Tjuvbergsgrottan stengrotta eller klyfthål
      Tjuvbergsliden lid
      Tjuvekilen berg
      Tolleberget berg
      Tollebergsmaden skogsmad
      Tollekasen torp
      Tollesten berggrund o avsats
      Tommus berg
      Tomta Lundar hagmarks- och lövträdslundar
      Tomtegubbekullen berg
      Tomtehagen gärdesmark
      Tomtekasen skogsmark
      Tomtekullen berg
      Tomtekullen berg
      Tomtelyckan gärde
      Tomtelyckan åkerlycka
      Tomtens Småvatten skogsvatten
      Tomterna mark
      Torbjörnsberg skogsberg
      Torget vägområde o korsväg
      Torkels Kas skogsområde
      Torkels Kas skogsmark
      Torna Bäck bäck
      Torna Dal dal mot älven
      Tornagärdet gärde
      Tornakaren stenkar
      Tornet kartmätnings- o avvägningsställning
      Torpabukten krök, bukt
      Torparekasen mark
      Torparelyckan lycka
      Torpemossen hagmarksmosse
      Torps Brygga ångbåtsbrygga
      Torpsbukten älvkrök
      Torpängen gärden o ängsmark
      Torre Kulle skogskulle
      Torrekullen berg
      Torre Tipp lerklintshöjd, tånge, tipp
      Torstens Kök berg o klyftbildning
      Torstens Mosse sankmark
      Torvan sjö
      Torvan sjö
      Torvbackarne backslätter
      Torvmossen mosse
      Torvvattensbäcken skogsbäck
      Torvvattensdalen skogsdal
      Torvvattnet skogsvatten
      Tranbärsmossen mosse
      Tranebomossen mosse
      Tranekullen berg
      Tranemossen mosse
      Tranevattens äser skogsmarksberg o åsar
      Tranevattnet skogsvatten
      Transformatorn elektrisk omformare
      Trehörningen skogssjö
      Trinde Kulle kulle
      Trollevattensmossen skogsmosse
      Trollevattnens Äser skogsåsar
      Tronsetomten mark o f d tomt
      Truskekärren snårskog o öar, näs o uddar
      Truskekärrsholmarne holmar
      Trångkleven skogs- o hagmarksdal
      Trångkleven bergpass
      Trångklevsberget berg
      Trångklevsmossen skogsmosse
      Trädgårdslyckan lycka
      Trälvägen gångväg
      Träntemossen mosse
      Träsbrodalen dal
      Träsbron landsvägsbro
      Tunneln vattentunnel
      Tuvelyckan lycka
      Tuvemaden gärde
      Tvisteberget berg
      Tvisteparken skogsskifte
      Tvärdalen tvärdal
      Tvärdalen skogsdal
      Tvärdalen ängsdal
      Tvärlandet åker
      Tvättestensvallen gärde
      Tyske Smed skogsvärsel
      Tågmossarne mossar
      Tågmossekullen berg
      Tålyckan lycka
      Tån berg o hagmark
      Tången tånge
      Tännestenarne stenar
      Tännestenarne stenar eller bergspetsar
      Törse Bankar branter
      Törse Blöta sankmark, mosse o vattensamling
      Törsereds Fall vattenfall
      Törse Gryta berghölja
      Törseån å
      Törse Äng hagmark
      Ucklumsvägen landsväg
      Ulmekekaserna skogsmark
      Ulmeken skogsgränsområde o gränskrök, knä
      Ulveberget berg
      Ulvegropen f d fångstgrop
      Ulvekullen berg
      Ulvekullen f d torp
      Ulvekullsgiljan skogsdal
      Ulvemaden mad
      Undantaget mark
      Underländet gärde
      Underlännet gärde
      Uppegårdsbergen bergområde
      Uppegårdsvärseln skogskälla eller värsel
      Undantaget åker
      Undantagsgärdet gärde
      Urneberget bergås
      Utby Dal dal
      Utby Gruva fältspat- o kvartsbrott
      Utby Kvill älvinbuktning
      Utby Lång sjö
      Utby Tuvor bankar o marker
      Utby Kvarnevatten Saknas
      Utre Dalen skogsmark o -dal
      Utsikten berg
      Uttersåkers Brygga f d ångbåtsbrygga
      Uttersåkers Gärde landsvägsområde
      Uttersåkers Hugge skogshygge
      Uttersåkers Lunde eklundspark
      Uttersåkers Portar infartsgrindar
      Utängen äng o åker
      Uxåsebergen berg
      Uxåsebäcken bäck el å
      Uxåse Fall vattenfall
      Uxåse Lider väglider o branter
      Vadbacke Hund skär
      Vadbacke Katt skär
      Vadbodbergen berg
      Vadboden markområde och skog
      Vadbodparken skog
      Vadbrunnen brunn, källa
      Vadbrunnshagen hage
      Vadet bäckvad
      Valdalsmaden mad
      Valdalen skogsdal
      Valdalsbron landsvägsbro
      Valdalsbäcken bäck
      Valdalsliden lid
      Valdalssjön skogssjö
      Valdalsvägen skogs- o körväg
      Valeklintarne berg
      Valeklintsmossen skogsmosse
      Validen lid
      Validsdalen ådal
      Vallebergen bergås
      Vallebäcken bäck
      Vallen gärde
      Vallen gärde
      Vallestigen gångväg
      Vallgateledet hagled
      Vallgatorna väg
      Vallgaterna f d fädriftsgata
      Valsdammen vattenregleringsvals
      Valterbackarne backslätt
      Valåsegärdet gärde
      Valåsen bergås
      Valåsgärdet f d torp
      Vangbacken hagmark o backområde
      Vangliden väglid
      Vangvägen del av byväg
      Vardebergen berg
      Vardeberget berg
      Vargegropen varggrop
      Vargeklintarne berg
      Vargeklintarne berg
      Varpebergen skogsberg
      Varpekullen bergkulle
      Varpekullshälan skogsdäld o område
      Varpen stenvarp, röse
      Varpeviken vik
      Vasarne mossmarker
      Vasebottnarne sanka marker
      Vasebäcken bäck
      Vasedalen gärdesdal
      Vasekullen kulle
      Vasemaderna skogsmader
      Vasen gärdesområde, bäckdal
      Vassen avloppsområde
      Vasshagen skogshagmark
      Vasshagsliden lid
      Vehöga gärden
      Vessmans Berg berg o f d tomt
      Vestenviken sjövik
      Westimossen mosse
      Westens Brygga ångbåtsbrygga
      Westens Bäck bäck
      Westens Dal dal
      Westens Kvarnevatten Saknas
      Vestenviken vik
      Vetebergen skogsberg
      Vetevallen gärde
      Viden gärde
      Villerkullarne skogsmarksberg
      Vinterdalen skogsdal
      Vintermaderna mader
      Viremaden hagmark
      Virvelsliden lid
      Virvelslyckan gärde
      Vita Märren bergskär
      Vite Bäck bäck eller rännil
      Wittekulle berg
      Vredesjön skogssjö
      Vred-Ola-backen backe o odling
      Vrån gärde
      Vrån gärde
      Vrån gärde
      Vålen berg
      Vålens Kas skogsmark
      Väghörningen åkerjord
      Vägporten landsvägsbro
      Vägvisaren vägvisare
      Väktors Mosse skogsmosse
      Väktors Källa sjö eller hölj
      Väktors Mosse skogstorvmosse
      Värebacken backslätt
      Värslebergen berg
      Värslen vällkällåder
      Västerkroken del av Hjärtum sn
      Västre Sand sandstrand
      Vättnedalen bäckdal
      Vättnedalsliden lid
      Vättnet sankmark och bäckdal
      Vättnet f d vattenhämtningsställe
      Vättnet vattenställe
      Åkerström strömm
      Åkullen berg
      Ålekistebacken skogsslätt
      Ålekisteberget berg
      Ålekistefallet fall
      Ålekisteliden lid
      Ålekisterna ålfångstställen
      Ålleberg berg
      Ållebergs Kulle berg och f d avrättningsplats
      Ån å
      Åsas Kulle berg
      Åsbräcke Ålekista ålkista o -fiske
      Åselidbergen berg
      Åseliderna berg o lider
      Åselidkullen berg
      Åselid Kyrka berggrotta el -hål
      Åsen skogshöjd
      Åsen skogsberg o -ås
      Åsnäbba skogs- o sandmoås
      Ädlesjön skogssjö
      Älevattensmaden mad
      Älevattnet skogsvatten
      Älevattnet skogsvatten
      Älgehölen dypöl
      Älgehölen hål- o sankmark
      Älgesand sandstrand
      Älvegärdena gärde
      Älvegärdet gärde
      Älvegärdet gärde
      Älvegärdet gärde
      Älvegärdet gärde
      Älvelanden stränder
      Älvelyckan gärde
      Götaälv avloppsälv
      Älvängen åker- o ängsmark
      Älvängen gärde
      Ängebanken brink o branter
      Ängebanken gärde
      Ängebergen berg o ängsmark
      Ängeliden hagmark o äng
      Ängelunden hagmark
      Ängemossen mosse
      Ängen gärde
      Ängen utmarksäng
      Ängen hagmark o äng
      Ängen gärde
      Ängen ängs- o åkermark
      Ängen äng o gärde
      Ängerna hagmarker
      Änghagebergen berg
      Änghagegärdena gärden
      Änghagegärdena gärden och utmarker
      Änghålan gärde
      Ängsmaderna gärden
      Ängsmarken gärden
      Änkans lid hagmarkslid
      Änkelekebacken backslätt
      Ärtemärrelyckan lycka
      Äspebackarne f d asplundsbackar
      Äspedalen dal
      Äspedalen skogsdal
      Äspedalen dal
      Äspegärdet gärdesslätt
      Äspejäl vattenhölja
      Äspekärr hölja
      Äspelund asplund o gärdesmark
      Äspelyckan lycka
      Äspereds Kvill f d inbuktning
      Ässet vägkrök
      Ödsmåls Bäck bäck
      Ödsmåls Håleväg skogsväg
      Ödsmåls Ås bergås
      Ögärdskullen bergkulle
      Ögärdskullen berg
      Önnered Gata väg
      Önneredliden lid
      Ör sjö
      Ördalen skogsdal
      Ördalsbergen bergåsar
      Öregårdsberget berg
      Öregårdsön ö
      Öresjö sjö
      Öresjö sjö
      Örevattnet skogssjö
      Örsbo Bränna skogsmark
      Örsbo Häst sjöudde, berg o tånge
      Örsbo Häst holme, halvö
      Örstadbukten sjövik
      Örtebergsmaden skogsmad
      Örtebäcken bäck
      Örteliden lid
      Östarelid skogsmarkslid
      Övre Hage skogsområde
      Övra Klev berg- o vägområde
      Övra Slussen kanalombyggnaden

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.