ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Morlanda socken : Orusts Västra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 633 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn :
Morlanda sn Albertsholmen holme Morlanda landskommun  
Morlanda sn Andstensholmen udde Bjönne traktnamn  
Morlanda sn Andstensholmen el. Andsundsholmen? udde /Se Bjönni bebyggelse  
Morlanda socken Andsundsholmen?, Se Andstensholmen udde Bjönni, se Bjönne traktnamn  
Molundom Saknas Andstensholmen holme Bro traktnamn  
Morlanda sn *Assholmen holme /Se Bro Nedergård, se Bro traktnamn  
Morlanda sn Assholmen holme Bro Övergård, se Bro traktnamn  
Morlanda sn Backen backe Bua traktnamn  
Morlanda socken Bassholme Södra ränna sund Bua i Dalen, se Bua traktnamn  
Morlanda sn Bassholme Södra ränna sund Bua på Flatö, se Bua traktnamn  
Morlanda socken Bergstan terräng Bua på Flatö, se Bua traktnamn  
Molandom Saknas Bernås ås Edshultshall pst  
Morlanda sn Berge Klev berg Flatö traktnamn  
Morlanda sn Bergs myren myr Flatö Mellangård, se Flatö traktnamn  
Morlanda sn Bjärkholmen holme Flatö Sörgård, se Flatö traktnamn  
Morlanda sn Bjönnibåden grund Flatö Östergård, se Flatö traktnamn  
Morlanda sn Bjönniskär skär Huseby traktnamn  
Morlanda sn Björkholmen holme Huseby Lilla, se Huseby traktnamn  
Morlanda herrg och sn Björnemyr myr Huseby Mellangård, se Huseby traktnamn  
Morlanda sn Björnholmen, Lilla holme Huseby Stora, se Huseby traktnamn  
Morlanda sn och hrgd Björnholmen, Stora holme Hällevik traktnamn  
Morlanda sn Björnholmen, Stora holme Hällevik Mellangård, se Hällevik traktnamn  
Morlanda sn Björnibåden Saknas /Se Hällevik Nedergård, se Hällevik traktnamn  
Morlanda sn Björningebåden, se Björnibåden Saknas Hälleviksstrands hamn bebyggelse  
Morlanda sn Björniskär skär Hälleviksstrands hamn, se Hällevik traktnamn  
Morlanda sn? Björniskär skär /Se Hällevik Västergård, se Hällevik traktnamn  
Morlanda sn Björnstensholmen halvö Kasen bebyggelse  
Morlanda sn Björnstensholmen halvö /Se Lavön traktnamn  
Morlanda sn Björnstensholmen holme Lavö Västergård, se Lavön traktnamn  
Morlanda sn Björnsund sund Lavö Östergård, se Lavön traktnamn  
Morlanda sn Björnsund sund Malön bebyggelse  
Morlanda sn Björnsundsfjorden fjärd Otterslätt traktnamn  
Morlanda sn och hrgd Björnsundsfjorden del av Skagerrak, Morlanda m.fl. Otteslätt, se Otterslätt traktnamn  
Morlanda sn Bjärkemyr myr Röd traktnamn  
Morlanda sn och hrgd Bockholmen, Lilla holme Röd Mellangård, se Röd traktnamn  
Morlanda sn Bockholmen, Lilla holme Röd Nedergård, se Röd traktnamn  
Morlanda sn Bockholmen, Stora holme Röd Nordgård, se Röd traktnamn  
Morlanda sn Bockholmen, Stora holme Slätthult traktnamn  
Morlanda sn Bockholmen, St. o. L. holme /Se Slätthult Stora, se Slätthult traktnamn  
Morlanda sn Bockholmesund del av Käringöfjorden Slätthult Västra, se Slätthult traktnamn  
Morlanda sn Boxviks Kile vik Tönsäng traktnamn  
Morlanda sn Boxviks Kile vik Tönsäng Mellangård, se Tönsäng traktnamn  
?Morlanda sn Branddala dal Tönsäng Uppegård, se Tönsäng traktnamn  
?Morlanda sn Bringelbärsholmen holme Tönsäng Östergård, se Tönsäng traktnamn  
Morlanda hg Brokaren stenar /Se Ängön traktnamn  
Morlanda sn Bron bro Ängö, se Ängön traktnamn  
Morlanda sn Bron bro?    
Morlanda sn Brudepallen skär    
Morlanda sn Brudepallen skär    
Morlanda sn o hrgd Brudkaren, se Brokaren stenar    
Morlanda sn /Se Brunnliden höjd    
Morlanda sn /Se Brunskär(en) Saknas /Se    
Morlanda sn /Se Bryggehölen vik    
Morlanda sn /Se Bryggepölen vik    
Morlanda sn /Se Bråten berg    
»audabaka», se Öddebacken Saknas Bråtö ö    
*Audabaka Saknas Bråtö triangelpunkt    
*Audabaka Saknas Bråtö ö    
Audebakke gd Bråtö ö    
Backa gdr /Se Bråtö ö    
Barrviken by Bråtö ö /Se    
Berg gd Bråtö bank skär /Se    
Berg gd? »Bråtö skär» Saknas /Se    
Berg gd Bråtö stenar Saknas /Se    
Berg gd och by Bråtö ungar skär    
Berg gd Bråtö ungar skär /Se    
Berg gd /Se Bua brygga brygga?    
Bjönni gd Busevik vik    
Bjönny gd /Se Buseviken berg    
?Bro by Båsvik terräng    
Bro by Båte skär skär    
Bro by ?Båt(e)skär (= Tragleskär) Saknas /Se    
Bro by? »Båte skär» = Nabbingsskär Saknas /Se    
Bro gdr /Se ?Båt(e)skär Saknas /Se    
Bua by Dalhagen hage    
Bua by Dammberget berg    
Buder Saknas Danholmen holme    
Bäcken by Danholmen holme    
Dale präst gd /Se Danholmen, Lilla holme    
Edshultshall municipalsamhälle /Se Danholmen, Lilla holme    
Ellös fskl Danholmen holme /Se    
Ellös samh /Se Danholmen ö /Se    
Fossa by? Danholme skär skär    
Fossa by Danholme skär skär /Se    
»garssbackæ» Saknas Danholme skär skär    
Getrilla gd Danholme ungar holmar    
Getrilla gd gd Danholme ungar skär /Se    
Getrilla gd /Se Danholme ungar holmar    
Grasbacke Saknas Djupvatten tjärn    
*Grasbakke Saknas Djupvatten sjö    
Gruestan hemman /Se Djureberget Saknas /Se    
Gullixeröd gd Dummelsvik naturnamn?    
Gullixeröd gd /Se Dyvermanstorpet terräng    
Helgewigh, se Hällvik by Ellösefjorden del av Skagerrak, Skaftö och Morlanda snr    
Hermanö? Saknas Ellösefjorden del av Skagerrak    
Hornadabol Saknas Enersbacken berg    
*Hornadhabole Saknas Flabben åker /Se    
Hov gd Flackeviksholmarna holmar    
*Hwbssvadh Saknas Flackeviksholmen holme /Se    
Hundepinan tp /Se Flackeviksholmarna holmar    
Huseby by Flatö huvud holme    
Huseby by Flatön ö    
Huseby by? Flatön ö?    
Huseby by Flatön ö    
Huseby by Flatön ö    
Huseby by Flatö triangelpunkt    
Huseby by Flatö huvud skär    
Huseby gdr /Se Flatön ö    
Huseby gårdar /Se Flottehagen hage    
Hålta gd? Fogdebådarna Saknas /Se    
Hällevik by Fredagsholmen holme    
Hällvik by? Fredagsholmen öar /Se    
Hällevik by Fredriksholmen holme    
?Hällevik by ?Fredriksholmen holme /Se    
Hällevik gdr /Se Furubacken backe    
Hällevik gd:ar /Se Gersberget berg    
Hälleviksstrand samh /Se Gersbäcken bäck    
Hälleviksstrand m:e /Se Grönevik vik    
Hälleviksstrand m:e, fiskl o badort /Se Grönvik terräng    
Härbjörneröd by Grönviks näsa udde    
Härbjörneröd by? Guleskär skär    
Härbjörneröd by Guleskär skär    
Härbjörneröd gd /Se Gulskär skär    
Hästekälla gdr /Se Gulskär(en) skär /Se    
Islandsberg by? Gullbergs kile vik    
?Islandsberg by Gunneröd sten sten?    
Kaserna tp /Se Gustavsberg berg    
Kavlanda t /Se Gåseskär skär    
Kongsviken by Gåseskär skär    
Kongsviken Saknas Gåseskär(et) skär /Se    
Kongsviken by Gälgårdsskär skär    
Kongsviken by Gälgårdsskär skär    
Kungsviken by ?»gälgårds skjär» skär /Se    
Kungsviken by Hakenäs näs    
Kongsviken by Halsarna berg    
Kongsviken by Halvankaren holme    
Korsgård gd Halvankaren holme /Se    
Korsgardin Saknas Halvankaren holme    
Korskälla Saknas Halvmark holme    
Kraken tp /Se Hamburg höjd    
Kungsviken gd Hasslebacken backe    
Kyrkebyn tp /Se Hasselberget berg    
Kårehogen hemman /Se *Havkusebåden Saknas /Se    
Laffsbyen Saknas Holmen grå holme    
*Laffsbyen Saknas Holmen grå holme /Se    
»laffsbyen» Saknas Holmen grå holme    
Lavö by Hundepinan gärde /Se    
Lavö gd:ar /Se Hurdeberget berg /Se    
Lafökrok Saknas Huseby klev höjd    
Lunden by Huvholmen holme    
Lunden by Huvholmen ö /Se    
Lunden by Huvholmen? ö /Se    
»molandæ», se Morlanda Saknas Huvholmen holme    
Mollendal sn /Se Håbackevatten sjö    
Mollösund fskl Håltavatten tjärn    
Mollösund fiskläge och hamn Hälleviksstrands vindvisare triangelp    
Morlanda hg Hästbådens ungar skär /Se    
Morlanda hg Hästebåden Saknas /Se    
Morlanda hg Hästekällakärren kärr    
Morlanda hg Hästskoskär skär    
Morlanda hg Hästskoskär skär    
Morlanda hg Hätteröd höjd    
Morlanda hg Högholmen holme    
Morlanda hg Högholmen holme    
Morlanda hg Högholmen holme /Se    
Morlanda hg Högholmen holme    
Morlanda hg Högholmen holme    
Morlanda hg Högholmesund sund    
Morlanda hg Högskäret Saknas /Se    
Morlanda hg Högskär skär    
Morlanda hg Ilanda fors fors    
Morlanda hg Innerkaserna berg    
Morlanda hg Jensholmen holme    
Morlanda hg Jens holmen holme /Se    
Morlanda hg /Se Jensholmen holme    
Morlanda gd o sn /Se Jensholme skär Saknas /Se    
Nedreby Saknas *Jyskan skär /Se    
Nollbon l. Saknas Järnskär skär    
Porsen tp /Se Järnskär skär /Se    
?Röd by Järnskär skär    
Slätthult by »Jönsa Hollmen», se Jensholmen holme    
Slätthult by Kalsevikekile vik    
Slätthult by Kalvhagen hage    
Smidebacken Saknas Kalvhagen hage    
Smögen tp /Se Karholmarna holmar    
Stensbo gd /Se ?Karholmarna holmar /Se    
Stocken m:e, fiskläge /Se Karholmen, Lille holme    
Storevard tp /Se Karholmen, Store holme    
Svanvik gd /Se Karisskär skär    
Södskår tp /Se Karisskär skär    
Sörbo by Kase brygga brygga    
Sörbo by Kastholmarna holmar    
Sörbo by Kastholmarna holmar    
Sörbo lht /Se Kattemyren myr    
Sörbude ledhæ Saknas Katten skär    
Tofta gd /Se Katten skär    
Torebo gd Kaffepannan skär    
Torebo hrgd Kaffepannan skär /Se    
Torebo gd /Se Katlepannan holme    
Torsäng+ Saknas /Se Kattevik vik    
Tängen gd Kattevik vik    
Tön-säng gdr /Se Kavlemyr myr?    
Ve-sten Saknas /Se Kavringen skär    
Vettingen hemman /Se Kavringen skär    
*Wik Saknas Kedholmarna holmar    
*Winsnes Saknas Kedholmarna holmar    
»witungxgæff» beb-namn? Kedholmen, Lilla holme    
»wrangawadh», se Vrångevallen gd Kedholmen, Stora holme    
Vrångevatten gd Kile leror uppgrundning    
?Vrångvatten by Kile leror vikar    
Vrängås förr tp /Se *Klem(m)et, se *Kläm(m)et både    
*Wætinge Saknas Klubban udde    
Ängö by Klubban udde    
Ängö ö och by Klåvan vik    
Ängö by Klåvan vik    
*Æpalda tuftene Saknas *Kläm(m)et både /Se    
?Äskekärr by Kniparen både el skär /Se    
Äskekärr by? Kolebacken backe    
*Öddebacken Saknas Koljebergskil udde    
  Koljeskär skär    
  Koljeskär skär    
  Koljö fjord fjord    
  Koljö fjord del av Skagerrak    
  Koljön ö    
  Koljön ö    
  Koljön ö    
  Kongsviken vik /Se    
  Kopparnaglarna bådar /Se    
  Koppholme flu Saknas /Se    
  Koppholmen Saknas /Se    
  Kornbådarna Saknas /Se    
  Korskällan källa?    
  Koskär skär    
  Koskär skär /Se    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Kristensbådarna, se Kristens flu grund    
  Kristens flu grund /Se    
  Kristens flu grund    
  Kroken naturnamn?    
  Kroken åker    
  Krokevatten sjö    
  Kroksholm halvö    
  Krokön, se Lavö krok ö    
  Krokön halvö    
  Krokön halvö    
  Kråkekullen kulle    
  Kråkesund fjärd    
  Kråkesund sund    
  Kråkesunds gap sund    
  Kråkholmen holme    
  Kråkholmen holme /Se    
  Kråkholmen holme    
  Kulön, se Koljön ö    
  Kungsberg berg    
  Kungsviken vik    
  Kurran åker /Se    
  Kurran åker /Se    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnhagen hage    
  Kållholmen holme    
  Källan källa?    
  Källebacken backe    
  Källebergs huvud udde    
  Källevik vik? ägomark?    
  Källeviksbukten vik    
  Källeviksbukten bukt    
  Källsnäs näs    
  Kämpås udde    
  Kämpås terräng    
  Kär(i)ngön ö /Se    
  Käringöfjorden del av Skagerrak    
  Ladholmen holme /Se    
  Ladholmen holme    
  Lavö ö    
  Lavö triangelp    
  Lavö ö    
  Lavö ö    
  Lafö ö    
  Lavö ö /Se    
  Lavö ö /Se    
  Lavö berg    
  Lavö krok, nuv. Krokön ö    
  Lavön ö    
  Lavö sund sund    
  Lavö sund sund    
  Ledskär skär    
  Lerdal dal    
  Lerkilen vik    
  Lerkleven berg    
  Leskär skär    
  Liden berg    
  Lillehamn terräng    
  Lilleslätt slätt    
  Lindvattnet tjärn    
  Lindvattnet tjärn    
  Ljungholmen Saknas /Se    
  Ljungsk(är), se Ljungholmen Saknas    
  Lugneborg terräng    
  Lyckan terräng    
  Lyngnholmen holme    
  Lyngnholmen holme    
  Långedalen dal    
  Långeland terräng    
  Långeskär skär    
  Lökebacken backe    
  Lövö ö    
  Lövö halvö    
  Malö ö    
  Malö ö /Se    
  Malön ö    
  Malö strömmar del av Skagerrak    
  Min kära man skär /Se    
  Mjölkesollen skär    
  *Mjölkesollen skär /Se    
  Mjölkesollen holme    
  Mollön ö /Se    
  Morlanda hed naturreservat    
  Musholme både Saknas /Se    
  Musholmen Saknas /Se    
  Myren myr    
  Mågön, se Malö ö    
  Månsbåden Saknas /Se    
  Månsemyr myr    
  Månseskär skär    
  Månseskär skär    
  Mårtensskär Saknas /Se    
  Måvholmebådarna Saknas /Se    
  Måvholmen holme    
  *Måvholmen holme /Se    
  Måvholmen holme    
  Märrebåden Saknas /Se    
  Märrepallen del av Albertsholmen    
  Märreskär skär    
  Märreskär skär    
  Märreskär, Lilla skär    
  Märreskär, Lilla skär    
  Märreskär, Stora skär    
  Märreskär, Stora skär    
  Märr(e)skär skär /Se    
  Mörkegiljan naturnamn?    
  Nabben udde    
  Nabbingen udde    
  Nabbingsskär skär /Se    
  Nabbingsskär skär    
  Nordmarken terräng    
  Näset näs    
  Näsudden udde    
  Offerstenen sten /Se    
  Ommen både    
  Ormemyren myr    
  Persäng äng    
  Pilgrimen holme    
  Pilegrimen holme    
  Pinhagen naturnamn?    
  Pipeskäret skär    
  Pipeskäret skär    
  Pip(e)skäret skär /Se    
  Pirkevik vik    
  Plogjärnet skär    
  Plogjärnet skär    
  Porsnäs udde    
  Porsnäs udde udde    
  Porsnäsholmen Saknas /Se    
  Pytsetorpet terräng    
  Ramneflåget berg    
  Rapegil dalgång /Se    
  Rapegil dalgång /Se    
  Rapö ö /Se    
  Rapön ö    
  Rapön halvö    
  Rapön halvö    
  Rassen berg    
  *Resholmen Saknas /Se    
  Ringholmen holme    
  Rismehagen naturnamn?    
  Rismevatten tjärn    
  Rissholmen holme    
  Rissholmen holme    
  Risö bådar Saknas /Se    
  Risö drag el Risö ö /Se    
  *Ritut»en? både /Se    
  Rockkvin terräng    
  Roholmen holme    
  Roholmen holme    
  Roholmen holme /Se    
  Roland holme    
  Roland holme    
  Roland holme /Se    
  Rompan berg    
  Rompen skär    
  *Rompen holme /Se    
  Rompen holme    
  Ryssjeskär skär    
  Ryssjeskär skär /Se    
  Ryssjeskär skär    
  Ryttaren, Lilla holme    
  Ryttaren, Lilla holme    
  Ryttaren, Stora holme    
  Ryttaren, Stora holme    
  Ryttaren, St o L holmar /Se    
  Råbergssund sund    
  Råbergssund sund    
  Råholmen holme    
  Råholmen halvö    
  Råholmesund sund    
  Råholmesund sund    
  Råöarnas både Saknas /Se    
  Råön ö    
  Råön ö    
  Råön ö /Se    
  Råön ö /Se    
  Råön ö    
  Råöns både Saknas /Se    
  Rämmens håla skog /Se    
  Rämmens ås ås /Se    
  Rödmyr myr    
  Rödskär skär    
  Rödskär skär /Se    
  Rödskär skär    
  Rödsvatten sjö    
  Rödsvatten sjö    
  Röds vatten sjö    
  Rökarenabben udde    
  Rörholmen holme    
  Rörholmen holme    
  Rörskär Saknas /Se    
  Rösebergen berg    
  Rövaremyren myr    
  Saltö ö    
  Saltö triangelpunkt    
  Saltö ö    
  Saltö ö /Se    
  Saltö ö    
  Saltö ungar skär /Se    
  Sandebergen berg    
  Sandersberg bergsområde    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sju bröderna skär    
  Sju bröderna skär o bådar /Se    
  Sju bröderna skär /Se    
  Sju bröderna holmar    
  Skagerack både /Se    
  Skansegärdet åker /Se    
  Skave gren skär    
  *Skave gren bådar o grunt vatten /Se    
  Skave gren holmar    
  Skavegrensskären skär /Se    
  Skeppholmen holme    
  Skeppsviken vik    
  »Skjut litet» skär /Se    
  Skogen skog?    
  Skogen skog    
  Skotteskär Saknas /Se    
  Skuffen vik    
  Skuteskär skär    
  Skuteskär skär    
  Skuteskär skär /Se    
  Skutloppet del av Käringöfjorden    
  Skädde skär    
  Skädde holme    
  Skädde? holme /Se    
  Skälebacken backe    
  Sladdervik vik /Se    
  Slottsberget berg    
  Slupekil vik    
  Slätterna slätter    
  Sollidsskär skär    
  Sollidsskär skär    
  Sollid(s) skär skär /Se    
  Soskär skär    
  Soskär skär    
  Soskär skär /Se    
  Soskärs bådar Saknas /Se    
  Soviks bådarna Saknas /Se    
  Springopp terräng    
  Stavstenen, Stav(e)stenarna minnesstenar /Se    
  Stenkleven höjd    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Stenskär(et) skär /Se    
  *Stockbjörniskären Saknas /Se    
  Stockbjörnsk(äre)n, se *Stockbjörniskären Saknas    
  Stockekil vik    
  Stockekil vik?    
  Stockeström del av Skagerrak    
  Stockesundet dalsänka    
  Stockesund sund    
  Stockesundet sund    
  Stockvik triangelpunkt    
  Stora dammen damm    
  Store rös berg    
  Storeval ägomark?    
  Storeval terräng    
  Strutsholmen holme    
  Strutsholmen holme    
  Ström, Lilla sund ström    
  Ström, Lilla ström    
  Ström, Stora sund    
  Ström, Stora ström    
  Strömholmen holme    
  Strömholmen holme    
  Strömmarna sund    
  Strömmarna del av Skagerrak    
  Strömskäret Saknas /Se    
  Stuvberget berg    
  Stätte brygga skär    
  Stätteskären skär    
  Stätteskären skär    
  Surpölen damm    
  *Susanna sann? skär /Se    
  Svanholmen, Stora holme    
  Svanholmen, Stora holme    
  Svanholmen holme /Se    
  Svarteskär skär    
  Svarteskär skär    
  Svarteskären skär    
  Svarteskären skär    
  Svarteskären skär    
  Svarteskären skär    
  Svartskär(en) skär /Se    
  Svarteskärs brygga brygga    
  Svartevatten tjärn    
  Svartevatten tjärn    
  Svens altare fornlämning    
  ?Sverke(rs)skär Saknas /Se    
  Sverke(rs)skärs både Saknas /Se    
  Sälsö drag sträcka /Se    
  Sälsö(n) Saknas /Se    
  Särsö, se Sälsö(n) Saknas    
  Södskår berg?    
  Sörbo klev berg    
  Sörgård terräng    
  Sörhagen hage    
  Sörhallsudde udde    
  Tallskär skär    
  Tallskär skär    
  Tallskär skär /Se    
  Tampen halvö /Se    
  Tegelverket terräng    
  Tenholmen holme    
  Tenholmen holme    
  Tenholmen holme /Se    
  Tenholme skär skär    
  Tenholmeskär skär    
  Tenholme skär skär /Se    
  ?Testeskär Saknas /Se    
  Tjurhålorna berg?    
  Tofteskären skär    
  Tofteskären skär    
  Tofteskären skär /Se    
  Torebosjön sjö    
  Torget terräng    
  Torrö skär    
  Torrö ö    
  Torrö holme /Se    
  Tors både skär    
  Tors både båd    
  Tors grund Saknas /Se    
  Toskär skär    
  Toskär skär    
  Trafsk(är), se Trag(g)leskär Saknas    
  Trag(g)leskär Saknas /Se    
  Trankokeskär skär    
  Travleskär skär    
  Travleskär skär    
  Travleskär skär /Se    
  Trindholmen holme    
  Trindholmen holme    
  Trindholmen holme /Se    
  »Trinne Fogskär», se *Tåkeskären Saknas    
  Tuvesvik terräng    
  Tvillingarna bergssluttning?    
  »Tvisterten» holme    
  Tvistärten holme    
  Tvistärten holme    
  *Tvistjärten holme /Se    
  Tvistjärteskär Saknas /Se    
  »Tågskär(en)», se *Tåkeskären Saknas    
  Tåkeskär skär    
  Tåkeskären skär    
  Tåkeskären skär    
  *Tåkeskären skär /Se    
  Tången udde    
  Tärneskär skär    
  Uggletoften berg    
  Ugnarna (Ugnen) bådar /Se    
  Ulkeskär skär    
  Ulkeskär skär    
  Vadskären skär    
  Vadskären skär    
  Vadskären skär    
  Vadskären skär    
  Vallen åker?    
  Vannholmen skär    
  Vannholmen holme    
  Varodellsmyren myr    
  Varvet terräng    
  Vaskepallen skär el udde    
  Vaskepallen skär    
  Vassbotten sjö    
  Vassdals vatten sjö    
  Vassdals vatten tjärn    
  Vasshagen hage    
  Vattenholmen holmar /Se    
  *Veckholmen? Saknas /Se    
  Viggholmarna holmar    
  Viggholmarna holmar    
  Viggholms sund sund    
  Vindkistan sund /Se    
  Väggen holme    
  Väggen holme    
  Väggen holme /Se    
  Vällarna holmar    
  Vällarna holmar    
  Vällarnabergen berg    
  Vällingholmarna, (Ryttaren) Saknas /Se    
  Ytterkaserna berg    
  Ålekråkeskär skär    
  Ålekråkeskär skär    
  Ängetegen åker    
  Ängö del av Flatön    
  Ängö brygga brygga    
  Ängön ö    
  Ängön, Lilla udde    
  Ängön, Lilla ö    
  Ängö stötta udde    
  Ängö stötta udde    
  Äskekärrsvatten tjärn    
  Ödegårds brygga brygga    
  Örnekulan berg    
  Örnekullen kulle    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.