ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Myckleby socken : Orusts Östra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 99 Naturnamn : 153 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Myckleby sn /Se Alemyren myr Hällebol bebyggelse  
Myckleby sn Allmagsfjorden del av fjord /Se Kalseröd bebyggelse  
Myckleby sn Allmags kile vik    
Myckleby sn Aspholmen holme    
Myckleby sn Backahagen hage    
Myckleby sn Bagalsbrekka brink /Se    
Myckelby sn Bergen berg    
Myckleby sn Bergstugan grotta    
Myckleby sn Björningarna holmar    
Myckleby sn Blåkullen bergig kulle /Se    
Myckleby sn Bredungen klippgrund /Se    
Myckleby sn /Se Brunnefjälls holme ö    
Myckleby sn /Se Brunnefjälls kile vik    
Myckleby sn /Se Bråten terräng    
Myckleby sn /Se Buvenäse kile vik    
Myckleby sn /Se Dalaberg naturnamn?    
Myckleby sn /Se Dalstegen åker?    
Allmag by Daltegmossen mosse    
Allmag by Dammen åker?    
Allmag gd /Se Dammen naturnamn?    
Backa gd /Se Dunnhål vik    
Bassevat tp /Se Edebacken backe    
Beläteröd gd /Se Ekhagen hage    
Berg by Ekskogen skog    
Berg by Ekudden udde    
Berg gd /Se Finkatosia terräng    
Björneröd by? Fräknefjorden del av fjord /Se    
?Björneröd by Furubacken backe    
(Brinken) Vrinken förr båtsmanstorp /Se Furuhagen hage    
Bräcke by Giljan terräng    
Buvenäs by /Se Grankullen kulle    
Bågarna gd /Se Granvattnet sjö    
Duldom tp /Se Granvattnet sjö /Se    
Egypten tp /Se Gravvattnet? sjö /Se    
Egypten torp /Se Grindsbyvattnet sjö    
Get(e)trauten riven stuga /Se Gunnerödvatten sjö    
Grindsby gdr /Se *Gällsvik vik /Se    
Gård gdr /Se Hagen hage    
Gård gdr /Se Hallholmen holme    
Gårdehuset t /Se Halliden bergssluttning    
Gårdhuset, se Gårdehuset t Hallin kustremsa /Se    
Gäddestala gd /Se Hamnebacken backe    
Gäddestala gdr /Se Hamneberget berg    
Gäddestala gdr /Se *Hargsebråten naturnamn /Se    
Hargen gd /Se *Hargsekullen höjd? /Se    
Hogen by Hasselöfjorden del av fjord /Se    
Hogen by? Helge huvud berg    
Hogen by Hornö ö    
Hyttan lht /Se Huggås naturnamn?    
Kalseröd by Hundsvik, Lilla vik    
Kalseröd by? Hundsvik, Stora vik    
Kalseröd by Hurdeberget berg /Se    
Kalseröd by Hurden grotta /Se    
Krogane by Hurdevattnet sjö /Se    
Krogane by Husegärdet gärde    
Krogane by Hårdeberget berg /Se    
Krokane by /Se Hällene futt berg /Se    
Krogeröd by Höjden höjd    
Krogeröd by? Intaget höjd?    
Krossekärr by /Se Kaningsknappen höjd    
Kullen gård /Se Klevebacken backe    
*Linders ås el *Linderåsen Saknas /Se Koholmen holme    
Myckleby gd Kollholmen holme    
Myckleby gd /Se Kroken åker?    
(?)Ottestala by Kullholmen, Lilla holme    
Ottestala by? Kullholmen, Stora holme    
Ottestala by Kollungeröd vatten sjö    
Ottestala gd /Se Kurrekreken, se Kurrekriken åker el äng    
Ottestala gd /Se Kurrekriken åker el äng /Se    
*Rudt Saknas Kvarndalen dal    
Sjölyckan tp /Se Kycklingebygden område /Se    
Skala gd /Se Kyttan vik o strandparti /Se    
Skopinnens torp tp /Se Kåreklätt höjd    
Skörbo by? Kåröd kile vik    
Skörbo gd /Se Lera åker    
Stillingsön gd /Se Lesebacken backe /Se    
Syltenäs gd /Se Luvensvik vik /Se    
Söknet gd? /Se Långeskär holme    
Tjörbobygden t /Se Maden mad    
tjörbor inbyggarbeteckning /Se Mansvik vik    
Tjörn t /Se Mollösundsbohagen åker o hage /Se    
Totorp gd Myrekälen myr    
Vrinken (Brinken) förr båtsmanstorp /Se Nordskogen skog    
Åkes by Norge åker /Se    
Öberg gdar Nyhagen hage    
Öberg gd /Se Näset udde    
Öberg by Näsudden triangelpunkt    
Öberg gd:ar /Se Ormeberget udde    
Öberg gårdar /Se Pickebacken backe    
Öberg gd:ar /Se Perssons kulle kulle    
Öberg gd:ar /Se Runns vatten sjö    
Öberg gd:ar /Se Råhagen hage    
Öberg gd:ar /Se Rödberget berg    
Öberg gd:ar /Se Rödbergs pall udde    
Öberg gd:ar /Se Sandbacken backe    
Öberg gd:ar /Se Sandvadet terräng    
Önne gd /Se Silefjäll berg /Se    
»øpe», se Öberg gdr Silfjäll, se Silefjäll berg    
Öpe Saknas Skala å å    
  Skanhallen bukt    
  Skjälefjäll berg /Se    
  Skogen skog    
  Skogshyddan terräng    
  Skopinneviken vik /Se    
  Skropen bergklyfta /Se    
  Skånhallen bergudde /Se    
  Slussekilen vik    
  Slussen vik    
  Slätten slätt    
  Smällegrinden grind?    
  Sneddan åker /Se    
  Snickaretegen åker    
  Snurrebukten vik /Se    
  Snäddan, se Sneddan åker    
  Soldaten fornlämning    
  Stenebråten terräng    
  Stenen naturnamn?    
  Stenlid naturnamn?    
  Strykbulten åker /Se    
  Stubbarna höjd    
  Svalesvaden äng /Se    
  Svarta väran grotta /Se    
  Svarta vären stenhäll /Se    
  Syltenäs uddar skär    
  Sälefjäll berg /Se    
  Sälfjäll, se Sälefjäll berg    
  Tesmyr, Lilla torvmosse /Se    
  Tesmyr, Stora torvmosse /Se    
  Tissmyr, se Tesmyr, Lilla o.Tesmyr, Stora torvmossar    
  Tjärnsmossen mosse    
  Tohålevattnet sjö    
  Torkopp plats /Se    
  Torkopp naturnamn?    
  Utängen äng    
  Varmevik skog    
  Varphagen hage    
  Vasshagen hage    
  Vrån terräng    
  Ålekneken, l -knicken, l -kniggen sjö /Se    
  Ålekneken sjö    
  Ålekneken göl /Se    
  Ålgårdsbergen berg    
  Ålekneks vatten, se Ålekneken göl    
  Årladal dal    
  Åsarna åsar?    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Ödegården gärde?    
  Ödegärdet gärde    
  Önne kulle kulle    
  *Öpir fd sund /Se    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.