ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grinneröds socken : Inlands Fräkne härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn :
?Grinneröd socken Abbe mosse mosse Grinneröd socken  
Grinneröd sn? Andersmossen mosse Grinneröd socken  
Grinneröd gård o sn Apelbäcken bäck Grinneröd socken  
Grinneröd sn Barkesbovattnet tjärn Alenäs lht  
Grinneröd sn /Se Barkesbovattnet tjärn Anneberg lht  
Grinneröd sn /Se Björnemyren myr Anneberg lht  
Grinneröd sn /Se Björnåsen, Gamla ås Annedal lht  
Grinneröd sn /Se Björnåsen, Nya ås Apeln bebyggelse  
Backamo militär mötesplats /Se Bockekullen kulle Appeläng torp el jord  
Flåget gd /Se Bratteforsån å Appledalen Saknas  
Gullvattnet sjö /Se Bratteforsån å Backa gård  
Holmestad gdr /Se Bredfjället berg Backamo lht  
Holmestad gdr /Se Bredfjället berg Backamo bebyggelse  
Kalvhusbacken okänt namn på t /Se Bredmossen mosse Backamo, Barackerna lht, hus  
Kruset tp /Se Bredmossen mosse Backamo, Burken lokal o vakthus  
Kvatroneröd by /Se Bredmossen mosse Backamo, Futten f d hus el marketenteri  
Kvatroneröd gd /Se Brännan åker Backamo, Mathallarne hus  
Kvatroneröd gd /Se Buabråten höjd Backamo, Marketenteriet f d hus  
Kvatroneröd gd /Se Bystadvattnet tjärn Backamo, Musiken hus  
Munterbukten tp /Se Båremossen mosse Backamo, Mässen hus  
Rinna N:a o S:a gd:ar /Se Bäckaskog skog Backamo Poststation poststation  
Rinnan by /Se Dammhagen hage Backamo, Sjukhuset hus o sjukv anstalt  
Rytterinnan hemman /Se Dansken åker Backamo, Vakten regementsvakt  
?Röd by Djupedalsmossen mosse Backen lht  
Skällebred gårdar /Se Djupedalsån å Bakeröd gård  
Skällebred gd /Se Dupplemossen mosse Barkesbo gård  
Äset lht /Se Flabbarne åker /Se Bastebacka gård  
  Flabben åker /Se Berg gård  
  Flogarna terräng Björkebo lht  
  Flykullen kulle Björkhem lht  
  Furumossen mosse Björkeliden lht  
  Grinden mosse Björnemyren f d torp  
  Grinnerås skog o ås /Se Björnåsen torp  
  Grinnerödssjön sjö /Se Blocken hem.del  
  Grinnerödssjön sjö Brasetorpet f.d. torp  
  Grinnsjöbacken backe Bredfjället skogs- o berg-fjällmark  
  Gullvattnet sjö /Se Bredmossen torp el lht  
  Gullvattnet sjö Bredvad f.d. hem.del  
  Gungsåsen ås Bråten lht  
  Hasslebacken triangelp. Bränna torp  
  Hassmansbäcken bäck Buabråten f.d. torp  
  Hjortesölan sjö Bäckaskog lht  
  Holmevattnet, Lilla sjö Dalaberg lht  
  Holmevattnet, Stora sjö Dalaro lht  
  Håle hage hage Dammhagen torp  
  Häggebergen berg Ekhålan, se 3 Rinnan bebyggelse  
  Hällungen, Lilla sjö Ekehålan hem del el torp  
  Hästhagen hage Elversröd gård  
  Iglevattnet sjö Extra fjället bebyggelse  
  *Kläppebron bro Extra Fjället sk torp  
  Kläppemossen mosse Extra Fjället sk.torp  
  Kohagsbacken backe Flogarne torp  
  Kringlemossen mosse Flågfjället bebyggelse  
  *Kuatrandi bäck /Se Flogfjället gård  
  Kurrebergen berg /Se Fridhem lht  
  Lerdalen dal Fökeröd gård  
  Liderna äng? Gatan lht  
  Lidvattnet sjö Granhem lht  
  Lindekullen kulle Grindsjöbacken torp  
  Långevattnet sjö Grinneröds Kyrka kyrka  
  Munterbukten bukt /Se Grinneröd Prästgård bebyggelse  
  Mörkevattnet, Lilla tjärn Grinneröds Prästegård lht o prästeboställe  
  Mörkevattnet, Stora sjö Grinneröds Prästegård skattetorp  
  Mörtevattnet, Stora sjö Grinneröds Skola folk o småskola  
  Prästevattnet, Lilla sjö Gröneskog torp  
  Prästevattnet, Stora sjö Haraldsberg lht  
  Ranneberget berg Hasselbacken torp el lht  
  Rinnevattnet sjö Hedås lht  
  Rytter-Rinnaån å Holmen lht  
  Rådaneberg berg Holmen sk torp  
  Sandviken vik Holmestad gård  
  Skarsjön, Stora sjö Husebacken f d torp  
  Skimlingen sjö /Se Hålehage torp  
  Skimlingen sjö Häggegården hem del  
  Skäremossen mosse Hällsås gård  
  Skäremossen mosse Hästhagen lht, f.d. soldattorp  
  Stavekullen kulle Högen gård  
  Stenholmen holme Inslaget torp  
  Stenkullen kulle Kohagsbacken f d torp  
  Stenkällevattnet, Lilla sjö Kolbengtseröd bebyggelse  
  Stenkällevattnet, Stora sjö Kolbengtseröd gård  
  Store-Väktor sjö Kroken hemmansdel  
  Stuteröven tjärn Kronhem lht  
  Svartevattnet sjö Kronhem torp  
  Torpe mosse mosse Kruset torp  
  Tranemossen mosse Krutboden, Backamo hus el bod  
  Vallen terräng Kullen lht  
  Ålmyren myr Kvatroneröd gård  
  Änghagen hage Kvatroneröd Skola skolhus o lht  
  Äsebergen berg /Se Liderna torp eller lht  
  Äseberget berg /Se Lilla Åsen hemmansdel oel område o beb  
  Örevattensbäcken bäck Lillebråten torp  
  Örevattnet sjö Lillstugan lht  
  Örevattnet sjö Lissleröd Saknas  
  Örnekulle knalte berg Lissleröd gård  
  Örnekullen kulle Livered gård  
    Livereds Torvfabrik torvströfabrik  
    Lunden lht  
    Lyckan gård  
    Lyckan lht el torp  
    Lyckebo lht  
    Lyckhem lht  
    Maderna Saknas  
    Marieberg lht  
    Mossehagen torp  
    Mossen torp  
    Myre gårdar  
    Myre gårdar  
    Myre Nedra gård  
    Myre Övra gård  
    Mörkret f.d. torp  
    Nolbråten torp  
    Nya försöket bebyggelse  
    Nya Försöket sk.torp  
    Nya Försöket sk.torp  
    Nybygget torp el lht  
    Oskarsberg lht  
    Resten sk torp  
    Resten sk torp  
    Rinnan bebyggelse  
    Rinnan sk torp el bebyggelse  
    Rinnan sk.torp  
    Rinnan Nord torp  
    Rinnan Syd torp  
    Rosenbacka torp el soldlht  
    Rudebråten torp el lht  
    Runeberg lht  
    Rybo lht  
    Ryttar Rinnan gård  
    Ryttar Rinnan gård  
    Rytter-Rinnan bebyggelse  
    Rådaneberg torp  
    Röd gård  
    Sandkullen lht  
    Skogen gård  
    Skogen torp  
    Skogsbacka lht el torp  
    Skogshusen lht  
    Skogsmossen torp  
    Skogsryd lht  
    Skogstorp lht  
    Skällebred gård  
    Solhem lht  
    Solhem lht, hus  
    Sollid bebyggelse  
    Sollid gård  
    Solliden lht  
    Spriteröd gård  
    Stavekullen hem del  
    Stenbacken torp  
    Stenkullen lht  
    Stora = Åsen bebyggelse  
    Strömsborg lht  
    Sörliden lht  
    Tomtebo lht  
    Torp gård  
    Torsberg sk.torp  
    Tångarne torp  
    Vadbacken hem del el lht  
    Vallen lht  
    Vargefjäll gård  
    Vilan lht  
    Åsen gård  
    Åsens Gästgivaregård hemmansdel och f d gästgiveri  
    Ängen hemmandel  
    Änghagen torp  
    Änghagen torp el lht  
    Änghagen lht eller torp  
    Örnekullen lht  

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.