ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skaftö socken : Orusts Västra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 448 Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn :
Skaftö sn /Se Alkholmskäret skär Backa traktnamn  
Skaftö ö och sn /Se Alkholmsskäret skär Backa Lilla, se Backa traktnamn  
Backa, L. o. St. gdr /Se Anders holme holme Backa Stora, se Backa traktnamn  
Berg gd /Se Andersholme holme Berg Saknas  
Östersidan samh /Se Ankerskär skär Evensås Saknas  
  Ankerskär skär Grundsund fiskläge  
  Arsundet sund Grundsunds manhustomt, se Lönndal traktnamn  
  Arsundet sund Grönskult traktnamn  
  Bakaren holme Grönskhult, se Grönskult traktnamn  
  Bakaren holme Grönskhult, se Grönskult traktnamn  
  Barlinnarna holmar Grönskult Lilla Saknas  
  Barlindarna holmar Grönskult Stora Saknas  
  Barnemyr tjärn Lönndal traktnamn  
  Barrlind holme Stuveröd traktnamn  
  Barrlind holme Stuveröd Lilla, Stuveröd traktnamn  
  Barrlinde unge holme Stuveröd Stora, se Stuveröd traktnamn  
  Barrlinde unge holme Värbo, se Lönndal traktnamn  
  Blinda flut skär    
  Blinda flut skär    
  Blåbergsholmen holme    
  Blåbergsholmen holme    
  Bondeholmen holme    
  Bondeholmen holme    
  Bonden ö    
  Bonden holme    
  Bonden holme    
  Bonden ö /Se    
  Borgmästarna skär    
  Borgmästarna skär    
  Bredholmen holme    
  Bredholmen holme    
  Bredholmeskären skär    
  Bredholmeskäret skär    
  Bredvik vik    
  Bredvik vik    
  Buholmen holme    
  Buholmen holme    
  Bunnäskilen vik    
  Buvik vik    
  Buviksskäret skär    
  Buviksskäret skär    
  Byxeskär, Inre skär    
  Byxeskär, Yttre skär    
  Byxeskären skär    
  Bågen vik    
  Båglerorna holmar    
  Böckervik vik    
  Bökevik strandområde    
  Bökevik vik    
  Bökeviks skär skär    
  Bökeviks skär skär    
  Bönan skär    
  Bönan skär    
  Bönan holme    
  Dammeklämman åker?    
  Dammholmen holme    
  Dammholmen holme    
  Dammholmeskären skär    
  Dammholmeskären skär    
  De gula skären skär    
  Dickors näsa udde    
  Dickors näsa udde    
  Drätteskär skär    
  Drätteskären skär    
  Dunnevik vik    
  Dynan skär    
  Dynan holme    
  Edshagen hage?    
  Edsvattnet tjärn    
  Edsvattnet sjö    
  Ellösefjorden fjärd    
  Ellösefjorden del av Skagerrak    
  Ellösefjorden del av Skagerrak    
  Fiskelideskär skär    
  Fiskholmen holme    
  Flakskäret skär    
  Flakskäret skär    
  Flatholmen holme    
  Flatholmen holme    
  Flögeberget berg    
  Fredagsholmen holme    
  Fredagsholmen holme    
  Fågelkärr kärr    
  Fästningen höjd    
  Galgholmen holme    
  Galgholmen holme    
  Galten holme    
  Galten holme    
  Galtesund sund    
  Gleskären skär    
  Gleskäret skär    
  Grytbenet skär    
  Grytebenen skär    
  Gråfålen udde    
  Gråfålen halvö    
  Gråskären skär    
  Gråskären skär    
  ?Gräsholmarna ö    
  Gräsholmarna holmar    
  Gräsholmarna holmar    
  Grönlandsskär skär    
  Grönlandsskär skär    
  *Grönskär ö    
  Grönskär, Lilla skär    
  Grönskär, Lilla skär    
  Grönskär, Stora skär    
  Grönskär, Stora skär    
  Gröter hamn vik    
  Gröter hamn hamn    
  Gröter äng äng    
  Grötholmen holme    
  Grötholmen holme    
  Grötö ö    
  Grötö ö    
  Grötö ö    
  Gula skär skär    
  Gula skären skär    
  Gula skären skär    
  Guleskär skär    
  Guleskär skär    
  Gullmarn del av Skagerrak    
  Gullmarn del av Skagerrak    
  Gåsevik vik    
  Gåsö ö    
  Gåsö ö    
  Gåsö ö    
  Gåsöfjorden del av Skagerrak    
  Gåsö huvud udde    
  Gåsö huvud udde    
  Gåsö sund sund    
  Gåsö, Västra triangelpunkt    
  Halvards källa källa    
  Hamnudden udde    
  Hamnviken vik    
  Hanses påle skär    
  Hans´påle holme    
  Harpö, Lilla skär    
  Harpö, Lilla ö    
  Harpö, Stora holme    
  Harpö, Stora ö    
  Heden hed    
  Holländarebukten vik    
  Holländareskäret skär    
  Holländareskäret skär    
  Holländarevik vik    
  Hågarnsskären skär    
  Hågarnsskären skär    
  Högeland skär    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Hörsäckan vik    
  Hössekäften del av Gullmarn    
  Isidors håla vik    
  Islandsberg triangelp    
  Islandsberg berg    
  Islandsbergs huvud udde    
  Islandsbergs huvud udde    
  Jon skär    
  Jon holme    
  Jonsberg ö    
  Jonsborg ö    
  Jonsborg ö /Se    
  Jonsholmen holme    
  Jonsholmen holme    
  Juten holme    
  Jutholmen holme    
  Jämningarna holmar    
  Jämningarna holmar    
  Järnskär skär    
  Järnskär skär    
  Kalvhagefjorden vik    
  Kalvhagefjorden del av Skagerrak    
  Kalvhagen hage    
  Kamperholmen holme    
  Kamperholmen holme    
  Kasten holme    
  Kedholmarna holmar    
  Keholmarna holmar    
  Keholmen holme    
  Kedholmen holme    
  Kisteskär skär    
  Kisteskär skär    
  Klammerskären skär    
  Klammerskären skär    
  Klubbeskäret skär    
  Klubborna skär    
  Klubborna holmar    
  Klåvholmen holme    
  Knapp skär    
  Knapp holme    
  Kniparen holme    
  Kniparen holme    
  Knivskeden skär    
  Knivskeden skär    
  Knivskeden skär /Se    
  Kockholmarna holmar    
  Kockholmarna holmar    
  Koddeskär skär    
  Kollarna holmar    
  Kottarna skär    
  Krejerskär skär    
  Krejerskär skär    
  Kristineberg naturnamn    
  Kubbungen skär    
  Kubbungen holme    
  Kulan skär    
  Kullrarna skär    
  Kvarnen terräng    
  Kvarnholmen, Lilla holme    
  Kvarnholmen, Lilla holme    
  Kvarnholmen, Stora holme    
  Kvarnholmen, Stora holme    
  Kyrkeskär, Lilla skär    
  Kyrkeskär, Lilla skär    
  Kyrkeskär, Stora skär    
  Kyrkeskär, Stora skär    
  Kållholmarna holmar    
  Körevik vik    
  Körholmen holme    
  Körholmen holme    
  Lervik vik    
  Lunnevik triangelpunkt    
  Lunnevik naturnamn?    
  Låge skär    
  Låge holme    
  Långgap skär    
  Långgap skär    
  Långgaps både skär    
  Långgaps hål sund    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långö holme    
  Långö ö    
  Lökarna skär    
  Lökarna skär    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen holme    
  Mansholmen holme    
  Mansholmen holme    
  Mansten udde    
  Marstrand skär    
  Marstrand holme    
  Marstrand holme    
  Mickelshålet terräng    
  Mickelskär skär    
  Mickelskär skär    
  Mittskär skär    
  Mittskär skär    
  Munkevik vik    
  Munkevik vik    
  Måkholmen holme    
  Måkholmen halvö    
  Mösseblockarna skär    
  Mösseblockarna holmar    
  Namnlösen holme    
  Namnlösen skär    
  Nordklubban holme    
  Nordräddjan skär    
  Norman grund    
  Olle Helgessons boje skär    
  Ommen udde?    
  Omskäret skär    
  Omskäret skär    
  Ormhagen hage    
  Oxedammen damm    
  Pittleholmen holme    
  Pittleholmen holme    
  Pittle huvud udde    
  Pittle huvud udde    
  Plunsintaget terräng    
  Porsholmen holme    
  Porsholmen holme    
  Rackefiskarn udde    
  Runnholmen holme    
  Runnholmen holme    
  Råttholmen holme    
  Råttholmen holme    
  Räddjorna skär    
  Räddjorna skär    
  Rävskär skär    
  Rävskär skär    
  Rödberget berg    
  Rödberget berg    
  Rödbergs skär skär    
  Rödbergs skär skär    
  Rödskär skär    
  Rödskär skär    
  Röra skär    
  Röra holme    
  Salthästen grund    
  Seskär skär    
  Seskär skär    
  Sillbyssan skär    
  Sillbyssan holme    
  Skabbholme leror uppgrundning    
  Skabbholme leror del av Skagerrak    
  Skabbholmen, Lilla holme    
  Skabbholmen, Lilla holme    
  Skabbholmen, Stora holme    
  Skabbholmen, Stora holme    
  Skaftölandet terräng    
  Skaftölandet terräng    
  Skaftön ö    
  Skagerack Saknas    
  Skagerack Saknas    
  Skallhavet fjärd    
  Skallhavet del av Skagerrak    
  Skanseberget berg    
  Skarvesäter holme    
  Skarvesäter holme    
  Skarvesäter skär /Se    
  Skarvesäter holme /Se    
  Skaten halvö    
  Skateudd udde    
  Skatevik vik    
  Skatägget skär    
  Skatön udde    
  Skavan grund    
  Skräddaren skär    
  Skräddaren holme    
  Skuteviksmyrarna myrar    
  Skutholmen holme    
  Skutholmen halvö    
  Skällholmen holme    
  Skällholmen holme    
  Skällholmens sten skär    
  Skällholmens sten skär    
  Skänklingarna skär    
  Skänklingarna holmar    
  Skärudden, Svarta skär    
  Slaktarn holme    
  Slaktarn skär    
  Slätten slätt?    
  Smalesund sund    
  Smalsund sund    
  Smedjebrottet skär    
  Smedjeflut skär    
  Smörstacken holme    
  Smörstacken holme    
  Snickarudden udde    
  Snäckedjupet sund    
  Snäckedjupet del av Skagerrak    
  Spåmansviken vik    
  Spätteskären skär    
  Spätteskären skär    
  Stenhusen terräng    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Städet berg?    
  Svarta kulan skär    
  Svartskär skär    
  Svenningeskär skär    
  Svenningeskär skär    
  Sydklubban holme    
  Sydräddjan skär    
  Syfingeskär skär    
  Säingarna holmar    
  Säingarna holmar    
  Södpallarna terräng    
  Sörhålet vik    
  Sörhålet vik    
  Sörvikarna vik    
  Tapus skär    
  Tapus skär    
  Testholmen, Lilla holme    
  Testholmen, Lilla holme    
  Testholmen, Stora holme    
  Testholmen, Stora holme    
  Tjuvsund sund    
  Tjuvsund sund    
  Tjuvsundsskäret udde, skär?    
  Tjuvsundsskäret skär    
  Tjällsö halvö    
  Tjällsö halvö    
  Tjällsö holme halvö    
  Tjällsö holme halvö    
  Tjällsö huvud udde    
  Tjällsö huvud holme    
  Tjällsöskären skär    
  Tornholmen holme    
  Tornholmen holme    
  Tova ö    
  Tova skär    
  Tova skär    
  Trankoket naturnamn?    
  Trångesund sund    
  Trångholmen udde    
  Trångsund sund    
  Ulvemyren f d myr    
  Ulvemyren myr    
  Usholmen holme    
  Usholmen holme    
  Usholmen udde    
  Usholmen, Södra holme    
  Usholmen, Norra holme    
  Valbyfjorden vik    
  Vallarna terräng    
  Vaplorna skär    
  Vasholmarna holmar    
  Vasholmarna holmar    
  Vasholmen, Lilla holme    
  Veshuvudet udde    
  Vikarna vikar    
  Virholmarna holmar    
  Virholmarna holmar    
  Vrakevik vik    
  Vrakevik vik    
  Vrakeviks huvud udde    
  Vrakeviks huvud udde    
  Vrakeviksskären skär    
  Vrakeviksskären skär    
  Vrakskär skär    
  Vrakskären skär    
  Väckopp skär    
  Väckopp skär    
  Vägeröds dalar dalar    
  Vägeröd ränna sund    
  Värbofjorden fjord    
  Västervik vik    
  Västervik vik    
  Åkers holme holme    
  Åkers holme holme    
  Ålekråkan skär    
  Ålekråkan skär    
  Ålekråkan holme    
  Ålekråkeskäret skär    
  Åseberget triangelpunkt    
  Åseberget berg    
  Äckrorna åkrar    
  Ällskär ö    
  Ällskär skär    
  Ällskär skär    
  Ängelsholmarna holmar    
  Ängelsholmarna holmar    
  Ängevik åker?    
  Ängeviksskär skär    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ärtan holme    
  Örnekvi terräng    
  Ösö ö    
  Ösö ö    
  Ösö holme    
  Ösö holme holme    
  Ösöholmesund sund    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.