ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fiskebäckskils socken : Orusts Västra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Fiskebäckskil samh, sn /Se Blåbärsholmen ö /Se    
Fiskebäckskil samh o sn /Se Fiskebäckskil fiskläge /Se    
Fiskebäckskil sn /Se *Fulen ?skär, triangelpunkt    
Fiskebäcks kil sn /Se Godmaren = Gullmarn fjord /Se    
  Grötö ö /Se    
  Gullmarn fjord /Se    
  Gullmarsfjorden = Gullmarn fjord /Se    
  Islandsberget berg    
  Kölholmen holme /Se    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.