ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dragsmarks socken : Lane härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 156 Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn :
Dragsmark sn Bassens koddar skär Getevik bebyggelse  
Dragsmark sn o kl Bassens koddar skär Hultevik by  
Dragsmark sn Bassholme leror uppgrundning Kärlingesund bebyggelse  
Dragsmark sn Bassholme leror uppgrundning Änghagen bebyggelse  
Dragsmark sn o kl. Bassholme Norra ränna sund    
Dragsmark sn Bassholme norra ränna sund    
Dragsmark sn Bassholme södra ränna sund    
Dragsmark sn Bergsviken vik    
Dragsmark sn o kl Bergsviken vik    
Dragsmark sn? Bokelids pall höjd    
Dragsmark socken Borrås ås    
Dragsmark sn Borråsberget berg /Se    
Dragsmark socken Bälögat berg    
Draxmark Saknas Bälögeskär skär    
Dragsmark sn Bälögeskär skär    
Dragsmark sn Dragmarksdalen dal /Se    
Dragsmark sn Edsbukten vik    
Dragsmark sn Edsbukten bukt    
Dragsmark sn Essvik vik    
Dragsmark sn Essvik vik    
Dragsmark sn Flaskögat skär?    
Dragsmark sn /Se Flaskögat skär    
Dragsmark sn /Se Flatön ö /Se    
Dragsmark sn /Se Fosseklinten berg    
Dragsmark sn /Se Fruvik, Stora vik    
Dragsmark sn /Se Gassholmen, Lilla holme    
Dragsmark förr kloster Gassholmen, Lilla holme    
Dragsmark förr kloster Gassholmen, Stora holme    
Dragsmark förr kloster Gassholmen, Stora holme    
Dragsmark f kloster Getryggsrännan sund    
Dragsmark förr kloster Getryggsrännan sund    
Dragsmark klst Godmaren = Gullmarn fjord /Se    
Dragsmark förr kloster Grumholmen holme    
Dragsmark förr kloster Grymholmen holme    
Dragsmark f kloster Gråben holme    
Dragsmark förr kloster Gråbenskär skär    
Dragsmark f kloster Gråskär skär    
Dragsmark f kloster Gråskär skär    
Dragsmark förr kloster Gula skäret skär    
Dragsmark förr kloster Gula skäret skär    
Dragsmark förr kloster Gullmarn fjord /Se    
Dragsmark förr kloster, sn Gullmarn del av Skagerrak    
Dragsmark kloster kloster Gullmarsfjorden = Gullmarn fjord /Se    
Draxmark Saknas Hallen höjd    
Dragsmark förr kloster Hamrevik vik    
Dragsmark sn o. kl. Hamrevik vik    
Dragsmark förr kloster Harholmen, Lilla holme    
Dragsmark f kloster Harholmen, Stora holme    
Dragsmark förr kloster Hultåsa fura naturminne    
Dragsmark förr kloster Hundpallen udde    
Dragsmark förr kloster Hundpallen halvö    
Dragsmark förr kloster Håleströmmen sund    
Dragsmark kloster Håleströmmen sund    
Dragsmark förr kloster Hällsholmen holme    
Dragsmark förr kloster Hällsholmen holme    
Dragsmark förr kloster Hästens vik vik    
Dragsmark förr kloster Högholmen holme    
Dragsmark f kloster Högholmen holme    
Dragsmarks kloster, Se Tönsberg kloster Jungfruvik vik    
Hultås gd Jungfruvik vik    
Kloster by Kalvarna skär    
*Mariakyrkan kyrka Kalvarna skär    
*Mariakyrkan kyrka Kaserna berg    
Mariekyrkan kyrka Katrinebergsbukten bukt    
*Mariakyrkan kyrkoruin /Se Klosterbukten bukt    
Mariskog, se Dragsmark förr kloster Klosterdammen »färskvatten»    
Munkeby by Knarrevike kile vik    
Munkeby by Knarreviks kile vik    
Munkeby by? Koljö fjord fjärd    
*Sankta Valborgs kapell Saknas Koljö fjord del av Skagerrak    
?Sankta Valborgs kapell Saknas Koljö fjord fjord    
Silva S:t Mariæ, se Dragsmark förr kloster Kopparnaglarna skär    
  Kopparnaglarna skär    
  Korpereren udde    
  Korpereren udde    
  Koskär, Lilla skär    
  Koskär, Lilla skär    
  Koskär, Stora skär    
  Koskär, Stora skär    
  Kullholmen holme    
  Kullholmen holme    
  Lahallsskären skär    
  Lahallsliden bergssluttning    
  Lahallsskären skär    
  Lerekilen vik    
  Lerekilen vik    
  Lerholmen udde    
  Lerholmen udde    
  Lindbergsmyren myr    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Långberget triangelpunkt    
  Långberget berg    
  Lökskären skär    
  Lövvikevatten tjärn    
  Lövvikevatten sjö    
  Mjölkepallen udde, (skär?)    
  Mjölkepallen udde    
  Munkeby gruva gruva    
  Munkeby leror uppgrundning    
  Munkeby leror vik    
  Myren åker    
  Näset näs    
  Okebergsskär skär    
  Okebergsskär skär    
  Oxvik vik    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat sjö    
  Oxögat tjärn    
  Petterholmen holme    
  Petterholmen holme    
  Rockudden udde    
  Rockudden udde    
  Rottjärn tjärn    
  Rottjärn tjärn    
  Rörbäcke kile vik    
  Rörbäckskiln vik    
  Sandvik, Lilla vik    
  Sandvik, Stora vik    
  Sandvikehuvud udde    
  Skogen skog    
  Skåleberg berg    
  Skålberget berg    
  Skålebergs udde udde    
  Skålebergs udde udde    
  Småholmarna holme    
  Småholmarna holme    
  Soryggen udde    
  Soryggen berg    
  Stallmästarna skär    
  Stallmästarna skär    
  Stegelholmen holme    
  Stegelholmen holme    
  Stegelholmssundet sund    
  Strömberget berg    
  Strömmarna del av Skagerrak    
  Stumpen skär    
  Stumpeskagen udde    
  Stumpeskagen udde    
  Säleskär skär    
  Sälskär skär    
  Tjurfjäll berg    
  Tjuvsund sund    
  Tjuvsundsstenen sten    
  Tjuvvik vik    
  Trollevike skär skär    
  Trollevike skär skär    
  Tullkammarudden udde    
  Tullkammarudden udde    
  Utängen äng    
  Vammen åker?    
  Vägeröd ränna sund    
  Vägeröd ränna sund    
  Ässvikebukten vik    
  Ässvikevatten tjärn    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.