ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torps socken : Orusts Östra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 244 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn :
Torp sn Aleviken bukt Geddebräcka bebyggelse  
Torp sn Altarstenen sten Kyrkebyn bebyggelse  
Torp sn Assmunderödvatten sjö Runnen bebyggelse  
?Torp sn Backen backe    
Torp sn Belätan hage /Se    
Torp sn Belätegubben stenformation /Se    
Torp sn /Se Bergslagen höjd    
Torp sn /Se Bern Larssons udd udde    
Bjärkena hemman /Se Bern Larssons udd udde    
Blibräcka gd /Se Bet pegmatitformation /Se    
?Bro by Björvattnet sjö /Se    
Bro gdr /Se Björvattnet sjö    
Groröd gd /Se Blockgiljan dalgång /Se    
Gåre gdr /Se Bråtarna höjd    
Horntuteröd hmd /Se Bråten höjd    
Hängeskår, Nedre o Övre Saknas /Se Bräckmanstorpet åker?    
Kastet tp /Se Bussekullen kulle    
Keset hemman /Se Bössbänken udde    
Kockhedhagen tp /Se Bössbänken strandremsa /Se    
Kockhedkällan tp /Se Bössbänksbåden både /Se    
Korset hemman /Se Cellen lycka /Se    
Krabbeskår t /Se Dalen dal    
Kyrkebyn gd /Se Daletorpet ägomark    
Kyrkobyn by Dammyrarna åker    
Kyrkebyn gd /Se Dammyrarna åkrar    
Lonaborg ödetorp /Se Drakebergen berg    
Skräppås gdr /Se Dydamparna åkrar /Se    
Smörhult t /Se Dyrhagen berg    
Snäckeviken del av Torps sn /Se Dödsbacken backe /Se    
?Ström by Dödsbacken backe /Se    
Svinneviketomten lht /Se Eldningsstenarna bortsprängda flyttblock /Se    
Såten tp /Se Fränkasstigen backe /Se    
Söbben by Fränkasstigen backe    
Sörbön Saknas Furuhagen terräng?    
Söbben gd /Se Furuholmen holme    
Torp gdr /Se Furuholmen holme    
Tåkerödhagen tp? /Se Furunäs halvö    
Tåkerödtorpet tp /Se Fyllhundskastet vadkast /Se    
Ålgård gård /Se Fågelhundskastet, se Fyllhundskastet vadkast    
Ödsmål by Gethuskullen kulle /Se    
Ödsmål by? Gethusmyren myr /Se    
  Getterås höjd    
  Grindeberget berg    
  Grindeberget berg    
  Grindsbyvattnet sjö    
  Gröteviken vik    
  Gröteviken vik    
  Gårebäcken bäck    
  Gåres kile vik    
  Gåsen pegmatitformation /Se    
  Hagarna åkrar    
  Hagen åkrar    
  Hasselöfjorden del av fjord /Se    
  Hassledalen dal    
  Havstensfjorden fjord    
  Herrebergen berg    
  Hjortekullarna kullar    
  Horungarna åkrar /Se    
  Husegärdet gärde    
  Husudden udde    
  Husudden udde    
  Håbergsgubben bergformation /Se    
  Hägneskår, Nedre dal?    
  Hängeskårs sten flyttblock /Se    
  Hästefjäll berg    
  Hästefjäll berg    
  Höggeröd kast höjd    
  Höggeröd vatten sjö    
  Kalvöfjord fjärd    
  Kalvöfjord fjord    
  Kaseberget berg    
  Kastebråten terräng    
  Kastet klippa?    
  Kastet brant    
  Kastet berg    
  Katrineberg höjd    
  Katten, Lilla holme    
  Katten, Lille skär    
  Katten, Stora holme    
  Katten, Store skär    
  Kilen, Västre vik    
  Kilen, Östre vik    
  Kindslätts vatten tjärn    
  Kindslätts vatten tjärn    
  Kleveån å    
  Knekteviken vik    
  Knekteviken bukt    
  Kockhed bäck bäck    
  Korset terräng?    
  Koåskelid backe /Se    
  Koåskelid backe /Se    
  Kurbitsarna åker /Se    
  Kurran åker /Se    
  Kurran åker /Se    
  Kurreliden del av landsväg /Se    
  Kvarnhagen terräng?    
  Kyrkeby hamn berg    
  Källarkastet vadkast /Se    
  Lerbräckegärdet åker /Se    
  Liden terräng    
  Liden åker    
  Lindgiljan bergsskreva /Se    
  Lindgilsberget berg /Se    
  Lindgilsnabben udde /Se    
  Lingälsnabben, se Lindgilsnabben udde    
  Ljumforsebron bro /Se    
  Ljumforsebäcken bäck /Se    
  Ljumforsen fors /Se    
  Ljumforsen fors    
  Lundeberget berg    
  Lundebergs skans höjd    
  Lunden åker    
  Lyngbergen berg    
  Långefjäll bergs- och skogsområde    
  Långefjäll ås    
  Långestranden strandområde    
  Långestranden strand    
  Långmyrs vatten tjärn    
  Långmyrs vatten tjärn    
  Lövås ås    
  Malen berg    
  Mossevattnet tjärn    
  Mossevattnet tjärn    
  Myren terräng?    
  Nipen gärde /Se    
  Nordboden markområde /Se    
  Normanshuvudet, se Norrmanshuvudet Saknas    
  Norrmanshuvudet, äv. Normanshuvudet Saknas /Se    
  Nyborg terräng    
  Nyhagen terräng?    
  Nötesund sund    
  Nötesund sund    
  Nötesund sund    
  Nöttången näs    
  Piskås(en) berg /Se    
  Pjäskebukten bukt    
  Pjäskebukten bukt    
  Porsekullen kulle    
  Pålsvik vik    
  Pålsvik vik    
  Ranneberget, Nedre berg    
  Ranneberget, Övre berg    
  Reset åkrar /Se    
  Rimmås berg    
  Rimmås ås    
  Rimmåsvallen fotbollsplan    
  Rinnandet bäck    
  Rinnandet bäck    
  Rotteröd bergsbrant?    
  Runns vatten sjö    
  Runsedyt källa /Se    
  Röda näsan bergformation /Se    
  Rödmyr myr    
  Rönnkäppskastet vadkast /Se    
  Rösen åker?    
  Rösseliden backe /Se    
  Sandvadsbäcken bäck    
  Sandvadsbäcken bäck    
  Sandvadsbäcken bäck    
  Sandvikskullen udde    
  Silefjäll berg /Se    
  Silfjäll, se Silefjäll berg    
  Skallbacken, Stora och Lilla åkrar /Se    
  Skjälefjäll berg /Se    
  Skrumpelyckan lycka /Se    
  Skrumpen åker /Se    
  Skuffen dal /Se    
  Skute vik vik    
  Skutevik vik    
  Skälmerbergen berg    
  Skälmerhagen terräng?    
  Slussekilen vik    
  Slussen vik    
  Slätthults flåg berg    
  Sockerhult förr odlad lycka /Se    
  Spaden berg /Se    
  Stretnäsa näs /Se    
  Stretnäse udd udde /Se    
  Strötnäs, se Stretnäsa näs    
  Strötnäse udd, se Stretnäse udd udde    
  Stubbeberg triangelpunkt    
  Stubbeberg berg    
  Stycket åker    
  Stötetorpet åker    
  Sundberget udde    
  Sundbräckan, Lilla o Stora backe /Se    
  Svadorna terräng    
  Svarta rand rand på berg /Se    
  Svarta skär skär    
  Såten näs    
  Sälefjäll, se Skjälefjäll berg /Se    
  Sälfjäll, se Sälefjäll berg    
  Sällen, se bellen lycka    
  Söbbebukten bukt    
  Söbbebukten bukt    
  Södgravsbukten bukt    
  Södgravsudden udde    
  Sögravsbukten vik    
  Sögravsudden udde    
  Tegen åker?    
  Tjurekullebergen berg    
  Tjurekullen kulle    
  Trolldalen dal    
  Tryckhåle kast höjd    
  Träntemyren myr /Se    
  Tviklippan holme    
  Tviklippan holme    
  Töllås triangelpunkt    
  Udden udde    
  Udden udde    
  Uggleforsen, se Uleforsen Saknas    
  Ulebergen bergsområde    
  Ulebergen berg    
  Uleforsen fors /Se    
  Vadnäse ed dalgång    
  Vadnäse ed bergssluttning    
  Vakeberget berg /Se    
  Vakebergsviken vik /Se    
  Varekils udd udde    
  Varfjälls vette berg?    
  Varfjälls vette höjd    
  Vasen åker /Se    
  Vasshagen åker    
  Veggorrekärret skog /Se    
  Vilstockliden lid /Se    
  Vindekällan källa    
  Vindkällan källa /Se    
  Vindön halvö    
  Vindön halvö    
  Vinekällan, se Vindkällan källa    
  Vinkällan, se Vindkällan källa    
  Virås ås    
  Västre kilen vik    
  Ängebråten terräng?    
  Änghagebäcken bäck    
  Änghagen åkrar    
  Änghagen åker    
  Änghagen åker    
  Även åker /Se    
  Österskogen skog    
  Ösö, Lilla holme    
  Ösö, Lilla holme    
  Ösö, Stora holme    
  Ösö, Stora ö    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.