ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Forshälla socken : Inlands Fräkne härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 354 Bebyggelsenamn : 536 Naturnamn :
Forshälla sn Alehagen höjd Forshälla socken  
Forshälla sn Alekärrshagen skog Forshälla socken  
Forshälla sn? Alekärrsvattnet, Lilla tjärn Forshälla socken  
Forshälla sn Alekärrsvattnet, Stora sjö Abrahams bebyggelse  
Forshälla sn Andekärrsvattnet tjärn Alehagen torp  
Forshälla sn /Se Apleskär skär Ammenäs gård  
Forshälla sn Askag förr sjö /Se Andtjärnshagen torp  
Forshälla sn /Se Askebergen berg Andtjärnshagen torp  
Forshälla sn /Se Aspekärrs Ö halvö Anneberg lht  
Ammenäs by Backarna backar Anneberg lht  
Bergslagerna hemman /Se Bagarekullen udde Annedal lht  
Flenås natn /Se Basteviken bukt Annelund lht  
Funneshult gd /Se Bergs kile bukt Anered hemmansdel  
Funneshult gd /Se Bistockekärret kärr Aspehagen torp  
Funneshult gd /Se Björnedalen dal? Aspekärr gård  
Garn by /Se Björnekullen triangelpunkt Aspeviken lht  
Garn by /Se Björnemyren skog Backen gård  
Garn by /Se Blackevatten sjö Backens Skola skola och lht.  
Garn by /Se Blindeberget berg Barrlindekasen torp  
Gluppen lht /Se Blåduven mosse Berg gårdar  
Grohed gd mm /Se Blåduven sankmark Bergalid lht  
Haljersröd by Blöta dyet äng? Berget hem.del  
Helgån hemman /Se Bockholmen holme Berget hem.del  
Hova by Bockholmen halvö Berget hem-del  
Hova by /Se Bockhusebergen berg Berghem lht  
Konungsbol by /Se Bockhusebergen berg /Se Berg Nedra gård  
Koppungen gdr /Se Bodeleån å Bergs Skola skolhus  
*Kvia Saknas /Se Bomossen mosse Bergslaga hem.del  
Källegren by /Se Borrefjäll berg Berg Övra gård  
Källegren gd /Se Borråseberget berg Biten torp  
Köperöd by Borråseberget berg Bjälledalen torp  
Köperöd by /Se Bratteberget berg Björkebacken gård  
?*Langrett beb? /Se Bredfjället berg Björnbäck torp  
Lerbo gd /Se Brissberget berg Björnemaden lht  
Röan(n)e hemman /Se Brissbäcken bäck Björnhålet fd torp  
?Röd by Brokullen kulle Blöta Dyet torp  
Skåken tp /Se Brurekullen »ö» i mosse Bockholmen lht.  
Solum lht /Se Brurekullen skogsdunge Bollevik torp  
Stenshult Saknas /Se Brändeberg triangelpunkt Botten torp  
Strand by Brände mosse mosse Bratteröd gårdar  
Strand by Brännebergen berg Bratteröd, Norra gård  
Stången lht /Se Brännemaden mad Bratteröd Skola skolh o lht  
Toftan gd /Se Brännerisbäcken bäck Bratteröd Södra gård  
Torkelsröd by Bubäcken bäck Brattås torp  
  Bukullarna kullar Brevik torp  
  Buvattnet sjö Brokullen hem-del  
  Buvattnet sjö Broliden torp  
  Byfjorden fjord Bråten lht  
  Byfjorden fjord Bräcke gård  
  Byfjorden fjord Bräcke hem-del  
  Bykasen sluttning Brännekärren torp  
  Bystadvattnet tjärn Brännemaden hem-del  
  Bållevik bukt Bua gård  
  Båsen Saknas Buakärr torp  
  Båtsmans hage skog Buddeberg gårdar  
  Båtviken bukt Buddeberg gårdar  
  Bölebacken höjd Buddeberg Nedra gård  
  Bölebacken skog Buddeberg, Övra gård  
  Dalsliden bergssluttning Buslätt gårdar  
  Deje, Lille skär Buslätt gårdar  
  Deje, Store skär Buslätt, Lilla gård  
  Djupa bukt bukt Buslätt Mellangården gård  
  Djupe mosse mosse Buslätt Norra gård  
  Djupsberget berg Buslättshagen torp  
  Djurhults mosse mosse Bygdegården lht o föreningshus  
  Djurhults mosse mosse Båtsmanshage fd torp  
  Duldevattnet tjärn Bördebacken f.d. torp  
  Dunderhålet sänka Cederslund lht  
  Dybäckemossen mosse Dalaberg lht  
  Dybäcken bäck Dalahöjd lht  
  Dymyren myr Dalarne torp  
  Dyremyr myr Dalen torp  
  Dyremyr myr Dalsliden hemmansdel  
  Enebacken höjd Dammen hem.del  
  Eskilsfjäll berg Dammen lht  
  Falkklippan berg Dammen lht  
  Femstena rör gränsröse Dammen torp  
  Fiskebergen berg Dejen Lille lht  
  Fiskeberget udde Dejen, Store lht?  
  Flenås ås Djupemosse torp  
  Flågviken bukt Djurhult gårdar  
  Forshällaån å Djurhult, Lilla gård  
  Forshällaån å Djurhults Kapell kyrkobyggnad  
  *Fund(r)ir sjö /Se Djurhults Prästgård lht och pastorsboställe  
  Funneshultssjön sjö Djurhult, Stora gård  
  Funneshultssjön sjö /Se Dramsvik gård  
  Furudden udde Dunderhålan fd torp  
  Furulund skog Dybäcken torp  
  Furumyren skog Dymyren torp  
  Fåglebergen berg Ekelunden torp el. lht  
  Fällungsvattnet tjärn Ekelunden lht  
  Galten, Lilla sjö Ekelunden lht  
  Galten, Stora sjö Ekåsen torp  
  Galten, L:a o St:a sjöar /Se Ekåsen lht  
  Garvarebäcken bäck Enebacken torp  
  Gatorna åkrar? Falkeröd torp  
  Gaveln triangelpunkt Fiskartorpet torp el lht  
  Gaveln bergudde /Se Fjället gård  
  Getevadet vadställe Forshälla gårdar  
  Getevadsån å Forshälla Kyrka kyrka  
  Getevadsån å Forshälla Prästegård gård  
  Giljan dal Forshälla Skola skolhus  
  Gluggesten, Se Glöggesten gränsmärke Forshälla Östergård gård  
  Gluppemyren myr Fridhem lht  
  Glyseviken bukt Fridhem lht  
  Glöggesten gränsmärke Fridhem lht  
  Gorrviken vik Fräkne härad  
  Gorrviken vik Funneshult gård  
  Gorrviken vik /Se Funneshult gård  
  Grevestenen fornminne Funneshult gård  
  *Gro å /Se Funneshult gård  
  *Groa å /Se Funneshults Kvarnar fd kvarnar  
  Grå hunden terräng Garn gårdar  
  Grå mosse mosse Garnekohagarne torp  
  Gröna bukt bukt Garn Lilla gård  
  Gubbekasen skog Garn Stora gård  
  Gule stenen strand Garnvindan torp  
  Gunnarsmossen mosse Gatan hemmansdel  
  Gåseberget berg Gatorna hem-del  
  Gåsehagen äng Giljan torp  
  Göbergen berg Giljan torp  
  Göbergen berg Gluppen f.d. torp  
  Göbergsmosse mosse Grevegården hem.del  
  Halleberget berg Grindtorp torp  
  Hargen åkrar /Se Grohed gård  
  Hasselöfjorden del av fjord /Se Grohed Järnvägsstation järnv.st.  
  Hasselö leror bukt Grohed Mejeri fd mejeri o lht  
  Hasselön, Lilla ö Groheds Gästgivaregård hem.del  
  Hasselön, Stora ö Grohedshusen torp  
  Hasselön, Stora ö Grohed Tingshus hus, lht.o tingsställe  
  Hattegiljan sank mark Gräsegiljan f.d. torp  
  Hatte mosse mosse Gångeträdet hem.del  
  Hatten udde Gården, Nedre hem-d  
  Havdarna höjd Gården Övre hemmansdel  
  Havstensfjorden fjord Gåsekärr lht  
  Hjälmhagen hage Gärdel hem.del  
  Holmesundet sund Hackåsen torp  
  Horseberget berg Hagarne torp  
  Humleberget berg Hagarne torp  
  Humlegården höjd? Hagen hem.del  
  Hundemyren äng Hagen torp  
  Hunnebergen berg Hagen gård?  
  Hurden höjd Haljersröd gård  
  Hytten åker /Se Hallen torp  
  Hålemosse mosse Halsen fd torp  
  Hälgånån å Hammarsberg lht  
  Häljerödsjön sjö Hasselbacken torp el backe  
  Hästamosse mosse Hasselgården hem.del  
  Hästemaden sankmark Hasselön gård  
  Hästemyren skog Hasslebacken torp el lht  
  Hästhagen höjd Hattedalen gård  
  Hästhagen skog Hattedalen gård  
  Högalidsberget berg Hattehagen hem.del  
  Högeberg berg Hattekasen lht el hem-d  
  Höge bråte höjd Hatten bebyggelse  
  Högen berg Havås gård  
  Ingmans bryggor strand Hede gård  
  Ivarsbosjön sjö Helenedal lht  
  Ivarsbosjön sjö Helgetorpet fd torp  
  Jaktevik bukt Helgeån gård  
  Jemnehuale, Se Vålarna gränsmärke Helgån gård  
  Jons huvud udde Helgeån gård  
  Jämnfjället berg Heljeröd gård  
  Jättebryggan backe Hildursberg lht  
  Jättesåsmossen mosse Hjälmarne hem.del  
  Kajeberget berg Hjälmås torp  
  Karusedammen damm? Hogarna bebyggelse  
  Kasebukten bukt Hagen hem.del  
  Kleven dal Holmarne torp  
  Klintekasen höjd Holmen gård  
  Kläppevattnet tjärn Houva gårdar  
  Knekteplatsen terräng Hova Mellangård gård  
  Koholmen udde Houva Mellangård gård  
  Kolbengtserödsjön sjö Hova Västergård gård  
  Koppungeån å Houva Västergård gård  
  Korstensholmen holme Hova Övergård gård  
  Korså bäck Houva Övergård gård  
  Korthålan sluttning Houven och Rabbås, se Hogarna bebyggelse  
  Kotången udde Houven gård  
  Kransemaden skog Humlegården torp el lht  
  Kroken skog Husegiljan torp  
  Krokevattnet sjö Huset torp  
  Krokevattnet sjö Huvudtofta gård  
  Kråkholmen holme Hålemosse, se 1 Valemosse bebyggelse  
  Kräklingekullen kulle Hålemosse torp  
  Kung Eskils grav fornminne /Se Hälleröd torp  
  Kusebukten bukt Hålorna torp el. backst.  
  Kvarnekullen höjd Häggegiljan torp  
  Kvarnkasen sluttning Hässleröd gårdar  
  Källarebråten sluttning Hässleröd gårdar  
  Källebergsvattnet, Lilla tjärn Hässleröd Lilla gård  
  Källebergsvattnet, Stora sjö Hässleröd Lilla gård  
  Källesjö sjö Hässleröd Stora gård  
  Käringevattnet tjärn Hässletomten torp  
  Käringevattnet sjö /Se Hästemyren torp  
  Lekareberget berg Hästhagen hem.del  
  Lilla vatten tjärn Hästhagen torp  
  Lilla ån å Hästhagen torp  
  Lindjärns kyrka fornlämning /Se Hästhagen torp  
  Lireberget Saknas /Se Hästhagen torp  
  Lommern sjö Hästhagen torp  
  Lommern sjö /Se Högalid lht el. torp  
  Lommern sjö /Se Högalid torp  
  Lunden höjd Högalid torp  
  Långebergen berg Högen torp  
  Långemyren myr Höjentorp lht  
  Långestrand bukt Hönseberget lht  
  Långåsarna berg Hörebråten torp  
  Lövberget berg Intagan torp  
  Lövbråten skog Iversbo gård  
  Madberget höjd Iversbo Skola lht och skolhus  
  Malen udde Johannelund lht  
  Mossen skog Jättesås gård  
  Mossen sankmark Jättesås gård  
  Myren dal Kalvhagen hem-del  
  Myren dal Kalvhagen torp  
  Månsen skär »Kappsäcken» hus  
  Måvekullen skär »Kappsäcken» hus  
  Mörtevattnet sjö Karlsberg lht  
  Mörtevattnet, Lilla sjö Karlsberg lht  
  Mörtevattnet, Stora sjö Karlslund lht  
  Nordbergen berg Kasen hus  
  Norgårds mosse mosse Kasen torp el lht  
  Nymans mossen mosse Kasen torp  
  Näset skog Kasen torp el. lht  
  Oset åmynning Kasen torp  
  Parkemossen mosse Kasen torp  
  Perseberget berg Kasen torp el backstuga  
  Pickevrån äga /Se Kasepussen torp  
  Pilevrån ägomark Kleven lht el hem-del  
  Pilevrån åker? Klintekasen torp  
  Pinan dal? Kläppeliden torp e. lht  
  Pioneviken bukt Kläppheden lht el torp  
  Pipås ås Kläppön torp  
  Pölesjön tjärn Knäppet torp  
  Restebäcken bäck Kohagsmaden lht  
  Restevattnet sjö Kohagsmyren torp  
  Ringburen skär Koholmen lht o holme  
  Ringen sluttning Koleholmen bebyggelse  
  Ristebäcken, Ristån å /Se Koleholmen gård  
  Ristevattnet sjö /Se Konumgsberg gård  
  Rävelämmarna berg /Se Konungsbol gård  
  Rävhyttorna rävlyor /Se Koppungen gård  
  Röds bryggor udde Koppungen gård  
  Röds bäck bäck Krypin torp el. lht  
  Röremyr myr Kråkeholmen lht  
  Rörvik vik Kusekullen torp  
  Rösebergen berg Kvarnekullen torp  
  Rösebråten udde Kvarnstenen torp  
  Saltkälen udde Kvillebacken torp  
  Sandvik bukt Kvin hemmansd  
  Sandviken vik Korpås torp  
  Sirisdal dal Korsskilnaderna f.d. torp  
  Sjöhagen hage Kristineberg lht  
  Skogmossen mosse Kullen torp  
  Skorsten udde Kullen torp  
  Skuteberget berg Kung Ringsbacken torp el lht  
  Skåkehagen höjd Kurran f.d. backstuga  
  Skåken skog Kyrkebacka gårdar  
  Slottsberget berg Kyrkebacka, Norra gård  
  Småholmarna holmar Kyrkebacka, Södra gård  
  Smörekroken äng /Se Kåleholmen, se 1 Koleholmen bebyggelse  
  Snurken åker /Se Kåred torp el. lht  
  Solbergsbäcken bäck Källebergsdalen torp  
  Solfjäll berg Källegren bebyggelse  
  Sovås ås Källegren gård  
  Spångeroseberget berg /Se Källegren gård  
  Stenkasen sluttning Källegren, Lilla »gård» el. hem.del  
  Stenklev sluttning Källegren, Stora hem.del  
  Stensbergen höjd Källhagen torp  
  Stigkullsbergen berg Källsered f.d. torp  
  Stigkulls mosse mosse Köpered gård  
  Stockebosjön sjö Köperöd gård  
  Stommen skog Lammermaden torp  
  Store damm mosse Lerbo gård  
  Store mosse mosse Lerbomaden fd torp  
  Store mosse mosse Lerkered f.d. torp  
  Strandbacken backe Liden hem.del  
  Strande dyna strand Liden lht el torp  
  Strupen bäck Liden hem.del  
  Styggemyr skogsmark Liderna hem.del  
  Styggemyr myr Lidgärdet torp  
  Styggemyren sank mark Lindebacken bebyggelse  
  Stångehällorna skär Lindebacken gård  
  Stången triangelpunkt Lindekasen bebyggelse  
  Stången udde /Se Linjärn gård  
  Stänget terräng Linnekasen torp  
  Sundsbukten bukt Litsleröd gård  
  Sundshäll udde Lundemyren torp  
  Sunds tånge udde Lunden torp el lht  
  Sunninge sund sund Lundåker lht  
  Svarta giljan dal Luvan torp  
  Svartekulla udde Lyckan torp el lht  
  Svartevattnet tjärn Lyckan torp  
  Svintången, Lille udde Lyckan torp  
  Svintången, Store udde Lyckebo lht  
  Sågebacken backe Lyckhem lht  
  Sågån gränså /Se Lyckhem lht  
  Sågån å Lyckhem lht  
  Sågån å Långehed gård  
  Säleviken bukt Långekärr torp  
  Sörskogen höjd Lärkdalen lht  
  Tabor berg Löbäcken torp  
  Tassesjön tjärn Lövbergsdalen bebyggelse  
  Tegemossen mosse Lövbergsdalen torp  
  Tingborg fornminne Lövås lht  
  Tjuvsåsen åker Lövåsen torp eller lht  
  Tjärnebergen berg Maden hem-del  
  Tjärnet sankmark Maderna hem.del  
  Tjörbokasen skog Maderna hem-del  
  Tokebergen berg Maderna torp  
  Tokemaden mosse Madhagen torp  
  Tokemosse mosse Marieberg lht  
  Toke mosse mosse Marieberg lht  
  Tokevattnet, Lilla tjärn Mossarne torp  
  Tokevattnet, Stora sjö Mossehagen torp  
  Tokevattnet, Stora sjö Mossekasen torp  
  Torvan sjö Mosseliden torp  
  Trollebergshagen äng Mossen Saknas  
  Trollevattnet sjö Mossen fd torp  
  Troppedammsmyren myr /Se Myren torp  
  Trosserödmaderna äng Myren torp  
  Trosserödvattnet tjärn Myren torp  
  Trynet berg Myren torp el. lht  
  Trynet berg /Se Månsered hem.del  
  Trångklev bergpass Mårtegården hem.del  
  Tutareberget berg Nilsehagen torp  
  Tutareåsen ås Nober torp  
  Tuvemossen mosse Nolgård gård  
  Tången udde Nolmanneröd gård  
  Uddewalla Fiord, Se Byfjorden fjord Nolvik lht  
  Underås Saknas Nordhagen torp  
  Vallkasen skog Nordhem lht  
  Valvemyren myr Nyby lht  
  Vassbosjön sjö Nybygget torp  
  Vattenbergen berg Nybygget torp  
  Vedbacken sluttning Nybygget torp  
  Vetteberget triangelpunkt Nybygget torp  
  Vrångelyckan Saknas Nybygget torp el. lht  
  Vålarna gränsmärke Nybygget torp  
  Västerby skär skär Nymanstorpet torp  
  Västervik vik Nytorp lht el torp  
  Ångåsarna höjd Nytorp lht  
  Åsebukten bukt Nytorp torp  
  Åsehagen skog Nytorp torp  
  Åsen åker Oppochner torp  
  Änghagen hage Oxegiljan torp  
  Änghagen åker Parken torp el. lht  
  Änghagen dal Parken lht  
  Änghagsbukten bukt Petersborg lht  
  Ängmaden äng Pipnås torp  
  Ävjan pöl /Se Platsegärdet torp el. lht  
  Öhuvudet udde Pölemaden torp  
  Ølrekærre Saknas /Se Pölen fd torp  
    Rabbås gård  
    Ramsedalen torp  
    Ramsegiljan torp  
    Riern torp  
    Rosalund torp  
    Rosenberg lht  
    Rosenlund lht  
    Rumpan torp  
    Runningen torp  
    Ryckin torp  
    Ryra gård  
    Ryra gård  
    Råane bebyggelse  
    Råane by o gårdar  
    Råanekroken bebyggelse o gårdar  
    Råane Skola skolhus o lht  
    Råbockeviken gård  
    Råssbyn by  
    Råssby Skola skolhus o lht  
    Rävekullen hemmandel  
    Röanne, se Råane Saknas  
    Röd gårdar  
    Röda Liden f.d. torp  
    Röd Lilla gård  
    Röd Nordgården gård  
    Röd Sörgården gård  
    Rörkärr torp  
    Rörmaden torp  
    Rörvik lht  
    Rösebyn Saknas  
    Rössbyn by o gårdar  
    Rössbyn Norra gård  
    Rössbyn, Södra gård  
    Sandviken torp  
    Saxenhof lht  
    Sjöbacken hus el lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjöhagen torp  
    Sjöhagen lht el torp  
    Sjökasen f.d. soldattorp  
    Sjövik lht  
    Skihagen torp  
    Skjulsehagen fd torp  
    Skogen lht  
    Skogsbo lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslyckan lht  
    Skorstensholmen lht, holme  
    Skåga torp  
    Skåkhagen lht o torp  
    Skäret lht  
    Skärhagen torp  
    Smedjebacken torp  
    Smedtorpet torp  
    Småberg torp el. lht  
    Småröd gård  
    Snickerhagen f.d. torp  
    Sniken torp  
    Sohålan f.d. torp  
    Sohålan fd torp  
    Solbacka lht  
    Solberg gård  
    Solhagen lht  
    Solhagen lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Solum gård  
    Solvalla lht  
    Lovås torp el. lht  
    Stenered torp  
    Stenevadet torp  
    Stenshult gård  
    Stenshults Skola skola o lht  
    Stenstorp torp  
    Stensvaden banvaktsstuga  
    Stigen hemmansdel  
    Stigen hem.del  
    Stigen hem.del  
    Stjärnekullen hem.del  
    Storebro torp  
    Storegården hem-del  
    Strand gårdar  
    Strandbynäs lht  
    Strand Nedra gård  
    Strand Övra gård  
    Stubbekasen torp  
    Styggemyr torp  
    Styggemyr torp  
    Stången fd torp  
    Stämmekasen torp  
    Stämmorna torp  
    Stärtebo bebyggelse  
    Stärtebo torp  
    Sund gårdar  
    Sund Lilla gård  
    Sund, Stora gård  
    Sundshagen torp  
    Sundvik lht  
    Svarta Hålet torp  
    Svartehagen torp el lht  
    Svarvarehagen torp  
    Svenungsdalen torp  
    Synnebol gård  
    Sågen bebyggelse  
    Sågen gård  
    Sågen torp  
    Sälghagen torp  
    Tegarne hemmansdel  
    Tegen torp  
    Timbo lht  
    Timmerås gård  
    Tjuvsåsen hem.del  
    Tjärebergen torp  
    Tofta gård  
    Tokevattnet hem.del el. lht  
    Tollered gård  
    Torgersröd lht el torp  
    Torget hem.del  
    Torkelsröd gård  
    Torpet bebyggelse  
    Torpet gård  
    Torpet torp  
    Torsebacken fd torp  
    Trollebergshagen torp el. lht  
    Trosseredmaderna torp  
    Träskon lht  
    Tubbered Norra torp  
    Tubbered, Södra torp  
    Tunneln hemmansdel  
    Tyskeliden fd torp  
    Ulvehed torp  
    Ulvehedsmosse, se Valemosse avs  
    Undersås lht  
    Underås lht  
    Valemosse bebyggelse  
    Vale Ulvehed torp  
    Vallen lht  
    Valås torp el lht  
    Vattenberga torp  
    Vassbo gård  
    Vassbo gård  
    Vassbovik lht  
    Vilestedet torp  
    Vispen hem.del  
    Vita Hålet f.d. torp  
    Vrån bebyggelse  
    Vrån gård  
    Vrån hem.del  
    Vrån hemmansdel  
    Vrån hemmansdel  
    Vrångelyckan lht?  
    Vrångelyckan lht  
    Vägen lht  
    Västanå lht  
    Västerby gård  
    Å bebyggelse  
    Å gård  
    Ålebacka t  
    Åkärr lht  
    Åsehagen torp el lht  
    Åsen lht  
    Åtorp lht  
    Äcklebacka hem.del  
    Änghagen hem-del  
    Änghagen hem-del  
    Änghagen lht el torp  
    Änghagen torp el. lht  
    Änghagen torp  
    Änghagen torp  
    Ängen hem-del  
    Ängen hem.del  
    Ängen lht  
    Äskefjället torp el hem-d  
    Äskefjället Östra lht  
    Äspehagen f.d. torp  
    Öby hem.del  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården gård  
    Ödsmål gård  
    Öknen torp  

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.