ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malmöns socken : Sotenäs härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Malmön ö Fjolbonden ö /Se Malmön sn sn  
Malmön sn /Se Lillebonden ö Bohus-Malmön pst  
Malmön ö och sn /Se Malmön ö    
Draget lg:er /Se Malmön ö    
Malmön ö och by Storebonden ö    
Malmön m:e /Se      
Malmöpyttarna eller Malmöbarnen inbyggarbeteckning      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.