ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lyse socken : Stångenäs härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 315 Bebyggelsenamn : 15 Naturnamn : 1
(?)Lyse sn Alsbäck triangelpunkt Aspemyren avs Kornö, Lilla ö
Lyse sn Alsbäck triangelpunkt Berga bebyggelse  
Lyse sn Askemyr skog Finnsbo bebyggelse  
Lyse sn /Se Aspekullen höjd Gunnarsskär avs  
Lyse sn /Se Bastevik vik Kega bebyggelse  
Lyse sn /Se Basteviksholmen, Norra holme Kjega Saknas  
Lyse sn? Basteviksholmen, Norra holme Klåveskär avs  
Lyse sn /Se Basteviksholmen, Södra holme Klöverskär, se 1 Klåveskär bebyggelse  
Lyse sn /Se Basteviksholmen, Södra holme Käga, se 1 Kega bebyggelse  
Alsbäck gård /Se Berggylteskär skär Slättna bebyggelse  
?Fiskebäck by Berggylteskär skär Slättna Ödegården gård  
Fiskebäck by Bjärkemyr tjärnar Västanskär,Brandskär Borgmästaren Stora och Lilla bebyggelse  
(?)Hammar by Björkudden udde Västingskär bebyggelse  
Humlekärr by? Björnevik vik Östermyr bebyggelse  
Häggvall by Björnevik bukt Österäng bebyggelse  
Häggvall gd:ar /Se Bläckhall holme    
Kvarnhålan torp /Se Bläckhall holme    
?Kyrkobyn by Bläckhall holme /Se    
Kådene by /Se Bockholmen holme    
Lunnevik bostad /Se Bockholmen holme    
*Nesoddanum Saknas Bockholmsskär skär    
Ramsvik samh /Se Bockholmsskär skär    
?Sandåker by Borgmästaren, Inre skär    
Sandåker by /Se Borgmästaren, Inre holme    
Stale gd /Se Borgmästaren, Mellersta holme    
Stale gd:ar /Se Borgmästaren, Mellersta holme    
Svenstorp torp /Se Borgmästaren, Yttre skär    
?Torgestad gårdar Borgmästaren, Yttre holme    
(?)Torgestad by Borgmästarfluna skär    
Torgestad gårdar /Se Borreberget berg    
Vaglen torp /Se Brandseröd triangelpunkt    
Æpplestadhum Saknas /Se Brandskär öar    
  Brandskär triangelpunkt    
  Brandskär skär    
  Brandskär, Inre skär    
  Brandskär, Mellersta holme    
  Brattåsberget berg    
  Bredvik vik    
  Bredvik vik    
  Bredvik vik    
  Bredvik vik    
  Bredvik, Lilla vik    
  Bredvik, Lilla vik    
  Bredviks skär skär    
  Bredviks skär skär    
  Bredvik, Stora vik    
  Bredvik, Stora vik    
  Brofjorden fjord    
  Brofjorden fjord    
  Bryngels damm tjärn    
  Brödsäcken skär    
  Brödsäcken skär    
  Brödsäcken holme    
  Brödsäcken skär /Se    
  Båsen vik /Se    
  Bönberget natn /Se    
  Dammarna sluttning    
  Dyrhuset gånggrift /Se    
  Dyrskär skär    
  Dyrskär skär    
  Dånarebacken Saknas /Se    
  Ekudden udde    
  Erlands kök grotta /Se    
  Fidje hedar Saknas    
  Finnsbobukten vik    
  Finnsbobukten vik    
  Finnsbo tuva berg(sområde?)    
  Finnsbo tuva höjd    
  Fiskebäcksvik vik    
  Fiskebäcksvik vik    
  Flatholmen holme    
  Flatholmen holme    
  Flatvik vik    
  Flåfjäll höjd    
  Fockeskär skär    
  Fockeskär skär    
  Fröjdendal holme    
  Fröjdendal holme    
  Föleskären skär    
  Fölet holme    
  Fölet skär    
  Fölet, Lilla skär    
  Getholmen holme    
  Getholmen holme    
  Godmaren = Gullmarn fjord /Se    
  Grindarevallen Saknas /Se    
  Grundsund, Norra triangelp    
  Gråurn holme    
  Gråurn skär    
  Gräsmyr sank mark    
  Guleskär skär    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord /Se    
  Gullmarsfjorden = Gullmarn fjord /Se    
  Gullmarsskogen skog    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskären skär    
  Gunnarsskär skär    
  Gåsenäbban udde /Se    
  ?Gäven ö    
  Gäven skär    
  Gäven ö    
  Halmsund, Norra vik    
  Halmsund, Norra vik    
  Halmsund, Södra vik    
  Halmsund, Södra vik    
  Hamnholmen holme    
  Hamnholmen holme    
  Hamrevik vik    
  Hamrevik vik    
  Hannevikeholmen holme    
  Hanneviksholmen holme    
  Heaneån bäck    
  Hedarnaån å    
  Hjälmen holme    
  Hjälmen holme    
  Humlekärr triangelpunkt    
  Humlekärrsberget berg    
  Håskär udde    
  Håskär udde    
  Hålskär skär    
  Häggetorpet skog    
  Häljes hage hage /Se    
  Hällesvik vik    
  Hängedyn skär    
  Hästskon hälla /Se    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmeskär, Lilla skär    
  Högholmeskär, Lilla skär    
  Högholmeskär, Stora skär    
  Högholmeskär, Stora skär    
  *Jägerholmen ö    
  Jämningarna holmar    
  Järvegärdet fotbollsplan /Se    
  Järveröset röse    
  Kalvsund sund    
  Kalvsundet sund    
  Klockarebåden både /Se    
  Klåveskär skär    
  Klåvskär skär    
  Kollskär skär    
  Kollskär skär    
  Kornö hamn, Lilla vik    
  Kornö hamn, Lilla hamn    
  Kornö hamn, Stora vik    
  Kornö kalv holme    
  Kornö kalv holme    
  Kornö, Lilla triangelpunkt    
  Kornö, Lilla ö    
  Kornö, Lilla ö    
  Kornö, Lilla ö    
  Kornö, Stora ö    
  Kornö, Stora triangelp    
  Kornö, Stora ö    
  Kornö, Stora ö    
  Korsviken bukt    
  Korsviken vik    
  Korsvikskär skär    
  Korsviksskär skär    
  Kullen äng?    
  Kyrkegärdsgårn utfart /Se    
  Kågarna skär    
  Kågarna skär    
  Kåven ( Predikstolen) fiskeplats /Se    
  Källvik vik    
  Källvik vik    
  Källvik vik /Se    
  Käringeholmen holme    
  Käringeholmen holme    
  Kölebacken äng    
  Lindholmsfjorden fjord    
  Lorte udd udde    
  Lorte udd udde    
  Lunneberget berg (udde?)    
  Lunneberget berg    
  Lunnebukten bukt    
  Lunnebukten bukt    
  Långefjäll berg    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Låven udde    
  Låven udde    
  Lökevik vik    
  Lökevik vik    
  Lökeviks skär skär    
  Makrilleskär skär    
  Makrillskär skär    
  Malmö fjord del av Skagerrak    
  Mariasholmen holme    
  Mariasholmen holme    
  Mastholmen holme    
  Mastholmen holme    
  Mellingen halvö    
  Metvik vik    
  Metvik vik    
  Metvik vik /Se    
  Måskär skär    
  Måskär skär    
  Märrekullen holme    
  Märrekullen holme    
  Nordängevik vik    
  Orrdalen dal    
  Predikstolen minnessten    
  Predikstolen (Kåven) fiskeplats /Se    
  Ramsvikarna vikar    
  Ramsvikarna vikar    
  Rissleudden udde /Se    
  Runnemyr tjärn    
  Råbockevik vik    
  Råbockevik bukt    
  Rörvik bukt    
  Rörvik bukt    
  Rössarna skog    
  Saltholmen holme    
  Saltholmen holme    
  Saltö ö    
  Saltö ö    
  Saltö fjord fjärd    
  Saltö fjord fjord    
  Siviksbukten vik    
  Siviksbukten vik    
  Siviksmyren tjärn    
  Sjöbolsvik vik    
  Skagskären ögrupp /Se    
  Skarpenord klippa /Se    
  Skogskär skär    
  Skogskär skär    
  Skogskärs knoppar skär    
  Skogskärs knoppar holme    
  Skutevik vik    
  Skutevik vik    
  Skutevikebåden både /Se    
  Skälmestenarna stenar    
  Slotteberget berg    
  Slätholmen, Lilla holme    
  Slätholmen, Stora holme    
  Slätholmsskär skär    
  Slättholmarna holmar    
  Slättholmsskär skär    
  Smalsund sund    
  Smalsund sund    
  Smalsund sund    
  Staleberget berg    
  Stenvik vik    
  Stenvikberget berg    
  Store både båd    
  Storemyr åker    
  Stredden berg /Se    
  Streodden udde /Se    
  Stretudden udde    
  Stretudden udde    
  Svackus myr tjärn    
  Svanbergs brott stenbrott /Se    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svenevik vik    
  Svensholmen holme    
  Svensholmen holme    
  Svinevik vik    
  Svinholmen holme    
  Svinholmen udde    
  Svärareudden udde    
  Svärareudden udde    
  Sälsvik vik    
  Sälsvik vik    
  Säverna vik    
  Säverna vik    
  Sörkileholmen holme    
  Sörkileholmen udde    
  Tegen dal    
  Testholmen holme    
  Testholmen holme    
  Tinnholmen holme    
  Tinnholmen holme    
  Tjärnskogen höjd    
  Torgestadbukten bukt    
  Trillingarna skär    
  Trillingarna holmar    
  Trommekilen vik    
  Trommekilen vik    
  Trommekilen vik    
  Trommekilen del av Brofjorden /Se    
  Trälebergs kile vik    
  Trälebergs kile vik    
  Trälebergs kile vik    
  Tränget sund /Se    
  Tån holme    
  Tån holme    
  Tåudden udde    
  Tåudden udde    
  Tärnekullen holme    
  Tärnekullen holme    
  Urstenen höjd    
  Valberget triangelpunkt    
  Valberget berg    
  Valeberget berg    
  Varven del av Brofjorden /Se    
  Vassnäs udde    
  Vassnäs udde    
  Väggen holme    
  Väggudden udde    
  Väggudden udde    
  Värven, se Varven del av Brofjorden    
  Västingskär skär    
  Västingskär skär    
  Ålekråkeskär skär    
  Ålekråkeskär skär    
  Östens vik vik    
  Östens vik vik    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.