ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Herrestads socken : Lane härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 304 Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn :
Herrestad sn /Se Abborresjön tjärn Berg Nedre gård  
Herrestad sn Abborresjön sjö Berg Övre gård  
Herrestad sn Allfarebäck bäck Geddeknippeln bebyggelse  
Herrestad sn Aspegiljan sluttning Hedkärr bebyggelse  
Herrestad sn Aspekullen höjd Kissleberg Lilla gård  
Herrestad sn Banken sluttning Kissleberg Stora bebyggelse  
Herrestad sn Betvattnet sjö Krokevattnet Västra bebyggelse  
Herrestad sn Betvattnet sjö Krokevattnet Östra bebyggelse  
Herrestad sn Betvattnet triangelpunkt Låtgån, se 1 Sjöändan bebyggelse  
Herrestad sn Betvattnet sjö Mosshed bebyggelse  
Herrestad sn? Betvattnet sjö Rågårdskärr, se 1 Röd Saknas  
Herrestad sn /Se *Biærnstæin gränsmärke Rålseröd bebyggelse  
Herrestad sn /Se Björkevattnet tjärn Röd bebyggelse  
Herrestad sn /Se Björkevattnet tjärn Sjöändan bebyggelse  
Herrestad sn /Se Björkevattnet tjärn Svenseröd Nedre bebyggelse  
Herrestad sn /Se Björkevattnet sjö Svenseröd Övre bebyggelse  
Herrestad sn /Se Björnemyren myr Sågebacken Saknas  
Herrestad sn /Se Blyvattnet tjärn Sörvik bebyggelse  
Bången, Nedre o. Övre by, gd:ar /Se Blyvattnet tjärn Torsberg Norgården bebyggelse  
Ekkebrekke gd Blåsoppebukten vik Trollgil Väster bebyggelse  
*Ekkebreko Saknas Blängeliden sluttning Trollgil Öster bebyggelse  
Fröland gdr /Se *Bockasten gränsmärke? Trollgilstorp bebyggelse  
Groröd by /Se Bogen vik Utby soldattorp bebyggelse  
Grytingen by Borgmästare mossen mosse Ålslåen, se 1 Sågebacken bebyggelse  
Grytingen by Borgmästaremossen mosse    
Grytingen by /Se Borgmästaremossen mosse    
Herrestad by o sn /Se Borgmästareviken vik    
Huldretorpet tp /Se Borgmästareviken vik    
Kärra by Borgmästar stycket, Se Borgmästaremossen mosse    
Lana berg gård /Se Borrås höjd    
Laneberg gd /Se Botz-vatnet, Se Betvattnet sjö    
Meistara rud + (= Misteröd) gdr /Se Brattön ö    
Misteröd by /Se Buberget sluttning    
Misteröd gd:ar /Se Bultorna skogs- och åkerområde    
Röd by Buvattnet tjärn    
Smärtungen tp /Se Buvattnet tjärn    
Sta(e)n gdr /Se Byfjorden fjord    
Sunningen gd /Se Byfjorden fjord    
Säterbo gd /Se Byfjorden fjord    
Toften by /Se Byfjorden fjord    
Torsberg gd:ar /Se Byfjorden fjord    
Torsberg gdr /Se Byrevattnet tjärn    
Trollgård gd /Se Bårholken tjärn    
?Utby by Bårholken tjärn    
Utby by /Se Bälgås höjd    
  Bäveån å    
  Dalen dal    
  Dapen äng?    
  Dapen sluttning    
  *Djupeström gränsmärke /Se    
  *Djupströmmen ström    
  Ekebräckan sluttning    
  Felarekullen udde    
  Fiskeberget berg    
  Furuvattnet tjärn    
  Furuvattnet tjärn    
  Furuvattnet tjärn    
  Furuvattnet tjärn    
  Furuvattnet tjärn    
  Furuvattnet sjö    
  Fälle-Dammsjö sjö    
  Fället triangelpunkt    
  Fället triangelpunkt    
  Gamla Järnklevsvägen väg /Se    
  Gamla parken dal    
  Grandammen sank mark?    
  Grytån å /Se    
  Grytån bäck    
  Grågåsvattnet, Lilla tjärn    
  Grågåsvattnet, Lilla tjärn    
  Grågåsvattnet, Stora tjärn    
  Grågåsvattnet, Stora sjö    
  Gråtås skogsområde    
  Gråtås höjd    
  Grönnäsudde udde    
  Gullskogrudsälven älv    
  Gumperöd terräng    
  Gåsebäcken bäck    
  Gäddevattnet tjärn    
  Gäddevattnet sjö    
  Göbikyrkan fornminne? /Se    
  Hallsberg höjd    
  Hasselberget höjd    
  Havkällan tjärn    
  Havkällan tjärn    
  Havstensfjorden fjord    
  Havstensfjorden fjord    
  Hermansbukten vik    
  Hermansbukten bukt    
  Herrestad hed hed /Se    
  Herrestadsfjället skog- och bergsområde    
  Herrestadsfjället höjd    
  Hjulmakareholmen holme    
  Holkedalen Saknas /Se    
  Hundegäddevattnet tjärn    
  Hundegäddevattnet tjärn    
  *Huseby hävd ägomark    
  Hällesvattnet, Lilla tjärn    
  Hällesvattnet, Lilla sjö    
  Hällesvattnet, Stora sjö    
  Hällesvattnet, Stora sjö    
  Hällorna äng?    
  Hästesjön tjärn    
  Hästesjön sjö    
  Hästhagen dal    
  Högemo skogsområde    
  Ingärdsvattnet tjärn    
  Ingärdsvattnet tjärn    
  Inre källan tjärn    
  Inrekällan tjärn    
  Järnklevevattnet sjö    
  Järnkällan källa    
  Jätteberget höjd    
  Kammersbacken höjd    
  Klaren tjärn    
  Klaren sjö    
  Klockaredalen dal    
  Klönåsberget berg    
  Kolhålan dal    
  Kollholmen holme    
  Korsåsen höjd    
  *Krako vatn gränsmärke /Se    
  Kroken bukt    
  Krokeskären udde    
  Krokeskären udde    
  Krokevattnet sjö    
  Krokevattnet, Västra sjö    
  Krokevattnet, Västra sjö    
  Krokevattnet, Ö sjö    
  Krokevattnet, Östra sjö    
  *Krokevattenssund sund    
  *Krokvattenssundet sund    
  Kronoborgs slott fornborg    
  Kråkevattens sund sund    
  Kyrkan berg    
  Kåtan udde    
  Källebergsbukten bukt    
  Källevattnet tjärn    
  Källevattnet tjärn    
  Kärn, Se Motjärn tjärn    
  Kärra holme, Stora holme    
  Kärraån å    
  Kärre näs udde    
  Kärrevassesjön tjärn    
  Kärrevassesjön sjö    
  Kärrevattens huvud tjärn    
  Kärrevattens huvud tjärn    
  Kärrevattnet sjö    
  Kärrevattnet sjö    
  Kärrevattnet sjö    
  Kärrvattenså å /Se    
  Kärrvattensås gränsmärke /Se    
  Kärrvattensås berg    
  Kärrån bäck    
  Kölnevattnet, Lilla tjärn    
  Kölnevattnet, Lilla tjärn    
  Kölnevattnet, Stora sjö    
  Kölnevattnet, Stora sjö    
  Lanebergsån bäck    
  Lanebergsån å    
  Lejern tjärn    
  Lejern tjärn    
  Lerskallen höjd    
  Liaresjön tjärn    
  Liaresjön sjö    
  Lidaresjön sjö /Se    
  Lidarna sluttning    
  Lillön udde    
  Linsjöberget berg m triangelpunkt    
  Limsjöberget triangelpunkt    
  Limsjön tjärn    
  Limsjön tjärn    
  Lundbergs udde udde    
  Lundbergs udde udde    
  Lyckan udde    
  Långagna sjö    
  Långagna sjö    
  Långholmen holme    
  Långån å, gränsmärke /Se    
  *Långåsen berg    
  Lövås sluttning    
  Metsjö sjö    
  Metsjö sjö    
  Metsjö sjö /Se    
  Mjölketången udde    
  Mjövattnet tjärn    
  Mjövattnet sjö    
  Mollön udde /Se    
  Mollön ö /Se    
  Mosebacke berg?    
  *Mossebron landsvägsbro    
  *Mossebron landsvägsbro    
  Motjärn tjärn    
  Motjärn tjärn    
  Motjärn tjärn    
  Mållsjön sjö    
  Mållsjön sjö    
  Mörken tjärn    
  Mörken tjärn    
  Mörtesten udde    
  Näset udde    
  Olympen höjd    
  Ormeskratt höjd?    
  Ormeskratt sluttning    
  Ormevattnet tjärn    
  Ormevattnet tjärn    
  Ormevattnet tjärn    
  Ormevattnet sjö    
  Ormskredsberget berg    
  Oset vik    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Palle näbba udde    
  Plogjärnet höjd    
  Pölevattnet tjärn    
  Pölevattnet tjärn    
  Ramneskår berg?    
  Ramneskår höjd    
  Ramneskår berg /Se    
  Ringen höjd?    
  *Runafurun gränsmärke /Se    
  Ryssberget berg    
  Röda näsan udde    
  Rödberget berg    
  Rödmyren dal    
  Sadeln dal    
  Sagan sjö /Se    
  Sagan sjö /Se    
  Sagan sjö /Se    
  *Sjöändemossen mosse    
  Skopinnemaden sankmark /Se    
  Skräppen tjärn    
  Skräppen tjärn    
  Skutevik bukt    
  Slavattnet tjärn    
  Slavattnet tjärn    
  Slavattnet tjärn    
  Smedvattnet sjö    
  Smedvattnet sjö    
  Smedvattnet sjö    
  Smedsvattnet sjö /Se    
  Småkullarna kullar    
  Snarvattnet tjärn    
  Snarvattnet tjärn    
  Stabukten bukt    
  Stattuterudsälven älv    
  Stattuterudsälven bäck    
  *Steningalunda gränsmärke /Se    
  Steninge Lunde gränsmärke?    
  Stenliden sluttning    
  Stenvik bukt    
  Storemosse mosse    
  Storön udde    
  Stupendalssjön tjärn    
  Stupendalssjön tjärn    
  Stussvattnet, Lilla tjärn    
  Stussvattnet, Lilla tjärn    
  Stussvattnet, Stora sjö    
  Stussvattnet, Stora sjö    
  *Stæfnu lundana gränsmärke /Se    
  Sunninge sund sund    
  Svartvattnet tjärn    
  Svartvattnet tjärn    
  Svensholmen holme    
  Svälte kile vik    
  Sågemossen mosse    
  Sågemossen mosse    
  Säleskäret skär    
  Timmerskiten tjärn    
  Timmerskiten tjärn    
  Tjurfjäll terrängområde /Se    
  Tjurefjäll bergsområde    
  Tjurefjäll bergsområde    
  *Tjurefjäll bergsområde    
  Torbjörn tjärn    
  Torbjörn tjärn    
  Torsberg triangelp    
  Torsberg triangelpunkt    
  Torsvattnet tjärn    
  Torsvattnet tjärn    
  *Tranevad gränsmärke /Se    
  Trehörnasten sten /Se    
  Trestickeln sjö /Se    
  Trästickeln, Övre sjö    
  Tvitjuvan sjö    
  Tvitjuvan sjö    
  Tvättsjö tjärn    
  Trästickeln, Övre sjö    
  Tvättsjö tjärn    
  Uddewalla Fiord, Se Byfjorden fjord    
  Vadholmen holme    
  Vadknippeln udde    
  Vrån bukt    
  Vrångelyckan Saknas    
  Vrångevattnet sjö    
  Vrångevattnet sjö    
  Vrångevattnet sjö    
  Ålevattnet tjärn    
  Ålevattnet tjärn    
  Öhuvudet udde    
  Örevattnet, Lilla tjärn    
  Örevattnet, Lilla tjärn    
  Örevattnet, Stora sjö    
  Örevattnet, Stora sjö    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.