ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bäve socken : Lane härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 82 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn :
Bäve förr egen sn /Se Askebergen berg Brattåsholmen Saknas  
Bäfve sn Befvirå å /Se Brattås strand Saknas  
Bäve sn /Se Bitarehagen åker Grindhult Saknas  
Bäve förr sn, nu del av stad /Se Blåduven sank mark Kasens skola avs.  
Björbäck by /Se Bomadkasen skog Mållsjö Saknas  
Brattås hg Bomadmossen mosse Äsperöd Saknas  
Brennanom Saknas /Se Bomadmossen mosse    
Fossum gd /Se Brurekullen skogsdunge    
Groröd beb. /Se Bräcke mosse mosse    
Kasen hg /Se Brännemyren sank mark    
Raknebo by Brännerisbäcken bäck    
Raknebo by Brännerisbäcken bäck    
Lamneröd hrgd Byrströmmen bäck    
Sigelhult gård /Se Byrströmsmossen mosse    
Saknas f.d. gd /Se Bäveån å    
Synneröd gd Bäveån å    
Synneröd gd Bäveån å /Se    
Synneröd gd /Se Fågelsmossen åker    
  Fågelsmossen sank mark    
  Grind sjö    
  Groröds kas röjning?    
  *Götevad gränsmärke, vadställe    
  Hattefjäll bergs- och skogsområde    
  Hattefjäll höjd    
  Håforsen gränsmärke    
  Hästhagen äng    
  Kasen röjning    
  Kasen sluttning    
  Kodebackemossen mosse    
  Kodesjö tjärn    
  Kodesjö tjärn    
  Kollerö terräng    
  *Kubro bro    
  Kung Carls sten fornminne    
  Kvarnkasen skog    
  Kyrkesjön sjö    
  Kyrkesjön sjö    
  Källesjö sjö    
  Källesjö sjö    
  Käpp sjö    
  Käpps näbba udde    
  Käpps näbba udde    
  Köperödssjön, Stora sjö    
  Lillesjön tjärn    
  Lillevattnet mosse    
  Lillevattnet sank mark    
  Listabäcken bäck    
  Listabäcken bäck    
  Lusebäcken bäck    
  Mossen åker?    
  Myren åker    
  Myren äng    
  Porsen sank mark    
  Ringberget berg    
  Riskvastekullen triangelpunkt    
  Riskvastekullen triangelpunkt    
  Risån å    
  Risån å    
  Risån å    
  Runnesjön sjö /Se    
  Runnevattnet tjärn    
  Sammelshagen skog    
  Sarven tjärn /Se    
  Sarven sjö /Se    
  Snigelsrödbäcken bäck    
  Snigersebäcken bäck    
  Solhagen skog    
  Spelebukten vik    
  Spelebukten vik    
  Store mosse mosse    
  Stureparken äng    
  Stureparken höjd    
  Surveln tjärn    
  Surveln tjärn    
  *Svalesjön fd sjö el utvidgnig av å    
  Svarta bukten vik    
  Svarta bukten bukt    
  Sörmossen mosse    
  Transmossen mosse    
  Transmossen mosse    
  Vattnemyren myr    
  Vålberget triangelpunkt    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.