ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brastads socken : Stångenäs härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 324 Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn :
Bragasæter, se Brastad sn Bastepallarna udde? Brastad pst  
Brastad sn Bastepallarna strand Hals Lille gård  
Brastad sn Berga källor terräng? Hals Store gård  
Brastad sn Berga källor källa? Hede gård  
Brastad socken Bergsås berg Hede Lilla gård  
Brastad sn Bleket berg Hede Stora gård  
Brastad sn /Se Bockholmen, Norra holme Holma gd  
Brastad socken Bockholmen, Norra holme Holma gård  
Brastad sn Bockholmen, Södra holme Hals by  
Brastad sn Bockholmen, Södra holme Härmundsröd gård  
Brastad sn Bolagsmyren myr Lunderäng, se 1 Holma bebyggelse  
Brastad sn /Se Borgen sluttning Lid gård  
Brastad sn /Se Bornö, Stora o Lilla öar Lökebacken, se Brastad pstn  
Brastad sn /Se Bornö, Stora ö Prästtorp bebyggelse  
Brastad sn /Se Bornö, Stora triangelpunkt Rixön, se 1-4 Ryxö by  
Brastad sn /Se Bornö, Stora ö Ryk by  
Bragasäter+ (= Brastad) sn /Se Bornö, Stora ö Ryxö by  
Barkedal by Bornö, Stora ö Sköllungen by  
Barkedal by? Bornön ö /Se Öna bebyggelse  
Berg(a) by Botten terräng Östebo bebyggelse  
Berg by? Braskehagen betesäng    
Bräcke by Braskehagen terräng    
Burås(~) ortn /Se Bratteberget berg    
Groröd gd:ar /Se Bratteberget berg    
Hals by Bredungen fjord    
Hals by Brofjorden fjord    
Hals by Brofjorden fjord    
Hals by /Se Brofjorden fjord    
Heden Saknas Brofjorden fjord    
Holma gdr Brunnås berg    
Holma hg Brunnås höjd    
Holma hg Bryggorna bryggor    
Holma hrgd? Brännvinsdammen tjärn    
Holma hrgd? Brännvinsdammen tjärn    
Holma gods /Se Budalen ägomark    
Häller by Budalen dal    
Immestad gdr /Se Bunken berg?    
Knarrevik gd /Se Bunken terräng    
?Kärr by Busberget berg    
(?)Kärr by Buskberget berg    
Kærrakila Saknas Båsarna udde    
(?)Medbo by Båsarna höjd    
Näs gd? Båsen vik    
Nöteberg by Båsen strand    
(?)Rixö gd Båtviken vik    
Riksön ö, by Bökedalen dal    
Ryk by? Dammen åker    
Ryk by Dammen sank mark    
Ryk gd:ar /Se Disåsen ås /Se    
Rörvall by Dykärr sluttning    
Rörvall by? Dyvik vik    
Sköllungen by Dyvik bukt    
Sköllungen by Dyvik vik    
Sköllungen by Dyvik skär    
Sköllunga by Enerlid sluttning    
Sköllungen gd:ar /Se Ferle Kijle, se Färlevfjorden fjord?    
Säleby by Flogarna myr    
Säleby bost? Flåfjäll höjd    
Säm by /Se Furuberget berg    
Säm gdr /Se Furuberget triangelpunkt    
Sämstad gd:ar /Se Färlevfjorden fjord    
Sämstad gdr Färlevfjorden fjord    
Sämstad by /Se Giljan äng    
Saknas Saknas /Se Godmaren = Gullmarn fjord /Se    
*Thumfna rud Saknas Govik vik    
(?)Tuntorp by Govik vik    
Tänum by? Gravgåsereren terräng?    
*Tunum Saknas Gravgåsereren höjd    
?Tänum gdr Grytan höjd    
?Tänum gdr Grönvik vik    
Tänum gdr /Se Grönvik vik    
Tänum gårdar /Se Grönvik åker    
Önna gd /Se Grönvik dal    
(?)Östebo by Gularn betesäng?    
(?)Östergård by Gularn terräng    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord /Se    
  Gullmarsfjorden = Gullmarn fjord /Se    
  Halsstrand sluttning    
  Hansholmen holme    
  Hansholmen udde    
  Hedarna skogsmark    
  Hedarna terräng    
  Hedarna åkrar    
  Hedarna sluttning    
  Hjälmedals brygga udde med brygga    
  Holländarödbäcken bäck    
  Holma rös triangelpunkt    
  Holmebukten vik    
  Holmebukten bukt    
  Holmeröd åker    
  Holmerödbäcken bäck    
  Holmerödbäcken bäck    
  Holmeröd mål äng?    
  Holmeröd mål äng    
  Håbäckebukten vik    
  Håbäckebukten bukt    
  Hålebryggorna uddar    
  Hålebryggorna strand    
  Hållfast skog    
  Hållfast höjd    
  Hålorna betesäng    
  Hålorna dal    
  Hålvägen väg?    
  Hålvägen sluttning    
  Härmundsröd myr myr    
  Härmundsröd myr myr    
  Hästehagen åker    
  Hästhagen terräng    
  Höge kulle höjd    
  Högelid sluttning    
  Intagan åker    
  Jaktparken terräng    
  Kasen terräng    
  Kasen åker    
  Kasen sluttning    
  Kasnäs udde    
  Kasnäs udde    
  Katteklåvan klyfta    
  Klevemad mosse    
  Klypen terräng?    
  Klåvan sänka    
  Klåvan dal    
  Koldalen skogsområde    
  Koldalen sluttning    
  Krigsgiljan sluttning    
  Kroken terräng    
  Kungshjälmarna terräng    
  Kungshjälmarna kullar    
  Kungshjälmen kulle /Se    
  Kvarndammen tjärn    
  Kvarndammen tjärn    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnedalen dal    
  Kvarnevik vik    
  Kvarnevik vik    
  Kyrkoheden betesäng    
  Källevik vik    
  Källviken vik    
  Käringegel sank mark    
  Kärret skog    
  Lahälla strandplan    
  Lahälle skär skär    
  Lahälle skär skär    
  Liane åker    
  Lidarna sluttning    
  Lidholm lera bukt    
  Lidholms lera vik m uppgrundning    
  Lindevik vik    
  Lindevik vik    
  Lindräckemyren tjärn    
  Lindräckemyren myr    
  Loddeboskär udde    
  Loddeboskär udde    
  Lyftestenarna stenar    
  Långeberget berg    
  Långmyren åker    
  Långmyren sank mark    
  Metepallen udde    
  Myrhagen åker    
  Måflåget bergsområde    
  Måflåget sluttning    
  Måflåget höjd    
  Mörke hål sänka    
  Mörkret äng    
  Nolbybäcken bäck    
  Nolbybäcken bäck    
  Nolby myr myr    
  Nolby myr myr    
  Nyborg åker?    
  Näs åker    
  Näs dal    
  Näskroken ägomark?    
  Näskroken sluttning    
  Nötegiljan åker    
  Orme å å    
  Orrekärrmyren sluttning    
  Palleberget berg    
  Pissarebäcken bäck /Se    
  Pissarebäcken bäck /Se    
  Pissarebäcken bäck /Se    
  Porsemyrarna myrar    
  Prästtorps myr myr    
  Prästtorps myr myr    
  Raddan åker    
  Raddan terräng    
  Reorsröd ägomark?    
  Rixön ö    
  Rosenlund terräng    
  Rusa bäck /Se    
  Rusen bäck    
  Rusen bäck    
  Ryxö ö    
  Ryxö halvö    
  Ryxö ö    
  Ryxö lera uppgrundning    
  Ryxö lera strand    
  Ryxö pina strandområde    
  Ryxö pina backe    
  Ryxö sund sund    
  Ryxö sund sund    
  Ryxösund sund    
  Rävpallen udde    
  Rävpallen udde    
  Rödhälle udde udde    
  Rödhälleudde udde    
  Rören torvmosse    
  Rören tjärn    
  Rörvall, Norra höjd    
  Rörvall, Södra höjd    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Saltvik vik    
  Saltvik vik    
  Sandvik vik    
  Sandvik bukt    
  Skansarna udde    
  Skansarna udde    
  Skogegel åker?    
  Skogegel åkrar    
  Skogvaktarebukten bukt    
  Skräcketorpet åker    
  Skutebacke lera bukt    
  Skälebacken åker    
  Skälebacken höjd    
  Skälefjället bergsområde    
  Skälefjället höjd    
  Skällid åker    
  Slottebukten vik    
  Slottebukten bukt    
  Slottholmen holme    
  Slottholmen udde    
  Slåggemyren åkermark    
  Slåggemyren odlad mark    
  Småskär, Norra skär    
  Småskär, Norra skär    
  Småskär, Södra skär    
  Småskär, Södra skär    
  Smörsbacken backe    
  Snäckebacka åker    
  Snäckebacka strand    
  Snäckebackebukten vik    
  Snäckebackebukten bukt    
  Sodom dal    
  *Stigande berg Saknas /Se    
  Store bäck bäck    
  Store bäck bäck    
  Storängen åker    
  Storängen äng    
  Strandeflåg berg    
  Strandeflåg sluttning    
  Stugan åkermark    
  Stugan åkermark    
  Svaneberget berg    
  Svaneberget berg    
  Svarta svanor strand    
  Svenneskär skär    
  Svenneskär skär    
  Svineklåvan udde?    
  Svineklåvan strandsluttning    
  Svinevik vik    
  Svinevik vik    
  Svänningen vik    
  Svänningen bukt    
  Sämstad triangelpunkt    
  Säms tjärn tjärn    
  Sämstjärn tjärn    
  Tiljan äng?    
  Tjärgravvik vik    
  Tjärgravvik vik    
  Tjärndalen åker    
  Tolle källa källa    
  Torget berg?    
  Torget terräng    
  Treröseberg triangelpunkt    
  Treröseberg triangelpunkt    
  Trindhagen åkerstycken    
  Trommekilen vik    
  Trommekilen vik    
  Trommekilen del av Brofjorden /Se    
  Trädet ägomark    
  Trädet åker    
  Tränget sund /Se    
  Tuntorps sandvik vik    
  Tuntorps sandvik vik    
  Tyfta betesäng    
  Tyfta sluttning    
  Tyske botten sluttning    
  Vadboholmen holme    
  Vadbodholmen holme    
  Vadet åker    
  Vadet åker    
  Valefjäll berg    
  Valefjäll höjd    
  Valen berg    
  Valen höjd    
  Valås berg    
  Valås höjd    
  Varven del av Brofjorden /Se    
  Vassen åker    
  Vindehagen åker o äng    
  Vindehagen sank mark    
  Vindnäs äng?    
  Vädräckena höjd    
  Värepallen udde    
  Värepallen strand    
  Värven, se Varven del av Brofjorden    
  Åkullen udde    
  Åkullen höjd    
  Ängebågen betesäng, sänka    
  Ängebågen sluttning    
  Öflåget berg    
  Öflåget höjd    
  Öskär skär    
  Öskär skär    
  Ötången, Norra udde    
  Ötången, Norra udde    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.