ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skredsviks socken : Lane härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 208 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn :
Skredsvik sn /Se Alemyren äng Berghogen pst  
Skredsvik sn Annerödbäcken bäck Gasehogen bebyggelse  
Skredsvik sn Anneröd vatten tjärn Gråbenegiljan Saknas  
Skredsvik socken Anneröd vatten sjö Gåsehogen, se 1 Gasehogen bebyggelse  
Skredsvik sn Backa kulle höjd Hede Nedergården gd  
Skredsvik socken Bergs vatten sjö Hede Övergården bebyggelse  
Skredsvik sn Bergs vatten sjö Kolsby Nedergården gd  
Skredsvik sn Bergs vatten sjö Kolsby Övergården gd  
Skredsvik sn Björkholmen holme Kåröd, Nedre gd  
Skredsvik sn Björkholmen holme Kåröd Övre gd  
?Skredsvik sn Bornö, Lilla ö Skälebacken Saknas  
Skredsvik sn Bornö, Stora o. Lilla öar Torp Saknas  
Skredsvik sn /Se Bornö, Lilla triangelpunkt Äskebacka Saknas  
Skredsvik sn /Se Bornö, Lilla ö    
Skredsvik sn /Se Bornö, Lilla ö    
Skredsvik sn /Se Bredmossen mosse    
Skredsvik sn /Se Bredmossen mosse    
(?)Bro by Bredmossen mosse    
Burås ortn /Se Bredungen fjord    
Börsås gd:ar /Se Brunnemossen mosse    
Börsås gd:ar /Se Brunnemossen mosse    
Dyngia el. Dynge hg Bräckevallen äng?    
Dyngia el Dynge hg Bränne bukt höjd    
Dyngiø, Se Gullmarsberg hg Buahavde höjd    
Finnsland gdr /Se Buråsen triangelpunkt    
Gammalgården gd /Se Buråsen höjd    
Gullmarsberg hg Busholmen holme    
Gullmarsberg hg Busholmen holme    
Dyngön ö? Buvattnet sjö    
Gullmarsberg hg Buvattnet sjö    
Dyngio Saknas Byrevattnet sjö    
Dyngön ö Byrevattnet sjö    
Dyngön Saknas Båsen vik    
Gullmarsberg hg Båsen bukt    
Gullmarsberg hg Bästedalen dal    
Gullmarsberg hg Bönekasen sluttning    
Gullmarsberg hg Börsåsberget berg /Se    
Gullmarsberg hg /Se Börsåse kulle berg    
Gullmarsberg hg Börsås kulle fornborg    
Gullmarsberg hg Dugla, Övre tjärn    
Gullmarsberg hg Dugla, Övre tjärn    
Gullmarsberg hg Duglebäcken bäck    
Gullmarsberg hg Dynge ruin /Se    
Gullmarsberg hg Dynge kile, nuv. Gullmarsvik vik /Se    
Gullmarsberg hg *Dyngja bäck /Se    
Gullmarsberg hg Dyngö ruin ängsmark?    
Gullmarsberg hg Dyngö ruin ruin    
Gullmarsberg hgd /Se Dännäs huvud udde    
Gullmarsberg gd /Se Dännäs huvud udde    
Dynge gd /Se Finnslandsberget berg    
Dynge, Gullmarsberg gd /Se Flinteröd terräng    
Gunnarsby gd Fälle damm damm    
Gunnarby by Fälle Dammsjö tjärn    
Hälle by? Fälle-Dammsjö sjö    
Hälleväck by? Fälle älv bäck    
Hällebäck by Fällön ö    
Hällebäck by Gasehogeåttingen höjd    
Makrilletorpet tp /Se Giljekullen höjd    
Ormestad gd /Se Godmaren fjord /Se    
Rålanda gd /Se Grindeberget berg    
Saxerås Saknas /Se Grytån å /Se    
Svensland gd /Se Grålås äng    
Svensland, N o S gdr /Se Gullmarn fjord    
Vräng(en) fd torp /Se Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord /Se    
  Gullmars fiohlen, Se Saltkällefjorden vik    
  Gullmarsfjorden = Gullmarn fjord /Se    
  Gullmarsvik vik    
  Gullmarsvik vik    
  Gunneröd vatten sjö    
  Gunneröd vatten sjö    
  Gunneröd vatten sjö    
  Gårvik vik /Se    
  Göa slott fornminne    
  Hagen terräng    
  Hermansbukten vik    
  Hermansbukten bukt    
  Hogstorps mosse mosse    
  Hoken udde    
  Hoken udde    
  Hoken udde /Se    
  Hornberget berg    
  Hubacke höjd    
  Håbacka sluttning    
  Hällebäck triangelpunkt    
  Hällebäckebukten vik    
  Hällebäckebukten bukt    
  Hästehagen äng    
  Hästskon tjärn    
  Hästskon tjärn    
  Intagan hage?    
  Kistås höjd    
  Kloster höjd    
  Knektgravarna pestgravar    
  Knipen triangelpunkt    
  Knipen höjd    
  Knähammar triangelpunkt    
  Kopparkitteln tjärn    
  Kopparkitteln tjärn    
  Kråkerödsäng odlad mark    
  Kungshögen gravhög    
  Kvarnhagen åker    
  Kvarnhagen äng    
  Kyrkoringen fornminne    
  Kärrevattnet sjö    
  Kärrs kulle höjd    
  Kärrvattenså å /Se    
  Lakull höjd    
  Lekarevallen sluttning    
  Lidberget berg    
  Liden sluttning    
  Lille mosse mosse    
  Lunden terräng    
  Lundetorpet äng?    
  Långevattnet tjärn    
  Långevattnet sjö    
  Läktevadet terräng    
  Ländestaden strand?    
  Mathålet terräng    
  Mellandugla tjärn    
  Mellandugla tjärn    
  Moberget höjd    
  Moberget berg    
  Mollögat tjärn    
  Mollögat tjärn    
  Mollögat tjärn /Se    
  Moltemyr mosse    
  Moltemyr sankmark    
  Myren äng    
  Nickedugla tjärn    
  Nickedugla sankmark    
  Norrviken vik    
  Norrviken vik    
  Näbban udde    
  Olas skär udde    
  Olas skär udde    
  Ormestad huvud udde    
  Ormestad huvud udde    
  Oset vik    
  Pillrars kamrar åkrar    
  Piltorpe vatten tjärn    
  Piltorpe vatten tjärn    
  Pålkällan källa    
  Ridderås höjd    
  Rothagen skogs och åkermark    
  Rothagen äng    
  Rävberget berg    
  Saltkällefjorden vik    
  Saltkällefjorden fjord    
  Saltkällefjorden fjord    
  Saltkällefjorden fjord /Se    
  Sandnäbbarna uddar    
  Sandnäbborna uddar    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Saxaråsberget triangelpunkt    
  Saxeråsberget berg    
  Skadern vik    
  Skadern bukt    
  Skareviken vik    
  Skareviken vik    
  Skogmossen mosse    
  Skredsåsberget berg    
  Skresås höjd    
  Slottet berg    
  Småröd triangelpunkt    
  Småskär skär    
  Småskär skär    
  Smörkullen l. Saknas    
  Smörkullen triangelpunkt    
  Smörkullen triangelpunkt    
  Smörkullen höjd /Se    
  Smörkullen berg /Se    
  Stenborg dal    
  Store mosse mosse    
  Strandberget berg    
  Strandberget berg    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sörviken vik    
  Sörviken vik    
  Trestickeln sjö /Se    
  Trästickeln, Nedre sjö    
  Trästickeln, Övre sjö    
  Trestickeln sjö /Se    
  Trinde holme holme    
  Trinde holme holme    
  Trästickeln, Nedre sjö    
  Trästickeln, Övre sjö    
  Tyftehogen sluttning    
  Tyfterna terräng    
  Ulevattnet tjärn    
  Ulevattnet tjärn    
  Ulvegropen fångstgrop    
  Valefjäll berg    
  Valefjäll höjd    
  Varpebräckan dal    
  Verråsen höjd    
  Vikebäck bäck    
  Villeberg triangelpunkt    
  Villeberg triangelpunkt    
  Vrängen äng    
  Änghagen dal    
  Ärtern skär    
  Ärtern holme    
  Öarna höjder    
  Örekil fjord /Se    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.