ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lane-Ryrs socken : Lane härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 220 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn :
Lane-Ryr sn /Se Abborretjärn, Lilla tjärn Fagerhultsnäs bebyggelse  
Lane-Ryr sn Abborretjärn, Lilla tjärn Finnsbo bebyggelse  
Maggarioder, se Lane-Ryr sn Abborrevattnet, Lilla tjärn Kyrkebyn bebyggelse  
Norra Ryr sn? Abborrevattnet, Lilla tjärn Nordmanneröd bebyggelse  
Norra Ryr sn Abborrevattnet, Stora tjärn Skälleröd Saknas  
Lane-Ryr sn Abborrevattnet, Stora sjö Torstensäng bebyggelse  
Lane-Ryr sn /Se Alemyren mosse Tängelsröd bebyggelse  
Lane-Ryrs kyrka kyrka /Se Alemyren myr Upplehult bebyggelse  
Lane-Ryr sn /Se Aleviken åker Viganseröd Saknas  
Lane-Ryr sn /Se Aleviken sank mark    
Lane-Ryr sn /Se Bengtemyren mosse    
Lane-Ryr sn /Se Bengtemyren myr    
Maggarioder + (= Lane-Ryr) sn /Se Bergsjön sjö    
»Maggarioder» sn /Se Bergssjön sjö    
Maggarioder = Lane-Ryr sn /Se Bergsjön sjö    
Bierna rudz holt + Saknas /Se *Biarnaas gränsmärke /Se    
Hallstensröd gård /Se Björnåsen Saknas    
Heljebol by? Blåstenen gränsmärke?    
?Heljebol by Blåstenen sten?    
Hogane Saknas /Se Britehagen åker    
»kløffweness» Saknas Brittehagen höjd    
?Klövernäs gd Brännemyren myr    
Kopperöd, L:a o. St:a gd:ar /Se Bubäcken bäck    
Lanneröd by Bäveån å    
Landeryd Saknas Bäveån å    
Lerdalen by /Se Bäveån å    
Medkoppen Saknas /Se Bäveån å    
»Nordhæ Rydher», se Lane-Ryr sn Bäveån å /Se    
Orrekvissla gd /Se Draget terräng    
Orrekvissla Saknas /Se Ekelinemossen mosse    
Orrekvissla gd /Se Ekelinemossen mosse    
Rödshult gdr /Se Ekemyren åker    
*Siverbo beb. /Se Ekemyren sank mark    
Siverbo beb. Ekeskärsmossen mosse    
Siverbo beb. Ekeskärsmossen mosse    
?Skälleröd by Ekstadsmyren sank mark    
Stenharget försv torp /Se Fagerskog skog    
Stänget Saknas /Se Galgasaurr myr    
Svinbohult by? *Galgasaur gränsmärke /Se    
Svinbohult by Giljan bergsområde    
*Sygordher badhe beb. Giljan terräng    
Sörbo gd *Gluggevalar gränsmärke    
Saknas gårdar /Se Grind sjö    
Ulvaröd gård /Se Grind sjö    
Harget försv. torp /Se Grytoraden jättegrytor /Se    
  Grågåseberg gränsmärke /Se    
  Grå-Håkans backar höjd /Se    
  Grå-Håkans myr sankmark /Se    
  Grävlingen bergparti?    
  Grävlingen höjd    
  Grödrag sänka /Se    
  *Gröterån å    
  Hagarna åkermark    
  Hinnemyren mosse    
  Hinnemyren myr    
  Hogsjöhagen åker    
  Hogsjöhagen äng    
  Hogsjön tjärn    
  Hogsjön sjö    
  Horsemyren äng    
  Huken berg?    
  Huken höjd    
  Hästmyren terräng    
  Höganäs åker    
  Höganäs terräng    
  Höghultsmossen mosse    
  Höjdemossen mosse    
  Höjdemossen mosse    
  Höjden höjd    
  Höjden terräng    
  Intakan terräng    
  Klingered terräng    
  Klingered terräng    
  Klockaremossen mosse    
  Klockarns mosse mosse    
  Klockarns mosse mosse    
  Kodebackemossen mosse    
  Kodebackemossen mosse    
  Kodebackemossen mosse    
  Kopperödsån å    
  Kopperödsån å    
  Kopperödsån å    
  Krokevattnet, Ö sjö    
  Krokevattnet, Östra sjö    
  *Krokevattenssund sund    
  *Krokvattenssundet sund    
  Krokälven å /Se    
  Kråkehagen terräng    
  Kullehagen betesäng    
  Kullehagen terräng    
  Kyrkesjön sjö    
  Kyrkesjön sjö    
  Käpp sjö    
  Käpp sjö    
  Köperödssjön, Lilla sjö    
  Köperödssjön, Lilla sjö    
  Köperödssjön, Stora sjö    
  Köperödssjön, Stora sjö    
  Lannerödsbäcken bäck    
  Larses myr myr    
  Lars myr mosse    
  Laxered åker?    
  Lindraget sluttning    
  Lindräckemossen mosse    
  Lindräckemossen mosse    
  Linnebackemossen mosse    
  Lommersjön tjärn    
  Lommersjön tjärn    
  Låndemossen mosse    
  Långemossen mosse    
  Lårvikesjön tjärn    
  Lårvikesjön sjö    
  Lövkasen höjd    
  Madkärren kärr    
  Madkärren mossar    
  Madkärren sank mark    
  Marbokasen terräng    
  Marteredsbäcken bäck    
  Marteredsbäcken bäck    
  Mellanmyren mosse    
  Mellanmyren myr    
  Middagsbacken höjd    
  Moltemyren mosse    
  Moltemyren myr    
  Momossen mosse    
  Momossen mosse    
  *Mosafoten gränsmärke /Se    
  Mosseberg berg    
  Saknas gränsmärke    
  Saknas gränsmärke    
  Mösseberg höjd    
  *Ofnenn gränsmärke /Se    
  Pengemossen mosse    
  Pengemossen mosse    
  *Rasmundsdrag gränsmärke /Se    
  *Refflamptenn gränsmärke /Se    
  Riddarehagen terräng    
  Ringberget berg    
  Ringberget berg    
  Rinnarn bäck    
  Risån å    
  Risån å    
  Risån å    
  Risån å    
  *Roden gränsmärke /Se    
  Rompemossen mosse    
  Rumpemossen mosse    
  Runningen åkermark    
  Räddehagen åker    
  Räddehagen terräng    
  *Rökälla källa    
  *Rökälla källa    
  Röremyren mosse    
  Röremyren myr    
  ?Rörmyren mosse /Se    
  Sandgärdet åker?    
  Sandviken skogsområde    
  Sandviken terräng    
  Sjömossen mosse    
  Sjömossen mosse    
  Skiljetjärn tjärn    
  Skiljetjärn tjärn    
  Skäggenäs halvö    
  Skäggenäs näs    
  Slottet höjd    
  Småmossarna mossar    
  Spädi mosse    
  Spädi sank mark    
  Stabbestenen gränssten    
  Stabbestenen sten    
  Stenharget »kal morän» /Se    
  Stenholmen bergparti    
  Stenholmen holme    
  *Stÿkesten gränsmärke /Se    
  *Stikksas gränsmärke /Se    
  Stommen höjd    
  Stommen åkermark    
  Stormeröd sluttning    
  *Strall gränsmärke /Se    
  *Strallheidi gränsmärke /Se    
  Surnell tjärn    
  Stormered äng?    
  Stången höjd    
  Surnell tjärn    
  Tjuvsåsen kulle    
  Tjuvåsen höjd    
  Tjärnhultssjön tjärn    
  Tjärnhultssjön sjö    
  Tollehagen terräng    
  Tomtemossen mosse    
  Tomtemossen mosse    
  Torvrukemossen mosse    
  Torvrukemossen mosse    
  Torvrukemossen mosse    
  Tranemossefot gränsmärke /Se    
  Tranemossen mosse    
  Trädgårdsberget berg?    
  Trädgårdsberget höjd    
  Saknas gränsmärke    
  Valboås kulle, gränsmärke /Se    
  Valekullen triangelpunkt    
  Valekullen triangelpunkt    
  Valemossen mosse    
  Valemossen mosse    
  Vickaretjärn tjärn    
  Vickaretjärn tjärn    
  Vickaretjärn tjärn    
  Vickarn mosse    
  Vickarn sank mark    
  Vintermossen mosse    
  Vintermossen mosse    
  Vitehals mosse    
  Vitehals mosse    
  Ålebäcken bäck    
  Ålebäcken bäck    
  Åsevadet fd vad?    
  Åsevadet vad?    
  Älgekärrsmossen mosse    
  Älgekärrsmossen mosse    
  Ängemyren sank mark    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.