ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tossene socken : Sotenäs härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 548 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn :
Tossene sn Alemyren äng Tossene sn sn  
Tossene sn Alperna höjd Hunnebostrand Saknas  
Tossene sn /Se Alvö ö Finntorp by  
Tossene sn /Se Alvö ö Fålbengsröd bebyggelse  
Tossene sn /Se Amunddal åker? Runden bebyggelse  
Tossene sn /Se Amunddal dal Skråland bebyggelse  
Tossene sn /Se Andersbåden skär Stensjö bebyggelse  
Tossene sn /Se Andersbåden skär Stockebo bebyggelse  
Tossene sn /Se Askemyren sank mark Stockebo bebyggelse  
Bjällane by Aspedalen dal Svenseröd bebyggelse  
Bjällane by Aspholmen holme Ulegrän bebyggelse  
Bjellane by? Aspholmen holme Ävja bebyggelse  
Bjällane (= Bjärlanda?) gd:ar /Se Asplunden skog Ävja bebyggelse  
Bjärlanda (= Bjällane?) gd:ar /Se Backarna åkerstycken    
Bovallstrand m:e /Se Backarna åker    
Ellene by /Se Backarna åkrar    
Ellene by /Se Backarna åkrar    
Evja gd:ar /Se Bergehagen åker    
Fintorp by Bergehagen odlad mark    
Finntorp by Berghagen äng    
Gadderöd gd Bergsberget berg    
Gistad gdr /Se Biskopsholmen holme    
Hedängen gd /Se Bjällane myr tjärn    
Homrnedal by Björkholmen holme    
Hunnebo samh /Se Björkholmen holme    
Hunnebostrand m:e /Se Björkholmskäret skär    
Hunnebostrand förs. /Se Björkholmskäret skär    
Hunnebostrand m:e /Se Björsholmen holme    
(?)Koderöd by Björsholmen holme    
(?)Koderöd by Blekemyr, Lilla mosse    
Lekene gdr /Se Blekemyr, Lilla tjärn    
Lekene gd /Se Blekemyr, Stora mosse    
Lekene by /Se Blekemyr, Stora myr    
Lekene by /Se Blå berg udde?    
Legene gdr /Se Blå berg udde    
Lekene by /Se Bogsberget berg    
Långön gd:ar /Se Bogsberget berg    
?Lönnekärr by Bogsmyren åkermark    
Lönnekärr gd:ar /Se Bogsmyren odlad mark    
Skälle gdr /Se Bollemyr, Lilla mosse    
?Stubberöd gd Bollemyr, Lilla myr    
Stubberöd gd /Se Bollemyr, Stora mosse    
Säm by /Se Bollemyr, Stora myr    
Säm gd /Se Bottenholmen, Lilla äng?    
Toftestad gd /Se Bottenholmen, Lilla höjd?    
?Torp by Bottenholmen, Stora terräng?    
Uleberg by Bottenholmen, Stora höjd?    
Uleberg by Bottnefjorden fjord    
Ulebergshamn m:e /Se Bringbärsholmen holme    
Ulegren gd /Se Bringbärsholmen udde    
Upsale Saknas Brurholmen holme    
Upsala Saknas Brurholmen holme    
*Upsala Saknas Brurstigeberget berg    
Valla by Brurstigeberget berg    
Valla by? Brurstigsvattnet tjärn    
?Vile Saknas Brurstigsvattnet tjärn    
Åby hg Bräckehagen åker    
Åby gd Bräckehagen åker    
Åby hg Buteljskär skär    
?Åby hg Buttelskär skär    
Åby förr sn Bärfendalsån å    
Åby herrgård Böckergapet sund    
Åby herrgård Dalarna åker?    
Åby hg Dalarna åkrar    
Åby hg Dalarna åker    
*Åby hg Dalhagen odlad mark    
(?)Åby hg Dammarna åkrar    
Åby hg Dammarna odlad mark    
Åby hrgd? Dammbotten åker    
Åby hg Dammekasen åker    
Åby hg Dammekasen sluttning    
Åby förr sn /Se Dammen åker?    
Ällene gdr /Se Dammen åkermark?    
Öfverby gd Dammen äng    
Överby gd Dammen sluttning    
  Dammyren äng    
  Dammyren myr    
  Dammyren myr    
  Duvfjäll berg    
  Duvfjäll berg    
  Döde man skär    
  Döde mannen skär?    
  Eklidberget berg    
  Eldsbacke vatten = Tosterödsvatten sjö /Se    
  Finnehagen sluttning    
  Fiskelösarna skär    
  Fiskelösarna skär    
  Fiskholmarna skär    
  Fiskholmen holme    
  Fiskholmen holme    
  Fjällviksberget berg    
  Flateberget berg    
  Flateberget berg    
  Flateberget berg    
  Flateberget berg    
  Flatholmen holme    
  Flatholmen ö    
  Flokull berg    
  Flokullen höjd    
  Galtudden udde    
  Galtudden udde    
  Gamlemyr mosse    
  Gamlemyr myr    
  Gistad myr mosse    
  Gistad myr myr    
  Gistad vale kummel?    
  Gistad vale höjd    
  Glansmyr, Lilla skogs- och åkermark    
  Glansmyr, Lilla sank mark    
  Glosheds altare fornminne /Se    
  Gramskär skär    
  Gramskär skär    
  Gråbenarna skär    
  Gröne backe backe    
  Gröne backe sluttning    
  Grönvik vik    
  Grönvik bukt    
  Grötö, Norra ö    
  Grötö, Norra ö    
  Grötö, Norra ö /Se    
  Grötö, Södra ö    
  Grötö, Södra ö    
  Grötö, Södra ö /Se    
  Grötöfluna grund    
  Grötöskäret, Lilla skär    
  Grötöskäret, Lilla skär    
  Grötösundet, Norra sund    
  Grötösundet, Norra sund    
  Grötösundet, Södra sund    
  Gubbebågen vik    
  Gubbebogen bukt    
  Gule kulle skär    
  Gule kulle skär    
  Gullvik bukt    
  Gullviksberget berg    
  Gulvik vik    
  Gulviksberget triangelpunkt    
  Gåsebacka åker    
  Gåsebacka sluttning    
  Gåsholmen holme    
  Gåsholmen holme    
  Gåsholmen, Lilla holme    
  Gåsholmen, Lilla holme    
  Gåsholmen, Stora holme    
  Gåsholmen, Stora holme    
  Gåsholmsleran uppgrundning    
  Göransö ö    
  Hamnemyren äng    
  Hamnemyren åker    
  Hamnemyren odlad mark    
  Hamnetången udde    
  Hankeberget berg    
  Hankeberget berg    
  Hankenäbba åker?    
  Hankenäbba höjd?    
  Hjälmsängsbukten bukt    
  Hoge berg, Nordre berg    
  Hoge berg, Nordre berg    
  Hoge berg, Söndre berg med triangelpunkt    
  Hoge berg, Söndre triangelpunkt    
  Hogeberget berg    
  Hogeberget berg    
  Hogsäms myr mosse    
  Hogsäms myr myr    
  Holmeberget berg    
  Holmebåsen vik    
  Holmebåsen vik    
  Holmen udde    
  Holmen udde    
  Hundepall udde    
  Hunnebo kile vik    
  Hunnebo klåva dalgång?    
  Hunnebo klåve dal    
  Hunnebo lera vik    
  Huseberget berg    
  Husesiken äng?    
  Husesiken höjd    
  Huö, Inre ö    
  Huö, Inre ö    
  Huö, Yttre ö    
  Huö, Yttre ö med triangelpunkt    
  Hållbukten bukt    
  Häcklefjäll bergs- och skogsområde    
  Häcklefjäll höjd    
  Hällers vale kummel?    
  Hällers vale höjd    
  Hästeberget triangelpunkt    
  Hästeberget triangelpunkt    
  Hästedalen dalgång    
  Hästedalen dal    
  Hästepall udde    
  Hästhagen åker?    
  Höjdlyckan terräng    
  Höstackeberget berg    
  Kajeberget berg    
  Kajeberget berg    
  Kalväckrorna åkerlappar    
  Kalväckrorna fd åker, nu skog?    
  Karis både skär    
  Karis både skär    
  Karlsmyr sank mark    
  Kaserna skogsområde    
  Kaserna åker    
  Kastemyren odlad mark    
  Kastet terräng, kast?    
  Kattebergssand strand    
  Kattebergssanden uppgrundning    
  Keberget berg    
  Keberget berg med fornborg    
  Kisteröd vatten sjö    
  Kisteröd vatten sjö    
  Kleve lera uppgrundning    
  Kleve lera vik    
  Klevemyren åker    
  Kleveån å    
  Klevmyren åker    
  Klevån å    
  Klosterberg berg?    
  Klosterberg berg    
  Klåvebacken terräng    
  Klåvebacken sluttning    
  Klätten skär    
  Klätteskären, Södra holmar    
  Klätteskäret, Södra skär    
  Knivsholmbågen, Södra vik    
  Knivsholmen holme    
  Knivsholmen ö    
  Knivsholmen, Lilla holme    
  Knivsholmen, Lilla holme    
  Knivsholmsbogen bukt    
  Knäppet skogs- och bergsområde    
  Kockängen äng    
  Kockängen industriområde    
  Koderöd vatten tjärn    
  Koderöd vatten tjärn    
  Korpberget berg    
  Korpberget berg    
  Korpåsberget berg    
  Korpåsberget, Stora berg    
  Kraseberget berg    
  Kraseberget berg    
  Kroken åker?    
  Kullarna höjder    
  Kvarnviks holme udde    
  Kviet åkerstycke    
  Kåre myr mosse    
  Kåre myr myr    
  Kåren fjord    
  Källdalsberget berg    
  Källdalsberget berg    
  Kämpestenarna fornminne    
  Käringesundet sund    
  Käringesundet sund    
  Kärrs vatten tjärn    
  Kärrs vatten sjö    
  Köledalen dal    
  Kölnedalen dalgång    
  Kö-ö ö    
  Kö-ö, Lilla ö    
  Köö, Lilla ö    
  Kö-ö, Stora ö    
  Ladhällan berg?    
  Ladhällan udde    
  Lammane brygga udde    
  Lammane brygga udde    
  Lekevrån åkermark    
  Lekevrån åker    
  Lerskälleberget berg    
  Liaremyren mosse    
  Liaremyren sank mark    
  Lisseleken åker    
  Lisseleken fornminne    
  Livetorpet åker?    
  Lunddalsberget berg    
  Lundebäcken bäck    
  Lundebäcken bäck    
  Lunden sluttning    
  Lyckans höjd höjd    
  Långöns vatten sjö    
  Långöns vatten sjö    
  Långöns vatten sjö    
  Lögarestöt udde    
  Lögarestöt udde    
  Lökholmen halvö    
  Lökholmen höjd    
  Madberget berg    
  Madbäcken bäck    
  Madbäcken bäck    
  Masteskär skär    
  Masteskär skär    
  Mellangårdarna terräng    
  Migareforsen fors    
  Migareforsen fors    
  Mittepåtorpet skog och åker    
  Mittepåtorpet terräng    
  Mjölkebåsen dalgång, äng    
  Moltemyr, Lilla tjärn    
  Moltemyr, Lilla tjärn    
  Moltemyr, Stora tjärn    
  Moltemyr, Stora tjärn    
  Motholmen holme    
  Munkebacken berg    
  Munkebacken höjd    
  Munkholmen holme    
  Munkholmen, Stora holme    
  Munkhögen kulle?    
  Myrarna sank mark    
  Myrklåvan åker    
  Målberget berg    
  Målberget berg    
  Mörkedalen dalgång    
  Mörkedalsberget berg    
  Mörkedalsberget berg    
  Nordfjord fjärd    
  Nordfjord fjord    
  Nordholmen holme    
  Nyckleberget berg    
  Näseberget berg    
  Näseberget berg    
  Nötenäsudden udde    
  Nötenäsudden udde    
  Nötskär udde    
  Nötskär udde    
  Olesmyren mosse    
  Olesmyren myr    
  Orredalarna ängar?    
  Orrehagen åker    
  Orrehagen åker?    
  Orremyren sank mark    
  Orremyren sank mark    
  Orremyren myr    
  Pannekakan åker?    
  Pannekakan terräng    
  Paradiset terräng    
  Parattemarken terräng    
  Persholmen holme    
  Persholmen holme    
  Pers kas sluttning    
  Persmyren myr    
  Persmyren myr    
  Pigeberget berg    
  Pigeberget berg    
  Pinan skogsområde?    
  Platsarna åkrar    
  Platserna åkrar    
  Pularn skär    
  Pularn skär    
  Pytthagen äng    
  Pytthagen terräng    
  Ramneberget berg    
  Ramneberget berg    
  Ramnskäl höjd    
  Ramsviks fjord fjord    
  Raseskär skär    
  Raseskär skär    
  Riseberget berg    
  Riseberget triangelpunkt    
  Riseberget triangelpunkt    
  Robackarna backar    
  Roholmen, Lilla holme    
  Roholmen, Lilla holme    
  Roholmen, Stora holme    
  Roholmen, Stora holme    
  Rävekullen berg    
  Rävekullen höjd    
  Rävemyr mosse    
  Rävemyr myr    
  Rödhammar udde    
  Rödhummer skär    
  Rödhummer holme och skär    
  Rödsberget berg    
  Rödsberget berg    
  Röds brygga bryggga    
  Röds brygga brygga    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sankt Göransö ö    
  Sillarebodarna vik?    
  Sillarebodarna vik    
  Sjöberget berg    
  Skalberget berg    
  Skams väg bergformation /Se    
  Skeppsholmen holme    
  Skeppsholmen udde, f.d. holme    
  Skeppsudden udde    
  Skeppsudden udde    
  Skiveskogen skog    
  Skomakarudden udde    
  Skomakarudden udde    
  Skrivarekullen kulle    
  Skrivarekullen höjd    
  Skråland ängar /Se    
  Skälbacken åker    
  Skälbacken sluttning    
  Skällersholme höjd    
  Skärholmebäcken bäck    
  Skärholme lera strand    
  Skärholmleran uppgrundning    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Solbacken höjd    
  Soldattorpet åker    
  Sollidsbacken backe    
  Sollidsbacken sluttning    
  Soten del av Skagerrak    
  Sothällen höjd    
  Sparödklåvan sänka    
  Sparödklåvan sänka    
  Stenen skär    
  Stenen skär    
  Stenkistan udde?    
  Stensholmen holme    
  Stensholmen holme    
  Stensjöbukten vik    
  Stensjöbukten bukt    
  Stensmyren tjärn    
  Stensmyren tjärn    
  Stens näs udde    
  Stensnäs udde    
  Stensvik bukt    
  Stenviksudden udde    
  Strandhamn strandområde    
  Strandhamn strand    
  Strandhamns kile vik    
  Strandhamns kile vik    
  Stycket åker?    
  Stångeberget berg    
  Stångeberget berg    
  Stämmarna åkerområde    
  Stämmyrarna myr?    
  Stärkesten udde    
  Sunningarna berg??    
  Sunningarna sluttning    
  Susund sund    
  Susund sund    
  Svalebo vatten sjö    
  Svaneberget berg    
  Svaneberget berg    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Säme dalar sluttning    
  Säms dalar sänka    
  Sörholmen holme    
  Tegelmästarleran uppgrundning    
  Tegelmästarleran bukt    
  Tjuvholmarna skär    
  Tjuvholmarna holmar    
  Tjuvugnen terräng    
  Tjuvugnen höjd    
  Tjällsvikeberget berg    
  Tolleristehagen äng    
  Torgeskäret udde    
  Torpe myrar myrar    
  Torpe myrar myrar    
  Torskhällan udde    
  Torskhällan udde    
  Torvmyren myr    
  Tosteröds stora vatten sjö    
  Torvmyren mosse    
  *Tos(s)a ånamn /Se    
  Tossene myr mosse    
  Tossene myr myr    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollviks sund sund    
  Trollviks sund sund    
  Träntemyr mosse    
  Träntemyr myr    
  Tvillingeberget berg    
  Tvillingeberget berg    
  Tånghällen fornminne    
  Tåsteröds stora vatten sjö    
  Tåsteröds stora vatten sjö    
  Täre sund sund    
  Täre sund sund    
  Tärneskären, Södra skär    
  Tärneskären, Södra skär    
  Ulebergs kile vik    
  Ulebergskilen vik    
  Ulebergs töser rösen    
  Ulebergs töser rösen /Se    
  Ulriksmyren mosse    
  Ulriksmyren myr    
  Ulvedalen dal    
  Ulvedalen dal    
  Urskogen skog    
  Urskogen skog    
  Valahöjden höjd    
  Valarna terräng    
  Valberget berg    
  Valberget berg    
  Valefjäll berg    
  Valfjäll bergsområde    
  Valfjäll skogs- och bergsområde    
  Valfjäll höjd    
  Valfjäll bergsområde    
  Valfjäll berg    
  Valla hed terräng /Se    
  Valås åker    
  Valås åker    
  Vedkasen terräng?    
  Vedkasen sluttning    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vikefjord vik    
  Vikefjord fjord    
  Vike lera vik och uppgrundning    
  Vike lera vik    
  Vikestenen skär    
  Vikestenen skär    
  Vindeklätten udde    
  Vindeklätten udde    
  Viåsen höjd    
  Vrån åker    
  Vräkevik vik    
  Vräkevik bukt    
  Välkommen sluttning    
  Välseröd vatten sjö    
  Zackris skog?    
  Zackris sluttning    
  Åbyfjorden fjord    
  Åbyfjorden havsvik    
  Åbyfjorden fjord    
  Åbyfjorden fjord    
  Ådalen dal    
  Ådalen dal    
  Åseberget berg    
  Ålehöljen vik    
  Åmulen åmynning    
  Åmulen åmynning    
  Åseberget berg    
  Ängen ö    
  Ängen ö    
  Änghagen äng    
  Änghagen odlad mark    
  Ävjabäcken bäck    
  Ökehagen åker?    
  Ökehagen åkermark    
  Önna vatten sjö    
  Örnsberget berg    
  Östorms kile vik    
  Östorms lera vik    
  Ösöfjorden fjärd    
  Ösöfjorden fjord    
  Ösöskär skär    
  Ösöskär skär    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.