ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Askums socken : Sotenäs härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 1310 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn :
Askum sn Alis Både skär Askums sn sn  
Askum sn Altaret udde Dale bebyggelse  
Askum sn? Altaret udde Dössedal och Skogen, se 1 Skogen bebyggelse  
(*)Askum (lilla) förr gd Amhults bukt vik Hovenäset municipalsamh.  
Askum sn Amhults bukt bukt Håkan Malins myr avs  
Askum sn /Se Ankarbåden skär Högebergs backe bebyggelse  
Askum sn /Se Ankarbåden grund Kleven avs  
Askum sn /Se Ankerbågen vik Klåvholmen avs.  
Askum sn /Se Ankerbågen vik Linddal avs  
Askum sn /Se Apelvik bukt Rån bebyggelse  
?Assleröd by Apelvik bukt Skogen bebyggelse  
Assleröd gd /Se Apelvik vik Sö-ön bebyggelse  
Asleröd by /Se Apelvik bukt Väjern avs  
Bratteby by /Se Apelvik vik Väjern pst  
Bäckehvarf gd Apelvik vik    
Dale by Apelviks skär skär    
Dale by Apelviks skär skär    
Dale by Apelviks udde udde    
Dale by? Apelviks udde udde    
(?)Dössedal by Backlins hål vik    
Dössedalen gd /Se Backlins hål bukt    
Dössedal(en), Skogen gd /Se Badviken vik    
Gunnarsbo Saknas /Se Badviken vik    
Hovenäset m:e, fiskl o badort /Se Baltservik vik    
Knutsvik gd Baltservik bukt    
Knutsvik gd Barlindarna holmar    
Knutsvik gd Barrlindarna skär    
Lindal gd? Bassudden udde    
*Lofsgardin förr gd /Se Bassudden udde    
Långeland gd /Se Berget berg?    
?Lönnekärr gd Berget berg    
Lönnekärr gd:ar /Se Berggylteskär skär    
Lönnekärr gd:ar /Se Berggylteskär skär    
Malmön ö o by? Berlin höjd    
*midstofwonne förr gd /Se Björkemyren myr?    
Ramsvik gd:ar /Se Björkemyren göl    
Rån by? Björngärdena äng    
Rörvik by? Björnholmen holme    
Rörvik by Björnholmen holme    
Rörvik by /Se Blekemyr, Lilla tjärn    
Sanneröd by /Se Blekemyr, Lilla tjärn    
Skindelsröd by Blekemyr, Stora tjärn    
Skogen gd /Se Blekemyr, Stora tjärn    
*Stora stofwonne förr gd /Se Blyhålepallen udde    
Svenneby gd /Se Blyhålepallen grund    
Svälte by Blåberget berg    
Svälte by? Blåberget berg    
Vägga by Blåkullaberget berg    
Vägga by Bockeskären skär    
Väjern m:e /Se Bockeskären skär    
Åkergarn, se Olofsholm Saknas Bockeskärshålet sund    
Ödby by Bockeskärshålet sund    
Ödby Norrgård gd Bockestenarna udde?    
  Bockestenarna höjder    
  Bockestensmyren äng?    
  Bockestensmyren kärr    
  Bokedalen äng    
  Bollemyr tjärn- o mossområde    
  Bollsmyren myr    
  Boltarna skär    
  Boltarna skär    
  ?Bondebrotten öar    
  Bondebrotten skär    
  Bondebrotten skär    
  Bondemyr, Lilla mosse    
  Bondemyr, Lilla myr    
  Bondemyr, Stora tjärn(ar)    
  Bondemyr, Stora tjärnar    
  Borgen bratta berg    
  Borgen bratta höjd    
  Bottengarnet sund    
  Bottengarnet sund    
  Bottenholmen udde    
  Bottenholmen udde    
  Breda bukt vik    
  Breda bukt bukt    
  Bredklåvan terräng    
  Bredungen sund    
  Bredungen fjord    
  Bredungen bukt    
  Bredvik vik    
  Bredvik bukt    
  Bredvik vik    
  Bredvik vik    
  Bredvik vik    
  Bredviks udde udde    
  Brennerpasset dal    
  Breungen vik    
  Brimskär skär    
  Brimskär holmar    
  Broberget berg    
  Broberget berg    
  Brotten skär    
  Brotten skär    
  Brurebåden skär    
  Brurebåden udde    
  Bua sandar uppgrundning    
  Bua sandar strand    
  Bua skär skär    
  Bubblekärr åker?    
  Buklämberget berg    
  Buklämberget berg    
  Buntelkobåden skär    
  Buntelkoskäret skär    
  Bursholm holme    
  Bursholm holme    
  Buröarna ö    
  Buröarna skär    
  Buröarna öar    
  Buskär, Norra skär    
  Buskär, Norra holme    
  Buskär, Norra holme    
  Buskär, Norra o Södra öar    
  Buskär, Södra skär    
  Buskär, Södra holme    
  Byttelocket skär    
  Byttelocket skär    
  Båteberget berg, udde?    
  Båteberget berg    
  Båtevik vik    
  Båtevik vik    
  Bärmyrarna myrar    
  Bärmyrarna sank mark    
  Dale hagar åkerområden    
  Dale hagar ängsmark?    
  Dalevatten, Lilla tjärn    
  Dalevatten, Lilla sjö    
  Dalevatten, Stora tjärn    
  Dalevatten, Stora tjärn    
  Dalinsskären skär    
  Dalinsskären skär    
  Dalsmyren, Stora tjärn    
  Dalsmyren, Stora myr    
  Dammen äng    
  Dammen sank mark    
  Dammen tjärn    
  Dammen sjö    
  Dammen göl    
  Djupedal äng?    
  Djupedal dal    
  Djupudden udde    
  Djupudden udde    
  *Dossa vattendrag /Se    
  Draget halvö    
  Draget triangelpunkt    
  Dragsbågen, Inre vik    
  Dragsbågen, Inre vik    
  Dragsbågen, Yttre vik    
  Dragsbågen, Yttre vik    
  Drags holme halvö    
  Drags holme halvö    
  Drags skär skär    
  Drags skär skär    
  Driften bergs- och skogsområde    
  Driften terräng    
  Drågen äng    
  Dufseskär skär    
  Dufseskär skär    
  Dynabrott skär    
  Dynabrott skär    
  Dynan skär    
  Dynan skär    
  Dynan skär    
  Dynan skär    
  Dyremyr åkerområden    
  Dyremyr sank mark    
  Dämmen mossar    
  Dödholmarna holmar    
  Dödholmarna holmar    
  Dödvik vik    
  Dödvik bukt    
  Dödvik vik    
  Dödvik vik    
  Dödvik vik    
  Dödvik vik    
  Dödvikskär skär    
  Dödvikskär skär    
  Dörrhålet sund    
  Dörrhålet sund    
  Dössedalen dal /Se    
  Ekelidvalen berg    
  Eketångarna udde    
  Eketångarna udde    
  Elefanten skär    
  Elefanten skär    
  Engelsmannen grund    
  Engelsmanshålet vik    
  Engelsmanshålet vik    
  Engelsmansskären skär    
  Engelsmansskären skär    
  Evenskär skär    
  Evenskär skär    
  Fasta tångarna uddar    
  Faxhällan höjd    
  Faxhällemossen mosse    
  Faxhällemossen mosse?    
  *Fidboerna öar    
  Fiskehagen, Lilla f d tomt?    
  Fiskehagen, Stora f d tomt?    
  Fiskens lera uppgrundn    
  Fiskens lera sund    
  Fisketången strand    
  Fjordskär skär    
  Fjordskär skär    
  Fjordskär, Lilla skär    
  Fjordskär, Lille skär    
  Flata brott skär    
  Flata brott skär    
  Flatbrottet skär    
  Flatbågen vik    
  Flatbågen vik    
  Flatholmen holme    
  Flatholmen holme    
  Flatorna skär    
  Flatorna skär    
  Flattjärnberget berg    
  Floberget berg    
  Floberget berg    
  Fluna skär    
  Flundran udde    
  Flundrebågen vik    
  Flundrebågen bukt    
  Flundreskär skär    
  Flundreskär skär    
  Flåget berg?    
  Flåget höjd    
  Fläskevik vik    
  Fläskevik vik    
  Forsen bergsområde?    
  Forsen sluttning    
  Fossemyr sank mark    
  Fossemyr mosse    
  Fottarna skär    
  Fottarna holmar    
  Friskehagen, Lilla sluttning    
  Friskehagen, Stora äng    
  Furö, Lilla ö    
  Furö, Lilla ö    
  Furö, Stora ö    
  Furö, Stora ö    
  Fykegrundarna grund, skär?    
  Fykegrunden grund    
  Fåglevik vik    
  Fånytt holme    
  Fånytt holme    
  Fårbergsmyren tjärn    
  Förålarna bergsområde    
  Förålarna terräng    
  Galtarna skär    
  Galtarna holmar    
  Gattholmen holme    
  Gamla myr tjärn    
  Gamla myr myr    
  Gammarvik vik    
  Gammervik vik    
  Ganeskäret skär    
  Ganeskäret skär    
  Ganeskärsgrundarna grund    
  Gattholmen holme    
  Germunneröd myr sidlänt område    
  Germunneröd myr myr    
  Germunneröd myr myr    
  Germunneröd vatten sjö    
  Germunneröd vatten sjö    
  Getholmen holme    
  Getholmen udde    
  Glansmyr, Stora moss-, skogs- och åkermark    
  Glansmyr, Stora myr    
  Gluppö halvö    
  Gluppö udde    
  Gluppö sund sund    
  Glömmen vik    
  Glömmen vik    
  Gottskär skär    
  Gottskär holme    
  Gravarne triangelpunkt    
  Grevens myr mosse    
  Grevens myr myr    
  Grunde klack skär    
  Grytan, se Ägglös skär    
  Gråsejskär skär    
  Gråsejskär skär    
  Grämja skär    
  Grämja skär    
  Gräsholmarna holmar    
  Gräsholmarna holmar    
  Gräsmyr myr?    
  Gräsmyr sank mark    
  Gröne backe äng    
  Grönvik vik    
  Grönvik vik    
  Grönvik vik    
  Grönvik vik    
  Grönviksmyren tjärn    
  Grönviksmyren myr    
  Grötö ö    
  Grötö ö    
  Grötö ö    
  Grötö ö /Se    
  Grötösundet, Södra sund    
  Grötösundet, Södra sund    
  Gula skären skär    
  Gula skären skär    
  Gula skären skär    
  Gula skären skär    
  Gule hog skär    
  Gule hog skär    
  Gule kulle höjd    
  Guleskär skär    
  Guleskär holme    
  Guleskärsskären skär    
  Guleskärsskären skär    
  Gule sten sten?    
  Gule sten udde?    
  Gule sten sten?    
  Gule stenen udde    
  Gulldalen dalgång?    
  Gulldalsbrottet stenbrott    
  Gulldalsbrottet stenbrott    
  Gulskär, Inre skär    
  Gulskär, Inre halvö    
  Gulskär, Mellome skär    
  Gulskär, Mellome halvö    
  Gulskär, Yttre skär    
  Gulskär, Yttre udde    
  Gulskären skär    
  Gulskären skär    
  Gumsmyr åker    
  Gumsmyr sank mark    
  Gunnarsbo Saknas    
  Gyltran, Lilla skär    
  Gyltran, Lilla holme    
  Gyltran, Stora skär    
  Gyltran, Stora holme    
  Gyltrebrotten skär    
  Gyltrebrotten skär    
  Gyltreskäret skär    
  Gyltreskäret skär    
  Gyltrorna skär    
  Gyltrorna holmar    
  Gåseskär skär    
  Gåseskär skär    
  Gökens stenmale stenmark    
  Habbebukten vik    
  Haby bukt vik    
  Haby bukt bukt    
  Hagen betesäng    
  Hamnholmen holme    
  Hamnholmen holme    
  Haralden holme    
  Haralden holme    
  Hassaln holme    
  Hassaln holme    
  Hasselökilen vik    
  Hasselökilen terräng    
  Hasselösunds skär skär    
  Hasselösunds skär skär    
  Hatteskären skär    
  Hatteskären skär    
  Havrebukten vik    
  Havrebukten vik    
  Helgeskär skär    
  Helgesskär skär    
  Helgesvik vik    
  Helgevik vik    
  Holkegärdet åker    
  Holländarberget berg, udde?    
  Holländarberget berg    
  Holländarberget berg    
  Holländarbågen vik    
  Holländarbågen bukt    
  Holmen holme    
  Holmen udde    
  Holmen udde    
  Holmen udde?    
  Holmen udde?    
  Holmen holme    
  Holmesundet sund    
  Holmesundet sund    
  Hovenäs hamn bergsområde?    
  Hovenäs hamn terräng    
  Hovenäs hål vik    
  Hovenäs hål vik    
  Humlevik äng    
  Hummerbågen vik    
  Hummerbågen bukt    
  Hummerbågskäret skär    
  Hummerbågskäret skär    
  Hundsfottarna skär    
  Hundsfottarna skär    
  Hunnebo lera vik    
  Huseberget berg    
  Huseberget berg    
  Huseberget berg    
  Huseberget berg    
  Huseberget berg    
  Husebukten vik    
  Husebukten bukt    
  Husholm holme    
  Husholm holme    
  Husholmen holme    
  Husholmen holme    
  Husholmsskäret skär    
  Husholmsskäret skär    
  Huvudet udde    
  Huvudet udde    
  Hympeln skär    
  Hympeln (eller Hyppeln) ö /Se    
  Hympeln skär    
  Hyppeln (eller Hympeln) ö /Se    
  Håbacka odlad mark    
  Håle bäck bäck    
  Håle bäck bäck    
  Håle kile vik    
  Håle kile vik    
  Håle mosse mosse    
  Håle mosse mosse    
  Hållsholmen holme    
  Hållsholmen holme    
  Hållö ö    
  Hållö ö    
  Hållö ö    
  Hållö brott skär    
  Hållö brott skär    
  Hållö huvud udde    
  Hållö huvud berg    
  Hållö tångar skär    
  Hållö tångar uddar    
  Håskär, Lilla skär    
  Håskär, Lilla skär    
  Håskär, Stora skär    
  Håskär, Stora holme    
  Håskärsskär skär    
  Håskärsskär skär    
  Hällemon sandstrand?    
  Hällemon strand    
  Hälleskär skär    
  Hälleskär skär    
  Hälleskär, se Ekholmen skär    
  Hällingedalen dalsänka    
  Hällingedalen dal    
  Hälsingeberg berg    
  Hälsingeberg berg?    
  Hästebåden skär    
  Hästens udde udde    
  Hästepallen udde    
  Hästepallen udde    
  Hästepallen udde    
  Hästepallen sluttning    
  Hästepallen udde    
  Hästepallen udde    
  Hästepallen udde    
  Hästepallen udde    
  Häststenarna halvö    
  Häststenarna uddar    
  Häststens udde udde    
  Högholm holme    
  Högholm holme    
  Hönsebetet betesäng    
  Hönsebetet terräng    
  Hönskroken udde?    
  Hönskroken udde    
  Insjön tjärn    
  Insjön terräng    
  Insjöskären skär    
  Insjöskären skär    
  Intaget inäga    
  Intaget åkermark    
  Isaksskär skär    
  Isaksskär holme    
  Jaktholmarna holmar    
  Jaktholmarna skär    
  Jockekil vik    
  Jockekil vik    
  Johannesvik terräng    
  Johannesvik vik    
  Jonsskäret skär    
  Jonsskäret skär    
  Kalkgrund grund    
  Kalvbågsskäret skär    
  Kalvbågsskäret udde    
  Kalven halvö    
  Kalven ö    
  Kalvstenarna udde?    
  Kalvestenarna höjder    
  Kalvhällan holme    
  Kalvhällan holme    
  Kalvkistan udde?    
  Kalvkistan berg    
  Kampan skär    
  Kampan udde    
  Kaptensgiljan terräng    
  Kaptensgiljan dal    
  Kassören skär    
  Kassören skär    
  Kastet åker    
  Kastet åkermark    
  Katteklåvan dalgång    
  Katteklåvan dal    
  Kattesand vik    
  Kattesand strand    
  Kattetorpet terräng    
  Kesekullen höjd    
  Keö ö    
  Keö ö    
  Keö ö    
  Keöbågen, Västra vik    
  Keöbågen, Västra bukt    
  Keöbogen, Västra udde    
  Keöbågen, Östra vik    
  Keöbågen, Östra vik    
  Keöhuvudet udde    
  Keöhuvudet berg    
  Keö skär skär    
  Keö skär skär    
  Keö sund sund    
  Kisthålshuvudet halvö    
  Kisthålshuvudet udde    
  Klevekilen vik    
  Klevekilen vik    
  Klevekilen, Lilla vik    
  Klevudden holme    
  Klevudden udde    
  Klåvberget berg    
  Klåvberget berg    
  Klåvbergs holme holme    
  Klåvbergs holme halvö    
  Klåvbergs vik vik    
  Klåvbergs vik bukt    
  Klåvholmen holme    
  Klåvholmsungen skär    
  Klåvholmsungen skär    
  Klåvskär skär    
  Klåvskär skär    
  Knallarna skär    
  Knallarna skär    
  Knattholmen holme    
  Knattholmen holme    
  Knultarna grund    
  Knutsviksleran vik    
  Knutsviksleran vik    
  Koholmarna udde    
  Koholmarna halvö    
  Koholmen udde    
  Koholmen holme    
  Koholmen holme    
  Koholmen holme    
  Koholmen, Norra udde    
  Koholmen, Norra udde    
  Koholmen, Södra udde    
  Koholmen, Södra udde    
  Kolbrandviken vik    
  Kolbrandviken vik    
  Kolebåden skär    
  Kolebåden grund    
  Kolmilan ägomark?    
  Kolmilan fd kolmila?    
  Korset vik    
  Korset bukt    
  Kristiansklåvan klyfta    
  Kroppla uddar uddar    
  Kroppla uddar uddar    
  Kroppleholm holme    
  Kroppleholm holme    
  Kropplehuvudet udde    
  Kropplehuvudet berg    
  Krubban sund    
  Krubban sund    
  Krubbeskäret skär    
  Krubbeskäret skär    
  Kryssnäs udde    
  Krämjan skär    
  Kullebacken backe    
  Kullebrottet stenbrott    
  Kullebrottet stenbrott    
  Kungshamn sund    
  Kungshamnsberget berg    
  Kungshamnsberget berg    
  Kungshamnsberget berg    
  Kungshamnsskäret skär    
  Kungshamnsskäret skär    
  Kung Trygges grav fornminne    
  Kvarnebukten vik    
  Kvarnebukten vik    
  Kvarnvik vik    
  Kvarnvik vik    
  Kvarnviks holmar halvö    
  Kvarnviks holmar udde    
  Kvarnviks landlöse holme holme    
  Kyrkevik vik    
  Kyrkevik bukt    
  Kyrkogårdsvik vik    
  Kyrkogårdsviken vik    
  Kyrkogårdsviken vik    
  Kyrkogårdsviken bukt    
  Kålen holme    
  Kålen holme    
  Kålhagen äng?    
  Kålhagen sluttning    
  Kålhagshuvudet halvö    
  Kålhagshuvudet halvö    
  Kåregrundarna grund    
  Kåren fjärd    
  Kåren fjord    
  Kåreskäret skär    
  Kåreskäret skär    
  Kälen udde    
  Kälen terräng    
  Källan vik    
  Källan vik    
  Källberget berg    
  Källeberget berg    
  Källeberget berg    
  Källestenen udde    
  Källestenen strandsten    
  Källvik vik    
  Källvik vik    
  Kärrshålans bäck bäck    
  Kärrshåls bäck bäck    
  Kärrsudden udde    
  Legene myr mosse    
  Lenas stuga stuga /Se    
  Lerdalsbukten vik    
  Lerdalsbukten vik    
  Leskär, Lilla skär    
  Leskär, Lilla skär    
  Leskär, Stora skär    
  Leskär, Stora skär    
  Likskär skär    
  Likskär holme    
  Lillebonden skär    
  Lillebonden skär    
  Lillebrott skär    
  Lillebrott skär    
  Lille holme holme    
  Lille holme holme    
  Lilletången udde    
  Linddalsskogen skog    
  Lissbacka åker    
  Liva skär    
  Liva skär    
  Lortesanden bukt    
  Lortesanden bukt    
  Lortudden udde    
  Lortudden udde    
  Lottas holme holme    
  Lottas holme holme    
  Lumpan skär    
  Lumpan skär    
  Lumpan, Lilla skär    
  Lumpan, Stora skär    
  Lyckan åker    
  Lyngnholmen holme    
  Lyngnholmen holme    
  Lyngnholmsungarna skär    
  Lyngnholmsungarna skär    
  Långebrottet skär    
  Långebrottet holme    
  Långehage skogs- o. bergsområde    
  Långehage sluttning    
  Långemyr äng    
  Långe Rammen holme    
  Långetången udde    
  Långetången udde    
  Långetångskilen vik    
  Långetångskilen sjö    
  Långe udde udde    
  Långe udde udde    
  Långevik åker    
  Långeviks flat berg    
  Långeviks flat terräng    
  Långeviks lera vik    
  Långeviks lera bukt    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långkroken vik    
  Långkroken vik    
  Långskär skär    
  Långskär skär    
  Långö ö    
  Långö ö    
  Långö, Lilla halvö    
  Långö, Lille halvö    
  Långöbågen, Inre vik    
  Långöbågen, Inre vik    
  Långöbågen, Yttre vik    
  Långöbågen, Yttre vik    
  Långö fasta tångar uddar    
  Långö lösa tångar skär    
  Långöns vatten sjö    
  Långöns vatten sjö    
  Lännudden udde    
  Lännudden udde    
  Länsmansholmen holme    
  Länsmansholmen holme    
  Länsmansholmen holme    
  Löken bergsområde?    
  Löken höjd    
  Lökås terräng    
  Lönnhult äng?    
  Lönnhult terräng    
  Lösa tångarna uddar    
  Makrillarna skär    
  Makrillarna skär    
  Malmöbrotten skär    
  Malmö bukt vik    
  Malmö bukt bukt    
  Malmö fjord del av Skagerrak    
  Malmö fjord fjord    
  Maltholmen holme    
  Maltholmen holme?    
  Matsholmen holme    
  Matsholmen holme    
  Mellanskär holme    
  Mellanskär holme    
  Mellom-Hampholmen holme    
  Mellom-Hampholmen holme    
  Middagsberget berg    
  Mjölskär skär    
  Mjölskär holme    
  Moarna åkermark    
  Mohagen åker?    
  Mohagen åker    
  Myr, Stora åkermark    
  Myr, Store äng    
  Myrarna odlad mark    
  Måkholmen holme    
  Måkholmen holme    
  Måseskär skär    
  Måseskär skär    
  Märrebåden skär    
  Märrebåden grund    
  Märrebåden skär    
  Märrebåden grund    
  Märrnäbban terräng?, ägomark?    
  Märrnäbben sluttning    
  Nabben udde    
  Nabbevik vik    
  Nilseskär, Inre skär    
  Nilseskär, Inre skär    
  Nilseskär, Yttre skär    
  Nilseskär, Yttre skär    
  Nissebåden skär    
  Nissebåden grund?    
  Nordfjord fjord    
  Nordmarken terräng    
  Nordra skäret skär    
  Nordra skäret halvö    
  Norrmanshuvudet holme    
  Norrmanshuvudet holme    
  Näckrosdammen göl    
  Näsdalen dal    
  Näsdalen åker    
  Näsdalen äng    
  Näsekilen vik    
  Näsekilen vik    
  Näseskär skär    
  Näsesundet sund    
  Näsesundet sund    
  Nötudden udde    
  Nötudden udde    
  Nötö halvö    
  Nötö terräng    
  Olofsholm udde    
  Olskär skär    
  Olskär holme    
  Olskärknoppen skär    
  Olstenshamn udde?    
  Olstenshamn udde    
  Olstensmyr inäga    
  Ormeskär skär    
  Ormeskär holme    
  Orremyr tjärn    
  Orremyr tjärn?    
  Oskarslund odlad mark    
  Oxebådarna grund    
  Oxebåden skär    
  Oxebåsen bukt    
  Oxebåsen bukt    
  Pengeskär skär    
  Pengeskär holme    
  Pengeskär skär /Se    
  Pengeskärsbåden grund    
  Pengeskärbåden grund    
  Pers döing udde    
  Pers döing udde    
  Pesarskär skär    
  Pesaskär skär    
  Pilatten skär    
  Pilatten skär    
  Platsen bergsområde?    
  Platsen dal    
  Porsholmen halvö    
  Porsholmen halvö    
  Porsholmen, Inre halvö    
  Porsholmen, Inre halvö    
  Porsholmsbågen vik    
  Porsholmsbågen vik    
  Predikstolen berg?    
  Predikstolen höjd    
  Pälarna udde?    
  Rammen holme    
  Rammen holme    
  Rammen, Långe holme    
  Rammskären skär    
  Rammskären holmar    
  Rammsungen skär    
  Rammungen skär    
  Ramneberget berg    
  Ramnemyren mosse    
  Ramnemyren myr    
  Ramnereren vik    
  Ramnereren vik    
  Ramsviks fjord vik    
  Ramsviks fjord fjord    
  Ramsvikskilen vik    
  Ramsvikskilen fjord    
  Ramsviks udde triangelpunkt    
  Rasmusskär skär    
  Rasmusskär skär    
  Ringen udde?    
  Risdals bukt vik    
  Risdals bukt bukt    
  Risö ö    
  Risö ö    
  Risösund, Lilla sund    
  Risösund, Lilla sund    
  Risösund, Stora sund    
  Rockebådarna skär    
  Rockebådarna skär    
  Rockeskär skär    
  Rockeskär skär    
  Rockeskäret skär    
  Roparebacken strandområde    
  Roparebacken höjd    
  Roparebacken berg?    
  Roparebacken höjd    
  Rosendal åker    
  Ryrberget berg    
  Rågskär skär    
  Rågskär skär    
  Rävdalsbrottet stenbrott    
  Rävdalsbrottet stenbrott    
  Rönnemon sandstrand?    
  Rönnemon strand    
  Rörvikarna åker    
  Rörvikarna ängsmark    
  Rörviks brygga udde    
  Rörviks bukt vik    
  Rörviks bukt bukt    
  Rörviks flat berg    
  Rörviks flat terräng    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Rösvik vik    
  Rösvik bukt    
  Saltholmen holme    
  Saltholmen holme    
  Saltsåten mosse?    
  Saltsåten sank mark    
  Sandeberget berg    
  Sandeberget berg    
  Sandeberget berg    
  Sandeberget berg    
  Sandeberget berg    
  Sandreveln strandområde    
  Sandshuvudet udde    
  Sandvik, Lilla vik    
  Sandvik, Lilla bukt    
  Sandvik, Stora vik    
  Sandvik, Stora bukt    
  Sandöfjorden fjord    
  Sandöfjorden fjord    
  Sandön ö    
  Sandöskären skär    
  Sandöskären halvöar    
  Saxen halvö    
  Saxen halvö    
  Saxeskär skär    
  Saxeskär skär    
  Silleklåvan vik    
  Silleklåvan vik    
  Silleskär skär    
  Silleskär, Lilla skär    
  Silleskär, Lilla skär    
  Silleskär, Stora skär    
  Silleskär, Stora holme    
  Silleskäret skär    
  Sjöhageskäret skär    
  Sjövik vik    
  Sjövik bukt    
  Skagerack Saknas    
  Skagerrak hav    
  Skagerrak hav    
  Skarmyrarna sank mark    
  Skarpe nord udde    
  Skarpe nord udde    
  Skarvesätt holme    
  Skarvesättet holme    
  Skepparskär skär    
  Skepparskär skär    
  Skepphällan berg?    
  Skepphällorna berg    
  Skogsviksudden udde    
  Skogsviksudden udde    
  Skranorna skär    
  Skranorna skär    
  Skrivarholmen holme, halvö?    
  Skrivarholmen udde    
  Skrivarudden udde    
  Skrivarudden udde    
  Skräddarebåden skär    
  Skräddarebåden grund    
  Skräddareskäret udde    
  Skräddareskäret udde    
  Skräddarevik vik    
  Skräddarevik bukt    
  Skräddarhålet sund    
  Skräddarhålet sund    
  Skutehamn, Norra vik    
  Skutehamn, Norre bukt    
  Skutehamn, Södra vik    
  Skutehamnsskäret skär    
  Skutehamn, Södre bukt    
  Skutehamnsskäret skär    
  Skutevik vik    
  Skutevikarna vikar    
  Skutevikarna vikar    
  Skuteviken vik    
  Skutskär skär    
  Skutskär holme    
  Skyggeberget berg    
  Skyggeberget berg    
  Skyggeberget berg    
  Skyggeberget berg    
  Skyggeberget berg    
  Skyggeberget berg    
  Skytteskären skär    
  Skytteskären skär    
  Skåreskär skär    
  Skåreskär skär    
  Skälriveskäret skär    
  Skäret udde    
  Skäret i gapet skär    
  Skäret i gapet skär    
  Skäret i sund skär    
  Skäret i sund udde?    
  Skärmansudden udde    
  Skärmansudden udde    
  Slottet äng?    
  Slottsbukten vik    
  Slottsbukten vik    
  Slättemyren myr?    
  Slätten äng    
  Slätten slätt    
  Smalsund vik    
  Smalsund sund    
  Smilla skär    
  Smillan skär    
  Smucken vik    
  Smucken vik    
  Smyghålet sund    
  Småholmen holme    
  Småholmen holme    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Smögen ö    
  Smögenön ö    
  Smöghålet sund    
  Smörstacken holme    
  Smörstacken holme    
  Solvik sank mark    
  Sote Bonde triangelpunkt    
  Sote Bonde triangelpunkt    
  Sotebågen, Norra bukt    
  Sotebågen, Södra bukt    
  Sote båg, Nordre vik    
  Sote båg, Nordre vik    
  Sote båg, Söndre vik    
  Sotefjorden fjärd    
  Sote huvud udde    
  Sote huvud udde    
  Sote huvud udde    
  Sote huvud udde    
  Sote huvud udde    
  Sotekanalen kanal    
  Sotekanalen terräng    
  Soten fjärd    
  Soten del av Skagerrak    
  Sotenkanalen kanal    
  Sotenkanalen kanal    
  Sote skog skogsområde    
  Sote skog skog    
  Soteskogsmyren mosse    
  Soteskogsmyren myr    
  Soteskär ö    
  Soteskär ö    
  Soteskär triangelpunkt    
  Soteskär ö    
  Soteskär, Grå skär    
  Soteskär, Grå o Västra öar    
  Soteskär, Västra skär    
  Soteskär, Västra skär    
  Soteskärhamnen, Norra vik    
  Soteskärhamnen, Västra vik    
  Soteskärhamnen, Östra sund    
  Soteskärshamnen, Norra vik    
  Soteskärshamnen, Västra vik    
  Soteskärsbåden skär    
  Soteskärsskären skär    
  Soteskärsskären skär    
  Springareskär skär    
  Springet vik    
  Springet vik    
  Stallebrottet stenbrott    
  Stallebrottet stenbrott    
  Stallen strand    
  Stallhålet sund    
  Stallhålet sund    
  Stallkärrsmyr åker    
  Stallrännan sund    
  Stallrännan sund    
  Stallskär skär    
  Stallskär skär    
  Stallskäret skär    
  Stallskäret skär    
  Stegruss höjd    
  Stenbågen vik    
  Stenbågen udde    
  Stenbågen, Inre vik    
  Stenbågen, Inre vik    
  Stenbågen, Yttre vik    
  Stenbågen, Yttre vik    
  Stenmans holme holme    
  Stenmans holme holme    
  Stenmansskäret skär    
  Stenmansskäret skär    
  Stenmarksskäret skär    
  Stensholmen holme    
  Stensholmen holme    
  Stenskär holme    
  Stenskär ö    
  Stenstugan stuga /Se    
  Stensvik vik    
  Stensvik bukt    
  Stensvik vik    
  Stensvik bukt    
  Stocken holme    
  Stocken holme    
  Stora myr tjärn    
  Storebonden skär    
  Storebonden skär    
  Store holme holme    
  Store holme holme    
  Storemyr myr    
  Storemyr mosse    
  Storetången halvö    
  Stor myr sjö    
  Strutberget berg    
  Strykudden udde    
  Strykudden udde    
  Strömsund vik    
  Strömsund sund    
  Stygge både skär    
  Styggemyr äng?    
  Stångholmen holme    
  Stångholmen holme    
  Stäggerösberget berg    
  Stäggerösberget berg    
  Stäviken vik    
  Stäviken vik    
  Stövelskär skär    
  Stövelskär skär    
  Stövelskär skär    
  Sunnerskär skär    
  Sunnerskär holme    
  Svaneskären skär    
  Svaneskären skär    
  Svanhålet, Norra sund    
  Svanhålet, Norra sund    
  Svanhålet, Södra sund    
  Svanhålet, Södra sund    
  Svarta huvud udde    
  Svarta huvudet udde    
  Svarta huvudet skär    
  Svarta Huvudet skär    
  Svarta hällorna berg    
  Svarta hällorna udde    
  Svarten skär    
  Svarten skär    
  Svarten, Lilla skär    
  Svarten, Lilla skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskärs brott skär    
  Svartskärs brott skär    
  Svinryggen udde?    
  Svinryggen höjd    
  Svinryggen bergparti    
  Svinryggen strandparti    
  Svinviken vik    
  Svinviksbukten vik    
  Svinviksbukten bukt    
  Svinvikshuvudet udde    
  Svinvikshuvudet höjd    
  Sälebådarna skär    
  Sälebådarna holmar    
  Sälebåden skär    
  Sälebåden skär    
  Sälö ö    
  Sälö ö    
  Sälö ö    
  Sälö ö    
  Sälö sund sund    
  Sälö sund sund    
  Södpallen udde    
  Söndra skäret skär    
  Söndra skäret skär    
  Sönner-Hampholmen holme    
  Sönner-Hampholmen holme    
  Söpallen udde    
  Sörebådarna skär    
  Sörebådarna skär    
  Sö-ön ö    
  Tallriken höjd    
  Tegelholmen halvö    
  Tenholmen holme    
  Tenholmen holme    
  Tenholmsskäret skär    
  Tenholmsskäret skär    
  Timmervik bukt    
  Tinnhogen ägomark?    
  Tinnhogen odlad mark    
  Tjuvhålet vik    
  Tjuvhålet vik    
  Tjuvhålsskären skär    
  Tjuvhålsskären skär    
  Tjuvhålsskären skär?    
  Tjuvhålsskären udde    
  Tjuvsund strandområde?    
  Tjuvsundsholmen holme    
  Tjuvsundsholmen holme    
  Toffelklåvan klyfta?    
  Toffelklåvan sluttning    
  Tolleristehagen hage    
  Torskhall udde?    
  Torskhall sluttning    
  Torskpallen udde    
  Torskpallen höjd    
  Torsvikarna vikar    
  Torsvikarna vikar    
  Trillingarna skär    
  Trillingarna holmar    
  Trinde högen holme    
  Trinde högen skär    
  Trindeskär skär    
  Trindeskär skär    
  Trollevik vik    
  Trollvik vik    
  Trollevikskäret, Lilla udde    
  Trollevikskäret, Stora skär    
  Trollvikskäret holme    
  Trossemyrarna åkerområden    
  Trossemyren ängsmark?    
  Tryggö triangelpunkt    
  Tryggö huvud udde    
  Tryggö huvud udde    
  Tryggö skär holme    
  Tryggöskär ö    
  Trånget ägomark    
  Trånget åker    
  Träsklarna skär    
  Träsklarna skär    
  Tullbodberget berg    
  Tullbodberget berg    
  Tångarna udde    
  Tångarna udde    
  Tången, Lille udde    
  Tången, Store strand    
  Tångeviken vik    
  Tångeviken vik    
  Tångevikskär skär    
  Tångevikskär holmar    
  Tärneskär halvö    
  Tärneskär terräng    
  Tärneskär, Höga eller Stora skär    
  Tärneskär, Lilla skär    
  Tärneskär, Lilla, se Tärneskär, Låga eller Lilla skär    
  Tärneskär, Låga eller Lilla skär    
  Tärneskär, Stora holme    
  Tärneskär, Stora, se Tärneskär, Höga eller Stora skär    
  Tövik vik    
  Tövik bukt    
  Udden udde    
  Uddesten höjd    
  Uddestenens uddar skär?    
  Uddestensbrottet stenbrott    
  Uddestens uddar uddar    
  Ulkehällan udde?, stup?    
  Ulkehällan udde    
  Ulkepallen udde    
  Ulkepallen grund?    
  Ulkeskär udde    
  Ulkeskär udde    
  Utsikten höjd    
  Vadberget berg    
  Vadhällan udde    
  Vadhällan udde    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valen berg    
  Valen höjd    
  *Valsön ö    
  Vansvik bukt    
  Vansvik vik    
  Varpeberget berg    
  Varpeberget berg    
  Varpebukten vik    
  Varpebukten vik    
  Vaskepallen udde    
  Vassholmen holme    
  Vassholmen holme    
  Vattersröd triangelpunkt    
  Vattnemyren mosse    
  Vattnemyren myr    
  Vedhugget terräng?    
  Vedhugget terräng    
  Vesslevik vik    
  Vesslevik vik    
  Vestreruss höjd    
  Vetteberget höjd    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vindhålet vik    
  Vindhålet vik    
  Voxten skär    
  Voxten skär    
  Vrakåsholmen holme    
  Vrakåsholmen holme    
  Vägge kile vik    
  Vägga kile vik    
  Väjern sluttning    
  Väktareberget triangelpunkt    
  Väktareberget triangelpunkt    
  Vämlingen holme    
  Vämlingen holme    
  Värdal dal    
  Väskepallen sluttning    
  Västerberget berg    
  Västerbrottet stenbrott    
  Västerbrottet stenbrott    
  Väst-Hampholmen holme    
  Väst-Hampholmen holme    
  Yttre brottet skär    
  Yttre brottet skär    
  Yxane triangelpunkt    
  Yxane triangelpunkt    
  Åbyfjorden fjord    
  Åbyfjorden havsvik    
  Åbyfjorden fjord    
  Åbyfjorden fjord    
  Ålekråkan skär    
  Ålekråkan skär    
  Ålkråkeskär skär    
  Ålkråkeskär skär    
  Ålekråkeskär skär    
  Ålekråkeskär skär    
  Åskeslaget udde?    
  Åskeslaget sluttning    
  Åsta skär    
  Åsta skär    
  Åstefluna skär    
  Ägglös holme    
  Ägglös eller Grytan skär    
  Ängeln skär    
  Ängeln skär    
  Ängeln skär /Se    
  Öberg hamn, Norra vik    
  Öberg hamn, Norra vik    
  Öberg hamn, Södra vik    
  Öberg hamn, Södra vik    
  Öberg sand fjärd    
  Öberg sand bukt    
  Öberg tånge udde    
  Öberg tånge halvö    
  Öbron landtunga    
  Öbron bro    
  Ödby ö ö    
  Ödby ö ö    
  Ödegårdarna åker    
  Ödgårds lera vik    
  Ödgårds lera vik    
  Ölskär skär    
  Ölskär skär    
  Ölskärssund sund    
  Ölskärssund sund    
  Önna vatten tjärn    
  Örnefjorden fjord    
  Örnefjorden fjord    
  Örnekulle höjd    
  Örnekulle triangelpunkt    
  Örnudden udde    
  Öudden udde    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.