ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håby socken : Tunge härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 281 Naturnamn : 149 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn :
Haugbya, se Håby sn Backen sluttning Gläborg Västra Saknas  
Håby sn Barhultemossen mosse Håby Nedergården, se 1 Håby Sandklev Saknas  
Håby sn Barhultemossen mosse Håby Sandklev Saknas  
Håby sn Bergemoarna skogsområde Medhogen Saknas  
Håby sn Blåsopp ägomark? Medkoven, se 1 Medhogen Saknas  
Håby gd:ar /Se Blåsopp stenbrott    
Håby sn /Se Borgmästarebruket terräng    
Håby sn /Se Bratteberget berg    
Håby sn /Se Bratteberget berg    
Allen tp /Se Brattås höjd    
Almekullen fd backstuga /Se Brunneberget berg    
Anneberg tp /Se Brunnehogen höjd    
Asp(e)huset tp /Se Brunnehogen höjd    
Backemyr tp /Se Burås berg    
Baja tp /Se Burås höjd    
Bakhog? tp /Se Bäckehagen sluttning    
Bastegiljan gdr /Se Dalarna dal    
Bergsås(kasen) fd tp /Se Dale- eller Sälebybäcken bäck    
Björkebo gd /Se Duvhuset fornminne    
Björkebräckan tp /Se Dåckekullen höjd    
Björnmyren tp /Se Ekenäs terräng    
Blåsopp, (Blåsupp) tp /Se Ekenäs hällor höjd    
Blåsupp, (Blåsopp) tp /Se Fossebacka odlad mark?    
Borgmästarebruket fd bruk, nu sågverksarbetarebostäder /Se Färlevfjorden skärgårds vik    
Brasopp, (Brasupp) tp /Se Färlevfjorden fjord    
Brasupp, (Brasopp) tp /Se Färlev älv älv    
Brattås tp /Se Gatemyren åker    
Brattåstorpet tp /Se Gatemyren odlad mark    
Brunnarna tp /Se Giljan odlad mark    
Brunneberget fd tp /Se Gråbeneberget berg    
Brunnehogen fd tp /Se Gråbeneberget berg    
Brunnen tp /Se Gåsedapen göl    
Bräckan tp /Se Hamn åker    
Bäckehagen tp /Se Hamn dal    
Bäckevall by /Se Hansedalen dal    
Bäckevall gård /Se Hareberget berg    
Bäckevall gd:ar /Se Hareberget berg    
Bärängen tp /Se Harskabukten vik    
Dalaberg tp /Se Hedarna skogsmark?    
Dale gd /Se Hedarna sluttning    
Dock(e)kullen tp /Se Heevattenskasen sluttning    
Duvhuset tp /Se Heevattnet sjö    
Duvhusetorpet tp /Se Heevattnet sjö    
Ekenäs fd gd, nu lht /Se Hurremossen mosse    
Enerbott(n)en tp /Se Hurremossen mosse    
Enerhuset tp /Se Håbybäcken bäck    
Fossebacka tp /Se Håbybäcken bäck    
Frasopp, (Frasupp) tp /Se Hällan berg    
Frasupp, (Frasopp) tp /Se Hällan höjd    
Freden förr stp /Se Hästeskedmossen mosse    
Fridhem tp /Se Hästeskedmossen mosse    
Frimanetorpet ödetp /Se Hästhagen skogsområde    
Fritzeberg ödetp /Se Hästhagen sluttning    
Gatan tp /Se Hästhagen skog    
Gatemyren fd stp /Se Höglunda höjd    
Gatorna tp /Se Kalhuggeberget berg    
Giljan tp /Se Kasevattnet terräng?    
Giljan tp /Se Kasevattnet terräng    
Giljetorpet tp /Se Kistekasen terräng    
Gläborg by Kullehagen äng    
Gläborg by? Kullehagen äng    
Gläborg by Kvarnebacken sluttning    
Gläborg by /Se Kviggehålan äng?    
Gläborg gård /Se Kviggehålan terräng    
Gläborg gdr /Se Kvisseln vik    
Gläborg(s) sand gd /Se Kvisseln vik /Se    
Gnäggeröd tp /Se Kyrkemarke lundar skogsområde?    
Granhogen gd /Se Kyrkemarke lundar skog    
Granknuten fd tp /Se Kärnsjön sjö    
Grönbacke(n) fd tp /Se Kärnsjön sjö    
Gustavsberg tp /Se Kärnsjön sjö    
Hagebott(n)en tp /Se Ladholmen holme    
Hamnehagen tp /Se Lammö ö    
Hamn(en) ödetp, fd stp /Se Lammö ö    
Hamnetorpet ödetp, fd stp /Se Leken terräng    
Harska gdr /Se Lerbergs moar skogsområde    
Harska gård /Se Lerbergs moar terräng    
Harska gdr /Se Lerbergsnäset halvö    
Hedarna förr stp /Se Lerbergsnäset udde    
Heden förr stp /Se Loftemossen mosse    
Hee gd /Se Loftemossen mosse    
Heevattenskasen stp /Se Loftet höjd    
Hogen gdr /Se Lökeberget berg    
Hogen, Norder ödegård /Se Millingerödbäcken bäck    
Holmen tp /Se Moltemossen mosse    
Husehagen tp /Se Målarehagen terräng    
Huset tp /Se Måvebukten bukt    
Håby by /Se Mörteberget berg    
Håby hedar tp /Se Mörteberget berg    
Håby Nedergården gd /Se Nolängarna odlad mark    
Hålan tp /Se Reorseberget berg    
Hålorna tp /Se Reorseberget berg    
Hällan tp /Se Sandhagen äng?    
Hällehagen fd stp /Se Sandhagen terräng    
Hällung(s)backa gdr /Se Sandholmen, Nedre udde    
Hälpemon tp /Se Sandholmen, Nedre udde    
Hängedyt fd tp /Se Sandholmen, Övre udde    
Hästhagen tp /Se Sandholmen, Övre udde    
Hästhagen tp /Se Sjöbacka åkermark    
Höglunda tp /Se Sjöbacka strandsluttning    
Högvakten tp /Se Sjöris älv bäck    
Höjden förr två tp, nu hus o trädgård /Se Stranden sluttning    
Höjentorp tp /Se Stubbekasen röjning    
Intagan tp /Se Stubbekasen sluttning    
Kalvhagen fd tp /Se Sunseröd röjning    
Kalvhagstorpet fd tp /Se Sunserödsberget berg    
Kanalen förr backstuga /Se Svarta hål bukt    
Karlsberg tp /Se Svartebäcken bäck    
Kasen tp /Se Svartebäcken bäck    
Kasen tp /Se Sälebybäcken bäck    
Kaserna tp /Se Sälebybäcken bäck    
Kasevattnet tp /Se Sälteberget berg    
Kasängen tp /Se Sälteberget berg    
Kistekas(en) tp /Se Sältorna strand    
Klåvan tp /Se Torpskilen vik    
Klåvorna tp /Se Torpskilen vik    
Knarrevik gd /Se Transkärsmossen mosse    
Knarrevik gd /Se Trebeneberget berg    
Korsängen gd /Se Trebeneberget berg    
Kristoferskullen fd backstuga /Se Trälemon terräng    
Kulan tp /Se Träntemyr sank mark    
Kull(e)hagen tp /Se Tångenäbbet udde    
Kullen fd tp /Se Tångenäbbet udde    
Kullen fd tp /Se Uddarna åkermark    
Kungshagen tp /Se Ulveberget berg    
Kungshagen ödegård /Se Ulveberget berg    
Kvarnebacken tp /Se Ulvehögen udde    
Kvarnhagen fd beb? /Se Ulvehögen höjd    
Kvick(e)hålan ödetp /Se Utsikten berg    
Kvickehålorna ödetp /Se Utsikten höjd    
Kvärnebacken tp Valbergs flåg berg    
Kvärnhagen fd beb? Valbergs flåg höjd    
Kyrkemarken fd gd /Se Valbergsmossen mosse    
Källhagen gdr /Se Valeberg berg    
Ladet gd /Se Valeberg berg    
Lagermarcks minne skolhusplats /Se Vallhagen åkermark    
Lammö tp /Se Valnåseberget triangelpunkt    
Leken fd sågarbetarebostäder /Se Valnåseberget triangelpunkt    
Lerberg by /Se Varpemossen mosse    
Lerberg gd:ar /Se Varpemossen mosse    
Lerbergsnäset ödetp /Se Åsen sluttning    
Liane tp /Se Äpplehålan terräng    
Liden tp /Se Äpplehålan bukt    
Lin(d)dalen fd tp /Se Önne bäck bäck    
Loftet förr skogvaktarbostad, nu obeb /Se Önne bäck bäck    
Lugnet tp /Se Örekilsälven å    
Lundebacken, (Lunne-?) förr stp, senare egna hem /Se Örekilsälven älv    
Lundebacken, (Lunne-?) förr stp, senare egna hem /Se Örevattensbäcken bäck    
Lund(e)kas backstuga /Se Örevattnet sjö    
Lundeliden tp /Se      
Lunden tp /Se      
Lurken fd backstuga /Se      
Lycke by      
Lycke by      
Lycke by /Se      
Lyckhem tp /Se      
Lysters torp fd stp /Se      
Långkåperöd tp, nuv skjutbana /Se      
Långmyrarna tp /Se      
Marieberg tp /Se      
Mariedal tp /Se      
Medhogen gd /Se      
Medhogen ödegård /Se      
Mellomplatsen fd tp /Se      
Millingeröd gd /Se      
Millingeröd gd /Se      
Minebo egna hem /Se      
Myrell(s) tomt ödetp /Se      
Mörkehagen, (Mörkens hage) fd backstuga /Se      
Mörkehagen, (Mörkens hage) fd backstuga /Se      
Mörkelid ödetp /Se      
Mörkens hage, (Mörkehagen) fd backstuga /Se      
Nordby tp /Se      
Nordmanskas(en) ödetp /Se      
Nylunda förr egna hem /Se      
Näggeröd tp /Se      
Näset ödetp /Se      
Orrekas ödetp /Se      
Packeputt fd tp /Se      
Pantehemmanet tp /Se      
*Platsen? tp /Se      
Rabben tp /Se      
Raft(e)huset förr stp, nu enbart hus o tomt /Se      
Reset tp /Se      
Reårsegrottan bergshåla /Se      
Reårsestugan bergshåla      
Risset tp /Se      
Ryckin förr stp /Se      
Ryckin förr stp /Se      
(?)Rånäs gd      
Rånäs gd /Se      
Rånäs gd /Se      
Rånäs gd /Se      
Rättarekullen fd backstuga /Se      
Röd ödetp /Se      
Rökehålan fd stp /Se      
Rönningarna tp /Se      
Rönningen obrukad gd, förr affär, nu flera hus /Se      
Rörbacken tp /Se      
Sandbräckan tp /Se      
Sanden gd /Se      
Sandklev tp /Se      
Sarpen ödetp /Se      
Siljedalen ödetp      
Simmegården gd /Se      
Simongården gd /Se      
Sjöbacka fd tp /Se      
Skinnfälleröd gd /Se      
Skinnfälleröd gd /Se      
Skottehagen det ena av de båda tpn /Se      
Skottene gdr /Se      
Skottene by /Se      
Skottet tp /Se      
Skrivarängen tp /Se      
Skulevik gd /Se      
Skulevik gård /Se      
Skuppen förr egna hem /Se      
Skådehagen det ena av de båda tpn      
Skådene gd /Se      
Skådene gd /Se      
Skådene gd /Se      
Skådene gd /Se      
Skådet tp      
Skåttene gdr /Se      
Skärpin förr stp, senare egna hem /Se      
Slafsetorpet tp /Se      
Slättna gd /Se      
Solberg by /Se      
Solberg by /Se      
Soldatvreten tp /Se      
Solhagen tp /Se      
Solhem tp /Se      
Solliden tp /Se      
Speketrappen tp /Se      
Stenkasen f.d. stp?      
Stenliden tp /Se      
Stenliden tp      
Stock(e)huset stp /Se      
Stubbekas tp /Se      
Stubberöd tp /Se      
Stötebacken tp /Se      
*Sundhraberg gård      
*Sundragardh gård      
Sundseröd ödegd /Se      
Svensegården tp /Se      
Svindal(en) gd /Se      
Sågbruket, Gamla bebn /Se      
Sågbruket, Nya fd bruk, nu gamla sågverksarbetarebostäder /Se      
Sälgedalen ödetp /Se      
Säm tp /Se      
Säm ödegård /Se      
Timmerdalen tp /Se      
Tinghogen fd tp /Se      
Torp by /Se      
Tran(e)skär fd stp /Se      
Trappen tp /Se      
Trummeberget fd stp /Se      
Träbenehagen fd beb? /Se      
Tränget tp /Se      
Tuften gd /Se      
Tunghogen tp /Se      
Tången fd tp /Se      
Tångenabben tp /Se      
Tångenäbban tp /Se      
Tångenäbbet tp /Se      
Uddarna fd tp /Se      
Utsikten tp /Se      
Val(e)berg ödegd /Se      
Valkesborg tp /Se      
Valnås fd tp /Se      
Valnåsebacken förr beb? /Se      
Verket tp /Se      
Wingårds lunde fd tp /Se      
Väntorp gdr /Se      
Älvbacken tp /Se      
Änghagen gd /Se      
Änghagen gd /Se      
Ängkasen tp /Se      
Ödsmål gd /Se      
Önne gdr /Se      
Önne gård /Se      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.