ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svenneby socken : Kville härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 370 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn :
Svenneby sn ? Andersholme Flatskär skär Dannemark och Ulön bebyggelse  
Svenneby socken Andersholmen, Lilla holme Gullov bebyggelse  
Svenneby sn Andersholmen, Lilla holme Gullön, se Gullov bebyggelse  
Svenneby sn Andersholme Flatskär skär Heestrand pst  
Svenneby sn /Se Andersholmen, Stora holme Kärraby Lilla bebyggelse  
Svenneby sn /Se Andersholmen, Stora holme Skärkäll bebyggelse  
Svenneby sn /Se Andholmen, Lilla holme Skärkäll bebyggelse  
Svenneby sn /Se Andholmen, Lilla skär Slättna bebyggelse  
Biarnland + bebyggelse /Se Andholmen, Stora holme Ulön bebyggelse  
(?)Gullön by Andholmen, Stora holme    
Gullön by Aspklåvan dal    
?Gullön by Backe sund sund    
Hjälmegjul gd /Se Backe sund sund    
Hunstad gdr /Se Backhamnen vik    
Hunstad by /Se Backhamnsskär skär    
Hälla bebyggelse /Se Backhamnsskär halvö    
Kanebo by Benlösberget berg    
Kanebo by? Bergsvikfjorden vik    
Krega by Bergsviksfjorden fjord    
Krik Saknas Bina skär    
?Kärraby by Bina skär    
Kärraby by? Bisseberget berg    
Kärraby by Blystenen skär    
Löska gdar /Se Blystenen skär    
*Rud Saknas Bottnefjorden fjord    
Rud Saknas Bredvik sänka    
Sandbäck by Bredvikbukten vik    
Sandbäck by Bredvikbukten vik    
Sandbäck gd /Se Bränte berg berg    
Skagaby Saknas Byttelocket skär    
?Skogby by Byttelocket skär    
Skogby by Dagsö udde    
Skogby gdr /Se Dagsö udde    
?Solbräcke by Dannemark halvö    
Solbräcke by /Se Dannemark halvö    
Svenneby by Dannemark holme /Se    
Svenneby by Dannemark ö /Se    
Svenneby kyrkby Dannemark rös rös    
Svenneby gd:ar o. sn /Se Dannemarks rös fornminne    
Tun, Övre by Dassebåden grund    
Övretun Saknas Djupsund sund    
(?)Ulvekärr by Djupsundsholmen holme    
?Ulvekärr by Djupsundsholmen holme    
  Dunnholmen holme, halvö    
  Dunnholmen holme    
  Döingarna terräng    
  Fillholmen holme    
  Fillholmen holme    
  Fimdalen odlad mark?    
  Fiskberget berg    
  Fiskholmen, Se Glös eller Fiskholmen holme    
  Fiskholmen holme    
  Flatskär, Lilla skär    
  Flatskär, Lilla skär    
  Flatskär, Lilla skär    
  Flatskär, Lilla skär    
  Flatskär, Stora skär    
  Flatskär, Stora skär    
  Flatskär, Stora skär    
  Flatskär, Stora holme    
  Flatskärssundet sund    
  Fliseberget berg    
  Furön halvö    
  Furön udde    
  Fänslyckan natn /Se    
  Galgeberget berg    
  Galgeberget triangelpunkt    
  Galpholmen holme    
  Galpholmssund sund    
  Garpholmen holme    
  Getskår klyfta    
  Glös eller Fiskholmen holme    
  Gorsö skär    
  Gorsö holme    
  Gretasjön sjö    
  Grundsund sund    
  Grundsund sund    
  Grå Hogen skär    
  Grå hogen skär    
  Grönlid sluttning    
  Gula Hogarna skär    
  Gula hogarna skär    
  Gunnorsholmen holme    
  Gunnorsholmen holme    
  Gyltran skär    
  Gyltran skär    
  Gyltreskären skär    
  Gärdesunds Flatskär skär    
  Gärdesunds Flatskär skär    
  Hamburgsund sund    
  Hamnetången udde    
  Hamnevik vik    
  Hamnevik vik    
  Hasteberget berg    
  Heebukten vik    
  Heebukten bukt    
  Holmeberget berg    
  Holmeberget berg    
  Hornö ö    
  Hornö ö    
  Hornöholmen, Norra holme    
  Hornöholmen, Norra holme    
  Hornöholmen, Södra holme    
  Hornöholmen, Södra holme    
  Hornösund sund    
  Hornösund sund    
  Hornö svan skär    
  Hornö svan holme    
  Humparna skär    
  Humparna skär    
  Husstadberget höjd /Se    
  Håholmen udde    
  Håholmdjupet fjärd    
  Håholmdjupet fjord    
  Håholmen holme    
  Häcklevik vik    
  Häcklevik vik    
  Hällsö ö    
  Hällsö ö    
  Hällsöbogen vik    
  Hällsöbogen bukt    
  Hällsöklåvan dal    
  Hällsöklåvan dal    
  Hällsö kyrka skär    
  Hällsö kyrka skär    
  Hästeberget berg    
  Jättefoten berg /Se    
  Kalmarholmen holme    
  Kalmarholmen holme    
  Kalmarholmen (= L. Kornö) holme /Se    
  Kalmarn sund    
  Kalmarn sund    
  Kalmarn sund /Se    
  Kalvhagen odlad mark    
  Keholmen holme, halvö    
  Keholmen holme    
  Kesareberget berg    
  Kiddöfluna skär    
  Kiddöfluna skär    
  Kiddöholmen holme    
  Kiddöholmen holme    
  Kiddön ö    
  Kiddön ö    
  Kiddöskäret skär    
  Kiddöskäret skär    
  Klåvskär skär    
  Klåvskär skär    
  Kläsholmen holme    
  Kläsholmen holme    
  Klätteskäret skär    
  Knipan, Lilla skär    
  Knipan, Lilla skär    
  Knipan, Stora holme    
  Knipan, Stora holme    
  Koklåvan sänka    
  Koklåvan dal    
  Kringlan skär    
  Kringlan skär    
  Kroken vik    
  Kroken vik    
  Kråkeberget berg    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnvik vik    
  Kvarnvik vik    
  Kvarnvikskäret skär    
  Kvarnvikskäret skär    
  Kvarnvikstenarna berg?    
  Kvarnvikstenarna udde    
  Kyrkegjulsbackarna backen /Se    
  Kyrkeskär skär    
  Kyrkeskär, Lilla skär    
  Kyrkeskär, Stora skär    
  Kålla skär    
  Kålö ö    
  Kålö ö    
  Kålöbogen, Norra vik    
  Kålöbogen vik    
  Kålöbogen, Västra vik    
  Kålöbogen, Västra vik    
  Kålögubben udde    
  Kåren fjord    
  Kälen skär    
  Källbåden grund    
  Köpmansbacken sluttning    
  Landlös holme    
  Landlös holme    
  Lill-Tocken skär    
  Lill-Tocken holme    
  Ljushålet vik    
  Ljushålet vik    
  Lyngö triangelpunkt    
  Lyngö ö    
  Lyngö ö    
  Lyngö, Lilla ö    
  Lyngö, Lilla holme    
  Lyngö, Norra skär    
  Lyngö, Norra ö    
  Lyngö, Södra skär    
  Lyngö, Södra ö    
  Långeflyskökan grund    
  Långekärrbukten vik    
  Långekärrbukten bukt    
  Långeman skär    
  Långeman skär    
  Långemyr åkermark    
  Långemyr odlad mark    
  Långestrand strand    
  Långryggen skär    
  Långryggen skär    
  Långö ö    
  Långö ö    
  Länsmanshålet sund    
  Länsmanshålet sund    
  Lönnvikkilen sund, vik?    
  Lönnvikkilen vik    
  Makrillskär skär    
  Makrillskär skär    
  Manholmen holme    
  Manholmen skär    
  Mellangrund grund    
  Mittklätten skär    
  Munkholmen holme    
  Munkholmen holme    
  Munkholmen holme    
  Nordholmen holme    
  Nordholmen holme    
  Nordvarpet vik    
  Nordvarpet bukt    
  Norrmanshaken grund    
  Otterklåvan berg    
  Otterklåvan berg    
  Puffen skär    
  Puffen skär    
  Påls hus dös    
  Påls hus fornminne    
  Raneberget berg    
  Raneberget berg    
  Rivskär skär    
  Rivskär skär    
  Roddareskäret skär    
  Rådaleskäret skär    
  Rågstutarna skär    
  Rågstutarna skär    
  Rävberget berg    
  Rävberget berg    
  Rävås höjd    
  Röda berget berg    
  Rödberget berg    
  Rödgrund grund    
  Rödskär, Lilla skär    
  Rödskär, Stora skär    
  Rödskärfluna skär    
  Rödskärsflak, Stora grund    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Röskärfluna skär    
  Röskär, Lilla skär    
  Röskär, Stora skär    
  Saltebro sankmark?    
  Saltskär ö    
  Saltskär skär    
  Saltskär skär    
  Saltskär triangelpunkt    
  Sandbäckkilen vik    
  Sandbäckkilen vik    
  Sandeberget berg    
  Sandgjul dal /Se    
  Skarven skär    
  Skarven skär    
  Skarvhuk skär    
  Skredsvikbukten vik    
  Skredsvikbukten bukt    
  Skutebacken sluttning    
  Skutebackesand uppgrundning    
  Skutebackesand strand    
  Skårefluna skär    
  Skårefluna skär    
  Skårs sten berg?    
  Skårs sten skär    
  Skäddeskär skär    
  Skäddeskär skär    
  Skägga skär    
  Skägga skär    
  Skälviksfjorden sund    
  Skälviksfjorden fjord    
  Slottet höjd    
  Slottsfjorden fjärd    
  Slottsfjorden fjord    
  Slufsen skär    
  Slufsen skär    
  Sotefjorden eller Soten fjärd    
  Sotefjorden eller Soten fjärd    
  Soten, Se Sotefjorden fjärd    
  Soten, Se Sotefjorden fjärd    
  Soten del av Skagerrak    
  Sponslättbukten bukt    
  Sponslättbukten bukt    
  Styggarna skär    
  Styggarna skär    
  Stöveln skär    
  Stöveln ö med triangelpunkt    
  Svarta Hogarna skär    
  Svarta hogarna skär    
  Svartarna skär    
  Svartarna skär    
  Svartemyr tjärn    
  Svartemyr tjärn    
  Svartskär, Lilla skär    
  Svartskär, Lilla skär    
  Svartskär, Norra skär    
  Svartskär, Norra skär    
  Svartskär, Södra skär    
  Svartskär, Södra skär    
  Svartskärfluna skär    
  Svatkärfluna skär    
  Svensken skär    
  Svensken skär    
  Sörholmen holme    
  Sörholmen holme    
  Sörvarpet sund    
  Sörvarpet sund    
  Tegelvik bukt    
  Testholmen holme    
  Testholmen holme    
  Testholmsfluna skär    
  Testholmsfluna skär    
  Testholmsundet sund    
  Tocke kyrka skär    
  Tocke kyrka skär    
  Tocken ö    
  Tocken holme    
  Torrehöljen djupvatten    
  Torren skär    
  Torskekäften skär    
  Torskekäften skär    
  Tångebacken sluttning    
  Tärneskären, Norra skär    
  Törrehöljen djup    
  Törren skär    
  Uggenabben skär    
  Uggenabben skär    
  Uggenabbeskäret skär    
  Uggenabbflut skär    
  Uleberget berg    
  Uleberget berg    
  Ulkeberget berg    
  Ulve gel höjd    
  Ulön halvö    
  Ulön halvö    
  Valås berg    
  Valås höjd    
  Valöfluna skär    
  Valöfluna skär    
  Valö holme halvö    
  Valö holme udde    
  Valö kaj kaj    
  Valökilen vik    
  Valökilen vik    
  Valö lera vik    
  Valö lera bukt    
  Valön halvö    
  Vassvik lera bukt    
  Vassvik lera bukt    
  Vrakstigarna vägar?    
  Värnesgrund grund    
  Ytterby rav vik    
  Ytterby rav vik    
  Åker åker /Se    
  Öarna ängar    
  Ögårds stämme terräng    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.