ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bottna socken : Kville härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 93 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn :
Bottna sn Benlösberget berg Kallsängen gd  
Bottna sn Bringhultsbergen berg Mossedalen gård  
Bottna sn /Se Binghultsberget berg Måsedalen Saknas  
Bottna sn Binghults klev sluttning Måsedalen, se 1 Mossedalen gård  
Bottna sn Binghults kyrka hålighet i berg Saxevall gård  
Bottna sn Binghults kyrka hålighet i berg Vrångstad Kronogården gård  
Bottna sn Bintegärdet åker Vrångstad Nedergården gård  
Bottna by o sn /Se Bintegärdet terräng    
Bottna sn o gård /Se Bottneberget berg    
Bottna by o sn /Se Bottneberget berg    
Bottna sn /Se Bottnefjorden fjord    
Almetorpet lht /Se Bredberget berg    
Backen lhtr /Se Brunneberget berg    
Bergfall lhtr /Se Brunneberget berg    
Blekebacken lht /Se Brurholmen holme    
Bonne Saknas Bräckeberget berg    
?Bottna by Bräckeberget berg    
Bottna mejeri lht /Se Eldsbackevatten sjö /Se    
Botneberg Saknas Gateklåvan dal    
Brigin(s)myren lht /Se Gladerögärdet terräng?    
Brågamsmyren lht /Se Gladerögärdet terräng    
Brågånebacken lht /Se Grangiljan åkermark    
Brågånemyren lhtr /Se Grangiljan dal    
Brågångsbacken lht Haga f d torp?    
Bräcke by Hageberget berg    
Bräcke by Hageberget berg    
Dammen lht /Se Hjälmberget berg    
Dyrvåll lhtr /Se Hjälmberget berg    
Ekehog lht /Se Hoge hog berg    
Ekehogen med Väderkvarnsberget lht /Se Hoge hog höjd    
Gateklåvan lht /Se Hundepall strand    
Gerlesborg gd /Se Hunstadön höjd    
Gisslegärde by Huseberget berg    
Gisslegärde by? Huseberget berg    
Gisslegärde by /Se Hängesten höjd    
Gur(e)hyttan förr torp /Se Kajberget berg    
Haga lht /Se Kamphusmyren åkermark    
Hamnen lhtr /Se Kasen sluttning    
Henriksberg lhtr /Se Klevemyren myr    
Hytten lht /Se Klevemyren sank mark    
Kamphuset lht /Se Klingsdalarna åkerområde    
Karlberg lht /Se Kroken odlad mark    
Karlsro lht /Se Kuskalur åkerstycke    
Kasen lht /Se Kuskalur f d åker    
Kasen lht /Se Kyrkomyren åker    
Kaserna lht /Se Kyrkomyren sank mark    
Klingedalen lht /Se Lunneberget berg    
Klingsdalen lht /Se Lunneberget berg    
Kvisteskogen lht /Se Moltemyr myr    
Kyrkogården lht /Se Monemyren myr    
Kyrkomyren lht /Se Monemyren myr    
Lindhagen lht /Se Monemyren tjärn    
Morkullsmyren lhtr /Se Morkullsmyren åker    
(?)Mossedal gd Morkullsmyren sank mark    
Myren lht /Se Myren åkermark    
Nyberg lht /Se Myren sank mark    
Olskroken lht /Se Rapen åker /Se    
Raven lht /Se Raporna åker    
Renhogen lht /Se Råholmen halvö    
Rosenlund lht /Se Råholmen udde    
Runningen lht /Se Rävberget berg    
Röddedammen lht /Se Rödberget berg    
Sandbacken lht /Se Rödberget berg    
Sandbanken lht /Se Röddedammen göl    
Sandliden lht /Se Röseberget berg    
Skäl(e)myren lht /Se Röseberget berg    
Skärholmen by Röseberget berg    
Skysholm Saknas Röseberget berg    
Skärholmen gd:ar /Se Skepparhagen åkermark    
Skärholmen gd:ar /Se Skepparhagen f d torp?    
Solbacken lht /Se Skälemyren tjärn    
Solhagen lht /Se Skälemyren sank mark    
Sten(e)backa lhtr /Se Skärholmebäcken bäck    
Sörliden lht /Se Skärholme lera strand    
Tösteröd gd? Småklåvarna sluttning    
Tosteröd gd Stenkas höjd    
Tosteröd gård Sörgården odlad mark    
Tosteröd gd Tosterödssjön sjö /Se    
Tosteröd tp /Se Tosteröds stora vatten sjö    
Täcklebo gd:ar /Se Tosterödsvatten sjö /Se    
Vallberg lht /Se Tunneberget berg    
Vassbacken lhtr /Se Tunneberget berg    
Vrångstad by Tåsteröds lilla vatten tjärn    
Vrångstad by /Se Tåsteröds lilla vatten sjö    
Vrångstad by /Se Tåsteröds stora vatten sjö    
Vrångstad gdr /Se Valeberget berg    
Vrångstad gårdar /Se Valeberget berg    
Vrångstad gårdar /Se Vesslehog höjd    
Vägarna lht /Se Vetteberget berg    
Öd(e)by+ Saknas /Se Vätteberget berg    
*OEydhki Saknas Yxneberget berg    
  Örnekullen triangelpunkt    
  Örnekullen triangelpunkt    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.