ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hede socken : Sörbygdens härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 316 Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn :
Hede sn /Se Abborremossen mosse Hede sn sn  
Hede sn /Se Abborremossen mosse Hede sn  
Hede sn /Se Abborresjön tjärn Alsbo Saknas  
Borgen gd /Se Abborresjön sjö Berget Saknas  
Braghans rud Saknas /Se Abborrudden udde Domlanda, se 1 Berget Saknas  
Dumlarna torp /Se Abborrudden udde Blåbärshult Saknas  
Dumlingarna torp /Se Alekas tomt och åker Brattönsgård Saknas  
Elnebacka (Älnebacka) gd /Se Alekas sluttning Mon Saknas  
Elnebacka gd /Se Alemyr sank mark Stan Saknas  
Elnebacka gd /Se Askeslättemossen mosse Vägebol Saknas  
Saknas gd Askeslättesjön sjö    
Hällungsstad gdr /Se Askeslättesjön sjö    
Kasen gd /Se Aslagerödbergen berg    
Kinkhem gdr /Se Aspelundsbäcken bäck    
Pepparmon gd /Se Aspelundsbäcken bäck    
Pipran hmndel /Se *Atla vrd gränsmärke /Se    
Puttraån lg /Se Backevik vik    
Ryr gd:ar /Se Backevik vik    
Röstan by /Se Barhultemossen mosse    
Röstan gdr /Se Benmossen mosse    
Synerød gd:ar /Se Benmossen mosse    
Synneröd gd:ar /Se Björnberget berg    
Synneröd gd /Se Björndalsmossen mosse    
Trynebacka gd /Se Björnstenen sten    
Vattneröd gd Bockestrupen sank mark    
Vattneröd gd /Se Boden terräng    
Vattneröd gd /Se Bolleröd skogsmark    
Åboland gård /Se Bolleröd skogsmark    
Åboland, N. o. St. gdr /Se Bolleröd myr myr    
Älnebacka (Elnebacka) gd /Se Borgesjön sjö    
  Borgesjön sjö    
  Brattöälven bäck    
  Brattöälven vattendrag    
  Broksig åker    
  Broksik f d åker    
  Bråtevik vik    
  Bråtevik vik    
  Bräckan åkerlapp    
  Bräckan f d åker?    
  Brännekullarna höjder    
  Buskogen åker    
  Buskogen skog    
  Bäcken bäck    
  Bäckenäs höjd    
  Bäckoset strandområde    
  Bäckoset bäckmynning    
  Dalarna ängar    
  Dalarna f d ängar?    
  Dalberget berg    
  Dammen sankmark?    
  Djupekas terräng    
  Djupekas dal    
  *Djupetjärn gränsmärke /Se    
  Domlanda höjd    
  Dyvattnet sjö    
  Dyvattnet sjö    
  Dyvattnet sjö    
  Ekevattnet sjö /Se    
  Ekevattnet sjö /Se    
  Ekevattnet, Stora o Lilla sjöar    
  Ekevattnet, Lilla sjö    
  Ekevattnet, Lilla sjö    
  Ekevattnet, Lilla o Stora sjöar    
  Ekevattnet, Stora sjö    
  Ekevattnet, Stora sjö    
  Elna (Älna) del av Valboån /Se    
  Elvan sluttning    
  Erlandsberg höjd    
  Femstenaröset röse    
  Fjällvattnet sjö    
  Fjölevatten sjö    
  Fjölevatten sjö    
  Fjölvattnet sjö /Se    
  Fosseröd odlad mark?    
  Fågelmyren åkermark    
  Fågelmyren sank mark    
  Gatekas åker    
  Gatekas sluttning    
  Grimåsesjön sjö    
  Grimåssjön gränsmärke    
  Grimåsesjön sjö    
  Grimåsesjön sjö    
  *Grimås-ån gränsmärke /Se    
  Grimåsälven älv    
  Grimåsälven vattendrag    
  Grundetorpet f d torp?    
  Gråbenemyr mosse    
  Gråbenmyr sank mark    
  Gullskoberget berg    
  Gäddemyren sank mark    
  Gärdesmossen mosse    
  Gärdesmossen mosse    
  Gätemyren åkermark    
  Gätemyren natn /Se    
  Hajumsälven älv    
  Hermansröd näs udde    
  Hermansröd näs udde    
  Hoberg triangelpunkt    
  Hoberget berg    
  Hogeskäldarna natn /Se    
  Holmevatten sjö    
  Holmevattnet tjärn    
  Holtet åkermark    
  Huken åker    
  Huken åker    
  Hultstjärn tjärn    
  Hultstjärn tjärn    
  Hundeskinnet tjärn    
  Hundeskinnet tjärn    
  Hundeskinnskullen triangelpunkt    
  Hundeskinnskullen triangelpunkt    
  Husemyr myr    
  Hålemyr åkerstycke    
  Hålet sluttning    
  Hålet eller Kaserna tomtplats    
  Håltet sluttning    
  Häcklevatten tjärn    
  Häcklevattnet tjärn    
  Hällhagen åker    
  Hästekaserna äng    
  Hästekaserna sluttning    
  Hästemossen mosse    
  Hästfjorden tjärn    
  Hästfjorden tjärn    
  Hästhagarna åker    
  Hästhagarna hagar    
  Kalmarn åker    
  Kalmarn åker    
  Kase mosse mosse    
  Kasen Saknas    
  Kasen odlad mark?    
  Kasen sluttning    
  Kaserna, se Hålet eller Kaserna Saknas    
  Kaserna röjning    
  Kaserna sluttning    
  Kaskeröd sank mark    
  Kastet höjd    
  Kavelbromyren åkermark    
  Kavelbromyren odlad mark    
  Klevekullen kulle    
  Kleven terräng    
  Kleven terräng    
  Klingen mosse    
  Klingen mosse    
  Klåvan dal    
  Kolskogs mosse mosse    
  Korpeberget berg    
  Korpeberget berg    
  Korpeberget berg    
  Kovanetorpet f d torp?    
  Kringlevattnet tjärn    
  Kullängen äng    
  Kullängen f d äng    
  Kungsgraven fornminne    
  Kålemyr sank mark    
  Kårvik äng    
  Käringmossen mosse    
  Käringmossen mosse    
  Kärnsjön sjö    
  Kärnsjön sjö    
  Kärnsjön sjö    
  Kärnsjön sjö    
  Kärnsjön sjö    
  Laggan åker    
  Laggan åkermark    
  Liane äng    
  *Lerryr-ån gränsmärke    
  Liden åker    
  Liden sluttning    
  Lillesjön tjärn    
  Lillesjön sjö    
  Lillesjön tjärn    
  Lillesjön tjärn    
  Lindevatten sjö    
  Lindevatten tjärn    
  Lindevatten sjö    
  Lintjärn tjärn    
  Lundevattnet sjö, gränsmärke    
  Långemanskullen kulle    
  Långön, Norra odlad mark    
  Långönskaserna odlad mark    
  Madbråten åkerstycke    
  Madbråten terräng    
  Middagsberget berg    
  Moltemyr mosse    
  Moltemyr sank mark    
  Myrberget berg    
  Myrberget berg    
  Myredalen dal    
  Myren åker och äng    
  Myren terräng    
  Målarehagen äng    
  Målarehagen terräng    
  Mörtsjön sjö    
  Mörtsjön sjö    
  Nordfjället skogsområde    
  Nordfjället höjd    
  Nordängebäcken bäck    
  Nordängebäcken bäck    
  Näbbet höjd    
  Nötemossen mosse    
  Nötemossen mosse    
  Olas kulle holme    
  Olas kulle holme    
  Olsbobäcken bäck    
  Olsbobäcken bäck    
  Ormås höjd    
  Pepparmon höjd    
  Pepparmon äga /Se    
  *Pipran bäck? /Se    
  Pisskopp terräng    
  Plåckestad äng /Se    
  Påsemyr myr    
  Påskefyrsberget berg    
  Rammen sankmark?    
  Rammen sank mark?    
  *Reina gränså /Se    
  Rudebäck bäck    
  Rumpen åker    
  Rumpen höjd    
  Rumpesjön sjö    
  Rumpsjön sjö /Se    
  Runseskog(en) skog /Se    
  Runsvallarna åker /Se    
  Ryrsbäcken bäck    
  Ryrs vette triangelpunkt    
  Ryrs vette triangelpunkt    
  Rolandaån å    
  Sandbäcken bäck    
  Sandbäcken bäck    
  Siggeröd äng    
  Siggeröd terräng    
  Siviks ö ö    
  Siviks ö ö    
  Skansen åker    
  Skogemyr åkerstycke    
  Skogemyr sank mark    
  Skogen skog    
  Skogsbäck bäck    
  Skydeberget berg    
  Skåran åkerlapp    
  Skåran sank mark    
  Skälekas sank mark    
  Skälekasen åker    
  Slätthult terräng    
  Slätthult äng    
  Sopemossemyrarna mossar    
  Sopemossemyrarna sank mark    
  Stans näs halvö    
  Stans näs udde    
  *Staupen gränsmärke /Se    
  Stenhageberget berg    
  Stenhagebäcken bäck    
  Stenhagebäcken bäck    
  Stenlid åkerlapp    
  Stenulveberget berg /Se    
  Stockmossen mosse    
  Stockmossen mosse    
  Storesjön sjö    
  Storesjön sjö    
  Store sten sten    
  Stötekas åker    
  Stötekas dal    
  *Suartabratzløk bäck /Se    
  *Suartabæks løk bäck /Se    
  Svarta hål terräng    
  Svarta hål bukt    
  Svartevattnet tjärn    
  Svartevattnet tjärn    
  Söbbhultsälven bäck    
  Söbbhultsälven bäck    
  Tegen äng    
  Tegen strand    
  Tian åker    
  Tian åker f d?    
  Tjyve-Jonases gilja sluttning    
  Tordyveln tjärn    
  Tordyveln tjärn    
  Tranemossen mosse    
  Tranemossen mosse    
  Tranemossen mosse    
  Tranemossen mosse    
  Tranemossen mosse    
  Tranemyr mosse    
  Tranemyr myr    
  Trehörnesjön sjö    
  Trehörnesjön sjö    
  Trehörnesjön sjö    
  Trollemyr åkerstycke    
  Trollemyr sank mark    
  Truglevattnet sjö    
  Truglevattnet sjö    
  Tvetälven bäck    
  Tvetälven vattendrag    
  Tyskland dal    
  Valbergsmossen mosse    
  Valekullen kulle    
  Valekullen kulle    
  *Vattneröd gränsmärke    
  Vattnerödsjön sjö    
  Vattnerödsjön sjö    
  Vattnerödsjön sjö /Se    
  Vägmossen mosse    
  Åbolandsbäcken bäck    
  Åsbjörns näsa udde    
  Åsbjörns näsa udde    
  Älgemossen mosse    
  Älgemossen mosse    
  Älna (Elna) del av Valboån /Se    
  Ängemyren mosse    
  Ängemyren myr    
  Ömossen mosse    
  Ömossen mosse    
  Örekilsälven älv    
  Österkasebäcken bäck    
  Österkasebäcken bäck    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.