ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mo socken : Bullarens härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 145 Naturnamn : 487 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn :
Mo sn /Se Abborrevattnet tjärn Björnåsen bebyggelse  
Mo sn Abborrevattnet tjärn Halmstad med Björnås och Flötemarken bebyggelse  
Mo sn Abborrevattnet tjärn Tippan bebyggelse  
Mo sn Abborrevattnet sjö Åsarna bebyggelse  
Mo sn Abborrkullen Saknas /Se Äspelunden bebyggelse  
Mo sn Abborrtjärnet Saknas /Se    
Mo sn Allmänningsmon? Saknas /Se    
Mo sn Aspeklåvan sänka    
Mo sn /Se Aspeklåvan mark    
Mo sn /Se Aspkärret Saknas /Se    
Mo sn /Se Avkastberget berg /Se    
Apelhullt gd /Se Baltarna åker /Se    
*Arnäs hemman /Se Bastlyckan åker el äng /Se    
Artilleristehemmanet ödetp /Se Bengts hytta »bergsklåva» /Se    
Askklåvorna gård /Se Bergens kulle kulle    
Backa gård /Se Bergenskulle höjd    
Björkmarken gård /Se Bergeröd åker    
Björkemarken by /Se Bergeröd mark    
Björnhålan torp /Se Bergevatten tjärn    
Björnmyren hemman /Se Bergevatten tjärn    
Blötputt gård /Se Bergvatten sjö /Se    
Bordernar Saknas Björklund(en) Saknas /Se    
Botten torp /Se Björnbräckan sluttning /Se    
Bräckan ödetorp /Se Björndalen dal    
*Byrdubokkum hd Björnemyr myr    
Byrdebakke Saknas Björnklåvan hålväg /Se    
Dalen gård /Se Bockeberget berg    
Djupdal gård /Se Bokeberget berg    
Eklund(en) hemman /Se Bondens backe landsvägsbacke /Se    
Ekmon hemman /Se Bläckebacken ängsbackar /Se    
Elseröd gd /Se Borgås höjd    
Fagerlund(en) hemman /Se Borgås berg /Se    
Fjället gård /Se *Bottarna dal? /Se    
Fjällmon hemman /Se *Boviken vik /Se    
Fjällängen lht /Se *Brattvallen Saknas /Se    
*Flåtmarken gård /Se Brattås bergområde    
Flötemarken gd Brattåsberget berg    
Flöjten Saknas *Brattås Saknas /Se    
Flötemarken gd *Brattåsberget Saknas /Se    
Flötemarken gd Brattås myr triangelpunkt    
Fressland gdr Broholmen halvholme /Se    
Fressland by Brohålan håla /Se    
Fröjsland Saknas Brunmossen mosse    
Fressland by Brusfallet vattenfall /Se    
Fressland gd /Se Bråtekasen höjd    
Fressland by /Se Brännandebergen berg /Se    
Fressland by /Se Brännarebergen berg /Se    
Granhögen gård /Se Bullaresjön, Södra o Norra sjöar    
Grim(m)a försv. torp /Se Bullaren, Norra o Södra sjöar /Se    
Grimeland gdr /Se Bullaresjön, N o S sjöar /Se    
Grimmeland gdr /Se Bullaresjön, S sjö    
Grimmeland gård /Se Bullaresjön, Södra sjö    
Grimåsen gd /Se Bullaren S:a sjö /Se    
*Grimåsen gård /Se Bullaresjön, Södra Saknas    
Halmstad gd /Se Bullaresjön, Södra sjö    
Halmstad gd /Se Bullaresjön, Södra sjö    
Hed gård /Se Bullaresjön Saknas /Se    
*Helgåsmyren torp /Se Buviken bukt    
Holmarna lht /Se Buviken vik    
Hultet hemman /Se Byteskasen sluttning    
Hålmyren torp /Se Dalen dal    
Hästängen lht /Se Dammstycket åker /Se    
*Höjanemyren hemman /Se Dankeröd mark    
*Höklund(en) hemman /Se Dansarekullen Saknas /Se    
*Kartskogen lht /Se *Djupesvik vik /Se    
Klåvorna gård /Se Dockeberget berg /Se    
*Kläpparna gård /Se Dockeberget? naturnamn /Se    
Kolbotten åker /Se Dumlarna förr t, nu åker /Se    
Kvisseröd gd /Se *Dumlarna plats /Se    
Kvisseröd gd /Se Dumleberget Saknas /Se    
Kärret hemman /Se Dypesvik terräng    
Lid gård /Se Dyrdomen terräng    
Lidarna gård /Se Ekeliderna backar    
Lintjärnsskogen lht /Se Ekelunden sluttning    
Lundbotten gård /Se Elserödsön udde    
Lunden gård /Se Enholmen Saknas /Se    
Långmyren torp /Se Evas bäck Saknas /Se    
Moarna torp /Se Fjällebäcken bäck    
Mobacken lht /Se Fjällemon terräng    
Mon torp /Se Fjällemossen mosse    
Mossen torp /Se Fjället berg    
Muskedalen soldattorp /Se Fjället höjd    
Myrarna gård /Se Fjällevadsbäcken bäck    
Myrbotten torp /Se Fjällsängen terräng    
Myren gård /Se Flabbarna åker /Se    
Myrtuvan lht /Se Flaten åker /Se    
Myrtuvan lg /Se Flågefjäll triangelpunkt    
Myrtuvan lg /Se Flågefjäll triangelpunkt    
*Måltmyren torp /Se Flågefjäll berg    
Mörken bebyggelsenamn /Se *Flåkfjäll berg /Se    
Nockeröd gd:ar /Se Fresslandlanden strand /Se    
Nockerödskogen hemman /Se Fresslandsälven å /Se    
Nordvattensmossen torp /Se Frukostehalsen åker /Se    
Nordängen lht /Se Furuberget Saknas /Se    
*Oppenhult gård /Se Furumon terräng    
Pjäxerödmon ödetorp /Se Furumon terräng    
Prästbacken gård /Se Fågelkasemyren myr    
*Pulsemon torp /Se Gamle damm damm    
Rahytt Saknas /Se Gathögen backe /Se    
Rahytt lht /Se Gatubacksberget berg    
Ramtveten by Getetjärnet tjärn    
Ramtveten by? Getetjärnet tjärn    
Ramtveten by? Glittervattnet tjärn    
Remne by Glittervattnet sjö    
Ramtveten by Gorrmossarna mossar    
Ramtveten by /Se Gotterödslanden strand /Se    
*Ramntveten gård /Se Grankärrseröd sluttning    
Rassen gård /Se Grimmelandsälven å /Se    
?Remne by /Se Grimserödberget triangelpunkt    
Remme gd /Se Grimserödberget triangelpunkt    
Rotvattensmon ödetorp /Se Grimån å    
Rulten gård /Se Grimån å    
Rämne gd /Se Grimån vattendrag    
Rämne gd /Se Gripdalen dal /Se    
Rämneskogen ödetorp /Se *Grythög Saknas /Se    
Röranenäset hemman /Se *Grythögsberget Saknas /Se    
Röstan gdr /Se Gråbenkullen Saknas /Se    
Sand gård /Se Gråbenmon Saknas /Se    
Skalleröd gd /Se *Gråljushögen kulle /Se    
Skalleröd gd /Se Gårmossarna mossar    
Skogen gård /Se Gäddevattnet tjärn    
Släthult gård /Se Gäddevattnet, Södra tjärn    
Smeviken by /Se Gäddevattnet, Södra sjö    
Smedviken gård /Se Gäddvatten sjö /Se    
Snårhögen? ödetorp /Se Hamphögen jordhöjd /Se    
Solbräcke gård /Se *Hastenlidarna sluttning /Se    
Sollid hemman /Se Hedarna åkrar /Se    
Spikborrskärret torp /Se Hedflaten åker- och ängsmark /Se    
Stenlid hemman /Se Hedmyren Saknas /Se    
Stridehemmanet ödetp /Se Helgeröd sluttning    
Stuvängen gård /Se *Helgås Saknas /Se    
Styggmyren hemman /Se Hjälmevattnet tjärn    
Suckan hmnsdel /Se Hjälmevattnet sjö    
*Sämyr hemman /Se Holmevattnet tjärn    
*Sölemyr torp /Se Holmevattnet sjö    
Tveten gdr /Se Hoverödnubben udde /Se    
Tveten gård /Se Hultet terräng    
Tvetkärr hemman /Se Hultklåvan Saknas /Se    
Ulseröd gd /Se Husgärdeskullen Saknas /Se    
Vivateröd f.d. tp /Se Håleberget berg    
*Värdåsmyren hemman /Se Hålsmyr myr    
Vällingbacken ödehemman /Se Hårdemon (?) /Se    
Åseröd gd /Se *Hängedydalen Saknas /Se    
Ängarna gård /Se Hässleviken Saknas /Se    
Ängen gård /Se Hästhagen mark    
  Hästhålet vattningsställe /Se    
  Höjane terräng    
  Höjanemyrarna myrar    
  Hörnet åker /Se    
  *Intakkullen Saknas /Se    
  Jonteberget berg    
  Jättehögen fornminne    
  Jättekastet berg /Se    
  Kaklös kulle Saknas /Se    
  Kalvöbukten bukt    
  Karlevattnet tjärn    
  Karlevattnet sjö    
  Karserödbacken landsvägsbacke /Se    
  Kasen sluttning    
  Kasmossen Saknas /Se    
  Kavlemyr myr    
  Kavlemyren Saknas /Se    
  Killingetjärnet tjärn    
  Killingetjärnet tjärn    
  Killingtjärnet Saknas /Se    
  Kistetjärnet tjärn    
  Kistetjärnet tjärn    
  Kistevatten sjö /Se    
  Kitterödsberget berg    
  Klevarna brant sträcka /Se    
  Kloppmyrarna myrar    
  Kloppmyrarna myrar    
  Klåvstensmyren mosse    
  Klåvstensmyren myr    
  Knipan åkerstycke    
  Kniven vik    
  Knutsmyren myr    
  Knutsmyren myr    
  Koklåvan Saknas /Se    
  Korpeberget berg    
  Korpeberget berg    
  Koskogsmyren myr    
  Kringlemyr myr    
  Kringlemyr myr    
  Kroken mark    
  Kvarnhålan Saknas /Se    
  Kvarnhögen höjd /Se    
  Kynne fjäll berg    
  Kynnefjäll högplatå    
  Kyrkovallen Saknas /Se    
  *Kåddhillern, Kåddkällaren bergsgrotta /Se    
  *Kåddkleven trångt bergpass /Se    
  *Kåddkällaren, *Kåddhillern bergsgrotta /Se    
  *Kärvattnen? sjö /Se    
  *Kölnebacken Saknas /Se    
  Laddalen Saknas /Se    
  Lekareholmen äng /Se    
  Liane terräng    
  Likhällan mosse /Se    
  Likhällsmossen mosse    
  Lilleputt tjärn    
  Lilleputt tjärn    
  Lilleputt tjärn    
  Lillgärdesdalen Saknas /Se    
  Lillälven vattendrag    
  Linbotten åker /Se    
  Linddalen terräng    
  Linddalen dal    
  Linhagsbackarna Saknas /Se    
  Lintjärn Saknas /Se    
  Liverödälven å    
  Liverödälven vattendrag    
  Lommetjärnet, Lilla tjärn    
  Lommetjärnet, Lilla tjärn    
  Lommetjärnet, Stora tjärn    
  Lommetjärnet, Stora tjärn    
  Lommetjärnmyren myr    
  Lomtjärnet Saknas /Se    
  Lundarne Saknas    
  Lundetjärnet sjö    
  Lundtjärnet Saknas /Se    
  Lunnetjärnet sjö    
  Lusebergen berg /Se    
  Lusemyrarna myrar /Se    
  Lusemyrarna myrar /Se    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr mosse    
  Långe myr sank mark    
  Långemyr myr    
  Långemyren myr    
  Långtjärn sjö    
  Långtjärn tjärn    
  Långtjärnet Saknas /Se    
  Långvallen Saknas /Se    
  Lämmemyr myr    
  Lämmemyren myr    
  Lämmemyren myr /Se    
  Madberget Saknas /Se    
  Maderna odlad mark    
  Malevattnet sjö    
  Malevattnet sjö    
  Manberget Saknas /Se    
  Mattesmon terräng    
  Mattesmon höjd    
  Mellanvattnet sjö /Se    
  Mellumvattnet sjö    
  Mellumvattnet sjö    
  Moltemyr mosse    
  Moltemyr myr    
  Monetjärnet tjärn    
  Monetjärnet sjö    
  Montjärnet Saknas /Se    
  Mossen mosse    
  Mossen mosse    
  *Muskedalsflaten åker? /Se    
  Märrhagsberget Saknas /Se    
  Märrklåvan beteshage /Se    
  Mörkehagen åker    
  Mörkehagen terräng    
  Mörketjärnet tjärn    
  Mörketjärnet tjärn    
  Mörthålan sänka /Se    
  Mörthögen kulle /Se    
  Mörttjärnet Saknas /Se    
  Nedergården mark    
  Nockerödtjärnet Saknas /Se    
  Nockerödvattnet sjö    
  Nockerödvattnet sjö    
  Nord-Fostret sank mark    
  Nordmyren Saknas /Se    
  Nordvattensmossen mosse    
  Nordvattnet sjö    
  Nordvattnet sjö    
  Nordvattnet sjö    
  Nordängen odlad mark    
  Nötmyren Saknas /Se    
  Ormvallen Saknas /Se    
  Orremyren odlad mark    
  *Orrmyren gärde /Se    
  Pjäxeremon mosse    
  Pjäxeremon terräng    
  Pjäxerevattnet tjärn    
  Pjäxerevattnet tjärn    
  Pulsebråtarna äng /Se    
  Pulsemohagarna triangelpunkt    
  Pulsemohagarna terräng    
  Pulsemosjön sjö    
  Pulsemosjön sjö    
  Putten mark    
  Pölanevattnet sjö    
  Pölevattnet tjärn    
  Pölvattnet sjö /Se    
  Rahytt terräng?    
  Rahytt terräng    
  Ramntvettjärnet Saknas /Se    
  Ramtvetsberget berg    
  Ramtvetstjärnet tjärn    
  Ramtvetstjärnet tjärn    
  Ramtvetstjärnet tjärn /Se    
  Rasseskäret skär    
  Rasseskäret skär    
  *Rasshålet dalgång /Se    
  Rasskäret holme /Se    
  Remnebäcken bäck    
  Rensbäcken bäck    
  Reusbäcken bäck    
  Reusdalen dal    
  Reusvattnet, Lilla tjärn    
  Reusvattnet, Lilla tjärn    
  Reusvattnet, Stora sjö    
  Reusvattnet, Stora sjö    
  Rindehagen höjd    
  *Rinnehögen berg /Se    
  Risbacken Saknas /Se    
  Ristelångvattnet sjö /Se    
  Ristelångvattnet sjö /Se    
  Roparekullen Saknas /Se    
  Rotevattensmon terräng    
  Rotevattensmon äng    
  Rotevattnet, Lilla tjärn    
  Rotevattnet, Lilla sjö    
  Rotevattnet, Stora sjö    
  Rotevattnet, Stora sjö    
  Rotevattnet, Stora sjö    
  Rotevattnet tjärn /Se    
  Rotvatten, Lilla o Stora Saknas /Se    
  Rulserödvattnet, Lilla sjö /Se    
  Rumpen terräng    
  Rumpholmen Saknas /Se    
  *Rumpslätterna slätt /Se    
  Råglösberget höjd /Se    
  Rågsvattnet sjö /Se    
  Rämnebukten Saknas /Se    
  Rämnebäcken bäck    
  Rämneälven å /Se    
  Rävberget Saknas /Se    
  Rönnhögen kulle /Se    
  Rönningstjärnet tjärn    
  Rönningstjärnet tjärn    
  Rörtjärnet Saknas /Se    
  Röstaddalen Saknas /Se    
  Sandsjön, Mellersta sjö    
  Sandsjön, Mellersta sjö    
  Sandsjön, Norra tjärn    
  Sandsjön, Norra sjö    
  Sandsjön, Södra tjärn    
  Sandsjön, Södra sjö    
  Sandvattnen sjöar /Se    
  Sarp terräng    
  Sarp terräng    
  Siggarna äng /Se    
  Siljedalen terräng    
  Siljedalen dal    
  Skallerödsjön sjö    
  Skallerödsjön Saknas /Se    
  Skallerödvatten sjö    
  *Sketfors fors /Se    
  Skiljarebergen Saknas /Se    
  Skjulmossen mosse    
  Skogsflaten åker /Se    
  Skäret skär    
  Skäret skär    
  *Skärsås Saknas /Se    
  *Skärsåskullen Saknas /Se    
  *Sladberget Saknas /Se    
  *Slixklåvan Saknas /Se    
  Slottsberget berg    
  Slottsberget berg    
  Smedjebacken Saknas /Se    
  Smedviksbukten Saknas /Se    
  Smedviksskäret Saknas /Se    
  Smeviksön ö    
  Smeviksön ö    
  Smedviksö Saknas /Se    
  Sockeflaten åker /Se    
  Solbacken sluttning    
  *Sprunsvattnet sjö /Se    
  Stengårdsberget berg    
  Stengårdsberget berg    
  Stenkleven landsvägsbacke? /Se    
  Stensås ås    
  Stensås Saknas /Se    
  Stensåskullen Saknas /Se    
  Stenåsen berg    
  Stenåsen höjd    
  Stenåsen Saknas /Se    
  Stenåsmyren mosse    
  Stenåsmyren myr    
  Stora mossen mosse    
  Store mossen mosse    
  Store mossen mosse    
  Storeputt sjö    
  Storeputt sjö    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat höjd    
  Sturängnubben udde /Se    
  Stuvängsön udde    
  Styggemyr myr    
  Sundkasbukten bukt    
  Sundkasen terräng    
  Sundkasen sluttning    
  Svackerna åker och äng /Se    
  Svaleröd terräng    
  Svarta hällan berghäll /Se    
  Svartetjärn tjärn    
  Svartetjärn tjärn    
  Svarthålsberget berg    
  Svennungs mosse mosse    
  Svennungs mosse mosse    
  Svensflaten åker /Se    
  Svenslabrohöljen göl /Se    
  Svinbergen Saknas /Se    
  Svinkleven sluttning /Se    
  *Sämyrmossen Saknas /Se    
  Södermyren Saknas /Se    
  Söleputt tjärn    
  Söleputt tjärn    
  *Sömyren Saknas /Se    
  Sördalsmyren myr    
  Sör-Fostret mark    
  Sörtjärn tjärn    
  Sörtjärn tjärn    
  Sörvattnet tjärn    
  Sörvattnet sjö    
  Sörvattnet sjö    
  Sörvattnet sjö    
  Tappen åker /Se    
  Torpflaten åker /Se    
  Torsbovallen Saknas /Se    
  Torödlid sluttning /Se    
  Torödmossen mosse    
  Torödmossen mosse    
  *Trampe kulle Saknas /Se    
  Trehörnesjön sjö    
  Trehörnesjön sjö    
  Trolldalen Saknas /Se    
  Trollemyr myr    
  Trollemyr myr    
  Trätarebackarna fjällväg /Se    
  Trästenmossen mosse    
  Tuvstycket åker el äng /Se    
  *Tvetbräckan sluttning /Se    
  Tångarna åker /Se    
  *Ullervattnet sjö /Se    
  Uller(e)vattnet sjö /Se    
  Ulserödgrottan Saknas /Se    
  Underländet naturnamn /Se    
  Uppegården mark    
  *Urdebacken landsvägsbacke /Se    
  *Urdeberget Saknas /Se    
  Vadholmen åker    
  Vadholmen terräng    
  Vadholmen Saknas /Se    
  Vadholmen Saknas /Se    
  Vallarna Saknas /Se    
  Valpemyren mosse    
  Valpemyren myr    
  Valåsen höjd    
  Valåsmyren myr    
  *Vildberghålan? sänka /Se    
  Vråbäcken Saknas /Se    
  Vrån äng    
  Vrån terräng    
  *Vårdåsen Saknas /Se    
  Vällingebacken backe    
  Vällingebacken sluttning    
  Västberget berg    
  Västflaten åker /Se    
  Ånnerödhögarna terräng    
  Åskleven landsvägsbacke /Se    
  Älgeklåvan natn /Se    
  Älgetjärnet tjärn    
  Älvoset utlopp /Se    
  Ängarnaberget Saknas /Se    
  Änghagen mark    
  Ängkasbacken landsvägsbacke /Se    
  Äntervattnet sjö    
  Äntervattnet sjö    
  *Äntrevattnet sjö /Se    
  Ärve kulle Saknas /Se    
  Ödegårdsflaten åker /Se    
  Ödsmålsmyren myr    
  Ödsmålsmyren myr    
  Ödsmålsmyren myr    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.