ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tanums socken : Tanums härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 249 Naturnamn : 2177 Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn :
Tanum sn /Se Alæbæk Saknas Tanum sn  
Tanums sn sn *Alæbæk Saknas Greby Norrgården gd  
Tanum sn Alevikkilen vik Hud by  
Tanum sn Alevikkilen vik Häljeröd Saknas  
Tanum sn Alevikkilen vik Hällsö bebyggelse  
Tanum sn Altarefjorden fjord Häsked Saknas  
Tanum sn Altarefjorden fjord Häskje by  
Tanum sn Altarstenen sten? Klevemyr bebyggelse  
Tanum sn Altarstenen sten? Lönkloe ortn?  
Tanum sn Altarstenen udde Kämpersvik pst  
Tanum sn Altarstenen offerkast Multorp bebyggelse  
Tanum sn Amundholmen holme Ostorp Norra gd  
Tanum sn Amundshatt triangelpunkt Ostorp Södra gd  
?Tanum sn Andisholmarna skär Pinnö bebyggelse  
Tanum sn Andisholmarna holmar Präste-Säm bebyggelse  
Tanum sn? Andisholmen skär Ragnhildsholmen bebyggelse  
Tanum sn Andisholmen holme Skalmeröd bebyggelse  
Tanum sn Andisholmflut skär Tanum Prästgården bebyggelse  
Tanum sn Andisholmflut skär Trättelanda bebyggelse  
Tanum sn Andreskäret skär Ulsholmen bebyggelse  
Tanum socken Andreskäret skär Ulvesked Lilla bebyggelse  
Tanum sn? Anråsmyren myr Underslös gd  
Tanum sn Anråsmyren myr Varlös gd  
Tanum sn Anråsälven å Ängarna bebyggelse  
Tanum sn Anråsälven å    
?Tanum sn Anråsälven älv    
Tanum sn Arendal, Stora höjd    
Tanum sn Aspelunden terräng    
Tanum sn Aspholmen skär    
Tanum sn Aspholmen holme    
Tanum sn Backarna sluttning    
Tanum sn Backarna, Stora backar    
Tanum sn Backebukten vik    
Tanum sn Backebukten bukt    
?Tanum sn Backetjärnet tjärn    
Tanum sn Backetjärnet tjärn    
Tanum sn Backevik bukt    
Tanum sn Backevik vik    
Tanum sn Backholmen udde    
Tanum sn Balken odlad mark?    
Tanum sn Ballaflut skär    
?Tanum sn Bastelidsmyr myr    
?Tanum socken Bastelidsmyr myr    
Tanum sn Bastemyr myr    
Tanum sn Bastemyr tjärn    
Tanum sn Bastholmen holme    
Tanum sn o hd Bastholmen holme    
Tanum sn Bastholmgrundarna grund    
Tanum sn o. hd /Se Bastholmsundet sund    
Tanum sn /Se Bastholmsundet sund    
Tanum sn /Se Benjaminsmyren myr    
Tanum sn /Se Benjaminsmyren myr    
Tanum sn o hd /Se Bergeröd terräng    
Tanum sn o hd /Se Bergeröd terräng    
Tanum sn o hd /Se Bickholmen skär    
Tanum sn /Se Bickholmen holme    
Tanum sn o hd /Se Bingarna terräng    
Tanum sn o hd /Se Bisserännan sund    
Tanum sn /Se Björkeberget berg    
Tanum sn o hd /Se Björkeklåva dal    
Tanum sn o hd /Se Björkholmen holme    
Tanum sn o. hd /Se Björkholmen holme    
Tanum sn o. hd /Se Björkudden udde    
Tanum samh., sn, hd /Se Björkudden udde    
Tanum sn, hd /Se Björn grund    
Tanum sn /Se Björnbärriset terräng    
Anrås by Björnbärriset terräng    
Anrås by Björndalen dal    
Alneros gd Björnemyren myr    
Anrås by? Björnemyren myr    
Anrås L:a o. St:a gd:ar /Se Björnen skär    
Anrås by /Se Björnen skär    
Anrås by /Se Björnhålet vik    
Anrås by /Se Björnåsen holme    
Arendal gd /Se Björnåsen holme    
Bratteskär Saknas Blakeviken vik    
Brattås Saknas /Se Blakeviken vik    
Bud gd Blekemyr myr    
?Bräcke gd Blekemyr myr    
?Bräcke gd Blindefluna skär    
Buar by Blinde fluna skär    
Fossum by Blockemyr myr    
Fossum by? Blockemyr sank mark    
?Fossum gd Blyhällan fornminne?    
Fossum by Blåsoppmyrarna myrar    
Fossum by Blåsoppmyrarna sank mark    
Fossum by Blötebågen bukt    
Fossum by /Se Blötebågen bukt    
Fossum by /Se Bockebrinken backe    
Fossum gd /Se Bockebrinken udde?    
Fossum by /Se Bockebrinken backe /Se    
Fröstorp by /Se Bockefjäll berg    
Fåraby by /Se Bockeklåva dal    
Fåraby gd /Se Bockholmen holme    
Garn gd Bockholmen holme    
Gården, num. »garn» gd Bonemyr myr    
Gården, num. »garn» by Borgen berg    
Gerdhem lht? /Se Bosjön sjö    
Gerum by /Se Bot skär    
Gerum, L. o. St. gdr /Se Bot holme    
Grebbestad fskl? Botten åker    
Grebbestad köping /Se Botten odlad mark    
Grebbestad köping /Se Brandeflut skär    
Grebbestad köping /Se Brandeflut skär    
Grebbestad köping /Se Brandelerorna uppgrundning    
Grebbestad köping /Se Brandfjorden fjord    
Greby by /Se Brandflut skär    
Greby by /Se Brandflut skär    
Greby gdr /Se Brandlerorna uppgrundning    
Gudmunderud Saknas Brandudden udde    
*Gudmundarudi Saknas Brandudden udde    
*Gwdhmwndærudhi Saknas Brattholmen, Lilla holme    
?Gånehed gd Brattholmen, Lilla holme    
?Gånehed gd Brattholmen, Stora holme    
Gården gd Brattholmen, Stora holme    
Gärpen hmd /Se Brattåstjärnet tjärn    
Havsten by /Se Brattåstjärnet sank mark    
Havstenssund samh Brattåstjärnet sank mark    
Hafstenssund hmn Bredgrund skär    
Havstenssund fiskeläge /Se Brefjäll triangelpunkt    
Hala gd Brefjäll höjd    
Haug Saknas Bremudden udde    
Hede by Brimmudden udde    
Hoghem gd /Se Brimskär skär    
Hoghem lht /Se Brimskärflut skär    
Holhjem Saknas Brokilen vik    
*Hwalsdal Saknas Brokilen vik    
Hud gdr /Se Bron näs    
Hud gd /Se Bron näs?    
Hud gdr /Se Brottångarna skär    
Huld gd /Se Brottångarna skär    
Håkeby by /Se Brottångbrottet grund    
Håkeby gd /Se Broälven å    
?Hålt by Broälven vattendrag    
Häsked gd:ar /Se Bruket strandområde    
Häskje by /Se Bruket strand    
Häsked gd:ar /Se Brunemyr myr    
Järpen Saknas /Se Brunemyr myr    
Kalfskär Saknas Brunskärsmyren myr    
Kalleby by Brunskärsmyren myr    
Kalleby by /Se Brurholmen skär    
Kalleby by /Se Brurholmen holme    
Kalleby by? /Se Bryggudden udde    
Kalleby gårdar /Se Bryggudden udde    
Knäm by Bräckan berg    
Knäm by Bräckan dal    
Knäm, Nedre o. Övre gdar /Se Bräckeskär skär    
Knäm, Nedre o. Övre gd:ar /Se Bräckeskär skär    
Knäm gårdar /Se Brämskär skär    
Knäm by /Se Brämskärflut skär    
Knäm, Nedre o. Övre gdr /Se Buaremyren sank mark    
Kuseröd by /Se Budalsklåvan sänka    
Kålsta gd /Se Budalsklåvan dal    
Kålstad gd /Se Bukten vik    
Kärraby gd /Se Bukten bukt    
Lammön by Bukten bukt    
Lammön by? Buskär skär    
Lindön by Buskär skär    
Lindön by Buskär, Norra skär    
Lindö Saknas Buskär, Norra skär    
Lindö by Buskär, Södra skär    
Saknas bebyggd ort /Se Buskär, Södra skär    
*Liodzhaugen Saknas Byttelocket skär    
Ljosbog Saknas Byttelocket skär    
?Långekärr gd Bågen bukt    
Långekärr gd?, by? Bågen bukt    
Löken avs. /Se Bågen, Store vik    
Löken gd? /Se Båseberget berg    
?Löse gd Båseberget berg    
Löse gd /Se Båsebukten vik    
Löse gd /Se Båsebukten bukt    
Mjölkeröd gd /Se Båsen vik    
*Moos rud Saknas Båsen, Lilla vik    
*Mooss rud Saknas Båsen, Lilla vik    
Mosund Saknas Båsen, Stora vik    
?Munkseröd by Båsen, Stora vik    
Munkseröd gd /Se Båtskär skär    
Mårlös+ Saknas /Se Båtskär skär    
Mörkeröd torp /Se Båtskärsfluna skär    
Nytorp f.d. torp? Båtsmansberget berg    
(?)Näs by Båtsmansberget berg    
»onæime», se Tanum sn Bäckebukten vik    
Oppen by /Se Bäckebukten bukt    
Oppen, L. o. St. gdr /Se Bäcker skär    
Orreskog by /Se Bäcker skär    
Otterön Saknas Bäckevall odlad mark    
Redarebya = Greby by /Se Bäckeviken vik    
Rulla hm /Se Bäckeviken vik    
Ryland by Bäckudden udde    
Ryk gd /Se Bäckudden udde    
Ryland by Bänkarna udde    
Ryland gdr /Se Bänkarna udde    
Rörvik by? Bässeröd terräng    
Sannäs m:e /Se Bönen skär    
Skärbo gd /Se Bönen skär    
?Solbräcka gd Daggerten, Lilla sund    
Solbräcka gd /Se Daggerten, Lilla sund    
Surtung by Daggerten, Stora sund    
Svandal gd:ar /Se Daggerten, Stora sund    
Säm by Dalberget berg    
Säm by Dalkärret odlad mark    
Säm by /Se Dammarna sank mark    
Säm by /Se Dammemyr myr    
Säm Nedre o. Övre gdr /Se Dammemyr myr    
Tannam by Dammemyr myr    
Tannam by /Se Dammemyr myr    
Tannam by /Se Dammen odlad mark    
Tanum prästgd /Se Damphällan udde    
Tanum samh., sn o. hd /Se Damphällan udde    
Tan(n)am gård /Se Dannholmen holme    
Tegneby by /Se Dannholmen holme    
Tegneby gd:ar /Se Dannholmsbågen vik    
Tegneby gårdar /Se Dannholmsbågen bukt    
Tegneby by /Se Delebäcken bäck    
Tegnaby kvarn /Se Delebäcken bäck    
?Torseröd by Djupelag vik    
?Tova by Djupelag bukt    
Tufvene by? Djupemyr myr    
Tuvene by /Se Djupemyr sänka    
Ulveskede by /Se Djupevatten sjö    
Ulveskede gd /Se Djupevatten sjö    
Ulveskede gd /Se Djupskär skär    
Ulvesked(e) L. o. St. gdr /Se Djupskär skär    
Underslös gd /Se Djupsund sund    
Underslös gd /Se Djupsund sund    
Utby by Djupsundkullen holme    
Utby by? Djupsundskullen halvö    
Utby gd /Se Djupvarpet fjärd    
?Utängen by Djupvarpet sund    
Utängen by? Dritareskär skär    
Hval by Dritareskär skär    
Val by Drottningberget berg med fornborg    
Val by Drygfjäll höjd    
Val gd /Se Drygfjäll klippområde    
Val gd /Se Drängsholmen skär    
Val gd /Se Drängsholmen holme    
Hvalsdal Saknas Duskärshuet triangelpunkt    
Varlös gd /Se Duskärhut triangelpunkt    
Vik by? Duveskär skär    
Vik by Duveskär skär    
Vik by Dybukten vik    
Vik by Dynan grund    
Viken fiskläge /Se Dynan grund    
Vitlycke gd /Se Dyvik, Norra vik    
Ällmikiær gd Dyvik, Norra vik    
Ängarna f.d. torp? Dyvik, Södra vik    
Änghagen torp f.d.? Dödingarna udde    
?Ödby gd Dödingarna uddar    
Ödby lht /Se Dövik, Norra vik    
  Dövik, Södra vik    
  Edsvik, Norra terräng    
  Edsviken vik    
  Edsviken vik    
  Edsviken vik    
  Edsviken vik    
  Edsviken vik    
  Edsviktjärnet tjärn    
  Edsviktjärnet tjärn    
  Ejgdeholmen holme    
  Ekeberget berg    
  Ekeberget berg    
  Ekehogarna sluttning    
  Eliastorp terräng    
  Eriken holme    
  Eriken holme    
  Falkerödtjärnet tjärn    
  Falkerödtjärnet tjärn    
  Felholmen, Västra udde    
  Felholmen, Västra udde    
  Felholmen, Västra höjd    
  Felholmen, Östra udde    
  Felholmen, Östra höjd    
  Felholmhällan udde    
  Felholmhällan klipphäll?    
  Fetebukt vik    
  Fetebukt bukt    
  Finntorp odlad mark    
  Fiskefjäll berg    
  Fiskefjäll höjd    
  Fiskholmen holme    
  Fiskholmen holme    
  Fiskholmen, Lilla skär    
  Fiskholmen, Lilla holme    
  Fiskholmen, Stora skär    
  Fiskholmen, Stora holme    
  Fjorden åkerområde    
  Fjällbackafjorden fjord    
  Fjörskär skär    
  Flackbrottet skär    
  Flaskevik bukt    
  Flaskevik vik    
  Flateknubben skär    
  Flateknubben skär    
  Flatskär skär    
  Flatskär skär    
  Flogen sank mark    
  Florintorpet odlad mark    
  Fläskeskär skär    
  Fläskeskär skär    
  Flötemyren myr    
  Flötemyren myr    
  Fonekilen vik    
  Fonekilen vik    
  Fonekilen vik    
  Fossemyr myr    
  Fossumälven å    
  Fossumälven vattendrag    
  Framudden udde    
  Framudden udde    
  Franserflut skär    
  Franserflut skär    
  Fransern, Lilla skär    
  Fransern, Lilla holme    
  Fransern, Stora skär    
  Fransern, Stora holme    
  Fröjderöd odlad mark    
  Fultången udde    
  Fågeltången udde    
  Fångskär skär    
  Fångskär skär    
  Fångskär skär    
  Färka skär    
  Färka skär    
  Fölungen, Lilla skär    
  Fölungen, Lilla holme    
  Fölungen, Stora skär    
  Fölungen, Stora holme    
  Försöket terräng    
  Galgeberget berg    
  Galgeberget berg    
  Galgeröset fornminne    
  Galgeröset gravröse /Se    
  Gallvikberget klippområde    
  Gallvikberget klippområde    
  Gallvikberget berg    
  Galteklåvan sänka?    
  Galteklåvan vik    
  Galten udde    
  Galten udde    
  Galteryggen udde    
  Galteryggen udde    
  Gatemyrarna myrar    
  Gatemyrarna myrar    
  Gatubacken kulle    
  Gatubacken backe    
  Gerums vrå terräng    
  Gerums vrå sluttning    
  Gerumsälven å    
  Gerumsälven vattendrag    
  Getebågen bukt    
  Getebågen bukt    
  Geteskär halvö    
  Getholmeflut skär    
  Getholmeflut skär    
  Getholmen holme    
  Getholmen holme    
  Gisleskär skär    
  Gisleskär skär    
  Gisslerödbäcken bäck    
  Gisslerödbäcken bäck    
  Gisslerödbäcken bäck    
  Gliskilen vik    
  Gliskilen vik    
  Gliskilen vik    
  Gluppan, Lilla skär    
  Gluppan, Lilla holme    
  Gluppan, Stora skär    
  Gluppan, Stora holme    
  Gluppehumparna skär    
  Gluppehumparna skär    
  Godnäbban skär    
  Gonäbban skär    
  Gottlandshagen terräng    
  Gramseälven å    
  Gramseälven vattendrag    
  Gramseälven vattendrag    
  Gravarna sänka    
  Gravarna strand    
  Grebbestadkilen vik    
  Grebbestadkilen vik    
  Grebbestadkilen vik    
  Grebbestadkilen vik    
  Greby gravfält fornminnen    
  Greby gravfält fornminnen    
  Grindareflaten åker /Se    
  Grinneröd terräng    
  Grinneröd terräng    
  Gros hamn bukt    
  Gros hamn bukt    
  Grundevatten sjö    
  Grundskär, Lilla skär    
  Grundskär, Lilla skär    
  Grundskär, Stora skär    
  Grundskär, Stora skär    
  Gråbenskär skär    
  Gråbenskär skär    
  Gråftoberget klippområde    
  Gråmyr ägomark    
  Gråmyr sank mark    
  Gräftå å /Se    
  Gräftöberget berg    
  Gröna klåvan klåv    
  Gröna klåvan dal    
  Grönebacken höjd    
  Grönebacken backe    
  Grötet vik    
  Grötet bukt    
  Grötet, Lilla halvö    
  Grötet, Lilla halvö    
  Grötet, Stora holme    
  Grötet, Stora halvö    
  Grötskär skär    
  Grötskär skär    
  Gubben berg    
  Gubben höjd?    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gule humpen skär    
  Gule pallen udde    
  Gule udden udde    
  Gule udden udde    
  Gulhällan höjd    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gultjärn tjärn    
  Gultjärn tjärn    
  Gurserödbäcken bäck    
  Gurserödbäcken bäck    
  Gurserödfjället triangelpunkt    
  Gurserödfjället triangelpunkt    
  Gånetjärn tjärn    
  Gånetjärn tjärn    
  Gåsebådarna skär    
  Gåsebådarna skär    
  Gåsö, Norra ö    
  Gåsö, Norra ö    
  Gåsö, Södra ö    
  Gåsö, Södra ö    
  Gåsöbåsen vik    
  Gåsöbåsen vik    
  Gåsöfjorden fjord    
  Gåsöfjorden fjord    
  Gåsöflut skär    
  Gåsöflut skär    
  Gåsökullen skär    
  Gåsökullen holme    
  Göpaberget berg    
  Göpaberget triangelpunkt    
  Göpeberget berg    
  Hallefjäll höjd    
  Halsebukten bukt    
  Halsebukten bukt    
  Halsen udde    
  Halsen udde    
  Halsvikholmen holme    
  Halsvikholmen holme    
  Halvankaren skär    
  Halvankaren skär    
  Hamnen vik    
  Hamnen, Norra vik    
  Hamnen, Södra vik    
  Hamnen, Södra vik    
  Hamnsund sund    
  Hanseskär skär    
  Hanseskär skär    
  Hanvikbukten bukt    
  Hanvikbukten bukt    
  Hasselholmen holme    
  Hasselholmen holme    
  Hassleskogen sluttning    
  Hasstensfluna skär    
  Hasstensfluna skär    
  Hasstensholmen holme    
  Hasstens holmen holme    
  Hasstensholmsskäret skär    
  Hasstensholmsskäret skär    
  Hasstensudden udde    
  Hasstensudden udde    
  Hatthamnskären skär    
  Hatthamnskären skär    
  Havsten ö    
  Havsten triangelpunkt    
  Havsten ö /Se    
  Havsten ö /Se    
  Havsten, Lilla halvö    
  Havsten, Lilla udde    
  Havstenberget berg    
  Havstenbukten, Lilla vik    
  Havstenholmen, Lilla skär    
  Havstenholmen, Stora holme    
  Havstenholm ö /Se    
  Havstensberget berg    
  Havstensbukten, Lilla bukt    
  Havstensholmen, Stora holme    
  Havstensholmen, Lilla holme    
  Helgafjäll Saknas /Se    
  Heljeröd terräng    
  Heljeröd terräng    
  Hillersbukten bukt    
  Hillersbukten bukt    
  Hillersudden udde    
  Hillersudden udde    
  Hjälmebåden skär    
  Hjälmebåden skär    
  Hjälmen, Lilla skär    
  Hjälmen, Lilla skär    
  Hjälmen, Stora skär    
  Hjälmen, Stora skär    
  Hogarälven vattendrag    
  Hogen höjd    
  Hogen terräng    
  Hogen bergsområde    
  Hoghemsälven vattendrag    
  Holländarberget klippområde    
  Holländarberget berg    
  Holländarbågen vik    
  Holländarbågen bukt    
  Holländarbågen vik    
  Holländarebågen bukt    
  Holländarudden udde    
  Holmen holme    
  Holmen udde    
  Holmen holme    
  Holmen, Lilla skär    
  Holmen, Lilla holme    
  Holmen, Stora skär    
  Holmen, Stora holme    
  Holmudden halvö    
  Holmudden udde    
  Hovreholmen holme    
  Hovreholmen holme    
  Hovrekilen vik    
  Hovrekilen vik    
  Hovträd gärde /Se    
  Hovträd träd /Se    
  Hudälven å    
  Hudälven vattendrag    
  Hudälven å /Se    
  Humlegården åkerstycke    
  Humlegården fd åker    
  Humleskog skog    
  Hummerhamnen vik    
  Hummerhamnen vik    
  Hummerholmen skär    
  Hummerholmen, Lilla holme    
  Hummerholmen, Stora holme    
  Hummerkullen skär    
  Hummerkullen holme    
  Hummerskären skär    
  Hummerskären skär    
  Hummerskären, Norra skär    
  Hummerskären, Norra skär    
  Hummerskäret, Stora skär    
  Hummerskäret, Stora skär    
  Hummerskärgrundarna skär    
  Hummerskärgrundarna skär    
  Humparna skär    
  Humparna skär    
  Humparna skär    
  Humparna skär    
  Humparna skär    
  Humpen skär    
  Humpen skär    
  Humpen skär    
  Humpen strand    
  Humpen skär    
  Humpen skär    
  Humpen, Gule skär    
  Humpen, Gule skär    
  Humpen, Gule skär    
  Humpen, Inre skär    
  Humpen, Inre skär    
  Humpen, Yttre skär    
  Humpen, Yttre skär    
  Hundåna, se Anråsälven å    
  Husberget berg    
  Husberget triangelpunkt    
  Husberget fornborg    
  Husebacken sluttning    
  Husevik bukt    
  Husevik vik    
  Husevik vik    
  Husberget triangelpunkt    
  Husstaden sluttning    
  Husstadfluna skär    
  Husstadfluna skär    
  Huvudet, Stora halvö    
  Huvudet, Stora udde    
  Huvudet, Östra halvö    
  Huvudet, Östra udde    
  Håbäck rös    
  Håbäck rös    
  Håklåvberget klippområde    
  Håklåvberget berg    
  Håkullen berg    
  Håkullen höjd    
  Håla bukten vik    
  Hålabukten bukt    
  Hålaflut skär    
  Hålaflut skär    
  Hålan vik    
  Hålan vik    
  Håskär skär    
  Håskär skär    
  Håskär skär    
  Håskär skär    
  Håudden udde    
  Håudden udde    
  Håvörn, Lilla skär    
  Håvörn, Lilla holme    
  Håvörn, Stora skär    
  Håvörn, Stora holme    
  Häcklan skär    
  Häcklan grund    
  Hällebacka berg?    
  Hällebukten bukt    
  Hällebukten bukt    
  Hällorna berg?    
  Hällsö ö    
  Hällsö triangelpunkt    
  Hällsöbågen bukt    
  Hällsöbågen bukt    
  Hälltjärn tjärn    
  Hälltjärn tjärn    
  Hälltjärndubbarna tjärnar?    
  Häskjemyren myr    
  Hässjeberget berg    
  Hästebukten vik    
  Hästebukten bukt    
  Hästeklåvberget berg    
  Hästeklåvberget berg    
  Hästererklunken skär    
  Hästeskärs klunk skär    
  Hästhagen odlad mark    
  Hästhagsmyrarna myrar    
  Hästhagsmyrarna myrar    
  Hästholmen holme    
  Hästholmen holme    
  Hättan skär    
  Hättan skär    
  Hättan skär    
  Hättefluna skär    
  Högaberget berg    
  Högknatten berg    
  Högknatten höjd    
  Hölen vik    
  Höljen vik    
  Hönsholmen udde    
  Hönsholmen udde    
  Hönsholmen udde /Se    
  Höstacken höjd    
  Intagan terräng    
  Intagan odlad mark    
  Intagan terräng    
  Intagan sluttning    
  Irken ö /Se    
  Istad skär    
  Istan skär    
  Isterklåvan sänka    
  Jonasstranden strandområde    
  Jonasstranden strand    
  Jonsberget berg m triangelpunkt    
  Jonsberget triangelpunkt    
  Jättestupan triangelpunkt    
  Kalkegrundarna skär    
  Kalkegrundarna skär    
  Kalmarbågen vik    
  Kalmarbågen bukt    
  Kalmarskär skär    
  Kalmarskär skär    
  Kalveklåvan tjärn    
  Kalvemyr myr    
  Kalvemyr myr    
  Kalven skär    
  Kalven holme    
  Kalvfluna skär    
  Kalvfluna skär    
  Kalvhagen halvö    
  Kalvhagen udde    
  Kalvskaten skär    
  Kalvskaten skär    
  Kalvsund sund    
  ?Kalvön ö    
  Kalvön ö    
  Kalvön ö    
  Kalvövällandet vik    
  Kalvövällandet vik    
  Karipallen udde    
  Karipallen udde    
  Kartgalsmyren myr    
  Kartnäbban udde    
  Kartnäbban udde    
  Kartnäbbflut skär    
  Kartnäbbflut skär    
  Kasen sluttning    
  Kasen åker    
  Kasen sluttning    
  Kaserna skog?    
  Kaserna sluttning    
  Kaskär skär    
  Kaskär skär    
  Kattehuvudet udde    
  Katten skär    
  Katten skär    
  Katten skär    
  Kattudden udde    
  Kattudden udde    
  Kavringen skär    
  Kavringen skär    
  Kavringen, Lilla skär    
  Kavringen, Lilla skär    
  Kepholmen ö    
  Kepholmen ö    
  Kepholmen holme    
  Kepholmen holme    
  Kerstinsberget berg    
  Kesarekullen berg    
  Kesarekullen höjd med fornborg    
  Kijsten, se Kistan ö    
  Kileröd terräng?    
  Kileröd sluttning    
  Killingen holme    
  Killingen holme    
  Killingen ö    
  Killingen holme    
  Killingflut skär    
  Killinghattarna skär    
  Killingholmarna skär    
  Killingholmen holme    
  Killingsund sund    
  Killingsund sund    
  Kilsholmen holme    
  Kistan ö    
  Kistan skär    
  Kistan skär    
  Kisteberget klippområde    
  Kisteberget berg    
  Kivängskäret halvö    
  Kivängskäret udde    
  Klareflut skär    
  Klareflut skär    
  Klaren skär    
  Klaren skär    
  Klas-Erikudden udde    
  Klunken berg    
  Klunken berg    
  Klunken udde    
  Klunken udde    
  Klyftan skär    
  Klyftan skär    
  Klåvan terräng    
  Klåvan sluttning    
  Klåvan odlad mark    
  Klåveskär, Lilla skär    
  Klåveskär, Stora skär    
  Klåvholmen skär    
  Klåvholmen holme    
  Klåvskär, Lilla skär    
  Klåvskär, Stora skär    
  Klätteberget berg    
  Klätteberget berg    
  Klättefluna skär    
  Klättefluna skär    
  Klättegrund skär    
  Klättegrund grund    
  Klättekilen vik    
  Klättekilen vik    
  Klätten ö    
  Klätten halvö    
  Klätten berg    
  Klätten skär    
  Klätten holme    
  Klättholmen skär    
  Klättholmen holme    
  Klättskaten udde    
  Klättskaten udde    
  Klävholmen, Inre skär    
  Klävholmen, Inre holme    
  Klävholmen, Yttre holme    
  Klävholmen, Yttre holme    
  Klävholmen, Yttre holme    
  Klövskär, Lilla skär    
  Klövskär, Lilla skär    
  Klövskär, Stora skär    
  Klövskär, Stora skär    
  Klövuddeflut skär    
  Klövuddeflut skär    
  Klövudden udde    
  Klövudden udde    
  Knarren, Flata holme    
  Knarren, Flate holme    
  Knarren, Stora holme    
  Knarren, Stora holme    
  Knutsberget triangelpunkt    
  Knutsberget triangelpunkt    
  Knämsholmen skär    
  Knämsholmen skär    
  Knämsholmen holme    
  Knämsholmflut grund?    
  Knämsholmflut skär    
  Knäsbågen bukt    
  Knäsmyr myr    
  Knäsmyr tjärn    
  Knät halvö    
  Knät udde    
  Koggarna skär    
  Koggarna holmar    
  Kogrundarna skär    
  Kogrundarna skär    
  Kolemyr myr    
  Kolemyr myr    
  Kolemyr, Norra myr    
  Kolemyr, Norra myr    
  Kop grund    
  Kop skär    
  Kornbyberget triangelpunkt    
  Kornbyberget triangelpunkt    
  Kornbåden skär    
  Kornbåden skär    
  Korpekullen berg    
  Korpekullen höjd    
  Korsbacken backområde    
  Korsbacken backe    
  Korsmyr myr    
  Korsmyr myr    
  Korstången halvö    
  Korstången udde    
  Korstångflut skär    
  Korstångflut skär    
  Kosbågeflut skär    
  Kosbågeflut skär    
  Kosbågen, Södra vik    
  Kosbågen, Södra bukt    
  Kosbågen, Västra bukt    
  Kosbågen, Västra bukt    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär, Lilla skär    
  Koskär, Stora skär    
  Kosterfjorden fjord    
  Krabban vik    
  Krabban vik    
  Krabbemyrarna myrar    
  Krabbemyrarna tjärnar    
  Krappsätt skär    
  Krappsätt skär    
  Kringlemyr myr    
  Kringlemyr myr    
  Kristeröd åker    
  Kristianshagen bergsområde    
  Kristianshagen bergsområde    
  Kristiklåvan vik    
  Kristiklåvan vik?    
  Kroken höjd    
  Kronan berg    
  Krossholmen ö    
  Krossholmen holme    
  Krossholmen holme    
  Kråkan skär    
  Kråkan skär    
  Kråkeskal odlad mark    
  Kuggebussmossen mosse    
  Kulefjorden fjärd    
  Kulefjorden fjord    
  Kulegrund grund    
  Kulegrund grund    
  Kullen holme    
  Kullen holme    
  Kullen skär    
  Kullen skär    
  Kullholmen skär    
  Kullholmen holme    
  Kung Krakes grav fornminne    
  Kuongen skär    
  Kuongen skär    
  Kusens grav terräng?    
  Kusens grav fornminne    
  Kusens pall udde    
  Kusens pall udde    
  Kuserödsmyren myr    
  Kuserödsmyren myr    
  Kuserödsmyren myr    
  Kuserödsmyren myr    
  Kvarnbacken åker    
  Kvarnbacken sluttning    
  Kvarnberget berg    
  Kvarndammen sank mark    
  Kvarnehällorna terräng    
  Kvarnekilen vik    
  Kvarnekilen vik    
  Kvarnemyren myr    
  Kvarnemyren myr    
  Kvarneskär skär    
  Kvarneskär skär    
  Kvarnestrand strandområde    
  Kvarnestrand strand    
  Kvarnmaden odlad mark?    
  Kvarntorpet odlad mark    
  Kyrkefjäll höjd    
  Kyrkogårdsholmen holme    
  Kyrkogårdsholmen holme    
  Kyrkogårdssand strandområde    
  Kyrkogårdssand strand    
  Kyrkås berg    
  Kyrkås höjd    
  Kåkestenen gränsmärke    
  Käftekullen skär    
  Käftekullen holme    
  Käften skär    
  Käften holme    
  Källareholmen holme    
  Källareholmsfluna skär    
  Källareholmsfluna skär    
  Källareholmssundet sund    
  Källareholmssundet sund    
  Källbacken sluttning    
  Källemyr myr    
  Källudden udde    
  Källudden strand    
  Kämperöds vik vik    
  Kämperöds vik vik    
  Kännbågen vik    
  Kännbågen bukt    
  Kännbågsskaten udde    
  Kännbågsskaten udde    
  Kännskär skär    
  Kännskär skär    
  Kännskär, Lilla skär    
  Kännskär, Lilla skär    
  Kännskär, Stora skär    
  Kännskär, Stora skär    
  Kärret terräng    
  Käringklev terräng    
  Käringsklev sluttning    
  Kärra vette triangelpunkt    
  Kärret odlad mark    
  Kätteskär skär    
  Kätteskärsgrund grund    
  Kättskär skär    
  Kättskärgrund grund    
  Kökestenen häll?    
  Kölnehogen höjd    
  Köttö, Stora o Lilla öar    
  Köttö, Lilla ö    
  Köttö, Lilla ö    
  Köttö, Stora ö    
  Köttö, Stora ö    
  Köttöbukten bukt    
  Köttöbukten bukt    
  Ladholmen halvö    
  Laget, Nya vik    
  Ladholmen udde    
  Lagmansbacken höjd    
  Lammholmen halvö    
  Lammholmen halvö    
  Lammholmen udde, fd holme?    
  Lammöhuvudet halvö    
  Lammöhuvudet udde    
  Leanderklåvan dal    
  Lerdals Kringlemyr myr    
  Lerdals Kringlemyr myr    
  Lerdals Rörmyr myr    
  Lerekilen vik    
  Lerekilen vik    
  Lerholmarna skär    
  Lerholmarna holmar    
  Lerholmen udde    
  Lerholmen udde    
  Liden sluttning    
  Liderna torp fd?    
  Liderna sluttning    
  Ligg stilla skär    
  Ligg stilla skär    
  Limmanässanden strand    
  Limmanässanden strand    
  Lindöbukten bukt    
  Lindöbukten bukt    
  Lindön ö    
  Lindön triangelpunkt    
  Lindön ö    
  Litslebymoarna terräng    
  Logen holme /Se    
  Loppekärr odlad mark    
  Loran skär    
  Loran holme    
  Loreflut skär    
  Loreflut skär    
  Loskär skär    
  Loskär skär    
  Loskär skär    
  Loskär skär    
  Ludestenen fornminne    
  Lunnebacken sluttning    
  Lyckepottan sund    
  Lyckepottan sund    
  Lyckåsen berg    
  Lyckåsen höjd    
  Lyngnen strand    
  Lyngnen strand    
  ?Lyngnhuvudet skär    
  Lyngnhuvudet skär    
  Lyngnhuvudet skär    
  Lyngnhuvudet ö    
  Lyngnhuvudet skär    
  Långa fjäll berg    
  Långa fjäll höjd    
  Långa skäret skär    
  Långa skäret skär    
  Långa skäret skär    
  Långa skäret skär    
  Långa skäret skär    
  Långa skäret skär    
  Långa stenbryggan halvö    
  Långa stenbryggan udde    
  Långeberget berg    
  Långeberget berg    
  Långeburn tjärn    
  Långebåden skär    
  Långebåden holme    
  Långebådeskaten skär    
  Långebådeskaten holme    
  Långedal dal    
  Långedal dal    
  Långedal dal    
  Långe holmen udde    
  Långe holmen udde    
  Långemyr mosse    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr odlad mark    
  Långemyr myr    
  Långenäs halvö    
  Långenäs udde    
  Långesjöholmen holme    
  Långsjöholmen holme    
  Långeskär skär    
  Långeskärbåden skär    
  Långeskärbåden skär    
  Långeskärbågen vik    
  Långeskärbågen bukt    
  Långeskärhuvudet halvö    
  Långeskärhuvudet udde    
  Långevatten sjö    
  Långevatten sjö    
  Långevattenmossen mosse    
  Långevattenmossen mosse    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långstenarna berg?    
  Långstenarna berg?    
  Långvattnet sjö    
  Långängkilen vik    
  Långängkilen vik    
  Långö halvö    
  Långö udde    
  Låven skär    
  Låven holmar    
  Löbådarna skär    
  Löbådarna skär    
  *Lögholmen holme    
  Lögholmen holme    
  Lökeklåvan terräng    
  Lökeklåvan sluttning    
  Lökeskär skär    
  Lökholmen udde    
  Lökholmen halvö    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen udde    
  Lökholmen ö    
  Lökholmen holme    
  Lönnholmen holme    
  Lönnholmen holme    
  Lönnholmsgrötet halvö    
  Lönnholmsgrötet udde    
  Lönnholmsskären, Små skär    
  Lönnholmsskären, Små skär    
  Lönnholmsskäret, Stora skär    
  Lönnholmsskäret, Stora skär    
  Lönnhällan berg    
  Lönnhällan skär    
  Löskär skär    
  Löskär skär    
  Lösshögarna högar /Se    
  Lövåsen sluttning    
  Magnusgrunden grund    
  Magnusgrunden grund    
  Makrillskär skär    
  Makrillskär skär    
  Malis odlad mark    
  Manberget berg? /Se    
  Manberget Saknas /Se    
  Manholmen holme /Se    
  Manholmen, Lilla holme    
  Manholmen, Lilla holme    
  Manholmen, Stora ö    
  Manholmen, Stora holme    
  Manholmgrundet grund    
  Manholmgrundet grund    
  Manholmskäret skär    
  Manholmskäret skär    
  Manneklåvan dal    
  Maren ö    
  Mellanby odlad mark    
  Mellangården höjd    
  Mellangården odlad mark    
  Mellan-Stenbågen bukt    
  Mellumbukten vik    
  Mellumbukten vik    
  Mellumdapen tjärn    
  Mellumdapen sank mark    
  Meskär skär    
  Meskär skär    
  Minneberget klippområde    
  Minneberget, Norra berg    
  Minneberget, Södra berg    
  Minneberget, Södra berg    
  Minnekullen, Norra berg    
  Minnekullen, Norra höjd    
  Minnekullen, Södra berg    
  Minnekullen, Södra höjd    
  Minnet sund    
  Minnet sund    
  Mittskär skär    
  Mittskär skär    
  Moltemyr myr    
  Moltemyr myr    
  Moltemyr fd torp?    
  Mon terräng    
  Moneberget berg    
  Moneberget berg    
  Monen odlad mark    
  Morö ö    
  Morö ö    
  Morö ö    
  Morö ö    
  Morö triangelpunkt    
  Moröhamn vik    
  Morö hamn sund    
  Morö Kalv halvö    
  Morö, Lilla ö    
  Morö, Lilla ö    
  Munkekyrkan sten?    
  Munkekyrkan sten?    
  Munkholmen holme    
  Munkholmen holme    
  Munksund strand    
  Muskelid terräng    
  Muskelid sluttning    
  Musöfjorden fjärd    
  Musöfjorden fjärd    
  Musöfjorden fjord    
  Musön ö    
  Musön ö    
  Musön ö    
  Musön ö    
  Musörumpan halvö    
  Musörumpan halvö    
  Musösältan vik    
  Musösältan bukt    
  Myrarna odlad mark    
  Myren bukt    
  Myren bukt?    
  Måkholmen skär    
  Måkholmen, Lilla holme    
  Måkholmen, Lilla holme    
  Måkholmen, Stora holme    
  Måkholmen, Stora holme    
  Måkskären, Små skär    
  Måksund sund    
  Måksund sund    
  Märrebukten vik    
  Märrebukten bukt    
  Märreklåvan terräng    
  Märreklåvan dal    
  Märrepannan skär    
  Märrepannan skär    
  Märreskär skär    
  Märreskär skär    
  Mölleberget berg    
  Mölleberget berg    
  Möludden udde    
  Möludden udde    
  Mörhultkäften sund    
  Mörhultkäften sund    
  Mörtehålsmyren myr    
  Mörtehålsmyren myr    
  Nedergården odlad mark    
  Nedergården odlad mark    
  Nedergården odlad mark    
  Nordbergssanden terräng    
  Nordbergssanden strand    
  Nordfjorden fjord    
  Nord-Litsleby odlad mark    
  Nordmannen ägomark?    
  Nordostfluna skär    
  Nordostfluna skär    
  Nordvalen berg    
  Nordvalen höjd    
  Nordvikarna terräng    
  Nordvikarna terräng    
  Norgården höjd    
  Norgården odlad mark    
  Nya laget vik    
  Nytorp f.d. torp    
  Nytorp terräng    
  Nytorp terräng    
  Nyvället vik    
  Nyvället bukt    
  Näshalsen sund    
  Näshalsen sund    
  Näshalsen sund    
  Näshalsen sund /Se    
  Nästegårdsholmen holme    
  Nästegårdsholmen holme    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Nötnäs udde    
  Olas bås udde    
  Olas bås udde    
  Olasskär skär    
  Olasskär skär    
  Olaskär Saknas    
  Olasskär skär    
  Oljeskär udde    
  Olov Kyrres grav fornminne    
  Olsberget berg    
  Olsberget berg    
  Omberget klippbildning    
  Omberget berg    
  Ormebågen vik    
  Ormebågen strand    
  Ormudden udde    
  Ormudden udde    
  Orredalen, Norra odlad mark    
  Orredalsåsen triangelpunkt    
  Orredalsåsen triangelpunkt    
  Orrehyttsmyr myr    
  Orrehyttsmyr myr    
  Orrevikbukten bukt    
  Orrevikbukten bukt    
  Osemyren myr    
  Osemyren myr    
  Oset sank mark    
  Oset myr    
  Otteröfjorden fjord    
  Otterö hamn bukt    
  Otterön ö    
  Otterön ö    
  Otterön ö    
  Otterö triangelpunkt    
  Oudden udde    
  Oudden udde    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagen hage    
  Pallen berg?    
  Pallen terräng    
  Pannberget berg    
  Pannberget berg    
  Piggen udde    
  Piggen udde    
  Pinnö triangelpunkt    
  Pinnö ö    
  Pinnöfluna, Nordvästra skär    
  Pinnöflut, Sydvästra skär    
  Pinnöudden udde    
  Pinnöfluna, Nordvästra skär    
  Pinnöudden udde    
  Pipholmen skär    
  Pipholmen holme    
  Platsekilen vik    
  Platsekilen vik    
  Platsen terräng    
  Platsen terräng    
  Plåten skär    
  Plåten skär    
  Porsholmen holme    
  Porsholmen holme    
  Porsholmen holme    
  Porsholmen ö    
  Porsholmen holme    
  Porsholmskären skär    
  Porsholmskären skär    
  Porstångfluna skär    
  Porstångfluna skär    
  Pottan betesäng    
  Pottan betesäng /Se    
  Predikstolen udde?    
  Prästemyr åker    
  Pulsebäcken bäck    
  Pulsebäcken bäck    
  Pussäreskär halvö    
  Påleröd terräng    
  Påleröd åker    
  Påleröd terräng    
  Pössäreskär udde    
  Raftö ö och gd /Se    
  Raftöbukten vik    
  Raftöbukten bukt    
  Raftötångstjärnet tjärn    
  Raftötångstjärnet tjärn    
  Ragnhildskär skär    
  Ragnhildskär skär    
  Ragnhildskär, Norra skär    
  Ragnhildskär, Norra skär    
  Ragnhildskär, Södra skär    
  Ragnhildskär, Södra skär    
  Ramberget berg    
  Ramberget berg    
  Rambergsand terräng    
  Rambergsand terräng    
  Ramlareberget triangelpunkt    
  Ramlareberget triangelpunkt    
  Rammdalsmossen mosse    
  Rammdalsmossen mosse    
  Ramneberget berg    
  Ramneberget berg    
  Ramnekullen berg    
  Ramnekullen höjd    
  Ramnungen skär    
  Ramnungen skär    
  Ramsfjorden fjord    
  Ramsfjorden fjord    
  Ramskär skär    
  Ramskär skär    
  Ramsvikbukten bukt    
  Ramsvikbukten bukt    
  Rannikehålan terräng    
  Rannikehålan terräng    
  Ranniken terräng    
  Ranniken terräng    
  Riddarspringet udde    
  Riddarspringet sluttning    
  Rippen odlad mark    
  Rispebukten bukt    
  Rissemyren myr    
  Riveskär skär    
  Riveskär skär    
  Riveskär skär    
  Rockan skär    
  Rockan skär    
  Roffan skär    
  Roffan skär    
  Rofforna, Små skär    
  Rofforna, Små skär    
  Rolet udde?    
  Rolet udde?    
  Rolighålan sänka?    
  Roparestenen sten?    
  Roparestenen sten?    
  Roparhällan berg    
  Roparhällan udde    
  Rosetorpet åker    
  Rotholmen holme    
  Rotholmen holme    
  Rotholmen holme    
  Rubben åker?    
  Rumpeberget berg    
  Rumpebågen vik    
  Rumpebågen bukt    
  Rumpehällorna berg    
  Rumpehällorna hällar    
  Rumpeskären skär    
  Rumpeskären skär    
  Runehällan fornminne    
  Russekärr sank mark    
  Räbbö ö    
  Rännan dal    
  Rävaklåvan sank mark    
  Rävekilen vik    
  Rävsnäsbukten vik    
  Rävsnäsbukten bukt    
  Rävsnäshuvudet halvö    
  Rävsnäshuvudet udde    
  Rödhammarfjorden fjärd    
  Rödhammarfjorden fjord    
  Rödsvadet vad?    
  Rödsvadet vadställe?    
  Rördals myr myr    
  Rördals myr odlad mark    
  Rörmyr myr    
  Rörmyr myr    
  Rörmyr myr    
  Rörmyr, Lerdals myr    
  Rörmyr, Stora sank mark    
  Rörtorpet terräng    
  Rörvikarne mossar?    
  Röråsmyrarna myrar    
  Röråsmyrarna myrar    
  Röråsmyrarna myrar    
  Röråsmyr, Norra myr    
  Röråsmyr, Norra myr    
  Rösekullen berg    
  Rösekullen höjd    
  Rösesundet sund    
  Rösesundet sund    
  Rösholmen, Lilla holme    
  Rösholmen skär    
  Rösholmen holme    
  Rösholmen holme    
  Rösholmen holme    
  Rösholmen, Lilla holme    
  Rösholmen, Stora holme    
  Rösholmen, Stora holme    
  Rösholmsflut skär    
  Rösholmsflut skär    
  Rösuddarna uddar    
  Rösudden udde    
  Sadlen ö    
  Sadlen skär    
  Sadlen holme    
  Salen, se Sadlen ö    
  Salen ö /Se    
  Saltberget triangelpunkt    
  Saltberget triangelpunkt    
  Saltesundet sund    
  Saltesundet sund    
  Saltesundsskäret skär    
  Saltesundsskäret skär    
  Saltkälebackarna bergsområde    
  Saltkälebackarna sluttning    
  Saltkälefluna udde    
  Saltkälefluna udde    
  Saltpannemyren ägomark    
  Saltpannemyren odlad mark    
  Saltskär skär    
  Saltskär skär    
  Saltskärkoltre skär    
  Saltskärkoltre skär    
  Saltvik vik    
  Saltvik vik    
  Saltvik vik    
  Saltviken vik    
  Saltviken vik    
  Saltvikholmen holme    
  Saltvikholmen holme    
  Saltvikstackarna skär    
  Saltvikstackarna skär    
  Saltvikstackarna skär    
  Sandbukten vik    
  Sandbukten bukt    
  Sandbågen vik    
  Sandbågen bukt    
  Sandbågen vik    
  Sandbågen bukt    
  Sandgårdsmyren åker    
  Sandgårdsmyren sank mark    
  Sandhaken udde    
  Sandhaken strand    
  Sandhaken udde    
  Sandhakskäret skär    
  Sandhakskäret skär    
  Sandkullen kulle?    
  Sannäsfjorden fjord    
  Sannäsfjorden fjord    
  Sannäsfjorden fjord    
  Sannäsfjorden fjord    
  Sannäsfjorden fjord    
  Sannäsfjorden vik    
  Sannäsfjorden fjord    
  Segelskär skär    
  Segelskär skär    
  Segelskär skär    
  Segelskär, Lilla skär    
  Segelskär, Lilla skär    
  Segelskär, Stora skär    
  Segelskär, Stora skär    
  Segelskär, Västra skär    
  Segelskär, Västra skär    
  Segelsund sund    
  Segelsund sund    
  Sejedrättet strand    
  Sejedrävet vik    
  Siken myr    
  Siken sank mark med gölar    
  Siljebråten åker    
  Siljebråten odlad mark    
  Sillebukten vik    
  Sillebukten bukt    
  Sillebågen bukt    
  Sillebågen bukt    
  Sillehällan berg?    
  Silleklåvan holme    
  Silleklåvan holme    
  Silletäckholmen skär    
  Silletäckholmen holme    
  Silletäckpallen udde    
  Silletäckpallen udde    
  Sillhålet halvö    
  Sillhålet vik    
  Sillhålskär skär    
  Sillhålskär skär    
  Sjulsholmen holme    
  Sjulsholmen holme    
  Skallerödsjön sjö    
  Skarpfluna skär    
  Skarpfluna skär    
  Skarphuvudet udde?    
  Skarphuvudet näs?    
  Skarphuvudet, Lilla skär    
  Skarphuvudet, Lilla skär    
  Skarphuvudet, Stora holme    
  Skarphuvudet, Stora skär    
  Skaterumpan udde    
  Skaterumpan udde    
  Skatteklåvan dal    
  Skavens udde udde    
  Skavens udde udde    
  Skaveröddalen dal    
  Skedlagudden halvö    
  Skedlagudden udde    
  Skepparhålet vik    
  Skepparhålet vik    
  Skickerödbäcken bäck    
  Skickerödbäcken bäck    
  Skitareskär skär    
  Skitareskär skär    
  Skomakareudden udde    
  Skomakareudden udde    
  Skorholmen Saknas    
  Skotteklåvorna terräng    
  Skotteklåvorna dalar?    
  Skredfors terräng?    
  Skredfors terräng    
  Skråmekullen triangelpunkt    
  Skråmekullen triangelpunkt    
  Skråmerös terräng?    
  Skråmerös terräng?    
  *Skulholmen holme    
  Skukbackbukten bukt    
  Skutebackbukten bukt    
  Skutebacken udde    
  Skuteviken vik    
  Skuteviken vik    
  Skuteviken vik    
  ?Skutholmen holme    
  Skutholmen Saknas    
  Skuttholmen holme    
  Skutholmen holme    
  Skyttebänkarna skär    
  Skyttebänkarna skär    
  Skårekullen skär    
  Skårekullen holme    
  Skåreskär skär    
  Skåreskär skär    
  Skårholmen, Lilla el Stora holme    
  Skårholmen, Lilla holme    
  Skårholmen, Lilla holme    
  Skårholmen, Stora holme    
  Skårholmen, Stora holme    
  Skårholmgrundarna skär    
  Skårholmgrundarna skär    
  Skäggen skär    
  Skäggen skär    
  Skärboälven vattendrag    
  Skärboälven å    
  Skärboälven å    
  Skärebågskäret skär    
  Skärebågskäret skär    
  Skönhamn strand?    
  Skönhamnshuvudet udde    
  Skönhamnshuvudet udde    
  Skönvik vik    
  Skönvik vik    
  Skönvik vik    
  Slagstervik bukt    
  Slagstervik vik    
  Slosshögarna högar /Se    
  Slottsberget berg el holme    
  Slottsberget berg    
  Slottsbergskullen holme    
  Slottsholmen skär    
  Slottsholmen skär    
  Släta backarna terräng    
  Släta backarna sluttning    
  Slättsfjäll terräng    
  Smackeskär skär    
  Smackeskär skär    
  Smuge vik    
  Smuge vik    
  Smugholmen holme    
  Smugholmen holme    
  Smygkil, se *Smöge Saknas    
  Småbågarna vikar    
  Småbågarna bukter    
  Småholmarna skär    
  Småholmarna holmar    
  Småholmarna holmar    
  Småholmarna holmar    
  Småkoggarna skär    
  Småkoggarna skär    
  Små Måkskären skär    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Småsvinningarna skär    
  Småsvinningarna skär    
  *Smöge vik /Se    
  Smörhålan terräng    
  Smörsten stenblock /Se    
  Snartekalven skär    
  Snarte kalven holme    
  Snartekalven holme    
  Snesdalen äng?    
  Snesdalsmyren mosse    
  Snesdalsmyren myr    
  Sockertopparna berg    
  Sockertopparna höjder    
  Sollehålet sund    
  Sollehålet sund    
  Solliden sluttning    
  Solliden sluttning    
  Soludden udde    
  Solustholmen skär    
  Solustholmen holme    
  Solusthålet sund    
  Solusthålet sund    
  Solvikbukten vik    
  Solvikbukten bukt    
  Solviken vik    
  Solviken vik    
  Sommarhällan berg?    
  Sommarhällan höjd    
  Sotten holme    
  Sotten skär    
  Sotten, Lilla skär    
  Sotten, Lilla skär    
  Sotten, Stora skär    
  Sotten, Stora skär    
  Spanien bukt    
  Spanningen bukt    
  Stacken, Store skär    
  Stacken, Store holme    
  Stegefjäll berg    
  Stegefjäll höjd    
  Stenbågen, Mellome vik    
  Stenbågen, Södra vik    
  Stenbågen, Södra bukt    
  Stengrimmen skär    
  Stenklåvan sänka?    
  Stenklåvan sänka?    
  Stenklåvan klyfta?    
  Stenklåvan vik    
  Stenlid höjd med fornminne    
  Stenliden sluttning    
  Stenrevlet skär    
  Stenrevlet terräng    
  Stenrävlet sluttning    
  Stensidan sluttning    
  Stensidan udde    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Stensvik bukt    
  Stensvik vik    
  Stenudden udde    
  Stenudden udde    
  Stockemyren myr    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storebågen bukt    
  Store bågen bukt    
  Store bågen bukt    
  Store bågen vik    
  Store bågen vik    
  Storemyr betesäng    
  Storemyr myr    
  Storemyr myr    
  Storemyr myr    
  Storemyr myr    
  Store-Snart triangelpunkt    
  Store-Snart ö    
  Store-Snart ö    
  Store-Snart ö    
  Storhagen odlad mark    
  Storkasen odlad mark    
  Stor-Svinningen halvö    
  Stor-Svinningen halvö?    
  Stor-Svinningen holme    
  Strandbukten bukt    
  Strandbukten vik    
  Strandkärret kärr?    
  Strands torp terräng    
  Strands torp sluttning    
  Strete skär    
  Striddan skär    
  Striddan skär    
  Stridsfjorden fjord    
  Stridsfjorden fjord    
  Stridsfjorden fjord    
  Stridhällan udde    
  Stridshällan udde    
  Strykjärnet skär    
  Strykjärnet skär    
  Stångeskär skär    
  Stångeskär skär    
  Stäggudden udde    
  Stäggudden udde    
  Stämmarna terräng    
  Stämmemyr sank mark    
  Stämmemyr åkerstycke    
  Stämmemyr myr    
  Stämmemyr åker    
  Stämmemyren, Nedre myr    
  Stämmemyren, Nedre myr    
  Stämmen åker    
  Stämmen odlad mark    
  Stödberget berg    
  Stövelhamnen vik    
  Stövelhamnen vik    
  Suddemyr myr    
  Suddemyr myr    
  Sunningholmen holme    
  Sunningholmen holme    
  Svadet, Flata skär    
  Svadet, Flata skär    
  Svadet, Höga skär    
  Svadet, Höga skär    
  Svadet, Höga skär    
  Svadet, Runda holme    
  Svandalsmossen mosse    
  Svarte flut skär    
  Svarta flut skär    
  Svarta flut skär    
  Svarta flut skär    
  Svarteflut skär    
  Svarteflut skär    
  Svartemyr myr    
  Svartemyr myr    
  Svarte udden udde    
  Svarte udden udde    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskärgrund grund    
  Svartskärgrund grund    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärnsmyren myr    
  Svarttjärnsmyren myr    
  Svartudden udde    
  Svartudden udde    
  Svensgården odlad mark    
  Svenskeröd åker    
  Svinebacken udde    
  Svinebacken udde    
  Svinningerännan sund    
  Svinningerännan sund    
  Svin-näs halvö    
  Svin-näs näs    
  Svångefjorden fjord    
  Svångefjorden fjord    
  Svångefjorden fjord    
  Svången, Lilla ö    
  Svången, Lilla ö    
  Svången, Lilla skär    
  Svången, Stora ö    
  Svången, Stora ö    
  Svången, Stora skär    
  Sydostfluna skär    
  Sydostfluna skär    
  Sågebänken udde    
  Sågebänksskär skär    
  Sågebänksskär skär    
  Såten udde?    
  Såten strand    
  Såtorpsmyren, Lilla myr    
  Såtorpsmyren, Lilla myr    
  Såtorpsmyren, Stora myr    
  Sälstenberget klippformation    
  Sälstjärn tjärn    
  Sältjärn tjärn    
  Sältälven vattendrag    
  Sältälven å    
  Söberget berg    
  Södberget berg    
  Sörgården odlad mark    
  *Tandhemsnäset udde    
  Tanumskilen fjord    
  Tanumskilen vik    
  Tanumskilen vik    
  Tanumsälven å    
  Tanumsälven å    
  Tanumsälven vattendrag    
  Tarvarehällorna terräng    
  Tarvarehällorna hällor?    
  Tefatudden udde    
  Tefatudden udde    
  Tegelbruket strandområde    
  Tegelbruket åkerstycke?    
  Tegelbruket strand    
  Testholmarna skär    
  Testholmarna holmar    
  Testholmen holme    
  Testholmen holme    
  Testholmen skär    
  Testholmen holme    
  Testholmfluna skär    
  Testholmfluna skär    
  *Thufn å /Se    
  Tiggarhällan udde    
  Tiggarhällan udde    
  Tineskär skär    
  Tineskär skär    
  Tingshög hög?    
  Tingshögen fornminne    
  Tirås torp fd?    
  Tjurepannan ö    
  Tjurepannan skär    
  Tjurvikbukten bukt    
  Tjurvikbågen vik    
  Tjurviktjärn tjärn    
  Tjurviktjärn tjärn    
  Torgrimmen, Stora o Lilla öar    
  Torgrimmen, Lilla el Stora skär    
  Torgrimmen, Lilla skär    
  Torgrimmen, Lilla holme    
  Torgrimmen, Stora skär    
  Torgrimmen, Stora ö    
  Torgrimmen, Stora holme    
  Tornbågskäret skär    
  Tornbågskäret skär    
  Tornholmen holme    
  Tornholmen holme    
  Tornudden udde    
  Tornudden udde    
  Torpliden sluttning    
  Torskehålet sund    
  Torskehålet sund    
  Torskeskär skär    
  Torskeskär skär    
  Torskholmarna skär    
  Torskholmarna holmar    
  Torskholmarna skär    
  Torskholmen udde    
  Torskholmen udde    
  Tranemyr myr    
  Tranemyr myr    
  Trankoket strandområde    
  Trankoket strand    
  Trankoket terräng    
  Trankoket strand    
  Trellebergs slott fornminne    
  Tridjebergsslott stenlabyrint /Se    
  Trillebergsslott stenlabyrint /Se    
  Trindeknubben skär    
  Trindeknubben skär    
  Trinnebergs slott fornminne    
  Trinnebergs slott labyrint /Se    
  Tri(nne)bergs slott stenlabyrint /Se    
  Trinnebergsslott förr stenlabyrint /Se    
  Trinnebergsslott stenlabyrint /Se    
  Trinneborgs slott stenlabyrint /Se    
  Trintom-lur strand    
  Trintom-lur strand    
  Trollemyr odlad mark    
  Trollsviken, Norra Saknas    
  Trollsviken, Norra vik    
  Trollsviken, Södra vik    
  Trollsviken, Södra vik    
  Trollsvikholmen halvö    
  Trollsvikholmen holme    
  Trolludden udde    
  Trolludden udde    
  Trolluddsskäret landfast skär    
  Trolluddsskäret udde    
  Tronsvik bukt    
  Tronsvik vik    
  Trossö halvö    
  Trossö ö    
  Trossöberget berg    
  Trossöstrand strand    
  Trossö strand strand    
  Trulsehålet vik    
  Trulsehålet vik    
  Trumsemyren åkermark    
  Trä(lle)bergs slott stenlabyrint /Se    
  Trälleborgs slott stenlabyrint /Se    
  Tränget myr    
  Tränget sank mark    
  Trättelandaån å    
  Trättelandaån å    
  Tungedrättet terräng    
  Tungedrättet terräng    
  Tunnan udde    
  Tunnan udde    
  Tunnekilen vik    
  Tunnekilen vik    
  Tvituvorna skär    
  Tvituvorna skär    
  Tysslinge hög fornlämning    
  Tågerödbäcken bäck    
  Tågerödbäcken bäck    
  Tångbukten bukt    
  Tångedynan skär    
  Tångedynan skär    
  Tångehalsen udde    
  Tångehalsen halvö    
  Tången udde    
  Tången halvö    
  Tången udde    
  Tången udde    
  Tångeskär skär    
  Tångeskär skär    
  Tångeskär skär    
  Tångeskär ö    
  Tångeskär skär    
  Tångeskärbrotten skär    
  Tångeskärbrotten skär    
  Tångeskärssund sund    
  Tångeskärssund sund    
  Tärnehuvudet udde    
  Tärnehuvudet udde    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär, Lilla skär    
  Tärneskär, Lilla skär    
  Tärneskär, Stora skär    
  Tärneskär, Stora skär    
  Tärneskär, Yttre skär    
  Tärneskär, Yttre skär    
  Tärnevörat skär    
  Tärnevörat holme    
  Törneröd terräng    
  Törneröd sluttning    
  Törneskär skär    
  Udden udde    
  Udden udde    
  Ulefors terräng?    
  Ulemossen mosse    
  Ulemossen mosse    
  Ulkegrund skär    
  Ulkerännan sund    
  Ulketången udde    
  Ulketången udde    
  Ulmekärrssand höjd    
  Ulriksdal terräng    
  Ulsholmen triangelpunkt    
  Ulsholmen holme    
  Ulsholmskaten udde    
  Ulsholmskaten udde    
  Uppegården odlad mark    
  Uppegården odlad mark    
  Ursen holme    
  Ursen holme    
  Uslingen skär    
  Uslingen holme    
  Utliggarn udde    
  Vadholmen udde    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen halvö    
  Vadkilen vik    
  Vadkilen vik    
  Vadmalspallen udde    
  Vadmalspallen strand    
  Vadskjul udde    
  Vadskjul udde    
  Vadskär skär    
  Vadskär skär    
  Vadskär skär    
  Vadskär skär    
  Vadskär skär    
  Vadskär skär    
  Valberget berg    
  Valberget berg    
  Valberget triangelpunkt    
  Valberget triangelpunkt    
  Valbrets grav fornminne    
  Valbågen bukt    
  Vale, Stora terräng    
  Vale, Stora höjd    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valholmarna skär    
  Valholmarna holmar    
  Valholmehumpeln skär    
  Valholmen, Flate skär    
  Valholmen, Stora skär    
  Valholmsundet sund    
  Vallemyr åker    
  Vallemyr myr    
  Vallvik vik    
  Vallvikehuvudet, Lilla udde    
  Vallvikehuvudet, Lilla udde    
  Vallvikehuvudet, Stora udde    
  Vallvikehuvudet, Stora udde    
  Varholmehumpen skär    
  Varholmen udde    
  Varholmen skär    
  Varholmen holme    
  Varholmen, Flata holme    
  Varholmen, Stora holme    
  Varholmsundet sund    
  Varpeberget berg    
  Varpeberget berg    
  Varpekärr odlad mark    
  Varpet terräng    
  Varpet sund    
  Varpet sund    
  Varpet vik    
  Varpet bukt    
  Vassdalen dal    
  Vassdalen dal    
  Vassholmedet näs    
  Vassholmedet strand    
  Vassholmen halvö    
  Vassholmen udde    
  Vassholmen skär    
  Vassholmen holme    
  Vassmyr mosse    
  Vassudden udde    
  Vassudden udde    
  Veddemyr tjärn    
  Veddemyrsberget berg    
  Veddö halvö    
  Veddö ö    
  Veddökilen vik    
  Veddökilen vik    
  Vekärr odlad mark    
  Vesholmen halvö    
  Vesholmen f.d. holme?, nu udde    
  Vessletången udde    
  Vessletången udde    
  Vetteberget triangelpunkt    
  Vetteberget triangelpunkt    
  Vetteberget berg    
  Vettemyr tjärn    
  Vettemyrsberget berg    
  Vikarna udde    
  Vikarna strand    
  Vikarnaberget triangelpunkt    
  Vikarnaberget berg    
  Viksholmen holme    
  Viksholmen holme    
  Virholmen landfast holme    
  Virholmen halvö    
  Vitebergsmyren myr    
  Vitebergsmyren myr    
  Vitemyr åker    
  Vitemyren, Stora myr    
  Vitemyren, Stora myr    
  Vitemyren, Övre myr    
  Vitemyren, Övre myr    
  Vitingskär skär    
  Vitlingbrottet skär    
  Vitsten Saknas    
  Vittjärn tjärn    
  Vittjärn tjärn    
  Vittjärnsmyren myr    
  Vittjärnsmyren myr    
  Vittjärnsmyren, Östra myr    
  Vittjärnsmyren, Östra myr    
  Vrakeklåven terräng    
  Vrakeklåvan klyfta?    
  Vårfruudden udde    
  Vårfruudden udde    
  Väcker skär    
  Väcker skär med fyr    
  Väckopp skär    
  Väderöfjorden vattenstråk    
  Vällandet vik    
  Vällandet vik    
  Vällandet bukt    
  Vällingeskär skär    
  Vällingeskär skär    
  Vären skär    
  Vären skär    
  Väreskär skär    
  Väreskär skär    
  Väreskär skär    
  Väreskär skär    
  Väresten skär    
  Väresten sten    
  Ulefors terräng    
  Ulkegrund grund    
  Ulkerännan sund    
  Utliggarn udde    
  Ystholmen holme    
  Ystholmen holme    
  Ålebäcken bäck    
  Ålekråkan skär    
  Ålekråkan skär    
  Ålekråkskäret skär    
  Ålekråkskäret skär    
  Ålekråkskäret, Lilla skär    
  Ålekråkskäret, Lilla skär    
  Ålekråkskäret, Stora skär    
  Ålekråksskäret, Stora skär    
  Ålekråkudden udde    
  Ålekråkudden udde    
  Ålemyr myr    
  Ålemyr sank mark    
  Åsemyr åker    
  Åsemyren myr    
  Åsemyrbrinkarna backar    
  Åsemyrbrinkarna backar /Se    
  Åsemyren myr    
  Åtorp terräng    
  Äckreberget berg    
  Äckreberget berg    
  Äggerebågen vik    
  Äggereflut, Norra skär    
  Äggereflut, Norra skär    
  Äggereflut, Södra skär    
  Äggereflut, Södra skär    
  Äggran ö    
  Äggran ö    
  Älvemulen mynningsvik    
  Älvemulen mynningsvik    
  Älvemulen vik    
  Ängbeten skogsområde?    
  Ängeberget berg    
  Ängeberget berg    
  Ängebyggarna odlad mark?    
  Ängebäcken bäck    
  Ängebäcken bäck    
  Ängelsbåden skär    
  Ängelsbåden skär    
  Ängelskär skär    
  Ängelskär, Lilla skär    
  Ängelskär, Stora skär    
  Ängen strand    
  Ängetången udde    
  Ängetången udde    
  Ängevik vik    
  Ängevik vik    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ängklåvberget berg    
  Ängklåvberget berg    
  Ängudden udde    
  Ängudden udde    
  Äppleviken vik    
  Äppleviken vik    
  Öbärsmyrarna myrar    
  Öbärsmyrarna myr    
  Ödegårdskilen vik    
  Ödegårdskilen vik    
  Ödegårdskilen vik    
  Ödegårdsudden udde    
  Ödegårdsudden udde    
  Ödsmålsmyren myr    
  Ölbärn holme    
  Ölbärn holme    
  Örneklåvan, Norra berg    
  Örneklåvan, Norra berg    
  Örneklåvan, Södra berg    
  Örneklåvan, Södra berg    
  Örnekullen berg    
  Örnekullen höjd    
  Örnekullen berg    
  Örnekullen höjd    
  Örnudden udde    
  Örnudden udde    
  Östergårde odlad mark?    
  Östholmen ö    
  Östholmen holme, udde?    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.