ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Naverstads socken : Bullarens härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 1091 Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn :
Naverstad sn Abborretjärn tjärn Bullarby Västergården gård  
Nafverstad sn Abborretjärn tjärn Bullarby Östergården gård  
Naverstad sn Abborrtjärn tjärn Forsane Saknas  
Naverstad sn Abborrtjärn tjärn Halvorsröd gd  
Nafverstad sn Abborretjärn tjärn Holkekärr bebyggelse  
Naverstad sn Abborrtjärnen tjärnar Hovträd bebyggelse  
Naverstad sn Abborrtjärnen tjärn Hökelund bebyggelse  
Naverstad sn Abborrtjärnet tjärn Naverstad Prästgården gård  
Naverstad sn Abborrtjärnet tjärn Påderöd gård  
Nafverstad sn Abborrtjärnet tjärn Ritut bebyggelse  
Naverstad sn Abborrtjärnet tjärn Rolfseröd Saknas  
Nafverstad sn Agnetjärn tjärn Ryremyren, se 1 Rörmyren bebyggelse  
Naverstad sn /Se Agnetjärn tjärn Röranemaden bebyggelse  
Naverstad sn /Se Alekas terräng? Rörmyren bebyggelse  
Naverstad sn /Se Alekas sluttning Sundshult by  
Naverstad socken, gård /Se Apelsmyrarna myrar Ådälet bebyggelse  
?Backa by Apelsmyrarna myrar Älgeland Väster gård  
Bollen Skogen lht? /Se Asketjärn tjärn Älgeland Öster gård  
Bullarby by Asketjärn tjärn Älgeland gdar  
Bullarby gd /Se Asketjärn tjärn Ällelien gdr  
Bullareby by /Se Axlebergen triangelpunkt Äsperöd gd  
Buxungeröd gd /Se Axlebergen triangelpunkt Fjäderhanehällan berghäll  
Buxungeröd gd /Se Backetjärn sjö Fjörhanshällan berghäll  
Båtsmanstorpet torp f d ? Backetjärn sjö    
Bäckerås(mon) t /Se Baggetomten terräng    
Dumlarna t /Se Balsevallen åker /Se    
Dumlarna el. Dumlebackarna el. Dumlebacken t /Se Bankemossen mosse    
Edsäm gdr /Se Barkeröd terräng    
Eiksröd gård /Se Barkeröd åker m m    
Fagerhult gd /Se Benhult skog /Se    
Fiskareplatsen tp /Se Bergeröd torp f d?    
Grenholmen t /Se Bergskilen vik    
Hattra torp f d? Bergskilen vik    
Hohällan t /Se Bergö skär    
Hovsäter gd /Se Bergö ö    
Hovsäter gd /Se Bingebukten bukt    
Hovträd by /Se Bingebukten bukt    
Hovträd hm /Se Bistocken terräng?    
Hyttan lht /Se Bistocken terräng    
Hålkekärr gd:ar /Se Bjurhusbäcken bäck    
Jaren gd Björkekas terräng    
Jaren by Björkenäs udde    
Jaren by? Björkenäs udde    
Jaren gd /Se Björkö skär    
Jären by /Se Björkö ö    
Korungeröd by Björndalen dal?    
Korungered by /Se Björndalen dal    
Koxeröd gd /Se Björnedalen dal    
Krappsäter tp /Se Björn(e)hyttorna terräng /Se    
Ladestödet nu okänd bebyggelse /Se Björnemossen myr    
Lusbacken hmd /Se Björnemossen mosse    
Markstycket lht /Se Björnemyr myr    
Musland gd Björnemyr myr    
Musland gd /Se Björnkashultet sluttning    
Möre by /Se Björnliddalen dal    
Olovsborg förr slott Blockemyr sank mark    
Olofsborg förr slott /Se Blåmossen myr    
Olovsborg förr slott Blåmossen mosse    
Olovsborg förr slott Blåmyr odlad mark    
Olofsborg förr slott Blöteputt sank mark    
*Olovsborg förr slott Blötevattnet, Norra sjö    
Olofsborg förr slott Blötevattnet, Norra sjö    
Olofsborg f slott Blötevattnet, Södra sjö    
Olofsborg förr slott Blötevattnet, Södra sjö    
Olofsborg förr slott Blötevattnet, Södra sjö    
Olovsborg f fäste Bockemyr myr /Se    
Olsborg fäste /Se Bockhuset bukt /Se    
Persegården gd /Se Bockhuset bukt /Se    
Pulsemon gd /Se Bockhusviken vik    
Pulseröd gd /Se Bocksbäcken bäck /Se    
Pålseröd gd Bockstjärn tjärn    
Rabben torp f d Bockstjärn tjärn    
Rabben tp /Se Bockstjärn sjö /Se    
(?)Röd by Bockö skär    
Rör gd /Se Bockö ö    
Rörane gd /Se Bockögat tjärn    
Skackestad by Bockögat tjärn    
Skackestad gd /Se Bolsjön, Övre o Nedre sjöar    
Skrammestad N. o S gdr /Se Bolsjön, Övre sjö    
Stabäckehult gd /Se Bolsjön, Övre sjö    
Stengrimseröd gd /Se Bolsjön, Övre sjö    
Sultanhemmanet ödetp /Se Bolsjön, Övre Saknas /Se    
Sundshult by /Se Borgeröd odlad mark    
Svarveröd torp f d? Borgåskullen kulle    
Sälen ödet. /Se Brandbäcken bäck    
Sälgekas lht /Se Brandbäcken bäck    
Säm by? Brandbäcken bäck    
Säm by Brandtjärn tjärn    
?Säm hg Brandtjärn tjärn    
Norra Säm gd Brandtjärn tjärn    
Säm by /Se Brandtjärn tjärn    
Säm gd /Se Brandtjärn tjärn /Se    
Sätret tp /Se Bratteforsbäcken bäck    
Tingvall by Bratteforsbäcken bäck    
Tingvalt by Bratteforsbäcken bäck    
Tingvall by Brattstad odlad mark    
Tingvall by Bredfjället höjd    
Tingvall by Bredmossarna mossar    
Tingvall by? Bredmossarna mossar    
Saknas försv. beb? Bredmossarna mossar    
Tingvall gd:ar /Se Bråtarna terräng    
Saknas Saknas Bråtarna terräng    
Trulse Kasen tp /Se Bråtekasen terräng    
Vassbotten tullstn Bråten terräng    
Ådälet lg /Se Bråtängtjärn, Lilla tjärn    
Älgeland by Bråtängtjärn, Stora tjärn    
Ælielan Saknas Bråtängtjärn, Stora tjärn    
Älgeland by /Se Brända mossar mossar    
Älgeland gd /Se Brända mossar mossar    
Älgeland gd /Se Brända mossar mossar    
Ällelien by /Se Brända mossar mossar    
Östad by Brända mossar mossar    
Östad gdr /Se Budalsnäset halvö    
Österöd gd /Se Budalsnäset udde    
  Bufjället triangelpunkt    
  Bufjället triangelpunkt    
  ?Bullaren, Norra sjö    
  Bullaren, Norra o Södra sjöar /Se    
  Bullare Sjön, N sjö    
  Bullaresjön, Norra sjö    
  Bullaresjön, Norra sjö    
  Bullaresjön, Norra sjö    
  Bullaresjön, Norra sjö    
  Bullaresjön, Norra sjö    
  Bullaresjön, Norra sjö    
  Bullaresjön, Norra sjö    
  Bullaresjön, S sjö    
  Bullaresjön, Södra o Norra sjöar    
  Bullaresjön, Södra sjö    
  Bullaresjön, Södra sjö    
  Bullaresjön, Södra sjö    
  Bullaresjön, Södra sjö    
  Bullaresjön, Södra sjö    
  Bullaresjön, Södra sjö    
  Bullaresjön, N:a sjö /Se    
  Bullaresjön, S:a sjö /Se    
  Bullaresjön, N o S sjöar /Se    
  Burås berg    
  *Burås berg /Se    
  Buråsberget berg    
  Busjön sjö    
  Busjön sjö    
  Busjön sjö    
  Byrhustången udde    
  Båtsmandalen dal    
  Bäckemon terräng?    
  Bäckemyren myr    
  Bäckerås berg    
  Bäckeråsberget berg    
  Bäckeröd terräng    
  Dalarna dalar    
  Dalböndebackarna backar /Se    
  Dalen dal    
  Daletjärn sjö    
  Daletjärn sjö    
  Daletjärn tjärn    
  Dalmebackarna backar /Se    
  Dammhultsbukten vik    
  Dammhultsbukten bukt    
  Dammtjärn tjärn    
  Dammtjärn tjärn    
  Dammtjärn sjö    
  Dammtjärn sjö    
  Danska kleven sluttning    
  Den stora ön halvö    
  Den stora ön ö    
  Djupetjärn tjärn    
  Djupmyrbäcken bäck    
  Djupmyren myr    
  Djupvik vik    
  Djupvik vik    
  Djupvikön holme    
  Djupvikön holme    
  Djupvikön udde    
  Dockemyr myr /Se    
  Dockemyr myr /Se    
  Dotteröd, Västra f d torp    
  Drakestenen fornminne    
  Drottninghögen Saknas    
  Dumlemossen mosse    
  Dumlemyr myr /Se    
  Dumletjärn, Lilla tjärn    
  Dumletjärn, Stora tjärn    
  Dumletjärnen tjärnar    
  Dumletjärnen tjärn /Se    
  Dumletjärnen tjärnar /Se    
  Dumlingmossen mosse /Se    
  Dyrängen odlad mark    
  Edsviken, Norra vik    
  Edsviken, Södra vik    
  Ejgdesjön sjö    
  Ejgdesjön sjö    
  Ejgdetjärnen tjärnar    
  Ejgdetjärnen tjärn    
  Ejgdesjön sjö    
  Ejgdesjön sjö    
  Ekeliden sluttning    
  Ekeliderna sluttning    
  Ekemon terräng    
  Eldskogstjärnen tjärnar    
  Eldskogstjärnen tjärnar    
  *Elgåna å    
  Enerhöljen älvtjärn    
  Enerhöljen åutvidgning    
  Enningdalsälven å    
  Enningdalsälven älv    
  Faghöljen åutvidgning    
  Farlighögen triangelpunkt    
  Farlighögen triangelpunkt    
  Fattighög åker /Se    
  Fetemyr myr /Se    
  Fiskelös tjärn    
  Fiskelös tjärn    
  Fiskelössjön sjö    
  Fiskelössjön sjö    
  Fiskelössjön sjö    
  Fiskhuset Saknas    
  Fiskhuset terräng    
  Fjället höjd    
  Fjälltjärn tjärn    
  Fjälltjärn tjärn    
  Fjällö skär    
  Fjällö skär    
  Fjällö ö    
  Fjölnäset halvö    
  Fjölnäset udde    
  Fjölån å?    
  Fjölån å    
  Flabben åker /Se    
  Fläskemon höjd    
  Flötemarksön ö    
  Forsen fors    
  Fruberget berg    
  Fruberget berg    
  Furuhögen höjd?    
  Furulundstjärn tjärn    
  Furulundstjärn tjärn    
  Furulundstjärn tjärn    
  Furuåsen höjd    
  Fyrtjärnen, Nedre tjärnar    
  Fyrtjärnen, Nedre tjärn    
  Fyrtjärnen, Övre tjärnar    
  Fyrtjärnen, Övre tjärn    
  Fåglarna skär    
  Fåglarna skär    
  Fåglemoarna moar    
  Fåglemoarna terräng    
  Fåglemyr myr    
  Fågletjärnet tjärn    
  Fågletjärnet tjärn    
  Fälteröd terräng    
  Galgebacken sluttning    
  Galgeberget berg    
  Galgeberget berg    
  Galteryggen berg    
  Galteryggen höjd    
  Gatemyren myr    
  Gatemyren myr    
  Gilltorp terräng    
  Glomåstjärnet, Lilla tjärn    
  Glomåstjärnet, Lilla tjärn    
  Glomåstjärnet, Stora tjärn    
  Grandalen dal    
  Grevens tjärn tjärn    
  Grevens tjärn tjärn    
  Grubberödsälven älv    
  Grubberödsälven älv    
  Grumseröd odlad mark    
  Grunnebosjön sjö    
  Grunnebosjön sjö    
  Gråbenemossen mosse    
  Gråbenemossen mosse    
  Gränsebäcken bäck    
  Gräsmyr sank mark?    
  Grönviken vik    
  Grönviks kyrka höjd    
  Gularen skogsdunge?    
  Gularen berg?    
  Gulemyr myr    
  Gulemyr myr    
  Gullhög fornminne    
  Gullhög fornminne    
  Gäddevattensmyren myr    
  Gäddevattenstjärnet, Lilla tjärn    
  Gäddevattenstjärnet, Stora tjärn    
  Gäddevattenstjärnet, Stora tjärn    
  Göpedalen dal    
  Götebo terräng    
  Hagefjället höjd    
  Hagemossen mosse    
  Hagemossen mosse    
  Hagesjön sjö    
  Hagtjärn tjärn    
  Hagtjärn tjärn    
  Halvfarbäcken bäck    
  Halvfarbäcken bäck    
  Halvorsröd f d torp?    
  Hamreberget berg /Se    
  Hargemyren myr /Se    
  Har(k)evedshöjden berg /Se    
  Hasslahöljen vik    
  Hassledal dal    
  Hasslahöljen utvidgning i Lillälven    
  Hedarna odlad mark    
  Hedmossebergen berg    
  Helgas tjärn tjärn    
  Helgas tjärn tjärn    
  Helges låveberg berg /Se    
  Hemmanet terräng    
  Hiråsfjället höjd    
  Hiråskullen triangelpunkt    
  Hiråskullen triangelpunkt    
  Hiråsmossen mosse    
  Hiråsmossen mosse    
  Hiråstjärn tjärn    
  Hiråstjärn tjärn    
  Hiråstjärn tjärn    
  Hisön ö    
  Hisön ö    
  Hisön ö /Se    
  Hisön holme /Se    
  Hisön ö /Se    
  Hisöröset riksröse    
  Hisöröset fornminne    
  Hjälmarna terräng    
  Hjälmtjärn tjärn    
  Hjälmtjärn tjärn    
  Hobäcken bäck /Se    
  Hogsbukten bukt    
  Hogsbukten bukt    
  Hogsbukten bukt    
  Hogsnäset udde    
  Holarna terräng    
  Holarnatjärnen tjärnar    
  Holarnatjärnen tjärn    
  Holmarna uddar?    
  Holmarna uddar    
  Holmarna högre partier i en sankmark    
  Holmarna terräng    
  Holmatjärnet tjärn    
  Holmekasmossen mosse    
  Holmekasmossen mosse    
  Holmelöken sjö    
  Holmelöken tjärn    
  Holmesund sund    
  Hornmossen mosse    
  Hornmossen mosse    
  Horntjärn tjärn    
  Horntjärn tjärn    
  Horntjärnsmossen mosse    
  Horntjärnsmossen mosse    
  Hosjö sjö    
  Hosjö sjö    
  Hultebäcken bäck    
  Hultebäcken bäck    
  Hultåsen berg    
  Hultåsen höjd    
  Hundås berg    
  Husevattnet sjö    
  Husevattnet sjö    
  Hustjärn tjärn    
  Hustjärn tjärn    
  Hyttevallen vall /Se    
  Hyttorna kolarkojor /Se    
  Håbäckmossarna mossar    
  Håbäckmossarna mossar    
  Hålan terräng    
  Hålebäcken bäck    
  Hålebäcken bäck    
  Hålemyren myr    
  Hålet tjärn    
  Hålet tjärn    
  Häckemyr terräng    
  Hällbäcksdalen dal?    
  Hällbäcksdalen dal    
  Hällebäcken bäck    
  Hälledalen dal    
  Hälledalen terräng    
  Hälledammen tjärn    
  Hälledammen tjärn    
  Hällekasbäcken bäck    
  Hällekasbäcken bäck    
  Hällekaskullen berg    
  Hällekaskullen höjd    
  Hälletjärn tjärn    
  Hälletjärn tjärn    
  Hästemyren myr    
  Hästhagsberget berg    
  Höjaremyrarna myrar    
  Höjaremyrarna myrar    
  Höjaremyren myr    
  Höjaremyren myr    
  Höjaremyren myr    
  Höjaremyrtjärn tjärn    
  Höjaremyrtjärn, Lilla tjärn    
  Höjaremyrtjärn, Stora tjärn    
  Höjaremyrtjärn, Stora tjärn    
  Höjaremyrtjärn, Stora tjärn    
  Hökelundssjön sjö    
  Hökelundssjön sjö    
  Iltjärn sjö /Se    
  Jarskasen odlad mark    
  Jarsåsen triangelpunkt    
  Jarsåsen triangelpunkt    
  Jensö skär    
  Jensö ö    
  Johannestorp odlad mark    
  Jättehuvudet berg    
  Jättehuvudön ö    
  Kalvberg triangelpunkt    
  Kalvberg triangelpunkt    
  Kalvetjärn tjärn    
  Kalvetjärn tjärn    
  Kalvö skär    
  Kalvö ö    
  Kasebosjön sjö    
  Kasebosjön sjö    
  Kasen terräng    
  Kaserna höjd    
  Kaserna terräng    
  Kattenubbarna uddar    
  Kattenubbarna strand    
  Kattesundet sund    
  Kattholmen, Lilla holme    
  Kattholmen, Lilla holme    
  Kattholmen, Stora holme    
  Kattholmen, Stora holme    
  Kattisan udde    
  Katt-tjärn tjärn    
  Kattjärn tjärn    
  Kiöna fluvius, Se Kynne älv å    
  Klevekullen berg    
  Klevekullen höjd    
  Klingretjärn tjärn    
  Klingretjärn tjärn    
  Klockarn tjärn?    
  Klockarn åutvidgning    
  Klopphultmossen mosse    
  Klåvvattnet tjärn    
  Klåvvattnet tjärn    
  Koremyren myr?    
  Korngillen åker /Se    
  Kornsjön sjöar    
  Kornsjön, Lilla sjö    
  Kornsjön, Mellersta sjö    
  Kornsjön, Mellersta sjö    
  Kornsjön, Södra, Mell o Norra sjöar    
  Kornsjön, Norra sjö    
  Kornsjön, Norra sjö    
  Kornsjön, Norra sjö    
  Kornsjön, Norra sjö    
  Kornsjön, Norra sjö    
  Kornsjön, Norra sjö    
  Kornsjön, Norra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö /Se    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön sjö /Se    
  Korpekullen berg    
  Korpekullen höjd    
  Korsöarna öar    
  Korungerödtjärn sjö    
  Korungerödtjärn tjärn    
  Kotjärn tjärn    
  Kotjärn tjärn    
  Koxerödfjället berg    
  Koxerödfjället berg    
  Koxerödfjället höjd    
  Kringlekärr sank mark    
  Krokeröd sluttning    
  Kungshögen Saknas    
  Kungshögen fornminne    
  Kungsjorden odlad mark    
  Kvarnbrobäcken bäck    
  Kvarnekullen triangelpunkt    
  Kvarnekullen triangelpunkt    
  Kvarnkasen terräng    
  Kvarnåsen berg    
  Kvarnåsen höjd    
  Kvarnåsmyren myr    
  Kynne fjäll berg    
  Kynne fjäll bergsområde    
  Kynne älv vattendrag    
  Kynne älv å    
  Kynne älv å    
  Kynne älv å    
  Kynne älv å?    
  Kynne älv å    
  Kynne älv å    
  Kynne älv å?    
  Kynne älv älv    
  Kynne älv älv    
  Kyrkvallen odlad mark    
  Kållemossen mosse    
  Käckeröd terräng    
  Kämpan fornminne?    
  Käringvattnet tjärn    
  Käringvattnet tjärn    
  Käringön skär    
  Käringön ö    
  Kärret odlad mark    
  Kärret sank mark    
  Kättleberget berg    
  Kättleberget berg    
  Landerkullen kulle    
  Landermyrarna myrar    
  Landermyrarna myrar    
  Lapphyttorna terräng    
  Lapptjärn tjärn    
  Lapptjärn tjärn    
  Liderna terräng    
  Lielsdalarna betesmark    
  Ligäldsmossen mosse    
  Lilleby terräng    
  ?Lillälven å    
  Lillälven vattendrag    
  Lillälven å    
  Lillälven älv    
  Lillälven å    
  Lillälven å    
  Lillälven å    
  Lillälven älv    
  Lillö ö    
  Lillö skär    
  Lillö ö    
  Lindemossen mosse    
  Lindemossen mosse    
  Linhögen berg    
  Linhög höjd    
  Linnemossen mosse    
  Livas myr myr    
  Livas myr sank mark    
  Liverödälven å    
  Liverödälven vattendrag    
  Liverödälven vattendrag    
  Lommetjärn tjärn    
  Lommetjärn tjärn    
  Lyngntjärn tjärn    
  Lyngntjärn tjärn    
  Långsleken udde /Se    
  Långemossen mosse    
  Långemyr myr    
  Långemyr terräng    
  Långemyr myr    
  Långemyr sank mark    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr, Nedre myr    
  Långemyr, Övre myr    
  Långetjärnet tjärn    
  Långetjärnet tjärn    
  Långevallsälven å    
  Långevallsälven å    
  Långevallsälven vattendrag    
  Långevatten sjö    
  Långevattenmossen mosse    
  Långkas terräng    
  Långkasmyren myr    
  Långplankorna terräng?    
  Långplankorna terräng    
  Långuansåh, Se Långevallsälven å    
  Långvattnet sjö    
  Långvattnet sjö    
  Långvattnet sjö    
  Långvattnet sjö    
  Långvattnet sjö    
  Lämmeremossen Saknas /Se    
  Län myr    
  Län, Lille mosse    
  Län, Store mosse    
  Länsmansmyren myr    
  Länsmansmyren myr    
  Lögaretången udde    
  Lögaretången udde    
  Lökebäcken bäck    
  Lökebäcken bäck /Se    
  Lökebäcken bäck    
  Lökemossen mosse    
  Lökemossen mosse    
  Löken å?    
  Löken åliknande sund    
  Löken å-liknande sund /Se    
  Löketjärn tjärn    
  Löketjärn tjärn    
  Lövhögen höjd    
  Lövås åker    
  Lövås ås    
  Lövåsberget berg    
  Lövö skär    
  Lövö ö    
  Malimyren myr    
  Mellanby höjd    
  Mellan-Kornsjön sjö    
  Mellan-Kornsjön sjö    
  Mellan-Kornsjön sjö    
  Mellan-Kornsjön sjö    
  Mellan-Kornsjön sjö    
  Mellby terräng    
  Mellby terräng    
  Melltorp f d torp?    
  Minkemyr myr    
  Minkemyr myr    
  Mjölkesollholmen halvö?    
  Moltemossen mosse    
  Moltemossen mosse    
  Moltemossen mosse    
  Mon terräng    
  Mon kulle    
  Mossevik vik    
  Motjärn tjärn    
  Motjärn tjärn    
  Muskedalen dal    
  Muskedalen dal    
  Myrbukten bukt    
  Myren myr    
  Märretjärnet tjärn    
  Märretjärnet tjärn    
  Möretjärn sjö    
  Möretjärn tjärn    
  Mörjaredalen dal /Se    
  Mörteleken berg?    
  Mörteskär skär    
  Mörteskär skär    
  Mörtevattnet sjö    
  Mörtevattnet sjö    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärn tjärn    
  Nibben, Södra terräng    
  Nilsekullen berg    
  Nilsekullen höjd    
  Nilseröd odlad mark    
  Nilseröd åker    
  Noraneälven å    
  Noraneälven älv    
  Noraneälven älv    
  Nordby terräng    
  Nordby terräng    
  Nordby terräng?    
  Nordby terräng    
  Nordskog skog?    
  Nornäs udde    
  Nornäsedet näs    
  Nubben udde    
  Nybro terräng    
  Nybro terräng    
  Nybygget torp f d?    
  Nytorp f d torp    
  Näbbestenen sten?    
  Näbbkärr terräng    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Näsetorpet f d torp?    
  Näsön holme    
  Nötemyr myr    
  Nötemyr myr    
  Olas kas sluttning    
  Ol-Nils ö holme    
  Ol-Nilsön ö    
  Olsborg klippområde    
  Olsborg fornborg    
  Olsmyrarna myrar    
  Olsmyrarna myrar    
  Olsmyrbäcken bäck    
  Ormelundsmossen myr    
  Ormelundsmossen mosse    
  Ormelundstjärn tjärn    
  Ormelundstjärn tjärn    
  Ormelundstjärnet tjärn    
  Ormelundstjärnet tjärn    
  Ormetjärn tjärn    
  Ormetjärn tjärn    
  Ormö skär    
  Orremossen myr    
  Orremossen mosse    
  Osmossen mosse    
  Osmossen mosse    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Pepparemon mo    
  Pepparemon terräng    
  Pershage terräng    
  Pikhög höjd    
  Pinan terräng    
  Pinemossen mosse    
  Pinetjärnet tjärn    
  Pinetjärnet tjärn    
  Platsen odlad mark    
  Plogfoten höjd    
  Porsås berg    
  Porsås höjd    
  Porsås kyrka fornminne    
  Pålandsbukten bukt    
  Pålands ö skär    
  Pålandsö ö    
  Påskekullen berg    
  Påskekullen höjd    
  Rabben terräng    
  Rabben sluttning    
  Ranebo-Långemyr myr    
  Rane Slott fornborg    
  Raset terräng?    
  Raset sluttning    
  Reors hage hage /Se    
  Ringvattnet tjärn    
  Ringvattnet tjärn    
  Roseröd terräng    
  Rossmossen mosse    
  Rotehagssjön sjö    
  Rotehogstjärnet sjö    
  Runningsberget triangelpunkt    
  Rågmyrarna myrar    
  Rågmyrarna myrar    
  Råsmyren myr    
  Råsmyren myr    
  Rävmossen mosse    
  Rävmossen mosse    
  Rävåsen triangelpunkt    
  Rävåsen triangelpunkt    
  Röde stenen berg    
  Röde stenen berg    
  Rödhällan bergudde    
  Rödhällan udde    
  Rönningen åker    
  Rönningen odlad mark    
  Rönningmyren myr    
  Röranebukten bukt    
  Rörfjället terräng    
  Rörmyrsberget berg    
  Rörmyrsberget berg    
  Rörmyrsmossen mosse    
  Rörmyrsmossen mosse    
  Rörsplatsen terräng    
  Rössnäs udde    
  Rössnäs udde    
  Rössnäsbäcken bäck    
  Rössnäsbäcken bäck    
  Röstaskären skär    
  Röstaskären skär    
  Röstatjärnet tjärn    
  Sadderöd terräng    
  Sandkullen höjd    
  Sandtjärn tjärn    
  Sandtjärn tjärn    
  Sandvarp udde?    
  Sandvarp udde?    
  Sibrissen sjö    
  Sibrissen sjö    
  Sibrissen sjö /Se    
  Sibrissjön sjö /Se    
  Signeröd triangelpunkt    
  Signeröd triangelpunkt    
  Sikeskären skär    
  Siktjärn sjö    
  Siktjärn tjärn    
  Siljekas sluttning    
  Silkemyr terräng    
  Sjökas sluttning    
  Sjökas sluttning    
  Sjökärr åker    
  Sjökärr terräng    
  Sjökärrssjön sjö    
  Sjökärrssjön sjö    
  Skalhällan höjd    
  Skalhälleön skär    
  Skalhälleön ö    
  Skallerödsjön sjö    
  Skansen höjd    
  Skedet del av landsväg /Se    
  Skedet åkrar /Se    
  Skinvik bukt    
  Skinvik vik    
  Skogen terräng    
  Skogen terräng    
  Skogen sluttning    
  Skogen höjd    
  Sladbäcken bäck    
  Sladbäcken bäck    
  Sladbäcken bäck    
  Sladdalsåsarna höjder    
  Sladtjärn tjärn    
  Sladtjärnen tjärnar    
  Sladtjärn, Lilla tjärn    
  Sladtjärn, Lilla tjärn    
  Sladtjärn, Stora tjärn    
  Sladtjärn, Stora tjärn    
  Sladtjärnen tjärn    
  Slottsberget berg /Se    
  Slottsberget berg    
  Slåkedalen dal /Se    
  Slättarnamossarna mossar    
  Slättarnamossarna mossar    
  Slätåsmyren myr    
  Smedholmen holme    
  Smedholmen holme    
  Snaremyr myr? /Se    
  Snaremyr natn /Se    
  Solliden terräng    
  Stallåsen höjd    
  Stampebron bro?    
  Stampebron bro    
  Stampefallet fors    
  Starkås berg    
  Starkås höjd    
  Starredalen dal /Se    
  Stenaremon mo    
  Stenaremon terräng    
  Stensing sund    
  Stensinge sund    
  Stensingetjärn tjärn    
  Stensingetjärn tjärn    
  Stockeklåvemossen mosse    
  Stockeklåvemossen mosse    
  Stolteröd odlad mark    
  Stora stenar berg?    
  Stora stenar stenar?    
  Storemyr myr    
  Storemyr myr    
  Storemyren myr    
  Storemyren myr    
  Stormyrtjärnen tjärnar    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stretefors fors    
  Stretefors fors    
  Stutemyr myr    
  Stutevattnet tjärn    
  Stutevattnet tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögonen tjärnar    
  Stålbergsbukten vik    
  Stålbergsbukten bukt    
  Stärkelandshöljen sjö    
  Stärkelandshöljen sjö    
  Sundet vik    
  Surtungsmossen mosse    
  Svalekaserna terräng    
  Svantjärn tjärn    
  Svantjärn tjärn    
  Svantjärn tjärn    
  Svantjärn tjärn    
  Svarta kas åker    
  Svarta kas terräng    
  Svarthålet terräng    
  Svarthålet terräng    
  Svartkastjärnet tjärn    
  Svartommen sluttning    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärnsmossen mosse    
  Svarttjärnsmossen mosse    
  Sveamyren myr    
  Sved(n)ingarna skogsmark /Se    
  Svenstjärn tjärn    
  Svenstjärn tjärn    
  Svälte odlad mark    
  *Syndsbrun gränsmärke    
  Sågarna terräng    
  Sågebukten bukt    
  Sågebukten bukt    
  Såghultsbäcken bäck    
  Såghultsmossen mosse    
  Såghultsmossen mosse    
  Såghultsälven vattendrag    
  Såghögen höjd    
  Sålevattnet sjö /Se    
  Säckemyr myr    
  Säckemyr myr    
  Säckemyr myr    
  Säckemyr myr    
  Säckemyr myr    
  Sälebäcken bäck    
  Sälebäcken bäck    
  Sälen terräng    
  Sälen höjd    
  Sälesjön sjö    
  Säleön holme    
  Säleön ö    
  Säm, Norra odlad mark    
  Säm, Södra odlad mark    
  Sättungtjärnet tjärn    
  Sättungtjärnet tjärn    
  Sättungtjärnet tjärn    
  Sättungtjärnet tjärn    
  Säveleken sjö /Se    
  Sävputt tjärn    
  Söder i bukten vik    
  Södersågen terräng    
  Sögårdsfjället terräng    
  Sögårdsmossen mosse    
  Sögårdsmossen mosse    
  Sölebukten bukt    
  Sölebukten bukt    
  Söletjärn tjärn    
  Söletjärn tjärn    
  Sölvik vik    
  Sölvik vik    
  Sör-Koren sluttning    
  Sörtjärn tjärn    
  Sörtjärn tjärn    
  Sörtjärn tjärn    
  Sörtjärnet tjärn    
  Sörtjärnet tjärn    
  Sörtjärnsängen odlad mark    
  Sör-Vammsjön sjö    
  Sör-Vammsjön sjö    
  Taraldstjärnet sjö    
  Taraldstjärnet tjärn    
  Tattarstaden terräng    
  Tegsmon mo?    
  Tegsmon odlad mark    
  Telemyr myr    
  Telemyr myr    
  Tenmyren myr    
  Tjurevattnen tjärnar    
  Tjurevattnen tjärnar    
  Tjärgårdsmyren myr    
  Tjärnsmyren myr    
  Tjärnsmyren myr    
  Tjärnsmyren sluttning    
  Tjärugnskullen berg    
  Tjärugnskullen kulle    
  Torgerslundsmyren myr    
  Torgerslundstjärn sjö    
  Torgerslundstjärn sjö    
  Torgerslundstjärn tjärn    
  Torkopptjärn tjärn    
  Torkopptjärn tjärn    
  Trantjärn sjö    
  Trantjärn tjärn    
  Trantjärn tjärn    
  Trantjärn tjärn    
  Trantjärnsmossen mosse    
  Trantjärnsmossen mosse    
  Trestickan terräng    
  Tresticketjärn tjärn    
  Tresticketjärn sjö /Se    
  Tresticketjärn sjö    
  Tretjärnen tjärnar    
  Trollekasen odlad mark    
  Trollemyr myr    
  Trolleslott fornlämn    
  Trolleslott fornborg    
  Tron, Se Sör - Vammsjön sjö    
  Trummekullarna bergkullar /Se    
  Trytjärnen tjärnar    
  Trängeberget berg    
  Trängesundet sund    
  Träskeberget (el Tröske-) berg /Se    
  Tröskeberget (el Träske-) berg /Se    
  Tullarö skär    
  Tullarö ö    
  Tungene landtunga /Se    
  Tungeneberg triangelpunkt    
  Tungeneberg triangelpunkt    
  Tusstjärn tjärn    
  Tusstjärn tjärn    
  Tutjärn tjärn    
  Tutjärn tjärn    
  Tutjärnen tjärnar    
  Tutjärnen tjärn    
  Tuvtjärn tjärn    
  Tuvtjärn tjärn    
  Tångö skär    
  Tångö ö    
  Töremyr odlad mark    
  Uddetången udde    
  Uddetången udde    
  Ulvegraven el -gropen varggrop /Se    
  Ulvegropen el -graven varggrop /Se    
  Ulvevattnet tjärn    
  Ulvevattnet tjärn    
  Utby terräng    
  Utängen sank mark    
  Utängälven vattendrag    
  Valekullen berg    
  Valekullen höjd    
  Valetjärn tjärn    
  Valetjärn tjärn    
  Vallarna odlad mark    
  Vallbacken åker    
  Vallbacken terräng    
  Valås höjd    
  Valås berg    
  Valåsen berg    
  Valåsen höjd    
  Valåskullen triangelpunkt    
  Valåskullen triangelpunkt    
  Vammenfjäll triangelpunkt    
  Vammenfjäll triangelpunkt    
  Varpetjärn tjärn    
  Varpetjärn tjärn    
  Vasslemyr myr    
  Vasslemyr myr    
  Vattnaretjärn tjärn    
  Vattnaretjärn tjärn    
  Vattnaretjärn tjärn    
  Vattnaretjärn tjärn    
  Vesslemyrtjärnet tjärn    
  Vesslemyrtjärnet tjärn    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vilan terräng    
  Viletjärn tjärn    
  Viletjärn sjö /Se    
  Viletjärn tjärn    
  Vinterröd odlad mark    
  Vippemyr myr    
  Vippemyr myr    
  Vitingeforsen fors    
  Vitingeforsen fors    
  Vrakbukten bukt    
  Vrakbukten bukt    
  Vällingemossen mosse    
  Vällingemossen mosse    
  Värekullen berg    
  Värekullen kulle    
  Värmslet åker /Se    
  Åbugen vik    
  Ålebugen bukt    
  Ålebugen bukt    
  Ålemyr myr    
  Ålemyr myr    
  Åletjärn tjärn    
  Åletjärn tjärn    
  Åletjärn tjärn    
  Åletjärn tjärn    
  Åletjärn tjärn    
  Åletjärn tjärn    
  Ån Kiönan, Se Kynne älv å    
  Åsemyrbäcken bäck    
  Älgafallet sluttning    
  Älgeklåvorna natn /Se    
  Älgetjärnet sjö    
  Älgetjärnet tjärn    
  Älgsgraven grop /Se    
  Älja terräng?    
  Ängarna terräng?    
  Ängarna åker    
  Ängarna sluttning    
  Ängarna odlad mark    
  Ängebråten odlad mark    
  Ängefjället höjd    
  Äsperödmoarna terräng    
  Ödegårdsbergen berg    
  Ödegårdskullen höjd    
  Ömossen, Lilla mosse    
  Ömossen, Lilla mosse    
  Ömossen, Stora mosse    
  Ömossen, Stora mosse    
  Öretjärn, Lilla tjärn    
  Öretjärn, Lilla tjärn    
  Öretjärn, Stora sjö    
  Öretjärn, Stora sjö    
  Öretjärn, Stora tjärn    
  Öretjärnsbäcken bäck    
  Öretjärnshultet terräng    
  Örneberget berg    
  Örneberget berg    
  Örnererkullen berg /Se    
  Örneröd terräng    
  Östadnäset halvö    
  Östadnäset odlad mark    
  Östby terräng?    
  Östby terräng    
  Östängsbäcken bäck    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.