ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lurs socken : Tanums härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 308 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn :
Lur sn /Se Abborrvattnet tjärn Galtö Norra bebyggelse  
Lur socken Abborrvattnet tjärn Galtö Södra bebyggelse  
Lur sn Alnesand strandterräng Hålt Saknas  
Lur sn Alnesand strand Lönntåg bebyggelse  
Lur sn Amdalsnäset udde Skågedalen bebyggelse  
Lur sn Amundshatt triangelpunkt Skågedalen bebyggelse  
Lur sn Amundshatt triangelpunkt Skälleröd bebyggelse  
Lur sn Amundshålan grotta Torgelsholmen by  
Lur sn Askemyr terräng Tormosseröd Saknas  
Lur sn Backekasen odlad mark    
Lur sn Bicketjärn tjärn    
Lur sn Bicketjärn tjärn    
Lur sn Bissen ö    
Lur sn Bissen ö    
Lur sn /Se Bissen holme    
Lur sn /Se Bisserännan sund    
Lur sn /Se Blekemyren mosse    
Apelsäter gd /Se Blekemyran myr    
(?)Björnimb by Blykullarna berg    
Björnim gdr /Se Blykullarna kullar    
Björnim gd:ar /Se Bolsjön, Övre o. Nedre sjöar    
Björnimb by /Se Bolsjön, Nedre sjö    
Bjerneim Saknas Bolsjön, Nedre sjö    
*Geitabygd Saknas Bolsjön, Nedre sjö /Se    
Hessland gdr /Se Borgen höjd    
Hessland by /Se Bredmyr myr    
Hjälmängen by Bredmyr myr    
Hjelmängen by? Bredmyrtjärnet tjärn    
Hogar gd /Se Bredmyrtjärnet tjärn    
Häröd, ä. n. på Skälleröd gd /Se Bruksholmen halvö    
Hästum gdr /Se Bruksholmen holme    
Kil gd:ar /Se Brumje skär    
Långsöder gd /Se Brumje skär    
*Ragnilda stoffwan Saknas Byrevattnet tjärn    
Resö fiskläge /Se Byrevattnet tjärn    
Skräddaretorpet gd /Se Böckern holme    
Skälleröd Saknas Böckern holme    
Småris by /Se Dammen damm(?)    
Sämberg öde gd /Se Dammen odlad mark    
Söby gd:ar /Se Dimlingbacken triangelpunkt    
Taranderöd gd:ar /Se Dyngan skär    
Tirbäck torp /Se Dyngan skär    
Tirbäck torp /Se Fläcketjärn tjärn    
Torim by Fläcketjärn tjärn    
Thyreim gd Frilleshillern berg    
Torim gd:ar /Se Frillestillern berg    
Torim gdr /Se Fåglemyr myr    
Tormoseröd gård /Se Fåglemyr myr    
Tormoseröd gd? /Se Fölungebacken sluttning    
Vålle by Galtö ö    
Vålle by Galtölera vik(?)    
Vålle by? Galtölera vik    
Östby by Galtön ö    
Östby by? Galtön ö    
  Galtön ö?    
  Galtöstolarna udde    
  Galtösundet sund    
  Galtösundet sund    
  Gatemyrarna myrar    
  Geiteby gd    
  Geteskär skär    
  Gottemyr odlad mark    
  Granmyren åker    
  Granmyren myr    
  Grannerödsundet sund    
  Grannerödtjärnet sjö    
  Grannerödtjärnet tjärn    
  Gustavbukten bukt    
  Gustavbukten bukt    
  Gångkaret tjärn    
  Gångkaret tjärn    
  Gäddberget berg    
  Halvardsmossen mosse    
  Halvardsmossen mosse    
  Hamneholmen skär    
  Hamneholmen holme    
  Hamnesund sund    
  Helgafjäll Saknas /Se    
  Hesslandsrös triangelpunkt    
  Hesslandsrös triangelpunkt    
  Hogarsån å /Se    
  Hogarälven å    
  Hogarälven vattendrag    
  Hogärdsstranden strand    
  Holmeskogen skog    
  Holmsbackbukten bukt    
  Holmsbacken sluttning    
  Hornsbackbukten vik    
  Hornsudden udde    
  Hornsudden udde    
  Humparna skär    
  Humparna skär    
  Hålet tjärn    
  Hålet tjärn    
  Hålmyr myr    
  Häljasmyr myr    
  Hällevattnet tjärn    
  Hällevattnet tjärn    
  Härholmen ö    
  Härödsholmen holme    
  Joelsmyren myr    
  Kasen sluttning    
  Kedholmen skär    
  Kedholmen holme    
  Kilsholmen holme    
  Kilsholmen holme    
  Klaholmen, Södra skär    
  Klaholmen, Södra holme    
  Kloppekärr odlad mark    
  Kloppholmen skär    
  Kloppholmen holme    
  Klåvtjärn, Norra tjärn    
  Klåvtjärn, Norra tjärn    
  Klåvtjärn, Södra tjärn    
  Klåvtjärn, Södra tjärn    
  Knubben skär    
  Knubben holme    
  Kobäckdalen dal    
  Koldalsbäcken bäck    
  Koldalsbäcken bäck    
  Kopparviken vik    
  Korpeberget berg    
  Korpeberget berg    
  Korpeberget berg med fornborg    
  Kroken terräng    
  Krossnäs halvö    
  Krossnäs udde    
  Krökenäs udde    
  Krökesholmen üdde    
  Kvarntjärn tjärn    
  Kvarntjärn tjärn    
  Kycklingstenen fornminne    
  Kåkestenen sten(?)    
  Kåkestenen gränsmärke    
  Kåtan odlad mark    
  Källebacken sluttning    
  Käringvattnet tjärn    
  Käringvattnet tjärn    
  Kärrbyudden udde    
  Kärrbyudden udde    
  Kölnetjärn tjärn    
  Kölnetjärn tjärn    
  Ladholmen skär    
  Ladholmen holme    
  Lallen sund    
  Lallen sund    
  *Ljuvfjället Saknas    
  *Lursfjället berg    
  Lursjön sjö    
  Lursjön sjö    
  Långvattnet sjö    
  Långvattnet sjö    
  Långvattnet sjö    
  Lökeskär skär    
  Lönntågholmarna skär    
  Lönntågholmarna holmar    
  Mannebrunnen brunn? /Se    
  Mannemyr myr    
  Mannemyr myr    
  Mossekasen odlad mark    
  Mossetjärn tjärn    
  Måksund sund    
  Måskär, Lilla skär    
  Måskär, Lilla skär    
  Måskär, Stora skär    
  Måskär, Stora skär    
  Mörkerödtjärn tjärn    
  Mörkerödtjärn tjärn    
  Nord-Galtö ödel    
  Nord-Galtö ödel    
  Nödehällan udde    
  Nötehällan udde    
  Nötevattnet tjärn    
  Nötevattnet tjärn    
  Nötevattnet tjärn    
  Nötnäs udde    
  Oljeskär udde    
  Ommerholmen ö    
  Ommerholmen holme    
  Orremyr äng    
  Orremyr terräng    
  Orreskogen sluttning    
  Orrevikskil triangelpunkt    
  Pallarna klippor    
  Pallarna udde    
  Rammtjärn sjö    
  Rammtjärn tjärn    
  Rane Slott fornborg    
  Resö ö    
  Resön ö?    
  Resön ö    
  Resön ö    
  Resön ö?    
  Resön ö    
  Resön ö    
  Resön ö    
  Resön ö /Se    
  Rijsön, se Resö ö    
  Ringvattnet tjärn    
  Rispebukten bukt    
  Rorholmen, Lilla skär    
  Rorholmen, Lilla holme    
  Rorholmen, Stora holme    
  Rorholmen, Stora holme    
  Runningen höjd    
  Rörmyr myr    
  Rörmyr myr    
  Rörmyr myr    
  Rörmyrberget triangelpunkt    
  Rörmyrberget triangelpunkt    
  Rörmyren terräng    
  Rörvik terräng    
  Röseberget berg    
  Rösebukten bukt    
  Rösebukten bukt    
  Rösnäs udde    
  Rösnäs udde    
  Röstjärn tjärn    
  Röstjärn tjärn    
  Sandvattnet tjärn    
  Sandvattnet tjärn    
  Sigfridsängen udde    
  Skiljemyren myr    
  Skogen terräng    
  Skogen odlad mark    
  Sladbäcken bäck    
  Sladbäcken bäck    
  Sladtjärn tjärn    
  Slatjärn tjärn    
  Slottsberget fornborg    
  Slottsberget berg    
  Slottsberget berg    
  Slättsfjäll terräng    
  Småget skär    
  Småget holme    
  Smörstacken skär    
  Smörstacken skär    
  Smörstacken holme    
  Stenarsnubben udde    
  Stenarsnubben udde    
  Stengrimmen skär    
  Stenrävlet skär    
  Strete skär    
  Stridsfjorden fjord    
  Strupen vik    
  Strupen vik    
  Stämmetjärn tjärn    
  Stämmetjärn tjärn    
  Svartemyr myr    
  Söder-Galtö ödel    
  Söder-Galtö ödel    
  Söder-Galtö ö    
  Söletjärn tjärn    
  Söletjärn tjärn    
  Sôuteberget berg    
  Tiggarhällan udde    
  Tjuveholmen skär    
  Tjuveholmen holme    
  Tjuvholmen skär    
  Tjuvholmen holme    
  Tjärndalsbackarna backar    
  Torgelsholmen halvö    
  Torgerslundsmyren myr    
  Tormoserödfjället bergområde    
  Tormoserödfjället högplatå    
  Tormoserödfjället triangelpunkt    
  Torremyr myr    
  Tranemyr myr    
  Tranemyr myr    
  Tranemyr myr    
  Trinnebergs slott förr stenlabyrint /Se    
  Tågerödmossen myr    
  Tågerödsmossen mosse    
  Tågerödmossen mosse    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme    
  Valvik vik    
  Vassbytjärnet sjö    
  Vassbytjärnet sjö    
  Vassbytjärnet tjärn    
  Vassåstjärn, Norra tjärn    
  Vassåstjärn, Norra tjärn    
  Vassåstjärn, Södra tjärn    
  Vassåstjärn, Södra tjärn    
  Vattenholmen skär    
  Vattenholmen holme    
  Vattenmellumtjärnet tjärn    
  Vattenmellumtjärnet tjärn    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg med fornminne    
  Åmgren f.d. göl /Se    
  Åmgren sjö /Se    
  Åmgren vattensamling /Se    
  Ängen terräng    
  Änghagbukten bukt    
  Änghagbukten bukt    
  Ängudden udde    
  Ödegården odlad mark    
  Örnekullen udde    
  Össbymyr sank mark    
  Östbergen berg    
  Östängen ängsmark    
  Östängen terräng    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.