ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tjärnö socken : Vette härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 1193 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn :
?Tjärnö ö och sn Ankarskär skär Brunnäs bebyggelse  
Tjärnö ö och sn Ankarskär skär Kile Övre bebyggelse  
Tjärnö sn Anunde uddar skär Koster Norra, se Nord-Koster Saknas  
Tjärnö sn Apelsten berg? Kyrkosund bebyggelse  
Tjernö sn Apelviksundet sund Nord-Koster bebyggelse  
Tjärnö sn Apelviksundet sund Rossö Saknas  
Tjernö sn Arholmen holme Rossöhamn pst  
Tjärnö sn Arholmen holme Röd bebyggelse  
Tjärnö sn Arsklåvet, Inre holme Sydkoster poststn  
Tjärnö sn Arsklåvet, Yttre skär Tjärnö Saknas  
Tjärnö sn /Se Arsklövet, Lilla holme Vedskär bebyggelse  
Tjärnö ö och sn /Se Arsklövet, Lilla ö Öddö Nedergården gd  
Hummeriket binamn på Tjärnö sn /Se Arsklövet, Stora holme Öddö Uppegården gd  
Daftön by Arsklövet, Stora holme Kostersund Saknas  
Daftön by Arsklövet, Stora ö    
Daftön by Askeviken vik    
Daftön by Axelbrottet grund    
Flöäng hemman /Se Backeleran vik    
Fänsmyr bebn /Se Backeleran vik    
Gamlegård Saknas Badstugan skär    
*Gamblagardh Saknas Barlinddalen dal    
*Gamblagardh Saknas Barlinden skär    
*Gamblagardh gd Barlinden holme    
Hugheim+ Saknas /Se Bassen skär    
Kile by? Bassen grund    
Kile by? Bassen, Västra grund    
Kil(e), Nedre o Övre gd /Se Bassen, Östra grund    
?Korsnäs by Basteviken vik    
Kosteröarna Saknas Basteviken vik    
Långön by o ö Berggylte flu skär    
Lögnholmen Saknas Berggyltefly skär    
Nordkoster gd /Se Berggylteskär, Lilla skär    
?Nöddön by Berggylteskär, Lilla skär    
Nöddön by Berggylteskär, Stora skär    
Rossö gdr Berggylteskär, Stora skär    
Rossö gd:ar Bergstugan skär    
Rossö gdr Björklid sluttning    
Rosöen Saknas Blyskär skär    
Råssön ö o. by? Blyskär skär    
Råssön ö o. by Blystensbukten bukt    
Saltini Saknas /Se Blåsopp terräng    
(?)Älgön by Blåsopp strand    
(?)Älgön by Blåsopp udde    
Öddö by /Se Blåsopp udde    
  Blötebågen bukt    
  Blöteviken vik    
  Blöteviken vik    
  Bockeberget berg    
  Bockeberget berg    
  Bockholmen holme    
  Bockholmen holme    
  Bodberget berg    
  Bodpallen udde    
  Boksnäs strand    
  Bondarna fornminnen?    
  *Bonden ö?    
  Bopallen udde?    
  Boseboudden udde    
  Bossebodudden udde    
  Bottnebukten vik    
  Bottnebukten bukt    
  Brand skär    
  Brand skär    
  Branta knallen triangelpunkt    
  Branta knallen triangelpunkt    
  Bratta Rödskären skär    
  Bratteberg berg    
  Bratteberg höjd    
  Brattebergssunden sund    
  Brattebergssunden sund    
  »Bratte Näsa» udde /Se    
  Bratte Rödskären skär    
  Brattholmen holme    
  Brattholmen holme    
  Brattholmsskären skär    
  Brattholmsskären skär    
  Brattskär, Lilla skär    
  Brattskär, Lilla skär    
  Brattskär, Lilla skär    
  Brattskär, Stora holme    
  Brattskär, Stora skär    
  Bredfjäll höjd    
  Bredgrunden grund    
  Breviksflaket fjord    
  Briggehättan skär    
  Briggehättan skär    
  Bror, Lilla skär    
  Bror, Lilla holme    
  Bror, Stora skär    
  Bror, Stora holme    
  Brottet, Västra grund    
  Brottet, Västra skär    
  Brottet, Östra grund    
  Brottet, Östra skär    
  Brunnäs sluttning    
  Brunnäs triangelpunkt    
  Brunnässkär skär    
  Brunnässkär skär    
  Bryggan, Västra brygga    
  Brytarn skär    
  Brytarn skär    
  Brändeflu skär    
  Brändefly skär    
  Bukten, Västra vik    
  Bukten, Västra bukt    
  Burholmen ö    
  Burholmen holme    
  Burholmen, Inre ö    
  Burholmen, Inre holme    
  Burholmen, Yttre ö    
  Burholmen, Yttre holme    
  Burholmen, Burholmarne öar /Se    
  Buskholmen skär    
  Buskholmen holme    
  Bågen, Lilla vik    
  Bågen, Lilla bukt    
  Bågen, Norra vik    
  Bågen, Norra bukt    
  Bågskär halvö    
  Bågskär skär    
  Bålerödnäset udde    
  Båleröd strand strand    
  Båsen sund    
  Båsen sund    
  Båsen vik    
  Båsen bukt    
  Bäckevik vik    
  Bäckeviken vik    
  Dafterbukten bukt    
  Daftö ö /Se    
  Daftöholmarna halvö    
  Daftöholmarna udde, fd holmar?    
  Daftö lera sund    
  Daftö lera sund    
  Daftön ö    
  Daftö-Valö ödel    
  Daftö-Valö ö    
  Daftö-Valö ö    
  Dammstånggrån skär    
  Dammstånggrån skär    
  Danmarksbukten bukt    
  Danmarksbukten bukt    
  Den vita märren, se Vita märren berg    
  Dillehuvudet halvö    
  Dillehuvudet udde, fd ö?    
  Dillehuvudflo fjord    
  Dillehuvudflo fjord    
  Dillehuvudkullen udde    
  Dillehuvudkullen höjd    
  Djupeskär skär    
  Djuprännan sund    
  Djurhuvudet udde    
  Drammarna, Små skär    
  Drammarna, Små skär    
  Drammen, Stora skär    
  Drammen, Stora skär    
  Drammen grund /Se    
  Dritareskär skär    
  Dritareskär udde    
  Drängsviken bukt    
  Dunderkullen triangelpunkt    
  Dunkäveln holme /Se    
  Duvnäsberget berg    
  Duvnäsbukten bukt    
  Duvnäsbukten bukt    
  Döngsholmen skär    
  Döngsholmen holme    
  Edebukten bukt    
  Edet näs?    
  Edet, Yttre terräng, ed    
  Edet, Yttre sluttning    
  Edholmarna skär    
  Edholmarna holmar    
  Edskär skär    
  Eleven skär    
  Eleven skär    
  Eleven skär    
  Eleven skär    
  Elingholmen skär    
  Elingholmen holme    
  Elingholmskäret skär    
  Elingholmskäret skär    
  Eskilbågen vik    
  Eskilbågen bukt    
  Eskilholmen holme    
  Eskär skär    
  Fallutarna skär    
  Fallutarna skär    
  Fejesten skär    
  Filjholmen holme o triangelpunkt    
  Filjholmen holme    
  Flaket sund    
  Flate-Guri skär    
  Flatskär skär    
  Flatskär skär    
  Flatskär holme    
  Flatskär holme    
  Flatskär skär    
  Flatskär, Lilla skär    
  Flatskär, Lilla skär    
  Flatskär, Stora holme    
  Flatskär, Stora holme    
  Flatskär, Stora skär    
  Flo fjärd    
  Flo fjord    
  Flut skär    
  Flut skär    
  Flut skär    
  Flut skär    
  Flut skär    
  Fläskeskär skär    
  Fläskeskär skär    
  Furholmarna skär    
  Furholmarna holmar    
  Furuvik vik    
  Galejan udde?    
  Galejan sund?    
  Galgebryggorna strand    
  Galten fjord    
  Galteryggen skär    
  Galteryggen skär    
  Galteryggen berg    
  Galteryggen höjd    
  Galteskär halvö    
  Galteskär udde    
  Garviken, Inre vik    
  Garviken, Inre vik    
  Garviken, Mellersta vik    
  Garviken, Mell vik    
  Garviken, Yttre vik    
  Garviken, Yttre vik    
  Garviksgrunden skär    
  Garviksgrunden grund    
  Getebodarna skär    
  Getebodarna skär    
  Getestigberget berg    
  Getestigflut skär    
  Getholmen halvö    
  Getholmen udde    
  Glan sund    
  Glan fjord    
  Glan fjärd /Se    
  Glan fjord /Se    
  Glan fjord /Se    
  Gofferholmarna skär    
  Gofferholmarna holmar    
  Groviken vik    
  Grundabukten vik    
  Grunnebukten bukt    
  Gråa berget berg    
  Gråa berget berg    
  Gråa holmarna skär    
  Gråa holmarna holmar    
  Gråbenudden udde    
  Gråbenudden udde    
  Grå uddarna uddar    
  Gröna bukten vik    
  Gröna bukten bukt    
  Grötholmen skär    
  Grötholmen holme    
  Gula holmen skär    
  Gula holmen holme    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret, Nedre skär    
  Gula skäret, Nedre skär    
  Gula skäret, Övre skär    
  Gula skäret, Övre skär    
  Gule humpen skär    
  Gule humpen skär    
  Gule humpen skär    
  Guleskär skär    
  Guleskär skär    
  Gullnäsholmen ö    
  Gullnäsholmen holme    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gunnarsholmen holme    
  Gunnarsholmen holme    
  Gåseskär skär    
  Gåseskär skär    
  Gåsholmen skär    
  Gåsholmen holme    
  Görans skär skär    
  Göransskär skär    
  Hageseket terräng    
  Haken udde    
  Haken udde    
  Haleberget berg    
  Haleberget berg    
  Halserberget udde    
  Halserberget berg    
  Halserholmarna skär    
  Halserholmarna holmar    
  Hamneholmen ö    
  Hamneholmen holme    
  Hamnholmarna skär    
  Hamneholmen ö    
  Hamnholmen, Norra holme    
  Hamnholmen, Södra holme    
  Hanebukten bukt    
  Hanseskär skär    
  Hanseskär skär    
  Harestenen udde    
  Harestenen udde    
  Hasselklåvan klyfta    
  Hasslebukten bukt    
  Hasslebukten bukt    
  Hasslevikarna vikar    
  Hattevik bukt    
  Hattevik vik    
  Hermansbrottet grund    
  Hillerbågen vik    
  Hillerbågen bukt    
  Hillerhamnen vik    
  Hillerhamnen bukt    
  Holländareskären skär    
  Holländarskären skär    
  Hummerhuck skär    
  Hummerhuckskäret skär    
  Hummerhuk skär    
  Hummerhukskär skär    
  Hummerskär skär    
  Hummerskär skär    
  Hummerskär skär    
  Hummerskäret skär    
  Hummerskäret skär    
  Humpen udde    
  Humpen sluttning    
  Huseviksholmen holme    
  Huseviksholmen holme    
  Håleskär skär    
  Håleskär, Lilla skär    
  Håleskär, Lilla skär    
  Håleskär, Stora skär    
  Håskär skär    
  Håskär skär    
  Häcklan udde    
  Häcklan udde    
  Hällan udde    
  Hällorna udde    
  Hällorna strand    
  Hällorna klippor?    
  Hällorna strand med sjömärke    
  Hällsholmen holme    
  Hälsholmen skär    
  Härsholmen skär    
  Härsholmen holme    
  Hästarna skär    
  Hästarna skär    
  Hästen, se Vita märren berg    
  Hästholmen skär    
  Hästholmen holme    
  Hättorna skär    
  Hättorna skär    
  Hättorna skär    
  Hättorna skär    
  Hättorna skär    
  Högen triangelpunkt    
  Höjden berg?    
  Höjden höjd    
  Jakobs brytare skär    
  Jakobs brytare skär    
  Jolkilen vik    
  Jolkilen vik    
  Jutholmen holme    
  Jutholmen holme    
  Kackholmen holme    
  Kaddragskär skär    
  Kaddreskär skär    
  Kalfuen, se Ramsökalven ö    
  Kalvebrottet grund    
  Kalvebrottet skär    
  Kalvebrottet skär    
  Kalverännan havsparti    
  Kalverännan sund    
  Kalverännan sund    
  Kalveskär, Flata skär    
  Kalvhättan, Stora skär    
  Kalvhättan, Stora skär    
  Kalvhättan, Svarta skär    
  Kalvhättan, Svarta skär    
  Kalvhättan, Vita skär    
  Kalvhättan, Vita skär    
  Kalvskär, Flata skär    
  Kamaskabukten bukt    
  Kamaskabukten bukt    
  Karholmen holme    
  Karholmen halvö    
  Karholmen halvö    
  Karholmen udde    
  Karnäsleran vik    
  Karnäsleran vik    
  Kasebacken sluttning    
  Katarinahålet sund    
  Katinkåskär skär    
  Katteflu grund    
  Kattholmen skär    
  Kattholmen skär    
  Kattholmen holme    
  Kebblingarna holmar    
  Keviken vik    
  Keviken vik    
  Kilesand sandstrand?    
  Kilesand strand    
  Killingen skär    
  Killingen skär    
  Killingholmen holme    
  Killingholmen halvö    
  Killingholmen holme    
  Kingeleran vik    
  Kingeleran bukt    
  Kinnholmen, Östra skär    
  Kinnholmen, Östra holme    
  Kippholmen skär    
  Kippholmen holme    
  Kipplingarna holmar    
  Kipplingarna skär    
  Klaholmen, Norra skär    
  Klaholmen, Norra holme    
  Klaholmskären skär    
  Klaholmskären skär    
  Klaseskär skär    
  Klaseskären, Västra skär    
  Klaseskären, Östra skär    
  Klementshålan bukt    
  Klemetshålan bukt    
  Klevudden udde    
  Klevudden udde    
  Klinken höjd    
  Klippan skär    
  Klippan skär    
  Klippegrund grund    
  Klockeberget berg    
  Klunken skär    
  Klunken skär    
  Klunten halvö    
  Klunten höjd o udde    
  Klåvningarna skär    
  Klåvningarna skär    
  Klåvningen skär    
  Klåvskär skär    
  Klåvskär skär    
  Klåvskär skär    
  Klåvskär skär    
  Klövningarna skär    
  Klövningarna skär    
  Klövningen holme    
  »Klöfningen» klippa /Se    
  Klövskär skär    
  Klövskär skär    
  Klövskär skär    
  Kobukten bukt    
  Kobukten bukt    
  Kockholmen halvö    
  Kockholmen halvö    
  Kollen holme    
  Kollen holme    
  Kollholmen holme    
  Kollholmen holme    
  Kollholmen, Lilla skär    
  Kollholmen, Stora skär    
  Kornskär skär    
  Kornskär skär    
  Korrholmen, Lilla holme    
  Korrholmen, Stora holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskärsflaket sund?    
  Koskärsflaket sund?    
  Kostenarna skär    
  Kostenarna skär    
  Kostenarna skär    
  Koster, Sör-, Nord- öar    
  Koster öar /Se    
  Kosterfjorden fjord    
  Kosterfjorden fjord    
  Kosterfjorden fjord    
  Kosterfjorden fjord    
  Kosterfjorden fjord    
  Kosterfjorden vattenstråk /Se    
  Kosterhamnen vik    
  Kosterhamnen bukt    
  Koster sten skär    
  Kosterstenen skär    
  Kostersundet sund    
  Kostersundet sund    
  Kostersundet sund    
  Kosteröarna skärgård    
  Kosteröarna ögrupp /Se    
  Krakebergen berg    
  Krakestranden strand    
  Kranseholmarna skär    
  Kranseholmarna holmar    
  Kransesundet sund    
  Kransesundet sund    
  Krokesund sund    
  Krokesund sund    
  Krugglö skär    
  Krugglö ö    
  Krusholmen halvö    
  Krusholmen holme    
  Kråkholmen halvö    
  Kråkholmen udde    
  Kråkholmen udde    
  Kråkholmen udde    
  Kupöarna skär    
  Kupöarna öar    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kviet terräng    
  Kyrkehällan udde    
  Kyrkehällan udde    
  Kyrkesund sund    
  Kyrkesund sund    
  Kågeköl bukt    
  Kågekölholmen skär    
  Kågekölholmen holme    
  Kåggekölholmen holme /Se    
  Källarn bukt    
  Källarn vik    
  Källviken vik    
  Källviken vik    
  Käringen skär    
  Käringen skär    
  Kölnebukten vik    
  Kölnebukten bukt    
  Ladhällan uddar?    
  Ladhällan udde    
  Lallen sund    
  Lerbukten vik    
  Lerbukten bukt    
  Lerhålan sund?    
  Lerhällorna terräng    
  Lerhällorna strand    
  Lers-tången udde?    
  Lers-tången udde    
  Lerstångskären skär    
  Lerstångskären skär    
  Lidleran vik    
  Lidleran vik    
  Liggstill skär    
  Liggstill holme    
  Likholmen skär    
  Likholmen holme    
  Lilleskär skär    
  Lilleskär skär    
  Lindholmen ö    
  Lortholmen halvö    
  Lortholmen udde    
  Luseskär skär    
  Luseskär skär    
  Lyngnholmen, Lilla skär    
  Lyngnholmen, Lilla skär    
  Lygnholmen, Lilla holme    
  Lyngnholmkatten skär    
  Lyngnholmkatten skär    
  Lyngholmsskären skär    
  Lyngholmsskären skär    
  Lyngnholmssundet sund    
  Lyselorten skär    
  Lyselorten holme    
  Lådderskären skär    
  Lådderskären skär    
  Långegärdesholmen halvö    
  Långegärdesholmen udde    
  Långenästången halvö    
  Långesand strand    
  Långeskär skär    
  Långeskär skär    
  Långestrand strandområde    
  Långe strand strand    
  Långevik vik    
  Långevik vik    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långö ö    
  Långöbryggan halvö    
  Långöbryggan näs    
  Långökilen vik    
  Långökilen vik    
  Länsmansholmen skär    
  Länsmansholmen holme eller udde    
  Lökepottan skär    
  Lökepottan holme    
  Lökepottskär skär    
  Lökepottskär skär    
  Lökholmen skär    
  Lökholmen holme    
  Löveskär, Lilla skär    
  Löveskär, Lilla skär    
  Löveskär, Stora skär    
  Löveskär, Stora skär    
  Makrillskär skär    
  Makrillskär skär    
  Makrillskär skär    
  Makrillskär skär    
  Masnäsudden udde    
  Matkullen skär    
  Matkullen holme    
  Mattesbrottet skär?    
  Mattesbrottet skär    
  Medskär skär    
  Medskär skär    
  Metareskär skär    
  Metareskär skär    
  Mittemellan skär    
  Mittemellum skär    
  Mjölkarekilen vik    
  Mjölkarekilen vik    
  Måkeskär skär    
  Måkeskär skär    
  Måkholmarna skär    
  Måkholmarna skär    
  Måkholmarna holmar    
  Måkholmen, Stora holme    
  Måkholmsskären skär    
  Måskär skär    
  Måskär skär    
  Måskär skär    
  Måskär skär    
  Märebukterna bukter    
  Märrebukten vik    
  Märrebukten bukt    
  Märregrunden skär    
  Märren, se Vita märren berg    
  Märrepannskaten udde    
  Märrepannskaten udde    
  Mölestrand strandområde    
  Mölestrand strand    
  Mörholmen holme o triangelpunkt?    
  Mörholmen holme med triangelpunkt    
  Mörholmsflaket fjord    
  Nabbefluna skär    
  Nabbefluna skär    
  Nabben udde    
  Nappestadsundet sund    
  Nappstadsundet sund    
  Nattflut skär    
  Nattflut skär    
  Nedergården höjd    
  Nistingen skär    
  Nistingen holme    
  Nord-Koster ö    
  Nord-Koster ö    
  Nord-koster ö    
  *Nordkoster Bonden ö?    
  Nord-Kosters Tenholmar holmar    
  Nordman grund    
  Nordmanstångarna udde    
  Nordmanstångarna uddar    
  Norduddarna skär    
  Norduddarna skär    
  Nyckelbykilen vik    
  Nycklebykilen vik    
  Nycklebyklåvan klyfta?    
  Nycklebyklåvan klyfta    
  Nypholmen holme    
  Nypholmen holme    
  Nypholmgapet sund?    
  Nypholmgapet sund    
  Nästången halvö    
  Nästången udde    
  Nöddeflut skär    
  Nöddet skär    
  Nöddehumpen skär    
  Nöddökilen vik    
  Nöddökilen vik    
  Nöteflut skär    
  Nötehumpen skär    
  Nötet skär    
  Nötholmen halvö    
  Nötholmen udde    
  *Olskär ö    
  Ormskären skär    
  Ormskären skär    
  Orrevikskil vik    
  Orrvik bukt    
  Orrvik vik    
  Ostrepalten udde?    
  Otterskär udde    
  Otterskär udde    
  Otterstenarna skär    
  Otterstenarna skär    
  Oxefjäll berg    
  Oxefjällkullen triangelpunkt    
  Pannan udde    
  Pannan udde    
  Plogekroken skär    
  Plogjärnet udde    
  Plogjärnet udde    
  Plump terräng    
  Plump höjd    
  Plumt strandparti /Se    
  Potterödkilen vik    
  Potterödkilen bukt    
  Prästholmen udde    
  Prästholmen udde    
  Prästudden halvö    
  Prästudden udde    
  Pumpedalarna dalar    
  Pölsefluna skär    
  Pölseflut skär    
  Ramneberget berg    
  Ramnefjäll triangelpunkt    
  Ramnefjäll triangelpunkt    
  Ramnekroken vik    
  Ramnekroken bukt    
  Ramnekrokholmen holme    
  Ramnekrokholmen holme    
  Ramsholmarna skär    
  Ramsholmarna holmar    
  Ramsholmen ö    
  Ramsholmen ö    
  Ramsholmen holme    
  Ramsholmsrännan sund    
  Ramskär skär    
  Ramskär skär    
  Ramsö ö    
  Ramsö ö, by    
  Ramsö ö    
  Ramsö triangelpunkt    
  Ramsökalven ö    
  Ramsökalven ö    
  Ramsökalven ö    
  Ramsökalven ö    
  Raskerödleran vik    
  Raskerödleran vik    
  Ravlet skär    
  Ravlet skär    
  Riberudden udde    
  Ringskär skär    
  Rockeskär, Lilla skär    
  Rockeskär, Lilla skär    
  Rockeskär, Stora skär    
  Rockeskär, Stora skär    
  Rofforna skär    
  Rossöhamn hamn    
  Rossön ö    
  Rossön ö    
  Rossön ö    
  Rossön ö    
  Rossön ö    
  Rumpeskär skär    
  Rumpeskär skär    
  Runde grå skär    
  Rundholmen holme    
  Rundösten udde    
  Rundö ö    
  Rundösten udde    
  Runnholmen holmedel    
  Råguddarna uddar    
  Råguddarna uddar    
  Råssö ö    
  Råssö ö    
  Råssöbäckstrand strand    
  Råssö flo vik? /Se    
  Råssö-Lyngnholmen holme    
  Råssö-Lyngnholmen holme    
  Råssönäs näs    
  Råssösundet sund    
  Råssösundet sund    
  Råssö vette triangelpunkt    
  Råssö vette triangelpunkt    
  Ränneskär skär    
  Rävhällorna sluttning    
  Rävhällorna udde    
  Rävlingsundet sund    
  Röda udden udde    
  Röde udden udde    
  Rödskär skär    
  Rödskär skär    
  Rödskär triangelpunkt    
  Rödskär skär    
  Rödskär skär    
  Rödskären, Bratte skär    
  Rönnegrån skär    
  Rönnevik bukt    
  Rönnevik vik    
  Rönningarna skär    
  Rönningarna skär    
  Rönningarna skär    
  Rönningfluna skär    
  Rönningfluna skär    
  Rönningleran vik    
  Rönningleran bukt    
  Röreviksskär skär    
  Rörvik strand    
  Rörviksskär skär    
  Rösbäcksanden sandstrand    
  Salomon skär    
  Salomon holme    
  Salomonsholmen Saknas    
  Saltholmen holme    
  Saltholmskär skär    
  Saltholmskär skär    
  Saltpannan berg?    
  Saltpannan höjd    
  Saltpannbukten vik    
  Saltpannbukten vik    
  Saltpannbukten bukt    
  Saltö ö    
  Saltö ö    
  Saltöleran fjord?    
  Saltöleran vik    
  Saltö-Lyngnholmen skär    
  Saltö-Lyngnholmen holme    
  Saltösnippan udde    
  Saltösnuppan udde    
  Sandbukten bukt    
  Sandbukten bukt    
  Sandbukten bukt    
  Sandbukten bukt    
  Sandbuktholmen skär    
  Sandbuktholmen holme    
  Sandhaken udde    
  Sandhaken udde    
  Sandkasen terräng?    
  Sandkasen sluttning    
  Sandspira strand    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sanna terräng    
  Sanna strand    
  Sata höjd?    
  Sejebågen vik    
  Sejebågen bukt    
  Sejebågudden udde    
  Sejebågudden udde    
  Siesådan skär med fyr    
  Sillbågen vik    
  Sillbågen vik    
  Sillebukten vik    
  Sillebukten bukt    
  Silletångarna udde?    
  Silletångarna uddar    
  Simmingen höjd    
  Sjöbodholmen skär    
  Sjöbodholmen udde eller holme    
  Skabotången udde    
  Skarvesätet holme    
  Skarvesätet holme    
  Skarfvesätet holme /Se    
  Skaten grund    
  Skateskären skär    
  Skeppskär skär    
  Skeppskär skär    
  Sketnos udde    
  Sketnos udde    
  Skottfri grund    
  Skottfri skär    
  Skottfri skär    
  Skottfrirännan sund    
  Skottskär skär    
  Skottskär skär    
  Skrikareklåvan terräng?    
  Skrikareklåvan dal?    
  Skrikareskär skär    
  Skrikareskär skär    
  Skumbukterna vikar    
  Skumbukterna bukter    
  Skutan halvö    
  Skuteklåvan dal    
  Skutholmen halvö    
  Skutholmen halvö    
  Skutholmen holme    
  Skåreskär skär    
  Skåreskär skär    
  Skåreskär skär    
  Skäggekasbukten bukt    
  Skäggekasbukten bukt    
  Skäggekasflaket fjord    
  Skäggekasflaket fjord    
  Skällingen, Norra skär    
  Skällingen, Norra skär    
  Skällingen, Södra skär    
  Skällingen, Södra skär    
  Skärudden udde    
  Skärudden udde    
  Skönkläpp höjd    
  Slurkan bergsklyfta /Se    
  Smygholm holme    
  Småholmarna skär    
  Småholmarna holmar    
  Smöget holme /Se    
  Sneholmen, Lilla skär    
  Sneholmen, Lilla holme    
  Sneholmen, Stora skär    
  Sneholmen, Stora holme    
  Sniken skär    
  Sniken skär    
  Sockna, Lilla skär    
  Sockna, Lilla holme    
  Sockna, Stora holme    
  Sockna, Stora holme    
  Socknekullen skär    
  Socknekullen skär    
  Sommarshamnen vik    
  Sommarshamnen vik    
  Soskär skär    
  Soskär skär    
  Speleman skär    
  Speleman skär    
  Spireskär skär    
  Stenbukten bukt    
  Stenbukten bukt    
  Stenholmen skär    
  Stenholmen holme    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Stickby skär    
  Sickby skär    
  Stigkilen vik    
  Stigkilen vik    
  Stigkilen vik    
  Stolen skär    
  Stolen skär    
  Storebukt vik    
  Storebukt vik    
  Storebukt bukt    
  Strand, Norra terräng (?=)    
  Styrsholmen halvö    
  Styrsholmen holme    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsöklåvet sund    
  Strysöklåvet sund    
  Stäffenskär skär    
  Steffensskär skär    
  Störjorna skär    
  Störjorna skär    
  Sundsbukten bukt    
  Sundsbukten bukt    
  Sundskäret skär    
  Sundsskäret skär    
  Sundsudden udde    
  Sundsudden udde    
  Svallhaken udde    
  Svallhaken udde    
  Svanebågen vik    
  Svanebågen bukt    
  Svaneskär skär    
  Svaneskär skär med sjömärke    
  Svanholmen skär    
  Svanholmen holme    
  Svarta hällorna udde?    
  Svarta hällorna strand    
  Svarta skäret skär    
  Svarta skäret skär    
  Svartehällorna skär    
  Svartehällorna skär    
  »Swarteskiär» skär /Se    
  Svarte öudden udde    
  Svarte öudden udde    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskären skär    
  Svartskären skär    
  Svineskär skär    
  Svineskär skär    
  Syd-Koster ö    
  Syngarestenen udde    
  Syngarestenen sten    
  Sälskär skär    
  Sämundholmen skär    
  Sämundholmen holme    
  Sävebergen berg    
  Sävebergen berg    
  Söbukten bukt    
  Södbukten bukt    
  Sör-Koster ö    
  Sötegen sluttning    
  Sötegskilen vik    
  Sötegskilen vik    
  Taraldbågen bukt    
  Tegelholmen holmedel    
  Tegelholmen holme    
  Tegelskär skär    
  Tegelskär skär    
  Teneskär skär    
  Teneskär skär    
  Teneskär skär    
  Teneskär skär    
  Teneskär skär    
  Teneskär skär    
  Teneskär skär    
  Teneskär skär    
  Teneskär skär    
  Tenholmarna skär    
  Tenholmarna holmar    
  Tenholmar, Nord-Kosters holmar    
  Tenholmen, Lilla holme    
  Tenholmen, Stora holme    
  Tenskär, Inre skär    
  Tenskär, Inre skär    
  Tenskär, Yttre skär    
  Tenskär, Yttre skär    
  Tenudden udde    
  Tenudden udde    
  Testebryggorna strandområde    
  Testebryggorna bryggor    
  Timmerglaset skär    
  Timmerglaset skär    
  Timmerholmarna skär    
  Timmerholmarna holmar    
  Tjuvholmen skär    
  Tjuvholmen holme    
  Tjälleskär ö    
  Tjälleskär, Lilla skär    
  Tjälleskär, Lilla skär    
  Tjälleskär, Stora ö    
  Tjärnö ö    
  Tjärnö ö    
  Tobaken skär    
  Tobaken skär    
  Tofterna sluttning    
  Torneknatten skär    
  Torskhällan udde    
  Torskhällan udde    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Trulsepallen udde?    
  Trulsepallen udde    
  Tysken grund    
  Tysken skär    
  Tyskens sten minnessten    
  Tångeflo(n) vik? /Se    
  Tångebukten bukt    
  Tångeflo sund    
  Tångeholmen holme    
  Tångelera fjord    
  Tången terräng    
  Tången udde    
  Tången udde    
  Tången udde    
  Tången udde    
  Tångeskäret skär    
  Tångesund triangelpunkt    
  Tångudden halvö    
  Tångudden udde    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär halvö    
  Tärneskär udde    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärnholmen skär    
  Tärnholmen holme    
  Täsebukten, Södra bukt    
  Täsebukten, Södra bukt    
  Täsen udde    
  Udden udde    
  Udden udde    
  Ugnarna uddar    
  Ugnarna bukt?    
  Ulkeskär skär    
  Ulkeskär skär    
  Ulvillarna skär    
  Ulvillarna skär    
  Uppegården höjd    
  Ursholmen, Inre ö    
  Ursholmen, Inre ö    
  Ursholmen, Inre holme    
  Ursholmen, Yttre ö    
  Ursholmen, Yttre ö    
  Ursholmen, Yttre holme    
  Ursholmskalvarna skär    
  Ursholmskalvarna skär    
  Vadbodskär skär    
  Vadbodskär skär    
  Vadholmhuvudet udde    
  Vadskär skär    
  Vadskär skär    
  Vadskäret skär    
  Vadskäret skär    
  Valbaken strand    
  Valen, Stora udde    
  Valen, Stora höjd    
  Valfjället berg    
  Valfjället höjd med sjömärke    
  Valnäs halvö    
  Valnäs udde    
  Valnäsbukten bukt    
  Valnäsbukten bukt    
  Valnäshuvudet udde    
  Valnäshuvudet udde    
  Valnäs tjärne sank mark    
  Valö halvö    
  Valö ö    
  Valöbågen bukt    
  Valöhundarna skär    
  Valöhundarna skär?    
  Valöhuvudet udde    
  Valöhuvudet udde    
  ?Valön ö    
  Vanarna ö    
  Vanarna holme    
  Vanevarpet udde    
  Vanevarpet udde    
  Vanudden udde    
  Vanudden udde    
  Varpet sund    
  Varpet sund    
  Vasskär skär    
  Vasskär skär    
  Vattenholmen, Inre skär    
  Vattenholmen, Inre holme    
  Vattenholmen, Yttre skär    
  Vattenholmen, Yttre holme    
  Vedbukten vik    
  Vedbukten bukt    
  Vedskär skär    
  Vedskär skär    
  Vedskär skär    
  Vedskär skär    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vilken skär    
  Vilken skär    
  Villen vik    
  Vinnarstrand strandområde    
  Vinnarstrand strand    
  Vinterklev terräng    
  Vinterklev sluttning    
  Viskär skär    
  Vita märren strandmärke    
  Vita märren udde    
  Vita märren berg /Se    
  Vitesand strand    
  Vrakebodudden udde    
  Vrakebodudden udde    
  Vrångesund sund    
  Vrångesund sund    
  Vrångesund sund    
  Våre sjö /Se    
  Våskär skär    
  Våskär skär    
  Vännästången halvö    
  Vännästången udde    
  Vättneskogen skog?    
  Ålekråkeskär skär    
  Ålekråkeskär skär    
  Älgöleran fjord    
  Älgöleran vik    
  Ängebukten vik    
  Ängebukten bukt    
  Ängklåvbukten bukt    
  Ängklåvbukten bukt    
  Ängnäsbukten vik    
  Ängnäsbukten bukt    
  Ärholmarna skär    
  Ärholmen, Lilla holme    
  Ärholmen, Stora holme    
  Äskilholmen skär    
  Öddö, Norra o. Södra öar    
  Öddö, Norra ö    
  Öddö, Södra triangelpunkt    
  Öddö, Södra ö    
  Ökeberget berg    
  Ökeberget berg    
  Ölbärsholmen skär    
  Ölbärsholmen holme    
  Ölskär skär    
  Ölskär skär    
  Ölskär skär /Se    
  Örensundet sund?    
  Örensundet sund    
  Örne-stenmalen höjd    
  Öuddarna skär    
  Öuddarna udde    
  Öuddarna uddar    
  Öudden udde    
  Öudden udde    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.