ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Strömstads stad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Strömstad stad Axelbrottet grund /Se Strömstad stad  
Strömstad st. Björkholmen, Lilla skär    
Strömstad stad /Se Björkholmen, Lilla holme    
Strömstad stad /Se Björkholmen, Stora skär    
Strömstad stad /Se Björkholmen, Stora holme    
Strömstad stad /Se *Björkfjorden Saknas /Se    
Bojar stadsdel? Bojar höjd    
Strömmen fiskeläge /Se Bojarkilen vik    
Österöd stadsdel? Bredmyr myr    
  Bredmyr myr    
  Funtebukten bukt    
  Funtebukten bukt    
  Furholmen holme    
  Furholmen holme    
  Hamnen, Norra hamnområde    
  Hamnen, Södra hamnområde    
  Hansegrund grund /Se    
  Hålkedalskilen vik    
  Holkedals Kijlen vik /Se    
  Knapparna skär    
  Knapparna skär    
  Koddarna skär    
  Koddarna skär    
  Korpeberget berg    
  Kungshuvudet höjd    
  Kärleksudden udde    
  Laholmen udde    
  Laholmen holme    
  Laholmen holme /Se    
  Myren myr fd?    
  Nilsemyren sank mark    
  Odelsberg berg    
  Prästängen höjd    
  Rödudden udde    
  Rödudden udde    
  Röde tången del av »Nöstewijksberget» /Se    
  Sjöbyskogen skogsområde    
  Sjöbyskogen skog    
  Skuggesundh Saknas /Se    
  Skurve skär    
  Skurve skär    
  Strömsvattnet sjö    
  Strömsvattnet sjö    
  Strömsån å    
  Surbrunnen brunn?    
  Torskholmen halvö    
  Torskholmen holme    
  Tånghalsen halvö    
  Tånghalsen udde    
  Ulkeskär skär    
  Ulkeskär skär    
  Valemyr myr fd    
  Vintermyren sank mark    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.