ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skee socken : Vette härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 266 Naturnamn : 998 Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn :
Skee sn Alaska sluttning Anholmen eller Olinholmen, se Önholmen bebyggelse  
Skee sn Alker skär Brämmen bebyggelse  
Skee sn Alker skär bebyggelse  
Skee sn Amerikaberget berg Egalseröd Saknas  
Skee socken Ammeliderna höjd /Se Flåghult bebyggelse  
Skee sn Ammeliderna lider /Se Flöghult, se 1 Flåghult bebyggelse  
Skee socken Asmundmyren myr Holmen grå bebyggelse  
Skee sn Asmundmyren myr Hällsö bebyggelse  
Skee socken Aspebågen bukt Hämmen Västra gd  
Skee sn Aspebågen bukt Hämmen Östra gd  
Skee sn Aspelid terräng Hästeskede bebyggelse  
Skee sn Backarna sluttning Jourlouff, se Jörlov Saknas  
Skee sn Baggerödkilen vik Jörlov Norra gård  
Skee socken Baggerödkilen vik Jörlov Södra gård  
Skee sn Baggerödkilen vik Kebal Norra gd  
Skee sn Barackerna höjd Kebal Södra bebyggelse  
Skee sn Barrdalen Saknas /Se Kilarna bebyggelse  
Skee sn ..berget berg Klockaregården bebyggelse  
Skee sn Berget berg med fornminne Knarreviken Saknas  
Skee sn Bieketången udde Niben bebyggelse  
Skee sn Bicketången udde Norr Hålt Saknas  
Skee sn Bilbao sluttning Norr Hålt Saknas  
Skee sn Billingen höjd Prästtorp bebyggelse  
Skee sn Bingen åker Rogstad Mellan gd  
Skee sn Bingen odlad mark Runningarna bebyggelse  
Skee sn Bjälverödbukten vik Rämne bebyggelse  
Skee sn Bjälverödbukten bukt Skee komministerboställe bebyggelse  
Skee sn Björkemossen mosse Skärje bebyggelse  
Ske sn Björkemyr sank mark Trollholmarna bebyggelse  
Skee sn Björnemyr f.d. torp? Tånge bebyggelse  
Skee sn Björnerödpiggen triangelpunkt Vammen bebyggelse  
Skee sn Björnerödpiggen triangelpunkt Vässbygjö Saknas  
Skee sn Björnestenen berg? Vätteby bebyggelse  
Skee sn Björnestenen udde Vättland bebyggelse  
Skee sn Björnmyr sank mark Vättlandsbro bebyggelse  
Skee sn Björnsbågen vik Önholmen bebyggelse  
Skee socken Björnsbågen bukt    
Skee sn Björnsund sund    
Skee sn Björnsund sund    
Skee sn Blocke myr triangelpunkt    
Skee sn Blockemyr sank mark?    
Skee sn Blystensberget berg    
Skee socken Blystensberget berg    
Skee sn Blystensbukten bukt    
Skee sn Blystensbukten bukt    
Skee sn Blåarmyr åker    
Skee socken Blåarmyr odlad mark    
Skee sn Blåhällorna terräng?    
Ske sn Blåhällorna sluttning    
Skee sn /Se Blåsinmyren myr    
Skee sn /Se Blåsoppberget berg    
Skee sn /Se Blåsoppberget berg    
Skee sn /Se Bläseberget berg    
Skee sn /Se Bläseberget berg med fornminne    
Skee sn /Se Bläseröset fornminne    
Skee sn /Se Bojarkilen vik    
Skee sn /Se Bojarkilen vik    
Skee sn /Se Bottnarna naturnamn /Se    
Skee sn /Se Bott(n)en naturnamn /Se    
Skee sn /Se Bredmyr myr    
Skee skeppsreda adm.omr. /Se Bredmyr myr    
Albertsro f.d. torp? Bredmyr myr    
Arnerud Saknas Bredmyr myr    
Baggeröd by? Bredmyr åker    
»Berebugghe» Saknas Bredmyr myr    
(?)Berge by Bredmyrsmossen myr    
Bjälveröd by Bredmyrsmossen mosse    
Bjelfveröd by Bremstjärn sjö /Se    
Bjälveröd by /Se Brevik vik    
Björneröd och Kroken municip.samh. /Se Brunkullen höjd    
Blomsholm hg Brureberget berg    
Bojen bebyggelse /Se Brureberget höjd med fornminnen    
Budalen by? Bryggorna strand    
by Brynjolf Ulfaldis grav fornminne    
Dalarna f.d. torp? Bråtekas terräng    
(?)Egalseröd by Bråtekas höjd    
Egalseröd gd /Se Bräckemarken åker    
Ejgalseröd gd /Se Bräckemarken terräng    
Ejgst by Bräckemyr myr    
Ejgst by Bräckeröset fornlämning, röse    
Eigst gätgd? Bräckeröset fornminne    
Eigst, Nedre o. Övre gdr /Se Brämstjärn sjö    
Eigst by /Se Bränneberget berg    
Ejgst by /Se Bränneberget berg    
Eigst, Nedre o. Övre gd:ar /Se Brön terräng    
Eigst, Nedre o. Övre gd:ar /Se Bullerklåvan sänka    
Eigst by /Se Bullerklåvan terräng    
Elsängen gd /Se Bullern tjärn    
Flateby by? Bullern tjärn    
Flateby by Buredalen dal    
Flateby by /Se Bågen bukt    
Folkestad by Bålerödnäset halvö    
Folkestad by Båteviken vik    
Folkestad gdr /Se Bäcken terräng    
Folkestad gdr /Se Bäcken åker    
Folkestad gdr /Se Bäckenäs, Norra terräng    
Fridhem fd torp? Bäckenäs, Södra terräng    
Fritorp fd torp? *Bäckerängen äng /Se    
Gasholt Saknas /Se Böckerkas åker    
Gautarsrudh Saknas Böckerkas odlad mark    
*Gautarsrudhi Saknas Bölskären skär    
*Gautarsrudh Saknas /Se Bölskären skär    
*Gautarsrudh Saknas /Se Bömossen mosse    
Gautarsrud Saknas /Se Bö myr myr    
?Gilltorp by Capri udde    
Gelangethorp Saknas Dafterbukten vik    
Grålös by Dafterbukten bukt    
Grålös by Dalarna dalar    
Grålös by Dalen dal    
Grålös gdar /Se Dammen vik    
Grålös gdr /Se Dammen vik    
Götebo Saknas /Se Dammtjärn tjärn    
Hangeland Saknas /Se Dammtjärn tjärn    
Heby gd /Se Daniel skär    
He(d)e, N. o. S. byar Daniel skär    
Hede by? Daniel skär med sjömärke    
Hedängen by /Se Dannemarkshögen fornminne    
Hjälmstad gd:ar /Se Dannemarkshögen gravhög /Se    
Hjälmstad gdr /Se Dansarn berg?    
Hjältsgård gd:ar /Se Dansarsand sandigt område?    
Hjältsgård by /Se Dansarsand höjd    
Hjältsgård gd:ar /Se Dansmyr odlad mark    
Hustyft gård /Se Dapen terräng    
Hyttan lht /Se Djupedal dal?    
Hyttan, Vädurhyttan torp /Se Djupedal dal    
Hyttan, el. Rellenhyttan lht /Se Djupmossen mosse    
Hålt by? Domareringen fornminne    
Hålt by Dromsetjärn tjärn    
Holt by? Drumsetjärn sjö    
Hustyft by /Se Dumpen berg    
Håve gd:ar /Se Dummeln tjärn /Se    
Håve gdr /Se Dumpen berg    
Håve gd:ar /Se Dunkarehällan Saknas /Se    
Håve gd:ar /Se Dynekilen vik    
Hämmen gdr /Se Dynekilen vik    
Häreslätt by? Dynekilen sund    
Härslätt gdr /Se Dynekilen vik    
Hästeskede gd Dynekilen fjord    
Hästskede gd /Se Dyngan skär    
Hästeskede gd:ar /Se Dyngan skär    
Hästeskede gdr /Se Dyrängberget berg    
Hästeskede gd:ar /Se Dårskilds högar fornminne    
Hästskede gd /Se Döckerskär skär    
Högstad gdr /Se Döckerskär skär    
*Jwlætorp gd Dölåsen berg    
Julethorp gd Dölåsen höjd    
Jörlov by Edebukten bukt    
Jörlov gd:ar /Se Edebukten vik    
Jörlov gdr /Se Edet näs?    
Jörlov by /Se Ejgdesjön sjö    
Jörlöf gårdar /Se Ekelidberget berg    
Jörlov gårdar /Se Ekelidberget berg    
Klätterholmen t /Se Ekelidbäcken bäck    
Kollekind by Ekelidmyr mosse    
Kollekind gård /Se Ekelidmyr myr    
Krokstrand m:e /Se Ekelidsbäcken bäck    
Kvibukten bukt Ekelidvattnet sjö    
Kvibukten, Yttre bukt Ekelidvattnet sjö    
Kvisslen fd torp Ekmondalen dal    
Kvisslen förr skattetorp /Se Elsängetjärnet tjärn    
Kvisslen torp /Se Elsängetjärnet tjärn    
Kyrkosanden f.d. torp? Engalserödtjärnet tjärn    
?Källviken by Engalserödtjärnet tjärn    
Kellviken by? Femstenaberg berg    
Lien by /Se Fem stenaberg berg    
Lien gdr /Se Flatskär skär    
Ludini gd? /Se Flatskärs kummel udde?    
Lunden gd Flatskärs kummel sjömärke    
Lunden by Flottmosse mosse? /Se    
Lunden by Fluerna skär    
Lunden by Fluna skär    
Mardal gdr /Se Flåghulttjärnet sjö    
Mardal gd:ar /Se Flåghulttjärnet sjö    
Mardal gd:ar /Se Foss kvarnar Saknas    
Massleberg gd:ar /Se Fridhem terräng    
Mjölketången gd /Se Fuckarehällan berg    
Mossleberg Saknas Funtebukten bukt    
Mällby gd /Se Furholmen skär    
Mölen lhtr /Se Furulund terräng    
Nedanberg gd /Se Furunäs udde    
Nautöy Saknas Furunäs udde    
Norrgården gd? /Se Fågelvik vik    
Nösteröd gd /Se Fåglehögen kulle m fornminne?    
Oset fd torp? Fåglehögen höjd    
»Pippru rudi» gd? /Se Fålemossen myr    
Rellen gd /Se Fålemossen mosse    
Rellen gård /Se Färingen, Mellan sjö    
Rellen sn /Se Färingen, Mellersta sjö    
Rellen gd /Se Färingen, Nedre del av sjö    
Remne gd /Se Färingen, Nedre sjö    
Risängen gd:ar /Se Färingen sjö /Se    
Rogstad by Färingen, Övre, Mell. o. Nedre sjö    
Rogstad by Färingen sjö /Se    
(?)Rogstad by Färingen sjö /Se    
Rogstad by Färingsön ö    
Rogstad by Färingsön ö    
Rogstad by Färingön ö    
Rogstad by Färingön ö /Se    
Rogstad by /Se Fölemyr myr    
Rogstad gdr /Se Fölemyr myr    
Rokstadenes Saknas Galtölera fjord    
*Rollin förr sn nu del av Skee sn /Se Galtölera vik    
Rollinu, se Rällen förr egen sn, nu gård Gedholmen holme    
Runningen f.d. torp? Getebågen vik    
Råglös f.d. hmd /Se Getebågen bukt    
Rällen förr egen sn, nu gård Gilletungan höjd    
Rällen gd /Se Goddagarna åker    
Rämne gdr /Se Goddagarna sluttning    
Sasshyttan fd hus /Se Grankärr odlad mark    
Sasshyttan lht /Se Gråben skär    
Saknas bebyggelse /Se Gråben skär    
Schal(e)hyttan lht /Se Grålösbäcken bäck    
Skee prästgd /Se Grålösbäcken bäck    
Skee poststation /Se Grå märren skär    
Sketputt hus? Grå märren skär    
Skånim by /Se Grönebukt bukt    
Skånim gd /Se Grönebukt bukt    
Skånim gd /Se Grönhög höjd med fornminne    
Skånim gd /Se Grönshögen Saknas    
Skånim gd /Se Gudebokasen terräng    
Skär gd? Gula skäret skär    
Skär by Gula skäret skär    
Slättbacke gd /Se Gåsebågen bukt    
Slön by Gåseraven udde    
Solberg by /Se Gåseraven sluttning    
?Stale gd Gåseskär skär    
Stale gd /Se Gåseskär skär    
Stale gd /Se Gåsetången udde    
Stadenes Saknas Gåsetången udde    
Stare gd:ar /Se Gåsholmbukten bukt    
Stare gdr /Se Gåsholmen skär    
Steneröd by? Gåsholmen holme    
Stene by Gåsholmbukten bukt    
Stene gd Gärdet fd torp?    
Stene by /Se Gökemyr åker    
Strängen by Gökemyr myr    
Strängen by Hagarna åker    
Strängen by /Se Hagarna odlad mark    
Strängen gdr /Se Hagelid sluttning    
Strängen by /Se Haken udde    
Strängen by /Se Halvarstenen gränsmärke    
Strömstad poststation /Se Halvarsstenen riksröse?    
Stöparn fd torp? Hamningarna terräng?    
Sälgehultet gd /Se Hamningarna odlad mark    
Sälten by /Se Heden terräng    
Sälten gd /Se Helgetån skogsmark /Se    
Tappestan torp /Se Herrekaserna terräng?    
Tjöstad gdr /Se Herrekaserna terräng    
Tjöstad gd:ar /Se Hillern triangelpunkt    
Tjöstad gårdar /Se Hillern höjd    
Vadalen gd:ar /Se Hillersberget berg    
Valex gd /Se Hillersberget berg med fornminne    
Valex gd:ar /Se Hjorteröd terräng    
Vammen gd:ar /Se Hjälmeberget berg    
Vettelanda by /Se Hjälmeberget berg    
Vettelanda gd /Se Hjälmeberget berg    
Vettelanda förr sn, nu del av sn /Se Hjälmstadmossen myr    
Vättland (Vettelanda) gd /Se Hjälmstadmossen mosse    
Välle by? Hogaretjärnet tjärn    
Valö ö? Holkedals Kijlen vik /Se    
Ylseröd by /Se »Hollendare Steenen» sten /Se    
Ysteröd gd? Holländaren udde    
Ysteröd gd /Se Holländarn udde    
Åmreröd by Holländarskären skär    
Åseröd gd /Se Holländarskären skär    
?Äng by Holma strand strandområde    
  Holma strand strand    
  Holmeberget berg    
  Holmeberget berg    
  Holmen grå holme    
  Holmengråå Saknas /Se    
  Holmeskogen skog    
  Holmudden udde    
  Holmudden udde    
  Hoppareberget berg    
  Hoppareberget berg    
  Hopparepiggen berg    
  Hopparepiggen höjd med fornminne    
  Hoppetjärnet tjärn    
  Hoppetjärnet tjärn    
  Huggemon berg?    
  Huggemon höjd    
  Hugget åker    
  Hugget terräng    
  Hultemyr myr    
  Hultemyr myr    
  Husberget Saknas    
  Husebotjärnet sjö    
  Husebotjärnet tjärn    
  Håhålan sänka?    
  Hålkedalskilen vik    
  Hålkedalskilen vik    
  Hålludden udde    
  Håltekasen höjd med fornminne    
  Håltet odlad mark    
  Håludden udde    
  Hårdeberget berg /Se    
  Hårdefjäll berg /Se    
  Hårdängen äng /Se    
  Häcklefjäll höjd    
  Häcklefjällsdalen dal    
  Häcklefjällsdalen dal    
  Hälgeto skogsmark /Se    
  Hällan sluttning    
  Hällan terräng    
  Hällehagen sluttning    
  Hällekindskäret udde    
  Hällekindskäret udde    
  Hällestrand strand    
  Hällorna terräng    
  Hällsö ö    
  Hällsö, Nord- o. Syd- öar    
  Hällsösundet sund    
  Hällsösundet sund    
  Hämmensån bäck    
  Hämmensån å    
  Hämmensån bäck    
  Hästebukten bukt    
  Hästehagen terräng?    
  Hästehagen terräng    
  Hästhagen hage    
  Hödal åker    
  Hödal odlad mark    
  Högelidberg berg    
  Högelidberg berg    
  Högås berg    
  Högås höjd med fornminne    
  Höjemyr myr    
  Höjmyren myr    
  Höjmyrkullen höjd    
  Höjmyrkullen höjd    
  Hösefluna skär    
  Hösefluna skär    
  Höskär skär    
  Höskär skär    
  Idefjorden fjord    
  Idefjorden fjord    
  Idefjorden fjord    
  Idefjorden fjord    
  Isebukten bukt    
  Isebukten bukt    
  Jeppsgården odlad mark    
  Jolkilen vik    
  Jungarna gärde /Se    
  Kabbleröd sluttning    
  Kalverumpen mosse?    
  Kalverumpen terräng    
  Kannemyr myr    
  Kanteröd odlad mark?    
  Karholmen skär    
  Karholmen holme    
  Karlsdalen sänka    
  Karlsdalen dal    
  Karlsdalsmossen myr    
  Karlsdalsmossen mosse    
  Kasedalen åker    
  Kasedalen dal    
  Kasen odlad mark    
  Kasen terräng?    
  Katteklåvan dal    
  Katthavet damm /Se    
  Kattholmen halvö    
  Kattholmen halvö    
  Kattholmsundet sund    
  Kattholmsundet sund    
  Keholmen holme    
  Keholmen holme    
  Killingholmen ö    
  Killingholmen holme    
  Killinghåltet terräng    
  Kisteberget berg    
  Kisteberget berg med fornminne    
  Kistemossen mosse    
  Kistemossen myr    
  Kistemossen mosse    
  Kleven dal    
  Klohamrarna skär    
  Kloppemyr åker    
  Kloppemyr sank mark?    
  Kloppetjärn tjärn    
  Kloppetjärn tjärn    
  Klåhamrarna skär    
  Klåvan odlad mark    
  Klåvan terräng    
  Klåvan dal    
  Klåvekullen berg    
  Klåvekullen höjd med fornborg    
  Klåvtjärn tjärn    
  Klåvtjärn tjärn    
  Knappedalen dal    
  Knappedalen dal    
  Knappedalstjärn tjärn    
  Knappedalstjärn tjärn    
  Knappen eller Humparna skär    
  Knappen el. Humparna skär    
  Knorrholmen skär    
  Knorrholmen holme    
  Knuggeln udde    
  Knuggeln udde    
  Kokhusbukten bukt    
  Koklev sänka?    
  Koklev sluttning    
  Kollemyr myr    
  Kollhagen berg?    
  Kollhagen höjd med fornborg    
  Kon och Per uddar?    
  Kon och Per uddar    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Koskär skär    
  Krakebergen berg    
  Krigsmon skogsmark?    
  Krigsmon sluttning    
  Krogeröd odlad mark    
  Krokmossen mosse    
  Krokstjärnet sjö    
  Krokstjärnet tjärn    
  Krokstjärnet sjö    
  Krokvattenbäcken bäck    
  Krokvattenbäcken bäck    
  Krokvattenmossarna mossar    
  Krokvattenmossarna mossar    
  Krokvattnet sjö    
  Krokvattnet sjö    
  Krokvattnet sjö    
  Krossmyr myr    
  Krossmyr myr    
  Krossudden udde    
  Krossön, Lilla skär    
  Krossön, Lilla holme    
  Krossön, Stora ö    
  Krossön, Stora ö    
  Kråkan skär    
  Kråkan skär    
  Kråkevik vik    
  Kråkevik vik    
  Kullemyren myr    
  Kullemyren myr    
  Kullingarna höjder /Se    
  Kvarndalen dal?    
  Kvarnehålan terräng    
  Kvibukten bukt    
  Kyrkhögen berg    
  Kyrkhögen höjd    
  Kåröd höjd med fornminne    
  Källvikbukten vik    
  Källvikbukten vik    
  Källvikbukten bukt    
  Källviken åker    
  Källviken terräng    
  Källviksberget berg    
  Kämpeberget berg    
  Kämpeberget berg    
  Kämpena fornminne    
  Kämpestenarna skeppssättning    
  Kämpestenarna skeppssättning /Se    
  Känseröd odlad mark    
  Känserödtjärnet tjärn    
  Känserödtjärnet tjärn    
  Känshagen höjd med fornminne    
  Käringhåltet skogsmark?    
  Käringehåltet sluttning    
  Kölnan skär    
  Kölnan holme    
  Ladholmen halvö    
  Ladholmen halvö    
  Ladholmen udde    
  Lekeröd terräng    
  Lekshålan sänka?    
  Lekshålan sluttning    
  Lekshålsfjället berg    
  Lekshålsfjället höjd    
  Lerberg berg    
  Lerberg berg    
  Lerskär skär    
  Lestings myr myr    
  Lestings myr myr    
  Lidberget berg    
  Lidberget berg    
  Lienkullen berg    
  Lienkullen höjd    
  Lienmon terräng    
  Lindtjärnet tjärn    
  Lindtjärnet tjärn    
  Lindtjärnsmyr myr    
  Lindtjärnsmyr myr    
  Lindto triangelpunkt    
  Lindto triangelpunkt    
  *Liremyr myr /Se    
  Lonestrand strandområde    
  Lugnet sänka m åker    
  Lugnholmen, se *Lyngnholmen holme    
  Lundekas fossil åkermark    
  Lundsholmen udde    
  Lundsholmen holme    
  Lurkebäcken bäck    
  Lurkemossen mosse    
  Lurkemossen mosse    
  Lurkevattnet sjö    
  Lurkevattnet sjö    
  Lurkevattnet sjö    
  Lyhålet dal?    
  Lyhört terräng    
  Lyngholmen holme    
  *Lyngnholmen holme    
  Lysemyrarna myrar /Se    
  Långebergen berg    
  Långebergen berg    
  Långemyr åker    
  Långemyr sank mark    
  Lången sjö    
  Lången sjö    
  Lången sjö    
  Lången sjö /Se    
  Långesanden sandstrand?    
  Långesanden strand    
  Långeuanet, se Lången sjö    
  Långevatten sjö    
  Långevattnet sjö    
  Långklåvorna sänkor(?)    
  Långklåvorna sluttning    
  Långskogsmyrarna myrar    
  Långskogsmyrarna myrar    
  Långön, Norra ö    
  Långön, Norra ö    
  Långön, Södra ö    
  Långön, Norra o. Södra öar    
  Långörännan sund    
  Långörännan sund    
  Långörännan sund    
  Långötången udde    
  Långötången udde    
  Läfseskär skär    
  Läfseskär skär    
  Läntermyr odlad mark    
  Lögnholmen, se Lyngnholmen holme    
  Löken näs    
  Löken näs    
  Marmyr myr    
  Masselsundet sund    
  Masselsundet sund    
  Medvik triangelpunkt    
  Mesanplatsen odlad mark?    
  Middagskullen berg    
  Middagskullen höjd    
  Mjölkaretången udde    
  Mjölkaretången udde    
  Mjölnarbacken höjd    
  Mjölnare stugan berg    
  Moltemyr myr    
  Moltemyr myr    
  Moltemyr myr    
  Moltemyr sank mark    
  Moltemyr åker    
  Moltemyr odlad mark    
  Monekyrkan naturminne    
  Monelid strand    
  Monemyr sank mark    
  Moneskär skär    
  Moneskär skär    
  Mosseberget berg    
  Mosseberget berg    
  Mossen, Lilla mosse    
  Mossen, Stora mosse    
  Muskekas höjd    
  Myrarna åker    
  Myrarna odlad mark    
  Myrarna sank mark    
  Myren sank mark    
  Mårtensskär skär    
  Mårtensskär udde    
  Mökestödet strand    
  Mökestöt udde    
  Mölen myr    
  Mölen vik    
  Mölen bukt    
  Nappestadsundet sund    
  Nattskär skär    
  Nattskär skär    
  Nordbukten bukt    
  Norddalen dal    
  Nord-Hällsö ö    
  Nord-Hällsö ö    
  Nordkap terräng    
  Nord-Långö ö    
  Nordmossen mosse    
  Nordskogen terräng    
  Nord-Vammsjön sjö    
  Nord-Vammsjön sjö    
  Nord-Vammsjön sjö    
  Nordöskäret skär o triangelpunkt    
  Nordöskäret skär med triangelpunkt    
  Nypetornkullen triangelpunkt    
  Nypetornkullen höjd med gränsmärke    
  Nypetorn käring triangelpunkt    
  Nypetorn käring triangelpunkt    
  Näsingåsen höjd    
  Näsingåsen triangelpunkt    
  Nöddökilen vik    
  Nötebukten bukt    
  Nötemyr åker    
  Nötemyr odlad mark    
  Nötholmen halvö    
  Nötholmen holme    
  Nötholmsskären skär    
  Nötholmsskären skär    
  Orlovskär skär    
  Orlovskär skär    
  Ormekas terräng    
  Ormekas sluttning med fornminnen    
  Orrewattn, se Nord-Vammsjön sjö    
  Orrevikskil vik    
  Orrevikskil vik    
  Osenäset udde    
  Osenåset udde    
  Oskarsmyr odlad mark    
  Oskarsstenen riksröse?    
  Paradiset terräng    
  Permyr myr    
  Permyr myr    
  Piggmyren myr    
  Piggmyren myr    
  Pileklåvan sänka    
  Pileklåvan dal    
  Pimpemyr myr    
  Pimpemyr myr    
  Pinan terräng    
  Pinan odlad mark    
  Pinderöd terräng    
  Pinderöd terräng    
  Pissaremyr mosse    
  Pissaremyr myr    
  Plogjärnet berg?    
  Pottemyr mosse    
  Pottemyr myr    
  Påskhusmyr myr    
  Pölsevik vik    
  Pölseviken vik    
  Pölsevikholmen skär    
  Pölsevikholmen holme    
  Ramnfjäll berg    
  Ramnfjäll höjd    
  Ramnfjäll berg /Se    
  Ramsebågen bukt    
  Ranneberget berg    
  Rapeberget berg    
  Rapeberget berg    
  Rapeberget berg /Se    
  Rapet berg /Se    
  Rasteskär skär    
  Rasteskär skär    
  Rellenheden odlad mark    
  Ridandemoarna, se Ridaremo moar /Se    
  Ridaremo, se Ridandemoarna moar /Se    
  Riket berg?    
  Rojdumpen myr    
  Runnemyr myr    
  Runnemyr myr    
  Rågetdumpen mosse    
  Råglös åker /Se    
  Räbbäcksdalen naturnamn /Se    
  *Räbbäcken bäck /Se    
  Rävekullen triangelpunkt    
  Rävhuskulle höjd    
  Rödkas åker    
  Rödkas terräng    
  Rödklevmossen mosse    
  Rödklevmossen mosse    
  Rödsmyren f d myr?    
  Rödsten gränssten    
  Römyr myr    
  Rönningen terräng    
  Röremyr myr    
  Röremyr sank mark    
  Röremyr myr    
  Röremyr åker    
  Röremyr odlad mark    
  Röremyr, Lilla myr    
  Röremyr, Lilla myr    
  Röremyr, Stora myr    
  Röremyr, Stora myr    
  Rörmyr myr    
  Rösberget berg med fornminne    
  Rösberget berg    
  Rösberget berg    
  Rösberget berg med fornminne    
  Rösberget berg    
  Röseberget triangelpunkt    
  Röseberget triangelpunkt    
  Röseberget berg med fornminne    
  Röseberget berg    
  Röstan ängsmark    
  Röstan sluttning    
  Rösten råmärke    
  Sadelstenen sten?    
  Saltverket strandområde    
  Saluteröd terräng?    
  Saluteröd terräng    
  Sandbacken terräng    
  Sandhaken udde    
  Sandhaken udde    
  Sandhålan åker    
  Sandhålan odlad mark    
  Sandhålsmossen mosse    
  Sandhålsmossen mosse    
  Sandudden udde    
  Sandudden udde    
  Sandvatten sjö    
  Sandvatten sjö    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sejesåtan vik    
  Sejesåtan vik    
  Selläterbukten bukt    
  Selläterholmen udde    
  Siljeberget berg    
  Siljeberget berg    
  Siljeberget berg med fornminnen    
  Siljehåltkasen sluttning    
  Sillbodsanden sandstrand(?)    
  Sillebodsanden strand    
  Silleviken vik    
  Sillevikshumpen udde    
  Sillviken bukt    
  Sillvikhumpen udde?    
  Siropsdunken skär    
  Siropsdunken skär    
  Sjöholmen udde    
  Sjöholmen udde    
  Skans berg?    
  Skjulsholmen holme    
  Skjulsholmen holme    
  Skjulsund sund    
  Skjulsund sund    
  Skoghäll sluttning    
  Skottfjäll berg    
  Skottfjäll höjd    
  Skrabbemyr sumpmark /Se    
  Skuggen myr    
  Skuggen sank mark    
  Skuggesundh Saknas /Se    
  Skuggälven bäck    
  Skuggälven å    
  Skuggälven vattendrag    
  Skålarn berg    
  Skålarn berg    
  Skåreskär skär    
  Skåreskär skär    
  Skälbågen bukt    
  Skällsmyr myr    
  Skällsmyr tjärn    
  Skärdalen dal    
  Skärdalen dal    
  Skärjeklåvan klyfta    
  Skärjeklåvan dal    
  Skärjeklåvan terräng    
  Skärmyr myr    
  Sla(d)dalarna naturnamn /Se    
  Slottskullen höjd med fornborg    
  Släpan vik    
  Smedhyttan berg /Se    
  Smikroken berg    
  Smikroken sluttning    
  Småtjärn, Norra tjärn    
  Småtjärn, Norra tjärn    
  Småtjärn, Södra tjärn    
  Småtjärn, Södra tjärn    
  Snäcketorpsklevar Saknas /Se    
  Solliden odlad mark    
  Sopperödvattnet sjö    
  Spadarna odlingar /Se    
  Spirehåltet terräng    
  Spärrebäck bäck    
  Spärren triangelpunkt    
  Stampekammarn terräng?    
  Stareberget triangelpunkt    
  Stareberget triangelpunkt    
  Starekilen vik    
  Starekilen vik    
  Stare Kijle vik /Se    
  Starholmen halvö    
  Starholmen ödel    
  Starholmen udde    
  Starkilen vik /Se    
  Steinbudalsaas Rös gränsmärke    
  Stenarödmossen mosse    
  Stenarödmossen mosse    
  Stenbäcksmyrarna myrar    
  Stenbäcksmyrarna myrar    
  Stenhuset el -hyttan hällkista /Se    
  Stenhuskullen triangelpunkt    
  Stenhuskullen triangelpunkt    
  Stenlidmyran myr    
  Stenskeppet fornminne    
  Stenskeppet fornminne    
  Stigsbergsbukten vik    
  Stigsbergsbukten bukt    
  Stigsmyr åker    
  Stigsmyr odlad mark    
  Stockebromyren myr /Se    
  Stockeklåvan sänka    
  Stockeklåvan dal    
  Storfjället höjd    
  Storskogen f d torp?    
  Storön holme    
  Storön ö    
  Strömsvattnet sjö    
  Strömsvattnet vik?    
  Strömsvattnet vik?    
  Strömsvattnet sjö    
  Stubbekas odlad mark    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stämmen åker    
  Stämmen odlad mark    
  Stöparn äga?    
  Störreviken vik /Se    
  Stövelkullen udde?    
  Stövelkullen kulle    
  Svartskär udde    
  Svartevattnet tjärn    
  Svartevattnet tjärn    
  Svarthålan dal?    
  Svarthålan dal    
  Svartskär udde    
  Svindalen dal m åker    
  Svindalen odlad mark    
  Svinhusberg berg /Se    
  Syd-Hällsö triangelpunkt    
  Syd-Hällsö ö    
  Syd-Hällsö ö    
  Syd-Hällsö ö    
  Syd-Långö ö    
  Sågemyrarna myrar    
  Sågemyrarna myrar    
  Sälläderbukten vik    
  Sälläderholmen halvö    
  Sältan terräng?    
  Sältan terräng    
  Sältorna terräng    
  Södetå udde    
  Södklåvkullen höjd    
  Södstadsmyrarna myrar? /Se    
  Söetå udde    
  Sölemossen mosse    
  Sölemossen mosse    
  Sörkilen vik    
  Sör-Vammsjön sjö    
  Sör-Vammsjön sjö    
  Sör-Vammsjön sjö    
  Tallriksstenen fornminne?    
  Tallriksstenen fornminne?    
  Tjuv-Halvars hålan geologiskt naturminne    
  Tjurholmen holme    
  Tjurmossen mosse    
  Tjärnet tjärn    
  Tjärnet tjärn    
  Tolvmanstegen bergområde?    
  Tolvmanstegen triangelpunkt    
  Tolvmanstegen terräng    
  Tolvmanstegen terräng    
  Tordyveltjärn tjärn    
  Tordyveltjärn tjärn    
  Torget berg?    
  Torget höjd?    
  Tormoserödfjället högplatå    
  Torstens dräng triangelpunkt    
  Torstens dräng riksröse    
  Trejekullen triangelpunkt    
  Trejekullen triangelpunkt    
  Trindemyr myr    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg med fornlämning    
  Trolldalen dal?    
  Trolldalen dal    
  Trollemyr myr    
  Trollemyr myr    
  Trollholmen, Lilla skär    
  Trollholmen, Lilla holme    
  Trollholmen, Stora skär    
  Trollholmen, Stora holme    
  Trolltjärn tjärn    
  Trollås höjd    
  Tron, se Sör-Vammsjön sjö    
  Trälsund sund    
  Trälsund sund    
  Tuften fornminne?    
  Tveteklåvan dal    
  Tysslingeberget berg    
  Tysslingberget berg    
  Tågerödsmossen mosse    
  Tågerödmossen mosse    
  Tångarna sluttning?    
  Tångarna berg?    
  Tångarna strand    
  Tångebukten vik    
  Tångeflo fjord    
  Tångeholmen holme    
  Tånge lera fjorddel    
  Tångeskäret skär    
  Tångesund triangelpunkt    
  Tånghögskären skär    
  Tånghögskären skär    
  Tångudden udde    
  Tångudden udde    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Ulkepallen udde    
  Ulkepallen udde    
  Ulvedalen dal    
  Ulvedalen odlad mark    
  Ulveklåvan dal    
  Ulvstadhyttan gärde /Se    
  Ulvedalen dal    
  Utängen odlad mark    
  Vadalen, Norra dal    
  Vadbodskär skär    
  Vadbodskär skär    
  Vaggaretången udde    
  Valbaken höjd    
  Valbakeröset berg    
  Valbakeröset fornminne    
  Valbaketjärnet tjärn    
  Valbaketjärnet tjärn    
  Valexåsen berg    
  Valexåsen höjd    
  Valö skär    
  Valö ö    
  Vammen C Vammsjön, N:a o. S:a sjöar /Se    
  Varpeskär skär    
  Varpeskär skär    
  Varpeskärbukten bukt    
  Varpeskärbukten bukt    
  Vassnäs udde    
  Vassnäs udde    
  Vassnässkäret skär    
  Vassnässkäret skär    
  Vedklåvan sänka    
  Vedklåvan dal    
  Vedskär udde    
  Vessleflåg tjärn    
  Vessleflåg tjärn    
  Vessleflåg tjärn /Se    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget triangelpunkt    
  Vettefjäll triangelpunkt    
  Vildemyrarna odlad mark    
  Viremyr åker    
  Viremyr odlad mark    
  Vitestrand strandområde    
  Vitestrand strand    
  Vitfjäll berg    
  Vitfjäll terräng    
  Vitmossen mosse    
  Vitmossen mosse    
  Vrålshögen fornminne    
  Vrålshögen fornminne /Se    
  Vrålshögen ättehög /Se    
  Vättlandsån å    
  Vättlandsälven å    
  Vättlandsälven å    
  Åletjärn tjärn    
  Åsen åker    
  Äggedal, Norra terräng?    
  Äggedal, Södra åker    
  Äggtjärn tjärn    
  Äggtjärn tjärn    
  Äggtjärnsmossarna mossar    
  Äggtjärnsmossarna mossar    
  Älgeklåvan natn. /Se    
  Älgeto, äv. Hälgeto skogsmark /Se    
  Ängemyr, Stora myr    
  Ängero odlad mark    
  Änghageberget berg    
  Änghageberget berg med fornminne    
  Änghagen åker    
  Änghagen odlad mark    
  Ängkasmyr, Norra myr    
  Ängkasmyr, Södra myr    
  Ängsmyr myr    
  Äverna, se Äv[j]erna sanka gärden    
  Äverna, se Äv[j]erna gärden    
  Ävjorna åker    
  Ävjorna odlad mark    
  Äv(j)erna sanka gärden /Se    
  Äv(j)erna gärden /Se    
  Ödegårdarna odlad mark    
  Önbärholmen, Lilla skär o. triangelpunkt    
  Önbärholmen, Lilla holme    
  Önbärholmen, Stora skär    
  Önbärholmen, Stora holme    
  Önholmen holme    
  Önholmen holme    
  Örnemyr tjärn    
  Önnemyr myr    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.