ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hogdals socken : Vette härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 355 Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn :
Hogdal sn /Se Amdal dal Hogdals Nordby, se Svinesund teleanstalt  
(?)Hogdal sn Amerika berg Ingeborgröd Saknas  
Hogdal sn Apelbukten bukt Kasen, se 1 Trosshult Saknas  
Hogdal sn Apelbukten bukt Spekeberg, se 1 Trosshult Saknas  
Hogdal sn Apelviksberget berg Svinesund poststation  
Hogdal sn /Se Aspholmen skär Svinesund teleanstalt  
Hogdal sn /Se Aspholmen holme Trosshult bebyggelse  
Hogdal sn /Se Backarnamyr myr Åmåt bebyggelse  
Hogdal sn /Se Berget berg    
Dyne hrgd? Bjällvarpefjäll triangelpunkt    
Dyne hrgd? Bjäringen sluttning    
Gåshult gd /Se Bjällvarpefjäll triangelpunkt    
Hustyft by /Se Björkedalen dal?    
Hustyft gård /Se Björkedalen dal    
Medby by /Se Björndalen dal    
Medby gd /Se Björndalen dal    
Mörk bebyggelsenamn /Se Björnsund sund    
Nordby by Bleksund sund    
Oppin(i) bebyggelse /Se Bleksund sund    
Ramdal by Blek(e)sund sund /Se    
Ramdal gd /Se Bleksundholmen holme    
Skjuleröd Saknas Bleksundholmen holme    
?Sundby by Blåkullen berg    
Sundby by Blåkullen höjd    
Sundby by /Se Bockholmen skär    
Svinesund samh Bockholmen holme    
Svinesund samh /Se Bockholmskären skär    
Svinesund samhälle /Se Bockholmsskären skär    
Åmot by Borgås klippig udde    
Åmot by Borgås höjd med fornborg    
Åmåt samh Bottenholmberget berg    
Åmot by Bottensholmberget berg    
Åmot by /Se Bredberget triangelpunkt    
  Bredberget berg med sjömärke    
  Bråtebergen berg    
  Bråtebergen berg    
  Bråtefjäll triangelpunkt    
  Bråtefjäll triangelpunkt    
  Bråtås berg    
  Bråtås höjd    
  Bräckevattnet tjärn    
  Bräckevattnet sjö    
  Bussedalen dal?    
  Bussedalen dal    
  Bustretjärnet tjärn    
  Bustretjärnet tjärn    
  Bärkas bukt    
  Dalvik vik    
  Dalvik vik    
  Dretbäck bäck /Se    
  Dretnos udde    
  Dretnos udde    
  Dynekilen vik    
  Dynekilen fjord    
  Ekorrtjärn tjärn    
  Flögberget berg    
  Flögberget berg    
  Fågeltången, Lilla skär    
  Fågeltången, Lilla skär    
  Fågeltången, Stora skär    
  Fågeltången, Stora holme    
  Fågelmon myr m m    
  Fölungsberget berg    
  Fölungsberget berg    
  Gammal-Anneröd åker m m    
  Gammal-Anneröd höjd    
  Gedholmen skär    
  Grinnås berg    
  Grinnås höjd    
  Gråbenhålan vik    
  Gråbenhålan vik    
  Grönmon sluttning    
  Gula skäret skär    
  Gula Skäret skär    
  Gurihålet bukt    
  Gurihålet bukt    
  Gåsedalen dal    
  Gåshultskär skär    
  Gåshultskär skär    
  Halleberget berg    
  Halleberget berg med fornminnen    
  Halleskottet udde    
  Halle-Vagnaren berg?    
  Halle-Vagnaren triangelpunkt    
  Halle-Vagnaren höjd med triangelpunkt    
  Hattefururös triangelpunkt    
  Hattefururös triangelpunkt    
  Hogdalsleran vik    
  Hogdalsleran bukt    
  Hogdalsnäset udde    
  Holmestrand strand    
  Hummerholmen skär    
  Hummerholmen holme    
  Huseberget berg    
  Huseberget berg    
  Husstadbergen berg    
  Husstadbergen berg    
  Husstaden terräng    
  Hålleviken vik    
  Hålleviken vik    
  Håll(e)viken vik /Se    
  Hällan åker m m    
  Hällan höjd    
  Hälleskottet udde?    
  Hängstenberget berg    
  Hängstenberget berg    
  Isedalen dal    
  Isedalen myr    
  Jättehoppet udde    
  Jättehoppet brant sluttning    
  Kaseberget, Lilla berg    
  Kaseberget, Stora berg    
  Katten holme    
  Kattholmen holme    
  Kloppen väg /Se    
  Knävattnet tjärn    
  Knävattnet sank mark    
  Kobbungen vik    
  Kobbungen vik    
  Kobbungsskären skär    
  Kobbungsskären skär    
  Kolbobergen berg    
  Kolbovattnet sjö    
  Kolbovattnet sjö    
  Kollholmen skär    
  Kollholmen holme    
  Kringlemossen mosse    
  Kringlemossen mosse    
  Kropptjärn tjärn /Se    
  Kullen skär    
  Kullen skär    
  Kungsvik bukt    
  Kungsviks hamn bukt    
  Kvarnberget, Lilla berg    
  Kvarnberget, Stora berg    
  Kvarneberget berg    
  Kvarneberget berg    
  Kvarneberget, Lilla berg    
  Kvarneberget, Lilla berg    
  Kvarneberget, Stora berg    
  Kvarneberget, Stora berg    
  Kyrkeberget berg    
  Kyrkeberget berg    
  Kålvik bukt    
  Kålvik vik    
  Kåven vik /Se    
  Kämpastenarna fornminnen    
  Kätterödudden udde    
  Kätterödudden udde    
  Ledsundberget berg    
  Ledsundberget berg med sjömärke    
  Ledsundholmen holme    
  Ledsundholmen holme    
  Lervik vik    
  Lervik vik    
  Lervikskär skär    
  Lervikskär skär    
  Liljedalen dal    
  Liljedalsberget berg    
  Liljedalsberget berg    
  Lillemossen mosse    
  Lillemossen mosse    
  Liskekasberget berg med triangelpunkt    
  Liskekasberget triangelpunkt    
  Lofod skär    
  Lundeskogberget berg    
  Lunneviken dal    
  Lunneviken vik    
  Lunneviken vik    
  Lunnevikmyren myr    
  Lunneviktjärn tjärn    
  Lunneviktjärn tjärn    
  Långebukten vik    
  Långebukten vik    
  Långebukten bukt    
  Långedalen dal    
  Långefjäll berg    
  Långefjäll höjd    
  Långefjäll berg    
  Långefjäll höjd    
  Långemossen mosse    
  Långemyr myr    
  Långudden halvö    
  Långudden udde    
  Länsan bukt    
  Lökholmen udde    
  Lökholmsbukten vik    
  Lökholmsbukten bukt    
  Lönneskogberget berg    
  Lördagsmon terräng    
  Lördagsmon sluttning    
  Lövklåvan sänka?    
  Lövklåvan sänka?    
  Lövås berg    
  Marmyr terräng?    
  Mar(e)myr terräng? /Se    
  Medby-Vagnaren triangelpunkt    
  Medby-Vagnaren triangelpunkt    
  *Mian bäck /Se    
  Migaren bäck /Se    
  Musabäck bäck    
  Nockedalen åker m m    
  Nockedalen dal    
  Nordbytången udde    
  Nordbytången halvö    
  Nordstycket bukt    
  Nordstycket udde    
  Nöteberget berg    
  Nöteberget berg    
  Onsbergen berg    
  Onsbergen berg    
  Ormebågen bukt    
  Ormebågen bukt    
  Pers håla bukt    
  Pers håla bukt    
  Pikeberget berg    
  Pilekuggen udde    
  Pålerödmarken terräng?    
  Pålerödmarken höjd    
  Raggefors terräng?    
  Raggefors fors?    
  Ramnås berg    
  Ramås höjd    
  Rikeberget berg    
  Roparehällan sluttning    
  Runnholmen skär    
  Runnholmen holme    
  Runningsfjäll berg    
  Rågstadberget berg    
  Rågstadberget berg    
  Räveskär skär    
  Räveskär skär    
  Rönningen odlad mark    
  Rönningen terräng    
  Rönningsfjäll höjd    
  Rörmyr myr    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg med fornminne    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Rösholmen skär    
  Rösholmen holme    
  Rösningsfjäll berg    
  Rösningfjäll höjd med fornminnen    
  Saltverksbukten bukt    
  Saltverksbukten bukt    
  Singlefjorden fjord    
  Singlefjorden fjord    
  Skanseberget berg    
  Skansen höjd    
  Skarpaxeln triangelpunkt    
  Skarpaxeln höjd med triangelpunkt    
  Skaverödtjärnet tjärn    
  Skaverödtjärnet sank mark    
  Skjulerödbukten vik    
  Skjulerödbukten bukt    
  Skåpemyr myr    
  Skärjebergen berg    
  Skärjebergen berg    
  Skärjedalen dal    
  Skärjesand vik    
  Skärjesand strand    
  Solbacken sluttning    
  Sopperödvattnet sjö    
  Sopperödvattnet sjö    
  Sopperödvattnet sjö    
  Stensvik vik    
  Stensvik vik    
  Stockklåvberget berg    
  Stockklåvberget berg    
  Storemossen mosse    
  Storemossen mosse    
  Ståludden udde    
  Stämmen sank mark    
  Sundsborg höjd    
  Svinekullen berg    
  Svinesten berg?    
  Svinesten råsten?    
  Svinesund vik    
  Svinesund vik    
  Svinesund vik    
  Svinesund vik    
  Svinesund vik    
  Svinesund sund    
  Svinesund fjord    
  Svinesund sund    
  Svinesund vik /Se    
  Svinesund sund o samh /Se    
  Svinesund vik /Se    
  Svängeliderna lider    
  Svängelidkullen berg    
  Svänglidkullen höjd    
  Sågestrandbukten vik    
  Sågestrandbukten bukt    
  Såtan berg    
  Såtan berg    
  Säcken fjord    
  Säcken sund    
  Sörkilen vik    
  Sörkilen vik    
  Timmermanskistan berg?    
  Timmermanskistan strand    
  Tjurholmsknappen skär    
  Tjuvestenarna fornminne    
  Tjällholmen skär    
  Tjällholmen holme    
  Tjällholmskären skär    
  Tjörholmen holme    
  Tjörholmsknapparna skär    
  Toftemossen mosse    
  Toftemossen mosse    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trolldalen dal?    
  Trolldalen dal    
  Trollhättan sänka /Se    
  Trollhättan sänka    
  Trolltjärn tjärn    
  Trolltjärn tjärn    
  Trosshult terräng    
  Trällemyr odlad mark    
  Tvetvattnet sjö    
  Tvetvattnet sjö    
  Ulken skär    
  Ulken strand    
  Vadbodskär skär    
  Vadbodskär skär    
  Vaglarna sjö    
  Vaglarna sjö /Se    
  Vaglarna, Norra sjö    
  Vaglarna, Södra sjö    
  *Vagnareberget berg    
  Vagnsjö sjö    
  Vagnsjö sjö    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vimpelberget berg    
  Vitbukt vik    
  Vitbukt bukt    
  Åmåtberget berg    
  Åmåtberget berg    
  Årsvatten tjärn    
  Årsvatten tjärn    
  Änghagen åker m m    
  Änghagen odlad mark    
  Änghagsbergen berg    
  Änghagsbergen berg    
  Örnekullen berg    
  Örnekullen höjd    
  Öxer, Lilla skär    
  Öxer, Lilla skär    
  Öxer, Stora holme    
  Öxer, Stora holme    
  Öxer, Stora holme    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.