ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näsinge socken : Vette härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 197 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Näsinge sn Alperna sluttning Mällegården Saknas  
Näsinge sn Bergudden udde Nedgård gård  
Näsinge sn? Bergudden udde    
Näsinge sn Björneklev terräng?    
Näsinge sn Björneklev dal    
Näsinge sn Björnemyr myr    
Näsinge sn Björnerödpiggen triangelpunkt    
Näsinge sn Björnklevbergen berg    
Näsinge sn Björnklevbergen berg    
Näsinge sn /Se Blötekas sank mark    
Näsinge sn /Se Bredfjäll berg    
Näsinge sn /Se Bredfjäll höjd    
Näsinge sn /Se Brevik vik    
Näsinge sn /Se Brevik dal    
Näsinge sn /Se Bryggeklåvan vik    
Näsinge sn /Se Bryggklåvan bukt    
Näsinge sn /Se Bräckestödet sluttning    
Näsinge sn /Se Brämstjärnet tjärn    
Näsinge sn /Se Budalsdalen dal    
Björnstad lht /Se Bågen dal    
Granhult by /Se Bågen vik    
?Sundby by Bågen bukt    
Sundby by /Se Båghålet åker    
Unsedal f.d. torp? Båghålet dal    
Ytten by /Se Dalarna dal    
Ytten, N o. S gdr /Se Dalen dal    
Ytten St. gd /Se Dalstjärn tjärn    
Ödegården f.d. gård? Daltjärn tjärn    
  Dammtjärn tjärn    
  Dammtjärn tjärn    
  Dansarhällan berg?    
  Dansarhällan berg?    
  Djupmossen mosse    
  Djupmossen mosse    
  Dumparna ägomark    
  Dumparna sluttning    
  Dumpeklåvan sluttning    
  Dödsmansstenen berg    
  Dödmansstenen sten    
  Dödmansstenen sten /Se    
  Dödmansstenen sten /Se    
  Flisebacken triangelpunkt    
  Flottmossen mosse /Se    
  Färingen, Övre, Nedre o. Mell. sjö    
  Färingen, Mellan sjö    
  Färingen, Mellan sjö    
  Färingen, Mellersta del av sjö    
  Färingen, Mellersta sjö    
  Färingen, Övre del av sjö    
  Färingen, Övre del av sjö    
  Färingen, Övre del av sjö    
  Färingen, Övre sjö    
  Färingsön ö    
  Färnön halvö med fornborg    
  Färingen sjö /Se    
  Färingen sjö /Se    
  Färnön halvö    
  Gallejemyrorna Saknas /Se    
  Gallejemyrorna Saknas /Se    
  Gamleberget berg    
  Gamleberget berg    
  Gillaren berg    
  Gillaren höjd    
  Glanarudden udde    
  Glanarudden udde    
  Granhult åker    
  Granhult odlad mark    
  Gullbringa berg    
  Gullbringa höjd    
  Gåsebåger bukt    
  Gåsebågen bukt    
  Herrenäs udde    
  Herrenäs udde    
  Holmberget berg    
  Holmsberget, Stora berg    
  Humlemattan berg    
  Humlemattan sluttning    
  Huseberget berg    
  Huseberget berg    
  Huselös terräng?    
  Huselös sluttning    
  Hålemyr åker    
  Hålemyr myr    
  Högeberg berg    
  Idefjorden fjord    
  Idefjorden fjord    
  Juls bäck bäck    
  Jurs bäck bäck    
  Kasebacken sluttning    
  Kasemyr myr    
  Kingen åker    
  Kingen odlad mark    
  Klampedalen åker    
  Klampedalen dal    
  Kung Karls källa källa    
  Kyrkeberget berg    
  Körestrand strand    
  Liden sluttning    
  Lången sjö    
  Lången sjö    
  Lången sjö    
  Lången sjö /Se    
  Långeuanet, se Lången sjö    
  Långklåvorna sluttning    
  Långås berg    
  Långås höjd    
  Lägret sluttning    
  Länsmansudden udde    
  Länsmansudden udde    
  Löveråsfjället berg    
  Löveråsfjället berg    
  Löveråsfjället berg    
  Löfveråsfjället berg    
  Löveråskasen åker    
  Löveråskasen sluttning    
  Lövklåvan klyfta    
  Mandalarna odlad mark    
  Masthällan udde    
  Masthällan udde    
  Mossen mosse    
  Mossen mosse    
  Mörkedalen åker    
  Mörkedalen dal    
  Nordfjället berg    
  Nordfjället höjd    
  Nordkas terräng?    
  Nordkas sluttning    
  Prästevattnet sjö    
  Prästevattnet sjö    
  Pålanbäcken bäck    
  Pålanbäcken bäck    
  Ramberget berg    
  Ramberget berg    
  Ramberget berg    
  Ramberget berg    
  Rambäcken bäck    
  Rambäcken bäck    
  Rambäcken bäck    
  Ramtjärn tjärn    
  Ramtjärn tjärn    
  Rättarbukten vik    
  Rättarbukten bukt    
  Rörvik vik    
  Rörvik vik    
  Silleskåran udde    
  Silleskåran vik    
  Skogen åker    
  Skogen skog    
  Skälebukten vik    
  Skälebukten bukt    
  Slaktarbukten bukt    
  Slätteberget berg    
  Slätteberget berg    
  Snickerholmen holme    
  Snickerviken vik    
  Snäckeviken vik    
  Snäckevikholmen udde    
  Soppen mosse    
  Soppen sank mark    
  Sopperödkas sluttning    
  Sopperödvattnet sjö    
  Spekelidberget berg    
  Speckelidberget berg    
  Spelemåltidet skär    
  Spelemåltidet skär    
  Stendalen åker    
  Stendalen dal    
  Storfjället höjd    
  Styggemyr åker    
  Styggemyr sank mark    
  Stöteklåvan terräng?    
  Stöteklåvan sluttning    
  Svarta sundet sund    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Trolltjärn tjärn    
  Trolltjärn tjärn    
  Trolltjärnsmossen mosse    
  Tvetvattnet sjö    
  Udden udde    
  Vaglarna sjö    
  Vaglarna sjö    
  Vaglorna sjö    
  Vaglarna sjö /Se    
  Vaglarna, Norra sjö    
  Vaglarna, Södra sjö    
  Vaglarnakas sluttning    
  Valbäcktjärnet tjärn    
  Valbäcktjärnet tjärn    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget triangelpunkt    
  Vetteberget triangelpunkt    
  Vetteberget berg o triangelpunkt /Se    
  Villaren höjd    
  Yttenmossen mosse    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.