ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ödeborgs socken : Valbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 93 Naturnamn: 222 Bebyggelsenamn: 217 Naturnamn: 224
Ödeborg sn /Se Abborren tjärn Ödeborg sn Abborren tjärn
Ödeborg sn Abborrtjärnet tjärn Ödeborg sn Abborren tjärn
Ödeborg sn Aftasmyren myr Ödeborg sn Abborrtjärnet tjärn
Ödeborg sn Alekusen tjärn Gravarn personnamn Amerika åker
Ödeborg sn Alestycket sluttning Gravarn personnamn Berghusestugorna grottor
Ödeborg sn Allnesjön, se Elnesjön sjö Väre-Petter, Jordkule-Petter personnamn Bergmaden mad
Ödeborg sn Björkudden udde Albacken torp Björkgärdet åker
Ödeborg sn Björnekullarna höjder Albins gård lht Björnevall åker
Ödeborg sn /Se Blåhakeruds småsjöar sjöar Alekullen lht Björnelyckan åker
Ödeborg sn /Se Bläcketjärn tjärn Alestycket torp Björnmyren myr
Ödeborg sn /Se Bläcketjärn tjärn /Se Aspelund torp Bläckemyren myr
Håfjäll Saknas /Se Bläcketjärn tjärn /Se Aspelund backstuga Bläcketjärn tjärn
Alestycket förr torp Bläcketjärn tjärn /Se Aspevik torp Bockmossen mosse
Aspevik förr bebyggelse? Bläcketjärn tjärn /Se Backa torp Bodanviken vik
Berghus förr torp Bockemossen mosse Berg bebyggelse Bodaneälven vattendrag
Bjurstämman förr torp Bockemyr myr Berghagen torp Bodhagslyckan åker
Björnekas förr bebyggelse? Bodanesjön sjö Berghus torp Botten åker
Bobergstorp förr torp Bodanesjön sjö Bergstorpet torp Brovall åker
Brattefors gd Bodaneälven å Bjurstämmen torp Bruksnäset näs
Brattefors by Bodaneälven älv Björnekas torp Bruksviken vik
Brattefors by Bodaneälven älv Bleggarnstorpet torp Bråteviken vik
Brattefors gd Borremaden sank mark Blåhakerud, se 1 Sannerhult Saknas Bräcken sluttning
Brötegården bost. Borrås höjd o. triangelpunkt Blåhakerud Saknas Bränneridalen dalgång
Brötegården gd Borråsberget berg /Se Bobergstorp torp Brötegårdssjön sjö
»Daghsgerdhe», se Dagsholm herrg. Borråseberget Saknas /Se Bodhagen bebyggelse Bussas mosse mosse
Dagsgärde, se Dagsholm hg Borråseberget berg /Se Borrås backstuga Böckekullen udde
Dagsholm herrg. Borråseberget berg med fornborg /Se Borråsestugan backstuga Böckekullen udde
Dagsholm (förr Dagsgärde) hg Bruksviken vik Bortistugan lht Dagsholmsfjället skog
Dagsholm hrgd Bräcken sluttning? Brattfors bebyggelse Domarehagen åker
Dagsholm hgd /Se Brötegårdssjön sjö Bruket bebyggelse Dråga åker
Fossetorpet förr torp? Bullerstorpsmossen mosse Bruket järnbruk Drågkullen kulle
Frövik, Lilla förr torp Bussas mosse mosse Bråten bebyggelse Dya åker
Frövik gd /Se Dalen terräng Brännmyr torp Dymossen mosse
Frövik gd:ar /Se Dymossen mosse Brötegården bebyggelse Dyrbacksmyren åker
Frövik gd /Se Edsön halvö Brötegården bebyggelse Edskullen landtunga
Fällhagen förr bebyggelse? Edsön udde Bukten torp Ekestaängen åker
Giljan ödetorp Ekekull terräng Bullerstorp torp Ellnesjön sjö
Grönlid förr bebyggelse? Ellenösjön sjö Bullerud torp Filipparna Saknas
Hagen förr torp Ellenösjön sjö Bygget torp Fjärdingsnäbba udde
Hovtorp förr torp Ellenösjön sjö Bygget lht Flaggerån älv
Hugget förr torp Ellenösjön sjö Dagsgärde Saknas Fläskebergen berg
Hultet förr torp Ellenösjön Saknas Dagsholm bebyggelse Furunabben åker
Håfvesten by Ellenösjön sjö Dagsholm bebyggelse Fårhagslyckan åker
Håvesten by /Se Elnesjön sjö Dalen torp Fällehagsmossen mosse
Håvesten by /Se Elnesjön sjö Dalen torp Fölebron bro
Håvesten gd:ar /Se Elne vatn, St., se Ellenösjön sjö Ekbacken lht Gammelgårdskulten kulle
Högyen Saknas »Elnis sund» sund Erikslund torp Glanarekullen berg
Kalserud by Eterberget berg Forsbacka tätort Granön ö
Kalffsrydh Saknas Fasserud terräng Forsen torp Grindevallarne åker
Kattzlerud Saknas Fjärdingsnäbben udde Frövik bebyggelse Gubbelyckan åker
Kalserud by Flagerån å Frövik, Lilla torp Gubbesundet sund
Kalserud Saknas /Se Flagerån å Fällehagen torp Gullkronemossen mosse
Kalserud, Lilla o. Stora gd:ar /Se Förnäbbeudden udde Gatan torp Gunängen åker
Kläppe gd Glanarekullen kulle Gatan backstuga Gärdsbotten åker
Kroken förr bebyggelse? Gluggevarden fjälltrakt Gatorna torp Gärdsbotten sluttning
Kuserud gård Granön ö Giljan torp Hageforsen fors
Kättelsmyren myr /Se Gubbeberget berg o. triangelpunkt Grönlid torp Harja landområde
Lundebyn by? Gubbesundet sund Gästgivaregården hållstuga Hjortås berg
Lundebyn by Guldkronemossen mosse Hagen torp Hogsjö sjö
Mossebacken förr torp? Gåsmyren myr Hamnebacka, se 1 Brötegården Saknas Hovsjön sjö
Myrhult, Lilla förr torp Gästgivarebergen berg Hamnebacka bebyggelse Hukemossen mosse
Myrhult, Stora förr torp Hagforsen fors? Hasselliden torp Hukesjön sjö
Pipen förr torp Hargen stenrammel /Se Heden torp Hultebäcken bäck
Rubbestad by Hjortås berg Hogtorp torp Hultetjärn tjärn
Råbygden Saknas /Se Hjortås höjd Hultet torp Humlegården allé
Rådane by Hovsjö sjö Hultet torp Husman åker
Norra Rådane by /Se Hukemossen mosse Hultet torp Hålmaden åker
Rådane, Norra gårdar /Se Hukesjön sjö Hyttelund ryggåsstuga Hålviken vik
Rådanafors Saknas Hultetjärn tjärn Hyttorna torp Hästhagskullen berg
Rådanefors kvarn Hyttelund terräng Hålan torp Hästhagsudden udde
»Rål» gd /Se Håfjäll höjd Hålet torp Hästskon sjö
Rålunden, se »Rål» gd Håfjäll höjd /Se Håvesten, Norra bebyggelse Hästskotjärnet tjärn
Rån, Södra gd Hålaberget berg Håvesten, Norra bebyggelse Höga kullen kulle
Sandbäck förr torp Hålaberget berg Håvesten, Södra bebyggelse Höge kulle kulle
Sannerhult by Hålemadsviken vik Håvesten, Södra bebyggelse Höge mosse mosse
Sjökas förr torp Håvestensmo mo /Se Hästhagen torp Hökebrännera berg
Spåndalen, Nedre förr torp? Håvestensmo mo /Se Hästhagen torp Jättebron stenrevel
Spåndalen, Övre förr torp? Håvestensmon mo /Se Hästhagen torp Jättestupet berg
Stockebågen förr torp Håvestensmossen mosse Högen bebyggelse Kalseruds småsjö sjö
Stommen by Hästhagebäcken bäck Höglunda torp Kalvhagskullen höjd
Stommen gd /Se Hästskotjärn tjärn Höken torp Kalvheden åker
Toresberg by Höge kulle kulle Inistugan lht Karimaden utmark
Torsberg gd /Se Höge mosse mosse Joffrerud såg och kvarn Kasvallen åker
Vrine by /Se Högeskog skogsmark Järnvägens Dagsholm, se 3 Dagsholm Saknas Kattebergs slott berg
Välltorp förr torp Hökeberget berg Kalle smedens lht Kattholmen åker
Åserud gd /Se Jättegrav Saknas /Se Kalserud, Lilla bebyggelse Kattungen åker
Änghagen förr torp Jättegrav rös /Se Kalserud, Stora bebyggelse Kavlebromossen mosse
Ödeberg kkby? Kalserudsmossen mosse Kalvängen torp Kinkviken vik
Stora Ödeborg gd Kalseruds Småsjö sjö Kartos torp Kinkön ö
Ödeborg, Stora gd? Kalvemossen mosse Kasen torp Killingeön ö
Ödeborg krkby? Karimaden sank mark Kasen torp Klocketjärnet tjärn
Ödeborg kyrkby Kasslerenäset näs Kasen torp Kläppesås ås
Ösby Saknas Katteränglera mosspartier? Kasen torp Kohagen betesmark
  Kavlebromossen mosse Kasen bebyggelse Kokhusmyren åker
  Killingeö ö Kaserna torp Kringlemossen mosse
  Kinkön ö Kasslerådane bebyggelse Kroksvattsbäcken bäck
  Kleven terräng Kasslerådane bebyggelse Krokvattnet, Lilla sjö
  Klocketjärn tjärn Kink bebyggelse Krokvattnet, Stora sjö
  Klocketjärnsmossen mosse Kinkekullen torp Kulpas bäck bäck
  Kinkekullen kulle Kleven torp Knusön ö
  Kinkemossen mosse Kleven torp Kuserudssjön sjö
  Korpekullen höjd Kläppe torp Kvarnbacken skogsmark
  Kringlemossen mosse Kristerud torp Kvarnbergen utmark
  Krokvattnen Saknas Kroken torp Kvarnkullen berg
  Krokvattnet sjö Kullarna torp Kvarnkullen berg
  Kulpas bäck bäck Kullen avs. Källyckan åker
  Kuserudssjön sjö Kulten torp Käringbräckan sluttning
  Kuserudssjön sjö Kuserud bebyggelse Käringkroken mosse
  Kusö mossholme Kuserudsstugan lht Lammetanken åker
  Kvarnbergen berg Kvarnbacken ryggåsstuga Liden åker
  Kvarnbäcken bäck Kvarnhålan torp Lilla maden åker
  Kvarnhålan dalsänka? Kyrkängen lht Lillälven älv
  Käringebräckan sluttning? Liden torp Lillängen åker
  Langhalzwatnet, se Långhalmen sjö Linningedalen torp Linkornshagen utmark
  Linningedalen dal Lugnet torp Ljungmon åker
  Lomön ö Lundaslätten torp Lometjärn tjärn
  Lomön ö Lundebykullen bebyggelse Lomöa ö
  Lundebysjön sjö Lundebyn bebyggelse Lullevallen åker
  Lundbysjön Saknas Långkas torp Lundebysjön sjö
  Lusemyr myr Långkas torp Lusemyr myr
  Långeström ström Långås torp Luvevallen åker
  Långhalmen sjö Lövåsen bebyggelse Långa Bengtslyckan åker
  Långhalmen sjö Mellerudsstommen soldatstom Långhalmen sjö
  Långhalmen sjö Mellområdane bebyggelse Långjorden åker
  Långhalmen sjö Mjölnerud bebyggelse Långkasberget berg
  Långhalmen sjö /Se Modigsmyren torp Långmossen mosse
  Långhalmen sjö /Se Mon torp Löken landremsa
  Långhalmen sjö /Se Mossebacken torp Maderna betesmark
  Långhalmen sjö /Se Mossen torp Maremyren ängsmark
  Långhalmen sjö /Se Mosstorpet bebyggelse Myrebacken åker
  Långhalmen sjö /Se Mossvik torp Mörtvattnet tjärn
  Långnalmen Saknas Myrarna torp Nolängen åker
  Långhalsuanet, se Långhalmen sjö Myrarna torp Nordrådaneviken vik
  Långskaseberget berg Myreskesen torp Norebron bro
  Långmossen mosse Myshult, Stora torp Norebäcken bäck
  Långvassen sank mark Nolane bebyggelse Noreviken vik
  Lökebäcken bäck Norristugan lht Näbbet udde
  Löken landtunga Nybygget lht Nötemossen mosse
  Missunnedalen dal Nyhagen torp Offerkällan källa
  Modigsmyren terräng Nytorp torp Ormkullen berg
  *Mycklæmosæ mosse Orset lht Oxebotten skogsmark
  Myrarna terräng Pinan torp Pers kulle berg
  *Mörtevattensås berg Pipen torp Picks male kulle kulle
  Mörtudden udde Ringsta torp Pinnekasen skogsmark
  Mörtvattnet, Södra sjö Rubbakas torp Punslet åker
  Noreviken vik Rubbestad bebyggelse Puttekulten åker
  Nyhagen terräng Rådane, Norra bebyggelse Puttemaderna åker
  Näsberget berg Rådaneberg gästgivargård Rabben åker
  Nötemossen mosse Rådanefors bebyggelse Rabbvallarna åker
  Oxö mossholme Rådanefors järnbruk Ramleberget berg
  Porsemyren terräng Rådanefors Vattenverk, se 1 Rådanefors Saknas Rovekullen kulle
  Rådane Siö, se Kuserudssjön sjö Råderud torp Rovjorden åker
  Rådane Siön, se Bodanesjön sjö Rål bebyggelse Råboslätten åker
  Rådanesjön sjö Råmyren st Rådanesjön sjö
  Rådanesjön sjö Rån, Södra bebyggelse Rävekullen kulle
  Rådanesjön Saknas Rån, Södra bebyggelse Rävkullen berg
  Rådanesjön sjö Rävkullen torp Röda grind grind
  Råderudmossen mosse Sandbäck torp Rörmossen mosse
  Råleviken vik Sandkällan lht Saltpeterbacken åker
  Råls fot mossudde Sandvall lht Sandvikebergen berg
  Rålsmossen mosse Sandvik lht Sjögrärdsmossen mosse
  Rålsmossen, Lilla mosse Sannerhult bebyggelse Sjökasberget berg
  Råls Småsjö sjö Sannerhult bebyggelse Sjöslätten åker
  Rävekullen kulle Sjökas torp Skårekullen kulle
  Röremossen mosse Skogen torp Skåretjärn tjärn
  Röövatn, se Rådanesjön sjö Skomakarehagen bebyggelse Skällern ö
  Själesten bautasten /Se Skåre kulla torp Sköljekulten berg
  Sjögärdsmossen mosse Snappa torp Slabäcken bäck
  Sjömossarna mossar Solberg torp Smedliden åker
  Skitne Väner sjö Solliden torp Smedvattnet sjö
  Skitne Väner tjärn Spåndalen torp Smörhålan vik
  Skitne Väner tjärn /Se Stensberg torp Snaremossen mosse
  Skårskulle höjd Stockebågen torp Snurrommelyckan åker
  Skåretjärn tjärn Stommen bebyggelse Spjället åker
  Skällern ägomark? Sundsborg torp Stakketevall åker
  Sköljekulten strandområde Sundsbroberget lht Stenbrolyckan åker
  Slabäcken bäck Svarvane, Lilla gård Stengården åker
  Slabäcken bäck /Se Svarvane, Lilla gård Stenkaserna kas
  Smedjehagen terräng Svarvane, Stora bebyggelse Stenvad vadställe
  Smedvattnet, Lilla sjö Säljerud backstuga Stockemossen mosse
  Smedvattnet, Stora sjö Söderängen torp Store maden åker
  Smedsvattnet sjö /Se Sörvik torp Storelyckan åker
  Snaremossen mosse Takan torp Stormossen mosse
  Stadsängensjön sjö Tegen, se 1 Sannerhult Saknas Storsten flyttblock
  Stenkajöarna holmar Tegen Saknas Storängen åker
  Stigsfjäll Saknas /Se Tegehagen torp Sträckebänken åker
  Stigvattnet sjö /Se Tegehagen torp Strömhålan åker
  Stockemossen mosse Torpet torp Stubbevallarna åker
  Storemossen mosse Torpet torp Styggemyr myr
  Storö holme Torsberg bebyggelse Stängsellanden berg
  Stoterås höjd Tranhus torp Sundsbron bro
  Svartemossen mosse Tångane torp Svarte mosse äng
  Svinslemossen mosse Udden torp Svartevall åker
  Sågbäcken bäck Uppistugan avs. Svindslemossen mosse
  Tallrikarna udde Uppistugan lht Svindslemyr myr
  Tegebäcken bäck Utistugan lht Sväljevägen väg
  Tjärebergsmossen mosse Vallardalen lht Sörbrättekullen ängsmark
  Torpemyren ägomark Vallgärdet, Lilla bebyggelse Tegehagebäcken dike
  Torsberg berg /Se Vallgärdet bebyggelse Terrås skogsås
  *Tranumosi Saknas /Se Vrine, Lilla tomt Thorbjörns gamla Annas vall åker
  Trinnemosse mosse Vrine bebyggelse Tjärebergsmossen mosse
  Tronemosse mosse Välltorp torp Tjärtakehålan åker
  Tronemosse mosse Västängen torp Trinde mosse Saknas
  Tvilipparna tjärnar Åbacketorpet torp Träskmyren ängsmark
  *Tyråsen berg Älgesten torp Tröta åker
  Tångarna ägomark Ängarna torp Trilipparna sjöar
  Vakullen kulle Ängemyr torp Tånganebäcken vattendrag
  Vallgärdsmossen mosse Ängemyr torp Töres kaser skogsmark
  Vase myr myr Ängen bebyggelse Törån åker
  Vickarebäcken bäck Änghagen torp Tössbon åker
  *Veneslång gränsmärke Ödeborg, Stora bebyggelse Vadkullen kulle
  Väner, Skitne tjärn /Se Ödeborgs Fornsal Saknas Vallgärdemossen mosse
  Väner, Skitne tjärn /Se Ödeborgs, Lilla bebyggelse Vargegården dal
  Älgemossen mosse Ödegården torp Vasemyren betesmark
  *Älgesten gränsmärke Ödegården torp Ålkista bäck
  Älgestenen sten? Östby bebyggelse Åmanneplankorna åkrar
  Älgestensmossen mosse Österäng torp Åsekroken åker
  Ängemyr terräng   Älgesten ö
  Ängmossehagen terräng   Älgestensmossen mosse
  Ättehögskullen kulle med fornlämning /Se   Ängebergen berg
  Ögårdsmyren myr   Ängekas åker
  Östersjön sjö   Ängemossehagen betesmark
      Ättehögskullen höjd
      Östersjön sjö

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.