ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bäcke socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 54 Naturnamn: 105 Bebyggelsenamn: 295 Naturnamn: 295
Backa, se Bäcke sn Aspedalsviken vik Bäcke sn Annas hage åker
Bäcke sn? Björnön ö Bäcke sn Arkemon område, förr odlat
Bäcke sn Brandfältet terräng Bäcke sn Aspedalsviken vik
Bäcke sn Bredmossen Saknas /Se Bäcke sn Bastedalen bäckdal
Bäcke sn Bredmossen mosse Arga-Kajsa inbyggarbeteckning Björnevallen åker
Bäcke sn /Se Brända ön ö Bakare-Sven inbyggarbeteckning Björnön ö
Bäcke sn Dammtjärnet tjärn Biskopen inbyggarbeteckning Björnöskäret ö
Bäcke sn Delesdalen dal björtvetrarna inbyggarbeteckning Brede mosse mosse
Bäcke sn Djuphålan tjärn bäckebor inbyggarbeteckning Brede mosse mosse
Bäcke sn Drakhögskullen kulle bäckeforsare inbyggarbeteckning Bredmossen, se Brede mosse mosse
Bäcke sn Dytjärnet tjärn Bäcke-tyskar inbyggarbeteckning Brorfors fall
Bäcke sn Dytjärnet tjärn /Se bäcketyskar inbyggarbeteckning Bruksgatan väg
Bäcke sn Dyveln göl bäcketyskar inbyggarbeteckning Bruksgatan väg
Becke sn Dyveln tjärn bäckrarna inbyggarbeteckning Brukshagen odlat område
Bäcke sn /Se Dyveln göl Dörk inbyggarbeteckning Brända ö ö
Björtveten by Ekeliden terräng fjäll-torparna inbyggarbeteckning Brände kulle åkerstycke
Brännarstommen ödetorp Elsendalstjärnet tjärn Gammeln(?) på Mossen inbyggarbeteckning Bullerbäcken bäck
Bön gd Fjällsmossen mosse Jute-Halvor inbyggarbeteckning Bäckedammen fördämning
Bön gård /Se Färgareskogen skogsmark Kull-Erik inbyggarbeteckning Bäckeforssjöarna sjösystem
Dammkasen förr torp Grönehög höjd o. triangelpunkt kårarna inbyggarbeteckning Bäckeforsälven vattendrag
Drakhögen förr torp Gullkamstjärnet tjärn Kårud-gubbarna inbyggarbeteckning Bäckeforsälven vattendrag
Fjället förr stuga Gåsön ö Laxen inbyggarbeteckning Bäcken vattendrag
Fjället förr torp Hamnevattnet tjärn Lulank(?) inbyggarbeteckning Bäckeån vattendrag
Fjällsäter förr torp Hattekullen kulle Låden inbyggarbeteckning Bäckeälven vattendrag
Giodzridh ödegård Havdeberget Saknas /Se Låde-Johannes inbyggarbeteckning Bärkullen höjd
Halvorshög förr torp Hivattnet sjö Mur-Andreas inbyggarbeteckning Dammkasetjärnet tjärn
Halängen by Hivattnet sjö Olån inbyggarbeteckning Dammtjärnet tjärn
Hjulserud gd /Se Hjulsrudstjärnet tjärn Pilonke inbyggarbeteckning Dammtjärnet tjärn
Hjulsrud gd /Se Högaliden terräng sandviken inbyggarbeteckning Dytjärnen tjärn
Kilevass ödetorp Kakekleven höjd »Sille på Mossen» inbyggarbeteckning Dytjärnet, Lilla tjärn
Kårud by Kallebäck bäck sjöbäckrarna inbyggarbeteckning Dytjärnet, Stora tjärn
Kårud gd /Se Kesarudden udde Skevelius på Skackerud inbyggarbeteckning Dyveln tjärn
Mossetorpet förr torp Kilevassmossen mosse slätt-torparna inbyggarbeteckning Dyveln tjärn
Myren förr torp Kilevassmossen mosse stormyren inbyggarbeteckning Dyvelsmyren sankmark
Nybacka förr torp Klovetjärnet tjärn torpanebor inbyggarbeteckning Dörkön ö
Skarven by? /Se Korpeberget berg Tyke inbyggarbeteckning Ekelidbergen bergshöjder
Skötterud förr torp Korpekullen kulle vättungarna inbyggarbeteckning Ekestycket åker
Snippen folksk. /Se Korpetjärnet tjärn Vättungs-torparna inbyggarbeteckning Elsendals högar kullar
Stommen Saknas Korpetjärnet tjärn /Se ödebyborna inbyggarbeteckning Elsendalstjärnet tjärn
Stommen gd /Se Kotjärnet tjärn Ankarsmedjan ruin Famnudden skogsområde
Sågen förr torp Kotjärnet tjärn Annedal lht Famserud åker
Teåker by Kottetjärnet tjärn Arket hmd Famskedrud åker
Tjärnskasen förr torp Kristoffers udde holme Arket hmd Farfarestycket åker
Torp Saknas Krokån Saknas Bagaretorpet förr torp Fattigkasmossen mosse
Vättungen hrgd? Kunntjärnet tjärn Baldershage lht Femman slätt område
Vättungen herrgd Kuvetjärnet tjärn Basseslätten förr torp Femmebacken backe
Vättungen hrgd? Kuvetjärnet tjärn Bassevallen soldattorp Finnekasetjärnet tjärn
Vättungen hrgd Kvarnetjärnet tjärn Bergebyggningen byggning Fjällen skogsmark
Vättungen by Kvarnetjärnet tjärn Biskopsgården bs. Flymyrarna sankmarker
Vättungen hrgd Kåremyren myr Björke torp Flåbuserud skogsområde
Vättungen gd /Se Kåtan vattensamling Björtvetehögen hmd Forsbergs hage åker
*Vättungshuvud ödetorp Lillesjön del av Marsjön Björtveten bebyggelse Färgarehagen åker
*Vättungshuvud ödetorp Limtjärnsmyren myr Björtveten bebyggelse Färgareskogen skogsparti
Ödebyn by Lommetjärnet tjärn Björtveten bebyggelse Gamla husen förr åker
  Lommetjärnet tjärn Bort hos nämndemans hmd Gatan väg
  Lysevattnet sjö Bort i stugan hmd Gossarnas kas skogsområde
  Långöarna öar Bron förr bs. Granekullarna höjder
  Lövön ö Bruket, se Gamla bruket bruk Gräskas förr slåttermark, nu skogsparti
  Marsjön sjö Brännarestommen soldattorp Gröne backe område
  Marsjön Saknas Bäckefors landskommun, se Bengtsfors kommun Gröne hög höjd
  Marsjön sjö Bäckefors järnbruk, m.m., senare stationssamhälle Gröne hög bergshöjd
  Marsjön sjö /Se Bäckefors bruk och samhälle Gullkamstjärnet tjärn
  Mokullen kulle Bäcken bebyggelse Guttjehagen, se Guttjes hage åker
  Myrön ö Bäcken bebyggelse Guttjes hage förr åker
  Månserudsmossen mosse Bön Saknas Guttjes hage, se Vargehagen åker
  Mörtetjärnet tjärn Charlottenlund lht Gåsöbråten fiskebråte
  Näset terräng Dammkasen förr torp Gåsön ö
  Näsviken vik Darset(?) torp Görans kulle bergshöjd
  Olsjön, Stora sjö Domarelotten hmd Halvorshögsmossen mosse
  Olåmossarna mossar Drak(e)högen torp Hamnerna skogsområde
  Profetslätten terräng Eke-Lars´ bs. Hamnerna skogsområde
  Pylsan tjärn Ekeliden torp Hamnerna skogsområde
  Pylsan sjö /Se Elsedalen torp Hamneskogen skogsområde
  Regineberg triangelpunkt Elsendal torp Hamnetjärn tjärn
  Rundaön ö Engelska byggningen hus Hamnevasstjärnet tjärn
  Sandviken vik Fattigstugan förr »fattigstuga» Hamnevattnet tjärn
  Savetjärnet tjärn Femman bs. Hattekullen bergshöjd
  Skogsviken vik Femmestugan bs. Hattekullen bergshöjd
  Sommarviken vik Finnekasen torp Hemmanesmossen mosse
  Spånhögen terräng Fjället förr torp Hemmanet åkrar
  Stentjärnet, Stora tjärn Fjället soldattorp Herrgårdsbacken backe
  Stommetjärnet tjärn Fjällsäter förr torp Hibäck delvis grävd förbindelse
  Storemosse mosse Fjällsätra förr torp Hibäcksudden udde
  Storsjön del av Marsjön Fjälletorpen torp Hivasseön ö
  Stutögat tjärn Framme hemmansdelar Hivattnet sjö (eller tjärn)
  Stutögat tjärn Framme hmd Hivattneön ö
  Sundsön ö Framme hmd Hjulsrudtjärnet tjärn
  Svanesund sund Fället hmd Håletjärn tjärn
  Svarteberg berg Fördärvet torp Hästekleven backe
  Svartetjärnet tjärn Gamla bruket stångjärnssmedja, gjuteri, m.m. Höga liden terrängparti
  Svartetjärnet tjärn Gamla bruket bruk Ivattnet, se Hivattnet tjärn
  Sågarebäcken bäck Gamla bruket bruk Jättestupet tvärbrant bergssida
  Sölvik vik Garvarebacken avs. Kammaren vik
  Teåkerssjön Saknas Garvarekullen avs. tomt Kanalen sund
  Teåkersälven älv Gatan hmd Kasestycket förr åker
  Tjädermossen mosse Gottfridsborg avs. tomt Kattestensudden udde
  Torstjärnet tjärn Granen torp Kesareudden(?) udde
  Varghagen terräng Gravendal butikslägenhet, handelsbod Kilevassmossen mosse
  Vattnetjärnet tjärn Griperud torp Klavetjärnet tjärn
  Vägtjärn, Västra tjärn Griperud torp Klavetjärnet tjärn
  Vägtjärn, Östra tjärn Gärdet förr hmd Klovedalsstycket åker
  yevatnen, se Hivattnet sjö Gästgivaregården hmd Klovedalsviken vik
  Yxesjön, Stora sjö Haga lht Klovetjärnet tjärn
  Örletjärnet sjö Hagalund lht, förr missionshus Klöverkasen skogsområde
  Örlevattnet, Lilla sjö Hagarna hmd Koberget bergshöjd
    Haget torp Koberget berg
    Halvorshög förr torp Kontjärnet tjärn
    Halvorshög torp Korpeberget bergshöjd
    Hamnen torp Korpeberget bergshöjd
    Hamnevattnet »fattigstuga» Korpeberget udde
    Hamnevattnet »fattigstuga» Korpemyren myrmark
    Hanssonslotten hmd Korpetjärnet tjärn
    Hasselbacken lht Kotan(?) tjärn, »dyvel»
    Hemmanet torp Kotjärnet tjärn
    Hemmet torp Kotjärnet tjärn
    Herrgården hus Kotjärnet tjärn
    Herrgårdsbyggningen hus Kristoffers udde udde
    Hjulsrud bebyggelse Kullåkern åker
    Hjulsrud bebyggelse Kuntjärnet tjärn
    Hjulsrud bebyggelse Kuvetjärnet tjärn
    Högen hmd Kuvetjärnet tjärn
    Intakan torp Kuvetjärnsbäcken bäck
    Iskällaren hus Kvarnbäcken bäck
    Järnboden hus Kvarnbäcken bäck
    Karlslund lht Kvarnebäcken bäck
    Kasen förr st. Kvarnefallsbacken backe
    Kasen bs. Kvarnetjärnet tjärn
    Kilevass torp Kvarnetjärnet tjärn
    Kilevass torp Kyrkegärdet åker
    Kilevass torp Kyrkekasen område
    Kilvas, se Kilevass torp Kåtan(?), se Kotan tjärn, »dyvel»
    Klockarestugan torp Källstycket åker
    Klockaretorpet förr torp Käringehagen åker
    Klockaretorpet torp Ladugårdsstycket förr åker
    Klockebyggningen hus Landsvägsstycket åker
    Klovedalen(?) förr torp (eller bs.) Larsstycket förr åker
    Klovedalen torp Laxerudtjärnet tjärn
    Knipan torp Lerhålan åker
    Kockebyggningen hus Lerstycket åker
    Kolaretorpet förr torp Lilla liden förr åker
    Kolebotten bs. Lillesjö del av Marsjön
    Kontorsbyggningen hus Litegottskullen höjd
    Kopparslagarestugan förr bs. Lokasekullen bergshöjd
    Kullen hmd Lommetjärnet tjärn, nu nästan igenväxt
    Kullen hmd Lommetjärnet tjärn
    Kullängen hmd Lommetjärnsmossen mosse
    Kuvetjärnet förr torp Lulankeviken(?) vik
    Kvihagen förr t., senare bebyggelse Lulankeviken vik
    Kyrkevärdelotten hmd Lulankeviken vik
    Kårud bebyggelse Lulankeön ö
    Kårud bebyggelse Lyckan åker
    Kårud bebyggelse Lysesjön sjö
    Kårud hmd Lysevasskanalen sund
    Kårudstom soldattorp Lysevattnet sjö
    Kätten torp Långholmen holme
    Larssonslotten hmd Långöarna öar
    Laxerud förr torp Långön ö
    Lillabro förr bs. Läckströms hage åker
    Lill-Ödegården förr hmd Lövön ö
    Lindäng torp Mackedalen dalsänka
    Litegott förr torp Maderna odlad mark
    Litegott torp Madrabben åker
    Livheden förr hmd Marsjön sjö
    Loddelotten, se Lådelotten hmd Marsjön sjö
    Lulankeviken bs. Marsjön sjö
    Lund hmd Martas hölj utvidgning
    Lysehög torp(?) Mohöljen utvidgning
    Lådelotten hmd Moltemyren myr
    Lådelotten hmd Mon förr åker
    Madbäck förr torp Mon åker
    Maden förr torp Mon åker
    Maden torp Mossvik vik
    Mon torp Mossvik vik
    Mon torp Muggetjärn tjärn
    Mon hmd Munkekällan göl
    Mossen nu hmd, förr torp Muremyren odlad myr
    Mossen hmd Myrarna förr åker
    Mossen torp Myregärdet åker
    Muremyren torp Myren förr odling
    Myren förr torp Myrevägen bygdeväg (körväg)
    Månserud torp Myrön ö
    Ner i stugan hmd Månserud åker
    Niklaserud torp el. bs. Märremyren odling
    Niklastorp torp Mörd-dalen(?) skogsområde
    Nordgården hmd Mörtetjärn tjärn
    Nya bruket Saknas Neare sundet sund
    Nya bruket hammarsmedja för spik och brodd Nilselotten åker
    Nya bruket hammarsmedja Nordgärdet förr åker
    Nya hemmanet torp Nya sängarna förr åker
    Nybacka torp Nybruksdammen fördämning
    Nybykullen hmd Nybrukshagen beteshag
    Nyfors förr spiksmedja för hästskosöm och brodd Nyforsdammen fördämning
    Nygård hmd Nyhammardamm fördämning
    Nygård förr hmd Näbban skogbeväxt udde
    Nyhem torp Näsudden udde
    Nyhem torp Näsviken vik
    Nysäter lht Ofredsdalen dalgång
    Nytorp torp Ofredsdalen dal
    Näset förr torp Olåmossen mosse
    Näset torp Olåälven vattendrag
    Olån torp Ormemyren myr, förr odlad
    Olån torp Orrebergen bergshöjder
    Oppi gården hemmansdelar Orreberget bergshöjd
    Opp i stugan hmd Orreberget berg
    Oron torp Plankerna åker
    Perstorp torp Pylsan tjärn
    Regineberg bebyggelse Reperudviken vik
    Regineberg bebyggelse Rings hage åker
    Ringebyggningen hus Rumpestycket åker
    Ryssebråten torp Rågkasen skogklädd kulle
    Ryssebråten torp Rönningen åker
    Rävedalen torp Röremyreviken vik
    Sandviken förr torp Sanden förr åker
    Sandviken torp Sandviken vik
    Sannerud torp Savetjärnet tjärn
    Sjuan banvaktsstuga Savetjärnsrumpan vik
    Sjöbäcken torp Siljehögen åker
    Sjöbäcken torp Sjöbäckevallen åker
    Skackerud hemmansdelar Sjöbäckeälven vattendrag
    Skackerud hmd Sjödammen fördämning
    Skalåsen(?) hmd Sjömyren odling
    Skalåsen hmd Skjutarekullen bergshöjd
    Skogen förr torp, nu hmd Skogsbackarna backar
    Skogen torp Skogsmossen åker och mossmark
    Skolsalsbyggningen hus Skogstjärnet tjärn
    Skomakare-Augusts förr bs. Skogsviken vik
    Skräddaretorpet torp Skogsviken vik
    Skvalet torp Skvattebacken landsvägsbacke
    Skötterud torp Slåttekaserna skogsområde
    Slätten förr torp Slätten åker
    Slätten torp Smedhagen skogsparti
    Slättorpen torp Snippängen skogsområde
    Snippemon torp Sobäck(?) åker
    Snippen förr hmd Sommarskogen skogsområde
    Snippen hmd Sommarskogsviken vik
    Snippens skola skolhus Sommarviken vik
    Soldattorpet soldattorp Stendalen dalgång
    Soldattorpet soldattorp Stenskären skär
    Soldattorpet, se Fjället soldattorp Stenstjärnet tjärn
    Soldattorpet soldattorp Stenstjärnet, Stora tjärn
    Spiksmedbyggningen hus Stenulvs kulle bergshöjd
    Spånhögen förr torp, nu hmd Stommekullen bergshöjd
    Spånhögen torp Stommetjärnet tjärn
    Stommen bebyggelse Store mosse mosse
    Stommen bebyggelse Stormyreberget bergshöjd
    Stommen bebyggelse Storsjölandet strandremsa
    Stommen hemmansdelar Storsjön del av Marsjön
    Stommen hemmansdelar Stubbemyren vik(?)
    Stommen soldattorp Stubbemyren vik
    Stor(e)myren torp Stutögat tjärn
    Stor(e)myren torp Sundet del av Marsjön
    Stor-Ödegården bebyggelse Sundsön ö
    Svartetjärnet förr bs. el. torp Svalön ö
    Svängen hmd Svanesund sund
    Sågebyggningen hus Svarta berg udde
    Sågen torp Svarta berg bergshöjd
    Sädåker hmd Svartetjärnet tjärn
    Sälte förr torp Svartetjärnet tjärn
    Sältekasen förr torp Sågbacken backe
    Sömsmedjan smedja Sågedammen fördämning
    Tjärnskasen förr torp Sälte åker
    Tomte hmd Söl(e)vik vik
    Tomte hmd Sörmossen(?) åker
    Tomten Saknas Teåkersälven vattendrag
    Tomten Saknas Timmermyren myr
    Torpane med Tomten bebyggelse Tjärnskasetjärnet tjärn
    Torpane bebyggelse Tolstjärnet tjärn
    Torpane bebyggelse Torpaneåkrarna åkrar
    Torpane bebyggelse /Se Torstjärnet tjärn
    Torpane hmd Trinda myr sankmark
    Torpet förr torp Trinda ö ö
    Torpet torp Trolldalen dalsänka
    Tömte hmd Tvättenäset »näs» eller udde
    Vadstenahögen gård Vargehagen åker
    Vättungen säteri Vargehagen åker
    Vättungen bebyggelse Vattnetjärnet tjärn
    Vättungen bebyggelse Vattningen betesmark
    Åttan banvaktsstuga Vintermyren uppodlad myr
    Ängen torp Vägtjärnen tjärn
    Ängen hmd Vägtjärnen tjärn
    Ängenäs torp Vägtjärnet tjärn
    Ängenäs torp Västerängen skogsparti
    Ödebykullen hmd Yxesjön sjö
    Ödeby-maden förr torp Älgedalen dalgång
    Ödebyn bebyggelse Älvemulen utlopp
    Ödebyn bebyggelse Älven vattendrag
    Ödebyn bebyggelse Ödebybäcken bäck
    Ödebyn bebyggelse Ödegårdshöljen utvidgning
    Ödebyn bebyggelse /Se Örletjärn tjärn
    Ödebystommen förr st. Örlevattnen benämnig på L. Örlevattnet och Örletjärn
    Ödegårdarna bebyggelse Örlevattnen tjärn
    Ödegården hmd Örlevattnet, Lilla tjärn
    Ödegården hmd Örlevattnet, Stora tjärn
    Ödegården, Lilla förr hmd Östra gärdet åker
    Ödegården, Stora bebyggelse Övre sundet sund

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.