ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Suntaks socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 24 Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 11
Suntak sn Bergsgärdet ägomark Suntaks sn sn Björmossen mosse
Suntak sn *Billareslättan slätt Suntak sn Bredareberget höjd
Suntak sn Brännagården ägomark Suntak sn Flakaberget berg
Suntak sn Granskogsgärdet ägomark Suntak sn Grårör stenrös
Suntak sn Gropen ägomark Suntak by och socken Himmelsberget berg
Suntak sn Hantes terräng Suntak, sn by Hjortamossen mosse
Suntak sn Himmelsberget berg Suntingar inbyggarbeteckning Munkaliden backe
Suntak sn Kyrkeledet terräng Backgården gård Sunterör stenrös
Suntak sn Linusfällan ägomark Borgan gård Vamman eller Vammorna område
Suntak sn /Se Lugnet ägomark Brogården gård Vitamossen mosse
Suntak sn Långåsen terräng Brogården gård Äggamossen mosse
Suntak sn Magderör terräng Brogården gård  
Suntak sn Rabybäcken bäck (tillflöde) Brännagården gård  
Suntak sn Sjömossen kärrmark Bränningen lägenhet  
Suntak sn Storegårdsmossen kärrmark Flata by  
Swntagh Saknas Suntakstan terräng Flata bebyggelse  
Suntak sn Svart vattnet kärrmark Gärdagården gd  
Suntak sn Vamma ägomark Gärdagården gd /Se  
Suntak sn »Wamman» låglänt område /Se Hårdaholm gård  
Suntak kyrka *Vamme mosse, (Vamman) mosse Klockaregården gård  
Suntak sn Vasabacken terräng Klostergården gård  
Suntak sn Vassmossen mosse Kvarnegården gård  
Suntak sn Vitamossen ägomark Kyrkledet torp  
Suntak sn Ösan å Marieberg gård  
Suntak sn   Mellomgården gård  
Suntak sn   Nolgården gård  
Suntak sn   Plats för kyrka och kyrkogård, se 17 Suntak Saknas  
Suntak sn   Porsagården gård  
Suntak sn   Skattegården gård  
Suntak sn   Stommen gård  
Suntacks Saknas   Storegården gård  
Suntak by och sn /Se   Suntak bebyggelse  
Suntak sn /Se   Suntak bebyggelse  
Suntak sn /Se   Vassmossen torp  
Suntak sn o. by /Se   Ågården gård  
Suntak sn /Se      
Suntak sn      
Suntak sn /Se      
Suntak sn /Se      
Suntak sn /Se      
Suntak sn /Se      
Suntak sn /Se      
suntringe inbyggarbeteckning /Se      
suntringe inbyggarbeteckning /Se      
»brennetompta», jfr Brännelycka gd      
*Brännelycka ödekvarn      
*Brænnelykkia kvarn      
*Brännelycka förr kvarn      
[Brännetomta] g      
Flata by      
Flata by?      
Flata by      
Flata by      
Flata by /Se      
Flata by      
Flata by      
Flata by      
Flata by      
Flata by      
Flata by      
Flata by      
Flata by      
Flata by      
Flata Saknas      
?Flata by      
?Falta by      
*Piixtomtin ödegd      
Pikstomten beb. /Se      
Stommen = 7 Suntak gd      
Suntak by      
Suntak by      
Suntak by      
Suntak by o sn      
Suntak gd      
Suntak by      
Suntak by      
Suntak by      
Suntack Saknas      
Suntak gd?      
Suntak by och sn /Se      
Süntak by /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.