ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Floby socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 233 Naturnamn : 58 Bebyggelsenamn : 336 Naturnamn : 59
Vist sn, se Floby sn sn Alphems arboretum botanisk trädgård? Floby sn sn Alrika backe backe
Floby sn Backen ägomark Floby Saknas Brammakullen kulle
Floby sn *Batsmansboa grop vid sockenmöte Floby sn Brunelider backe
Floby sn *Björkesten, Lilla sten Floby sn och by Brunnelidsvägen byväg
Floby sn o. by Bruarebusken busksnår? /Se Floby sn Djäknapina dyhåla
Floby sn Bruarebusken hassel /Se Floby sn Floberget ås
Floby sn Enefalan fala /Se Flobuling inbyggarbeteckning Floberget ås
Floby by Fjädersköten gärde /Se Andregården gård Floby mader madområde
Floby socken Floby mader ägomark Arvidsgården, se 15 Bossgården Saknas Fosforos öppen plats i skog
Floby sn Hamrarna skogsmark Arvidsgården gård Gröna knäet korsväg
Floby socken Håven terräng Aspelund v. Hamra(rna) stenbunden mark
Floby sn? Hässlebergen berg Aspenäs lht Helvetshålan dyhåla
Floby sn. Hörnmossen mosse Aspenäs handelslägenhet Håven, se Håvs bro Saknas
Floby sn Istorps kvarn terräng Backen torp Håvs bro(ar) bro
Floby sn Kalvehöljs långhall ägomark Backen torp Hässelåsen sandås
Floby sn Kostenen sten /Se Backen torp Hässlebackarna höjdområde
Floby sn Kroppehölj hölj Backgården gård Hässlebergen kullar
Floby socken Kruselibäcken bäck Backgården gård Hässleberget höjdområde
Floby Saknas Krösekullen kulle Bergsäter lht Högebacke kulle
Floby sn *Kulö backe terräng Bergsäter gård Kalles mosse mosse
Floby sn Kungalyckan ängsmark? Biskopsgården gård Kalles mosse mosse
Floby socken Kungsbacken ägomark Biskopsgården gård Kalvåsen sandås
Floby sn /Se Kvigehall ägomark Björkebacka v. Kanehallar berg
Floby sn o. by Limugnen ägomark Björkebo lht Kanängen gammalt namn på plats
Floby socken Ljusningshögen fornlämning Björkhaga lht Kanängen vattensjuk äng eller mad
Floby sn. Lunna ängsmark? Björkåsen gård Kostenen flyttblock
Floby socken Långeråsa terräng Björkåsen torp Kruselibro bro
Floby sn. Långeråsen sank mark Bondagården hmd Kruselibäcken bäck
Floby sn Långeråsen sank mark Bondegården gård Kvigehall berg
Floby sn. o. gd. Lövåsen skogsmark Bondegården gård Kyrkebacken backe
Floby sn o. by Massgraven terräng Bossgården gårdar Kyrkegärdet åker
Floby gd.? Meÿeradamm sjö Bossgården gård Källaråsen ås
Floby sn Mossbergs källa källa Bossgården gård Lidan å
Floby sn *Simpebro bro Bragnum by Ljusningshögen ättehög
Floby sn Skrabba terräng Bragnum by Långeråsa mosse
Floby sn Skrehall terräng Brobacken hmd, f.d. torp Långeråsabacken ås
Floby sn Smältebäcken bäck Brobacken lht-er Näveråsberget höjdsträckning
Floby socken *Snickarebodakvarn kvarn Lilla Brobacken lht Purkesten bautasten
Floby sn Snipebro bro Brogården hmd Slumregärdet, se Slumrekullen Saknas
Floby sn Snipebro bro Brogården gård Slumrekullen höjd
Floby sn Snipebro bro Brokvarn kvarn Slumrorna, se Slumrekullen Saknas
Floby sn Snipebro bro Brokvarn kvarn med såg Smältebäcken bäck
Floby sn Spångaberget berg Brunarören torp, nu borta Smältebäcken bäck
Floby socken Stockekällan källa Brunnerör torp Smältera sank mark
Floby sn Stockekällan källa /Se Bryngelsgården gård Smältorna, se Smältebäcken Saknas
Floby sn Storesten sten Bryngelsgården gård Snipebro bro
Floby socken Svantes ägomark Bryngelsgården bebyggelse Snipebro bro
Floby sn Svenstorp ägomark Bränna ödetomt Spångaberget berg
Floby sn Tomten ägomark Bäckadalen ghs Stockekälla offerkälla
Floby sn Tranespjället ägomark Eden torp Stora röret ås
Floby sn *Trearöret backe Edhem ghs Syndafläcken öppen plats
Floby sn Tvestenabacke backe Ekebacken lht Sänningen väg
Floby sn *Tvästenabacke höjd Ekeberga ghs Säterberget kulle
Floby sn *Tästarpskvarn kvarn Ekedalen ghs Torsåsen höjdsträckning
Floby sn Törsahagen ängsmark? Ekelund avs. Ulvagården svedjefall
Floby sn Ulvabacken backe Ekelunda ghs Örvälen bäck
Floby sn *Vinterbacken stenmur Ekelunden ghs Örvälsbäcken bäck
Floby sn. Västerahålan håla /Se Ekelunden lht Österledet grind
Floby sn   Ekeskogen v. Österledsbron bro
Floby Saknas   Ekhem ghs  
Floby sn   Ekkullen lht  
Floby sn   Ekliden v.  
Floby sn   Enebacken torp  
Floby Saknas   Enebacken torp  
Floby Saknas   Entorpet torp  
Wijst socken   Entorpet torp  
Floby sn   Floby järnvägsstation och municipalsamhälle  
Floby sn.   Floby by  
Floby sn   Floby by  
Floby Saknas   Floby Svensgården bebyggelse  
Floby sn   Floda torp  
Floby sn   Floda torp  
Floby sn   Fridenslund v.  
Floby sn.   Fridhem lht  
Floby sn /Se   Fridhem ghs  
Floby sn /Se   Fridhem lht  
Floby sn o. by /Se   Frihem ghs  
Floby sn /Se   Furåsen lht  
Floby sn /Se   Galgaledet torp  
Floby sn /Se   Galjaledet lht  
Floby sn /Se   Gränden torp, nu borta  
Bragnum by   Grännarp, se Gränden Saknas  
?Bragnum by   Grännorp torp  
Bragnum Saknas   Gunkestorp gårdar  
Bragnum by   Gunkestorp gård  
Bragnum by   Gunkestorp säteri  
Bragnum by   Gunnarsgården gård  
?Bragnum by   Gunnarsgården rå och rör  
Bragnum by   Gustavsberg ghs  
Bragnum by?   Gärdslösa del av by  
Bragnum by?   Gästgivaregården ghs  
Bragnem Saknas   Hagen torp  
Bragnum by /Se   Hagen torp, nu borta  
Bragnum by /Se   Halagården, se Hallagården Saknas  
*Bragnetorp Saknas   Halla torp  
Bragnum by   Hallabo torp  
Bragnum by   Hallabo torp  
Bragnum by   Hallagården gårdd  
Bragnum by   Hallagården gård  
Bragnum by   Hallen torp, nu borta  
Bragnum by   Haragården, se Hallagården Saknas  
Bragnum by   Hed, Stora bebyggelse  
Braghnem by /Se   Stora Hed gård  
Bragnum by   Heden lht  
Bragnum by?   Heden lht  
Bragnum by /Se   Heden stugor  
Bragnum by /Se   Heden lht  
Bragnum by /Se   Heden lht  
Bragnum by /Se   Herregården gård  
Floby Veken? Saknas   Herregården gård  
?Floby gård o. sn   Lilla Hjerpet torp  
Floby kkby?   Hjärporna gård  
Floby gd   Hjerporna gård  
Floby gård o. sn   Hjerporna gård  
Floby gd   Lilla Hjerporna gårdar  
Floby by   Holmen, se Västraholm Saknas  
Floby by   Hulegården gård  
Floby gård   Hulegården gård  
Floby sn   Högaled lht  
Floby gd, sn   Högaledet, Högalid, se Galgaledet Saknas  
Floby f. sätesgård   Högen hus  
Floby gd   Högen bs  
Floby gård   Hösken kvarn, nu borta  
Floby gods   Istorp gård  
Floby by /Se   Istorp gård  
Floby by   Istorps kvarn kvarn  
Floby g.   Istorpskvarnen kvarn  
Floby by   Jungstorp lht  
Floby by   Järpet, se Hjärporna Saknas  
Floby gd   Järpet, Lilla torp  
Floby gd   Karlsgården gård  
Bloby hg   Karlsgården gård  
Floby samh.   Karlsro v.  
Floby g   Kastholmen gård  
Floby by   Kastholmen gård  
Floby by o. sn   Kloarebacken ödegård  
Floby by   Korsasparna, se Aspenäs Saknas  
Floby gård   Krabbegården gård  
Floby g   Krabbegården gård  
Floby by   Krösekullen torp  
Floby gd   Krösekullen hus  
Floby by   Kulla gård  
Floby samh.   Kulla gård  
Floby gd   Kungsbacken torp  
Floby by   Kungsbacken torp  
Floby hg   Käddabo (Kiddabo) gård  
Floby by   Käddabo gård  
Floby by   Käddabo åker  
Floby sn   Källdalen fabrikstomt  
Floby by   Källebacken lht  
Floby by   Källebacken hmd  
Floby by   Lagerlund ghs  
Floby by   Ledsgården gård  
Floby sn   Ledsgården gård  
Floby by   Lervadet lht  
Floby gd /Se   Lervadet torp  
Floda ödegård?   Lillegården gård  
Gunkestorp gd:ar /Se   Lillegården gård  
Gärpene by /Se   Limugnen torp  
Gärpene, se Järporna gd   Limugnen torp  
Hjerporne, se Gärpene gd   Ljungstorp lht  
Hjerporna by   Ljusningshögen hus  
Hjärporna by /Se   London torp, nu borta  
Järporna gd:ar /Se   Lugarp gård  
Hjerporna by /Se   Lugarp gård  
Istorp gd:ar /Se   Lugstorp lht  
Järporna gd /Se   Lunden torp  
Kastholmen gd   Lunden lht  
Kastholmen gd   Lunden, se Lunnetorp Saknas  
Kastholmen gd.   Lunnatorp torp, nu borta  
Kastholmen gd /Se   Långaläst gård  
Kulla gdr   Långsläst gård  
Kulla by   Lövlyckan torp, nu borta  
Kulla gd:ar /Se   Lövåsen torp  
*Kullagerdhe ödetorp   Lövåsen torp  
[Kullagärde] Saknas   Lövänget gård  
*Kullagärde försv. gd   Malm(ene)slätt hus  
[Kullagerdhe] Saknas   Malmslätt torp  
Kullagärde gård   Marieberg avs.  
Lillegården gd   Marieberg lht  
Lillegården gd   Mariedal lht  
Lillegården Saknas   Mariedal lht  
[Lillegården] Saknas   Mariehill ghs  
Lillgården gd   Mellomgården gård  
Lugarp gård   Millomgården gård  
Lugarp gd:ar /Se   Mosko torp  
Långaläst gd   Moskva torp  
Longalest Saknas   Mossafors kvarn  
Långaläst gd   Mottabo kvarn  
Långaläst gd /Se   Måttabo kvarn  
Nygården = 8 Floby gd   Måtta kvarn, se Mottasbo Saknas  
Näveråsen torp   Måttakvarn kvarn  
Rålkebacka gd /Se   Nottorp torp, nu borta  
Rolkebacken gd /Se   Nottorp torp  
Rålkebacken gård /Se   Nyalyckan torp  
Rålkebacka, se Rolkebacken gd   Nyalyckan torp  
*Stommen f.d. gd   Nybacken torp  
Trägården gd   Nyborg ghs  
Trägården Saknas   Nybygget torp  
Trägården g   Nybygget torp  
Trägården gdar   Nygrannegården gård  
Trägården gd   Nygrannegården gård  
Veken gd   Nygården gård  
Vist by   Nygården gård  
Vist by   Nyhem lht  
Vist by   Nytorp lht  
Vist g.   Nytorp torp  
Vist by   Näveråsen torp  
Floby sn Saknas   Näveråsen torp  
Vist by   Olof Andersgården gård  
Vist förr egen sn, nu del av och gård /Se   Olov Andersgården, se Bryngelsgården Saknas  
Vijst Saknas   Oskarsberg lht  
Vist by   Oskarsberg lht  
Vist by   Pettersborg torp  
Vist förr egen sn, nu by   Pettersborg torp  
Vist f. egen sn, nu del av sn   Picke gård  
Vvist förr sn, nu by   Picke gård  
Vist by   Prästegården gård  
Vist by   Prästgården gård  
Vist förr sn, nu sammanslagen med Floby sn /Se   Rolkebacken bebyggelse  
Vist f. egen sn, nu del av sn   Rålkebacka gård  
Vist by /Se   Rålkebacken gård  
Vist gd:ar /Se   Rolkebacken gd /Se  
Vist f.d. sn /Se   Rålkerna Saknas  
Vistaholm by /Se   Sandbacken, se Sandvadet Saknas  
Västorp by   Sandbacken bs  
Västorp by   Sandlid hus  
Västorp by   Sandliden lht  
Västtorp by /Se   Sandslätt torp  
Västorp by /Se   Sandslätt torp  
Åsen by   Sandvadet torp  
Åsen by?   Sandvadet lht  
Åsen by /Se   Sandåsen bs  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skogslund lht  
    Slätten torp  
    Slätten torp  
    Smedegården, se Sörgården Saknas  
    Smedegården gård  
    Smedslätt Saknas  
    Smedslätt torp  
    Snipebro kvarn med såg  
    Solbacka lht  
    Solhem v.  
    Solvalla lht  
    Stentorpet torp  
    Stentorpet torp  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Sven Larsgården gård  
    Sven Larsgården gård  
    Sven Larsgården gård  
    Svensgården gård  
    Svensgården, se sven Svensgården Saknas  
    Svenstorp torp  
    Svenstorp, se 2 Sven Larsgården Saknas  
    Svenstorp lht  
    Sven Svensgården gård  
    Sven Svensgården gård  
    Svänagården gård  
    Svänagården hmd  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörhaga v  
    Tomten gård  
    Tomten gård  
    Trägården gård  
    Trägården gård  
    Trägården gård  
    Tåbolet gård  
    Tåbolet gård  
    Tåbordet torp  
    Törsahagen torp  
    Törsahagen torp  
    Wekatorp torp  
    Vekatorp torp  
    Veken gård  
    Veken gård  
    Vilhelmsberg lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Vist gård  
    Vist by  
    Vist bebyggelse  
    Vistaholm gård  
    Vistaholm by  
    Vistaholm gård  
    Vvistaholm bebyggelse  
    Västergården gård  
    Västergården, se 2 Sven Larsg. Saknas  
    Västergården, se Västlångaläst Saknas  
    Västergården gård  
    Västergården lht  
    Västergården brukningsdel  
    Västerledet torp  
    Västerledet hus  
    Västerlund torp  
    Västerlund lht  
    Västerås torp  
    Västerås, se Åsen Saknas  
    Västlångaläst del av Långaläst  
    Västorp bebyggelse  
    Västorp bebyggelse  
    Västorp by  
    Västorp by  
    Västtorp bebyggelse  
    Västtorp Biskopsgården bebyggelse  
    Västtorp Hasselgården bebyggelse  
    Västtorp Herregården bebyggelse  
    Västtorp Hulegården bebyggelse  
    Västtorp Krabbegården bebyggelse  
    Västtorp Västergården bebyggelse  
    Västtorp Östergården bebyggelse  
    Åsen gårdar  
    Åsen hmd  
    Åsen gård  
    Åsen torp  
    Västra Åsen gård  
    Åsen bebyggelse  
    Åstorp torp  
    Åstorp torp  
    Älleborg v.  
    Ängagården gård  
    Ängegården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Österlund torp  
    Österlund hus  
    Österlund torp  
    Österås, se Åsen Saknas  
    Österås gård  
    Österås, se 1 Åsen Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.