ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Daretorps socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 272 Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 139
Daretorp sn Abboragölan sjö Daretorp sn Abborrgölen sjö
Daretorp sn Abborragölen sjö Daretorp sn Aborrgölen sjö
Daretorp sn Abborragölen sjö Daretorpa socken socken *Andbråtabacken backe
Daretorp socken Alvasjön sjö Daretorp sn *Andbråtasjön sjö
Daretorp sn Alvasjön sjö Daretorp sn *Bidare bård? skogs- och betesmark
Daretorp sn Alvasjön sjö Daretorp sn Björnsjökorset jaktpass
Daretorp sn Alvasjön sjö Daretorp socken Björnsjökorset korsväg
Daretorp sn Andabråtabacken terräng Daretorp sn Björnsjön sjö
Daretorp sn Andabråtahalsen terräng Dartorpabor inbyggarbeteckning Blåsjön sjö
Daretorp by Andabråtasjön sjö Snösåkar inbyggarbeteckning *Bogshults lider backe
Daretorp sn /Se Aplalyckan terräng Snösåkabor inbyggarbeteckning Bredsjön sjö
Daretorp by o. sn Backen terräng Bengtstorp gård Brända bro landsväg över mosse
Daretorp sn Bidare bård terräng Betebrona gård Brända bro jaktpass
Daretorp sn Bidare bård terräng Bidarehemmet gård Brända bro korsväg
Daretorp socken »biersyø» Saknas Björnåsen skattelägenhet (gräsgäld) Brändabro-passet, se Brända bro jaktpass
Daretorp sn *Biskopsmon terräng Björnåsen bebyggelse *Bården? skogs- och betesmark
Daretorp socken *Biskopsmon mo Björsbolet gård Bäcken jaktpass
Daretorp sn Bistocken bäck Blåhult by Dungavägen jaktpass
Daretorp socken Bistocksmossen kärrmark Blåhult, Lilla gård Ekesjön sjö
Daretorp sn *Biærghxhulta skogar skogar Blåhult, Stora gård Ekosa lada jaktpass
Daretorp sn »Biärghxulta skogha» Saknas Bogshult gård Enesjön sjö
Daretorp socken ?Björsjön sjö Bosshemmet gård Fingalsvägen väg
Daretorp sn Blåsjökärret kärrmark Bossmossen gård Grubbarna sjöar
Daretorp socken Blåsjön sjö Bramossen kronolägenhet Grubbsjön, Lilla sjö
Daretorp sn Bogsabackarna terräng Bromseryd gård Grubbsjön, Stora sjö
Daretorp sn Bredsjön sjö Brunnsmossen gård Gårsjön sjö
Daretorp sn Bredmaden kärrmark Bråten gård Havsjöarna sjöar
Daretorp sn Bredsjön sjö Djupedalen kronolägenhet Havsjön, Lilla sjö
Daretorp sn Bredsjön sjö Dåsahemmet gård Havsjön, Lille sjö
Daretorp sn Bredsjön sjö Ekåsen gård Havsjön, Stora sjö
?Daretorp sn Bredsjön sjö Elgarås gård Havsjön, Store sjö
Daretorp sn Bredsjön sjö Elgarås, Lilla gård Hornbäcken bäck
Daretorp sn Bredsjön sjö Elselyckan klockareboställe Hornbäcken bäck
Daretorp sn Bredsjön sjö Erlandsrödjan inkräktningslägenhet Horsgökssjön tjärn
Daretorp sn Bredsjö nabbe udde Grankvists kronotorp Hållsdammsbron bro
Daretorp sn *Brunnsmossen (Storemossen) mosse Gårhult, Lilla gård Hållsdammsbropasset, se Hållsdammspass jaktpass
Daretorp sn *Brunnsmossen mosse Gårhult, Stora f.d. gård Hållsdammspass jaktpass
Daretorp sn Brända bro bro Gälleberg by Hästsjön f.d. sjö
Daretorp sn Bröt, lilla terräng Gälleberg, Lilla gård Hökensås häradsallmänning
Daretorp sn Bröt, stora terräng Gälleberg, Stora gård Ibbebäcken bäck
Daretorp sn? Dagståndet terräng Haddängen gård Ibbemossarna mossar
Daretorp sn *Dahlgölarna gölar Hallen bebyggelse Ibbemossen, Norra, se Ibbemossarna mosse
Daretorp sn Drakakällan källa Havsjöberg gård Ibbemossen, Södra, se Ibbemossarna mosse
Daretorp sn Dåsamossen kärrmark Hedinge gård Ibben sjö
Darratorp sn Döpehålan källa Helyckan gård Ibbesjön sjö
Daretorp sn Döpahålan terräng Hornbäckskärret skattelägenhet Julins ängar jaktpass
Daretorp sn Eksjön sjö Hulan gård Julins ängar ängar
Daretorp sn Eksjön sjö Huvudshemmet gård Kallemossen mosse
Daretorp sn Ekåsalyckan terräng Håkäng gård Kallsjön tjärn
Daretorp sn Ekängen ägomark Jonsbolet gård Kattebackarna jaktpass
Daretorp sn Fallakorset korsväg Klefven by Klevagrinden jaktpass
Daretorp sn Fallaskogen skog Kleven, Lilla gård Klevajämnan slätt skogsområde
Daretorp sn Fickalyckan terräng Kleven Lilla bebyggelse Knaggen sjö
Daretorp sn Flågen terräng Kleven, Stora gård Kopparhultet, se Pattarret Saknas
Darratorp Saknas Flågen kärrmark Kleven Stora bebyggelse Korpahålet vik
Daretorp sn Gamleskogen skog Klippan gård Korptjärn sjö
Daretorp sn Gamleskogen terräng Klämman gård Kosjön sjö
Darratorp Saknas *Getamossen mosse Klövhult, Stora gård Kraftalyckan betesmark
Daretorp sn Grubbemossen mosse Klövängen, se 1 Björnåsen Saknas Kroksjön sjö
Daretorp sn Grubbemossen kärrmark Knäppet torp Kroksjön sjö
Daretorp sn Grubben, Lilla, Stora sjöar Kockalyckan nedriven backstuga Krondammen sjö
Daretorp sn Grubben, lille sjö Kopparhult by Kronsjön sjö
Daretorp sn Grubben, Store sjö Krigskullen gård Kroppsjön sjö
Daretorp sn Grubben, Store sjö Kringelaruder gård Kvarkabron bro
Darretorp Saknas Grubbsjön, Stora sjö Krogstorp gård Kvarkagölen tjärn
Daretorp sn Stora Grubbsjön (St. Grubben) sjö Kruttle kvarn vattenkvarn Kvarkavägen väg
Daretorp sn Gröna planen terräng Kvarnliderna gård Kvigsjön sjö
Daretorp sn Gröna planen terräng Kvarnliderna gård Laxagölen tjärn
Daretorp sn Gullplutt terräng Kvarnliderna bebyggelse Lersjön sjö
Daretorp sn Gullplutt terräng? Kvillan gård Lersjön sjö
Daretorp sn *Gårmossen mosse Kvillen bebyggelse Lomsjön sjö
Daretorp sn Gårhultemosse Saknas Kvistegården gård Lummermossarna mossar
Daretorp sn /Se Gårsjön sjö Källefall gård Lummermossarna, se Lummermossen mossmark
Daretorp sn /Se Gåsabacken terräng Källeruderna gård Lummermossen mosse
Daretorp sn /Se Gällebergshagen terräng Källeruderna bebyggelse Lummersjöarna sjöar
Daretorp sn /Se Hacket ägomark Kämpens kärr skattelägenhet Lummersjön, Lilla sjö
*Backagård försv. beb. Hallsjön, se Havsjön, Lilla sjö Kärnemossen, se 1 Tjärrnemossen Saknas Lummersjön, Stora sjö
[Backgård] Saknas Hammarbackarna Saknas Långemon obebyggd skattelägenhet Långe mosse mosse
*Bakkagardhen okänd gård Hanken terräng Malmsjömossarne, se 1 Svansjökvarn Saknas Långe mosse mosse
*Backgården Saknas Havsjön, Lilla sjö Middagskällerydjan gård Läktarebergen bergparti med avsatser
Bengtstorp gdar /Se Havsjön, Stora sjö Middagskällerödjan, 1 Källeruderna Saknas Läktarna begravningsplatser i skogen
Bengtstorp by Havsjön, Store sjö Myntåsen gård Läktaren ås
Bengtstorp by Lilla Havsjön sjö Myntåsen bebyggelse Läktaråsen, se Läktaren ås
Bengtstorp gd Stora Havsjön sjö Nymans skatteintägt Malmsjön sjö
Bidarehemmet gd Havsjön sjö Nymansråsen, se 1 Stenängen Saknas Middagskällan källa
Björnhult Saknas Havsjön, Lilla sjö Nyskog gård Midsommarskällan källa
Blåhult by Havsjön, Stora sjö Ostabygd by Mörkabron jaktpass
Blåhult, Stora gd Havsjön, Lille sjö Ostabygd, Lilla gård Nordvattnet sjö
Bråten gd Havsjön, Store sjö Ostabygd, Stora gård Nordvattnet sjö
Stora Gårhult Saknas Helycke mader kärrmark Pesakvarnen kronolägenhet och vattenkvarn Nordvattnet sjö
Gårhult, Stora f.d. gård *Hjortaåsamossen mosse Prästgården gård Nordvättnen sjö
?Gälleberg by Hjälmen terräng Påvelstorp gård Nordvättnen, se Vättnarna sjö
Gälleberg by Hornbäcken bäck Rampekärr gård Passet mellan Stora och Lilla Havssjön jaktpass
?Haddängen gd Horsagöksgölen sjö Romarehemmet gård Pattevarpet plats vid gräns
*Halängen gd Huksjön, se Havsjön, Stora sjö Rovhagen torp Pigkärret kärr
Havsjöberg gd Håkängs dungar terräng Ruderna eller Myntåsen gård Prinsamossen mosse
Havsjöberg by Håkängs dungar dungar Ruderne, se 2 Myntåsen Saknas Pukaskytteln stängsel för gärdsgårdsöppning, s.k. skyttel
Haxberg, se Havsjöberg by Hållsdammsslätterna terräng Råsbäcken gård Pukaskytteln stängsel för gärdsgårdsöppning
?Hedinge gd Hästasvängen terräng Sanseryd bebyggelse Pukaskytteln stängsel för gärdsgårdsöppning
Hedinge gd Hästsjön sjö Sanunsered gård Riket skogsmark
Hedinge gd /Se Hökensås häradsallmänning Sanunsered, se 1 Sanseryd Saknas Ringvägen skogsväg
Huvudshemmet gd Ibbebäcken bäck Sicklekärren eller Sjöhagskärren obebygd kronolägenhet *Ryden(?) eller *Svenstorpsryden(?) nedhuggen skog
Jonsbolet gd Ibbebäcken bäck Siggahultet obebyggd skattelägenhet Råsbäcken bäck
Jonsbordh Saknas Ibbe dammar dammar Sjöhagsmossen obebyggd kronolägenhet Skackagölarna tjärnar
Klevan by Ibbe dammar kärrmark Slekåsen gård Skackaviken vik
Kleffwen Saknas Ibbemossen, norra kärrmark *Snareskullen(?) bebyggelse Skacken vik
Klefvan by? Ibbemossen, södra kärrmark Snickaretorpet torp Skams håla sjöhåla
Klefvan by Ibbesjön sjö Snösåkabygden skogsbygd Sinnaregölen, se Skinnaresjön sjö
Klevan by Ibbesjön sjö Sparvahemmet gård Skinnaregölen sjö
Kleven, Lilla gd Klevabäcken bäck Spångeråsen skatteintäkt Skinnaresjön sjö
Kleven, Stora gd Klevadammarna kärrmark Stenängen skattelägenhet Snösockabygden skogbygd
*Klockaretomten Saknas Klevajämnan terräng Stenängen bebyggelse Snösockabygden skogbygd
Klövhult, Stora gd Kleven triangelpunkt Strakaskog gård Stallet jaktpass
Krogstorp Saknas Klevängen terräng Strakaskogen bebyggelse Stenbrinken jaktpass
?Krogstorp by Klevängsmosse, se Lummermossen mosse Svane och Malmsjömossarne mossar (krono) Stenbrinken vägbackar
?Krogstorp by Klintadungen terräng Svane eller Malmsjömossarne, se 1 Svanasjökvarn Saknas Stora sten flyttblock
Krogstorp by Klockasjön sjö Svansjökvarn kronolägenhet Svanaberget höjd
?Krogstorp by /Se Klockalyckan terräng Svansjökvarn bebyggelse Svanaberget jaktpass
Krogstorp gd Knaggen sjö Svenstorp gård Svanaberget kulle
Kvillan by Knaggen, se Skams håla sjö Svärdskullen gård Svansjön sjö
?Kvillan by Knaggen sjö Tjernemossen obebyggd kronolägenhet Svarta källan källa
Kvillan Saknas Knaggen sjö Tjärnemossen bebyggelse *Svenstorpsbäcken bäck
Kvillan gd Kockalyckan terräng Tjörnemossen eller Kärnemossen, se 1 Tjärnemossen Saknas Svärtesjön sjö
Kvillen gd Kockasjön sjö Tryggens torp skattetorp Sänkan jaktpass
Kvillen gd /Se Koppargruvan terräng Törestorp gård Södervättnen sjö
Kvistegården gård Koppargruvan gruva Ullstorp gård Sörvattnet sjö
Kviftegården Saknas Korpahålet vik Vasakärret obebyggd kronolägenhet, nu sank betesmark Sörvättnen, se Vättnarna sjö
Kvistegården gård /Se Kosjön sjö Vrån avhyst torp Treriksröset gränssten
*Natstadha Saknas Kroksjön sjö Älmeryd gård Vite sand strand
Nyskog gd Kronodammarna sjöar   Vättnarna sjöar
Nyskog gd Kroppsjön sjö   Vättnerna sjöar
Ostabygd by Kvarkabron bro   Yan å
Ostabygd gd:ar /Se Kvarkasjön sjö   Öjasjön, Lilla sjö
Pawelsthorp Saknas Kvarnahöljesjön sjö   Öjasjön, Stora sjö
Påvelstorp by Kvarnfallet terräng   Öjasjön, Stora sjö
Påvelstorp gd:ar Kyrkogården terräng   Öjasjön, Store sjö
Påfvelstorp by Källefallsån ö   Ördagölen tjärn
Påvelstorp gårdar Käringegölen sjö   Ördaviken vik
Påvelstorp gd Kärrsjön, se Lummersjön, Store sjö   *Örslyckesjön tjärn
Påfvelstorp by? Ladängskärret ägomark    
?Råmmarehemmet gd Laksjön, se Havsjön, Store sjö    
Råmmarehemmet gd /Se Lersiön, se Eksjön sjö    
Svenstorp gd? Lersjön sjö    
Svenstorp gård Liderna ägomark    
Svenstorp gd Lillemon terräng    
Svenstorp gård Ljungbackaskogen terräng    
Svenstorp gd Ljungbacken terräng    
Svenstorp gd Lommarsjön, se Lummersjön, Stora sjö    
Svenstorp gd *Lomsjömossen mosse    
Svärdskullen by /Se Lubbedammabäcken bäck    
*Sævarathorp okänd egendom Lummerbackarna terräng    
*Sævarathorp okänd egendom /Se Lummermossen mosse    
*Sævarathorp gd /Se Lummermossen mosse    
*Sæfladh by el. gd Lummermossen mosse    
Törestorp gård Lummermossen mosse    
Törestorp by Lummermossen mosse    
?Törestorp gård Lummermossen kärrmark    
Ullstorp by Lummersjön, Store sjö    
Ullstorp gd:ar Lummersjön sjö    
Ullstorp gd Stora Lummersjön sjö    
Ullstorp gdar /Se Lummersjön, Stora sjö    
Ullstorp gd Lummersjön, Lille sjö    
Ullstorp gd Lummersjön, Store sjö    
?Älgarås gd Lunden terräng    
Älgarås gd Långe mosse kärrmark    
Älgarås gd /Se Läktaråsen ås    
Älmeryd gd Lövåsen terräng    
  Malmsjön sjö    
  Malmsjön sjö    
  Malmsjön sjö    
  Midsommarkällan terräng    
  Milamossen mosse    
  Milamossen kärrmark    
  Molyckorna ägomark    
  Märemossen kärrmark    
  Nolvättnen, se Nordvättnen sjö    
  Nordtorpet ägomark    
  Nordvättnen sjö    
  Nordvättnen, Sydvättnen sjöar    
  Nordvättnen sjö    
  Nordvättnen sjö    
  Nordvättnen sjö    
  Norrvättnen sjö    
  Nordvättnen sjö    
  Nordvättnen sjö    
  *Nyskogsröret gränsmärke    
  Nävravadet vadställe    
  Ormadungarna småskog    
  Ormakärret terräng    
  Ormakärret kärr    
  Ostagärdet ägomark    
  Pigkärret kärr    
  Pigkärret kärrmark    
  Pigsjön sjö    
  Pjukamaderna terräng    
  Pjukamaderna kärrmark    
  Prärien ägomark    
  Pukaskytteln terräng    
  Pullehagen terräng    
  Pullehagen hage    
  Rackelahålan terräng    
  Raksjön, se Havsjön, Stora sjö    
  Rangela kyrkogård terräng    
  Rikesmossen kärrmark    
  Rikesmossen mosse    
  Riket terräng    
  Riket terräng    
  Rovelandet terräng    
  Råssbäcken bäck    
  Råssbäcken bäck    
  Rännesten sten    
  Rävabacken höjd    
  Röda ledet terräng    
  Röda ledet terräng?    
  Röebäcken bäck    
  Rödån Saknas    
  Sandbacken höjd    
  Sibirien ägomark    
  Siklamossen kärrmark    
  Sjöbolet terräng    
  Sjöhagsmossen kärrmark    
  Skams håla sjö    
  Skams håla sjö    
  Skinnaregölen sjö    
  Skogslund terräng    
  Snokabron ägomark    
  Spisahacket terräng    
  Spångmossen kärrmark    
  Spångmossen, Östra kärrmark    
  Stenbrinken terräng    
  Stenhultet terräng    
  Stora Stenen terräng    
  Storemossen mosse    
  Stora stenen sten    
  Strakamosse mosse    
  Svanaberget terräng    
  Svanaberget berg    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svan(a)sjön sjö    
  Svanasjön sjö    
  Svanasjön sjö    
  *Sveda Saknas    
  Svedån å    
  Svedån Saknas    
  Svältorna kärrmark    
  Svärtesjön sjö    
  Södervättnen sjö    
  Södervättnen, se Sörvättnen sjöparti    
  Sö(de)rvättnen sjö    
  Södervättnen sjö    
  Södervättnen sjö    
  Sörvättnen sjöparti    
  Sörvättnen sjöparti    
  Tildeskogen terräng    
  Tildeskogen skog    
  Tjuramossen kärrmark    
  Tjuramossen mosse    
  Trehöljemossarna kärrmark    
  *Tvibastun(??) gränsmärke    
  Tvåsjöar sjö- och sankmark    
  Tysktallsområdet terräng    
  Utsikten terräng    
  Utsikten terräng    
  Vitesand strandremsa    
  Vrån ägomark    
  Yan bäck    
  *Älgesten gränsmärke    
  Öjasjömossen kärrmark    
  Öjasjön, lille sjö    
  Öjasjön, store sjö    
  Ördagölen kärr    

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.