ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjärka socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 89 Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 384
Bierka Saknas Alekärret terräng Sagesmän förteckning Alekärret kärrmark
Bjärka sn /Se Alekärrsbäcken bäck Förkortningar förteckning Alekärrsbäcken bäck
Bjärka kyrka k:a Aspölund kulle Förkortningar förteckning Alerinnareråserna sankmarker
Bjärka sn Blindkanalen förr kanal Förkortnigar förteckning Andreaslyckan gärdeslycka
Bjärka sn Boanäbben råmärke Bjärka socken Ante dike dike
Biercka Saknas Bortoran del av sandås? Bjärka socken Antedike dike
Bierka Saknas Borängen ägomark Bjärka socken Aspelund lund, aspdunge o. mark
Bjärka sn Bruarevadet mosse? /Se Bjärka socken Benabergen höjdsträckning
Bjärka sn Bränslen skogsmark Anders Andersgården, ell. Sven Svensgården f.d. gård Benabergen skogsmarksberg
Bjerka sn Byttemosse mosse Anders Jonsgården gård Bergsbron bäck- och vägbro
Bjerklunda sn Dämme vad vadställe Andersgården gård Bjärkakyrkogården ödekyrkogård
Bjärka sn /Se Framoran del av sandås? Anisåsen förr gård, nu torp Bjärka redd eller Redden mosse
Bjärka sn /Se Gasängen, Lilla ägomark Anisåsen gård (gårdar) o. torp Bjärkavägen väg
Bjärka sn /Se Gasängen, Stora ägomark Anisåsen gård o. torp Bjärka Änger f.d. lövängar och marker
Anisåsen gd Gråsten sten? Anisåsen gård Björkängen äng och gärde
Bjärka hg Grässkiftsudden udde Anisåsen, Lille gård, lht, avs. f.d. torp Björkelund hage o. gärdesmark
Bjerka Saknas Hedamossen mosse Anisåsen, Stora gård Björkelundsgärdet gärde o. åkermark
Bjärka kyrkby Hjortmossen mosse Apelskog torp Björkängen äng, gärdesmark
Biærko Saknas Hjortmossen mosse Apelskog torp Blissbacka gärdesmark och höjder
Bjerka gd, sn Hjortronmossen mosse Arntorp torp Bort-Ora del av sandås o. mark
Bjärka gd Holmen ägomark Aspöna gård, lht, avs. = f.d. t. Borängen äng
Bjärka by Hornborgasjön sjö Attebo f.d. torp Borängen äng o. åkermark
Bjärka g. Härlingstorpskanalen kanal Axtorp gård, f.d. torp Bredåkern åker
Bjärka gd Hästahuvudet mossudde Backen gård, f.d. Brosagärdet åkergärde
Bjärka sn /Se Hästhagen terräng Backgården gård, nu obebyggd Brosängen äng, gärde
Bjärka by o. sn /Se Höga stenarna fornlämningar Bengt Persgården eller Store Skattegården gård Brändsla skogsmark
Björketorp ödetorp? Insjön sjö Berget f.d. bst. el. torpställe Brändsla skogsmark
Boda, Lilla gd Julia öja ägomark Biskopstomten gård Bränslaskogen skogsmark
Boda, Lilla gd Järnvadet vadställe? Bjärka Saknas Bymossen mosse
Boden, Lilla gd Kampen terräng Bjärka förr by, nu utjord Bymossen mosse o. mark
Brestorp by Kartåsen Saknas Bjärka by, f.d., och gårdar Byttemosse eller Byttan mosse
Dagsnäs gård Kartåsen gränsmärke Bjärka by, f.d., och gårdar Bälteskällan källa
Dagsnäs gård Klinten terräng Bjärka Andersgården gård Bältesten sten(?)
Dagsnäs hrgd Klovstätteskogen skogsmark Bjärka Andersgården gård Bönelanden åkerland
Dagsnäs hrgd. Korpeboholmen holme Bjärka Backgården gård Böttemossen mosse
Dagsnäs hg Kringlan terräng Bjärka Backgården gård Böttemosseråsen rås, skogsmarksgilja
Dagsnäs hg Kvarnabäcken bäck Bjärkabyn f.d. by Dagsnäs Allé björkallé
Dagsnäs hg Lillaboda terräng Björkagården gård Dagsnäs Stenar murade stensocklar eller »fundament»
Dagsnäs säteri Lillabodö mosshöjd? Bjärka Herregården gård Det Urgrävda markområde
Dagsnäs gd Lillesjön nu utdikad sjö Bjärka Kyrka f.d. kyrka o. kyrkorum Domareringarne, Bjärka domareringar
Dagsnäs gd Lillesjön sjö Bjärka Kyrka f.d. kyrka Dragel åkermark, (åkermarker)
Dagsnäs hrgd Lillesjön terräng Bjärka Lyckor mark e.d. Dragel åkermark, (marker)
Dagsnäs hg /Se Ljungås terräng Bjärkanabb f.d. torp Dragen mossar
Dagsnäs hgd /Se Luggesten råmärke Bjärka Rönnaregården gård Drängängen äng och åker
Haget ödetorp Luggesten råmärke Bjärka Siggagården gård Dunevad bäckvad
Holmetorp gd Luggesten sten? Bjärka Skola skolhus och lht, folk- o. småskola Dunsvad bäckvad
Hopängen ödetorp Långefamnsbacken skogbeklädd backe Bjärka Smedsgården gård Dåligmosse mosse och odling
Karlstorp förr torp? Långehallsbacken åkerbacke med fornlämning /Se Bjärka Smedsgärden gård Ekebacka gärde o. mark
Klastorp ödetorp? Majorskogen skogsområde Bjärka Sockenrotar sockenområden o. rotar Ekeråkersgärdet gärde
Korpabo förr torp Marbäck bäck Björka Stommen gård Eket hagmark
Kringelmad? Saknas /Se Mariestugan backe Björka Svensgården gård Elia lyckor igenlagda åkerlyckor
Långås gd Moss-Sjön sjö Björklunda Kyrka kyrka Elias Lyckor skogsmark
Marielund ödetorp Mossjö sjö Björkelund f.d. torp Enelyckan lycka, gärde
?Millomskog gd Myremossen mosse Björketorp torp Fiskarestättan f.d. hagstätta
Piltomten gd Myremossen mosse Boda Lilla Saknas Fiskarestättan f.d. hagstätta
Skorpa kvarn /Se Mörke skogen skogsmark Boda, Lilla gård Flatagärdet åkermark
Slipevad förr torp? Oranabbe mossudde? Boda, Lilla gård Foglasågen plats i skog
Spelehagen lht /Se Orskivebäck bäck Bodan, Lilla gård Fram-Ora del av nabbeområdet Ora
Stommen f.d. gd Ostskivebäck bäck Boställena soldattorp Furhultaskogen skogsområde
Timmerbacka, Lilla gd Pukeström bäck Boställena soldattorp Fägerängen äng
Timmerbacka, Stora gd *Rogelibron Saknas Brestorp by Fägerängen f.d. äng och mark
Trästena by Rogelibäck bäck Brestorp gårdar Fämossarna gärde o. åker
Trästena g. Rothuggarehagen äng Brestorp gårdar Gamla vägen väg
Trästena by *Ruggelid gränsmärke Brestorp, Lilla gård Gamla vägen väg
Trästena hg Råglidebäck bäck Brestorp, Lilla gård Gasängen äng o. mossemarksgärde
Trästena säteri Råglidebäck bäck Brestorp, Stora gård Gasängen sank mad
Trästena hrgd Rågliden råmärke Brestorp, Stora gård Grisholmen höjd i mossarna
Trästena hg Rävåsen terräng Broderåsen gd Grisholmen åkermark
Træstena Saknas Rörvasen terräng Broderåsen gård Groplamossen mosse
Trästena by Sandvadsbron bro Broeråsen gård Gråsten stenblock
Trästena hg Småriset skogsmark Broeråsen gård Grävlingabacken mark
Trästena Saknas Stora Lunden, se Hornborgasjön sjö Broeråsen, Lilla torp Harasåten åker
Trästena hrgd? Storån avloppså Byn f.d. by Haröna utmarksholme
Trästena hrgd? Styvåkern eller Stuvåkern åker Dagerstad torp Heaberg berg-, rullstensås
Trästena by Svartady mosse Dagerstad torp Heagärdet gärde
Trästena hg Sågbackarna åkerbackar Dagsnäs gård Heamossen mosse o. odling, åker
Trästena (Trestena) gods /Se Tjurahagen terräng Dagsnäs herrgård Hedaberg höjd
Trestena (Trestena) gods /Se Tresjö sjö Dagsnäs gods och gårdar Heanabben mark
Trästena gd /Se Treskede terräng Dagsnäs gods o. gårdar Henvikeberg kulle o. markhöjd
Värsten förr torp Trestena torvmosse mosse Dagsnäs gods o. gårdar Herravägen avtagsväg
  Tåmossen mosse Dagsnäs gods o. gårdar Herravägen väg
  Törnholmen terräng Dagsnäs gods o. gårdar Herrevägen avtagsväg
  Törstaberget berg Dagsnäs gods o. gårdar Herravägsledet f.d. grind
  Vargaklippan berg? Dagsnäs gods o. gårdar Herrevägsledet grind
  Vargastugorna terräng Dagsnäs gods o. gårdar Hjortakärret gärdesmark
  Välabron bro? Dagsnäs Bränneri brännvinsbränneri Hjortamossen mosseområde
  Åkerholmen terräng Eket f.d. torp Hjortronmossen mosse
  Älgamossen mosse Eköjan torp Holmadraget åker
  Älgamossen mosse Enebacken f.d. torp Holmen höjd och åker
    Fiskartorpet f.d. torp Holmen höjd
    Flyet f.d. bst. el. torpställe Humlagårdslyckan gärdesmark, åker
    Fredriksberg f.d. bst. Hundradalersliden backe
    Furhultet torp Hundradalersliden landsvägslid
    Fågelsången torp Hundavadet eller Hundsbrovadet uppodlad mosse
    Gudhem f.d. torp Hunnabron väg- o. bäckbro
    Hagen f.d. torp Hunnabrovadet bäckvad, f.d.
    Haget torp Hålan åkermark o. gärde
    Haget torp ?Herravägsledet f.d. grind
    Heden, Lilla Saknas Hästahuvudet mark
    Heden, Lilla gård Hästhagamossen mosseodling
    Heden, Stora Saknas Hästhagen åkermark m.m.
    Hedan, Stora gård Hästhagen hage
    Heden gård, avs. = f.d. torp Högaklint kulle
    Heden gårdar (f.d.) Högastena bautastenar
    Heden gårdar Högastena bautastenar
    Heden, Lilla gård, f.d. Högeklint kulle
    Heden, Stora gård Hörbolyckan åkerlycka
    Holmetorp gård Ikällan källa
    Hoolmetorp gård Iliabacken mark, backe
    Holmetorp gård Iliakällan källa
    Hopängen torp Iliamossen mosse
    Hopängen lht, f.d. torp Iliden mark- el. väglid
    Hulegården gård Iliden mark- el. väglid
    Hulegårdstorp f.d. torp Imossen mosse
    Hyndebo gård Jonavase mosse
    Hyndebo gård Jordbromossen mosse
    Hyndebo gård Jordbron bro eller vägdel
    Hästhagen gård Julia Öja höjd
    Hästhagen gård Juliaöjan mosseö
    Hästhagen gård Jungfrusjön vattensamling
    Johannesberg torp Jungfrusjön f.d. sjö
    Johannisberg torp Järnvadet bäckvad
    Karlsheden torp, f.d. Järnvadet, Lilla bäckvad
    Karlsholm torp, f.d. Järnvadet, Lilla bäckvad
    Karlstorp torp Kajsasjön vattensamling
    Kettilåsen gård Kampavall gärde
    Kjettilsåsen gård, f.d. Kampen gärde
    Kjettilsåsen f.d. gård Klintamarken hag- och gärdesmark
    Klaralund backstuga Klinten backe
    Klaralund torp Klovstättan stätta, hagövergång
    Klastorp gård, lht, avs. = f.d. torp Klovstätteskogen skogsområde
    Korpabo torp Klubbeledet grind
    Korpaboet torp Klubbeledet led
    Krogen f.d. hus o. krog Kohagen hage o. kobetesmark
    Krogen f.d. hus o. krog Kohagslyckan åkerlycka
    Kållsholmen gård, avs, = f.d. torp Koledet led, stängsel
    Kållsholmen gård, lht, = f.d. torp Koledsgärdet gärde
    Kättilsåsen Saknas Korpabosgärdet gärde eller åkerlycka
    Lampet ödetorp Kringeliöna hagmark
    Lampet f.d. torp Kräka hag- o. mossemarker
    Ledet f.d. torp Kräka gärdes-, hag-, och mossemark
    Ledsgården gård Kullängen f.d. äng, nu skog
    Liden gård, avs, = f.d. torp »Kungsvägen» bygdeväg
    Ljunghorn f.d. torp Kvarnabäcken bäck
    Lugnet f.d. torp Kvarnaxlamossen mosse
    Lund gård Kvarnaxlamossen mosse
    Lund gård Kyrkemossen mosse-, åkerm.
    Lunden hemman Källevall åker
    Lusasken f.d. hus eller backstuga Kölnegärdet gärde
    Lyckeborg t. Kölnegärdet gärde
    Lyckeborg torp Kölnegärdet gärde
    Lyckeborg torp, bst. Ladugårdsängen åkermark
    Långakrogen f.d. krog Lillaboda dam vattensamling
    Långakrogen torp Lillabodamm damm f.d.
    Långakrogen f.d. hus o. krog Lilla Boda ö höjd
    Långakrogen f.d. hus o. krog Lillaboö mossemarksö
    Långakrogen »gård», lht, avs. = f.d. torp Lillesjön f.d. sjö
    Långås gård Lillöna del av Lillaboö
    Långås gård Ljungås gärde
    Långöna gård, lht, avs. = f.d. torp Ljungås odling o. gärde
    Lättbruket torp Luggesten sten
    Lättbruket gård, avs. = f.d. torp Luggesten sten o. gränsmärke
    Marieberg torp Lundellsgärdet gärde
    Mariedal torp Lundemad, Lilla madgärde
    Mariedal torp Lundemad, Stora madgärde
    Mellomskogen gård Lunden höjd
    Mellomskogen gård, f.d. Lunden höjd
    Millomskog gård Lunden gärde
    Mossebo utgård Lusaskamad madgärde
    Mossebo torp Lyckeborgsbron bro
    Murberget torp Lyckeborgsgärdet gärde
    Nybygget f.d. torp Lyckeborgsliden backe
    Piletomten gård Lyckeborgsliden backe
    Piletomten gård Lyckeborgsliden lid på landsväg
    Piletomten gård, f.d. Lyckeborgsmossen mossemark o. odlingar
    Rosendal f.d. torp Lyckeledet grind
    Råskogen f.d. torp Lyckeledet väg-, stängselled
    Rävås f.d. torp Lyckemossen mosse
    Siggagården förr gård Lyckorna åker
    Siggestorp f.d. torp Lyckorna åkermarker
    Skattegården, Lille gård Långebacke backe o. marksluttning
    Skogvaktaretorpet torp Långefamnsbacken skogsbacke
    Sladderhålan f.d. bst. el. torp Långehall runsten
    Slipevad t. Långehallsbacken backe
    Slipevad torp Långåkrarne åkerjord
    Slipevad torp Lövkvistahygget hygge
    Smedsgården f.d. gård Majorskogen skogspark
    Stommen f.d. gård Majoreskogen skogsområde
    Storamad Saknas Majorskogsliden landsvägsbacke
    Storamad lht, torp Majoreskogsliden landsvägslid
    Stubbetorp f.d. torp Marbäck bäck
    Sven Andersgården eller Backgården gård Maråsabäcken bäck
    Sven Carlsgården eller Backgården gård Maråsamossen mosse
    Svensgårdstorp f.d. torp Maråsen skogsmark
    Tamstorp f.d. torp Maråsen höjdsträckning
    Tennhult torp Maråsen skogsmark
    Timmerbacka gårdar Mellomgärdet gärde, åker
    Timmerbacka gårdar Mellomskogen skogsområde
    Timmerbacka, Lilla gård Mellomskogskärr gärde och mark
    Timmerbacka, Lilla gård Mellomskogsled f.d. vägled, hag
    Timmerbacka, Stora gård Mossebo redd eller Redden höjd
    Timmerbacka, Stora gård Mossjö sjö
    Tomten binamn på Piletomten Mossjö sjö
    Torbjörnsgården gård Murskroken gärdesmark
    Trestena Saknas Murkroksliden marklid
    Trestena gods, f.d. gårdar Myrabotten mosse
    Trestena gods, f.d. by, gårdar Myrabotten myr- o. hagmark
    Trestena gods, f.d. by, gårdar Myren uppodlad mosse
    Trestena gods, f.d. by, gårdar Myren gärde
    Trestena gods, f.d. by o. gårdar Mörke skogen skog
    Trestena gods m.m. Mörke Skogen skogsområde
    Trästena förr by, nu herrgård Natthagen skogs- o. beteshagmark
    Trästena förr by, nu herrgård Nolkulla skogsmarksberg
    Trestena Andersgården gård Nolkullebacka skogs- eller utmarksbackar
    Trestena Anders Jonsgården gård Nue vägen, se Rake vägen väg
    Trestena Backgården gård Nygärdet åkermark
    Trestena Backgården gård Odlingen åkermark
    Trestena Bengt-Persgården gård Olskivebäck bäck
    Trestena Bengt-Persgården gård ?Orskivebäcks bro bro
    Trestena Herrgården gård Orskivebäcks bro bro
    Trestena Hulegården gård Olskivebäcksbro bäckbro
    Trestena Ledsgården gård Ora mark, skogs-, hag-gärden
    Trestena Ledsgården gård Ora mark o. sandås
    Trestena Lille Skattegården gård Orakulla sandhöjder och kullar
    Trestena Stora Skattegården gård Oran åsar
    Trestena Sven-Andersgården gård Orenabb del av Hornborgasjön
    Trestena Sven-Karlsgården gård Oranabbe del av Ora
    Trestena Tolsgården gård, f.d. Ormabacken hagmarksbacke
    Trestena Torbjörnsgården gård *Orskive bäck? bäck
    Trollsholmen f.d. torp Orängen äng o. gärdesmark
    Trumpetaretomten f.d. torp Oxavadet odling o. åkerm.
    Vaboden f.d. hus eller bod Oxhagen hage o. mark
    Vaboden f.d. fiskebod Parka park
    Vassla torp Pluttrum källa
    Virveln torp Pluttrum vattenkälla
    Virveln f.d. torp Pluttrum eller Pluttrumskällan källa
    Välabacka f.d. torp Pluttrumsliden backe
    Välerna f.d. t. Pukeström dike
    Vässla torp Pukeström bäck, dike
    Åsen f.d. torp Pumpamossen mosse, åkermark
    Ängen torp Påskeldabacken höjd
    Ängen torp *Raden?? holme
      Rake vägen väg
      Rake Vägen landsvägssträcka
      Raren skogspark
      Redden höjd och mosse
      Redden gärde
      Redden gärde
      Reveljesås ås o gärdesmark
      Roligfläck mark
      Rothuggaren gärde
      Rothuggaren hag- o. gärdesmark
      Ruggelibäck bäck
      *Ruggeli bäck bäck
      Runstenarne, Dagsnäs runstenar
      Ryttaremossen skogsmosse
      Rågelibäck bäck
      Rågelibäcksliden lid
      Råserna skogs- el. utmarksområden
      Råskogen skogsområde
      Råskogsgärdet gärde
      Rävabackarne hag- o. gärdesbackar
      Rävåsa skogsmarksås
      Rävåsalyckan åkermark
      Rävåsarna höjdsträckning
      Rävön höjd
      Rävöna gärde
      Röda bron bro
      Röda Bron landsvägs- och dikesbro
      Salta hål mosse
      Salta hål mosse
      Salta hål mosse
      Saltahål uppodlad mosse
      Saltahål landsvägsområde
      Saltahål vägområde
      Saltahål vägområde
      Sandliden sandbacke
      Sandplan gärde
      Sandvadsbron binamn på Öresundbro
      Sandåsen åkermark
      Sjön sjö
      Sjön, Store binamn på Hornborgasjön
      Skettriken mosse, odling
      Skitareliden brant backe
      *Skitrickasjön nu uttorkad vattensamling
      *Skitricken mosse
      Skoleliden backe
      Skoleliden backe
      Skoleliden landsvägslid
      Skrunta gärden, åkerjord
      Skruntan åker
      Skurveln skogsmark
      Skurvlabron bro
      Skvallerhålan, se Lundan höjd
      Slinnebergsbacken mark
      Slipevad bäck- o. vägvad
      Slipevadsmossen mosse och gärdesmark
      Smedskärr sankmark
      Smikärr åker- o. gärdesmark
      Småriset skogsmark
      Snåla skog
      Snåla åkermark o. gärde
      Snålamossen mosse o. odling
      Snölösan sänka
      Sommarbacken backe
      Spalmabron bro
      Spalmabron vägbro
      Sparkarebacken utmark o. hagmarksbacke
      Stensgärdet gärde o. åker
      Stensholmen höjd
      Stensholmen åkermark
      Stomsgärdet gärde
      Storamad gärde
      Stora Råsen bergmarksrås, gilja
      Storlyckan gärde
      Storöna del av Lillaboö
      Stugåkern åkermark
      Surtäppan åkermark
      Svartady mosse
      Svarta gropen dike
      Svarta Gropen dal o. hagmark
      Svarte dy mosse
      Svartemosse mosse och odling
      *Svensholmen holme
      Svensholmen holme, höjdmark
      Svensängen äng
      Sågebacka gärdesmarker
      Sörgärdet gärde
      Taskamossen mosse
      Tavlan gärde o. åkerjord
      Thamens väg, se Rake vägen väg
      Tidaholmshygget hygge
      Tjurahagen hage
      Tomtebacka backar o. gärdesmark
      *Torstabacken? backe
      Traneskyttakärret sankmark
      Tranängen äng o. gärde
      Trekanten gärde
      Tresjö sjö
      Tresjö sjö
      Treskede del av väg
      Treskee vägskäl
      Trestena Mosse mosse
      Trestenavägen väg
      Trinnebacke backe o. hagmark
      Trädgårdslyckan lycka
      Tuppamossen mosse
      Tågmossen mosse
      Tån hag- o. utmark
      Tångaskjölet mark(?)
      Törnholmen höjd
      Törstaberget berg
      Utrahage hage o. gärdesm.
      Vargaklippan berg
      Vargamossen skogsmarksmosse
      Vargastugorna klippblock
      Vargastugorna berg o. utmark
      Vasavägen markväg
      Viken odling o. åkermark
      Väderkvarnsgärdet gärde
      Vägåkrarne åkermark
      Välabron bro
      Välabron bro
      Välabro bäck o. vägbro
      Välerna marker
      Vässlagärdet åkermark
      Åkerholmen höjd
      Åkerholmen gärde o. åker
      Åsabacka gärden
      Åttingen åkermark
      Äggesjö odling, åkermark
      Älgamossen skogsmosse
      Ängaledet led, stängsel
      Ängamossen mosse och ängsmark
      Ängarna åker-, ängs-, och gärdesmarker
      Ängavägen väg
      Ängavägen markväg
      Ängavägskärr kärr, busk- o. sankmark
      Ängavägssten stenhäll
      Ängavägssten stenblock
      Örsund gärdesmark o. bäck
      Örsundsbro bro
      Örsundsbro vägbro
      Östyckena gärdes- o. hagmarker

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.