ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fridene socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 12 Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 8
Fridene sn Djurabron bro Fridene sn sn Djuran å
Fridene sn Djuran å Fridene socken *Hjortronmossen mosse
Fridene sn Hjorta mossen mosse Fridene sn Tidan å
Fridene sn Sandbacken ängsmark Fridene sn Tidan å
Fridene sn /Se Sanket ägomark Fridene sn Tidan å
Fridene förr sätesgård, nu by /Se Soldatängen ägomark Blikstorp jvstn Yan å
Fridene sn Stubbahagen ägomark Blixtorp gd Yan å
Fridene sn Svinabäcken bäck Blixtorp gård Yan å
Fridene sn Tidan å Bosgården gård  
Fridene by o. sn Tångabäcken bäck Bosgården gd  
Fridene sn Vitebacken ägomark Bredegården gård  
Fridene sn Yan å Bredegården gd  
Fridene sn   Brogården gård  
Fridene by   Brogården gd  
Fridene by   Broholm bebyggelse  
Fridene sn   Bygget lägenhet  
Frijdene Saknas   Djurshult säteri  
Fridene sn   Djurshult gd  
Fridene sn   Dÿkaretorpet t.  
Fridene sn   Fallet lägenhet  
Fridene sn   Fridene by  
Fridene sn /Se   Hjelmstorp gård  
Fridene sn /Se   Hjelmstorp gd  
Fridene by o. sn /Se   Junkergården, se Storegården Saknas  
Fridene(d) sn /Se   Karthagen gård  
Fridene sn /Se   Karthagen gd  
Fridene sn /Se   Karthagen gd  
Fridene sn /Se   Karthagens kvarn kvarn  
Fredened gd   Knäppet torp  
Fridene Saknas   Knäppet gd  
Fridene by   Källängen lägenhet  
Kättarp by   Kättarp gård  
Stommen = 1 Fridene gd   Kättorp gd  
?Tjustorp by   Kiättorpa torph t.  
Vädbjörntorp gd   Kättarpatorps äng frälseäng  
Vädjebjörntorp g   Ledet t.  
Vestorp by   Lillegården gård  
Västorp by   Västorp Lillegården gd  
Västorp by   Lillegården gård  
Västorp by /Se   Årby Lillegården gd  
Årby by   Markussahemmet Saknas  
Årby Saknas   Mossagården gd  
Årby by /Se   Måsagården gård  
    Murgården, se Mossagården Saknas  
    Norrängen torp  
    Radby eller Rabby långa torp och lägenhet  
    Sanket torp  
    Skattegården gård  
    Västorp Skattegården gd  
    Skattegården gård  
    Årby Skattegården gd  
    Stenbacken nedriven backstuga  
    Stenåsen gård  
    Stenåsen gd  
    Stocksgården gård  
    Stocksgården gd  
    Stommen gård  
    Stommen gd  
    Storegården gård  
    Åsby Storegården gd  
    Stubbahagen avhyst torp  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Tjustorp gård  
    Tjustorp gd  
    Torstenstorp t.  
    Tranmossen frånsålt torp  
    Vasängen herrgård  
    Vasängen herrgård  
    Vedbjörnstorp, se Svenstorp traktnamn  
    Vedbjörnstorp, se Tidalund traktnamn  
    Vestorp by  
    Vädbjörntorp gård  
    Vädbjörntorp gd  
    Västergården gård  
    Västorp Västergården gd  
    Västerkärr lägenhet  
    Årby by  
    Årby by  
    Årängen bebyggelse  
    Österängen torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.