ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härlunda socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 28 Bebyggelsenamn : 481 Naturnamn : 385
Härlunda sn Bodanabbe mossudde Härlunda sn /Se Adamsbacke mark
Härlunda sn Brearemossen mosse Härlunda sn Alagången mark
Härlunda sn Dammsmaden terräng Härlunda by o. sn Alehagen gärdesmark o. hage
Härlunda socken /Se Djupedal terräng Härlunda socken Algutsåkern åkermark
Härlunda socken /Se Ekholmen mossudde Härlunda sn och by Algutsängen ängsmark
Härlunda sn Furubacken skogsparti Härlunda Socken socken Amundtorpaängen åkerm
Härlunda sn Furubacken skogsmark Sagesmän förteckning Ankedammen gårds- och vattendamm
Härlunda sn Fåglamossen terräng Sagesmän förteckning Aplabacken gärde o. mark
Härlunda sn /Se Hagabacken terräng Förkortningar förteckning Arentorpslyckan åkermark o. lycka
Härlunda sn Höjden terräng Förkortningar förteckning Arvidsögärdet gärde
Härlunda socken *Kajmossen mosse Förkortningar förteckning Arvidsön åkermark, gärde
Härlunda sn Kolamossen mosse Förkortningar förteckning Baksmällarehagen hagmark
Härlunda kyrka k:a Korsasten gränsmärke? /Se Förkortningar förteckning Balsamosen skogsmarksmosse
Härlunda sn Korsesten förr gränsmärke Härlunda socken Bastulyckan gärdesmark
Björklunda Saknas Långmossen mosse Härlunda socken Bergsdiket dike, torrläggningskanal
Härlunda sn Markustorp triangelpunkt Härlunda socken Bergängslyckan åker
Härlunda sn *Rogelibron bro Härlunda socken Bissöna holme i mosse
Härlunda sn Rogelibäck bäck Härlunda socken Bissönebacken gärdesmark
Härlunda sn Rösjömossen mosse Gränsaren, se Gränsen inbyggarbeteckning Bissönemossen åkermark och mossejord
Herlwndha sokn *Skinnarelyckan åker Amundtorp f.d. torp Bjursängen gärdesmark
Härlunda sn Svanteskärret kärr Anderstorp hem.delar Björkhagen hagmark och gärde
Herlunda Saknas Svarte rinnaren bäck Anneberg stuga Björkåsen åker- o. hagmark
Härlunda jordebokssn Syrdammen göl Anneberg hus Blinningsbackarna skogsmark
Härlunda sn Syrskogen skogsmark Annefors lht Blombergsäng ängsgärde
Härlunda sn Säckaremossen mosse Annefors lht Bläcksmaden madmark
Herlunda Saknas Tån terräng Apelås torp Boanabbe mossemarksudde
Härlunda sn Älemossen mosse Aranäs lht, handelsbutik, m.m Bollas Lycka åkermark
Härlunda sn Älgamossen mosse Arentorp gård Botten hagmark
Hærlunda byskog   Arentorp gård Brastorpa Höväg markväg
Härlunda sn /Se   Arnetorp, Lilla hem.del Brastorpamad mark, lht
Härlunda sn /Se   Arentorp Stora hem.del Brogärdet gärde
Boda, Stora gård   Arvidstorp bebyggelse Brogärdet gärde
Bodan, Stora gd   Arvidstorp hem.del Borkebro landsvägsbro
?Boda by   Aspelund f.d. torp Broke källa »källa»
Boda by   Backa torp, lht Bruarevadet skogsmarksväg
Boda, St. g.   Backen avs. lht Brunnslyckan gärde
Boda, Stora gd   Backen lht Brunängen åkrar
Boda, Stora gd   Backen lht, bst Bygghusåkern åker
Boden, Stora gd   Backen, Lille f.d. bst Brynängen gärdesmark
Boden, Stora gd   Barrhult bebyggelse Brynängen Lilla äng
Bossgården gd   Bengtstorp f.d. torp Brynängen Stora ängsm.
Bossgården = 4 Härlunda gd   Berget f.d. torp Brändsla gärdesmark
Botorp Saknas   Betel frikyrkokapell Bybacken back o. hagmark
Bosotp by   Bjursäng f.d. hus, statarestuga Byggningagärdet åkerm
Botorp gdr   Bjärklunda Kyrka kyrka Bygärdet åker o. gärdesmark
?Botorp gd   Bjärklunda Kyrka kyrka Bymossen åkermark
?Botorp by   Bjärklunda Skola lht, fd skolhus Bytomten mark, back o. åkermark
Ekeberg gd   Björkebacken torp Dalahällan källa
Ekegården gd, by   Björkelund torp Damhagebäcken bäck
Ekelund förr stuga?   Björkelund torp Dammhagen hage o. mark
Gryta gd   Björkelund, Västra, Östra f.d. torp Damsgårdslyckan gärde
Gryteslätt gd   Björkudden lht Dammsmaden mad. o. åkermark
Gryteslätt by   Björkåsen lht el. hem.del Dankvalagärdet gärdeslycka
Gryteslätt by /Se   Blinningbacka f.d. torp o. ställe Djurgårdshaget skogsmark
Gräsöna ödetorp?   Blombacken avs, lht Dunderbergsgärdet åker
Halleberg gd /Se   Blombacken hus el. lht Dunderbergsgärdet gärde
Herrtorp by   Bodan, Stora gård Duskebo marklycka, gärde
Herrtorp gård   Bodan gårdar Duskebolyckan gärdeslycka
Herrtorp by   Bodan gårdar Däjelyckan gärde
Herrtorp by   Bodan, Stora gård Ekebacken mark
Herrtorp gd:ar   Boda, Norra, Södra f.d. torp Ekebergs Dråger skogsm.dälder
Herrtorp gdr   Boda, Norra, Södra f.d. torp Ekelundsgärdet gärde
Herrtorp by   Bosgårdstorp torp Ekgårdsbron vägbro
Herrtorp gd   Bossgården gård Enebackagärdet åkrar
Herrtorp gd   Botorp Saknas Enelyckan gärdeslycka
Herrtorp gd   Botorp gårdar Flian å
Herrtorp by   Botorp gårdar Flian å
*Herstra Saknas   Botorp, Lilla gård Flian å
Hittebo förr torp   Botorp, Lilla, Stora bebyggelse Flian å
Hyttebo torp /Se   Botorp bebyggelse Flodiket avloppsdike
Härlunda by   Botorp, Lilla gård Farsabacken mark
Härlunda by   Botorp, Stora gård Forsholmen holme o. mark
Härlunda by och socken   Botorp, Stora gård Fuglabotten gärdesmark
Härlunda by   Broholm lht, avst Furubacken skogsmark
Härlunda by   Broke gårdar Furubacken hagmark
Härlunda by   Broke gårdar Fusabacka binamn på Blinningbacken
Härlunda by   Broke, Lilla f.d. torp Fusabacken ödelht
Härlunda by   Broke, Lilla lht Fyrstocken gärde
Härlunda by   Broke Lilla gård, torp Fåghagen, se Hästhagen beteshage
Härlunda by   Broke Kvarn f.d. kvarn Fädreven gärdesmark
Herlunda by   Broke, Stora gård Fävanerna skogsmarker
Härlunda by   Broke, Stora gård Fävane Dråger skogsmark
Härlunda by   Broke, Stora, Lilla bebyggelse Fölungahagen hage
Härlunda by   Broke, Stora gård Fölungavärslan springkälla
Höryda Saknas   Bränneriet Ekgården f.d brännvinsbränneri Gatorna mark o. vägområde
Höryda gd /Se   Bränneriet Botorp f.d. bränneri Granhagen nu skogsmark, förr beteshage
Höryda herrg.   Byn gårdsbebyggelse Grenstigaskogen skogsmark
Höryda hg   Bäckalund hem.del Getaryggen skogsmark
Höryda hg   Bäckaskog lht el. fastigh. Gillersmossen skogsmarksmosse
Höryda hg   Bäckedalen lht Gladberget berg
Höryda hg   Bösaslätt torp Glasberget berg
Höryda hg   Bösaslätt f.d. torp Granhagen hage
Höryda hg   Cederlund bebyggelse Grytemossarne skogsmarksmossar
Höryda hg   Cederslund hem.del, lht Gubbalyckan gärdeslycka
Kartåsen förr stuga?   Dalen f.d. torp Gullbergshagen hage
Kroken förr torp?   Dammhagen statstuga Gullängen äng o. åker
?Lindebacken f.d. torp   Damsgården gård Gästabudsmossen, Store torv o. skogsmarksmosse
Markustorp förr torp   Damsnäs f.d. backstuga Hacket gärde
Midskogsbro gd /Se   Damstorp lht o. fastighet Hagalyckan åkerlycka
Mildesmaden Saknas   Damsön torp Hagen hage o. betesmark
Milsmaden Saknas   Dankvala f.d. torp Hallagärdet gärde
(Milsmaden)? Saknas   Danmark f.d. torp Hallavadsbackarne marker o backar
?Milsmaden gd /Se   Djupedalen torp Hallavadsån å, bäck
Milsmaden gd /Se   Djupedalen f.d. torp Halängen äng, gärdesomr
Mosstorpet förr torp?   Dunderberg lht Harasåta åkerlycka
Olstorp förr torp?   Dunderberg f.d. bst Helvetesmossen mosse
Selagården gd /Se   Döve Siggestorp gård Hemgärdet åkermark
Siggestorp förr torp?   Döve Siggestorp gård Hemhagen hagmark
?Skattegården gård   Döve Siggestorp gård Hermansliderna lider
Skattegården rusthåll   »Eriksberg» ställe Herrtorpabron bro
Skattegården rusthåll   Ekebacken lht Hjortahagen hagmark
Skinnarlycka Saknas   Ekebacken hem.d. Holmagärdet åkermark o. gärde
*Skinnarlyckan Saknas   Ekeberg gård Holmakärret åkermark
Skrelunda Saknas   Ekeberg, Lilla tomt Holmsgärdet åker
Skredelwnda Saknas   Ekeberg gård Hulkagärdet gärde och åkermark
Skrelunda gd   Ekeberg gård Hyndebogärdet gärde
Skrelunda by   Ekeberg, Lilla lht eller »tomt» Hägnan äng, mm
Skrelunda by   Ekedal lht Hästhagen beteshage
Skrelunda by   Ekegården gård Hästhagen beteshage
Skrelunda g   Ekelund f.d. backstuga Hästhagen hagmark
Skrelunda gd   Ekenäs lht Hästängen betesmark
Skrelunda gd   Ekeskogen lht Höbron bro
Skrelunda gd   Ekeskogen f.d. torp Högemossen skogsmarksmosse
*Skömpen Saknas   Ekholmen, Västra, Östra torp Höjdahagen hage, gärdesmark
Stommen f.d. gd   Ekstorp torp Höjdaliden väglid
    Enebacken lht Höjden gärde
    Enebacken torp, lht Höjentorpa Lyckor odlingar o. lyckor
    England bebyggelse Intagan gärdesmark
    Fattigstugan lht, o. fattighus Jonasamossen mosseodling
    Fliafors fors och obeb. lht Jonteshagen skogsbeväxt beteshage
    Flodsberg lht Jungaskiften skogsmark
    Flämmingsbacken Saknas Jungstorpamossen mosse
    Flämmingsbacken lht, avst Kalbergsmossen mosse
    Flämmingsbacken lht Kalvahagen hagmark
    Forsen gård Kalvahagen hage- o. gärdesmark
    Forsen gård Kanareberget berg
    Forsen gård, mm Kaneken, se Kalbergsmossen mosse
    Forsen f.d kvarn, m.m Kaniken odlad mosse
    Forsen, Lilla lht el. hem.d Karlaräv gärde
    Fridhem f.d. torp Klockarelyckan åkermark o. lycka
    Fridhem torp el. lht Klämsängen äng o. åker
    Fridhem lht Knallen gärde
    Fridhem f.d. torp Kanllåkern gärde, åkerjord
    Furubacken f.d. torp Knektalyckan gärdeslycka
    Fusa = Jakoba f.d hus eller ställe Knepekafallet f.d. vattenfall
    Församlingshuset lht, hus Knepcke Ålekista fd. ålkista o. fångställe
    Gatorna backstuga Kohagen hagmark
    Gatorna backstuga Kohagslyckan åkermark o. lycka
    Genstigen hemmansdel, gård Kolamossen skogsmarksmosse
    Glas»es f.d. torp Konvaljedungen björkdunge
    Gottland lht. el. bst Korpåsabackarne mark o. backsluttningar
    Granbacken torp Korsen korsväg
    Granhult torp Korta tegen åker
    Granliden lht Kringelihölj hölj
    Granlunden f.d. backstuga Kroken gärde
    Granskogen lht Krokiga landen tegar
    Granskogen torp Krokängen äng o. åkerjord
    Granskogen lht Kronorna åkermark
    Granstugan f.d »skogvaktaretorpet» Kråkholmen mark, holme o. gärde
    Grimstorp lht Kullen = Kinnekulle berg
    Grimstorp torp el lht Kvarnafallet f.d. vattenfall
    Gryte gård Kvarnavägen väg
    Gryte gårdar Kyrkelyckan åkerlycka
    Gryta gårdar Kyrkemaden mad, åkermark
    Grytebyn »by» Kyrkängen äng o. åkerm.
    Gryte, Lilla gård Kyrkön skogsmarksområde
    Gryte, Lilla gård Kålsbogärdet gärde
    Gryte, Lilla gård Kärret gärde
    Gryteslätt gård Kärret gärde
    Gryteslätt gård Kölnegärdet gärde
    Gryte Stora gård Ladalyckan åkermark
    Grytetorp torp Ladalyckan åkermark
    Gränsen lht Lerlanden åkermark
    Gränsholmen torp Lerlanden åkrar
    Gränsholmen, Västra, Östra f.d. torp Lerrenerna ängs. o. åkermark
    Gränsen torp Lille trindåkern åker
    Gräseket torp Lillängen åkermark
    Gräsöna gård Lindebacken mark
    Gräsöna gård Lundabacken backe
    Gräsöna gård Lundagärdet åkermark
    Grönelid f.d. backstuga Lundahlslyckan, se Stenbergslyckan åkerlapp
    Gunnarstorp gård Lunden gärdesmark
    Gunnarstorp gård Lundåkersgärdet gärde
    Gustavsberg lht Lunsabacken backe
    Gustavslund Saknas Lunsabacken backe
    Gustavslund lht o. fastighet Lunängsgärdet åker
    Hagabacken torp Lyckan gärdeslycka
    Hagalund lht Lyckan åkerlapp
    Hagen lht Lyckegärdet gärde
    Hagen f.d. torp Långagärdet gärde, åker
    Hagen ryttarboställe, f.d. t. eller boställe Långamossen skogsmarksmosse
    Hallagården gård Långebackaliden landsvägslid
    Hallavadet lht o fastighet Långemossen skogsmarksmosse
    Hallaängen f.d. torp Långtegen åker
    Halleberg gård Långåkern åkermark
    Halleberg, Gästgivaregården gård o. f.d gästgiveri Madbackarna åkrar
    Hallebergs Äng hem.del Maddiket dike, kanal
    Hallegårdarne bebyggelse Maden åkrar
    Hamra hem.del el. lht Maden mad och åkermark
    Hellingsberg hus el. lht Maderna gärdesmark
    Henriksberg hem.del Maderna åker- o. ängsmarker
    Henriksberg hem.d Madgärdet åkermark
    Hermansstugan backstuga Majoreholmen holme
    Hertorp, Lilla gård Marbomaden skogsmark
    Herrtorp, Lilla gård Martängen åkermark
    Herrtorp gårdar Marumsskogen skog
    Herrtorp gårdar Mellangärdet åker
    Herrtorp, Stora, Lilla bebyggelse Mellomgårdsbron vägbron
    Herrtorp, Stora gård Mellomgärdet åkergärde
    Herrtorp, Stora gård Mellomgärdet gärde
    Herrtorps kvarn, se Kristinefors kvarn Saknas Milasten, Torpa f.d. milsten, väglängdsmärke
    Herrtorpa Kvarn kvarn Moragryta berg, berggryta
    Herrtorpa Såg sågverk Mormora berg bergknalle
    Herrtorp Lilla gård Mosebacke backehöjd
    Herrtorp Stora gård Mossen åkermark
    Hultet f.d. torp Månseravad mosserås o. vägvad
    Hyndebo eller Halleberg gård Mölyckan åkerlycka
    Hyndebo bebyggelse Nolgärdet åkergärde
    Hyndebo binamn på Halleberg Nolhagen hagmark
    Hyttebo avhyst torp Nolyckan gärdeslycka o. åkerjord
    Hyttebo f.d. torp Nyborgsgärdet gärde
    Hällatorp f.d. torp Nycklagärdet gärde
    Hälledal lht Nygärdet gärde
    Härlunda by Nygärdet gärde
    Härlunda by och gårdar Oxahagen hagmark
    Härlunda by o. gårdar Paltaledet vägled
    Härlunda Andersgården gård Pepperbruket skogsmark
    Härlunda Bosgården gård Per Anders backe backe
    Härlunda Damsgården gård Per-Anders Backe mark
    Härlunda Ekgården gårdar o. gords Piskås mark
    Härlunda Ekgården gård Posthagen hage o. åkermark
    Härlunda Ekgården gård Prästavägen väg
    Härlunda Hallagården gård Prästeräng äng
    Härlunda Hallagården gård Prästängen mark
    Härlunda Folkskola lht och folkskola Pängaberget berg
    Härlunda Källegården gård Pängaliden landsvägslid
    Härlunda Källegården gård Päramossen mosseodling
    Härlunda Kyrka kyrka Rudedammen damm
    Härlunda Mellomgården gård Ruggelibäck bäck
    Härlunda Mellomgården gård Ruggelidbäck bäck
    Härlunda Prästagården gård Råggelid lid
    Härlunda Prästagården gård Råggelidbäcken gransbäck
    Härlunda Prästgård Nya prästgård Råggelidsängen äng o. åker
    Härlunda Selagården gård Rännaregärdet gärde
    Härlunda Selagården gård Rävagapet skogsmark
    Härlunda Skattegården gård Rödjorna skogsmarksodlingar
    Härlunda Småskola lht o. småskola Selagårdsbron bro
    Härlunda Saknas Sellavanemossen skogsmosse
    Höberg hem.del, gård Sellavanerna skogsmark o. råser
    Höberg hem.del Sibergshage mark
    Höberg hem.del Sibirien gärde
    Höberg hem.del Siggestorpagärdet gärde
    Högebo f.d. torp Sjunneledet väg o. stängselled
    Höjden torp el. hus Sjunnevadet bäckvad
    Höjentorp f.d. torp Sjunnevadskällan källa
    Höryda gård Sjusovarehålan jordbit
    Höryda gård Skansamossen mosse
    Höryda gård Skaralyckan stenig åker
    Johannelund lht Skaramossen mosse
    Jonstorp gård Skarlyckan gärde
    Jonstorp gård Skigårdsängen äng o. åkermark
    Jonstorp gård Skintan gärde, åkerm.
    Junges = Pära f.d. torp Skogagärdet gärde
    Jungstorp torp el. lht Skogalyckan åkerlycka
    Karlsberg f.d. bst Skogslyckan åkerlycka
    Karlslund lht Slåttängen äng
    Kartåsen backstuga, f.d. torp Slängedamm damm eller vattensamling
    Kartåsen f.d torp Slättan trakt
    Klinten f.d. torp Smalängen äng
    Klockarebolet f.d. klockareboställe Smedjalyckan gärdeslycka
    Knallen f.d. torp Smedjaråsen hagmarksdäld
    *Knepeka gård Smedjegärdet åker
    Knepika torp Smöräskan gärde, åkermark
    Knepeka bebyggelse Sneppamossen mosse och åkermark
    Knepeka binamn på Milsmaden Snickaremossen mosse
    Kolhult f.d. torp Sockerbruket skogsmark o. rås
    Korpåsen f.d. torp Soldatmossarne mosse o. åkermarker
    Krans»es f.d. torp Sommarlyckan gärdeslycka
    Kringlemad Saknas Spikabotten åkermark o. gärde
    Kringlemaden gård Spjället åkermark
    Kringelimad torp Sporragärdet åkermark
    Kringelmad gård Sprutaremossarne skogsm.mossar
    Kringelmad gård Spåren gärde o. mark
    Kringelimad gd /Se Stenbergslyckan åkerlapp
    Kristinefors kvarn, fall Stenhagen väg
    Kristinefors kvarn kvarnfastighet Stenhagen hage
    Kroken torp Stenhuggeriet gärde
    Kroken f.d. torp Stenlyckan åkerlycka, gärde
    Kyrketomten mark, kyrkogård Stenröjningen åkerlapp
    Källebacken f.d. torp, soldattorp Stenslyckorna åkerlyckor
    Källeberg lht Stenumavägen landsväg
    Källegården gård Sticksgärdet gärde
    Källstorp torp Stockamad mad o. odling
    Kärrtorp lht Stora gärdet, se Lunängsgärdet åker
    Kärrtorp hemmansdel Stora Gärdet åkergärde
    Ladalyckan f.d. torp Store Mossen skogsmarksmosse
    Larslund f.d. hus el. bst Store trindåkern åker
    Larstorp torp Storåkern åkermark
    Lassaberg bebyggelse Storängen äng, åker
    Lassaberg hem.del Storängen åkermark
    Laxdiket gård Storö skogsmarksholme
    Laxdiket gård Storöskogen skogsmark
    Laxdiket gård Struten åkermark
    Laxediket gård Stubbagärdet gärde, åkerj
    Laxtorp f.d. bst Svartemossen skogsmarksmosse
    Ledet f.d. torp el. bst Svea skogsmark
    Lillegården bebyggelse Sveagärdet åker
    Lilleskogen f.d. torp Svederna åkerjord
    Lindebacken f.d. torp Svedjan gärdesmark
    Ljungslätt f.d. bst Svedjan gärde o. åkermark
    Ljunggrensbacken f.d. hus o. ställe Svedjan åker o. hagmark
    Lugnet f.d torp Svepeliden väglid
    Lunden f.d. bst Svepesten stenblock
    Lundsberget f.d. torp Svepesten stenblock
    Lundtomten hem. dal Svinsund källa, vässel
    Lunneberg lht Sågarehagen beteshage
    Lunnetomt f.d. hus el. torp Sågarmaden madmark
    Lyckan torp Säckaremossen mosse och åkermark
    Lyckan f.d. bst Söapinan skogsmarksås
    Lyckorna f.d. hus el. torp Sörgärdet åkermark
    Långebacken lht. el hem.del Sörgärdet åkergärde
    Lövbacken bebyggelse Sörkullen berg och gärde
    Lövbacken f.d. bst Tegelslagarelyckan lycka
    Lövbacken hem.del Torskroken gärde
    Lövängen avs. lht Tredingsgärdet gärde
    Lövängen avs. lht Trinnemossen skogsmarksmosse
    Lövängen Saknas Trognagärdet gärde
    Lövängen lht Trognagärdet åker
    Malmslund lht Trossebodgärdet åker
    Marieberg torp Trossebogärdet gärde
    Marieberg Norra, Södra torp Trädgårdsgärdet åker
    Marieberg, Norra, Södra fd. t Trädgårdslyckan gärde
    Markesa binamn på Markustorp Trädgårdslyckan åkermark
    Markustorp torp Trädgårdslyckan åkerlycka
    Markustorp binamn på Döve Siggestorp Tuvemossen mosse
    Mejeriet Ekgården f.d. mejeri Tåamossen åkrar
    Mejeriet Halleberg f.d. mejeri Tålyckan åkerlycka
    Mellomgården gård Tålyckan Lilla åkermark
    Mellomtorpet f.d. torp Tålyckan Stora åkermark
    Milsmaden gård Tån gärdes o. hagmark
    Milsmaden gård Täppalyckan åkerlycka
    Milsmaden gård Täppelyckan åkermark
    Mossen f.d. torp Ullholmen holme
    Månsa (Månstorp) f.d. torp Vadagärdet gärde
    Noringsberg lht Vadholmen gärdesmark
    Nordshagen torp el. lht Vallgrensmossen mosse
    Nordäng lht Varghult skogsteg
    Nyborg bebyggelse Varlännet gärde
    Nyborg hem.del Vasagärdet gärde
    Nybygget avhyst torp Vasalyckorna gärdeslyckor
    Nybygget torp Vassängen äng
    Nybygget f.d. torp Vattnegatan passage
    Nyelsberg torp Veabackelyckan lycka
    Nyhagen f.d. backstuga Veamossebackarne marker
    Olofstorp gård Vittingen Lille åkermark
    Olofstorp gård Vittingen Stora åkermark
    Pellarbruket f.d. torp Vreta gärde
    Petersborg lägenhet Vreta Lilla gärde
    Pettersborg hem.del Vreta Stora gärde
    Pettersborg hem.del Våmman gärde
    Pettersborg torp el. lht Våmmerna gärdes- och åkermarker
    Pickaryd torp Vångagärdet gärde
    Postgården bebyggelse Vångamossen mossemark, åkermark
    Postgården, Skrelunda gård Vångamossen mossemark
    Prästgårdsbyn by Väderkvarnabacken hagmarksbacke
    Prusses f.d. torp Väga gärde, åkerjord
    Prästegården gård Vägagärdet åker
    Prästtorp f.d. torp Vägagärdet åker
    Påverås lht Väggärdet gärde
    Rosendal f.d. bst Vässlan skogsmarkskälla
    Rosenlund bebyggelse Västergärdet åkergärde
    Rosenlund hem.del Ågärdet åkrar
    Rosersberg hem.del Ålyckan åkerlyckan
    Råggelid f.d. torp Åmarken åkrar
    Råggelid f.d. torp Åremaderna mader
    Råggelid f.d. torp Åsalyckan gärdeslycka
    Rödjan bebyggelse Åttingarne åkermarker
    Rödjan, Lilla torp Åttingen Lille gärde
    Rödjan (Stora) hem.del Åttingen, Store gärde
    Sandtorp f.d.hus el. torp Älemossen skogsmarksmosse
    Saralund f.d. torp Ängamossen åkermark
    Selagården gård Ängen åkermark
    Selatomten gård Äsperhaga utmarkshagar
    Selatomten gård Öksnebacken lid och hög backe, mark
    Selatomten gård Östermossen mosse
    Selatorp f.d. torp  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skogatorpet f.d. torp  
    Skogen f.d. bst  
    Skogsberg hus  
    Skogshyddan bebyggelse  
    Skogvaktaretorpet f.d. torp  
    Skrelunda by  
    Skrelunda by och gårdar  
    Skrelunda by och gårdar  
    Skrelunda by o. gårdar  
    Skrelunda Hyndebo eller Halleberg gård  
    Skrelunda Hyndebo eller Halleberg Saknas  
    Skrelunda Lille Trumpetaregården gård  
    Skrelunda L. Trumpetareg. gård  
    Skrelunda Smedsgården bebyggelse  
    Skrelunda Smedsgården gård  
    Skrelunda Store Trumpetaregården gård  
    Skrelunda St. Trumpetareg. gård  
    Skrelunda Skattegården gård  
    Skrelunda Skattegården gård  
    Skrelunda Saknas  
    Skrelunda Halleberg Saknas  
    Skräddaregården bebyggelse  
    Skulten torp  
    Skultum torp  
    Slättan, se 1 Stekareslätten Saknas  
    Slättan gård  
    Slättan bebyggelse  
    Smedsgården gård  
    Sneppen f.d. torp el. bst  
    Sockerbruket f.d. torp  
    Solbacken lht  
    Solhem bostadslägenhet  
    Stekareslätten Saknas  
    Stekareslätten torp  
    Stekareslättan gård  
    Stekarslätten gård  
    *Steken gård  
    Sten (Stens) hem.del  
    Sten (Stens) hem.del  
    Stenkilen torp, avs. lht  
    Stensholm hus  
    Stenåsen hemmansdel  
    Stocken f.d. torp el. ställe  
    Stockholm f.d. bst  
    Storö förpantningshemman  
    Storö hem.d  
    Strömsberg hem.del  
    Strömsberg, Lilla lht  
    Strömslund hus  
    Sveaberg lägenhet  
    Svedjan torp  
    Svedjan f.d. torp  
    Svedjan Lilla f.d. bst  
    Sveaberg lht  
    Sveatorp f.d. torp  
    Syran f.d. torp  
    Sågaretorpet torp el. lht  
    Sågaretorpet ödetorp  
    Sågars, se Sågaretorpet ödetorp  
    »Söderlund» f.d. torp  
    Tegelbruket Ekgården f.d tegelbruk  
    Tegelbruket Höberg tegelbruk  
    Tolatorp f.d. torp  
    Tomten tomt  
    Tofflet torp  
    Torpa f.d. torp  
    Tredingen benamn el. f.d. namn på Härl. Selagården  
    Trognatorpet f.d. torp  
    Trumpetaregården, Lilla gård  
    Trumpetaregården, Stora gård  
    Tån f.d. torp  
    Tåntorpet ödetorp  
    Ulvhult torp  
    Ulfhult torp  
    Utbodanetorp f.d. namn på Milsmaden  
    Uthygget bebyggelse  
    Vadet torp  
    Vadet torp  
    Varghult f.d. bst  
    Vässla f.d. torp  
    Väv = Gummes f.d. torp eller backst.  
    Ågården gård  
    Ågården gård  
    Åroten rote, sockenområde  
    Åroten rote, sockenområde  
    Åsen f.d. backst.  
    Åsen f.d. torp  
    Ängatorp lht  
    Ängerås f.d. torp  
    Ängland hem.del  
    Ängland hem.del  
    Öna f.d. torp  
    Österäng hem.del  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.