ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frösve socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 62
Frösve sn Biskopaskogen skog Frösve socken Biskopen skog
Frösve sn /Se *Boforsen fors Frösve sn Bomansbron bro
Frösve socken Bredhöljen område i å Frösve sn Bredhöljen hölj
Frösve sn Brudarehöljen område i å fröslingar inbyggarbeteckning Bredhöljen hölj
Frösve sn Brödershög gränsmärke Alaryd lht Brudarehöljen hölj
Frösve sn Byhagen ägomark Alfhem lht Byhagen åker
Frösve sn Dammshagen ägomark Altorp Saknas Bäckaråsa bäck
Frösve sn *Digerrör gränsmärke Altorp bebyggelse Dammshagen gärde
Frösve sn Dottermossen mosse Altorp äng Dela rås (= sank äng)
Frösve sn Getastocken ägomark? Altorp Lilla hmd Drakastenen berg
Frösve sn Holmarna ängsmark? Anderstorp Saknas Finnarehängsflon floe (=damm)
Frösve sn /Se Hässlefallet terräng? Annedal lht Holmarna beteshage
Frösve sn /Se *Jörjeån å Arlaryd, se Alaryd lht Hästhöljen hölj
Frösve sn /Se *Klia kvarn kvarn Aspelund lht Högahagen gärde
Frösve sn /Se Klia mo terräng Aspelund torp Jättadansen domarering
Frösve sn /Se Kliaskog triangelpunkt Aspen lht Jättadansen domarring eller offerplats
Frösve sn /Se Korpaströmmen område i å Aspen Saknas Jonas-Bengts äng mark
Frösve sn /Se Källehagen ägomark Backgården bebyggelse Korpaströmmen ström i å
Frösve sn /Se *Kärrtorpsröret gränsmärke Backgården bebyggelse Kullagärdet gärde
Frösve sn /Se Lidske kulle kulle Backgården Saknas Kullen höjd
Alentorp by Luttrabäcken bäck Barnagården, se Västergården Saknas Kyrkeled plats å
Altorp by Luttrabäcken bäck Björkelund lht Källskogen skog, f.d. beteshage
Braxtorp hrgd? Lutran å Björkelund lht Källstorpagärdet gärde
Braxtorp by Luttran bäck Björkelund lht Ljungahöljen hölj
Dogsberg poststation /Se Luttran bäck Björketorp lht Lundells backe mark
Frösve l. Frösved sn Luttran å /Se Björketorp lht Luttrabron bro
Frösve by Mossarna ägomark Björkhult lht Luttran bäck
Frösve by *Olofstorpsröret gränsmärke Blomdal lht Lögehöljen badplats
Frösve poststation /Se Speleberget berg Boforsen kvarn och gård Lövskogsgärdet gärde
Häljatorp by ? Store bro bro Boforsen kvarntomt Marken jord
Klia by Stöpen kronoallmänning Botten lht Marken utmark
Klia by Sylaråsen ägomark Braxbolet t. Mellbergskällan källa
Klia by /Se *Tjärstubben(?) råmärke Braxtorp Saknas Missunnan kronointäkt
Klia by /Se Trajenborg stenlabyrinter /Se Braxtorp by Mossarna marker
Stommen gd Åbrovallen idrottsplats Braxtorp äng Mörtamossen plats
Tovatorp torp Ösan å Bruket plats Onsbacken backe
Åkleby gd /Se Ösan ä Bussa kvarn Pålen landsvägskorset
Åkleby gd /Se   Bårstorp Saknas Rydbacken f.d. allmänning, ler och grustag
Ölstorp by?   Bårstorp bebyggelse Rävabacken sandås
Ölstorp gd /Se   Bårstorp lht Sanda gärde
?Östentorp gd   Bäckafors hmd Sidden sänka
    Dalen lht Sjudarehålan grop
    Dalvik lht Sjättedalshagen mark
    Diket Saknas Skjutviken f.d. bro
    Dogsberg Saknas Smedslid lid
    Dogsberg lht Speleberget berg
    Dunshult komministergård Spången bro
    Dunshult bebyggelse Stavrahygget skogsskift
    Dunshult äng Store bro landsvägsbron
    Dunshult hage Stöpajorden jord
    Edet lht Stöpen utmark
    Eriksberg lht Sylabron bro
    Franstorp torp Sylaråsen sankmark
    Franstorp lht Sylen hörn av åkerjord
    Fridhem lht Sågarehöljen hölj
    Fridhult lht Sörbylunds bro spång
    Frälsegården bebyggelse Taskebro brotrumma
    Fröbergs intäkt eller Lugnet lht Tjuravall hage
    Fröbäcken t. Torparehagen mark
    Fröstorp lht Vättnehöljen hölj
    Fröstorp torp Åkleby bro jängvägsbron
    Frösve Saknas Ösan å
    Frösve åker  
    Frösve äng  
    Frösve äng  
    Frösve äng  
    Frösve by mark  
    Gatan försv. lht  
    Getastocken torp  
    Getastocken lht  
    Granängen Saknas  
    Granängen lht  
    Grevbergs intäkt lht  
    Gustavslund lht  
    Gustavslund lht  
    Herrekvarn Saknas  
    Herrekvarn, se 5 Klia Saknas  
    Herrgården Saknas  
    Herrgården, se Nolgården Saknas  
    Hultet lht  
    Häljatorp by  
    Häljatorp bebyggelse  
    Hässlefallet Saknas  
    Hässlefallet lht  
    Höks lht  
    Ingridsmossen Saknas  
    Ingridsmossen lht  
    Ingridsmossen åker  
    Jonas Bengts, se Västergården Saknas  
    Junghem nu öde, förr torp  
    Jungstorp Saknas  
    Jättadansen lht  
    Jättedalen lht  
    Karlslund lht  
    Klia herrgård  
    Klia by  
    Klia by  
    Klia gård  
    Klia kvarntomt  
    Klingshemmanet lht  
    Klockaretomten åker  
    Komministerbostället, se Dunshult Saknas  
    Korpralsgården bebyggelse  
    Kroken äng  
    Kvarnmarken Saknas  
    Kvarnmarken lht  
    Kvarnmarken lht  
    Källehagen Saknas  
    Källehagen lht  
    Lerbäcken lht  
    Lerbäcken Saknas  
    Liden hmd  
    Lille-Sven hmd  
    Linan Saknas  
    Linan lht  
    Lindsberg lht  
    Ljunghem lht  
    Ljungstorp lht  
    Ljungstorp lht  
    Ljuvligro lht  
    Lugnet, se Frösbergs intäkt Saknas  
    Lunden åker  
    Lundens intäkt lht  
    Luttrabäcken holmar  
    Lyckorna lht  
    Malen lht  
    Manhem lht  
    Mellomgården gd  
    Mellomgården bebyggelse  
    Nolgården gd  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården t.  
    Nolheden lht  
    Nybygget torp  
    Nybygget lht  
    Nylund lht  
    Nyslätt torp  
    Nyslätt hmd  
    Nyäng Saknas  
    Nyäng lht  
    Nötesten Saknas  
    Nötastenen försv. hmd  
    Perstorp Saknas  
    Perstorp Nya lht  
    Prästgården Saknas  
    Påvelstorp lht  
    Risängen Saknas  
    Risängen lht  
    Rosenlund Saknas  
    Rosenlund hmd  
    Rydbacken avs.  
    Rödegården åker  
    Sandelsborg lht  
    Sandhem lht  
    Sandkullen Saknas  
    Sandkullen lht  
    Sandliden lht  
    Sandstena lht  
    Siaktomten Saknas  
    Sikatomten Saknas  
    Skattegården Saknas  
    Skogshagen åker  
    Skogsholm lht  
    Skogslund lht  
    Skrämbo försv.t.  
    Slätten lht  
    Slättås Saknas  
    Slättås hmd  
    Smedstorp lht  
    Sofielund Saknas  
    Sofielund hmd  
    Solhem lht  
    Stampen ställe vid å  
    Stommen Saknas  
    Stommen bebyggelse  
    Strängshemmet torp  
    Stöpen Saknas  
    Stöpen lht  
    Stöpen lht  
    Svenshult lht  
    Sylen Saknas  
    Sörby egendom  
    Sörby Saknas  
    Sörbylund gods  
    Sörbylund lht  
    Sörbylund Saknas  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården gd  
    Tovatorp Saknas  
    Tovatorp bebyggelse  
    Tovatorp äng  
    Ulvåkers hållplats järnvägsstation  
    Unges bs.  
    Välsåsen Saknas  
    Välsåsen bebyggelse  
    Välsåsen Saknas  
    Västergården gd  
    Västergården bebyggelse  
    Västerås Saknas  
    Västerås t.  
    Västerås äng  
    Västra stambanan järnväg  
    Åbro lht  
    Åkleby bebyggelse  
    Åkleby gd  
    Åkleby hp.  
    Åkleholm lht  
    Åkerslätt lht  
    Åttingen hmd  
    Ängholmarne äng  
    Ängholmen äng  
    Ölstorp bebyggelse  
    Ölstorp gd och kvarn  
    Ölstorps kvarn kvarn  
    Östentorp Saknas  
    Östentorp bebyggelse  
    Östergården hmd  
    Österhem hmd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.