ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Låstads socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 68
Låstad sn Beten ängsmark Låstad sn Askflaget gärde
Låstad sn /Se Byglamossen ägomark Alekärr lht Bitarebiten mark
Låstad sn Bäcken terräng Alekärret t Björkelyckorna lyckor
Låstad sn Götings åsar skogsområde Alfhem lht Blackorna åker
Låstad sn Graö ägomark Backarna hmd Braskalyckan gärde
Låstad sn? Guldgruvorna ägomark Beten lht Byglamossen åker
Låstad sn Hallsjön sjö Borrås lht Fallet åker
Låstad sn Hästhagen ägomark Brotorp eller Katrineberg bebyggelse Fläskalyckan åker
Låstad sn Hästhagen ängsmark Brotorp eller Katrineberg bebyggelse Fribergsängen åker
Låfstads Saknas Kräftån, el. Kräftan å Bäcken lht Gamlegärdsflaget, se Askflaget åker
Låstad sn /Se Kräftån å Dalkarlstorp lht Getterna gärde
Låstad sn /Se Kräftån å, utlopp Enebacken hus Graö mosse
Låstad by Kräftån å Fridhem lht Guldgruvorna hålor
?Låstad sn sn Kvarnamossen mosse Fridhem lht Götings åsar rullstens- och grusås
Låstad by Källarbacken ängsmark? Grönetomt bebyggelse Habbegårdskorset landsvägskors
Låstad by Lillåsen ås Gärdet hmd Hammarhalsen åker
Låstad by Oxamossen sank mark Gästgivaregården gd Hammarängen åker
Låstad by Perstorp ägomark? Göranstorp lht Hedaflaget åker
Låstad by o. sn /Se Rävabacken ängsmark? Habbegården bebyggelse Herrsjön sjö
Stommen gd Saxängen ägomark Humlegårdskärret äng Herskullen kulle
Rambostorp by Själebacken ängsmark? Högelund lht Hästhagen åker
  Skansaliden skogsområde? Jägaregården bebyggelse Hästhagen gärde
  Skogen terräng? Kariaslätten hmd Hästhagen åker, utjord
  Skyttkärr ägomark Karlslund lht Högsflaget åker
  Susabäcken bäck Katrineberg, se Brotorp Saknas Karlalyckan jord och hus
  Suserör gränsmärke Klyftamon f.d. kronopark Katrinbergs kanal utdikningsdike
  Synnerkullen höjd Krusahemmanet hmd Krokarna åker
  Torparehagen ängsmark Kräftetorp försv. ställe Kräftan å
  Ödegärdet ägomark Kräftängarne eller Asbotorp ängar Lillåsen ås
    Larstorp lht Lundamossen åker
    Lillegården bebyggelse Missunnan åker
    Lunkatorp lht Mossen Saknas
    Långenstorp lht Muggebäcken bäck
    Låstad by Nordslåtterna åker
    Låstad bebyggelse Nygärdena gärden
    Låstads kyrkojord Saknas Ormaflon mark
    Låstad Olofsgården bebyggelse Oxamosen mosse
    Lövåsen bebyggelse Oxhagen åker
    Mariedal lht Pelleshagen åker
    Nolgården bebyggelse Piltabackarna backar
    Nolgården bebyggelse Piltalyckan åker
    Nyborg lht Rävabacken backe
    Nytorp öde torp Rävagärdet gärde
    Perstorp lht Sandagärdet gärde
    Piltagården bebyggelse Saxängebacken backe
    Prästtorp bebyggelse Saxängen mosse och åker
    Rambotorp by Själebacken grusbacke
    Rambotorp by Skansaliden lid
    Rambotorp tomt Skumpagärdet gärde
    Skogen lht Skyttkärr odling
    Skyttkärr försv. hmd Smedaliden lid
    Smedstorp, se Stenåker lht Smedalyckan åker
    Solliden lht Snipen gärde
    Starrkärr bebyggelse Stenrinnaremossen mosse
    Stakärr eller Starrkärr äng Stensbråten kvarnstensbrott
    Starrkärr, se 1 Stakärr el. Starrkärr Saknas Susabäcken bäck
    Stenåker lht Svartånedråg mark
    Stommen bebyggelse Svartsöjan åkerkulle
    Stommens soldattorp, se 17 Låstad Saknas Söräng gärden
    Susen tomt Sörängen äng
    Sven Olofsgården bebyggelse Tassamossen åker
    Sväng hmd Torparehagen f.d. allmänning
    Synnerkullen lht Torpareängen äng och åker
    Sörgården bebyggelse Tredjesmossen mosse
    Sörhult lht Värmagärdet gärde
    Sörtorp lht Åsaliden lid
    Söråsen lht Åsflon korsväg
    Söräng lht Äspelyckeledet korsväg
    Trädgård lht  
    Vallarna hmdr  
    Värmes försv. hmd  
    Värmslavallarna, se Vallarna hmdr  
    Åsbotorp f.d. ställe, nu jord  
    Åselund lht  
    Älvenstorp öde torp  
    Ängen hmd  
    Ödegärdet lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.