ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bällefors socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 84 Bebyggelsenamn : 430 Naturnamn : 91
Bellefors sn Annikas grav terräng Bällefors socken Alingabacken, se Höga tomt kulle
Bällefors sn Aspanässkog triangelpunkt Bellefors sn Annikas grav plats, berg
Bällefors sn Aspetorps holmar holmar Alfredsberg hmd Annikas ugn berg
Bellefors sn Backgårdens näs delvis odlad område Alinges Saknas Armenebybäcken bäck
Bellefors socken Backgårdsängen ängomark Alinges lht Aspetorps holmar holmar
Bällefors sn /Se Bistockamossarna mossar Alms, se Berglunda lht Aspö ö
Bällefors sn *Båretall skatterör gränsmärke Anderstorp Saknas Backa bro landsvägsbro
Bellefors sn Bärkaryd ägomark Anderstorp lht Backgårdens näs udde
Bällefors sn *Bäredal terräng? Anderstorp lht Badstubacken backe
Bällefors sn Bönlyckan ägomark Armeneby by Blindesbacken backe, försv. lht
Bellefors sn Degermossen mosse Armeneby bebyggelse Bromsastigen väg
Bellefors sn Degermossen sank mark Armeneby bebyggelse Bryggekärrsvägen väg
Bällefors sn Degertorp terräng Armeneby äng Bålet sandgrop
Bällefors sn Digra mosse Armenebybacke Saknas Bönlyckehagen skog och hage
Bällefors sn Frösgärdsbacken ängsmark? Armeneby kvarn lht Dammkällan igengrodd källa
Bällefors sn Fägremo allmänning /Se Aspetorp gd Degermossen mosse
Bällefors sn Getaryggen terräng Aspetorp bebyggelse Djupsikerna mosse
Bällefors sn Grytebackaliden terräng Aspetorp åker Drätten vik
Bellefors Saknas Gäddenäsströmmen område i å Asps Saknas Ekeskogabäcken bäck
Bällefors sn Harafjället terräng Aspås Saknas Fresgärdsbacken backe
Bällefors sn Hunnekullamon skogsområde Aspås lht Frösgärdet gärde
Bällefors sn Hunnekullaön o. Tjuvön »ö» och »udde» Backarns hmd Frösgärdsbacken backe
Bällefors sn Hunnekullaön terräng Backen gd Fårabäcken bäck
Bællefors socken Huvdeboda ägomark Backen, se 2 Armeneby Saknas Fädreven f.d. allmänning
Bellefors sn Höga liden Saknas Backgården, se 3 Hunnekulla Saknas Getaryggen höjd
Bällefors sn /Se Högetomt terräng Backgårds-ängen hmd Getaryggsvägen väg
Bällefors sn /Se Jordstorpsbäcken bäck Badstubacken lht Granatelyckan åker
Bällefors sn /Se Kavelbron bro Beatelund Saknas Grytebackaliden landsvägslid
Bällefors sn /Se Knektängen ägomark Beatelund lht Gröne skogen skog
Armannaby, se Armeneby Saknas Kols stubbe terräng Berget Saknas Gåsavadet vadställe
Armeneby by Korsvägen vägkors? Berget lht Gärdesskogen skog
Armeneby by Kronogårdsbäcken bäck Berglunda Saknas Hagaströmmen fors
Armeneby by Kvarnegårdsskogen skog Berglunda lht Harafjällen höjd
Armeneby gd /Se Kvarnstigen terräng Beten Saknas Hunnekulla bro landsvägsbro
Aspetorp gd Kärråsarna bergstrakt Beten lht Hunnekullafallet fall
Aspetorp gd Kärråsarna terräng Björkmossen Saknas Hunnekullamon skog
Aspetorp gd Lindhult terräng Björkmossen lht Hunnekullaön ö
Aspetorp gd Ljungstorp terräng Blindes lht Höga liden lid
Aspetorp gd Ljungås terräng Blombacka Saknas Höga tomt kulle
Aspetorp gd Långaflaget åker /Se Blombacka lht Järpåsa källa hälsokälla
Aspetorp gd Lövängen äng? Blåsås Saknas Kattholmen holme
Aspetorp gd? Mon terräng Blåsås försv. lht Knulten ås
Backgården gård Mossebo terräng Blåsås försv. lht Kolstubbe stenrör
Bellefors by Mosstorp terräng Borgen Saknas Kristens åker
Bällefors socken Närlingsmon ägomark Borghem Saknas Kronogårdsbäcken bäck
Bellefors by Paradiset terräng Bostället, se Knektatorpet Saknas Kungsholmen holme
Bällefors by Pulsängen terräng Brobacka Saknas Kvarnfallet fall
Gäddenäs gård Pulsängsbäcken bäck Brobacka lht Kyrketorpabacken kulle
Gäddenäs gd:ar Sandbromossen sank mark Broddabacken lht Käringadrynket sväng i Tidan
Gäddenäs gd Sjudars ägomark Bruket, se 1 Lagerfors bruk Saknas Kärrås kärr
Gäddenäs by Skarsmossen mosse Bråbacka såg försv. såg Mellangatan skog
Gäddenäs by *Skaterör gränsmärke? Bäcken Saknas Missunnan jord
Gäddenäs gd *Skatterör gränsmärke Bäcken lht Moamossen mosse
Gäddenäs by /Se Slåttemossen sank mark Bällefors by Mockeltorpaån å
Gäddenäs by Spängesudden terräng Bällefors Saknas Mossaliden landsvägslid
Gäddenäs Saknas Stingsmossen sank mark Bälleslätt lht Myckeltorpsbäcken bäck
Gäddenäs g Stomshagen ängsmark Belleslätt Saknas Mycklingamon ås
Gäddenäs by Store mossen sankmark Bönelyckan Saknas Myrabakcen backe
Gäddenäs by Store mosse mosse Bönelyckan försv. lht Näsena uddar
Gäddenäs by Store mosse el. Stormossen mosse Dalen Saknas Pulsängsbäcken bäck
Gäddenäs gård Stormossen mosse Dalen lht Pålstorpabäcken bäck
Gäddenäs by Store mosse mosse Dammen lht Pålstorpamon skog
Gäddenäs gd Stormossen mosse Dammen Saknas Pålstorps mo skog
Gäddenäs gd Stormossen mosse Degertorp Saknas Runstensgärdet gärde
Gäddenäs gd Tallekullen höjd Degertorp lht Sandbromossen mosse
Gäddenäs by Tidan å Edeslätten Saknas Sjudarns källa källa
Gäddenäs gd? Tidan å Elgatorp sold. bost. Skomakarelyckan gärde
Gäddenäs gd Tjuvö terräng Enebacken Saknas Skäggebolsbäcken bäck
Gäddenäs, S:a o. V:a gd:ar /Se Tretoppatallen fridlyst tall Enebacken lht Skäggebolsbäcken bäck
*Hagetorp Saknas Törsa ö terräng Enebacken lht Slåttermossen mosse
*Hagetorp Saknas Ugglemon terräng Enelyckan gd Smedakålgården åkerlycka
[Hagetorp] Saknas Vadaströmmen vadställe Eriksberg Saknas Spettabacke kulle
Hunnekulla by Vadaströmmen område i å Eriksberg lht Stingsmossen mossdråg
Huvdeboda gd Vargavad vadställe Erikslund Saknas Stomnabron landsvägsbro
Huvdeboda gd Vargavad vadställe /Se Erikslund lht Store mosse mosse
Huvdeboda gd Vasen terräng Erikstorp Saknas Strömmalyckan gärde
[Hwghebode] Saknas Vassgårds holme holme Erikstorp lht Svarta liden lid
Huvdeboda gd /Se *Vitehall gränssten Erkers-Svens Saknas Svarta ledet plats vid väg
Hufdebodan gd? Åkullamossen sank mark Falla Saknas Svärdabacken backe
Hufdebodan gd? Åtorpsskogen skog Fallet lht Tidan å
Hufdebodan gd? Äspemossen mosse Fittan torp Tjuvö ö
Kulla gd Äspön terräng Fredriksberg Saknas Tjäråsarna skog
?Kulla gd Öna terräng Fredriksberg lht Tranebron stenbro
Kyrketorp by Örnsnäs ägomark Fridhem Saknas Trollkonelid Saknas
Myklæthorp, se Mockeltorp by   Fridhem lht Uggelstorpabäcken bäck
Möckeltorp by   Frodes Saknas Vadaströmmen fors och vadställe
Möckeltorp by   Fronts lht Vasen skog
Möckeltorp by   Gamlerättarns lht Åkullen skogkulle
Möckeltorp gd   Garvaretorp Saknas Äspemossen mosse
Närlunda gd /Se   Garvaretorp försv. lht Ön eller Myckeltorpaön skog
Närlunda gd /Se   Getaryggen Saknas Örns näs udde
Närlunda gård /Se   Getaryggen försv. lht  
Pulsängen gd /Se   Grans-Karls hmd  
Rya förr by   Greifswald lht  
Skäggebolet by /Se   Greiswald torp  
Underbacken gd /Se   Gäddenäs by  
    Gäddenäs by  
    Gärdeskogen Saknas  
    Gärdesskogen försv. lht  
    Gästgivaregård lht  
    Gästgivaregården Saknas  
    Hallåsen Saknas  
    Hallåsen lht  
    Harafjällan Saknas  
    Harafjället försv. lht  
    Hassels Saknas  
    Heden Saknas  
    Heden lht  
    Hemgården lht  
    Hjerpåsen Saknas  
    Hjärpåsen, se Järpåsen Saknas  
    Hugolund lht  
    Hunnekulla Backgården Saknas  
    Hunnekulla bebyggelse  
    Hunnekulla, se 2 Tiberg Saknas  
    Hunnekulla, se 2 Tiberg Saknas  
    Husa Saknas  
    Husen försv. lht  
    Huvdeboda Saknas  
    Hufdebodan Saknas  
    Huvdebodan bebyggelse  
    Hägnåsen Saknas  
    Hägnåsen lht  
    Händela Saknas  
    Högetomt Saknas  
    Höglanda Saknas  
    Höglunda lht  
    Högeråsen lht  
    Högsås lht  
    Högtomt lht  
    Högås Saknas  
    Högås lht  
    Höjen försv. lht  
    Höjen eller Jönstorp Saknas  
    Jonslund lht  
    Jonstorp Saknas  
    Jonstorp lht  
    Jordkojan lht  
    Järns lht  
    Järpåsen bebyggelse  
    Jönstorp Saknas  
    Karlskog lht  
    Karlskog Saknas  
    Karlslund Saknas  
    Karlslund lht  
    Karlsten Saknas  
    Karlsten försv. lht  
    Karlstorp lht  
    Karlstorp Saknas  
    Karlstorp Saknas  
    Karlstorp lht  
    Kiddalyckan Saknas  
    Kiddalyckan försv. lht  
    Klockarebolet grädgäld  
    Klockarebolet Saknas  
    Klockarebolet lht  
    Knektatorpet lht  
    Knekts lht  
    Knulten lht  
    Knulten Saknas  
    Knulten lht  
    Komministerbostället, se Noltorp bete  
    Korsvägen Saknas  
    Krosvägen lht  
    Kristoffers Saknas  
    Kronogården bebyggelse  
    Kröken hmd  
    Kröses hmd  
    Kulla gd  
    Kulla bebyggelse  
    Kullatorp Saknas  
    Kullatorp lht  
    Kvarnegården Saknas  
    Kvarngården bebyggelse  
    Kyrkeberg lht  
    Kyrkeberg Saknas  
    Kyrkelund Saknas  
    Kyrkeslätt Saknas  
    Kyrkeslätt lht  
    Kyrketorp by  
    Kyrketorp by  
    Kyrkoherdebostället Saknas  
    Kärråsen bebyggelse  
    Kärråsen lht  
    Kärråsen Saknas  
    Lagerfors bruk  
    Lagerfors bruk förr järnbruk  
    Lagerforsbruk pst  
    Lagerfors lht  
    Lanses torp  
    Lans´ lht  
    Larsgården gd  
    Larsagården bebyggelse  
    Larsatorp Saknas  
    Larstorp lht  
    Leipzig torp  
    Leipzig lht  
    Lerryra Saknas  
    Lillängen Saknas  
    Lillängen försv. lht  
    Linan Saknas  
    Linan försv. lht  
    Ljungsslätt Saknas  
    Ljungstorp Saknas  
    Ljungstorp lht  
    Ljungås Saknas  
    Ljungås försv. t.  
    Lunk-Erkers Saknas  
    Lunnekullen Saknas  
    Lunnekullen lht  
    Lågkakemon lht:er  
    Läget Saknas  
    Läget lht  
    Lägret Saknas  
    Lägret lht  
    Lövåsen Saknas  
    Lövåsen försv. lht  
    Lövängen Saknas  
    Lövängen försv. lht  
    Mariehem Saknas  
    Mariehem lht  
    Marielund Saknas  
    Marielund lht  
    Medbacka Saknas  
    Medbacken lht  
    Mellangården, se 2 Bällefors Saknas  
    Melltorp Saknas  
    Mistaslätten Saknas  
    Moamossen Saknas  
    Moamossen Saknas  
    Moamossen lht  
    Mockeltorp by  
    Mockeltorp by  
    Mockeltorp Saknas  
    Mockeltorp, se 3 Möckeltorp Saknas  
    Mockeltorpamon Saknas  
    Mockeltorp Larsagården, se 1 Möckeltorp Saknas  
    Mockeltorp Vassagården, se 2 Möckeltorp Saknas  
    Molaggen Saknas  
    Molaggen lht  
    Mon Saknas  
    Mon lht  
    Mon försv. torp  
    Mossaroten lhtr  
    Mossebo Saknas  
    Mossebo lht  
    Mossen, se Skogsmossen lht  
    Mosskärr lht  
    Mossekärr Saknas  
    Mosstorp Saknas  
    Mosstorp lht  
    Movall Saknas  
    Moängen Saknas  
    Moängen hmd  
    Moängen hmd  
    Muren Saknas  
    Muren lht  
    Myckeltorp, se 1 Mockeltorp Saknas  
    Nyckeltorpaön, se Ön skog  
    Myrabackarna lht  
    Myrabacken Saknas  
    Myrhult Saknas  
    Myrhult lht  
    Månsagården gd  
    Månsagården Saknas  
    Möckeltorp, se 1 Mockeltorp Saknas  
    Möckeltorp Saknas  
    Möckeltorp fst  
    Nilsatorp lht  
    Nolgården gd  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Bellefors Nolgården gd  
    Noltorp gd  
    Noltorp Saknas  
    Nolåsen Saknas  
    Nolåsen försv. lht  
    Nybacken Saknas  
    Nybacken lht  
    Nyborg Saknas  
    Nyborg försv. lht  
    Nybro Saknas  
    Nybro försv. lht  
    Nybygget, se Beatelund lht  
    Nybygget lht  
    Nygården Saknas  
    Nylund lht  
    Nyrödjet Saknas  
    Nyrödjet lht  
    Nytorp Saknas  
    Nytorp lht  
    Närlingsmon Saknas  
    Närlingsmon lht  
    Närlingstorp sold. bost.  
    Närlingstorp lht  
    Närlunda gd  
    Närlunda Saknas  
    Oskarslund lht  
    Ottos torp  
    Palmelund Saknas  
    Palmelund lht  
    Palmelund lht  
    Petterburg Saknas  
    Pilalyckan lht  
    Prästebolet, se Kyrkoherdebostället Saknas  
    Prästgården Saknas  
    Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas  
    Prästängen försv. lht  
    Pulsängen gd  
    Pulsängen bebyggelse  
    Pålstorp Saknas  
    Pålstorp bebyggelse  
    Raskerna hmdr  
    Rosenborg Saknas  
    Rosenborg lht  
    Rosendal Saknas  
    Rosendal försv. lht  
    Roslan Saknas  
    Rya äng  
    Räven torp  
    Sadelmakaregården gd  
    Sadelmakaregården eller Månsagården bebyggelse  
    Saltäng Saknas  
    Saltäng bebyggelse  
    Sandslätt Saknas  
    Sandslätt handelslht  
    Sandvall Saknas  
    Sikes hmd  
    Sjyars öde lht  
    Skarsbacke Saknas  
    Skarsbacke Saknas  
    Skarsbacke lht  
    Skarslund Saknas  
    Skarslund lht  
    Skarsmossen Saknas  
    Skarsmossen lht  
    Skogarns hmd  
    Skogars förr skogvaktarbost.  
    Skogen Saknas  
    Skogsbolet Saknas  
    Skogshyddan Saknas  
    Skogslund lht  
    Skogsmossen Saknas  
    Skogsmossen lht  
    Skogsbolet försv. lht  
    Skräddaremossen Saknas  
    Skräddaremossen lht  
    Skygget Saknas  
    Skäggebolet gd  
    Skäggebolet bebyggelse  
    Skönbrunn Saknas  
    Skönbrunn lht  
    Slätten Saknas  
    Slätten lht  
    Slättes hmd  
    Smedstorp Saknas  
    Smedstorp lht  
    Sockenmark Saknas  
    Solbacken Saknas  
    Solbacken lht  
    Soldattorp, se Knektatorpet Saknas  
    Soldattorp lht  
    Soldattorpet, se 2-3 Kärråsen Saknas  
    Sols hmd  
    Sols hmd  
    Spånamossen Saknas  
    Stenstorp Saknas  
    Stenstorp lht  
    Stensåen försv. lht  
    Stenåsen Saknas  
    Stomkärr lht  
    Stommen, se 2 Tiberg Saknas  
    Stomshagen Saknas  
    Stomshagen lht  
    Stomskärr Saknas  
    Strömmen Saknas  
    Sörgården bebyggelse  
    Bellefors Sörgården gd  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården gd  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården gd  
    Sörskogen Saknas  
    Sörskogen försv. lht  
    Tallekullen del av by  
    Tallekullen hmd  
    Tallåsen Saknas  
    Tallåsen lht  
    Tiberg gd  
    Tiberg bebyggelse  
    Tiberg Saknas  
    Tjäråsamon Saknas  
    Tjäråsen Saknas  
    Torpa Saknas  
    Torpelund Saknas  
    Tröken lht  
    Tröken Saknas  
    Tunatorp lht  
    Uggeltorp Saknas  
    Uggletorp bebyggelse  
    Underbacken Saknas  
    Underbacken bebyggelse  
    Vadstenslyckan Saknas  
    Vadstenslyckan lht  
    Vall Saknas  
    Vall försv. lht  
    Vallen lht  
    Valls Saknas  
    Vasen Saknas  
    Vasen försv. hus  
    Vasen lht  
    Vassagården gd  
    Vassagården bebyggelse  
    Vidars torp  
    Vreten Saknas  
    Vråna Saknas  
    Västergården gd  
    Västergården bebyggelse  
    Västerås Saknas  
    Västerås öde lht  
    Åkullen Saknas  
    Åkullen lht  
    Årtorp Saknas  
    Åtorp lht  
    Älgatorp lht  
    Ängen, se Skönbrunn lht  
    Äspön skogslht  
    Örns hmd  
    Österlid Saknas  
    Österlid lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.