ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sverige : Samling 1

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Sverige"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Skaden-snola Skandinavien? /Se      
Scadinavia halvö /Se      
Sca(n)dinavia halvö /Se      
Skandien namn för Skandinavien /Se      
Skandinavien halvö /Se      
Skandinavien halvö      
Skandinavien halvö /Se      
Skandinavien halvö /Se      
Skandinavien del av Europa /Se      
Ska(n)dinavia landområde /Se      
Skandinavien landområde /Se      
Skandinavien del av Europa /Se      
Skandinavien halvö /Se      
Skandinavien landområde /Se      
Skandinavien halvö /Se      
Skandinavien landområde      
Skandinavien landområde      
Skandinavien landområde /Se      
Skandinavien halvö      
Skandinavien halvö      
Skandinavien landområde /Se      
Skandinavien landområde      
Skandinavien landområde      
Skandinavien landområde /Se      
Skandinavien halvö      
Skandinavien landområde      
Skandinavien landområde      
Skandinavien landområde      
Skandinavien halvö /Se      
Skandinavien landområde /Se      
Finnmörk område /Se      
Holmrygn landområde /Se      
Lusabæk, Lusahögh ortnamn /Se      
Videslet ortnamn /Se      
Åsgard ortnamn /Se      

Till sidtopp