ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sverige : Samling 2

Arkivkort med dubbelsidig information

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Sverige"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Sverige konungarike