ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sverige : Samling 5

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Sverige"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2147 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Svitjod område      
Svitjod del av gamla Sverige      
Sviþioð Saknas      
Sviavelldi Saknas      
Sviariki Saknas      
Sviþioð Saknas      
Svia veldi Saknas      
Sviðioðar Saknas      
Svia riki Saknas      
Svéa velldi Saknas      
Sviðioþar Saknas      
Sviariki Saknas      
Sviðþioð Saknas      
Sviavelldi Saknas      
Sviþiod Saknas      
Svitjod »Svealand» Saknas      
Svitiod Saknas      
Svithiodh Saknas      
Svithjodh del av nuv. Sverige      
Svithiodh Saknas      
Svithjodh Saknas /Se      
Svithjodh (delar av) Svealand /Se      
Svithjodh Saknas      
Svithjodh Saknas /Se      
Svithiod Saknas /Se      
Svitjod Saknas /Se      
Swediod Saknas /Se      
Swidiot Saknas /Se      
Swidjot Saknas /Se      
Svitjod Saknas /Se      
Svitjod Saknas /Se      
Svithiod del av Sverige /Se      
Svithiod Saknas /Se      
Svithiod Saknas /Se      
Svethiud, se Svithiod Saknas      
Swidiot hin gamla Saknas /Se      
Svitjud äldre namn på Sverige /Se      
Svithiod rike /Se      
Svitjod del av Sverige /Se      
?Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
götæ Saknas      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Göta del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland landskap      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Gades och Wendes koningh del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Gotthes del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götarike del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götes Vendes Gottes och Wendes del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland landsdel /Se      
Götaland huvuddel /Se      
Götaland, se Gautland del av Sverige      
Göttes och Wändes del av Sverige      
Götis och Wendis del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Giötes och Wendes konung Saknas      
Götaland del av Sverige      
Göttess och Wendes konungh Saknas      
Göthaland del av Sverige      
Götaland landsdel      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Gautland del av Sverige      
Gautland, Götaland del av Sverige /Se      
»Göta» del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götaland del av Sverige      
Götes del av Sverige      
Götaland landsdel /Se      
Götaland (Gothia) landsdel /Se      
Götaland del av Sverige /Se      
Götaland del av Sverige /Se      
Götaland del av Sverige /Se      
Götaland del av Sverige /Se      
Götaland del av Sverige /Se      
Götland del av Sverige /Se      
Götaland del av Sverige /Se      
Götaland del av Sverige /Se      
Götaländerna landskap /Se      
*Jättahem, se Norrland landsdel /Se      
*Nordanskog, se Norrland landsdel /Se      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland? del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland provins      
Norrland provins      
Norrland huvudprovins      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland? del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland provins      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
?Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norlanden = Norrland landskap      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland? del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
?Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrlanden del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrlanden del av Sverige /Se      
Norrland landskap /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrland landsdel /Se      
Norrland landsdel /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrland landsdel /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
Norrland del av Sverige /Se      
*Ovanskog, se Norrland landsdel /Se      
*Resaland, se Norrland landsdel /Se      
Norrland landsdel /Se      
Norrland landsdel /Se      
Norrland landsdel /Se      
Norrland landskap      
Norrland landsdel      
Norrland landskap      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland riksdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland landskap      
Norrland landsdel      
Norrland landsdel      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland landskap      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland del av Sverige      
Norrland landsdel      
?Nord i landen = Norrland del av Sverige      
Opland, se Svealand landsdel      
Svealand del av Sverige      
Svealand del av Sverige      
Svealand del av Sverige      
Svealand del av Sverige      
Svealand del av Sverige      
Svealand del av Sverige      
Svealand del av Sverige      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand del av Sverige      
Svealand del av Sverige      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand landsdel      
Svealand del av Sverige      
Svealand landsdel      
Svealand del av kungariket /Se      
Svealand landsdel /Se      
Svealand del av Sverige /Se      
Svealand del av Sverige /Se      
Svealand del av Sverige /Se      
Sweþiup »benämning på sveaväldet» /Se      
Ofvanskog förr namn på nuv. Svealand /Se      
Oppland(Uppsvealand) del av Sverige      
Rombolandet förr del av Svealand      
Wplanden, Opland, Vplandt, se Svealand landsdel      
Övre Sverige del av Sverige      
Öfre Sverige del av Sverige      
Övre Sverige del av Sverige /Se      
æscmen benämning på vikingar /Se      
Ascomanni benämning på vikingar /Se      
askmaðr benämning på viking? /Se      
askmaðr benämning på viking?      
askmaðr benämning på viking?      
askmen benämning på vikingar /Se      
Balling inbyggarnamn /Se      
Balling inbyggarnamn /Se      
Ballung inbyggarnamn /Se      
Ballung inbyggarnamn /Se      
*Bergio inbyggarbeteckning /Se      
*Birkarlaboa inbyggarbeteckning      
Dene inbyggarbeteckning /Se      
*eva-greotingis inbyggarbeteckning /Se      
*fervir inbyggarbeteckning      
finne inbyggarbeteckning /Se      
finnedi inbyggarbeteckning /Se      
finni inbyggarbeteckning /Se      
fransoser, Nordens, se Nordens fransoser förr ben. på svenskar      
garp förr ben. på tysk      
garper förr ben. på tysk /Se      
Gea´tas inbyggarbeteckning /Se      
goter inbyggarbeteckning /Se      
Gottes Saknas      
»Greotingis» inbyggarbeteckning      
gutnisk Saknas      
gutnisk Saknas      
göt, se götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar (inbyggarnamn)      
götar Saknas      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar Saknas      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
Götar inbyggarbeteckning      
Götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
Götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
göter inbyggarbeteckning      
göter inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
gotorum(götar) Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
göter Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar inbyggarbeteckning      
götar Saknas      
götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning      
götar Saknas      
götar Saknas      
götar Saknas      
Göt- inbyggarbeteckning /Se      
Götar inbyggarbeteckning /Se      
götar inbyggarbeteckning /Se      
götar inbyggarbeteckning /Se      
göte, se götar inbyggarbeteckning      
götar inbyggarbeteckning /Se      
götar inbyggarbeteckning /Se      
Hogstaboa inbyggarbeteckning /Se      
hälsingar inbyggarbeteckning /Se      
lapp inbyggarbeteckning /Se      
*Liothida inbyggarbeteckning /Se      
Nordens fransoser inbyggarbeteckning /Se      
norrlänning inbyggarbeteckning      
norrlänning inbyggarbeteckning /Se      
rumboar inbyggarbeteckning      
rus´ inbyggarbeteckning /Se      
rus inbyggarbeteckning /Se      
rus inbyggarbeteckning /Se      
rus inbyggarbeteckning /Se      
skärföding inbyggarbeteckning      
suiones inbyggarbeteckning /Se      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear Saknas      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
Svear inbyggarbeteckning      
svear Saknas      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svearna inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
Svear inbyggarbeteckning      
Svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
Svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear inbyggarbeteckning      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear inbyggarbeteckning      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear Saknas      
svear inbyggarbeteckning /Se      
svear inbyggarbeteckning /Se      
svear inbyggarbeteckning /Se      
svear inbyggarbeteckning /Se      
svear inbyggarbeteckning /Se      
svear inbyggarbeteckning /Se      
svear inbyggarbeteckning /Se      
svear inbyggarbeteckning /Se      
Svear (Sueci) Saknas /Se      
Svear inbyggarbeteckning /Se      
Svéon inbyggarbeteckning /Se      
»svioner» inbyggarbeteckning      
sweæ Saknas      
Sveær Saknas      
swear Saknas      
sweuorum Saknas      
sweus Saknas      
svænskan Saknas      
svenskarna inbyggarbeteckning      
svenskarna inbyggarbeteckning      
svenskarna inbyggarbeteckning      
svenskarna inbyggarbeteckning      
svenskarna inbyggarbeteckning      
svenskar inbyggarbeteckning /Se      
Sveriges allmoge inbyggarbeteckning /Se      
uppsvear inbyggarbeteckning      
uppsvear inbyggarbeteckning      
väring inbyggarbeteckning /Se      
Gunnarstorpaherrarna Saknas /Se      
norrbagge inbyggarbeteckning /Se      
svensk Saknas /Se      
*svenske Saknas      
svenske Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
swensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
svensk Saknas      
Sønskri Saknas      
swænsker Saknas /Se      
*Aaby Saknas      
*Aakhit Saknas      
*Aalbergh Saknas      
»Aall» gård      
»aall» Saknas      
»aalyllæ» Saknas      
»aar» Saknas      
»aardz» Saknas      
*Aarvik, Aaruik etc Saknas      
aarwiik se: Orrviken by      
*Aas Saknas      
*Aasa Saknas      
*Aasgathu, Aasgaathu Saknas      
*Aaskelne Saknas      
Aaskelne Saknas      
*Aasum Saknas      
*Aathersberge Saknas      
*Abaö Saknas      
*Abaö Saknas /Se      
Abborrtjärn bynamn /Se      
Abrahamstorp? Saknas      
*Absele by /Se      
*Aby Saknas      
*Aby Saknas      
Aby Saknas      
*Addabol Saknas /Se      
*Addenge Saknas /Se      
adlaby Saknas      
*Admanne Saknas      
Adolfshill bebn /Se      
Affgarnom Saknas      
*Affloardall Saknas      
aflo, se Åflo by      
»affuirstade» Saknas      
*Afra Saknas      
Agaholm Saknas      
*Agarp Saknas      
Agerödh Saknas      
*Aggu vattensamlinganamn? /Se      
*Agha Saknas      
agha, se Haga by      
aghnahal, se ?Hallen by      
ahelmil ortn. /Se      
aho finskt ortnamnselement /Se      
»áin helga» Saknas      
*Akerbo heradhe Saknas      
Akernes Saknas      
?*Akersbergh borg?      
*al element i bebn /Se      
*al element i bebn /Se      
áldbergh Saknas      
Ala bebyggelsenamn /Se      
ala element i finska ortnamn /Se      
*Alabæk Saknas      
*Alandia Saknas      
Albano, Alhambra Saknas /Se      
Albohult Saknas      
*Albones Saknas      
*Albrigzø Saknas      
*Albughahult Saknas      
*Alby Saknas      
Alby Saknas      
Alby ortnamn /Se      
Alby ortnamn /Se      
Alby bynamn /Se      
Alby ortnamn /Se      
*Alddenþorps Saknas      
Aldowægh Saknas      
Ale ortnamn /Se      
Alestad ortnamn /Se      
*Alestadhom Saknas      
»Aletorp» gård      
*Alffsby Saknas      
alfftanæs, se Eltnäset by      
Alffven Saknas      
*Alfwr aass, se Älvros sn      
Algutstorp ortn. /Se      
Algöhorn Saknas      
Alhult Saknas /Se      
Alir ortn. /Se      
*Alixta Saknas      
Alleholm Saknas      
Allesta(d) bebn? /Se      
Allestad Saknas /Se      
*Allmssrødh Saknas      
Allmänning ortnamn /Se      
*Allnaroos Saknas      
Alma bebyggelsenamn /Se      
*Almaren Saknas /Se      
*Almborstorp Saknas      
*Almborstorp Saknas /Se      
Almby ortnamn /Se      
Almby ortnamn /Se      
Almby ortnamn /Se      
Almby ortnamn /Se      
Almnäs ortnamn /Se      
Almsta ortnamn /Se      
Almstad ortnamn /Se      
Almunge ortnamn /Se      
*Almynde brecke Saknas      
Aln- ortnamnselement /Se      
*Alorp Saknas      
Alphyddan lägenhetsnamn /Se      
Alptanæs fsv. ortn. /Se      
*Alrarkælldu, se ?Ulvkälla by      
Alryth Saknas      
alseke Saknas      
»alshofdh» Saknas      
Alsta ortnamn /Se      
Alster ortnamn o ortnamnselement /Se      
»alstorp» Saknas      
-alt efterled i ortnamn /Se      
*Alteners Saknas      
*Alferydh Saknas      
Altona torp /Se      
Altrasket torp el. lht /Se      
*Aluarstum Saknas /Se      
Aluasta Saknas      
Aluerene, se Elverum samhälle      
*Aluerup Saknas      
*Aluervi Saknas      
»aluiga» Saknas      
alwarozs, se Älvros sn      
Alvesta ortnamn /Se      
*Alxersscogh Saknas      
Alzboda sn      
Alæholm Saknas      
*Ambren Saknas      
Amdal ortnamn /Se      
Amerika uppkallelsenamn på naturlokaliteter o. beb /Se      
Amland ortnamn /Se      
Amliden ortnamn /Se      
Ammundsbölle, se ?Böle by      
Ammurs bölle, se ?Böle by      
*Amo gværn kvarn /Se      
*Amundadal Saknas      
Andersbänning ortnamn /Se      
Andersbänning ortnamn /Se      
*Anderstad Saknas      
Anderstorp namntyp /Se      
Anderstorp ortnamn /Se      
*Andh Saknas      
Androp Saknas      
*Andsmåla Saknas      
*Aneste Saknas      
*Angelsta (*Ankelsta) Saknas      
-anger/-ånger eled i ortn /Se      
*Anghna herrat Saknas      
*Angilstadhe Saknas      
*Anglastadum Saknas      
anglastadum, se Ångsta by      
*Ango gværn kvarn /Se      
*Anguriensi Saknas      
Anhult ortnamnstyp /Se      
Annandale Saknas      
Anneberg ortn. /Se      
Annedal lägenhetsnamn /Se      
Annelund ortnamn /Se      
Annelund ortnamn /Se      
Annero gd.- o. villanamn /Se      
*Ansasior, Ansesio Saknas      
ansasio, se Ansjö by      
Ansnäs skog      
Antorp Saknas      
*Anylædale Saknas      
*Apaga Saknas      
Apalle Saknas      
Apalle Saknas      
Apelgården (Apla-) beb.namn /Se      
Aplagården (Apel-) beb.namn /Se      
arabacka Saknas      
*Araby Saknas      
Aranæs ortnamn /Se      
Aranäs ortnamn /Se      
*Arastadæ Saknas      
Arboga ortnamn /Se      
Arbugh Saknas      
»Arbughom» Saknas      
*Ardestade Saknas      
*Arem Saknas      
Arendal ortnamn /Se      
»Arffueschouffwen» ort /Se      
ark ortnamnselement /Se      
Armerid Saknas      
Ar(e)nberga Saknas /Se      
*Arnaberg Saknas      
*Arnabrattaberg gränsmärke      
*Arnaflo, se Annflo ödesböle      
Arnaström ortnamn /Se      
Arnbiornaþorp Saknas /Se      
*Arnebergh Saknas      
Arnebergh Saknas      
*Arnerudi Saknas      
Ar(n)holma Saknas /Se      
*Arnnerød Saknas      
*Arnum Saknas      
*Arnäs Saknas      
Arnäs ortnamn /Se      
Arnö Saknas      
Arnö Saknas      
Arnö bebn /Se      
Arnö ortn. /Se      
*Aroa Saknas      
Aros ortn. /Se      
*Arsio bække Saknas      
*Arsio bäck Saknas      
artraase Saknas      
*Artu Saknas      
*Artuscoghær (Ortuscogher) ortn. /Se      
Artuscogher fsv. ortnamn /Se      
*Arusbodhum Saknas /Se      
Arus, se Aros ortn.      
arv(et) ortnamnselement /Se      
*Arwik, Arvik, Saknas      
arwiik, se Orrviken by      
*As Saknas      
*Asa Saknas      
*Asathorp Saknas      
Asbo Saknas      
»asboo» Saknas      
Asby bynamn /Se      
Asby ortnamn /Se      
Ase fsv. ortn. /Se      
*Asgisby Saknas      
*Asgotzby Saknas      
*Asgutzrudz Saknas      
Asgård mytologiskt namn /Se      
Ashems län Saknas /Se      
*Ashofdha Saknas      
*Ashostum Saknas      
*Asiohærat Saknas      
Aska Saknas      
Aska ortnamn /Se      
Askare- Saknas /Se      
Askaredhun Saknas      
Askeby ortn. /Se      
Askeby ortnamn /Se      
*Askersslef Saknas /Se      
Askhem bebn /Se      
Askhult Saknas /Se      
*Askolfsrwm Saknas /Se      
*askulsruum Saknas /Se      
askøø Saknas      
Askö Saknas      
*Asleröd Saknas /Se      
»asle torp» Saknas      
*Asmoþaboþahult Saknas      
»asmoþaboþahult» ort /Se      
*Asniþabiþahult Saknas /Se      
»Asmoþaboþahult» bebn /Se      
*Asmundstada, se Åsmestad by      
Asmund(s)torp ortnamn /Se      
*Aspa Saknas      
Aspa ortnamn /Se      
Aspa bebyggelsenamn /Se      
*Aspanes Saknas      
*Aspanäs Saknas      
*Aspanæsi Saknas      
aspanæsi, se Äspnäs by      
Aspby bynamn /Se      
Aspe Saknas      
[Aspe] Saknas      
»Aspelund» gård      
*Asperdal gård      
Asp(e)näs Saknas /Se      
Aspesta ortnamn /Se      
Aspnäs ortnamn /Se      
Aspåsen namn på Finntorp /Se      
Assarby(n) ortn. /Se      
Assarebo ortn. /Se      
Assarp ortn. /Se      
Assartorp ortn. /Se      
*Assarum Saknas      
»Asta» Saknas      
»aste» Saknas      
*Asto ruði Saknas      
*Aswidhathorp Saknas /Se      
*Aszerp, se Assartorp säteri      
atbergh, se Åberg by      
*Atlestæ Saknas /Se      
Atlegiar? Saknas      
»attathorp» Saknas      
*Attleby Saknas      
»atuti» ortnamn? /Se      
*Auckelandissokn Saknas      
*Augvidhe Saknas      
*Auragarda, se Öregården gd      
*Auros Saknas      
*Austenar, se Östnår by      
Austerby ortnamn /Se      
*Austmalom Saknas      
*Autarudi Saknas      
Ava ortnamn /Se      
*Awdne Saknas      
Axelsgård Saknas      
*Axschur Saknas      
*Azurtorp Saknas      
*Azurthorp Saknas /Se      
*Baatlaste Saknas      
*Bacca Saknas      
»backa» beb.      
Backa ortnamn /Se      
backa ortnamnselement /Se      
Backa ortn. /Se      
»backeboll(?)» gd      
backe ortnamnselement /Se      
Backgården gård      
»backaborgh» Saknas      
Backen ortnamn /Se      
*Baggathorp Saknas      
*Baggebode Saknas      
Bagg(e)bol bebn /Se      
Baggenäs Saknas      
bak ortn.elem. /Se      
Bakarebo Saknas      
»bakarød» Saknas      
»bakkaborgh» Saknas      
»bakørrødh» Saknas      
*Baldaness, Baldeness Saknas      
baldaness, se Bollnäs sn      
Baldanæs, se Bollnäs sn      
*Baldersberghe Saknas /Se      
Baldersnäs ortn. /Se      
Balgardz siidha = Svenska skärgården Saknas      
Balagarziðu Saknas      
*Ballåbolstadh Saknas      
Ballarum Saknas      
*Ballarum Øridh Saknas      
*Ballhemar f.d. ortnamn /Se      
*Ballingekelle Saknas      
»ballinkello», se Bankälla by      
Balluma hall f.d. ortnamn /Se      
»Balste» gård      
Bana Saknas      
*Baniinghe Saknas      
*Barby Saknas      
*Barckarby Saknas      
*Barckeby Saknas      
barckesbode Saknas      
»bardabergh» Saknas      
Barðvik Saknas      
Barken ortn. /Se      
Barnarp ortn. /Se      
*Barqwar, se Bergkvara hg      
Baröö Saknas      
Baslum Saknas      
»bathastom» Saknas /Se      
*Baueleby Saknas      
*Baughesiøn, Baugsiøn Saknas      
*Baui Saknas      
*Beda Saknas      
Bedinge, Stora? ortnamn /Se      
*Befferby Saknas      
*Begerboda Saknas      
Bellevne uppkallelsenamn /Se      
*Bellinghe Saknas      
*Belteboda Saknas      
Belvedere Saknas /Se      
*Ben Saknas      
[Benefiske] Saknas      
*Bengtstorp gård      
Bengtstorp Saknas /Se      
Bengtstorp ortn. /Se      
*Berby Saknas      
»Berby» gård      
*Berckøø Saknas      
Berg Saknas      
Berg Saknas      
Berg Saknas      
Berg ortnamn /Se      
Berg bebn /Se      
Berg ortn. /Se      
Berg ortn. /Se      
berg ortnamnselement /Se      
berg element i bebnamn /Se      
Berga sn      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga kungsgård      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga beb.      
*Berga Saknas      
»Bærgha» beb.      
*Berga Saknas      
Berga sn      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
*Berg[a] Saknas      
*Berga, se Kyleberg säteri      
Berga Saknas      
Berga ortn. /Se      
Berga ortnamn /Se      
Berga ortn. /Se      
Berga bebn /Se      
Berga ortn. /Se      
Berga bebyggelsenamn /Se      
Berga bebyggelsenamn /Se      
Berga bebn /Se      
Berga ortnamn /Se      
Berga ortnamn /Se      
Berga ortn.-typ /Se      
Berga ortnamn /Se      
Berga ortnamn /Se      
Berga ortnamn /Se      
Berga ortn. /Se      
Berga ortnamn /Se      
Berga ortn. /Se      
Berga ortnamn /Se      
Berga ortnamnstyp /Se      
Bergane bebyggelsenamn /Se      
Bergane ortnamnstyp      
Bergby ortnamn /Se      
Bergby bebn /Se      
Bergby ortnamn /Se      
Bergby bynamn /Se      
Bergby ortnamn /Se      
Berge ortnamn /Se      
Berge bebyggelsenamn /Se      
* Berge...y Tegnebøsogen Saknas      
Bergera ortnamnstyp      
*Bergestrøm Saknas      
Bergh Saknas      
Berghir ortnamnsform /Se      
berghø, se Börön by      
Bergkvara ortnamn /Se      
Berglunda ortn. /Se      
Bergom ortn. /Se      
Bergslagen landsdel      
Bergslagen landsdel      
Bergslagen landsdel      
Bergslagen landsdel      
Bergslagen landsdel      
Bergslagen bergslagsbygd /Se      
Bergslagen landsdel /Se      
»Bergslagen» landsdel /Se      
Bergslagen landsdel /Se      
Bergslaget landsdel /Se      
Bergstad Saknas /Se      
Bergsäng Saknas /Se      
Bergsäter ortn. /Se      
Bergum ortn. /Se      
*Berkerna sokn Saknas      
Pether Berkø Saknas      
Berlin, Chikago bostadsnamn /Se      
Berlin, Chikago bostadsnamn /Se      
børkø Saknas      
*Berø, Berøy, Bærøy Saknas      
berø, se Börön by      
*Berøy, Berøø, Bærrø, Bærø Saknas      
*Berøy, se Börön by      
*Bestamatta Saknas      
*Bet Saknas      
Betania, Betlehem bostadsnamn /Se      
Betania, Betlehem bostadsnamn /Se      
Betberg beb.(?) /Se      
Beteby bynamn /Se      
Betlehem beb? /Se      
*Beyarsta Saknas      
*Biallande, se Bjällane Saknas      
*Biarathorp Saknas /Se      
Bidalite, Tittin bostadsnamn /Se      
Bidalite, Tittin bostadsnamn /Se      
?Biderboda gd?      
*Bierby Saknas      
*Biergahegnadt Saknas      
»Bierghe» beb.      
*Bierke Saknas      
*Bierksalle Saknas      
*Bierueim Saknas      
*Biesta Saknas      
Biesta bebn /Se      
»bileik» bebn?      
Billinge ortnamn /Se      
Billinge ortnamn /Se      
Billnäs Saknas /Se      
Billsta ortnamn /Se      
Billsta ortn. /Se      
*Billstjerneberg gränsmärke      
»Bilzbol» gård      
*Binadarudi Saknas      
*Biogissaker Saknas      
Biork ortn. /Se      
*Biornaste Saknas      
*Biornwlfbiu Saknas      
*Biornwlfbui Saknas /Se      
*Birilstada, se Börstad by      
Birka, Björkö ortn. /Se      
Birke Saknas      
*Birkeholm Saknas      
*Birkenes Saknas      
*Birkesta, se Björksta sn      
*Birkewij Saknas      
*Birkils bærgh Saknas      
»birkesios male» Saknas      
*Birkesæther Saknas      
Birkiom Saknas      
»birkiøø» Saknas      
Birkö ortnamn /Se      
Bisberg ortn. /Se      
Biskopsboda Saknas      
»biskopsfors» Saknas      
Biscopstorp Saknas      
Bisperg, se Bisberg ortn.      
*Biueruth by      
Biuranæs ortn. /Se      
*Biurestada kvarn Saknas      
Biurum hg resp. gd      
»biwrsbæk» Saknas      
*Biwrsio Saknas      
biwrsio, se Björsjö by      
*Bizlass Saknas      
*Bizlas Saknas      
»biæcnæbro» Saknas      
Biærghar ortn. /Se      
*Biærghe Saknas      
Biærghir, Biærghirar ortnamn /Se      
Biærkø ortn. /Se      
»biøresiø» Saknas      
*Biörkesboda Saknas      
biórnadaal Saknas      
»biørnabergh» Saknas      
Biörnakulla ortn.      
»biørndhlwndha» Saknas      
Bjarmaland ortnamn /Se      
Bjarmaland ortnamn /Se      
Bjarmaland ortnamn /Se      
Biarmaland ortnamn /Se      
Bjarmaland ortnamn /Se      
Bjursjön ortn. /Se      
Bjursta ortn. /Se      
Bjurtjärn ortn. /Se      
*Bjärbo Saknas      
Bjärby ortn. /Se      
Björka ortnamn /Se      
Björka bebyggelsenamn /Se      
Björka bebyggelsenamn /Se      
Björke Saknas /Se      
Björk(e)by ortnamn /Se      
Björkeby bynamn /Se      
Björkerid Saknas      
Björkenäs Saknas      
Björkhult Saknas /Se      
?Björkö Saknas      
*Björkö Saknas      
Björkö orter /Se      
Björkö ortnamn /Se      
Björkö ortnamn /Se      
Björkö(ä. Birka) ortn. /Se      
Björn(a)bo(l) ortn. /Se      
Björnarp ortn. /Se      
Björ(n)bol ortn. /Se      
Björnböle ortn. /Se      
Björ(n)storp ortn. /Se      
*Biörnäs Saknas      
Biörnön Saknas      
Björsedö Saknas      
Biörsiönn Saknas      
*Biörsnäs hg      
Björsta(d) ortnamn /Se      
Björstad ortn. /Se      
Björsta(d) ortnamn /Se      
Björsäter Saknas      
Blacka(n) ägonamn /Se      
Blackeberg ortn /Se      
Blacksta(d) bebyggelsenamn /Se      
Blacksta(d) bebn /Se      
Blacksta(d) ortnamn /Se      
Blacksta(d) bebn /Se      
Blaksta Saknas      
*Blakstad Saknas      
*Blankä kvarn      
»Blaxsta» ort      
?Bleking Saknas      
*Bleksthorp Saknas      
Blengstorp Saknas      
*Blengstorp (ort?) /Se      
*Blengstorp Saknas /Se      
*Blengstorp ortn. /Se      
Blidstanäs Saknas      
*Blikas Saknas      
Blista(d) ortnamn /Se      
Blista(d) bebn /Se      
Blonkomberg sago-namn?      
Blonkomberg Saknas      
Blåkull(a)- fled i bebn /Se      
Blåkulla mytol. /Se      
Blåkulla ortnamn /Se      
Blåkulla bebn /Se      
Blåkulla, Blåkullen ortn. /Se      
Blåkulla, Blåkullen häxtillhåll /Se      
*Blåsut krog(ar?) /Se      
Blåsut ortn. /Se      
*Blødhung Saknas      
*Bnekö Saknas      
-bo ortnamnselement /Se      
-bo ortnamnselement /Se      
bo(bu) ortnamnselement /Se      
-bo ortnamnselement /Se      
»Bo» gård      
Bo gd      
*Bo sätesgård      
Bo bebn /Se      
Bo bebyggelsenamn /Se      
Bo gårdar /Se      
Bo ortnamn /Se      
Boalt ortn. /Se      
Boalt ortnamn /Se      
Boarp torp /Se      
*Boberg Saknas      
Boberg Saknas      
Boberg, Boberga, Boberget ortnamn /Se      
Bockastena ortnamn /Se      
-bod fäbodar /Se      
-bod ortnamnselement /Se      
Boda Saknas      
»boda» beb.      
Boda gd      
Boda Saknas      
Boda Saknas      
Boda Saknas      
Boda Saknas      
Boda Saknas      
Boda Saknas      
-boda ortnamnselement /Se      
Boda ortnamn /Se      
-boda eled i bebn /Se      
Boda ortn. /Se      
Boda ortn. /Se      
Boda ortn. /Se      
Boda ortn. /Se      
Boda ortn. /Se      
Boda ortnamn /Se      
Boda Saknas /Se      
boda ortnamnselement(bebn.) /Se      
-boda ortnamnsefterled /Se      
-boda eled i bebn /Se      
boda element i bebnamn /Se      
Boda, Bodane ortn. /Se      
Bodal ortn. /Se      
bodhanes Saknas      
Bodane ortn. /Se      
-bodarna fäbodar /Se      
Bodarne ortn. /Se      
Bodarne gdar      
Boda(r)ne ortn. /Se      
Bodberget ortnamn /Se      
Boderne Saknas      
Boderne Saknas      
Boderås ortn.      
bodha ortnamnselement /Se      
Bodha ortn. /Se      
Boetorp ortn.-typ /Se      
»boghestabodha» Saknas      
Bohult Saknas      
Bohult Saknas      
Bohus ortn. /Se      
Bohus Saknas /Se      
Bokawik Saknas      
Bokhult Saknas /Se      
»Bokkathække» gods el. torp      
Boksta ortnamn /Se      
*Bol Saknas      
bol ortnamnselement /Se      
bol element i bebnamn /Se      
?Bola Saknas      
Bolanden ortn. /Se      
Bolandet ortn. /Se      
Bolandet bebyggelsenamn /Se      
Bolandet bebyggelsenamn /Se      
Bolandh Saknas      
Bolasom, Bolaas, Boolaas Saknas      
Bolby ortn. /Se      
»bolgarum» Saknas      
Bolgården Saknas      
Bollnäs ortn. /Se      
Bolmsnäs Saknas      
-bolstad eled i bebn /Se      
bolstad ortnamnselement /Se      
-bolstad ortnamn /Se      
-bolstad eled i bebn /Se      
*Bolsåker Saknas      
*Bolæn Saknas      
Bondakulla Saknas      
*Bondakyrlinge Saknas      
*Bondathorp Saknas      
Bond(e)by ortnamn      
Bond(e)by Saknas      
*Bonna Saknas      
*Bonrwni Saknas      
*Booklöre skough Saknas      
*Bootorp Saknas      
*Borbiar Saknas      
Borby Saknas      
Borch Saknas      
Borch Saknas      
*Bordærnom, Bordærnum Saknas      
*Borderød Saknas      
*Borestom Saknas      
*Borerop Saknas      
borg ortnamnselement(bebn.) /Se      
Borg ortn. /Se      
*Borgeretecht Saknas      
Borgh Saknas      
*Borgha(r)- ortn /Se      
*Borgharsrudhi Saknas      
Borghby ortnamn /Se      
*Borgielstein Saknas      
Borgila ortnamn /Se      
Borgmästarekvarnen Saknas      
Borgund ortn /Se      
Borgund ortnamn /Se      
Borgund, Born Saknas /Se      
Borgund ortnamn /Se      
Boriildsten, se Börjesten fäb.      
Borlänge ortnamn /Se      
Born ortn. /Se      
Born ortnamn /Se      
Born ortn. /Se      
*Borylsteen Saknas      
Bosarp ortnamn      
»Bosarydh» Saknas      
*Bosatorp Saknas      
Bosathorp Saknas      
Bosgård ortn. /Se      
Bosgård(en) bebyggelsenamn /Se      
Bosgård(en) bebyggelser /Se      
Bosgården ortn. /Se      
Bosgården Saknas      
»Boslobærgh» gård      
Bossgård(en) bebyggelsenamn /Se      
Bostorp ortnamn /Se      
Bostället ortnamn /Se      
*Botalandda Saknas      
*Botatorp Saknas      
Botelstorp Saknas      
Botorp gd      
Botinge Saknas      
Botorp ortnamn /Se      
botten ortnamnselement (bebyggelsenamn) /Se      
Bottna bebyggelsenamn /Se      
Bottna(r)ne bebyggelsenamn /Se      
»Bottnen» Saknas      
Bottner bebyggelsenamn /Se      
»bowasta bodha» Saknas      
Bottnen Saknas /Se      
bowatorp Saknas      
Boängen ortnamn /Se      
»bracchefels æng» Saknas      
*Bragasæt(h)er Saknas      
Bragdeby Saknas      
*Braghasætir Saknas      
*Bragnalmo? Saknas      
Brahelund Saknas      
Brak- fled /Se      
Braks- fled /Se      
*Bralsthorp Saknas      
*Bralsthorp Saknas      
Brandsbol ortnamn /Se      
»Brandstorp» gård      
»branshwlt» Saknas      
Brant- ortnamnsförled /Se      
Brantefors Saknas      
Braskholm Saknas      
*Braþavuþen, se *Braviþen ortn.      
*Bratsteinsbiars Saknas      
Bratt- ortnamnsförled /Se      
*Brattastad Saknas      
*Brattastad, *Brættastadha Saknas /Se      
Bratten ortnamnstyp /Se      
*Brattestadha Saknas      
brattistadhum Saknas      
Brattby ortnamn /Se      
Brattby(n) bynamn /Se      
Brattfors ortn. /Se      
Brattingsborg sagoslott /Se      
*Brattzsteinsboe Saknas      
Brattås ortn. /Se      
*Braviþen ortn. /Se      
Breby, se Bredbyn ortn.      
breck (brecka) ortnamnselement /Se      
Bredby, se Bredbyn ortn.      
Bredbyn bynamn /Se      
Bredbyn ortn. /Se      
Bredby(n) ortnamn /Se      
»bredehudh» Saknas      
*Bredehulth Saknas      
Bredene ortn. /Se      
Bre/de/sta/d/ beb.namn /Se      
Bredestad bebn /Se      
*Bredewijch Saknas      
Bredsä(t)ter ortnamn /Se      
Bredsättra ortnamn /Se      
*Bredvik(Brevik) Saknas      
bredhawagh, se Brevåg by      
Bredäng Saknas      
Breidablick ortnamn (bebyggelse?) /Se      
Breidablick ortnamn (bebyggelse-?) /Se      
Breiðablik boning /Se      
Bresta(d) bebn /Se      
*Breænda Saknas      
Bresät(t)er ortnamn /Se      
brick(bricka, bricke) ortnamnselement /Se      
Brick(bricka, brink, bräcka) ortnamnselement /Se      
»brickebode»(el. »brickebrode») Saknas      
*Brimsta Saknas      
briniom, se Brynje by      
brink ortnamnselement /Se      
brink ortnamnselement /Se      
Bring (brick, bricka, bräcka) ortnamnselement /Se      
Brista rättaredöme Saknas      
Bro sn      
Bro Saknas      
Bro Saknas /Se      
Bro sn      
Bro Saknas      
Bro ortn. /Se      
Bro bebyggelsenamn /Se      
Broa bebyggelsenamn /Se      
Broa bebyggelsenamn /Se      
Broadwas Saknas /Se      
»brobo» Saknas      
Broby Saknas      
*Broby Saknas      
Broby gård el. by      
Broby Saknas      
Broby ortnamn /Se      
Broby ortnamn /Se      
Broby bynamn /Se      
Broby ortnamn /Se      
Broby ortn. /Se      
*Brodhersthorp Saknas      
Brodher ortnamn /Se      
*Brodhersthorp Saknas /Se      
Bromma Saknas      
Bromma ortn.      
Bromma ortnamn /Se      
Brottby ortnamn /Se      
Brudberget Saknas      
*Bruddathorpe Saknas      
*Brudhesta Saknas      
Brwnby Saknas      
Brwnarffuit Saknas      
Brunby Saknas      
Brunkeberg ortn. /Se      
Brunkeberg ortn. /Se      
-brunna bebyggelsenamn /Se      
Brunna bebyggelsenamn /Se      
Brunna ortn. /Se      
Brunnby Saknas      
Brunnby Saknas      
Brunnby ortnamn /Se      
Brunnby bynamn /Se      
Brunnsta(d) ortnamn /Se      
Brun(n)sta beb-namn /Se      
Brunnsvik ortnamn /Se      
*Brunnulum Saknas      
*Brunskeim Saknas      
*Brusafall Saknas      
Brushult bebn /Se      
*Brybo Saknas      
*Brydiogarthen Saknas      
Brynbärsbråten ortnamn /Se      
Brynd Saknas      
*Brynnolsbo Saknas      
Brynolftorp Saknas      
Brynolfstorp Saknas      
»bryshwlth», se Borshult gd      
Bryte ortnamnselement /Se      
*Brÿteby Saknas      
Brytilstorpe Saknas      
»Brytteby»y Saknas      
Bråna, Brånan, Bråne Saknas /Se      
Brån(n)estad beb-namn /Se      
Brånsta bebr /Se      
Bråta, Bråten Saknas /Se      
Bråta, Bråten ortn. /Se      
bråte ortnamnselement /Se      
Bråten, Bråta ortn. /Se      
Bråten ortn. /Se      
Bråvalla hed plats /Se      
Bråvalla hed plats      
bräcka (bräcke) ortnamnselement /Se      
bräcka (brick, bricka, brink) ortnamnselement /Se      
Bräcke Saknas /Se      
Bräcke ortn. /Se      
Bräcke ortnamn /Se      
*Bræðawik Saknas      
brende grende Saknas      
bränna ortnamnselement /Se      
Bränna, Brännan, Bränne ortnamn /Se      
Bränn(e)tomten ortnamn /Se      
Bränna, Bränne ortnamn /Se      
Bränne, Bränna ortnamn /Se      
Brännebodhe Saknas      
Bränninge ortnamn /Se      
Brännland ortnamn /Se      
Bränntorp ortn /Se      
*Brættastadha Saknas      
*Brættastadha Saknas      
*Brættastadha Saknas      
*Brættastadha, se *Brattastad Saknas      
Brödlösa. Mjöllösa bostadsnamn /Se      
Brödlösa gd /Se      
Brödlösa, Mjöllösa bostadsnamn /Se      
Brödlösa ortnamn /Se      
Brömdebod Saknas      
Brønne Saknas      
Bröte Saknas /Se      
Bröte Saknas /Se      
Bröten Saknas      
Bröttorp ortnamn /Se      
bu(bo) ortnamnselement /Se      
Bua ortn. /Se      
Buberg(-), se Boberg ortnamn      
Buckskinn ortnamn /Se      
Budberget ortnamn /Se      
*Buddaby Saknas      
*Buddaby Saknas /Se      
Buddatorp Saknas      
*Buddathorp Saknas /Se      
Budd(e)- fled i bebn /Se      
*Buga? gård?      
*Bughærijd Saknas      
*Bughærijdh Saknas /Se      
Bulabron ortnamn /Se      
Bullmark ortn. /Se      
*Bumgaas Saknas      
Bummen gdnamn /Se      
*Bungasom Saknas      
*Burgharstorp Saknas      
*Burgharstorp Saknas      
*Burgharstorp Saknas /Se      
Burghær Saknas      
Burtjärn ortnamn /Se      
Bws Saknas      
Bus- ortnamnselement /Se      
*Businbergh gård      
Buss- ortnamnselement /Se      
-by ortnamnselement /Se      
By ortn. /Se      
By bebn /Se      
-by eled i bebn /Se      
-by ortnamnsefterled /Se      
by element i bebnamn /Se      
-by ortnamnselement /Se      
Byam ortnamn /Se      
*byarum ortnamnselement /Se      
By(a)rum bebnamn /Se      
By(a)rum bebn. /Se      
Bye ortnamn /Se      
*Byergha Saknas      
Byestad beb-namn /Se      
Byestad bebn /Se      
bygd ortnamnselement /Se      
-bygget eled i lägenhetsnamn /Se      
*Bygnungebol Saknas      
Byle ortn. /Se      
Bylycke Saknas /Se      
Byn ortn. /Se      
By(n) ortnamn /Se      
Byn bebn /Se      
By(n) ortnamn /Se      
*Bynnerbotthe Saknas      
Bynom ortnamn /Se      
Byrcke Saknas      
Byrgertorpe Saknas      
*Byrim Saknas      
*Byringhe Saknas      
»byrkesæter» Saknas      
*Byrkilsbergh, Byrkylsbergh Saknas      
*Byrkna Saknas      
Byrnan Saknas      
*Byrsioholth Saknas      
Byrsta, Bysta(d) ortn. /Se      
*Bÿrstad Saknas      
Byrsuholt fsv. ortn. /Se      
Byrum bebnamn /Se      
Byrum ortnamn /Se      
Byrum ortn. /Se      
Bysta ortnamn /Se      
Bysta bebn /Se      
Bysta(d) beb-namn /Se      
Bysta(d) bebn /Se      
Bysta(d) ortn. /Se      
Bysta(d), Byrsta ortn. /Se      
Bystad(en) bebn? /Se      
*Bytne sn      
*Byttesiø Saknas      
Bålletorp gård      
Bålsta Saknas      
Bååbij Saknas      
Bäck ortnamn /Se      
Bäcka bebyggelsenamn /Se      
Bäck(a)by ortn. /Se      
Bäckan bebyggelsenamn /Se      
Bäckarne bebyggelsenamn /Se      
Bäckaskog Saknas /Se      
Bäckatorp ortnamn /Se      
Bäcketorp ortnamn /Se      
Bäckegärde Saknas      
*Bäcketorp gård      
Bægby Saknas      
»bæmbilsbodom» gd      
Bärby Saknas      
Bärby Saknas      
Bärby bynamn /Se      
Bärby ortn. /Se      
Bärby ortnamn /Se      
Bärenn Saknas      
*Bærestadha Saknas      
bærgh, se Förberg by      
Bærgh Saknas      
*Bærø Saknas      
bærø, se Börön by      
Bökawik Saknas      
*Bøkhult Saknas      
-böle eled i bebn /Se      
böle element i bebnamn /Se      
Böle ortn. /Se      
Böle ortnamn /Se      
»Bölen» bebn /Se      
Bölen ortnamn /Se      
Böljehusen, se Ängshuset Saknas      
Bö(n) ortnamn /Se      
Bön ortnamn /Se      
Bö(n) ortnamn /Se      
*Bønerym Saknas      
Bönom ortnamn /Se      
Börckenäs Saknas      
»Børke»/= ?Björk gård      
*Børknis bærgh Saknas      
*Börkö Saknas      
Börringe by      
Börrum bebn. /Se      
*Börsshult Saknas      
Börstad Saknas      
»børstingx hult» Saknas      
Börsås ortnamn /Se      
Börsås ortn. /Se      
Börsås ortnamn /Se      
böte ortnamnselement /Se      
»caustom» Saknas      
Centralstation namnelement /Se      
Cityhill Saknas /Se      
Cityhill Saknas /Se      
*Clipsyø Saknas      
Cnosa Saknas      
Cnæby Saknas      
*Cnæby gård? /Se      
Codanovia, (Codansk) Saknas /Se      
Colletorp Saknas      
Crang Saknas      
»crisholm» Saknas      
Cunlundum Saknas      
*Cursta Saknas      

Till sidtopp