ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sverige : Samling 7

Arkivkort med dubbelsidig information

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Sverige"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
*Landerdälder os gränsmärke      
*Nybble Saknas      
*Ramsnäs Saknas