ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sverige : Samling 9

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Sverige"

– Tabell 9 –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1114 Naturnamn : 1346 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Ubby bynamn /Se Abborren skärnamn /Se    
Ubby ortn. /Se Abborren sjönamn /Se    
Ubby ortn. /Se Abborrsjön allm.    
Ubby ortnamn /Se Abborrsjön sjönamn /Se    
*Vbgarde, Vpgard Saknas Abborrsjön sjönamn /Se    
Udby ortn. /Se Ackaren undervattensskär /Se    
*Wddanes Saknas Ackmyren nat.namn /Se    
Uddatorp gård Acksen sjönamn /Se    
Uddby bynamn /Se Acksi sjö /Se    
Udd(e)by ortn. /Se Acksi sjönamn /Se    
Udd(e)by ortn. /Se Acksjön, Acktjärn sjönamn /Se    
*Uddetorp Saknas Acksjön sjönamn /Se    
*Wderssøn etc. Saknas Acktjärn nat.namn /Se    
*Udhberga by Aelldubergh gränsmärke /Se    
»wdhens aas» Saknas Afsån Saknas /Se    
*Wffdasyø Saknas Agen sjöar /Se    
Uggelsta ortn. /Se Aggsjön sjönamn /Se    
*Uggelsund gård Agngölen sjönamn    
Ugglarp ortnamn /Se Agngölen sjönamn /Se    
Ugglebo bebyggelse /Se Agnsjön sjönamn, allm.    
Ugglebol ortn. /Se Agn(a)sjön, Agn(e)tjärn sjö /Se    
Ugglum ortnamn /Se Agnsjön ortnamn /Se    
*Vghleker Saknas Agnsjön sjönamn /Se    
»vgle» Saknas Agntjärn sjönamn    
*Wgleim Saknas Agntjärn sjönamn /Se    
*Vgllukiars Saknas *Akeruiker mosa, se Vikers mosse mosse    
Ugorp hg Alarna skärnamn /Se    
*Vknum Saknas Alba flodnamn /Se    
Vlby Saknas Albula flodnamn /Se    
Vluæruth Saknas /Se Aldersjön sjönamn /Se    
*Ulfsthorp Saknas Aldertjärn sjönamn /Se    
Ulfstorp Saknas Al(e)sjön sjönamn /Se    
*Ulfstungamyri gränsmärke Allgun(nen) sjönamn /Se    
*Ulfvalds flögtten gränsmärke Alma/os vattennamn /Se    
*Uljusund gård Almos/a vattennamn /Se    
Ull ortnamn /Se Alnö(n) naturnamn /Se    
Ull- element i bebnamn /Se Alsen sjö /Se    
*Ullakalf Saknas /Se Alster/Elster vattennamn /Se    
Ullaraker ortnamn /Se Alster vattennamn /Se    
*Ullarø sn Alster flodnamn /Se    
*Ullavi Saknas Alstern sjönamn /Se    
*Wllavy Saknas Alsundsströmmen sund /Se    
Ullavi = Ullevi? ortnamn /Se Alen sjönamn /Se    
Ullavi, Ull(e)vi ortnamn /Se Altaret natn /Se    
Ullersäter ortnamn /Se Alten sjönamn /Se    
*Ulleryd Saknas *Ama ånamn /Se    
Ulleryd Saknas /Se Amerika uppkallelsenamn /Se    
Ulleryd Saknas /Se Amerika åkernamn /Se    
Ulleryd Saknas /Se -ana- suffix /Se    
Ulleråker ortn. /Se Andsjön, Andtjärn sjönamn /Se    
Ullevi Saknas Angsjön sjönamn /Se    
*Ullevi Saknas Anten sjönamn /Se    
Ullevi Saknas /Se -aren ortnamnselement /Se    
Ullevi ortn. /Se Arken ägo- och naturnamn /Se    
Ullevi ortnamn /Se Arnsjön sjönamn /Se    
*Ullevi Saknas /Se Arnö ö /Se    
*Ullevi Saknas /Se *Ar-os Saknas /Se    
Ullevi ortnamn /Se ashællu, se *Kåråshällan berghäll, gränsmärke    
Ull(e)vi ortn. /Se Asken sjönamn /Se    
Ullevi ortnamn /Se *Askubækker Saknas /Se    
Ull(e)vi ortnamn /Se Asmossen natn /Se    
Ull(e)vi, Ullavi ortnamn /Se Aspasjön sjönamn /Se    
*Ullstorp Saknas *Aspe sjönamn /Se    
Ullstorp ortnamn /Se Aspen sjönamn /Se    
Ulltuna bebn /Se Aspen (Aspan) sjönamn /Se    
Ullunda ortnamn /Se Aspesjön sjönamn /Se    
Ultima Thule hus /Se Aspsjön sjönamn /Se    
Ulvasund ortnamn /Se As(s)sjön sjönamn /Se    
Ulvaaen Saknas *Asulfstiannabergh, se Östtjärnberget berg    
*Vluatorp Saknas Atlanten, se Västersjön Saknas    
*Ulv(e)gryt? Saknas *Aur, se Ör sjö    
Ulverud ortn /Se *Aur, se Ör sjö    
Ulvhult Saknas /Se *Aura, se Risån (Sågån) gräns    
Ulvhult Saknas /Se Ava, Avan, Ave, Aven havsvikar och småsjöar /Se    
Ulvhult ortnamn /Se Axaren sjönamn /Se    
*Ulvsberg Saknas Axen sjönamn /Se    
Ulvsered ortn /Se Axsjön sjönamn /Se    
Ulvseryd ortn /Se Axsjön sjönamn /Se    
Ulvsjön Saknas /Se Axsjön sjönamn /Se    
*Ulvsryd ortn /Se Badareholmen naturnamn /Se    
Ulvsta ortnamn /Se Badareholmen naturnamn /Se    
Ulvsund, se Kungsör kungsgård Badaretallen ortnamnstyp /Se    
Uman ortn. /Se Bagg(e)bol natn. /Se    
*Vndadhe sn (a) baghahuus(i), se Bohus fäste    
Under- fled i ortnamn /Se Baketråget vik /Se    
*Undherhelli Saknas Bakia, se Baltia ö    
*Undirlind Saknas *Ballerszbergh Saknas /Se    
-unge, (-inge, -linge) eled i bebn /Se Ballsjön sjönamn /Se    
-unge (-linge, -inge) eled i bebn /Se Balluma syo f.d. ortnamn /Se    
*Vngrvffwo, se Ångron Saknas Baltia ö /Se    
vngrufuo, se Ångron by Baltic, the namn på Östersjön /Se    
Unnas ort Baltiska havet = Östersjön vatten /Se    
*Wnnestadh Saknas Barkan ägonamn /Se    
*Vnrö Saknas Barnasjön ortnamn /Se    
*Vpbasom Saknas Barnmossen natn. /Se    
Uphöghom Saknas belte-mere namn på Östersjön /Se    
*Vpgard, Wpgordh Saknas Benmossen natn /Se    
vpgardh, se Ugård by berg element i naturnamn /Se    
*Vpkirkio Saknas Berga å-namn /Se    
Upp- ortnamnsförled /Se Bergremmaren prick /Se    
»vppaby» Saknas *bergsioar ós Saknas /Se    
*Vpnum, Wpne Saknas Bergunden sjö /Se    
Uppeby Saknas Betlehem uppkallelsenamn /Se    
Uppeby ortn. /Se »bileik» natn?    
Upplanden Saknas Billingen berg- o. sjönamn /Se    
Uppland del av Sverige Biskopen önamn /Se    
Uppland landskap *Bing Saknas    
Upplanden Saknas Biörkfielen, se Björkfjärden del av Mälaren    
Uppland Saknas Bjurdämman naturnamn /Se    
Uppland provinser Bjuren sjönamn /Se    
Upplanden provinser Bjursen sjö /Se    
Upplanden provinser Bjurtjärn skogssjö /Se    
Uppland landsdel Bjurön skärgårdsnamn /Se    
Uppland landsdel Bjusan sjö /Se    
Upplanden landsdel Bjärsen sjö /Se    
Upplanden landsdel Björken sjönamn /Se    
Upplanden landsdel Björkfjärden del av Mälaren /Se    
Uppland landsdel Björkången sjö /Se    
Upplanden landskap Björkö ö    
Upplanden Saknas Björkö ortn. /Se    
Upplanden Saknas Björkö ortnamnstyp /Se    
Upplanden Saknas Björn önamn /Se    
Uppland Saknas Björn sjönamn /Se    
Uppland Saknas Björn önamn /Se    
Uppland Saknas Black- förled /Se    
Uppland Saknas Blackan ägonamn /Se    
Uppland Saknas Blackan ägo- och önamn /Se    
Uppland Saknas Blacken fjärd /Se    
Uppland Saknas Blackhäll holme /Se    
Uppland Saknas Blysjön sjönamn /Se    
Uppland Saknas blafinnes thiorn, se?Blåfinntjärnen tjärn    
Uppland Saknas blaflughu bergh, se Blåsten fjällparti    
Uppland Saknas Blank- naturnamnselement /Se    
Uppland Saknas Blåberget höjder /Se    
Uppland Saknas Blåeberg höjder /Se    
Uppland Saknas Blågöl sjö /Se    
Uppland Saknas Blåkull(a)- fled /Se    
Uppland Saknas Blåkulla bergshöjd    
Uppland Saknas Blåkulla plats /Se    
Uppland Saknas Blåkulla natn /Se    
Uppland Saknas Blåkulla ortn. /Se    
Uppland Saknas Blåkulla ortn. /Se    
Uppland Saknas Blåsjön sjö /Se    
Uppland Saknas Blåtjärn tjärn /Se    
Uppland Saknas Bockarummet ägonamn /Se    
Uppland Saknas Bockholmen önamn /Se    
Uppland Saknas Bodasjön sjönamn /Se    
Uppland landsdel Boden skärnamn /Se    
Upplanda bebn /Se Boderås, Boråsen, Buarås, Buerås o. Burås (by- o. gdnamn och) höjdnamn /Se    
Upplanden landsdel Bogesund Saknas /Se    
Uppland, Upplanda gårdar o. byar /Se Bogöl tjärn-namn /Se    
Uppsala bebn /Se Boglundsberget berg /Se    
Uppsala ortnamn /Se Bokstavsö Saknas /Se    
Uppsala öd f. kungsgårdar Bolandet ägon. /Se    
Uppsala öd f. kungsgårdar Bolandet ägonamn /Se    
Uppsala öd f. kungsgårdar Bonden önamn /Se    
Uppsala öd f. kungsgårdar borg ortnamnselement(natn.) /Se    
Uppsala öd kungsgårdar Borgåsen ortnamn /Se    
Uppsala öd f. kungsgårdar Bornholm ö /Se    
Uppsala öd f. kungsgårdar ?Bornholmssjön del av Östersjön    
Uppsala öd f. kungsgårdar Boråsen, Buarås, Buerås, Burås o. Boderås (by- o. gdnamn och)höjdnamn /Se    
Uppsala öd arvegods Bosjön sjöar /Se    
Uppsala öder kungsgårdar Bosjön ortn. /Se    
Uppsala öder kungsgårdar Botjärnet tjärnar /Se    
Uppsala öder kungsgårdar Botn, se Botnen vatten    
Uppsala öder kungsgårdar Botnen vatten /Se    
Uppsala öder kungsgårdar *Botsio, se Boksjön sjö    
Uppsala öd f. kungsgårdar Botten sjönamn /Se    
Uppsala öder kungsgårdar Bottenhavet hav    
Uppsala öd kronogods Bottenhavet inhav    
Uppsala öder kungsgårdar Bottenhavet inhav    
Uppsala öd kronogods Bottenhavet inhav    
Uppsala öd Saknas Bottenhavet inhav    
Upsala ød Saknas Bottenhavet inhav /Se    
Uppsala öd förr kungsgårdar Bottenhavet vik /Se    
Uppsala öd f. kungsgårdar Bottnen kustland    
Uppsala öd f. kungsgårdar Bottniska viken, se Norrbottens län(allm.) Saknas    
Uppsala öd f. kungsgårdar Botniska Viken vatten    
Uppsala öd kronogods Bottniska viken vik    
Uppsala öde godskomplex Bottniska viken vatten    
Uppsala öd gårdar Bottniska viken vatten    
Uppsala öd gårdar Bottniska viken vatten    
Uppsala öd egendomar Bottniska viken vatten /Se    
Uppsala Öd godskomplex /Se Bottniska viken vatten /Se    
Uppsala öd egendomar /Se Bottniska viken vatten /Se    
Upsala öd kronogods /Se Botnen vatten    
»Uppsala ödh» f. kungsgårdar /Se Bottniska viken vatten /Se    
Uppsala öd egendomar /Se Bottniska viken vatten    
Uppstad städer /Se Bottniska viken vatten    
Uppsverige Saknas Bottniska viken vatten    
»vppussa» Saknas Bottniska viken vatten    
*Uppäng Saknas Bottniska viken inhav    
Upsalir ortnamn /Se Bottniska viken inhav    
urfjäll ortn.el. /Se Bottniska viken vatten    
*Ursturster Saknas Bottniska viken inhav    
*Usby egendom Bottniska viken inhav    
*Uskalahult Saknas Bottniska viken vatten    
Us(s)holmen ortnamn /Se Bottniska viken vatten /Se    
Utan- fled i ortnamn /Se Bottniska viken vatten    
*Utanskog landområde /Se Bottniska viken inhav    
Utanskog bebn. /Se Bottniska viken inhav    
wtby, se Ubyn by Bottniska viken hav    
wtby, se Ubyn by Bottniska viken hav    
Utby bynamn /Se Bottniska viken inhav    
Utby ortn. /Se Bottniska viken vatten /Se    
Utby(n) ortnamn /Se Bottniska Viken vatten /Se    
Utby ortnamn /Se Bottniska Viken vatten /Se    
»vthammar» Saknas Bottniska viken vik /Se    
*Vtlenge Saknas Bottniska viken arm av Östersjön /Se    
Utnäs Saknas Bottniska viken vatten /Se    
*Utnäs Saknas Bottniska viken hav    
»utrellum» Saknas Braken, Brusen, Gloppen skär /Se    
Vttersio, Vttersyd Saknas Bratten skär /Se    
Utterstorp Saknas Bredingen, Bredungen åkrar o. vatten /Se    
Uvberget byar /Se Bredrummet ägonamn /Se    
Uvebol ortn. /Se Bredsjön Saknas /Se    
Uvehult Saknas /Se Broarna ägonamn /Se    
Uvehult allm. /Se *Brostnarhella gränsmärke    
Uvehult ortnamn /Se *Brotabek, se Bråtabäck bäck    
*Vxabøle Saknas /Se Bruarebacken (backe) /Se    
*Wxnabec Saknas Bruna Kon naturnamn /Se    
Vad, Vada ortnamn /Se Brusan å-(eller fors-?)namn /Se    
Vada bebyggelsenamn /Se Bränningen natur- o. beb.namn /Se    
Vada ortn. /Se Brödstycket skär /Se    
Vada, Vad ortnamn /Se *Brömsta sten gränssten    
*Vadha kvarn /Se Buarås, Buerås, Burås, Boderås o. Boråsen (by- o. gdnamn och) höjdnamn /Se    
Wadhby Saknas Buberg berg(?) /Se    
Vadby ortnamn? /Se *Budarbek, se Bodanebäcken bäck    
Vadsbro ortn. /Se Buerås, Burås, Boderås, Boråsen o. Buarås (by- o. gdnamn och) höjdnamn /Se    
*Wagensöö Saknas -bukten eled /Se    
wagha, se Våge by Bullerbäcken bäcknamn /Se    
*Vaglaby Saknas Burås, Boderås, Boråsen, Buarås o. Buerås (by- o. gdnamn och) höjdnamn /Se    
Wahlaberg folkviselokalisering /Se Busmossen natn /Se    
*Walbo ængh Saknas Buviken vikar /Se    
*Walby Saknas Buön öar /Se    
*Walby Saknas Byrsuholt allmänningsskog /Se    
*Valby Saknas Bystad(en) natn /Se    
Waldeck torp-namn /Se Byxorna åker /Se    
*Waldinbyerch Saknas bål- förled /Se    
*Valdørstadh Saknas Bålgårds sida skärgård /Se    
*Valebakka Saknas Bålmossen natn /Se    
*Waledhom Saknas Båten berg /Se    
*Valgnæs Saknas Båtholmen ortnamn /Se    
Valhall ortnamn(bebyggelse-?) /Se Båtkobben ortnamn /Se    
Valhall uppkallelsenamn /Se Bäckarna ägonamn /Se    
Valhall lokalitet /Se -bäckarna element i ägonamn /Se    
Valhall hemvist /Se Bäckmellan naturnamn /Se    
Valhall uppkallelsenamn /Se Bäcksjön sjönamn /Se    
Valhall ortnamn /Se *Bælgsio, se Trättjärnen Saknas    
Valhall ortnamn /Se Bält förr benämning på Östersjön /Se    
*Walinom Saknas Bält havssund /Se    
Valir ortn. /Se Bästekille källa? /Se    
*Valisnææs Saknas Bøn(ne)- förled /Se    
-vall fäbodar /Se Chalusos sund /Se    
vall(voll) ortnamnselement /Se Codanus sinus, se Kattegatt Saknas    
Vall, Valla, Vallen ortnamn /Se Dag(s)lösa terrängnamn /Se    
Vall ortn. /Se -dalarna element /Se    
Vall, Valla ortnamn /Se Dammen sjönamn /Se    
*Valla Saknas Dana keer, se *Garpa mosse Saknas    
»Valla» sn Dansarebacken (backe), naturnamn /Se    
Valla Saknas Dansareberget ortn. /Se    
Valla Saknas Dansarekullen ortn. /Se    
Valla Saknas Danseberget ortn. /Se    
Valla Saknas /Se Dansehalla backe? /Se    
Valla bebyggelsenamn /Se Dansekullen ortn. /Se    
Valla bebyggelsenamn /Se *Deffuenssund Saknas /Se    
Valla ortnamn /Se Dhena keer, se *Garpa mosse Saknas    
Valla, Vall ortnamn /Se Dindymos bergnamn /Se    
Vallarna bebyggelsenamn /Se *Diuputiorn Saknas    
*Vallby Saknas Djup sjönamn /Se    
*Vallby Saknas Djuptjärn tjärn, sjö, ortnamn /Se    
*Vallby Saknas Djursi sjö /Se    
*Vallby Saknas Djävulsön ägonamn /Se    
Vallby gård Drafsen sjö /Se    
Vallby Saknas Drakaboningen gravrösen /Se    
Vallby ortnamn /Se Drakarör gravrösen /Se    
Vallby ortn. /Se Drottningen önamn /Se    
Vallby ortn. /Se drygaberghet, se Drågeberget berg    
Vallby ortnamn /Se Drängagråten ägonamn /Se    
Vallby ortnamn /Se Drängagråten allm.    
-vallen fäbodar /Se Drängagråten åkrar o. ängar /Se    
*Vallerydh Saknas Drängaskränet åkrar el. ängar /Se    
Vallestade Saknas *Dumbshav namn på Bottniska viken    
*Vallingethe Saknas Dumn ånamn /Se    
Vallros ortnamn /Se *Dumshav namn för Bottniska viken    
Vallskog gårdnamn /Se Dunsjö(n) natn /Se    
Vall(s)torp ortn. /Se dyoposior asen, se Djupsjöbergen berg    
*Wallum Saknas Dåsen sjö /Se    
*Vallum gd Dödmansskär grund /Se    
*Wallø Saknas Döven sjönamn /Se    
Walma Saknas Dövingen sjönamn /Se    
Valmesta ortnamn /Se edhesmyr, se Edsmyren myr    
*Walne Saknas Edskogen gränsskog /Se    
Valsta ortnamn /Se Edsveden skog /Se    
Valv hagha, se Våle by *Eiðaskógr gränsskogar /Se    
*Valsta Saknas Eitran/Ätran vattennamn /Se    
Valsta Saknas Eken skärnamn /Se    
*Walstadu Saknas Eken ortnamn /Se    
Valsö Saknas Eknö bebn o. natn /Se    
Vamm- fled /Se Eknö ö /Se    
*Vanburum Saknas Elster/Alster vattennamn /Se    
*Vandbyergh Saknas Emsen sjö /Se    
vang, se Vången by Ena älvnamn /Se    
»Vungsø» gård Ensjön, Entjärn, Engöl Saknas /Se    
*Vanmalsön Saknas *Esla vattendragsnamn /Se    
Wapna waadh Saknas esunde, se Gesunden sjö    
Vapnavad Saknas Evigheten ägonamn /Se    
Vapnavað Saknas Eyravallen idrottsanläggning /Se    
»vappø» Saknas Fagersjön sjönamn /Se    
Varberg beb.(?) /Se Falkberget bergnamn /Se    
*Varby gård fall element /Se    
Waarbäck Saknas Falmälghe, se Fulumjälgen sandstrand    
*Vardede Saknas *Falufiall gränsmärke    
Varðeyjum Saknas Fans bastu ägonamn? /Se    
*Vardenberch Saknas Fans trädgård ägonamn /Se    
»Wardhungabodhom» Saknas Femsen sjö /Se    
*Vargårdeby Saknas Fer(e)sjön sjönamn /Se    
*Variskælf ortn. /Se Fil- ortnamnselement /Se    
»Warløse» Saknas Finnsjön, Finntjärn o.s.v. sjönamn /Se    
»warnanæs» Saknas Fiskartjärnen allm /Se    
Warnes Saknas Fisk(e)lösen sjönamn /Se    
»varnes» Saknas Fisk(e)lösen sjönamn /Se    
*Warnhulta Saknas Fiskelös sjönamn /Se    
Warnum Saknas Fiskhusbäcken allm.    
Wartherö Saknas Fiskhusdammen allm.    
*Waruigenn Saknas Fiskhustjärnen allm.    
»wasboo beb. *Fiskibæk(ken), se Nordäven bäck    
Vasen ortn. /Se Fisklösen allm. /Se    
Waskersom Saknas Fisklösen sjö /Se    
Vassböle Saknas /Se Fisklösen sjö /Se    
*Vastzenasokn Saknas Fisklösen sjönamn /Se    
*Vaszbo Saknas Fisklösen sjö /Se    
*Watlandia Saknas Fisklösen sjönamn /Se    
*vatna rudit Saknas /Se Fisklösen sjö /Se    
Watsten ortnamn /Se Fisklösen sjönamn /Se    
Vattela Saknas /Se Fisklösen sjönamn /Se    
Vattlösa(n) ortn. /Se fit iunk gränsmärke /Se    
*Vattulefjäll gränsmärke Fitiunk gränsmärke /Se    
Wattulefiäll, se Våtdalsröset Saknas fiælla svæng, se Forsaskalet Saknas    
Vattubrinken Saknas Fjällen natn. /Se    
*Vatzþorpe Saknas Fjällgrund skärgårdsnamn /Se    
*Watæstadhe Saknas Fjällkölen gränsfjäll    
»waxthorp» Saknas *Fiællz eid gränsmärke    
Vea ortn. /Se Fjärd(s)grundet skärgårdsnamn /Se    
Veby ortnamn /Se Flackan holme    
Veda(Vida, Via) bebyggelsenamn /Se Flackebäck Saknas    
Veda bebyggelsenamn /Se Flakaberg bergnamn /Se    
Veda ortn. /Se Flakatjärn tjärnnamn /Se    
*Wedal gränsmärke Flakeberg bergnamn /Se    
*Wedaste Saknas *(A)flanne, se *Flaun Saknas    
Vedboräppen ortnamn /Se Flarken, Flarkarna vattensamlingar /Se    
Vedby ortn. /Se Flat ägon. /Se    
Vedeby ortnamn /Se Flat sjönamn /Se    
Wedermeosc landsdel /Se Flata ägon. /Se    
*Vedhersunda, se Väversunda sn Flata bitarna ägon. /Se    
*Wedhirwik Saknas Flatan ägon. /Se    
*Wedla Saknas Flaten sjö /Se    
Wedla Saknas Flatsjön sjönamn /Se    
Vedlösa ortnamn /Se Flaxen vattendragsnamn /Se    
*Vedradalen Saknas *Fledie backindtt Saknas /Se    
Veðrey Saknas *Fledies ageren ägonamn /Se    
Vædnsæ Saknas Flintan ortnamn(skärgårdsnamn) /Se    
*Wegby Saknas Flisen, Flisan ö-namn /Se    
»Veggina» Saknas Fla(d)en sjönamn /Se    
Weimar torp-namn /Se Flaten, Flatnan, Flatsjön sjönamn /Se    
veimodal, se Vemdalen sn Flaxen sjö /Se    
*Veka gård Flon sjönamn /Se    
Veka gd- o. bynamn /Se *Flotn ånamn /Se    
*Vekolby Saknas *Flotn ånamn /Se    
*Velanda Saknas Fluntan skärgårdsnamn /Se    
*Velle Saknas Flyxen sjö /Se    
*Wellingö Saknas Fläsket, Fläskskär, Fläskholm... ortnamn /Se    
Vemboö Saknas Fläsket holme /Se    
*Wemsøø, Vemssoe Saknas Fläskholmen, se Fläsket o. Fläsklösa holme    
Vena bebyggelsenamn /Se Fläsklösa holme /Se    
Vena ortn. /Se Flärklösa holmnamn /Se    
Wenestadha Saknas Fors ortnamn /Se    
Wenga Saknas »forsholmen» Saknas    
Vennberg Saknas Foxen sjö /Se    
*Vermissos Saknas *Frestafloi, se Mossaflon myr    
Vernesgård Saknas *Frika älvnamn /Se    
Vesbo Saknas Frimärksstycket åker /Se    
*Vesby Saknas Frisen sjö /Se    
*Vesinö(?) Saknas Frumossen natn /Se    
*Vesland Saknas Frÿthingsön Saknas    
Vessland ortnamn /Se Fröberg(a) bebyggelse- och naturnamn /Se    
westanø, se Västanede by Fröhög bergnamn /Se    
»Westenstång» Saknas Frösjön sjönamn /Se    
vestergaardhen, se Oppgården gd Fulda älvnamn /Se    
Westergård Saknas Furugöl, Furusjön, Furutjärn ,Furuvattnet sjönamn /Se    
Vestern Saknas *Fusa ånamn /Se    
Westersiön, se Nordsjön Saknas Fyghþir sjönamn /Se    
vestra gardhen, se Oppgården gd Fyrkanttjärnen sjönamn /Se    
*Westrgöths näss näs Fyrkanttjärn(en) sjönamn /Se    
Wesunda Saknas Fyrsjön sjönamn /Se    
Veta bebyggelsenamn /Se Fåfängan allm.    
Vett- ortnamnsförled /Se Fåfängan ägonamn /Se    
*Wetthawykendh Saknas Fårhimlen ägonamn /Se    
Vettinge Saknas Fårholmen holme    
Wettwick, se Vattviken by Fäjan skär /Se    
*Vexstorp Saknas *Fæningæ skallæ gränsmärke    
Vi Saknas *Fæningæ skallæ gränsmärke    
Vi Saknas Färgen sjöar /Se    
Vi hg Färingö ö /Se    
Vi Saknas Färnebofjärden fjärd /Se    
vi element i bebn. /Se Föret ortnamn /Se    
Vi ortn. /Se Förrådsudden udde    
Vi bebn. /Se Försjön sjönamn /Se    
Vi ortnamn /Se Förskinnet gärden /Se    
Vi ortnamn /Se Galgaberget Saknas /Se    
Vi ortn. /Se Galgmossen natan /Se    
Vi ortnamn /Se Galgröset gravrösen    
Vi Saknas /Se Gallaråå[n] flod /Se    
-vi ortnamnsefterled /Se Gallsjön sjönamn /Se    
vi element i bebnamn /Se Gallskär holme    
Vi ortn. /Se Gallus, se Gallaråå[n] flod    
Vi bebn /Se Galt(a)sjön, Galttjärn m.fl. sjönamn /Se    
Vi bebn /Se Galten fjärd    
Via (Vida, Veda) bebyggelsenamn /Se Galten sten /Se    
Vi(d)a bebyggelsenamn /Se Galten sjönamn /Se    
Vi(i), Vij ortn. /Se Galten sjönamn /Se    
Via ortn. /Se Galtryggen grusås /Se    
Via ortnamn /Se Garn farleder /Se    
Vibble bebyggelsenamn /Se Garnholmen holme /Se    
»vibiørnathorp» Saknas *Garpa mosse Saknas /Se    
*Viby Saknas Garsjön(Gårdsjön) sjönamn /Se    
Viby Saknas Gastmossen natn /Se    
Viby Saknas Gatule, se Göta älv avlopp    
Viby bebn /Se Gessi sjö /Se    
Viby ortn. /Se Gestilren plats, natn? /Se    
Viby ortnamn /Se Gestilren naturnamn? /Se    
Viby bynamn /Se Gestilren plats, natn? /Se    
Viby ortn. /Se Gestil(s)ren, se Gestrilren naturnamn?    
Viby ortnamn /Se Gethelvetet ägonamn /Se    
Viby ortnamn /Se Getingen åker /Se    
Viby ortn. /Se Getrum ägonamn /Se    
Viby bebnamn /Se Getryggen åsar /Se    
Viby ortnamn /Se Getryggen åsnamn /Se    
*Wicþenes Saknas Getterö(n) önamn /Se    
Vida (Veda, Via) bebyggelsenamn /Se Gillertjärn sjönamn /Se    
*Widby Saknas Gimn ånamn /Se    
Videbella Saknas *Gipsio, se Kroksjön sjö    
*Videssom Saknas *Gipu, se Djupebäck å    
*Vidhaby Saknas Gislingen ö /Se    
*Vidhistad Saknas Gladtjärn sjönamn /Se    
*Widie Saknas Gladtjärn sjönamn /Se    
*Widisöö Saknas Glan sjönamn /Se    
*Vidlunga Saknas Glan sjö /Se    
*Widsckildtt Saknas Glissjön namn på Östersjön /Se    
*Vidzø Saknas Glysjön sjö /Se    
Viesten Saknas Glåma vattendragsnamn /Se    
vig, se Hedeviken by Glödtjärn sjö? /Se    
Vigbyskorsten(Viby Scurosten) ortnamn /Se -golvet efterled /Se    
Viggby Saknas Gorgen sjönamn /Se    
Viggby ortn. /Se Gorjen sjö /Se    
Viggby ortn. /Se Gorren sjönamn /Se    
Viggeby ortn. /Se Gottland ägonamn /Se    
Viggeby ortn. /Se *(a)grabrödhra gatu gata /Se    
Wighbu Saknas Gransjön Saknas /Se    
*Wigby Saknas Gravbron Saknas    
*Vigen Saknas Gravsjön, Gravtjärn sjönamn /Se    
*Vigesten Saknas *Gretaholm laxfiske /Se    
Viggeby bynamn /Se Grimskär ortnamn /Se    
Viggeby ortn. /Se Grimskär ortnamn /Se    
Vighn, se Ving, Södra sn Grimskär ortnamn /Se    
Vigmanbek Saknas Grimskär ortnamn /Se    
Vigrundet ortn. /Se Grimskär ortnamn /Se    
»Vihammar» ort Grindsjön sjönamn /Se    
*Wihcherlli Saknas Grisarbodan kobbe?    
*Vihem bebn /Se Grisarskiär Saknas    
*Viht Saknas Grodhavet namn på Mälaren /Se    
Viinika ortn. /Se Grunne, Grönne, Grånne grund /Se    
*Wijdeboo Saknas Grycken sjö /Se    
*Wijksteen Saknas Grycken sjö /Se    
Vijrenäs Saknas Grycken sjönamn /Se    
Vik Saknas Gryssen sjö /Se    
Vik Saknas Gryssen sjönamn /Se    
Vik Saknas Gry(s)sjön sjönamn /Se    
Vic Saknas Gryten sjönamn /Se    
Vik Saknas Gryten sjö /Se    
Vik Saknas Gryten sjönamn /Se    
Vik ortn. /Se Gryten sjönamn /Se    
Vika bebyggelsenamn /Se Gryten sjönamn /Se    
Vikaby ortn. /Se Grytsjön Saknas    
Vikby ortn. /Se Grytsjön, Gryttjärn sjönamn /Se    
Viken Saknas Grytsjön sjönamn /Se    
Viken ortnamn(bebyggelsenamn) /Se Gräfte ortnamn /Se    
»vinguidattorp» Saknas Gräfte ortnamn /Se    
Vikis sida Saknas Gräfte ortnamn /Se    
Wikmarobek Saknas Gräfte ortnamn /Se    
*Vikmarobäck gränsmärke Grängen sjönamn /Se    
Vikeberg Saknas Grängen sjö /Se    
»wikuswm» Saknas Grängen sjönamn /Se    
*Vilaberga Saknas *Græniotoppen, Stora bergstopp    
Vilan lägenhetsnamn /Se Gränsjön sjönamn /Se    
*Vilinæ Saknas Græs(se)- förled /Se    
*Villeberga Saknas Grässjön Saknas /Se    
*willingawm Saknas /Se Grässjön, Grästjärn sjönamn /Se    
*Willinge Saknas Grässjön sjönamn /Se    
Villösa ortnamn /Se Grässjön sjö /Se    
-vin eled /Se Gröcken sjönamn /Se    
-Vin ortnamnselement /Se Gröcken sjö /Se    
vin ortn-element /Se Gröne å å /Se    
-vin eled /Se Gröningen åker- o. ängsnamn /Se    
-vin eled /Se Gröningen åker o. ängsnamn /Se    
-vin eled /Se Gröningen åkrar, ängar o. sjöar /Se    
vin element /Se Grönland uppkallelsenamn /Se    
Vinberg(a) ortnamn /Se Grönsjön, Gröngölen sjönamn /Se    
Vinberget ortn. /Se Grötö önamn /Se    
*Vindaström Saknas Gubben skärnamn /Se    
*Windeström Saknas Gull- fled /Se    
*Vindistadha Saknas Gussjön sjönamn /Se    
?Vindsjö ödetorp Gustavsberg namntyp /Se    
Ving ortnamn /Se Gustavslund namntyp /Se    
*Ving sn(?) *Guþa vattendrag /Se    
Vinnge hæredh sokn Saknas *Gypu, se Djupebäck å    
Vingesta Saknas *Gypusio, se Kroksjön sjö    
Vingolmark Saknas *Gypusio, se Kroksjön sjö    
Vingulmore Saknas Gårdsjön, Gårdstjärn sjönamn /Se    
Vingåker ortn. /Se Gårsjön sjönamn /Se    
Vinland Saknas /Se Gårdsjön,(Garsjön) sjönamn /Se    
Vinland Saknas /Se Gårtjärn sjönamn /Se    
Vinland Saknas /Se Gåssjön, Gåstjärn sjönamn /Se    
Vinland Saknas /Se Gåstjärn sjönamn /Se    
Vinland ortnamn /Se gæddostrom, se Järpströmmen älv    
Vinliden ortn. /Se Gäddsjön ortnamn /Se    
*Vinsæthorp Saknas Gäddsjön sjönamn /Se    
Vinåsen ortn. /Se Gällsjön sjönamn /Se    
Vinö(n) ortn. /Se Gällsjön sjö /Se    
*Viriby Saknas Gällsjön sjönamn /Se    
*Virzeborgh Saknas Gältrum ägonamn /Se    
»virzeborgh» Saknas Gärd(e)ssjön, Gärdestjärn, Gärssjön sjönamn /Se    
*Wisendesa Saknas Gäsen sjö /Se    
Viskär ortn. /Se Gässi sjö /Se    
*Wislene Saknas Gässlingen ö /Se    
*Wismarch Saknas Gästilren naturnamn? /Se    
Wissarenn Saknas Gästilren, se Getilren naturnamn?    
Vist ortnamn /Se Gästil(s)ren naturnamn? /Se    
Vista ortnamn /Se Gästil(s)ren, se Gestrilren naturnamn?    
*Vistalanda, Wistalanda Saknas Gävsjön sjönamn /Se    
*Visti Saknas Gölsjön sjönamn /Se    
Visäter ortnamn /Se Görjeholmen ortnamn /Se    
Wit Saknas Göta älf älv    
*Vitasten gränssten Göta elf älv    
*Vitaå Saknas /Se Göta älv älv    
Witby Saknas Göta elf älv    
Viter- ortnamnselement /Se Götha Elf älv    
*Vithisryth egendom Göta älv älv    
Vitter- ortnamnselement /Se Göta elf älv    
*Witzstadha Saknas Götaälf älv    
Vittinge ortn. /Se Saknas Saknas    
Vivassen ortn. /Se Saknas Saknas    
Vivastby Saknas /Se Saknas Saknas    
*Viwelstade Saknas Saknas Saknas    
»wiwilstadhæ», se Villastad sn Göta älv älv    
Vivsta ortnamn /Se Göta älv älv    
*Vixboherth Saknas Göta älv älv    
*Vndede, se Undenäs sn Göta älv älv    
vog ortn.element /Se Göta älv älv    
*Wogesio Saknas Göta älv älv    
voll (vall) ortnamnselement /Se Göta älv älv    
*Vollstad Saknas Göta älv älv    
vor ortnamnselement /Se Göta älv älv    
Vorgbiære Saknas Göta älv älv    
*Wormenees Saknas Göta älv älv    
Vorsberg Saknas Göta älv älv    
*Vortbo Saknas Göta älv älv    
Voxome ortnamn /Se Göta älv älv    
Vrak- fled /Se Göta älv älv    
Vraks- fled /Se Göta älv älv    
Vrak(s)- fled /Se Göta älv älv    
Vraksviken ortn. /Se Göta älv älv    
Vrakholmen ortn. /Se Göta älv älv    
*Wrangwadh Saknas Göta älv älv    
*Wraxnes Saknas Göta älv älv    
Vret, Vreta ortn. /Se Göta älv älv    
Vret, Vreta, Vreten ortnman /Se Göta älv älv    
-vret ortnamnselement /Se Göta älv älv    
Vret ortnamn /Se Göta älv älv    
*Vreta by Göta älv älv    
Vreta åkerfält /Se Göta älv älv    
Vreta ortn. /Se Göta älv älv    
Vreta ortnamn /Se Göta älv älv    
Vreta ortnamn /Se Göta älv älv    
Vreta ortn. /Se Göta älv älv    
Vreta ortn. Göta älv älv    
Vreta ortnamn /Se Göta älv älv    
Vrå bebyggelsenamn /Se Göta älv älv    
Vrå ortnamn /Se Göta älv älv    
Vrångebäck ortnamn /Se Göta älv älv    
*Vuerem Saknas Göta älv älv    
wygghiæ, se Vigge by(ar) Göta älv älv    
*Vygh Saknas Göta älv älv    
vÿgh, se Hedeviken by Göta älv älv    
*Wyghøy ort Göta älv älv    
*Wyndesta Saknas Göta älv älv    
»Wynes» Saknas Göta älv älv    
Våg ortn.-el. /Se Göta älv älv    
Vågtjärn ortn. /Se Göta älv älv    
?Våla Saknas Göta älv älv    
Wåla Saknas Göta älv älv    
Våla, Vålarna, Våle ortnamn /Se Göta älv älv    
Våla bebyggelsenamn /Se Göta älv älv    
Våla ortnamn /Se Göta älv älv    
Vålberg beb.(?) /Se Göta elf älv    
Våmb ortnamn /Se Göta elf älv    
Vånestad Saknas Göta elf älv    
vång element /Se Göta älv älv    
Vånga Västra Saknas Göta älv älv    
Vånga Saknas Göta älv älv    
Vång(a) Saknas /Se Göta älv älv    
Vånga ortn. /Se Göta älv älv    
Vånga ortn. /Se Göta älv älv    
Vånga ortn. /Se Göta älv älv    
Vånga ortnamn /Se Göta älv älv    
*Vårby hg Göta älv älv    
Vård- fled /Se Göta älv älv    
*Vårfrugården Saknas Göta älv älv    
*Vårfrukyrka sn Göta älv älv    
Wårnemj Saknas Göta älv älv    
Saknas Göta älv älv    
element /Se Göta älv älv    
ortn. /Se Göta älv älv    
Väby bynamn /Se Göta älv älv    
Väderberg bebn /Se Göta älv älv    
Väderbrunn bebn /Se Göta älv älv    
Väderholmen bebn /Se Göta älv älv    
Väderlunda bebn? /Se Göta älv älv    
Väderstad ortnamn /Se Göta älv älv    
Väderstad bebn /Se Göta älv älv    
Väderås bebn /Se Göta älv älv    
Väderö ortnamn /Se Göta älv älv    
Väderöarna bebn /Se Göta älv älv    
Wædherwiik, se Värviken by Göta älv älv    
»vædla vadh» Saknas Göta älv älv    
Vägen ortn. /Se Göta älv älv    
Vägen över skogen pilgrimsväg Göta älv älv    
*Väglänga(n) ortnamn /Se Göta älv älv    
Väikur ortnamn /Se Göta älv älv    
*Väla Saknas Göta älv älv    
Väla ortnamn /Se Göta älv älv    
Väla ortnamn /Se Göta älv älv    
Väla ortnamn /Se Göta älv älv    
Väla ortn. /Se Göta älv älv    
Väla ortnamn /Se Göta älv älv    
Väla ortnamn /Se Göta älv älv    
*Wællanlapit Saknas Göta älv älv    
Vältan ortnamn /Se Göta älv älv    
*Væma stadhom Saknas Göta älv älv    
Vändan ortnamn /Se Göta älv älv    
Vänge ortnamn /Se Göta älv älv    
*Vænisøø Saknas Göta älv älv    
*Väppeby Saknas Göta älv älv    
Väppeby bynamn /Se Göta älv älv    
Væppy ortn. /Se Göta älv älv    
Värgapet, se Ängshuset Saknas Göta älv älv    
Wæristadhæ, se Värsta by Göta älv älv    
Värna ortnamn /Se Göta älv älv    
Värnamo Saknas Göta älv älv    
Värnamo Saknas Göta älv älv    
Värpinge ortnamn /Se Göta älv älv    
Värpinge ortnamnstyp /Se Göta älv älv    
Värpinge ortnamnstyp /Se Göta älv utlopp    
Värpinge ortnamnstyp /Se ?Göta älv avlopp    
Värskäl bebn? /Se Göta älv avlopp    
Värsta ortn. /Se Göta älv utlopp    
Värsta ortnamn /Se Göta älv älv    
Värsta bebn /Se Göta älv utlopp    
Värsta bebn /Se Göra älv älv    
Väråsen bebn /Se Göta älv avlopp    
Värängh Saknas Göta elf älv    
*Väsby el. Västby Saknas Göta älv avlopp    
*Väsby Saknas Göta elf? älv    
*Väsby Saknas Göta älv älv    
Väsby Saknas Göta elf älv    
Väsby Saknas Göta elf älv    
Väsby Saknas Göta elf älv    
Väsby gård Göta älv utlopp    
*Väsby slott Saknas Göta älv avlopp    
Väsby bebn /Se Göta älf älv    
Väsby ortn. /Se Göta elf älv    
Väsby Saknas /Se Göta älv älv    
Väsby ortn. Göta älv avlopp    
*Hwæssingxstorp Saknas Göta älv utlopp    
Västan- fled /Se Göta älv avlopp    
Västansjö bebn. /Se Götaälv utlopp    
Väs(t)by ortnamn /Se Göta älv utlopp    
Västby ortn. /Se Göta älv älv    
Västerby ortn. /Se Göta älv å    
Västerby ortn. /Se Göta älv å    
Västerby ortnamn /Se Göta älv älv    
Västerby bebn /Se Götaälv älv    
Västerbys ortnamn /Se Göta elf älv    
Västerhavet Saknas Göta elf älv    
Västerhäjde Saknas /Se Göta älv älv    
Västerhäjde Allhage Saknas /Se Göta älv flod    
Väster(?)löfsta Saknas Göta älv älv    
Västerstad ortnamn /Se Göta älv älv    
*Væstrohiliom, Vestrihilium Saknas Göta älv älv    
*Wæstrusa Saknas Göta älv älv    
Westsunde Saknas Göta älv älv    
*Wæthewiken Saknas Göta elf älv    
*Vätinge Saknas Götaälv älv    
*Wätomptt Saknas Göta älv älv    
Ybby Saknas Göta älv älv    
Ýdalir bostad /Se Göta älv älv    
»ydhult» Saknas Göta elf älv    
*Ydöarna Saknas Göta älv flod    
*Yelczstorbby Saknas Göta älv älv    
*Ygllina, se Yllene Saknas Göta älv älv    
*Ykowærka Saknas Göta älv älv    
*Ykoverka fiskeri Göta älv älv    
*Ylffnarid Saknas Göta älv älv    
*Ylfinge ortn. /Se Göta älv älv    
»Ylfwista» gård Göta älv älv    
»yllesio» Saknas Göta älv älv    
*Ymænes Saknas Göta älv älv    
*Yninge Saknas /Se Göta älv älv /Se    
*Yra Saknas Göta älv älv /Se    
*Ysberga, se Isberga by Göta älv älv /Se    
Yserne Saknas Göta älv älv /Se    
Ysme Saknas Göta älv älv /Se    
*Yssnmoberga Saknas Ælven ä. namn på Göta älv /Se    
ythra twrungh, se Ytterturingen by Göta älv älv /Se    
Ytterby Saknas Göta älv vattendrag /Se    
Ytterby Saknas /Se Göta älv älv    
Ytter-, Innerbyn bebyggelsenamn /Se Göta älv älv /Se    
»Ytergårdh» säteri Göta älv älv /Se    
*Ytersundh by Saknas Göta älv älv /Se    
*Ytnäs Saknas /Se Göta älv gräns /Se    
*Ytergård Saknas Göta älv älv /Se    
Ytterby bynamn /Se Göta älv älv /Se    
Ytterbyn ortnamn /Se Göta älv älv /Se    
Ytterby ortn. /Se Göta älv älv /Se    
Ytterby ortnamn /Se Göta älv älv /Se    
Yxe Saknas /Se Göta älv älv /Se    
*Yxissiöhult Saknas Göta älv älv /Se    
Yxnäs Saknas Göta, = Göta älv älv /Se    
Zeletorn Saknas Göta älv älv /Se    
Å ortnamn /Se Göta älv älv /Se    
Åbacka, Åbacken ortnamn /Se Göta älv älv /Se    
Åberg ortnamn /Se Göta älv älv /Se    
Åby Saknas Götälven gräns    
*Åby Saknas hafarasen, se *Håckeråsen berg, gränsmärke    
*Åby Saknas Hagsjön, Hag(e) tjärn, Haggölen sjönamn /Se    
*Åby Saknas Hall(a:e)sjön, Halltjärn sjönamn /Se    
*Åby Saknas *Hals havsvik    
?Åby Saknas Hals(en), = Öresund Saknas /Se    
Åby Saknas Halsen del av Bottniska viken /Se    
Åby Saknas Halvorstjärn natn.? /Se    
Åby ortn. /Se Hammarsjön, Hammartjärn sjönamn /Se    
Åby Saknas Hampsjön, Hamptjärn, Hampträsk sjönamn /Se    
Åby Saknas Hampskär holme    
Åby bynamn /Se hardkætill, se *Hårdkitteln strömvirvel    
Åby ortnamn /Se Har/en, Haret holmar, skär, grund o. dyl. /Se    
Åby ortnamn /Se Harrijärvi sjö /Se    
Åby ortnamn /Se Harrsjön sjönamn /Se    
Åby bynamn /Se Hartkjölen fjällparti /Se    
Åby ortnamn /Se Havsten uddnamn /Se    
Åby by /Se Havsten uddar /Se    
Åby ortnamn /Se Hedn[ing]agruvan gruvnamn /Se    
Åby ortnamn Hedsjön, Hedtjärn, Hedvattnet sjönamn /Se    
Åby engh Saknas Helgesjön Saknas /Se    
Åbyggeby bynamn /Se Helgö öar /Se    
Åbylund hg *Hellu sio, se (?)Hällvattensjön sjö    
ådal(a) ortnamn /Se Hemskogen naturnamn /Se    
Åfen Saknas Hemängen naturnamn /Se    
Ågård(en) ortnamn /Se Hena ånamn /Se    
Ågården ortnamn /Se Herrugnen hytta /Se    
Ågärner ortnamn /Se *Heskikärr kärr    
Åholmen Saknas hester element i naturnamn /Se    
Åhus ortnamn /Se Hestrarna ägonamn /Se    
Åhus ortn. /Se Hindsen sjö /Se    
Åhus ortnamn /Se Hinn sjönamn /Se    
Åkandebacken ortn. /Se Hins kålgård ägonamn /Se    
Åkarebacken ortn. /Se Hisjön sjönamn /Se    
Åkarp Saknas /Se Hissjön sjönamn /Se    
Åkarp ortnamn /Se Histerna ägonamn /Se    
Åkarp ortnamn /Se *Hiæla ånamn /Se    
Åkarp ortnamn /Se Hjorten sjönamn /Se    
Åkebacken ortn. /Se Hjorten sjönamn /Se    
-åker eled /Se Hjortsjön, Hjorttjärn sjönamn /Se    
*Åker Saknas Hjälman ägonamn /Se    
*Åker sn Hjälman naturnamn /Se    
Åker Saknas Hjälmaren, se Jälmaren sjö    
Åker Saknas Hjälmaren, se Jälmaren sjö /Se    
Åker Saknas Hjälmaren sjö /Se    
Åker sn Hjälmarsön holme    
Åker Saknas *Hjälmaryds vada Saknas    
Åker sn Hjältviken vikar /Se    
åker element /Se Hjärtasjön sjönamn /Se    
Åker ortnamn /Se Holaveden skogstrakt    
Åker Saknas Holaveden skogstrakt    
Åker ortn. /Se Holaveden skogstrakt    
åker element /Se Holk(en), Holkarna källor el. brunnar /Se    
åker element /Se *Holman flata gränsmärke    
*Åkers kyrka, se Västeråker o. Åkerby o. Österåker sn Holme ortnamnselement /Se    
Åkerbo ortnamn /Se »Holmshafi» hav(?)    
?Åkerby by Holmsjön, Holmtjärn, Holmvattnet sjönamn /Se    
Åkerby ortnamn /Se *Honu bærgh gränsmärke    
Åkerby ortnamn /Se *Honu bærgh gränsmärke    
Åkerby bynamn /Se Hopaängen ägonamn /Se    
Åkerby ortnamn /Se Hoppets grund grund /Se    
Åkerby ortn. /Se Hopängen ägonamn /Se    
Åkerby ortn. /Se Horkarlsmossen natn /Se    
Åkerö Saknas Hornbora ånamn /Se    
Åkesta ortnamn /Se »hornoges hellj gränsmärke    
Åketorp Saknas Hornsjön, Horntjärn sjönamn /Se    
*Åketorp Saknas *Hornån å-namn /Se    
Åketorp ortnamn /Se Hornö(n) önamn /Se    
*Åkra gård Hors(a)sjön sjönamn /Se    
Åkra ortnamn /Se Hosjön sjönamn /Se    
-åkra eled /Se hottængs sio, se Hotingssjön sjö    
Ål ortnamn /Se *Houær høgæ, se Hävahögst berg    
Ål ortnamn /Se Hoån ånamn /Se    
Åland ortnamn /Se huassæ klæpp, se Valknäppen fjäll    
Ålesta Saknas Hudarbek, se Bodanebäcken bäck    
Ålgårdsbron Saknas /Se *Hudarbek, se Bodanebäcken bäck    
Ålgårdsskär ortn. /Se Hulleberg berg? /Se    
Ålgårdsån ortn. /Se Hulsjön sjönamn /Se    
Ålsta ortnamn /Se Hulten naturnamn /Se    
Ålsta(d) ortnamn /Se Hultsjön, Hulttjärn, Hultgölen sjönamn /Se    
Ålund ortn. /Se Humle- förled /Se    
Åmehäll Saknas Hund- fled /Se    
Åmellan ortnamn /Se Hundmossen natn /Se    
Åminne ortnamn /Se Hundsjön sjönamn /Se    
Åmot ortn. /Se -huvud eled /Se    
Åmot ortnamn /Se hvitæ sten gränsmärke /Se    
Åmot ortnamn /Se Hyllen sjönamn /Se    
-ånger/-anger eled /Se Hyllingen sjönamn /Se    
-ånger eled /Se Hyttsjön, Hyttjärn sjönamn /Se    
-ånger eled /Se Hålaveden bergssträckning /Se    
-ånger ortnamnselement /Se Hålaveden skogsparti /Se    
Årbol ortnamn /Se Hålaveden skog /Se    
Årby Saknas Hål(e)bäcken (Håle bäck) bäcknamn /Se    
Årby ortn /Se Hålsjön, Håltjärn, Hålvattnet sjönamn /Se    
Årby bynamn /Se Hån sjönamn /Se    
Årby ortnamn /Se Håsjön sjönamn /Se    
Årby ortnamn /Se Håtjärnet tjärnnamn /Se    
Årby ortnamn /Se Hæl(l)gatiorn, se Värängetjärnet tjärn    
Årby bebyggelsenamn /Se Hällsjön, Hälltjärn sjönamn /Se    
Århult ortnamn /Se hæriols bærgh, se Trollberget berg    
*Årnabö Saknas /Se *Hæru ånamn /Se    
Årnäs ortn /Se Hästarummet ägonamn /Se    
*Åros Saknas /Se Häst(a)sjön, -fjorden, -tjärn, -gölen sjönamn /Se    
Årsta(d) ortnamn /Se Hästen naturnamn /Se    
Årsta(d) bebn /Se Hästen, Gula/Vita naturnamn /Se    
Årås, jfr Boderås Saknas Hästgropen natn /Se    
Årås ortnamn /Se Hästmossen natn /Se    
Årås ortnamn /Se Hästudden natn /Se    
Ås ortnamn /Se Hästviken natn /Se    
Ås- fled /Se Högaholm Saknas /Se    
Ås bebyggelsenamn /Se Högareåsen naturnamn /Se    
Ås ortnamn /Se Högsjön, Högtjärn sjönamn /Se    
Åsa ortnamn /Se Höksjön sjönamn /Se    
Åsa bebyggelsenamn /Se Hör- förled /Se    
Åsa bebyggelsenamn /Se Hörningen sjö- o. åkernamn /Se    
Åsa bebyggelsenamn /Se *Høttings sio, se Hotingssjön sjö    
Åsa ortn. /Se Idsjön sjönamn /Se    
Åsa ortnamn /Se Idtjärnen sjönamn /Se    
Åsaka bebyggelsenamn /Se Idträsket sjönamn /Se    
Åsaka ortn. /Se Igelsjön, Igeltjärn, Igelvattnet, Igelviken sjönamn /Se    
Åsane bebyggelsenamn /Se Igelsjön ortnamn /Se    
Åsarna bebyggelsenamn /Se Igeltjärn sjönamn /Se    
Åsby ortn. /Se Igeltjärn o. Iglatjärn naturnamn /Se    
Åsby ortn. /Se Igeltjärn o. Iglatjärn naturnamn /Se    
*Åås Saknas Iglasjön sjönamn /Se    
Åsby ortnamn /Se Iglatjärn o. Igeltjärn naturnamn /Se    
Åsby by /Se Iglatjärn o. Igeltjärn naturnamn /Se    
Åsby bynamn /Se ignar sand (el. ingar sand) råmärke /Se    
Åsby ortnamn /Se Illetjärn sjö /Se    
Åse ortnamn /Se Indalsälven Saknas /Se    
Åseby bynamn /Se -ing önamn /Se    
Åselsta bebn? /Se ingar sand(el. ignar sand) råmärke /Se    
Åsen bebyggelsenamn /Se »ingærne» Saknas    
Åser ortnamn /Se Ingsjön sjönamn /Se    
Åshuvud bebyggelsenamn /Se Inön holme    
åssus, se Åsarne sn Isina, se ?Ismunden sjö    
*Åsta Saknas Islandet nat.namn /Se    
*Åsta Saknas Isma, ismæ, se ?Ismunden sjö    
*Åstorp Saknas Japan uppkallelsenamn /Se    
*Æbbærydh Saknas Jensjö berg berg /Se    
Äckerö Saknas /Se Jeriko uppkallelsenamn /Se    
Ädöy, se? Edøen gd Jerusalem uppkallelsenamn /Se    
»æffers qwarn», se Evaryd Saknas Jora ånamn /Se    
»æggestorph» Saknas Jungfrudansen labyrintnamn    
ægiom, se? Änge by Jungfrumossen natn /Se    
*Æidz Saknas Jungfrun ö /Se    
*Ægiom Saknas Jungfrun önamn /Se    
*Ægystorp Saknas Juutinranma namn på Öresund /Se    
*Æglidhe Saknas Jällsjön sjönamn /Se    
Æhlgianæs ortnamn /Se Jälmaren sjö    
*Äkby Saknas Hjälmaren insjö    
»ælanda swndh» Saknas Hjälmaren insjö    
Älby bynamn /Se Hjälmaren sjö    
Älby ortn. /Se Hjälmaren sjö /Se    
Äleby gd Hjälmaren sjö /Se    
Äleby bynamn /Se Jälmaren sjö /Se    
Äleholm Saknas Hjälmaren sjö /Se    
Älemyre Saknas Hjälmaren sjö /Se    
ælff, se Älven by Hjälmaren sjö /Se    
Ælffwasund Saknas Hjälmaren sjö /Se    
Älg- fled /Se Jälmaren sjö /Se    
Älgarås ortnamnstyp /Se Hjälmaren sjönamn /Se    
Älggraven ortnamn /Se Jälmaren sjö /Se    
Älghammar gd:ar /Se Hjälmaren insjöar /Se    
Älghult allm. /Se Hjälmaren insjöar /Se    
Älghult Saknas /Se Hjälmaren sjö /Se    
Älghult ortn. /Se Hjälmaren sjö /Se    
Älghult ortnamn /Se Järnberget ortnamn /Se    
Älgskog ortn. /Se Järnberget ortnamn /Se    
Älgö Saknas Järnfjärden fjärd /Se    
Æliby ortnamn /Se Jävern sjönamn /Se    
Ällestad ortnamn /Se Kafjon, se Ka(v)fjorden sjö /Se    
Älmestad ortnamn /Se kaldabæk, se Kallbäcken bäck    
Älmhult Saknas /Se *Kalff fiske    
Älmhult Saknas /Se Kallsjön, Kalltjärn sjönamn /Se    
Älmhult ortnamn /Se Kalv (Kalven, Kalvsjön) Saknas /Se    
Älmhult ortnamn /Se Kalven, Oxen, Valen, Galten, Fåret skärgårdsnamn /Se    
Älmhult ortn. /Se Kalven sjönamn /Se    
Älmilt ortn. /Se Kalven sjö, ortnamn /Se    
Älmsta ortnamn /Se Kalven önamn /Se    
*Æltuna Saknas Kalven sjönamn /Se    
*Ælwærsbothum Saknas Kalven sjönamn /Se    
*Ælffuestada Saknas Kalvgrund holme    
Älvhem ortnamn /Se Kalvgöl sjönamn /Se    
Älvvik ortnamn /Se Kalvholmen ortnamn /Se    
Änga ortnamn /Se Kalvtjärn sjönamn /Se    
*Ängby Saknas Kalvtjärn sjönamn /Se    
Ängby bynamn /Se Kamhav(et) sjönamn /Se    
änge ortn-elem. /Se Kanivarre bergnamn /Se    
Änge Saknas Karse- förled /Se    
Äng(e)by ortnamn /Se Karsjön sjönamn /Se    
»ængisdall» Saknas Kattegatt vatten    
*Ængilstadhom Saknas Katnihaure sjönamn /Se    
Ängsfors fabr. /Se Kattegatt del av Nordsjön    
*Ängsholm f. kungsgård Kattegatt del av Nordsjön    
Ängshuset Saknas /Se Kattegatt vatten    
»ænkienærydh» Saknas Kattegatt vatten    
*Æno Saknas Kattegatt vatten    
Äpir ortn. /Se Kattegatt vatten    
Är(i)n personnamn som ortnamnsförled /Se Kattegatt del av Nordsjön    
*Ærmestæd Saknas Kattegatt vatten    
Ärnabo bebn? /Se Kattegatt vatten    
Ärnamåla bebn /Se Kattegatt vatten    
Ärnarp bebn /Se Kattegatt havsvik /Se    
Ärnbäck bebn? /Se Kattegatt havssund /Se    
ærnestom Saknas Kattegat del av Östersjön /Se    
Ärstavik, se Erstavik Saknas /Se Kattegatt havssund /Se    
Æwæsta- ortn. /Se Kattegatt havsvik /Se    
Äs- fled /Se Kattegatt vattnet /Se    
Äs bebyggelsenamn /Se Kattegatt havsparti /Se    
Æsatanir ortn. /Se Kattegatt hav /Se    
*Æsgesthorp Saknas Kattegatt havssund /Se    
Äskebäck ortnamn /Se Kattegatt havssund /Se    
*Äskehult ortnamn /Se Kattegatt del av Nordsjön /Se    
Äskhult ortn. /Se Kattegatt havssund /Se    
Äskilt ortn. /Se Kattegatt del av Nordsjön /Se    
*Äspealmenning Saknas Kattegatt del av Nordsjön /Se    
Äspered ortn. /Se Kattegat ortn. /Se    
Äspered ortnamn /Se Kattegatt vik /Se    
Äspesta ortnamn /Se Kattkärret naturnamn /Se    
Ättestupa ortnamn /Se »kautaun» natn?    
Ättestörta ortnamn /Se Kavelbron ortnamn /Se    
Saknas Ka(v)fjorden sjö /Se    
Ö ortnamnselement /Se Keitsor holme /Se    
Öberg ortnamn /Se »Kelna» berg    
*Øbosokn Saknas Kialla mýra bæk, se Kälamyrbäcken bäck    
*Øbosokn Saknas *Kilar ägonamn /Se    
Öckne Saknas Kilarna(Kilarne) ägonamn /Se    
öd- ortnamnselement /Se Kilarna ägonamn /Se    
Öd, se Uppsala öd Saknas Kilen ägonamn /Se    
Ödaghsstowa ortnamn /Se *Killebroden Saknas    
*Ødby sokn Saknas Kina uppkallelsenamn /Se    
Ödby bynamn /Se *Kinnesten gränsmärke    
Ödebo bebyggelsenamn /Se *Kiolsio, se Kålsjön sjö    
Ödeby Saknas *Kiærndølo, se Kvarndal dal(o. nu gd)    
Ödeby bebyggelsenamn /Se *Kiærsio, se Kälsjön sjö    
Öde gärde bebyggelsenamn /Se Klaran älvnamn /Se    
»ødelstada» Saknas *Kleiuina brottu, se Stenklev vägbacke    
Ödelycke Saknas /Se Klevasjön sjönamn /Se    
Ödemark bebyggelsenamn /Se Klosstjärnen sjönamn /Se    
Öden beb.-namn /Se klumbuskor, se Skalet dalgång    
Ödestorp bebyggelsenamn /Se Klysningen sjö /Se    
*Ødhershælla Saknas Klövsjön sjönamn /Se    
*Ödesta Saknas Knabbarpen sjö /Se    
Ödh kungsgårdar /Se Knarrviken del av Mälaren    
*Ødhinstern Saknas -knuven efterled /Se    
*Ødysta Saknas Ko, Kon, Korna naturnamn /Se    
*Øffrabech Saknas Kofsan natn. /Se    
øffra thwru[n]gh, se Överturingen by Kolningen naturnamn, även beb.namn /Se    
*Øfraby Saknas Kolsjön, Koltjärn sjönamn /Se    
*Øgiasio by Kolsjön sjönamn /Se    
*Øia, *Øn Saknas Komossen natn /Se    
øiasio, se Ö(v)sjö by Kon önamn /Se    
øid quarn Saknas Kon, Korna, Ko naturnamn /Se    
Öja bebn /Se *Konungssund utlopp /Se    
Öja bebyggelsenamn /Se Kopparbergsvägen huvudförbindelser /Se    
Öja ortnamn /Se Kopparkistan vatten /Se    
Öja Saknas /Se Koppartjärn sjönamn /Se    
Öja ortnamn /Se Korna, Ko, Kon naturnamn /Se    
Öjaby, Öjeby ortn. /Se Korptjärn sjönamn /Se    
Öjeby, se Öjaby, Öjeby ortn. Korssjön sjönamn /Se    
Öjeby ortnamn /Se Korstjärn sjönamn /Se    
Ökna Saknas Korstjärnen sjönamn /Se    
Ökna Saknas Korsträsket sjönamn /Se    
Ökna ortn. /Se Kosjön sjönamn /Se    
Ökna ortn. /Se Kosjön sjönamn /Se    
Ökna, Ökne »ödemarker»(jfr. öken) /Se Kranholmen holme    
Ökna ortnamn /Se Krokarna ägonamn /Se    
Ökna ortnamn /Se Kroksjön sjönamn /Se    
Öknen Saknas Kroksjön, Kroktjärn, Krokvattnet sjönamn /Se    
*Øknen by Knusen bergnamn /Se    
Ökulsby Saknas Kråkan, Knipan, Skarven Saknas /Se    
Öllösa gd Kråkan holme /Se    
*Ölsrödh by Kråkan skärnamn /Se    
Ölsta(d) ortnamn /Se Kråkan ägonamn /Se    
*Ølstade Saknas Kråk(e)skär skärnamnstyp /Se    
Ölstadhe Saknas Kråksjön, Kråktjärn, Kråkvattnet sjönamn /Se    
*Øluæstum Saknas /Se Kugg- naturnamnsförled /Se    
Ölycke Saknas Kullar(na) ägonamn /Se    
*Ömatorp Saknas Kullarna ägonamn /Se    
Ön Saknas Kullatjärn, Kulltjärn m.fl. sjönamn /Se    
Ön, Öna ortnamn /Se Kult- fled /Se    
»øna» Saknas *Kumma sten gränssten    
Öna, Ön ortnamn /Se Kungsgölen ortnamn /Se    
»øndethorp» Saknas Kungsmeden ortnamn /Se    
»øne» Saknas Kungsstenen ortn. /Se    
Önna ortnamn /Se Kuvetjärn sjönamn /Se    
Önne ortnamn /Se *Kvakaren holme /Se    
Öpir ortn. /Se Kvarken del av bottniska viken /Se    
Ör Saknas /Se Kvarken del av Bittniska viken    
Ör, Öra ortnamn /Se Kvarken, Västra del av Kvarken    
Öra, Ör ortnamn /Se Kvarken, Östra del av Kvarken    
Örboholm Saknas Kvarken sund /Se    
Örby Saknas Kvarken inhavsvik /Se    
Örby Saknas Kvarken del av Bottniska viken /Se    
[Ørby] Saknas Kvarken del av vik /Se    
Örby Saknas Kvarken, Norra del av vik /Se    
Örby ortnamn /Se Kvarken, Södra hav /Se    
Örby bynamn /Se Kvarken del av vik /Se    
Örby ortn. /Se Kvarken vik /Se    
Örby ortnamn /Se Kvarken del av Bottenviken /Se    
Örby ortnamn /Se Kvarken del av vik /Se    
Öresta bebn /Se Kvarnsjön, Kvarntjärn sjönamn /Se    
Öringe ortnamn /Se Kvarnviken ortnamn /Se    
Öringe ortnamn /Se Kvavsjön sjönamn /Se    
Öringe ortnamn /Se Kviddtjärn sjönamn /Se    
*Ørinxthorp Saknas Kviddtjärn sjönamn /Se    
Örnabuga ortnamn /Se Kviddtjärnen ortnamn /Se    
Örnakulla ortnamn /Se Kyle källa    
Örsjön sjönamn /Se Kylle källa    
Örsta beb.namn /Se *Kyrfiæll, se Tjurfjäll terrängområde    
Örsta bebn /Se Kåsen natur- och ägonamn /Se    
Örsta(d) ortnamn /Se Källsjön, Käll(e)tjärn sjönamn /Se    
Östa(d) bebn /Se Käring ortnamnselement /Se    
Øsbo, se Østbo ortn. Kärret ortnamnstyp /Se    
*Ösby Saknas Kärrlången sjönamn /Se    
Ösby bebn /Se Kärrsjön sjönamn /Se    
Ösby ortn. /Se Kärven sjönamn /Se    
Öseby Saknas Kölen gränsfjällen    
*Ösgelos Saknas »Kölen» bergrygg /Se    
»øslo» Saknas Kölen gränsområde /Se    
*Öslæ ström Kölen fjällkedja /Se    
*øsninge Saknas Kölen högland /Se    
Össbo Saknas Kölen gränsområde /Se    
Össtorp Saknas Kölen fjällrygg /Se    
Östa Saknas Kösen sjö /Se    
Östan- fled /Se Lagan å /Se    
»østanrwm» Saknas Lagen sjö /Se    
Östanå Saknas /Se Lagklarebäck bäck /Se    
Östanå ortnamn /Se Lagmansbacka, Lagmansberga, Lagmansholm, Lag... ortnamn /Se    
Östanå ortnamn /Se lagundöö Saknas    
Østbo ortn. /Se -land eled /Se    
*Ös(t)by Saknas Landerdelldor tiorn, se ?*Landledartjärn Saknas    
Ös(t)by ortnamn /Se Landerdelldor åås, se ?Landledaråsarna bergåsar    
Östby ortn. /Se *Langsio, se Strandsjön sjö    
Östby ortn. /Se Laugern benämning på Mälaren /Se    
Östensbro Saknas Laugern namn påMälaren /Se    
Östentorp Saknas Laugern, se Mälaren sjö    
*Østerby Saknas Laugern, se Mälaren sjö    
*Østerby Saknas Laxsjön, Laxtjärn sjönamn /Se    
Österby ortnamn /Se Laxsjön ortnamn /Se    
Österby bebn /Se Laxsjön sjönamn /Se    
Östered Saknas Laxtjärnen sjönamn /Se    
*Østerløsa Saknas Ledemansjön sjönamn /Se    
Österrike bebyggelsenamn /Se Lek- fled /Se    
Österrike lht /Se *lenboabiærgh Saknas /Se    
»Østerrum» Saknas Lera ånamn /Se    
Østerskogsængin Saknas Lersjön, Lergölen sjönamn /Se    
Östervik Saknas Lesjön, Letjärn sjönamn /Se    
*Østorp Saknas -liderna element /Se    
*Östra Saknas Liderna ägonamn /Se    
»Lange Østtraby» gård Lidsjön, Lidtjärn sjönamn /Se    
»østreby» beb. Lillasjön sjönamn /Se    
*østre gaardin Saknas Lillavan sjönamn /Se    
?*Östråsa Saknas Lillavärlden ägonamn /Se    
*Östuna Saknas Limberget natn /Se    
Ösödö Saknas Limgöl, Limsjön, Limtjärn sjönamn /Se    
*Öttum? bebn? Lindholmen holme    
Överby ortnamn /Se Lindsjön, Lindtjärn, Lindvattnet sjönamn /Se    
Överby ortn. /Se Linsjön, Lintjärn, Linvattnet sjönamn /Se    
Överbyn ortnamn /Se Linnesjön sjönamn /Se    
Överby ortnamn /Se Ljungen område /Se    
Överstbyn ortnamn /Se Ljusacksen sjönamn /Se    
*Övraby Saknas Ljusen sjönamn /Se    
Öxnerum ortnamn /Se Ljussjön, Ljus(e)vattnet, Ljustjärn sjönamn /Se    
Öy Saknas Ljusterön ö /Se    
Öyaholm Saknas /Se Logern, se Mälaren sjö    
*Øyar Saknas Login Saknas    
Øyasio Saknas Login Saknas    
Öyri, se?Norderö ö och sn Login Saknas    
Öö Saknas Logrinn sjö /Se    
Öölo Saknas Logrinn sjö /Se    
  Lokarna tjärnar /Se    
  Loken tjärnar /Se    
  Lommagöl sjönamn /Se    
  Lomsen sjö /Se    
  Lomsjön, Lomtjärn, Lom(me)vattnet sjönamn /Se    
  Lomtjärn tjärnnamn /Se    
  Lonen sjö /Se    
  Lougen, se Mälaren sjö    
  Ludermossen natn /Se    
  *Lula, se Luleälven Saknas    
  lund element i naturnamn /Se    
  Lundarna ägonamn /Se    
  Lusnan Saknas    
  Lussjön sjönamn /Se    
  Lycka, Lyckan, Lycke ortnamn /Se    
  Lycksalighetens ö holmar o. öar /Se    
  Lygni(r) sjönamn /Se    
  Lysen sjö /Se    
  Lysevattnet, Lysvattnet, Lystjärn sjönamn /Se    
  Lång(a)sjön, -tjärn, -vattnet, -träsk, -göl sjönamn /Se    
  Långdansen åker /Se    
  Lången sjönamn /Se    
  Lången sjönamn /Se    
  Långfredagen åker /Se    
  Långholmen åkernamn /Se    
  Långholmen sjönamn /Se    
  Långhalsen sjö, ortnamn /Se    
  Långrumpan rev /Se    
  Långtarmen vikar o. sund /Se    
  Långtarmen åker /Se    
  Långtarmen sjönamn /Se    
  Lånna ö /Se    
  Länsman, Fogden, Munken öar och skär /Se    
  Länsman holme /Se    
  Løg(e)-(Løy(e) förled /Se    
  Lögaren, se Mälaren sjö    
  Lögaren sjö /Se    
  Lögaren sjö /Se    
  *Lögaren, nu Mälaren sjö /Se    
  Lögaren Saknas /Se    
  Lögrinn namn på Mälaren    
  Lö(e)kilde- marknamn /Se    
  Lökerum naturnamn /Se    
  Lökrummarna naturnamn /Se    
  Lökrummen naturnamn /Se    
  löt ägonamnselement /Se    
  Lövsjön, Lövtjärn ,Lövvattnet, Lövgöl sjönamn /Se    
  Magdestigen skog    
  Magsjön, Magtjärn sjönamn /Se    
  Magsjön sjönamn /Se    
  Magsjön sjönamn /Se    
  Majängen lekplatser /Se    
  Malmsjön sjönamn /Se    
  Malsund Saknas    
  Maluetem(:), Maluerten, Maluet(:), Malueten(:) marknamn /Se    
  Man tallåsar /Se    
  Mangen, Mången sjönamn /Se    
  Mank(e) ortnamnselement /Se    
  mardalspit, se Mardlöpet ström    
  mare balticum namn på Östersjön /Se    
  Maren sjönamn /Se    
  Marsjön, Martjärn, Maresjön sjönamn /Se    
  Marstrand åkernamn /Se    
  Matkroken sjö, grund(revel) /Se    
  *Ma(u)lung(sjö), se Målingen sjö    
  *Maulungh(å), se Molga å    
  *Medelstrand Saknas    
  Megrund ortn. /Se    
  Mellansjön, Mellantjärn sjönamn /Se    
  Met(e)sjön, Met(e)tjärn sjönamn /Se    
  Metsjön sjönamn /Se    
  Middagsberget berg /Se    
  Middelgrund grund /Se    
  Midgård uppkallelsenamn /Se    
  Midsommarbacken lekplatser /Se    
  Milsjökalven sjö /Se    
  »miomu» ö?    
  Mittskär ortn. /Se    
  Mju(a)sjön, Mju(a)göl sjönamn /Se    
  Mjärdögat småsjöar el. tjärnar /Se    
  Mjö(a)sjön, Mjö(a)vattnet sjönamn /Se    
  Mjö(a)sjön sjönamn /Se    
  Mjög(a)sjön, Mjög(a)tjärn sjönamn /Se    
  Mjögasjön sjönamn /Se    
  *Mjölaren skär /Se    
  Mjösjön sjönamn /Se    
  Mjösjön sjönamn /Se    
  Mjösjön sjönamn /Se    
  Mjöviken vik /Se    
  molendhana, se Mölingan å    
  Mons Sævo bergsträcka    
  Mor- ortnamnselement /Se    
  Mordön ö    
  *Morn älvnamn /Se    
  *Morn älvnamn /Se    
  Mosjön, Motjärn sjönamn /Se    
  Mos(sa)sjön, Mossvattnet, Mosstjärn sjönamn /Se    
  Mossi sjö /Se    
  Mosslången sjönamn /Se    
  *Mullungsbergh, se Målingsberget berg    
  Musi sjö /Se    
  *Myrkutiorn, se ?Möckeltjärn tjärn    
  Myrsjön sjönamn /Se    
  Myrskär holmar    
  myrtsio, se Mörtsjön sjö    
  Mysingen fjärdnamn /Se    
  Mången, Mangen sjönamn /Se    
  Mårdsjön sjönamn /Se    
  Mårdsjön sjönamn /Se    
  Måssjön sjönamn /Se    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö?    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren insjö    
  Mälaren Saknas    
  Mälaren Saknas    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjöar /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaren sjö /Se    
  Mälaröarna öar /Se    
  Mælir(=Mälaren) sjö /Se    
  Märren sten /Se    
  Märren naturnamn /Se    
  Märren, Vita/Gula/Grå naturnamn /Se    
  Märrmossen natn /Se    
  Märrtjärn, Märrgöl, Märrsjön sjönamn /Se    
  Mössi sjö /Se    
  Möckeln sjönamn /Se    
  Möckeln sjönamn /Se    
  Möckeln sjö /Se    
  Möckeln sjönamn /Se    
  Möckelsjö sjönamn /Se    
  Mögsjön sjönamn /Se    
  Mömossen natn /Se    
  Mörk(a)sjön, Mörk(a)tjärn, Mörk(a)vatten,Mör... sjönamn /Se    
  Mörken, Svakten sjönamn /Se    
  Mörken sjönamn /Se    
  *Møroklak, se Klacken berg    
  Mörttjärnen sjönamn /Se    
  Mösjön sjö /Se    

Till sidtopp