ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sverige : Samling 10 (Svenska namn)

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor
Finska namn

Sök i hela samlingen "Sverige"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1740 Bebyggelsenamn : 170 Naturnamn : 202
  Namnlösen vattensamlingar /Se Svenskan Saknas Bergslaget del av Sverige /Se
  *Nandingia å Sverige rike Bergslagen del av Sverige
  *Nerigar sio, se Nagasjön sjö Sverige rike Bergslagen område
  Nesbo skogh Saknas Sverige rike Bergslagen område
  Nissan å /Se Sverige rike Bergslagen del av Sverige
  *Nor? natn? /Se Sverige rike Bergslagen område
  *Njörvasund sund /Se Sverige rike Blåbergen ställe
  Nordsjön vatten Sverige rike Blåkulla ö
  Nordsjön vatten Sverige rike Blåkulla fantasinamn
  Nordsjön vatten Sverige ortn. Blåkulla ort
  Nordsjön vatten Sverige rike Bobygden Saknas /Se
  Nordsjön vatten Sverige rike Borkholm Saknas /Se
  Nordsjön vatten Sverige rike Bottenhavet = Bottniska viken Saknas /Se
  Nordsjön vatten Sverige rike Bottenhavet hav
  Nordsjön vatten Sverige rike Bottenviken del av Bottenhavet
  Nordsjön vatten Sverige rike Bottniska viken, se Havet vatten
  Vesterhafvet vatten Sverige rike Bottniska viken, se Bottenhavet vatten
  Nordsjön vatten Sverige rike Bottniska viken, se Havsjön havsvik
  Nordsjön vatten Sverige land Bottniska viken Saknas
  Nordsjön vatten Sverige rike Fastlandet »kontinenten»
  Nordsjön vatten Sverige rike Filborna Saknas /Se
  Nordsjön vatten Sverige rike Filipstadbergslagen bergslag
  Nordsjön vatten Sverige rike Froborg Saknas /Se
  Atlanten vatten Sverige rike Getapulien ort.
  Vesterhafvet vatten Sverige rike Gussjön Saknas /Se
  Vesterhafvet vatten Sverige rike Göta älv älv
  Nordsjön vatten Sverige rike Göta älv älv
  Nordsjön vatten Sverige rike Älven = Göta älv älv
  Nordsjön vatten Sverige rike Göta älv gränsälv
  Nordsjön vatten Sverige rike Älven flod och gräns
  Västerhavet = Atlanten vatten Sverige rike Älven flod
  Västerhavet = Atlanten vatten Sverige konungarike Älven gränsflod
  Nordsjön vatten Sverge konungarike Göta Älv flod o fartygsled
  Västerhavet = Atlanten vatten Sverige rike Älven älv
  Vesterhafvet vatten Sverige rike Göta Älv älv, hamnområde
  Nordsjön vatten Sverige rike Göta Älv flod
  Nordsjön vatten Sverige konungarike Göta Älv älv och flod
  Nordsjön vatten Sverige konungarike Göta Älv flod
  Nordsjön vatten Sverige konungarike Göta Älv älv o. gränsflod
  Nordsjön vatten Sverige konungarike Göta Älv älv
  Nordsjön vatten Sverige rike Göta Älv flod o. älv
  Nordsjön vatten Sverige rike Göta Älv älv
  Nordsjön vatten Sverige rike Göta Älv älv, hamnområde
  »Nordsund» = Öresund sund Sveriget land Älven Saknas
  Noren sjönamn /Se Sverige rike Hallbro stenar klippor /Se
  Noren sjönamn /Se Sverige land Havet Saknas
  Noren sjönamn /Se Sverige rike Havsjön = Bottniska viken Saknas
  Noren sjönamn /Se Sverige rike Havsjön = Bottniska viken Saknas
  »Noresund» = Öresund sund Sverige land Hjelmaren, se Jälmaren sjö
  Noressund, se Öresund sund Sverige rike Hjälmaren, se Jämaren sjö
  Norr- fled i natn. /Se Sverige rike Jälmaren sjö
  Norrbotten sjö /Se Sverige rike Kattegat vatten
  Norrbotten, Sörbotten delar av Östersjön Saknas stat Kattegatt vatten
  Norr-Gussjön sjö /Se Sverige konungarike Kattegatt vatten
  Norrsjön, Norrtjärn Saknas /Se Sverige konungarike Kattegatt vatten
  Norrsund, se Öresund sund Sverige rike Kattegat hav
  Norrängen ägonamn /Se Sverige land Kattegat del av Nordsjön
  Norresund, se Öresund sund Sverige land, ortn. Kattegatt del av Nordsjön
  Norrstigen landled Sverige rike Kattegat vatten
  Norsund, se Öresund sund Sverige rike Kattegat vatten
  Nybyholmen ö Sverige rike Kattegatt vatten
  Nymnen l. Nymden ägonamn /Se Sverige rike Hultagrinden Saknas /Se
  Nyrui önamn /Se Sverige rike Kraxasjön sjö
  Nysen sjö Sverige rike Kvarken del av vik
  Näcktjärn sjönamn /Se Sverige rike Kvarken vik
  *Nässjö sjönamn /Se Sverige rike Mälaren sjö
  Nässjö(n) sjönamn /Se Sverige rike Mälaren sjö
  Nässjön, Nästjärn sjönamn /Se Sverige rike Mälaren sjö
  Nätsjön sjönamn /Se Sverige rike Mälaren sjö
  Nättjärnen sjönamn /Se Sverige rike Mälaren sjö
  Nödingen namn på Mälaren Sverige rike Nordsjön hav
  Nödingen se Mälaren sjö Sverige rike Nordsjön vatten
  -nöten eled i ägonamn /Se Sverige rike Nordsjön vatten
  Oceanen ägonamn /Se Sverige rike Nordsjön vatten
  Oden Saknas /Se Sverige rike Nyborg Saknas /Se
  Odensbacken naturnamn /Se Sverige rike Ovädershålan rymd
  Odensberg naturnamn /Se Sverige rike Rumbolandet ortnamn
  Odens kulle naturnamn /Se Sverige rike Ruotai Saknas
  Odensö naturnamn /Se Sverige rike Saltsjön = Östersjön Saknas
  Oder flodnamn /Se Sverige rike Saltsjön = Östersjön Saknas
  Odlingen åkernamn /Se Sverige rike Storsjön Saknas
  *Olotræskiæ gränsmärke /Se Sverige rike Storsjön sjö
  *Olotræsk, se Ulen sjö Sverge rike Sundet Saknas
  Oran sjönamn /Se Sverige rike Sundet Saknas
  Orhammaren sjönamn /Se Sverige rike Troed Saknas /Se
  Ormsjön, Ormtjärn sjönamn /Se Sverige rike Tågarp Saknas /Se
  Orms ængh ortnamnstyp /Se Sverige rike Vänern insjö
  Orn sjönamn /Se Sverige rike Västersjön Saknas
  Orsjön sjönamn /Se Sverige rike Vättern insjö
  Ortjärnarna sjönamn /Se Sverige rike Österhav Saknas
  Os ortnamnselement /Se Sverige rike Östersjön Saknas
  »osaoiar» natn? Sverige rike Östersjön hav
  Oskarslycka Saknas /Se Sverige rike Östersjön hav
  Otahejti åker /Se Sverige rike Östersjön Saknas
  Ottersjön sjönamn /Se Sverige rike Östersjön Saknas
  oughsion, se Oxsjön, Lilla el. stora sjö Sverige rike Östersjön havsvik
  Ovanmyra natn. /Se Sverige rike Östra sjö vatten
  Oxarummet ägonamn /Se Sverige konungarike Sjön Saknas
  Ox(a)sjön, Oxtjärn, Oxnetjärn sjönamn /Se Sverige konungarike Sjön = Östersjön Saknas
  Oxen sjönamn /Se Sverige rike Östra Sjö = Östersjön Saknas
  Oxen sjönamn /Se Sverige riket Östra Sjö Saknas
  Oxsjön sjönamn /Se Sverige rike Östra Sjö = Östersjön Saknas
  Oxögat namn på småsjöar el. tjärnar /Se Sverige rike Östersjön hav
  Oxögat sjö /Se Sverige rike Östersjön Saknas
  Oxögat tjärnar /Se Sverige rike Sjön = Östersjön hav
  Oxögat tjärn /Se Sverige rike Sjön = Östersjön Saknas
  Paddtjärn sjönamn /Se Sverige rike Sjön(Ösersjön) Saknas
  Pater noster Saknas Sverige rike Sjön, (Östersjön) Saknas
  Penögat småsjöar el. tjärnar /Se Sverige rike Sjön, = Östersjön Saknas
  Pepparasken natur- eller ägonamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Per Månsson skärnamnstyp /Se Sverige land Vänern sjö
  Peshavet namn på Vänern /Se Sverige land Vänern sjö
  Pigelipen ägonamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pigelipen äng /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pilati sjö vattensamlingar /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pilati träsk vattensamlingar /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pil(e)- förled i marknamn /Se Sverige kungarike Vänern sjö
  Pinan ägonamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pingsthagen lekplatser /Se Sverige konungarike Vänern sjö
  Pingstängen lekplatser /Se Sverige rike Vänern sjö
  Piska stam i vattendragsnamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pita ängar o. åkrar /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pitorna ägonamn /Se Sverige land Vänern insjö
  Plogarna, Plogen (Plogan) åkernamn /Se Sverige rike Vänern insjö
  Plogen (Plogan), Plogarna åkernamn /Se Sverige rike Vänern insjö
  Plöjningen åkernamn, även bebyggelsenamn /Se Sverige rike Vänern insjö
  Pockers ände ägonamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Porssjön, Porstjärn, Porsgöl sjönamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Potten naturnamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Potten sjönamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Predikstolen natn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Puksjön sjönamn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pungen vattensamlingar /Se Sverige rike Vänern sjö
  Pungen tjärn /Se Sverige rike Vänern sjö
  Putten naturnamn /Se Sverige rike Vänern Saknas
  Putten sjönamn /Se Sverige rike Vättern sjö /Se
  *putu holme Saknas /Se Sverige konungarike Vättern sjö
  Påskafton åker /Se Sverige konungarike Vättern sjö
  Rackaremossen natn /Se Sverige konungarike Vättern sjö
  Ramsen sjönamn /Se Sverige rike Vättern sjö
  Ramsjön sjönamn /Se Sverige fädernesland Vättern sjö
  Randelde beck, se (?)Röhällan, (V. o. Ö.) bäck(ar) Sverige rike Vättern sjö
  Randello beck, se (?)Rödhällan, (V. o. Ö.) bäck(ar) Sverige rike Vättern sjö
  Randhamra, se Rödhammaren berg Sverige rike Vättern sjö
  *Rankleif, se Stenklev vägbacke Sverige rike Vättern sjö
  Ransi sjö /Se Sverige rike Vättern sjö
  *Randaberg, se Råberget berg Sverige fädernesland Vättern sjö
  *Randahamra, se Rödhammaren berg Sverige fosterland Vättern sjö
  *Randasioö, se Röströmssjön gränsmärke Sverige rike Vättern Saknas
  *Randhelli, se Hällan ås Sverige rike Vättern sjö
  *Randshiellis fiæll, se Hällan ås Sverige rike Vättern Saknas
  randsio, se ?Rörströmssjön sjö Sverige rike Vättern sjö
  *Randsior(Randa sio), se ?Rörströmssjön sjö Sverige rike Vättern sjö
  *Randsnes, se Rösnäset näs Sverige rike Vättern sjö
  *Ranumyri, se ?Rörmyren mosse Sverige rike Vättern sjö
  *Rauundar foss, se Storforsen f.d. vattenfall Sverige rike Vättern sjö
  *Reinsio, se Kikerudssjön sjö Sverige rike Vättern sjö
  Ressen sjönamn /Se Sverige rike Vättern sjö
  *Resshuvudet Saknas Sverige rike Vättern sjö
  Rialä-malmar natn? /Se Sverige rike Vättern sjö
  -riket eled /Se Sverige rike Vättern Saknas
  Rikmyren-myran ägonamn /Se Sverige rike Vättern Saknas
  Ringsjön sjönamn /Se Sverige rike Vättern sjö
  Risarna ägonamn /Se Sverige rike Vättern sjö
  Risingen åkernamn /Se Sverige rike Vättern sjö
  Rissjön, Ristjärn, Risvattnet sjönamn /Se Sverige land Vättern sjö
  Risten sjönamn /Se Sverige land Vättern sjö
  Risveden skog /Se Sverige land Vättern sjö
  Rivjärnet åker /Se Sverige land Vättern sjö
  Ro(e-) förled /Se Sverige rike Vättern sjö
  Roden kustområde   Vättern sjö
  Roden kustområde   Vätter sjö
  Rodsla namnelement /Se   Vättern Saknas
  Rohäll holme   Vättern Saknas
  Rosslan ägonamn /Se   Vättern sjö
  Rossången sjö /Se   Vättern Saknas
  Rotasjön Saknas /Se   Vättern Saknas
  Rotn fsv. ånamn /Se   Vättern sjö
  *Rotn ånamn /Se   Vättern insjö
  Rudan ägonamn /Se   Vättern Saknas
  Ruddun ägonamn /Se   Vättern sjö
  Rud(e)sjön, Rud(e)tjärn sjönamn /Se   Vätter Saknas
  Rum(me)sjön Saknas /Se   Vättern sjö
  Rummet natn /Se   Vättern sjö
  Rundasken natur- eller ägonamn /Se   Vättern sjö
  Ruska stam /Se   Vättern sjö
  -ruta(n) ägonamnselement /Se   Östersjön Saknas
  Rutan ägonamn /Se   Sjö, Östra = Östersjön Saknas
  Ryssland ägonamn /Se   Sjö, Östra = Östersjön Saknas
  *Rytlofors Saknas /Se   Sjö, Östra = Östersjön Saknas
  Rådasjön sjönamn /Se   Sjö, Östra = Östersjön Saknas
  Råsjön sjönamn /Se   Yaby Saknas
  Råsjön sjönamn /Se   Ålands hav del av Östersjön
  Råtjärn sjönamn /Se   Ösel ö
  *Rävekulle Saknas   ösel ö
  Röda Kon skeppsnamn /Se   Östersjön Saknas
  Röda Kon(Röko) naturnamn /Se   Östersjön Saknas
  Rö(d)en skär /Se   Östersjön hav
  Rö(d)myra, Rö(d)myren ortnamn /Se   Östersjön Saknas
  Rödskär skär /Se   Östersjön hav
  Röko (Röd Kon) naturnamn /Se   Östersjön vattnet
  Rökärr ortnamn /Se   Östersjön hav
  Rönninge(n) natur- o. bebyggelsenamn /Se    
  Rönningen sjö, ortnamn /Se    
  Rør(s)-, Røre- förled i marknamn /Se    
  Rörlundsholmen holme    
  Rörsjön, Rörtjärn sjönamn /Se    
  *Rösa kiölenn riksröse /Se    
  *Rössekyöllen riksröse /Se    
  Rövarmossen natn /Se    
  *Røynkloe, se ?Klucken berg    
  sabdaklæpp, se Sandkläppen höjd(er)    
  Sakriseknalten grund /Se    
  Salen, Saljen sjönamn /Se    
  Saljen, Salen sjönamn /Se    
  Salsjön, Saltjärn sjönamn /Se    
  Saltsjön, se Östersjön vatten    
  Saltsjön vatten    
  Saltsjön = Östersjön vatten    
  Saltsjön = Bottniskaviken vatten    
  Saltsjön = Bottniska viken vatten    
  Saltsjön = Bottniska viken vatten    
  Saltsjön vatten    
  Saltsjön vatten    
  Saltsjön vatten    
  Saltsjön vatten    
  Saltsjön vatten    
  Saltsjön vatten    
  Saltsjön vatten    
  Saltsjön del av Östersjön    
  Saltsjön del av Östersjön    
  Saltsjön, se Östersjön vatten /Se    
  Sandaholt allmänningsskog /Se    
  Sandarna (Sandarne) naturnamn /Se    
  Sandarna ägonamn /Se    
  Sandarna natn /Se    
  Sandby malm natn? /Se    
  Sankan ägonamn /Se    
  Sarv(e)tjärn sjönamn /Se    
  Saxen sjönamn /Se    
  Saxen sjönamn /Se    
  saxulfsrand, se Skåhällbergen Saknas    
  Scarsæ, se Vänern innsjö    
  Schrese lacus, se Vänern insjö    
  -sen efterled i sjönamn /Se    
  Senda ånamn /Se    
  *Sevabergen berg    
  Seva Berg gränsområde /Se    
  Seva Fiel, se Seva Berg gränsområde    
  *Sevasiön sjö /Se    
  *Sevaån å /Se    
  Seve bergsrygg Saknas    
  Sevo, se Seva Berg gränsområde    
  Sibirien åkernamn /Se    
  Sifo, se Seva Berg gränsområde    
  *Sika vattendrag /Se    
  Siksjön sjönamn /Se    
  Silen sjönamn /Se    
  Silängen sjönamn /Se    
  Sillen sjönamn /Se    
  »silu»(i silu) natn? /Se    
  »silu:nur», (i silu:nur) natn? /Se    
  Själahallen sten /Se    
  -sjö naturnamns- o. bebyggelsenamnselement /Se    
  Sjörum ägonamn /Se    
  Skaftet ortnamnselement /Se    
  Skagen uddar /Se    
  Skagerack havsvik /Se    
  Skagerak havsvik /Se    
  Skagerak havsarm /Se    
  Skagerack havsbukt /Se    
  Skagerack havsparti /Se    
  Skagera(c)k havsvik /Se    
  Skagerak hav /Se    
  Skagerack del av Nordsjön /Se    
  Skagerack del av Nordsjön /Se    
  Skagerrak hav /Se    
  Skagern sjö /Se    
  Skallen bergs- o. önamn /Se    
  skard ortnamnselement /Se    
  Skarpan ägor /Se    
  *Skata kiældu, se Skottkällan källa    
  Skathalsen naturnamn /Se    
  Sked- fled /Se    
  Sked(e)vi bebyggelsenamn och naturnamn /Se    
  Skenån å /Se    
  Skepp- förled /Se    
  *Skierpenn ägonamn /Se    
  Skinnaremossen natn /Se    
  Skipwidhaholt allmänningsskog /Se    
  Skiren sjönamn /Se    
  Skiren sjönamn /Se    
  Skir(e)sjön sjönamn /Se    
  skissen sjö /Se    
  Skomakartjärnen sjönamn /Se    
  Skommartjärnen sjönamn /Se    
  Skrikemossen naturnamn /Se    
  Skrikmossen natn /Se    
  *Skruka fsv. ånamn /Se    
  Skräckhällen ö? /Se    
  Skræp(pe)- förled /Se    
  S(k)vallerbäcken bäck- o. ånamn /Se    
  *skældir sjönamn /Se    
  Skälsjön sjönamn /Se    
  Skärsjön, Skärgölen, Skäravattnet sjönamn /Se    
  Skärtjärn sjönamn /Se    
  Skärtorsdag åker /Se    
  Skärven sjönamn /Se    
  Skärvingen sjö /Se    
  Sköldarna ägonamn /Se    
  Slitorna ägonamn /Se    
  Slitvrelen ägonamn /Se    
  Slytan terränger /Se    
  Slängrumpan revel /Se    
  Slätbaken Saknas /Se    
  Slätpricksgrundet grund? /Se    
  Smalsjön, Smaltjärn sjönamn /Se    
  Smalsjön sjönamn /Se    
  Smaltjärn sjönamn /Se    
  Småtjärn, Småvattnet sjönamn /Se    
  Smörasken natur- eller ägonamn /Se    
  Smörasken Saknas /Se    
  Smörberget natn. /Se    
  Smörkullen naturnamn /Se    
  Smörkullen kulle /Se    
  Smörpjucken bergformation /Se    
  Smörstacken skär-namn /Se    
  Snaremyrtjärn sjönamn /Se    
  Snödskallen bergnamn /Se    
  *Sogn fjordnamn /Se    
  Solberga bebn och natn /Se    
  Solberg(a) natnamn /Se    
  Solhallet natn. /Se    
  Soliöge, se Solör dalgång    
  Solö skärgårdsnamn /Se    
  Son sten /Se    
  Sorka vattendragsnamn /Se    
  *Sors haug, se Sakshaug Saknas    
  Sotaskär ortnamn /Se    
  *sotnor, se Noret sund    
  Sozhaug, se Sakshaug Saknas    
  *Specuos(e) ånamn /Se    
  Spiken sjö /Se    
  Spjutarna(äv. Spjutorna) ägonamn /Se    
  Spjutarna ägor /Se    
  Spjutet sjönamn /Se    
  Spjutorna ägonamn /Se    
  Spjutsjön, Spjuttjärn sjönamn /Se    
  Sprutaren ö /Se    
  Spång(a)sjön sjönamn /Se    
  Spånsan sjö /Se    
  -sta (-stad, -sted) element i ägonamn /Se    
  -sta ortnamnselement /Se    
  -stad (-sted, -sta) element i ägonamn /Se    
  *Stafnenn vidr Læ nordr gränsmärke    
  Stamsjön sjönamn /Se    
  Starrarna naturnamn /Se    
  Starrsjön, Starrtjärn sjönamn /Se    
  Stav(a)sjön, Stav(a)tjärn sjönamn /Se    
  -sted, (-sta, -stad) element i ägonamn /Se    
  Stegelmossen natn /Se    
  Stenamerika ägonamn /Se    
  Stenharan, Stenharen, Stenharet uddar /Se    
  Steningen åkernamn /Se    
  Stensjön sjönamn /Se    
  Sthrese lacus, se Vänern insjö    
  Stora Jungfrun ö    
  Storasjön, se Östersjön Saknas    
  Storavan sjönamn /Se    
  »Stor-Roden», se Roden kustområde    
  Storsjön Saknas /Se    
  Storsjön sjönamn /Se    
  Storsjön sjönamn /Se    
  Storsjön sjönamn /Se    
  Storskallen holme    
  Strå ånamn /Se    
  *Stråa vattendragsnamn /Se    
  *Stråa vattendragsnamn /Se    
  *stræcu ånamn /Se    
  Strö ånamn /Se    
  Ströja ånamn /Se    
  Strömsjön, Ström(s)tjärn sjönamn /Se    
  Stubbamerika ägonamn /Se    
  Stugholmen holme    
  Stugusjön sjönamn /Se    
  Stutögat småsjöar el. tjärnar /Se    
  Stymlorna ägonamn /Se    
  Styrsö önamn /Se    
  Stångkobbarna naturnamn /Se    
  Stångholmen naturnamn /Se    
  Stångskär naturnamn /Se    
  *Stæmnu sund Saknas /Se    
  *Suerte engenn ägonamn /Se    
  *Suertenn ägonamn /Se    
  *Sukubyskia, se ?Byskeälven älv    
  *Sundesnäs (näs?)    
  Sundsjön sjönamn /Se    
  *Suorbomen udde    
  Surka vattendragsnamn /Se    
  Surkälen skogstrakter /Se    
  *Surtubiærgh(i) Saknas /Se    
  Susan å-(eller fors?)namn /Se    
  Susan ånamn /Se    
  Sval(e)sjön, Sval(e)tjärn sjönamn /Se    
  svan element i sjönamn /Se    
  Svan sjönamn /Se    
  Svansjön Saknas /Se    
  Svansjön, Svantjärn, Svangölen sjönamn /Se    
  *Svart ånamn /Se    
  Svarta havet ägonamn /Se    
  Svartacksen sjönamn /Se    
  Svarten sjönamn /Se    
  Svartskylle källa? /Se    
  Svartälven älvnamn /Se    
  Svartögat småsjöar el. tjärnar /Se    
  Sveaälv älv /Se    
  Sved element /Se    
  Svennevad vadställe /Se    
  Svenska skärgården Saknas    
  swia skär inlopp /Se    
  swinæ ør gränsmärke /Se    
  Svinsjön sjönamn /Se    
  Svinsjön, Svintjärn, Svingöl sjönamn /Se    
  Svold(e)r ö /Se    
  Syltan sankmarker /Se    
  Sågarebäcken naturnamn /Se    
  Sångarn sjönamn /Se    
  Sången sjönamn /Se    
  Sånkan (Sankan) ägonamn /Se    
  *Säby källa Saknas    
  Sända ånamn /Se    
  Sända ånamn /Se    
  *sændu ånamn /Se    
  -säter eled /Se    
  säter naturnamn /Se    
  -säter element /Se    
  *Säterdaelz hörffwe åker    
  Sätra ägonamn /Se    
  Sätran ägonamn /Se    
  Sätran ägonamn /Se    
  Sätrarna ägonamn /Se    
  Sätrarna ägonamn /Se    
  Sätrarna ägonamn? /Se    
  Säveberget Saknas /Se    
  Sävsjön, Sävtjärn sjönamn /Se    
  Säxen sjö /Se    
  Södra(:e)sjön, Södra(:e)göl sjönamn /Se    
  Sör-Gussjön sjö /Se    
  Sörsjön, Sörtjärn sjönamn /Se    
  Sörängen ägonamn /Se    
  Sösjön sjö /Se    
  Söttholmen holme    
  Talltjärn sjönamn /Se    
  tandas fløtt, se *Tandåsflöten Saknas    
  *Tandi sjönamn /Se    
  Tange-(Tonge)-, Taange-) förled i marknamn    
  Tannsjön sjönamn /Se    
  tapofurubærgh, se Toppberget berg    
  Tarmen sjönamn /Se    
  Tarmen sjönamn /Se    
  Tarmlången sjöar /Se    
  Tarmlången vikar o. sund /Se    
  Tarmlången sjönamn /Se    
  Tafvelhöjden plats /Se    
  Tavla vattendragsnamn /Se    
  Tegnér(s)gatan gatunamn /Se    
  *Tenda ånamn /Se    
  þeliasen gränsmärke    
  »thiornsioar holm» gränsmärke    
  Thiust Saknas /Se    
  *Thiuta Saknas /Se    
  thofutuvich vik /Se    
  Thorthungæ grath gränsmärke    
  Thåringz graf gränsmärke    
  *þingoll gränsmärke    
  *þiodatiorn sjö    
  »þu» natn?    
  Tingvalla idrottsanläggning /Se    
  Tisken sjö /Se    
  Tiveden skogsområde /Se    
  Tjula ås sandås    
  Tjurken sjöar /Se    
  Tjursjön sjönamn /Se    
  Tjuvmossen natn /Se    
  Tjärnera sjönamn /Se    
  *Tofta gärde gärde?    
  Tolen sjönamn /Se    
  Tolen sjönamn /Se    
  Tolen sjöar /Se    
  Tolsjön sjöar /Se    
  Toltjärn sjöar /Se    
  Tomter (Tomtar, Tomterna) ägonamn /Se    
  Tomterna ägonamn /Se    
  Tomtetjärn sjönamn /Se    
  *þorhogs eid gränsmärke    
  Torn sjönamn /Se    
  Torpsjön, Torptjärn sjönamn /Se    
  Torrgöl(en) sjönamn /Se    
  Torsborg namn på bygdeborgar /Se    
  Torskareholmen naturnamn /Se    
  *þorþunge graþ gränsmärke    
  Torrberget Saknas /Se    
  Tosktjärn sjönamn /Se    
  Toven ägo- el. nat.namn /Se    
  Tramsen sjö /Se    
  Transjön sjönamn /Se    
  Trangölen ortnamn /Se    
  Tranmossen ortnamn /Se    
  Tranmyren ortnamn /Se    
  Trehörningen sjönamn /Se    
  Trehörningen sjö /Se    
  Trehörningen sjönamn /Se    
  Trehörningen sjönamn /Se    
  Trehörningen sjönamn /Se    
  Trehörningen sjönamn /Se    
  Trehörningen sjönamn /Se    
  Trehörningen sjönamn /Se    
  Trekanten sjönamn /Se    
  Trelleborg labyrintnamn /Se    
  Trindasken natur- eller ägonamn /Se    
  Trindtjärn(et) sjönamn /Se    
  (Trojaborg) Trojeborg stenlabyrinter /Se    
  Trojeborg labyrintnamn /Se    
  Trojeborg(Trojaborg) stenlabyrinter /Se    
  Trojeborg parklabyrinter /Se    
  Troll(a)bäcken vattendragsnamn /Se    
  Trollberget ortnamn /Se    
  Trolldalen ortnamn /Se    
  Trollkäringbacken natn /Se    
  Trollkäringåsen natn /Se    
  Trollrike(t) natur- och ägonamn /Se    
  Trollsjön, Trolltjärn sjönamn /Se    
  Trollsjön sjönamn /Se    
  Trolltjärn sjönamn /Se    
  Trolltjärnen sjönamn /Se    
  Trollörar Saknas /Se    
  Trykärren ortn. /Se    
  Trynen sjönamn /Se    
  Tryningen sjönamn /Se    
  Trytjärn sjönamn /Se    
  Trädet ortnamn /Se    
  Träleborg åker /Se    
  Trästickeln, se Trestickeln sjönamn    
  Trätängen ortnamn /Se    
  Tund å /Se    
  *Tundrasen gränsmärke    
  tundr asen förr råmärke /Se    
  Tuppseglet ägonamn /Se    
  Tvärsjön, Tvärtjärn sjönamn /Se    
  Tvärån ortnamn /Se    
  Tvärån ånamn /Se    
  Tvärån ånamn /Se    
  Tångana ägonamn /Se    
  Tångarna ägonamn /Se    
  Tången grund /Se    
  Tåsjön sjönamn /Se    
  Tåtarslätten Saknas /Se    
  tænnarand se Tandrandhön berg    
  Tängerna ägonamn /Se    
  Tärskär holme    
  Ugglemossen natn /Se    
  Ugsi sjö /Se    
  *Vla træsk, se Ulen sjö    
  vlfnabergh, se Årsberget berg    
  Ullholmen holme    
  Vloträsk, se Ulen sjö    
  *vlu þræsk, se Ulen sjö    
  Ulfs bæo gränsmärke /Se    
  Ulva å-namn /Se    
  *Unæbiærgh gräns /Se    
  Unden sjönamn /Se    
  Unden sjönamn /Se    
  Unden sjönamn /Se    
  *Vppsio, se ?Oppsjön sjö    
  *Vppsio, se ?Oppsjön sjö    
  *Uthan skog trakt    
  vtan skogh land    
  Utanskog natn. /Se    
  Utryggen skär /Se    
  Uttersjön sjönamn /Se    
  Uvtungan ägonamn /Se    
  Valen sjönamn /Se    
  Vagnsjön sjönamn /Se    
  Valgorna ägonamn /Se    
  Valhall bergnamn /Se    
  Valhall uppkallelsenamn /Se    
  Valla, Stora idrottsanläggning /Se    
  -vallarna element /Se    
  Vallingen holme    
  Vallsan sjö /Se    
  Vallsjön sjönamn /Se    
  Valltjärn(et) sjönamn /Se    
  Valsjön sjönamn /Se    
  valtster, se Väeliste fjäll    
  Ván älvnamn /Se    
  Ván mytologiskt älvnamn /Se    
  Varangiska havet namn å Östersjön /Se    
  Vargsjön, Vargtjärn sjönamn /Se    
  Varpmossen natn /Se    
  Vas(s)- förled /Se    
  Vassjön, Vasstjärn sjönamn /Se    
  Watter Lacus, se Vättern sjö    
  Watulefiäll, se Våtdalsröset Saknas    
  *Vaxn bru gränsmärke    
  *Vedillsbek, se Holtebäcken bäck    
  *Veimosior, se Vojmsjön gränsmärke    
  Venarna ägonamn /Se    
  Venerna ägonamn /Se    
  Venis ed = Vänerns ed ed /Se    
  *Verald gränsmärke    
  Veten bergnamn /Se    
  Vettberget berg(?) /Se    
  Viesjön sjönamn /Se    
  *Vigmundar sand gränsmärke    
  *Vigmundar sand gränsmärke    
  Viken område /Se    
  Viksjön sjönamn /Se    
  Vildsverige ägonamn /Se    
  Vildöknen ägonamn /Se    
  -vin eled /Se    
  vin ortn-element /Se    
  Vinberget naturnamn /Se    
  *Windaström Saknas /Se    
  Vinstället naturnamn /Se    
  Vinvallen naturnamn /Se    
  Viren sjönamn /Se    
  Vis- element /Se    
  Visjön sjönamn /Se    
  Vismen sjönamn /Se    
  Visn ånamn /Se    
  Visna vattendrag? /Se    
  Visten sjö /Se    
  Vita Kon naturnamn /Se    
  Vita Märren naturnamn /Se    
  Vitaremossen naturnamn /Se    
  Viten skär /Se    
  Viterhällan natn /Se    
  Viterkammarn natn /Se    
  Viterstenen natn /Se    
  *Vitrics fiæl berg /Se    
  Vitsjön, Vithavet, Vitträsk,Vittjärn, Vitgöl sjönamn /Se    
  Vixen sjö /Se    
  Vone lacus, se Vänern insjö    
  Vrakholmen natnamn /Se    
  Vraksnäs natnamn /Se    
  Vrången sjönamn /Se    
  Vrångsjön sjönamn /Se    
  *Wurkion vattendragsnamn /Se    
  Vågsjön sjö /Se    
  Vågsjön sjönamn /Se    
  Vålsjön sjönamn /Se    
  våm- element /Se    
  Våmgölen sjönamn /Se    
  Våmmen sjönamn /Se    
  Våmsjön sjönamn /Se    
  Vång, Vånga, Vången Saknas /Se    
  Vångsjön sjönamn /Se    
  Vårdö skär /Se    
  Väderbacka, Väderbacken natn? /Se    
  Väderrum ägonamn /Se    
  *Vædilbæk, se Holtebäcken bäck /Se    
  Vägsjön, Vägtjärn sjönamn /Se    
  Vägsjön sjönamn /Se    
  Vällingen sjönamn /Se    
  Vänerfjorden fjord    
  Vänern naturnamn    
  Venern Saknas    
  Vænes Saknas    
  Vænir Saknas    
  Vænir Saknas    
  Stora Vänern Saknas    
  Wenern Saknas    
  Venern Saknas    
  Vänern Saknas    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Væni(r) Saknas    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern Saknas    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern Saknas    
  Vänern sjö    
  Vänern Saknas    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern Saknas    
  Vänern Saknas    
  Vänern Saknas    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Siöen Wenner sjö    
  Venern sjö    
  Vänern inhav    
  Vänern sjö    
  Venern sjö    
  Väneren Saknas    
  Väner Saknas    
  Väners fiärden Saknas    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Vänern Saknas    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern, Södra del av Vänern    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern inhav    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vennern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern insjö    
  Vänern inhav    
  Vänern inhav    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern inhav    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Venern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern inhav    
  Vänern sjö    
  Vänern inhav    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Venern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vättern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern insjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö    
  Vättern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern insjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjönamn /Se    
  Vænir = Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern insjö /Se    
  Vänern insjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern insjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vänern sjö    
  Västerhavet vatten /Se    
  Västerhavet, Västersjön, se Nordsjön Saknas    
  Vesterhafvet Saknas    
  Atlanten Saknas    
  Vesterhafvet Saknas    
  Vesterhavet Saknas    
  Västerhavet = Atlanten Saknas    
  Kattegatt hav    
  Vesterhafvet Saknas    
  Västerhavet = Kattegatt Saknas    
  Västerhavet benämning på vatten    
  Vesterhafvet Saknas    
  Vesterhafvet Saknas    
  Västerhavet = Kattegatt och Skagerack Saknas    
  Västerhavet = Kattegatt o. Skagerack Saknas    
  Nordsjön havsfjärd    
  Västerhavet = Atlantiska oceanen Saknas    
  Atlanten Saknas    
  Vesterhafvet Saknas    
  Västerhavet, se Atlanten Saknas    
  Westerhafwet, se Kattegatt del av Nordsjön    
  Västersaltet = Atlanten Saknas /Se    
  Wester Siön, se Kattegatt del av Nordsjön    
  Wäster Siön, se Kattegatt del av Nordsjön    
  Västersjön, se Kattegatt Saknas    
  Västersjön, se Nordsjön Saknas    
  Västersjön, se Nordsjön Saknas    
  Västersjön väddshav    
  Västersjön hav    
  Västersjön Saknas    
  Västersjön Saknas    
  Västersjön Saknas    
  Västersjön, nu Nordsjön Saknas    
  Västersjön Saknas    
  Västersjön Saknas    
  Västersjön, nu Nordsjön Saknas    
  Västersjön = nuv. Nordsjön Saknas    
  Västersjön, numera Nordsjön Saknas    
  Västersjön, numera Nordsjön Saknas    
  Vestresiön Saknas    
  Västersjön, numera Nordsjön Saknas    
  Västersjön = Nordsjön Saknas    
  Västersjön benämning på Atlanten /Se    
  Vätten bergnamn /Se    
  Sion Wätter, se Vättern sjö    
  Vättern naturnamn    
  Vättern Saknas    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern Saknas    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern Saknas    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern Saknas    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern Saknas    
  Vettern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö?    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern insjö    
  Vettern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vettern sjö    
  Vättern insjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern Saknas    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern Saknas    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern insjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  ?Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern Saknas    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern Saknas    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern inhav    
  Vettern Saknas    
  Vättern inhav    
  Vättern inhav    
  Vättern inhav    
  Vättern insjö    
  Vättern inhav    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vettern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern Saknas    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern insjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vänern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern insjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern insjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern insjön /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjöar /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern insjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Vättern sjö /Se    
  Yasjön sjönamn /Se    
  *Ylm ånamn /Se    
  Yona, se Vänern insjö    
  *Ysmæ gränsmärke    
  Yxnesjön, Yxnetjärn sjönamn /Se    
  Yxnesjön sjönamn /Se    
  Yxnetjärn sjönamn /Se    
  Yxsjön, Yxtjärn m.fl. sjönamn /Se    
  Åker, Åkra ortnamn /Se    
  Åksjön sjönamn /Se    
  Åland ö /Se    
  Ålands hav hav    
  Ålands hav hav    
  Ålands hav hav    
  Ålands haf hav    
  Ålands hav hav    
  Ålands hav hav    
  Ålands hav hav    
  Ålands hav hav    
  Ålands hav hav    
  Ålgryte holme    
  -ånger eled /Se    
  Ångsjön sjönamn /Se    
  årda »selpinne» ortnamnselement? /Se    
  årder (redskapsbeteckning)ortnamnselement? /Se    
  Åsjön, Åtjärn sjönamn /Se    
  Åssjön, Åstjärn sjönamn /Se    
  Åsunden sjönamn /Se    
  Ägglösa holme    
  Ägglösen, se Ägglösa holme    
  AEikarvotn, se Ekevattnet sjö    
  Älften sjönamn /Se    
  Älga ånamn /Se    
  Älgsjön Saknas /Se    
  Älg(a)sjön, Älg(a)tjärn, Älg(a)gölen sjönamn /Se    
  *Ælldubergh gränsmärke    
  Älmten sjönamn /Se    
  Älmten sjönamn /Se    
  Älten sjönamn /Se    
  Älten sjönamn /Se    
  Älv(a)sjön, Älv(a)tjärn, Älv(a)viken sjönamn /Se    
  Götaälv avloppsälv    
  Ämtaren sjönamn /Se    
  Ämten sjö /Se    
  Ämten sjönamn /Se    
  Ämten sjönamn /Se    
  Ämten sjönamn    
  Ämten, se även Emten sjönamn /Se    
  -äng eled i natn /Se    
  änge ortn.-elem. /Se    
  Ängsholmen holme    
  Ängsjön, Ängtjärn sjönamn /Se    
  Änten sjönamn /Se    
  Äran (Ären) skär /Se    
  Ären (Äran) skär /Se    
  Ärten sjönamn /Se    
  Ärten sjönamn? /Se    
  Ärt(a)sjön, Ärt(a)tjärn sjönamn /Se    
  Ätran/Eitran vattennamn /Se    
  Även vattendragsnamn /Se    
  Ö ortnamnselement /Se    
  Ö(a)-sjön, -tjärn sjönamn /Se    
  Ögat sjönamn /Se    
  Ögsjön sjönamn /Se    
  Öja-, Öjesjön sjönamn /Se    
  Öpir ö /Se    
  Öpir ortnamn /Se    
  Öpir sund /Se    
  ör terrängbeteckning /Se    
  Öradsjön sjönamn /Se    
  Öradtjärnen sjönamn /Se    
  Ören sjö /Se    
  Ören sjönamn /Se    
  Ör(e)n sjönamn    
  Ören sjönamn /Se    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund (förr Norrsund) sund    
  Öresund (förr Norrsund) sund    
  Öresund (förr Norrsund) sund    
  Öresund (förr Norrsund) sund    
  Öresund (förr Norrsund) sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  (?)Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund havssund    
  Öresund havssund    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund /Se    
  Öresund sund /Se    
  *Örgrundsbotten del av Bottenviken    
  Örn skärgård /Se    
  Örn(a)berget natn /Se    
  Örnnäs(et) natn /Se    
  Örnudden natn /Se    
  Örnäs(et) natn /Se    
  Örnö(n) natn /Se    
  Örsjön Saknas /Se    
  Örsjön sjönamn /Se    
  Ös(e)sjön sjönamn /Se    
  Österrike natur- och ägonamn /Se    
  Östersaltet = Östersjön vatten /Se    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön inhav    
  Östersjön vatten    
  Östersjön hav    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön innanhav    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön hav    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten /Se    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön havsvik    
  Östersjön hav    
  Östersjön havsvik    
  Östersjön havsvik    
  Saknas vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön vatten    
  Östersjön innanhav    
  Östersjön hav    
  Östersjön hav    
  Östersjön vatten    
  Östersjön hav    
  Östersjön vatten /Se    
  Östersjön vatten /Se    
  Östersjön, äv. Baltiska havet vatten /Se    
  »øsædø» gränsmärke    
  *Öttum? natn?    
  Över-, Övra-, Övre-, -sjön, tjärn sjönamn /Se    

Till sidtopp