ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värmlands län : Allmänt

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Finska ortnamn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1068 Naturnamn : 794 Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 31
Saknas Saknas Aborrtjärn sjö Forshaga kommun Dammtjärn Saknas
Saknas Saknas Långa Aborrtjärn sjö Hagfors kommun Florerna, Ö., V. Floren öppet vatten
Värmland landskap Abborrtjärnsberg naturnamn? /Se Torsby kommun Fryken sjö /Se
Värmland landskap aho ortnamnselement /Se Värmland landskap Fryksdalen dalgång
Wermilani Saknas Ahvenlamminmägg naturnamn? /Se Värmland landskap Gravprickarna grund
Värmland landskap Albugheek Saknas Värmland landskap Härö ö
Värmland landskap Albugh eek gränsmärke /Se Värmland landskap Härölägget djuphåla
Värmland landskap Alstern sjö Värmland landskap Östra Jolan å
Värmland landskap o. län Alsterselfven Saknas Värmland landskap Östra Jolen å
Värmland landskap Alsterälven älv /Se Värmland landskap Klara, se Klarälven älv
Värmland landskap o. län Alten sjö /Se Värmland landskap Klarälven älv
Värmland landskap o. län Amn gränsälv /Se Värmland landskap Klarälven älv
Värmland landskap Amn Saknas /Se Värmland landskap Klarälven älv
Värmland landskap Amn å /Se Värmland landskap Klarälven älv
Värmland landskap o. län Amn Saknas /Se Värmland landskap Klarälven älv
Värmland landskap Ampiaislampi tjärn /Se Värmland landskap Lindknäppdrågen och Lindknäpphultet dråg
Värmland landskap Angelshamn Saknas Värmland landskap Lorthögen f.d. åker, nu skoghög »skogsdunge»
Värmland landskap *Askotjärnen sjö Värmland landskap Nystugtorpet åkrar
Värmland landskap *Auridavatn gränsmärke /Se Värmland landskapsnamn Postvägen körväg
Värmland landskap o. län Afvelsätermon Saknas Värmland landskapsnamn Prästtjärnen tjärn
Värmland landskap Afvelsätersskogen Saknas Värmland landskap Skagern sjö
Värmland landskap Afvelsätersskogen Saknas Värmland landskap Staviken vik
Värmland landskap o. län Badstuhöjden lokalnamn /Se Värmland landskap Storbacken grund
Värmland landskap Badstuknappen lokalnamn /Se Värmland landskapsnamn Storebanken grundbank
Värmland landskap Badstuåsen lokalnamn /Se Värmland landskap Storegrund grundbank
Värmland landskap Södra Bagsjön sjö Värmland landskap Strömsundshåla djupområde
Värmland landskap o. län Norra Baksjön sjö Värmland län, landskap Svantjärnen tjärn
Värmland landskap o. län *Barlindetjärn Saknas Värmland landskap Väjen å
Värmland landskap Norra Barsjön sjö Värmland landskap Vänern sjö
Värmland landskap Bellå Saknas Värmland landskap Vänern insjö
Värmland landskap Bergsjön sjö Värmland landskap Värmlandssjön del av Vänern
Värmland landskap Bergtjärn sjö Värmlands län län  
Värmland landskap Vestra Bergtjärnen sjö Värmland landskap  
Värmland landskap Bilkalamb tjärn /Se Värmland landskap /Se  
Värmland landskap Bjurbäcken naturnamn? /Se Värmland landskap  
Värmland landskap Bjursjön sjö Värmland landskap  
Värmland landskap Björkelfven älv Värmlandsberg, se Värmlands län Saknas  
Värmland landskap Björkelfven älv Sockenboöknamn förteckning  
Värmland landskap Björnskallsudden Saknas värme inbyggarbeteckning  
Värmland landskap Byornsund Saknas *värme inbyggarbeteckning  
Värmland landskap Björnöfjolen sjö värme inbyggarbeteckning  
Värmland landskap Blekker Saknas värme inbyggarbeteckning  
Värmland landskap Blinzberg Saknas /Se värme inbyggarbeteckning  
Värmland landskap Bläcktjärn, Stora Saknas Värmlänning inbyggarbeteckning  
Värmland landskap -bo ortnamnselement /Se värmska inbyggarbeteckning  
Värmland landskap Bodafjället bg värmska inbyggarbeteckning  
Värmland landskap *Bodarna ?skog Bergslagen bergslagsbygd  
Värmland landskap o. län Boholmen Saknas Bergslagen bergslagsbygd  
Värmland landskap Boreström älv    
Värmland landskap Borgvikssjön del av Vänern /Se    
Värmland landskap Borksjön sjö    
Vermland landskap Borssjön Saknas    
Värmland landskap Bosjön sjö    
Värmland landskap Bosjön sjö    
Värmland landskap Brattforshed Saknas    
Värmland landskap Brunsbergs elf Saknas    
Värmland landskap -bråte ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Bråtesjön sjö    
Värmland landskap -brän(n)e ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Byelfven älv    
Värmland landskap Byelfven älv    
Värmland landskap Byelfven Saknas    
Värmland landskap Byelfven älv    
Värmland landskap Båseberget Saknas    
Vermland landskap Bör, Stora sjö    
Värmland landskap o. län Stora Bör sjö    
Vermland landskap Stora Bör sjö?    
Vermland landskap Stora Bör sjö    
Värmland landskap o. län Carlstads elff, se Klarälven vattendrag    
Värmland landskap Clar Älven, se Klarälven älv    
Värmland landskap o. län *Clemetzord gräns för fiske    
Värmland landskap Dagalössa Saknas    
Vermland landskap Dagerflod Saknas    
Värmland landskap *Dagerflod Saknas /Se    
Värmland landskap Dagesström Saknas    
Värmland landskap ?Dalbosjön del av Vänern    
Värmland landskap Dalbosjön del av Vänern    
Värmland landskap Dalbosjön del av Vänern    
Värmland landskap Daltjärn sjö    
Värmland landskap *Dammarksholmen Saknas    
Värmland landskap Djupeberget Saknas    
Värmland landskap Djävulsbron bro /Se    
Värmland landskap Djävulsbron bro /Se    
Värmland landskap dråg ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Dustkiernitt Saknas    
Värmland landskap Edet Saknas    
Värmland landskap Edsbotten Saknas    
Värmland landskap Edsskog Saknas    
Värmland landskap Eiðaskógs Saknas    
Värmland landskap Edskogen skogstrakt    
Värmland landskap Eda skog Saknas    
Värmland landskap Eda skog Saknas    
Värmland landskap Eda skog skogstrakter /Se    
Värmland landskap Eiðaskógr gränsskog /Se    
Värmland landskap Edzengen Saknas    
Värmland landskap Ekevdden Saknas    
Värmland landskap Emsen sjö    
Värmland landskap Stora Emsen sjö    
Värmland landskap Enes hällen Saknas    
Värmland landskap Erickzholmen Saknas    
Vermland landskap Everts väg Saknas    
Värmland landskap fall ortnamnselement /Se    
Värmland landskap *Feda steenn gränsmärke /Se    
Värmland landskap Fisklösen sjöar o. tjärnar /Se    
Värmland Saknas Fixen sjö    
Värmland landskap *Fjäderholmen holme    
Värmland landskap Fjäll Saknas    
Värmland landskap Fjäll Saknas    
Värmland landskap Fjällsjön Saknas    
Värmland landskap -flak ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Flåsjöberget Saknas    
Vermland landskap Flåsjön sjö    
Värmland landskap Flöta sjö /Se    
Värmland landskap Foxen Saknas    
Vermland landskap *Frike elff Saknas    
Värmland landskap Fryken sjö    
Värmland landskap Fryken sjö    
Värmland landskap Fryken sjö    
Värmland landskap Fryken, Övre-, Mellan- o. Nedre sjöar    
Värmland landskap o. län Fryken sjö    
Värmland landskap o. län Fryken sjö    
Värmland landskap Mellan-Fryken sjö    
Värmland landskap o. län Fryken sjö    
Värmland landskap o. län Fryken sjö    
Vermland landskap o. län Frykensjöarna Saknas    
Värmland landskap Mellan-Fryken sjö    
Värmland landskap Nedre Fryken Saknas    
Värmland landskap Fryken, Nedre, Mellan o. Övre sjöar /Se    
Värmland landskap Frykensjöarna Saknas /Se    
Värmland landskap o. län Fryksdalen dalgång    
Värmland landskap o. län Fryksdalen dalgång    
Värmland landskap o. län Fryksdalen Saknas /Se    
Värmland landskap o. län Frike elf Saknas    
Värmland landskap o. län Frika älff Saknas    
Värmland landskap *Frykälven å /Se    
Värmland landskap o. län Brattfors sn    
Värmland landskap Fyramilsskogen Saknas    
Värmland landskap o. län Fyramilsskogen Saknas    
Värmland landskap fälla ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Fälle ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Gapern sjö    
Värmland landskap Gapern sjö    
Värmland landskap Gapern sjö    
Värmland landskap o. län Gapern sjö    
Wermelandia Saknas Gapern sjö    
Värmland landskap Gapern sjö    
Värmland landskap Gapern sjö    
Värmland landskap o. län gask ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Gattilaberg naturnamn? /Se    
Värmland landskap o. län Gattilamägg naturnamn? /Se    
Värmland landskap *Gantælf älv    
Värmland landskap o. län Gersasiö Saknas    
Värmland landskap *Gersasiø råmärke    
Värmland landskap o. län Gertholmen Saknas    
Värmland landskap o. län Gillberga Saknas    
Vermland landskap Gilltjärn sjö /Se    
Värmland landskap o. län Givaho naturnamn? /Se    
Värmland landskap o. l. Gla, Övre sjö    
Värmland landskap o. l. Öfre Gla sjö    
Värmland landskap Öfre Gla sjö    
Värmland landskap Öfre Gla sjö    
Värmland landskap o. län Gla, Stora o. Övre sjöar /Se    
Värmland landskap o. län Gla, Nedre, Övre o. Stora sjöar /Se    
Värmland landskap Gla sjö /Se    
Vermland landskap Gla, St. o. Övre sjöar /Se    
Värmland landskap Gla, Stora o. Övre sjöar /Se    
Värmland landskap Glaåkern sjö    
Vermland landskap Gladåkern sjö    
Värmland landskap Gla(finn)skogen skogsbygd /Se    
Värmland landskap Glasskogen Saknas    
Värmland landskap Glaskogen terräng    
Värmland landskap /Se *Glaven skog    
Värmland landskap /Se Glafven Saknas    
Värmland landskap /Se Glaven sjö /Se    
Värmland landskap Glafsfjorden sjö?    
Värmland landskap Glafsfjolen (Glafsfjorden) sjö    
Värmland landskap Glafsfjorden sjö    
Värmland landskap Glavsfjorden sjö    
Värmland landskap Glafsfjolen sjö    
Värmland landskap Glafsfjolen sjö    
Värmland landskap Glafsfjolen sjö    
Värmland landskap Glafsfjorden sjö    
Värmland landskap Glafsfjorden sjö    
Vermland landskap Glafsfjorden sjö /Se    
Vermland landskap Glavsfjorden sjö /Se    
Värmland Saknas /Se Glafsfjorden sjö /Se    
Vermland landskap Glafsfjorden sjö /Se    
Värmland landskap Glafsfjolen sjö /Se    
Värmland landskap Glaven sjö /Se    
Värmland landskap o. län Glerösen Saknas    
Vermland landskap Glomman älv    
Värmland landskap Gorgiså myr /Se    
Värmland landskap Goriså, se Korikså myr    
Värmland landskap *Graffua mÿran gränsmärke /Se    
Värmland landskap *Grepedalen Saknas    
Värmland landskap Grimmeträd gränsmärke /Se    
Värmland landskap -grund ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Lilla Grytingen sjö    
Värmland landskap Stora Grytingen sjö    
Värmland landskap Grytingen sjö    
Värmland landskap -gård ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Gräsmangen sjö    
Värmland landskap Gräsmangen sjö    
Värmland landskap Grästjärn sjö    
Värmland landskap *Gullhålmen gränsmärke /Se    
Värmland landskap Gullspångs fiske Saknas    
Värmland landskap Gullspångselfven Saknas    
Värmland landskap Gullspångsälven å    
Värmland landskap Gullspångsälven älv    
Vermland landskap Gullspångsälven utlopp för sjö    
Värmland landskap Gullspångsälven älv    
Värmland landskap Gullspångsälven älv    
Vermland landskap Gullspångsälven älv    
Värmland landskap Gullspångselfven älv    
Värmland landskap /Se Gullspångsälven älv    
Värmland landskap Gullspångsälven älv /Se    
Värmland landskap o. län Gullspångsälven älv /Se    
Värmland Saknas Gullspångsälven älv /Se    
Värmland landskap Gullspångsälven älv /Se    
Värmland landskap *Gustavs slussar slussar?    
Värmland landskap o. län *Gäjsåsen gränsmärke    
Värmland län o. landskap Gällsjöberget Saknas    
Värmland landskap o. län hag ortnamnselement /Se    
Värmland län Hargaho bråtar /Se    
Värmland landskap o. län Heinaho ängar /Se    
Värmland landskap o. län Hemsjön Saknas    
Vermland landskap Hemsjön sjö    
Värmland landskap o. län Hemsjön sjö    
Värmland Saknas Hemtjärn sjö    
Värmland Saknas Hielskiern gränsmärke /Se    
Värmland landskap Hirvlamp naturnamn? /Se    
Värmland landskap Hækskelda Saknas    
Värmland landskap Holmtjärn sjö    
Värmland landskap Holmtjärn sjö    
Värmland landskap Hornkärnet sjö    
Värmland landskap Horsmaho äng /Se    
Värmland landskap Hovilda å Saknas    
Värmland landskap huhta ortnamnselement /Se    
Värmland län och landskap hult ortnamnselement /Se    
Värmland län o. landskap Humsjön sjö    
Värmland landskap Humsjön sjö    
Värmland landskap Hylfakjölrinn Saknas    
Värmland län o. landskap *Hylfakiolenn gränsmärke /Se    
Värmland län o. landskap Hylinfiæll gränsmärke /Se    
Värmland län o. landskap Hyn sjö    
Värmland landskap Hyttsjön sjö    
Värmland landskap Hyttsjön sjö    
Värmland landskap Hyttsjön sjö    
Vermland landskap Härsiöhögden Saknas    
Värmland landskap o. län -häck ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Härsjöhöjden Saknas    
Värmland landskap Hästskotjärn Saknas    
Värmland landskap Hästskotjärn sjö    
Värmland landskap -hävd ortnamnselement /Se    
Värmland landskap -hög ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län -högg ortnamnselement /Se    
Värmland landskap intag, se intaga ortnamnselement    
Värmland landskap intaga/intaka/intag/intak ortnamnselement /Se    
Värmland landskap intak, se intaga ortnamnselement    
Värmland landskap intaka, se intaga ortnamnselement    
Vermland landskap Stora Jangen sjö    
Värmland landskap Jangselfven älv    
Värmland landskap Vestra Jolelfven älv    
Värmland Saknas Jolkroktjärn sjö    
Värmland Saknas Jungfrutjärn sjö /Se    
Värmland landskap -jämn ortnamnselement /Se    
Värmland landskap -jämna ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Järnskogsälven Saknas    
Värmland landskap Jernskogself älv    
Värmland landskap Jernvägen Saknas    
Värmland landskap Joppidorien bergkanlle /Se    
Vermland landskap Jyrkkaho bråtar /Se    
Värmland landskap o. län Kalfföön, W. Saknas    
Vermland landskap Kalfföön, Ö. Saknas    
Värmland landskap *Karlskogen förr skog    
Värmland landskap kask(i) ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Saknas Saknas    
Värmland landskap Klara = Klarälven Saknas /Se    
Värmland landskap Klarelfven Saknas    
Värmland landskap Klarälven älv /Se    
Värmland landskap Klarälven Saknas    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland Saknas Klarälven älv    
Vermland landskap Klarälven vattendrag    
Värmland landskap Klarälven Saknas    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland landskap Klarälven älv /Se    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland landskap o. län Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland landskap Clara Saknas    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap, län Klarälven älv    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarelfven Saknas    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland landskap Klarelfven älv    
Värmland landskap Klarelfgen älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv    
Värmland landskap Klarälven älv /Se    
Värmland landskap Klarälven älv /Se    
Värmland landskap Klarälven älv /Se    
Värmland landskap Klarälven, se Värmlandsälven Saknas    
Värmland landskap Klarälven älv /Se    
Värmland landskap Klarälven vattendrag /Se    
Wermeland Saknas Klarälven älv /Se    
Värmland landskap o. län Klarälven älv /Se    
Vermeland Saknas *Klintskärsgrundet grund    
Värmland landskap -kloft ortnamnselement /Se    
Värmland landskap -klofta ortnamnselement /Se    
Värmland landskap *Klåffuesten, se *Klöffuesten gränsmärke    
Värmland landskap *Klöffuesten gränsmärke /Se    
Värmland landskap -knipen ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Kocktjärn sjö    
Värmland landskap *Kollofiæll gränsmärke /Se    
Värmland landskap Korjenså, se Korkiså myr    
Värmland landskap Korkiså myr /Se    
Värmland landskap Korkmäck berg /Se    
Värmland landskap Korpberget ortn. /Se    
Värmland Saknas Kosie Saknas    
Värmland landskap Kroppok Saknas    
Värmland landskap Kråkefjäll berg    
Värmland Saknas *Kulublile gränsmärke /Se    
Värmland landskap *Kungadal gränsmärke /Se    
Värmland landskap o. län Kuvetjärnet sjönamn /Se    
Värmland landskap o. län Qvarnhöjden Saknas    
Värmland landskap o. län Kvarntjärn sjö    
Värmland landskap Kvarntjärn sjö    
Värmland landskap Kvarntjärn sjö    
Vermland landskap Kviddtjärn(en) tjärnar /Se    
Värmland landskap kyl ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Kymmen sjö    
Värmland landskap Kymmen sjö    
Värmland landskap Kymmen sjö    
Värmland landskap o. län Kymmen sjö    
Värmland landskap Kerlingaholmen Saknas    
Värmland landskap *Kerlingaholmen holme    
Värmland landskap *in Kærlinga holma råmärke /Se    
Värmland landskap Kiöla Broo Saknas    
Värmland landskap Kotberg naturnamn? /Se    
Värmland landskap Lakasten Saknas    
Värmland Saknas Saknas Saknas    
Värmlands landskap(?) landskap Le, Stora sjö    
Värmland landskap Le, Stora sjö    
Värmland landskap Le, Stora sjö    
Värmland landskap Le, Stora sjö    
Värmland landskap Le, Stora sjö    
Värmland landskap /Se Le insjö /Se    
Wärmland Saknas Le, Stora sjö /Se    
Värmland landskap o. län Le sjö /Se    
Vermland landskap Le, Stora insjö /Se    
Vermland landskap Lelången sjö    
Värmland landskap Lelången Saknas    
Värmland landskap Lelången sjö    
Värmland landskap Lelången sjö    
Värmland landskap Lelång(en) sjö /Se    
Värmland landskap o. län Lelång sjö /Se    
Vermland landskap Lelången sjö /Se    
Vermland landskap Lelången insjö /Se    
Värmland landskap o. län Lenesjön sjö    
Värmland landskap Lenesjön sjö    
Värmland landskap Leran, se Norrälven Saknas    
Värmland landskap o. län Leran älv /Se    
Värmland landskap *Lerbäcken bäck /Se    
Värmland landskap o. län Leskär grund    
Vermeland Saknas Letstigen stråkväg    
Värmland landskap Letstigen Saknas    
Värmland landskap Letstigen stråkväg    
Värmland landskap Letstigen Saknas    
Värmland landskap Letstigen Saknas    
Vermeland Saknas Letstigen Saknas    
Vermelandh Saknas Letstigen Saknas    
Vermeland(h) Saknas Letstigen Saknas    
Vermelandh Saknas Letstigen Saknas    
Vermelandh Saknas Letestigen skogstrakt    
Værmelandh Saknas Letstigen Saknas    
Vermelan Saknas Letstigen Saknas    
Vermeland Saknas Letstigen skog    
Vermeland Saknas Letstigen Saknas    
Wermelandh Saknas Letstigen Saknas    
Värmland landskap Letstigen Saknas    
Värmland landskap Letälven älv    
Värmland landskap Letälven vattendrag    
Värmland landskap Letelfven älv    
Värmland landskap Letälven älv    
Värmland landskap Letälven älv    
Värmland landskap Lidesvik Saknas    
Värmland landskap Letälven å    
Värmland landskap Likan älv /Se    
Vermland landskap Lillforsen Saknas    
Värmland landskap o. län Lillmyrsforsen fors    
Värmland landskap o. län Lifflandsmosse Saknas    
Värmland landskap Ljusnaelf älv    
Vermland landskap Ljusnaelf älv    
Värmland landskap o. län Ljusnaelf älv    
Värmland landskap o. län Ljussjöhöjden Saknas    
Värmland landskap Lomsen sjö    
Vermland landskap Lomsen sjö    
Värmland landskap o. län Lomsjön sjö    
Värmland landskap o. län Luffusten Saknas    
Värmland landskap o. län Lunderviken Saknas    
Värmland landskap o. län Lunderviken vik    
Vermland landskap Lungsundet Saknas    
Värmland landskap o. län -lycken ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Lyckforsen fors    
Värmland landskap o. län Lydesvik Saknas    
Värmland landskap o. län Lythervik Saknas    
Värmland landskap o. län -låg ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Låkan å /Se    
Värmland landskap o. län Lången sjö /Se    
Värmland landskap o. län *Långflöta sjö /Se    
Värmland landskap o. län Långsjön sjö    
Värmland landskap o. län Långtjärn naturnamn? /Se    
Vermland landskap Lönntjärn sjö /Se    
Värmland landskap Mackosbäcken naturnamn? /Se    
Värmland landskap Magern sjö    
Värmland landskap Majoaborro naturnamn? /Se    
Värmland landskap o. län Makkosenborro naturnamn? /Se    
Värmland landskap Malsjöelfven älv    
Värmland landskap Mangen sjö    
Värmland landskap o. län Mangen sjö    
Värmland landskap o. län Mangslidselfven älv    
Vermland landskap -mark ortnamnselement /Se    
Värmland landskap o. län Markerna gränsskogar /Se    
Värmland landskap Markir gränsområde /Se    
Värmland landskap »Markir» gränsområde /Se    
Vermeland Saknas Mellanbråten naturnamn? /Se    
Värmland landskap o. län *Mellantjärn Saknas    
Värmland landskap o. län Midskogstall Saknas    
Värmland landskap Mjögsjön sjö    
Värmland landskap o. län Mjötvängen sjö    
Wermeland Saknas Mjögtvängen sjö    
Vermeland Saknas Midskogstjärn sjö    
Vermelandh Saknas Molltjärn sjö    
Vermland landskap Mollungsheden terräng    
Värmland landskap *Morösen, Stora Saknas    
Värmland landskap Mullögaklintt Saknas    
Värmland landskap *Mörtsbäcken bäck    
Värmland landskap Mörttjärnet, Östra tjärn    
Värmland landskap o. län Mörttjärn sjö    
Värmland landskap o. län Östra Mörttjärn sjö    
Värmland landskap o. län Mörttjärnarna (N., S. och Ö. Mörttjärn) Saknas    
Värmland landskap o. län Niittaho ängar /Se    
Vermland landskap Nordviggen naturnamn? /Se    
Värmland landskap Norsälven Saknas    
Värmland landskap o. län Norsälven Saknas    
Wermelandt Saknas Norsälven Saknas    
Värmland landskap Norsälven älv    
Värmland landskap Norselfven älv    
Värmland landskap Norseflven Saknas    
Värmland landskap o. län Norselfven älv    
Värmland landskap Norselfven älv    
Värmland landskap o. län Norsälven älv    
Värmland landskap o. län Norsälven älv /Se    
Värmland landskap o. län Notbodholmen Saknas /Se    
Vermland landskap *Nygrundet grund    
Värmland landskap Nässjön sjö    
Värmland landskap Oinostenraivio naturnamn? /Se    
Värmland landskap Olby elf älv    
Värmland landskap o. län *Ormekleven Saknas    
Värmland landskap o. län Pahkamägg naturnamn? /Se    
Vermland landskap palo ortnamnselement (natn.) /Se    
Värmland landskap o. län Perkabeldo naturnamn? /Se    
Värmland landskap o. län Perkaåkern naturnamn? /Se    
Värmland landskap o. län Pielesnity naturnamn? /Se    
Värmland landskap o. län Pienaho bråte /Se    
Värmland landskap Pienaho åker /Se    
Värmland landskap o. län Pillisso naturnamn? /Se    
Vermland landskap Pillismyra naturnamn? /Se    
Värmland landskap Pitkälamp naturnamn? /Se    
Värmland landskap *Porsvattnet sjö    
Värmland landskap *Porsvattnet sjö    
Värmland landskap Presttjärn sjö    
Vermeland Saknas Raas ffors Saknas    
Värmland landskap Raisaho naturnamn? /Se    
Värmland landskap Raisbråten naturnamn? /Se    
Värmland landskap raivio ortnamnselement (natn.) /Se    
Värmland landskap Ransjön sjö    
Värmland landskap Ransjön sjö    
Värmland landskap Ransjön sjö    
Värmland landskap Ransundet Saknas    
Värmland landskap Rantamagg naturnamn? /Se    
Värmland landskap Rastensk. Saknas    
Värmland landskap Rikesmossen Saknas    
Värmland landskap rind ortnamnselement /Se    
Värmland landskap rinde ortnamnselement /Se    
Värmland landskap *Risberg gränsmärke /Se    
Värmland landskap Risberget Saknas    
Värmland landskap Ristakatjärn sjö    
Värmland landskap Ristjärnen, Stora sjö    
Värmland landskap Stora Ristjärn sjö    
Värmland landskap ?Risttjärn sjö /Se    
Värmland landskap ?Risviksälven Saknas    
Värmland landskap Risvikselfven älv    
Värmland landskap Romamagg naturnamn? /Se    
Vermland landskap Rottnaälven älv /Se    
Värmland landskap Rottnesmoo Saknas    
Värmland landskap rovio ortnamnselement (natn.) /Se    
Värmland landskap Runahallen Saknas    
Värmland landskap -rud ortnamnssuffix /Se    
Värmland landskap *Russnäs gränsmärke /Se    
Värmland landskap Runnsjöviken naturnamn? /Se    
Värmland landskap ry l. ryd ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Rÿskestöö Saknas    
Värmland landskap Rådasjöarna Saknas    
Värmland landskap Stora Råtjärn sjö    
Vermland landskap räiski ortnamnselement (natn.) /Se    
Värmland landskap Stora Rämmingen sjö    
Värmland landskap Rämån å    
Värmland landskap rönning ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Rössekyöllenn Saknas    
Vermland landskap Sadelstenen gränsmärke    
Vermland landskap Salholmen Saknas    
Värmland landskap Sandskær Saknas    
Värmland landskap Saknas Saknas    
Värmland landskap Sarftjärn sjö    
Värmland landskap Saxknutar Saknas    
Värmland landskap Scafven Lacus, se Skagern sjö    
Värmland landskap Schager Lacus, se Skagern sjö    
Värmland landskap Sebänmägg naturnamn? /Se    
Vermland landskap -sek ortnamnselement /Se    
Wermeland Saknas Sefflebron Saknas    
Värmland Saknas /Se Smedberg naturnamn? /Se    
Värmland landskap Seweberget berg    
Värmland landskap -sid ortnamnselement /Se    
Värmland landskap -sidd ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Silen, V. o. Ö. sjöar /Se    
Värmland landskap Silen, V:a o. Ö:a sjöar /Se    
Värmland Saknas /Se Silen, Östra, se Silen sjö    
Wärmelandh Saknas Sirsjöelfven älv    
Värmland landskap Sitjärn sjö /Se    
Värmland landskap Sjön Wännern, se Vänern insjö    
Värmland landskap /Se Skagern sjö    
Värmland landskap /Se Skagern sjö    
Värmland landskap Skagern sjö    
Värmland landskap Skagern sjö    
Vermland landskap Skagern sjö    
Värmland landskap Skagern sjö    
Wärmelandh Saknas Skagern sjö    
Värmland landskap Skagern insjö    
Värmland landskap Skagern insjö    
Vermland landskap Skagern sjö    
Värmland landskap Skagern sjö    
Värmland landskap Skagern sjö /Se    
Värmland landskap Skagern insjö /Se    
Vermland landskap Skallberget höjdnamn /Se    
Värmland landskap -skalle ortnamnselement /Se    
Wermelandh Saknas Skumsnäsfjället berg    
Värmland landskap Skytt-tjärnen Saknas    
Vermland landskap Skålsjön sjö    
Vermland landskap Skär Saknas    
Vermland landskap *Skötebäcken bäck    
Vermland landskap *Slodrufoss gränsmärke /Se    
Värmland landskap -släppen ortnamnselement /Se    
Värmland landskap -slätt ortnamnselement /Se    
Värmland landskap -slätta ortnamnselement /Se    
Värmland landskap smock ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Snaregrim gränsmärke /Se    
Värmland landskap *Snemossen Saknas /Se    
Värmland landskap Soittomägg naturnamn? /Se    
Värmland landskap Spelberg naturnamn? /Se    
Värmland landskap -spjäll ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Spragden sjö    
Värmland landskap Spraggtjärn sjönamn /Se    
Vermland landskap Stackängen naturnamn? /Se    
Värmland landskap -sta(d) ortnamnselement /Se    
Värmland landskap Staffzlönan Saknas    
Värmland landskap /Se *Staffuarden gränsmärke /Se    
Värmland landskap *Stafuenn gränsmärke /Se    
Värmland landskap Stenbråten naturnamn? /Se    
Vermland landskap Steena Saknas    
Vermland landskap *Stochall gränsmärke /Se    
Värmland landskap Stora dalen Saknas    
Vermland landskap *Storgrundet grund    
Vestersysslet dmsg. Storsandsforsen fors    
Vermland landskap Storälven del av vattendrag    
Vermland landskap *Stångbröten tjärn    
Wärmeland Saknas Sundsjön sjö    
Vermland landskap Vestra Sundsjön sjö    
Värmeland Saknas Sundsjöarna Saknas    
Vermland landskap *Swanetjärnet Saknas    
Vermland landskap Svansjön sjö    
Wärmland Saknas Svantjärn sjö    
Vermland landskap Svarttjärn Saknas    
Vermland landskap Swartåån, se Svartälven älv    
Vermland landskap Svartån Saknas    
Vermland landskap Svartån å    
Värmlands län län Svartån å    
Vermland landskap Svartälven älv    
Vermland landskap Svartälven älv    
Vermland landskap Svartelfven Saknas    
Värmland landskap /Se Svartälven älv    
Värmland landskap o. län /Se Svartelfven älv    
Värmland Saknas /Se Svartälven älv    
Värmland landskap /Se Svartelfven älv    
Värmland landskap /Se Svartelfven älv    
Värmland län /Se Svartälven älv    
Värmland landskap /Se Svartelfven älv    
Värmland landskap /Se Svartelfven älv    
Värmland landskap /Se Svartelfven älv    
Värmland landskap /Se Svartälven älv    
Värmland landskap /Se Svartälven älv    
Värmland landskap /Se Svepilstaku Saknas    
Värmland landskap /Se Syglanesbergh berg    
Värmland landskap /Se Sågbäcken Saknas    
Värmland landskap /Se Vestra Säfsjön sjö    
Värmland landskap /Se Säfsjön sjö    
Värmland landskap /Se -säter ortnamnselement /Se    
Värmland landskap /Se *Sävån å    
Värmland Saknas /Se Säfan å    
Värmland landskap /Se Tallåsen Saknas    
Värmland landskap /Se Tanaberget berg /Se    
Värmland landskap /Se Taraho inhägnad /Se    
Värmland landskap /Se Tarfiöön Saknas    
Värmland landskap /Se Timselfven älv    
Värmland landskap /Se Timselfven älv    
Värmland landskap /Se Tingvallaön Saknas    
Värmland landskap /Se Tiomilsskogen skog /Se    
Värmland landskap /Se Tjan å /Se    
Värmland landskap /Se Tjärn sjö    
Värmland Saknas /Se Tolfmileskogen Saknas    
Värmlands rättaredöme Saknas Tolfmilaskogen Saknas    
bäckrävarna inbyggarbeteckning /Se Tolvmilsskogen skog /Se    
markbuttar inbyggarbeteckning /Se Tolfmilsskogen skog    
metmarkar inbyggarbeteckning /Se Tolvmilaskogen skog /Se    
rudsorrarna? inbyggarbeteckning /Se Tolfmilsskogen Saknas    
sjöbymåkarna inbyggarbeteckning /Se -tomt ortnamnselement /Se    
tolvskillingar inbyggarbeteckning /Se Trehörningen Saknas    
vermana inbyggarbeteckning Trehörningen sjö    
Värmar inbyggarbeteckning /Se Trehörningen sjö    
Värmar inbyggarbeteckning /Se Trehörningen sjö    
Värmar inbyggarbeteckning Trehörningen sjö    
værmar inbyggarbeteckning /Se Trehörningen sjö    
?värme inbyggarbeteckning Trindtjärn sjö    
Saknas Saknas *Trinneskogen skog    
Agneholm förr slottslän /Se Trojenborgar stenlabyrinter /Se    
Agneholm förr län Tröjenborgar stenlabyrinter /Se    
Agneholm förr slott o. län Trysilsälven del av Klarälven /Se    
Agneholms län län *Tråsebeck gränsmärke /Se    
Agneholm förr slott och län /Se Trättjärn sjönamn /Se    
aho ortnamnselement /Se tul ortnamnselement (natn.) /Se    
Ahotorppa gdr /Se Lilla Tvällen sjö    
Alasuhonen beb.namn? /Se Stora Tvällen sjö    
Anabyn Saknas /Se Westre tuellånn Saknas    
Angastathum Saknas *Tuellån, westre gränsmärke    
?Arnö Saknas westre tuellåm vattendrag    
?Arnö Saknas Tvällån, V:a å /Se    
Asberg? Saknas Tvärberg naturnamn? /Se    
*Aslaksrudh Saknas Tönnsjöarna Saknas    
Aslaksrud gd Uddetjärn sjönamn /Se    
*Aslaksrudh Saknas /Se Ullvettern sjö    
Aspenäs Saknas Ullvettern sjö    
Backa Saknas Ullvettern sjö    
Backa ortnamn /Se Ullvettern sjö    
Backa gårdar, byar m.m. /Se Ulvjsön Saknas    
Bara Saknas Ulvsjön Saknas    
Bara Saknas Ulfsjön sjö    
Bengtstorp gd:ar /Se Ulvtjärn, Västra och Östra Saknas    
*Berg el. Berga Saknas Vestra Ulftjärn sjö    
*Berg Saknas Östra Ulftjärn sjö    
*Berg Saknas Uplunden Saknas    
*Berg Saknas *Vtterbäck Saknas /Se    
Berg Saknas Uvan älv /Se    
Berg Saknas Vaissila naturnamn? /Se    
Berg(a) ortnamn /Se Valfjället berg    
Bergslagen del av län -vall ortnamnselement /Se    
Bergslagen område *Walön sjö /Se    
Bergslagen bergslagsbygd /Se Varaaen å /Se    
Bergslagen område /Se Saknas Saknas    
*Berkelid Saknas Warmelands Elfwen, se Klarälven älv    
bierna Saknas Warmelandz Elfwan, se Klarälven älv    
*Bierneedh Saknas /Se Varnan älv /Se    
*Biærgh Saknas -vase ortnamnselement /Se    
Bjurtan gård Vattulefjäll Saknas    
Bjurtjärn gård, pstn /Se *Vaxu bru gränsmärke /Se    
*Blinzberg Saknas Vejån å    
*Blinzberg Saknas /Se *Vennu bergh gränsmärke /Se    
Boda gd el. by Viggarna Saknas    
Boda Saknas Viggelfven älv    
Boda by Viggälven älv /Se    
Boda Saknas Lilla Vilången sjö    
Bona Saknas Stora Vilången sjö    
Bosgården Saknas Vingsior Saknas    
Bottner bebyggelsenamn /Se Vismen sjö    
Brevik Saknas Stora Vismen sjö    
»bro...» Saknas Vismen sjö    
Bro Saknas Vismen sjö    
?Brohyttan Saknas Visten sjö    
Bronäs Saknas Visten sjö    
Brätte Saknas Wijsten sjö    
-bröta ortnamnselement /Se Visten sjö?    
Buane bebyggelsenamn /Se Visten sjö    
Saknas Saknas Wisten sjö    
Buda bebyggelsenamn /Se Wisten, Norra och Södra Saknas    
Budar bebyggelsenamn /Se Wästen Saknas    
Bune Saknas Visten sjö?    
Byn Saknas Visten sjö    
Byrestad Saknas Visten sjö    
Byryesås gd Visten sjö    
Bön ortnamn /Se Viteberg bergnamn /Se    
Dagxön Saknas /Se vål ortnamnselement /Se    
Dalby Saknas /Se Vällaho naturnamn? /Se    
Digerberg beb.namn? /Se vänd ortnamnselement /Se    
*Ed Saknas /Se vända ortnamnselement /Se    
Eda Saknas Vänern insjö /Se    
Ed el. Eda Saknas Vänern sjö    
*Edhaskog Saknas /Se Vänern sjö    
Edhaskog Saknas /Se Vänern sjö    
Elgbrickeberg Saknas Wänersund Saknas    
*Ethe Saknas Vänern sjö /Se    
Fagerås byar /Se Vermelen sjö    
Filipstads bergslag Saknas Värmeln sjö    
Finnmarken Saknas /Se Värmelen sjö    
Finntorp Saknas Vermelen sjö    
Flydeböl Saknas Vermelen sjö    
*Flydhubøle Saknas Vermelen sjö    
Folum Mælgia Saknas Vermelen sjö    
Fors Saknas Vermeln sjö    
Forsbacka Saknas Vermeln sjö    
Forsnäs Saknas Värmeln sjö /Se    
»fridhabolæ», se Fröbol i Älgå sn by Värmeln sjö /Se    
Fryka hd /Se Värmeln sjö /Se    
*Fryka heret f.d. hd Wärmelandz Elfwan, se Klarälven älv    
*Fryka heret f.d. hd /Se Värmlandsnäs halvö    
*Fryka heret f.d. härad Värmlandsnäs udde    
*Fuleviken gd Värmlandssjön del av Vänern    
Fårhallen Saknas /Se Vermlands skog skog    
Fägerö Saknas Värmlandsälven älv    
Fernerno Saknas Värmlandsälven, se Klarälven älv    
Glynes Saknas Vesterlandet Saknas    
Granbäcken Saknas Växaren sjö    
Grimmesboda Saknas Växaren sjö    
*Grimsbol Saknas *Ymme hed Saknas    
Gwlssbyn Saknas Ymme hed Saknas    
Gusjö Saknas /Se Yxsjön, Norra Saknas    
*Hammar Saknas Norra Yxsjön sjö    
*Hasmo Saknas Ånäsån å    
Heikkila gdnamn /Se Åfrån sjö    
Heinaho torp /Se Ånnestarajvi naturnamn /Se    
Helmeker Saknas *Åpensten gränsmärke /Se    
-hem ortnamnselement /Se Åråsviken del av sjö    
Hendelunda Saknas Åsjön sjö    
*Hiellingarud ödetomt -äckra ortnamnselement /Se    
Hiertesettra gd *Ælftrunnda gränsområde /Se    
Hildringstorp Saknas Elgsjön sjö    
Hjortberg Saknas Elgsjön sjö    
*Hiorþbærgs æng Saknas Lilla Elgsjön sjö    
*Holm Saknas Stora Elgsjön sjö    
huhta ortnamnselement /Se Lilla Elgsjön sjö    
*Hygnetorp hg /Se Stora Elgsjön sjö    
Håltetorp Saknas Stora Elgsjön sjö    
Håltorp Saknas Elgsjön sjö    
Hög Saknas Älgtjärn naturnamn? /Se    
Högar bebyggelsenamn /Se Ælldubergh gränsmärke /Se    
Hökrakolla Saknas Älvdalen dalgång    
Hölne Saknas Älvdalen Saknas    
Skornatorp Saknas Älvdalen bygd /Se    
Saknas Saknas Emten sjö    
*Ingulsrid Saknas /Se Ängehaget Saknas    
Jonsbol byar, gd:ar /Se *Öjesund Saknas    
Jonsbol byar o. gårdar /Se Ölman älv    
Jonstorp gd:ar /Se Ölmeån Saknas    
*(Jw)thbacka Saknas /Se Ölman å /Se    
Järnberget trakt /Se *Öpensten, se Åpensten gränsmärke    
Kalatorp Saknas *Öredalen bäck    
Kaskenkorva ortnamn /Se Öresskagen fiske    
Klossrydh Saknas Örkyttjärnet sjönamn /Se    
*Koglanda Saknas /Se Örten sjö    
Korpgården Saknas Vestra Östen sjö    
Kors- ortnamnselement /Se *Örån å    
*Krismarydh Saknas /Se Östtjärn sjö    
Krokstad Saknas Saknas Saknas    
Kvarntorp Saknas Saknas Saknas    
Kvänum Saknas Saknas Saknas    
Kytthyttan Saknas Saknas Saknas    
Kymmermåla Saknas Saknas Saknas    
Kyringetorp Saknas Saknas Saknas    
*Kyringetorp Saknas Saknas Saknas    
*Kyringetorp Saknas /Se Saknas Saknas    
Kÿrkebÿ Saknas      
Kyrkebyn Saknas      
Kyrkie? Saknas      
Kåltorp Saknas      
Kärne Saknas      
*Lagerberg Saknas      
Lek- (sms m -vall eller -vång) ortnamnselement /Se      
Loberg Saknas      
Loffsrud ödetomt      
Losstorp Saknas      
Lwndh Saknas      
Lunda Saknas      
Lund(en) gd el. by      
Lund ortnamn /Se      
Låby byar      
Långskog Saknas /Se      
Lästad Saknas      
Lökene Saknas      
Löfås Saknas      
mark ortn. element /Se      
Markerna gränsskog /Se      
Markerna f.d. landskap /Se      
Mo Saknas      
Mosstakan byar /Se      
Myrom by      
Måla Saknas      
Nasiäknuta Saknas      
nedhrbÿ Saknas      
*Nessyssla tidigare områdesnamn /Se      
Nessysla Saknas      
Niittaho torp /Se      
Nolhyttan Saknas      
Norane ortnamn /Se      
Norane bebyggelsenamn /Se      
Nordbÿ Saknas      
Nordby ortnamn /Se      
Norör Saknas      
*Norøz Saknas      
Notharudh Saknas      
Nydinghe Saknas      
Nyen Saknas      
*Nypa Saknas /Se      
*Näs Saknas      
*Näs Saknas      
Näs Saknas      
Näs ortnamn /Se      
[Olstade] Saknas      
*Olstad beb.      
*Ormfrydh Saknas      
»ormfrydh» Saknas      
*Ormsred Saknas      
*Ormsrud beb.      
*Ormsrud Saknas      
Packrabo Saknas      
palo ortnamnselement /Se      
Persbol byar, gd:ar /Se      
Persby byar /Se      
Perstorp gd:ar /Se      
Pinetorpet Saknas      
Prestgården gst      
Prinsgorp beb.namn? /Se      
Purala beb.namn /Se      
Purastorp beb.namn /Se      
Pålsby Saknas /Se      
raivio ortnamnselement /Se      
Ramala (=Rämälä) beb.namn? /Se      
Rangnelbodh Saknas      
Rantaho gdr /Se      
Rast- ortnamnselement /Se      
Repem Saknas      
rovio ortnamnselement /Se      
Rud Saknas      
Rud gd el. by      
Rud Saknas      
Rud byar /Se      
Rud byar /Se      
Rud(et) ortnamn /Se      
-rud element i beb.namn /Se      
*Rudha Saknas /Se      
*Rudlandet gd /Se      
Ryd(en) ortnamn /Se      
Rydh Saknas      
Råda(ne) ortnamn /Se      
Råglanda ortnamn /Se      
Råglanda (Råglanna) ortnamn /Se      
Råglanda ortnamn /Se      
*Råmmene Saknas /Se      
räiski ortnamnselement /Se      
Rämjäng Saknas /Se      
*Sanda Saknas      
Sanna Saknas      
Scæthinj. Saknas      
Sedasten Saknas      
Senolfiöö Saknas      
Siggala beb.namn /Se      
Siggastorp beb.namn /Se      
*Sigmarsholm Saknas /Se      
Sigtrygsbol Saknas      
Silia gd /Se      
Silfbergsås Saknas      
Silfverfors Saknas      
Skalås Saknas /Se      
Skarparwdh Saknas      
»Skatarike» huvudgård med underlydande gårdar      
Skertsmÿke Saknas      
Skootz Saknas /Se      
Skótun Saknas      
Skönnebol gd /Se      
Skädvi Saknas      
Slädhammar Saknas      
Solberga Saknas      
Sonnekier Saknas      
Saknas Saknas      
Stigen Saknas      
*Strand Saknas      
»strand» Saknas      
Strand gd el. by      
Strömmer bebyggelsenamn /Se      
*SudhæÆby Saknas /Se      
Sund Saknas      
Sund Saknas      
*Sund Saknas      
Sund Saknas      
Sundabyn by      
Sundsjöhytteskog Saknas      
Svenstorp byar, gd:ar /Se      
*Svepilstaku Saknas      
Svinesund ortnamn /Se      
Svälta, Svältorna ortnamn /Se      
Svältorna, Svälta ortnamn /Se      
*Sytriboll Saknas      
*Sågemon gd      
Sånga Saknas      
Säfven hmn      
*Sätra Saknas      
Sätra Saknas      
*Sölffbergzåås Saknas      
Takene bebygg. /Se      
Takene ortnamn /Se      
Takene ortnamn /Se      
Takene gd- o. bynamn /Se      
Takona Saknas /Se      
Tavlan ortnamn /Se      
Torp Saknas      
»thørppæ» Saknas      
Torp by      
Thyaböle Saknas      
*Tomessrid Saknas      
*Torp Saknas      
Toronäs gd      
tul ortnamnselement /Se      
*Tuva Saknas /Se      
Tåken Saknas /Se      
Tyrebacka gd /Se      
Ullerud samh /Se      
Ullerö, Nedre sn /Se      
Umalande Saknas      
Unæ Saknas      
*Valdby Saknas      
*Valdby Saknas /Se      
Hwam Saknas      
*Vassbol Saknas /Se      
Vassbol Saknas      
Wesby Saknas      
Vibberby Saknas      
*Wiidhungwedhe Saknas /Se      
Vikane bebyggelsenamn /Se      
Viker bebyggelsenamn /Se      
Viscæruth Saknas      
Wrom, se Norum Saknas      
Vål ortnamnselement /Se      
Vång ortnamn /Se      
Värmlandsberg bergslag /Se      
Värmlandsberg bergslag      
Värmlandsberg bergslag      
Värmlandsberg bergslag      
Värmlandsberg bergslag      
Värmlandsberg Saknas      
Värmlandsberg Saknas      
Värmlandsberg Saknas      
Värmlandsberg Saknas /Se      
Värmlandsberg Saknas      
Värmlandsberg bergslag /Se      
Värmlandsberg bergslag /Se      
Väsby Saknas      
?Väsby by      
Väsby Saknas      
Västerlandet landsbygd /Se      
Årås ortnamn /Se      
Aasæ Saknas      
*Ås Saknas      
Ås Saknas      
*Ås Saknas      
Ås Saknas      
Ås Saknas /Se      
Åtorp Saknas      
Älvdalen Saknas      
Älvdalen bygd /Se      
Älvdalen trakt /Se      
Äsketan byar /Se      
Ävjan gd? /Se      
Öreby Saknas      
Saknas Saknas      
Mellansysslet dmsg.      
Mellansysslet dsg.      
Mellansysslet dmsg.      
Mellansysslet dmsg.      
Mellansysslet fögderi /Se      
Nessyslo Saknas      
Södersysslet fögderi /Se      
Södersysslet domsaga /Se      
Västersyslan del av Värmland      
Vestersysslet dmsg.      
*Västersysslan del av Värmland /Se      
*Västersysslan f.d. område      
Västersysslan syssla      
Västersysslan del av Värmland      
Vestersysslet dmsg.      
Västersyslan Saknas      
Västersyslan Saknas      
Västersyslan Saknas      
Västersysslan område      
Västersysslan del av Värmland      
Västersyslan Saknas      
Västersysslet område      
vesterzyssle Saknas      
Västersysslet Saknas      
Vestersysslet dmsg.      
Vestersysslet dmsg.      
Vestersysslet dmsg.      
Västersysslet Saknas      
Vestersysslet dmsg.      
Vestersysslet dmsg.      
Vestersysslet dmsg.      
Västersysslet fögderi      
Vestersysslet dsg.      
Vestersysslet dmsg.      
Vestersysslet dmsg.      
Vestersysslet Saknas      
Västersysslan del av Värmland /Se      
Västersysslet fögderi /Se      
*Vestersysla tidigare områdesnamn /Se      
Västersyslans prosteri f. prosteri      
*Östersysslan del av Värmland /Se      
Östersysslet dmsg.      
Östersyslan Saknas      
Östersyslan Saknas      
Östersyslan Saknas      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet Saknas      
Östersysslet dmsg      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dms.      
Östersysslet dsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslet dmsg.      
Östersysslan del av Värmland      
Östersyslans prosteri f. prosteri      
Österyslan område      
Östersyslan Saknas      
Östersyslan del av Värmland      
Östersysslet Saknas      
Östersyslan del av län      
Östersysslet fögderi      
Östersysslets fögderi Saknas      
Östersysslet fögderi /Se      
*Östra Syslet tidigare områdesnamn /Se      

  ^  

Värmlands läns härader m.m.