ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värmlands län : Färnebo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 109 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 383
Färnebo härad härad Agegrufvorna gruvor Färnebo härad hd Abborrtjärnen Saknas
Fernebo hd Alster-Kongsången Saknas Dirktorpet Saknas /Se Agen sjö
Färnebo hd hd Alstern sjö /Se Dirktorpet Saknas /Se Alabama gruva
Fernebo hd Bjusbäckself älv ?Franssonstorpet Saknas /Se Alkärren lägenhet(er)
Fernebo hd Björndalstjärn sjö Kosamäk Saknas /Se Alsnåret lägenhet
Fernebo hd Bosjön sjö Smedgården Saknas /Se ?Alsnåret Saknas /Se
Färnebo härad härad Bosjön sjö   Alstern sjö
Fernebo hd Bottenlösen sjö /Se   Alsterstjärnen, Lilla och Stora Saknas
Färnebo härad härad Brattforsheden Saknas   Alviken (Ålviken?) vik
Fernebo hd Braxentjärn sjö   Alängen lägenheter
Fernebo hd Daglösen sjö   Aspen sjö
Fernebo hd Daglösen sjö   Baggtjärnen Saknas
Fernebo blg Daglösen sjö   Bastfoten tjärn
Färnebo härad härad Daglösen sjö   Bast(u)höjden berg och lägenhet
Fernebo blg Daglösen sjö   Bergholmen ö
Fernebo hd Daglösen sjö /Se   Bergkullen berg?
Färnebo hd /Se Daglösen sjö /Se   Bergtjärnen tjärn
Färnebo hd /Se Dalkarlssjön sjö   Bergtjärnen tjärn
Färnebo hd /Se Dalkarlssjön sjö   Billingkullen berg
Alstermon terräng /Se Dalkarlssjön sjö   Billockbäcken bäck
Assbyhyttan Saknas Dalskogen Saknas   Bjursjön sjö
Bergslagen, se Filipstads bergslag Saknas Damshöjden Saknas   Bjursjön, Norra och Södra Saknas
Dalkarlssjöhyttan by Damshöjden berg?   Bjursjön sjöar /Se
Dalkarlssjöhyttan by? Filipself Saknas   Bjurtjärnen Saknas
Dalkarlssjöhyttan by Filipstadselfven Saknas   Björktjärnen tjärn
Dalkarlssjöhyttan by Flottufva Saknas   Blanktjärnen tjärn
Filipstads bergslag Saknas Flännåsberget berg   Blockenhusberget berg
Gammalhyttan Saknas Forsnäs Saknas   Blåsjön sjö
Haborshyttan by *Forsnäs ström   Bosjön sjö
Haborshyttan by Färnssjön Saknas   Bosjön sjö
Haborshyttan by Förbudstjärn Saknas   Bosjöälven Saknas /Se
Håkanstorp Saknas Gammalhyttesjön Saknas   Braskan gruva
Sandtorp Saknas Gäddtjärn sjö   Brattbäcken ?bäck /Se
Skålkärnshyttan by Gäddtjrän sjö   Brattforsheden Saknas
Skålkärnshyttan by Göksjöberget Saknas   Brattforshöjden Saknas
Solberga Saknas Jordstjelpet Saknas   Bredreven sjö
Saknas Saknas Krokhöjden Saknas   Bricktjärnen tjärn
Vålen Saknas /Se Kroppa elf älv   Brucehöjden berg?
Vädderud Saknas Kungabergen Saknas   Bråttjärnen Saknas
*Värmelandsberg del av bergslag /Se Kvarnsjöberget Saknas   Bråtåsberget berg
Värmlandsberg el. Järnberget f. del av bergslag Kviddtjärn sjö   Burktjärnen Saknas
Värmlandsberg bergslag Kytthyttebäcken Saknas   Byckelshöjden Saknas /Se
Värmlandsberg omfattade trol. Färnebo hd Kållehögden Saknas   Byxen plats
Wermelandzberg Saknas Kökärrshöjden Saknas   Bångholmen holme
Värmlandsberg f. sn? Laggen sjö   Bångholmen Saknas /Se
Värmlandsberg el. Järnberget f. del av bergslag Lilla Laggen sjö   Bövelsbacken Saknas
Värmlandsberg bergslag Laggsundet Saknas   Daglösed Saknas
Värmlandsberg bergslag Laggesundet Saknas   Daglösen sjö
Värmlandsberg bergslag Laxtjärn sjö   Daglösen sjö /Se
Värmlandsberg bergslag Lesjö-Agen sjö   Daglösviken vik /Se
Värmlandsberg bergslag Lesjöelfven älv   Dalkarlssjön sjö
Värmlandsberg bergslag Leyelsgrufvan Saknas   Dalkarlssjön sjö
Värmlandsberg el. Järnberget f. del av bergslag Lungelfsbron Saknas   Dalkarlssjön Saknas /Se
Värmlandsberg f. trol. sn Lilla Lungen sjö   Dammsjön sjö
Värmlandsberg bergslag Lungen sjö /Se   Dammälven förbindelse
Värmlandsberg bergslag Lungälven Saknas   Djuprämen sjö /Se
Vermberget blg Lungselfven älv   Djäknetjärnen Saknas
Värmlandsberg bergslag /Se Lungselfven älv   Domarhöjden berg
Önshytta Saknas Lungselfven älv   Drickeperstjärnen Saknas
  Lungselfven älv   Duglöshöjden Saknas
  Långbansändzelfven älv   Englandsmossen mosse?
  Långtjärn sjö   ?Englandsmossen Saknas /Se
  Långkärrshöjden Saknas   Etterkajflyet tjärn
  Meskobacken Saknas /Se   Filoberget berg
  Mossbron okänd plats   Finnboström å?
  Mörttjärn sjö   Finnhyttstjärnen tjärn
  Nordmarken område (skogsmark) /Se   Fisklösen tjärn
  Nordmarkself älv   Flintberget berg
  (Näs)rämmen sjö /Se   Flott-tjärnen tjärn
  Nässundet sund   Flykärret Saknas
  Rackamossen kärr /Se   Flykärret Saknas /Se
  Saxen sjö   Forssjön sjö
  *Silverbergshöjden höjd /Se   Forssjön sjö /Se
  Silvergruvan gruva /Se   Fribosjön sjö
  Skålkärnshyttevatten Saknas   Fristjärnen tjärn
  Stora Stensjön sjö?   Fräkentjärnen Saknas
  Stora Stensjön sjö   Fäbodhöjden lägenhet(er)
  Stentry Saknas   Färnsjön sjö /Se
  Sticktjärn sjö   Galten skär
  Storforself älv   Geijermanen ö
  Styggtjärn sjö   Getön Saknas
  Svartälven älv   Gorrviken Saknas
  Svinkullstjärn sjö   Granberget berg och lägenheter
  Södra Holmen holme   Granberget berg
  Tiovadet Saknas   Granbergsklinten bergtopp
  Yngen sjö   Granön ö
  Yngen sjö   Grundsjön sjö
  Yngen sjö   Gråbergshöjden berg
  Yngen sjö   Gråbergshöjden Saknas /Se
  Yngen sjö?   Gräshöjden, Norra, Södra Saknas
  Yngen sjö   Gubbdammen Saknas
  Yngen sjö   Gunnershöjden Saknas /Se
  Yngen sjö   Gunnershöjden Saknas /Se
  Yngen sjö   Gustav Adolfs gruva Saknas
  Yngen sjö /Se   Gyltön Saknas
  Yngen sjö /Se   Gåsbor(n)shöjden berg
  Yngen sjö /Se   Gåsbor(n)ssjön Saknas
  Elfdalsrået Saknas   Gåsklinten berg
  Ängsjön sjö   Gåstjärnshöjden berg
  Ängsvadsbron Saknas   Gäddtjärnen Saknas
  Äsphöjden Saknas   Gäddtjärnen tjärn
  Öjevettern sjö   Gäddtjärnen tjärn
  Öjevettern sjö   Gökbärshöjden berg
  Öjevettern sjö   Haborshyttehöjden berg
  Öjevattern sjö   Haglam tjärn
  Ölmeklefven Saknas   Hallen gruva
  Örlummen Saknas   Hastabergen berg
  Örsjöos Saknas   Hedarna terräng?
  Övettern sjö   Hemtjärnen Saknas
      Holmsjöhöjden berg
      Horrsjön, Stora Saknas
      Hulttjärn tjärn
      Hulttjärnsgruvan gruva
      Hungern tjärn
      Hålsjön sjö
      Hästhöjden berg
      Hästnäset udde
      Hättsjön sjö
      Hyttsjön sjö
      Hättälven å
      Hökhöjden berg
      Höksjön sjö
      Igelhöjden berg
      Igeln tjärn
      Igeltjärnen Saknas
      Igelälven å
      Jordåskärret gruva
      Jåssvik skogstrakt
      ?Jåssvik Saknas /Se
      Jättan holme
      Kalven sjö
      Kallbitshöjden berg
      Kampkärret kärr
      Kapellsheden Saknas /Se
      Kapras mossen mosse
      Kaprismossen myr /Se
      ?Karsfallet Saknas /Se
      Kassviken vik
      Kerstins ulvar stenar
      Kirvelamstjärn Saknas
      Kirvelamstjärn tjärn /Se
      Kisjön sjö
      Kisjön sjö /Se
      Kistan gruva
      Kittelbäcken bäck
      Klockarmossen mosse
      Knipplandsflyet tjärn
      Knipplandsflyet Saknas /Se
      Knisshöjden berg
      Knäbergshöjden? berg
      ?Knäbbershöjden Saknas /Se
      Knölen Saknas /Se
      Kocktjärnen tjärn
      Kocktjärnen tjärn /Se
      Kogruvan gruva
      Kojtjärnen tjärn
      Koltjärnen tjärn
      Korplandstjärnen tjärn
      Kosundet sund
      Kotjärnen tjärn
      Kotjärnen tjärnar /Se
      Kotjärnsåsen Saknas /Se
      Krakbo gruva
      Krangruvan gruva
      Kroktjärnshöjden berg
      Kummelshöjden berg
      Kurkhöjden berg
      Kurkhöjden berg
      Kusheden terräng
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnshöjden berg
      Kviddtjärnen Saknas
      Kviddtjärn tjärn
      Kviddtjärnsberget berg
      Kåtalamstjärnen tjärn
      Ladumossen (mosse och lägenhet)
      Laggen sjö
      Laggen N. o. S. sjöar /Se
      Laggen sjö /Se
      Lakoberget Saknas /Se
      Lanhöjden berg
      Ledgårdstjärn tjärn
      Ledsamman ö
      Lekaråsagen utvidgning av Svartälven
      Lersjöed Saknas
      Lersjön Saknas
      Lerviken vik
      Lersjön sjö
      ?Lesjön, L. o. S. sjöar /Se
      Lilla sjön tjärn
      Lilla Tjärnen Saknas
      Lillstjälpen sjö
      Lillviggen sjö
      Limön ö
      Lindbergsåsen Saknas /Se
      Lindhöjden berg
      Lindhöjden berg
      Lindhöjden berg
      Lisselsjön sjö
      Liälv Saknas /Se
      Ljusen tjärn
      Loberget gruva
      Lomtjärnen tjärn
      Lungen sjö
      Lurbohöjden berg?
      Lyckfallet ställe med gruva
      Långban Saknas
      Långban sjö
      Långban Saknas
      Långbansände ?vik /Se
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnsdammen Saknas
      Lövsjön sjö
      Malmbergskärret gruva
      Mankhöjden berg
      Mannickdammen damm?
      Mannickhöjden berg och lägenhet
      Mannikhöjden Saknas /Se
      Masugnen gruva
      Matlången sjö
      Mattsbotjärnen tjärn
      Medskogbacken Saknas /Se
      Månhöjden berg
      Mårtenshöjd berg /Se
      Märrgårdsholmen holme
      Märrsprängarn tjärn
      Märrtjärnen tjärn
      Mögsjön Saknas
      Mögsjön sjö
      Mölnan gruva
      Mölnan gruva /Se
      Mörttjärnen Saknas
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärn sjöar /Se
      Nopasmossen mosse
      Nopasmossen myr /Se
      Nopasmossen myr /Se
      Nordviken vik
      Norreshaget? Saknas
      Norrland »ställe» /Se
      Nygruvan gruva
      Nyhytthöjden berg
      Nästdammen tjärn
      Näsudden Saknas /Se
      Ormsjön sjö
      Ormtjärnen, Lilla och Stora Saknas
      Ormtjärnen tjärn
      Orrbergen berg
      Orrbergshöjden berg
      Orrmosshöjden berg /Se
      Ovanhöjden berg
      Ovantjärnen, Stora och Lilla Saknas
      Paisberget gruva
      Palaberget berg
      Pardis(?) Saknas /Se
      Paulun Saknas /Se
      Pekkahin berg
      Peckakhin berg /Se
      Penen gruva
      Plåtsmedsmossarna Saknas /Se
      Potten tjärn
      Pukhöjdtjärnen tjärn
      Pungpotten tjärn
      Rakhöjden berg
      Riddarön ö
      Risfallskullen Saknas
      Ris(s)höjden berg
      Ris(s)höjden berg
      Riskasberget berg
      Riskasmossen Saknas
      Ritasmossen mosse
      Rockhöjden berg
      Rotbäcken bäck?
      ?Räbäcken Saknas /Se
      Rödtjärnarna tjärnar
      Salstjärnen Saknas
      Sandviken vik
      Saxen Saknas
      Silvbergshöjden berg?
      Silvbergshöjden Saknas /Se
      Silvgruvan Saknas /Se
      Sirkalam tjärn
      Skarpen sjö
      Skarren ort
      Skavnäsudden udde
      Skavön ö
      Skrocksjön sjö
      Skvallerbjörnen tjärn
      Skåltjärnshöjden Saknas
      Skäfttjärnen tjärn
      Skäktön ö
      Skärsbacken(?) Saknas /Se
      Skärstöten gruva
      Skösselviken vik
      Släthallhöjden berg
      Slogudden udde?
      Slädsjön sjö /Se
      Smalsjöhöjden berg
      Smalsjöhöjden Saknas /Se
      Smeddammen damm
      Smeddammen damm
      Snackhöjden berg och lägenhet
      Spättbo lägenhet
      Stegelholmen holme
      Stegelviken vik
      Stenbäckbacken backe
      Stensjön sjö
      Stickåsen berg (?)
      Stjälparna sjöar
      Stjärnberget berg
      Stjärnberget berg /Se
      Stora Tjärnen Saknas
      Storfallshöjden berg
      Storgruvan gruva
      Storstjälpen sjö
      Storviggen sjö
      Storön Saknas
      Stretan gruva
      Stånalhöjden? berg
      Ställberget berg
      Stöpsjön Saknas
      Stöpsjön Saknas
      Östra Sundsjön sjö
      Sundsjön, Ö. sjö /Se
      Svagden ställe /Se
      Svalholmen ö
      Svartsången sjö
      Svarttjärnsbroarna Saknas
      Svartåberget berg
      Svenstjärnen Saknas
      Sången sjö
      Sångshöjden berg?
      ?Sälddrågen Saknas /Se
      Sävsjön sjö
      Sävsjön sjö
      Söderhöjden berg
      Söjenso mosse
      Söjenso Saknas /Se
      Taberget gruva /Se
      Taberget »ställe» /Se
      Tackjärnsholmen holme
      Tallheden terräng
      Tallnäset Saknas
      Tannsjön sjö
      Tassla ö gruva
      Tithöjden berg
      Torskebäcksviken vik
      Trehörningen, Norra och Södra sjö
      Tvärälven vattendrag
      Tällbergssjön sjö
      Tärvelamstjärn tjärn
      Tärvelamstjärn tjärn /Se
      Ullvittern sjö
      Ulverudshöjden berg
      Vagnbro bro
      Valldrågagen utvidgning av Svartälven
      Viggen sjö
      Vil-stenen Saknas /Se
      Vindsbergen berg
      Vintersjöhöjden berg
      Visthusbäcken vattendrag
      Västgötetjärnarna tjärnar
      Vättern tjärn
      Yngen Saknas
      Yngen sjö /Se
      Yngshyttgruvan Saknas
      Yngshytthöjden Saknas
      Yxtjärn tjärn /Se
      Yxtjärnshöjden berg
      Åskagen sjö
      Åskagen Saknas
      Åskagviken vik
      Älgön ö
      Älvsbacka Saknas /Se
      Älvsbacka Saknas /Se
      Ämten sjö
      Ängfallsbron bro?
      Eskilsberget berg
      Östersjön sjö
      Övittern sjö
      Övittern Saknas

  ^  

Värmlands läns härader m.m.